Advertentie

Volkspartij Nederland, aangenaam!


 x

x

De Volkspartij Nederland (VPN) introduceert

een nieuwe- en frisse kijk op de Nederlandse politiek.

Arjan Gelder, september 2011

x

Arjan Gelder, oprichter van de VPN

Onderzoeken wijzen uit dat de meeste Nederlanders niet tevreden zijn, zoals onze overheid met haar burgers omgaat. Echte democratie kennen wij niet, slechts een beperkt aantal mensen heeft het voor het zeggen. Voor de VPN moet het anders. De overheid is er voor ons en niet anders om. Infeite is de overheid in dienst van de burger. En dat moet in het beleid doorklinken! Er bestaat veel onrecht en uitbuiting binnen onze maatschappij. Ouderen en gehandicapten zijn vaak de sluitpost binnen de begroting. Daarnaast worden minderheid groeperingen gediscrimineerd.

Maar ook het MKB mag weinig van de huidige overheid verwachten. Met de hoogste belastingdruk ter wereld worden vele middenstanders ons land uitgejaagd. Ook de betutteling en regelgeving nekt onze burgers en ondernemers. Boekhoud fraude en andere vormen van fraude zijn aan de orde van de dag, of worden niet erkend. Kijk daarvoor op: leoverhoef.nl. Vele miljarden komen in verkeerde potjes terecht, of worden op een andere wijze verkwanseld. Voor de Volkspartij Nederland moet er een eind komen aan dit wanbeleid, waardoor ons land steeds verder zakt in het moeras.

Waar staat de Volkspartij Nederland o.a. voor:

 • 'Echte democratie met een eind aan de opgedrongen partijdictatuur'.

  Steeds meer mensen keren de politiek de rug toe. Omdat men steeds meer de indruk heeft dat er geopereerd wordt vanuit een ivoren toren. De Volkspartij Nederland wil dit gaan doorbreken door de bevolking zoveel mogelijk te gaan betrekken bij de besluitvorming. Daarbij zullen voorstellen worden ontwikkeld, dat de burger zich éénmaal zal gaan registreren als kiezer en vervolgens d.m.v. een unieke code de mogelijkheid heeeft tot kiezen via internet en telefoon.

  Referenda zijn dan eenvoudig te organiseren. De eerste kamer wordt zo overbodig. Immers het volk  neemt deze taak over. Het uitgangspunt van de VPN is: ‘Echte democratie met een eind aan de opgedrongen partijdictatuur’. Binnen de partij zal d.m.v. de nieuw op te zetten website gewerkt worden volgens de principes van: ‘Crowd sourcing’.

Wij nodigen iedere professional en maatschappelijk betrokkene uit om met ons mee te denken. Uiteindelijk zal er een programma moeten ontstaan van en door het volk. Zoals het hoort bij een echte Volks Partij.

 • De doorgeslagen decentralisatie op vele terreinen zal moeten worden teruggedrongen. Hierdoor vindt er op grote schaal boekhoudfraude plaats. Voordat de rekening bij de burger wordt neergelegd zal onze overheid eerst zelf haar zaken op orde moeten hebben.
 • Elke Nederlander vanaf 18 jaar heeft als persoon recht op een basis inkomen. Tegenover dit recht staat de plicht tot 65 jaar en wanneer men geen betaald werk heeft, maar wel kan werken, om 20 uur per week sociaal werk te doen voor de Gemeenschap. Aangezien andere mensen werken voor dit basis inkomen. Lasten voor de staat worden hierdoor minder.
 • Binnen de rechtelijke macht gaat er veel verkeerd. De VPN staat voor een volledige herstructurering, waarbij het uitgangpunt is enkel en alleen de waarheid. Zowel bij: “Strafrecht, civielrecht en bestuursrecht” Enkel alleen een mening is dan onvoldoende. De verplichte rechtsbijstand wordt zoveel mogelijk teruggedrongen. No cure no pay is het uitgangspunt.
 • Belangenverstrengeling binnen de rechtelijke macht zal met alle middelen bestreden moeten worden. En mens kan maar één positie bekleden..!
 • De VPN staat voor een duurzaam beleid. Het is onverteerbaar dat wij bij  b.v. onze ooster buren ver achter lopen, als het  gaat om duurzame energie. Dit alles komt door de olie lobby in Den Haag.

Onze maatschappij is door wanbeleid de laatste 40 jaar volledig vastgelopen. Veelal worden er besluiten genomen, zonder dat de consequenties voldoende worden ingeschat.  Daarbij kan als voorbeeld genoemd worden de gehele discussie rond steun aan landen die zich niet aan de regels binnen de EU houden. Het opleggen van sancties heeft weinig zin. Immers van een kale kip kan je niet plukken. De enige sanctie is uittreden. Andere opties zijn meer voor de kijkcijfers van politici.

Het gehele dossier rond de ouderenzorg is een drama. Bezuinigingen op de PGB zijn volstrekt onaanvaardbaar. Alleen fraude dient hard aangepakt te worden, maar aan de uitgangspunten van de PGB mag niet beknibbeld te worden. Daarmee zet je de klok jaren terug.  Met de aankondiging dat er 12.500 verzorgenden in verpleeghuizen bij komen kan ik alleen maar mijn schouders ophalen: ‘Eerst zien en dan geloven’.
Met de huidige arbeidsvoorwaarden op de werkvloer is dit volstrekt onhaalbaar. Eerst zullen de inkomens en secondaire arbeidsvoorwaarden duidelijk verbeterd moeten worden, zal er gesneden moeten worden in management lagen, de verkokering terug gedrongen moeten worden. Binnen de ouderenzorg zal het roer echt om moeten! Anders blijft het bij sprookjes!

De zorg kosten zullen duidelijk omlaag moeten, maar niet zoals de huidige politici willen. Door de rekening volledig bij de burger neer te leggen. Met steeds hogere eigen bijdragen. Dit zal moeten worden bereikt o.a. door prefentie,  voeding voorlichting en samenwerking tussen regulaire en alternatieve geneeskunde. De macht van de farmacie zal ook doorbroken moeten worden. De VPN zal aan een plan gaan werken samen met artsen w.o. Dr Emar Vogelaar, om de kosten omlaag te brengen maar wel met een betere gezondheidszorg. De huidige politici denken te veel vanuit oude structuren, waarbij bezuinigingen het toverwoord is. Maar wat geen oplossingen biedt. Met investeringen bereik je beduidend meer.

Met veel mogen wij een voorbeeld nemen aan een land als Finland, waar de gezondheidszorg op een hoger niveau staat, maar waar ook het onderwijs veel beter scoort. De criminaliteit willen wij in ons land steeds meer terug dringen door hogere straffen. Echter men begint niet bij de basis. En dat is terug te voeren tot de opvoeding. Men praat veel over normen en waarden. Door de verzuiling is er veel mis gegaan hierin.
Kinderen leerden veel in deze binnen de kerk en b.v. de padvinderij. Nu dit allemaal minder is geworden, had het onderwijs dit gat moeten opvullen. Echter daar is het spook van de bureaucratie toegeslagen. De VPN wil dit terug dringen en staat voor karakter onderwijs gedurende minimaal drie uur per week op  basis- en middelbaar onderwijs. In Finland zijn hier goede resultaten mee behaald.

Tot slot

Samengevat strijdt de Volkspartij Nederland voor een: ‘Democratisch, rechtvaardig, duurzaam en transparant Nederland’. De partij heeft de handschoen opgepakt. Alleen zal het pas slagen bij voldoende steun. Anders blijven wij een roepende in de woestijn en zal uiteindelijk de conclusie zijn, dat men niet  anders wil en zal ons land uiteindelijk naar de knoppen gaan. Ik vertrouw dat het niet zo ver hoeft te komen. Dus steun de partij, voor € 35,- bent u al aspirant lid. Informatie vindt u op onze website. Wij zetten de aanval in op de gevestigde orde. Doet je met ons mee?

Arjan Gelder

Voorzitter en oprichter ‘Volkspartij Nederland’

www.volkspartijnederland.nl

(06 – 403 32 423)

Advertentie

19 thoughts on “Volkspartij Nederland, aangenaam!

 1. Ik ben eerst maar eens op visite geweest op de site van VPN.
  Klinkt allemaal goed en is een flinke ruk in de goede richting.
  Als iedere burger mee kan praten zullen vooral de dingen die ons allemaal aangaan een stuk beter worden.
  Er kan meer dan ons word wijs gemaakt.
  Het gaat ook niet om geld tekort maar om geldverspilling.
  Ik hou dit goed in de gaten en als blijkt dat het levensvatbaar is ben ik ook van de partij.

  1. Bedankt voor uw reactie. Alleen hoop ik dat u niet blijft afwachten of het levens vatbaar is. Alleen met voldoende steun zal dit gebeuren. Dus mijn advies is: “Meldt u aan en vertel het zoveel mogelijk door!” Het moet een olie vlek gaan worden. Het grootste probleem is, dat het lijkt of mensen zijn murf geslagen. En het geloof kwijt zijn. Dus: “Blijf niet afwachten, maar kom tot actie!”

  2. roerend mee eens, wan het kan niet vaak genoeg gezegd: ER IS GENOEG VOOR IEDERS BEHOEFTE MAAR NIET VOOR IEDERS HEBZUCHT, ik las vanmorgen nog een goeie van Gandhi, “de geschiedenis leert mensen dat de geschiedenis de mensen niets leert.” En dan te bedenken dat domheid de basis is van wijsheid. :=)

  3. @Alice, dat de geschiedenis ons niets leert komt ook deels doordat we leugens voor waarheid aan hebben gezien denk ik. Zo leer je steevast de verkeerde dingen. Oorlog dus.
   Wij doen lekker niet meer mee en vrede kan ook heel besmettelijk zijn. Het is zo lekker rustig weet je.

  4. Je hebt helemaal gelijk Selene, in ik ben er inmiddels,gelukkig, ook achter. Het positieve aandacht geven daar ben ik voor, want mijn slogan is: wat aandacht krijgt groeit. Daar bedoel ik niet mee dat we het negatieve ontkennen of onze ogen er voor sluiten, ik bedoel meer van op de puinhopen bloeien ook bloemen, iets kan niet zo negatief zijn of er zit wel iets positiefs aan en ons daar oprichten. “Het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken.”
   Hartegroet Alice

  5. @Arjan, Ik moet toch eerst wat meer weten. Het klinkt allemaal goed maar ik moet wel zeker weten achter alle plannen van jullie te staan.
   Maar al te vaak word er een geheime agenda achter gehouden.
   Ik ben niet rijk dus gooi ik mijn geld niet in iedere pot die me wordt voor gehouden.
   Eerst eens de kat uit de boom kijken.
   Ik heb je in de kijker, daar zul je het even mee moeten doen.

 2. Ik zie heel veel teksten die de intentie en een plaatje beschrijven die inderdaad de richting op bewegen waar de overgrote meerderheid naar toe wil.

  Het enige waar mij de schoen keer op keer wringt is deze:

  Al die splinterbewegingen dienen 1 geheel te vormen; daar gaat alles om !

  Daarom ben ik in zee gegaan met SOPN omdat het continue informatie-voorziening koppelt aan invloed (en/en)

  Ik zeg je dus dit:

  versplinteren is soms een doel in zichzelf 🙂

  Weten wat je ziet is (ook) weten wat er spelende is …………………….. !

  Passen jullie allemaal een beetje op ?

  Dit eindspel wordt hardstikke leuk als je het slot-spel begrijpt 🙂

  1. Enne,

   Kijk nou eens goed naar mijnheer; die geef je toch geen stuiver ? Het is makkelijk om teksten te kopieren en te verdelen maar inhoud is iets heel anders ok ?

   Dan weet je waarover je het hebt in plaats van denken te weten en teskten uiten 🙂

   We hebben al genoeg brildragende en door onderwijs verneukte hersentjes die een volledig verknipt a-synchroon beeld hebben gekregen van de omgeving …, ok ?

   Het gaat om mensen die denken, weten, kennis, informatie-verwerking, communicatie en ervaring in-1 kunnen combineren !

   Let op de MENSEN die zich aandienen in deze tijden is mijn stellige advies want ik ?

   Ik begin in adem-nood te komen als ik om mij heen kijk 🙂

   (ik kan de man in kwestie niet echt beoordelen trouwens; maar wilde enkel aandacht vragen voor dit – volgens mij – allerbelangrijkste thema in de komende tijd)

  2. Bedankt voor uw reactie. Alleen denk ik dat u niet kunt inschatten, waar wij mee bezig zijn. De partij is uiteindelijk ontstaan na een voorbereidings tijd van ca drie jaar. Er ligt nog veel meer als wat op de website is terug te vinden. Ik vind versnippering ook niet goed. Maar ben tot de conclusie gekomen, dat al die partijen, meer praten als doen. Ook de door u aangehangen partij lijkt mij zich ook hier aan schuldig te maken. Vanaf de dood van Pim Fortuyn, die ik redelijk goed gekend heb, is er veel geprobeerd zonder resultaat. Ook ik heb hier bepaalde verantwoordelijkheid in. Maar nu na alles weet ik wat er moet gebeuren. Dus ik roep een ieder, die echt een ander Nederland wil, zich bij ons aan te sluiten. En wie dan de lakens zal uitdelen, zien wij wel. Het enige wat belangrijk is zijn de uitgangspunten van de partij. Ik denk dat velen het met ons eens zijn. Het lijkt mij ook niet goed vooroordelen te hebben!

  3. @Yge, wat bedoel je nu eigenlijk. Vind je de man niet aantrekkelijk naar jouw normen?
   Die gelikte figuren die hoef ik niet meer hoor. Heb je gekeken op de website van deze meneer en zijn nieuwe partij?
   En heb je naar het radio intervieuw geluisterd?
   Dat legt uit waarom deze meneer zo fel is geworden dat hij er voor gaat?
   Veel mensen zullen hem gelijk geven en mee willen knokken om in ieder geval daar eens flink wat te veranderen?
   De zorg is namelijk van ons allemaal en we hebben allemaal ouders, kinderen, vrienden, geliefden die afhankelijk kunnen worden van de zorg.
   Voor mij is dat al een groot punt waar de rest maar flauwtjes op reageert.
   En oppassen doen wij hier allemaal al lijkt mij.
   Ik kom hier nooit iemand tegen die in sprookjes gelooft.
   Wel velen die alles willen weten om er het beste van te kunnen maken en dan nog een handvol onruststokers natuurlijk waar jij en ik niet bij horen, gelukkig. 🙂

 3. @Selene, Ik begrijp je opstelling heel goed. Maar om er achter te komen, hoe er verder wordt gedacht, zou ik graag met je van gedachten willen wisselen. Wellicht wil je in het geheel een rol spelen. Dit kan via facebook, e-mail of telefonisch. Ik hoop dat je ook anderen op de partij wijst. Laat wat van je horen.

 4. Ik heb eens de Partij ID doorgenomen.

  Ben het 100% eens en het voelt goed!
  Als mensen op hun gevoel nu eens een partij zouden kiezen zou er geen van de huidige partijen nog in de kamer zitten.

  Dit is zoals de meeste mensen denken maar ik denk ook dat een partij een levende partij moet zijn en inbreng van het volk zou moeten gebruiken en daarin de meeste stemmen gelden zouden moeten laten meewegen.

  Ik weet hoe ik Nederland zou willen zien is dit binnen 10 jaar niet gerealiseerd ben ik gewoon vertrokken uit dit land waar achterkamertjes politiek en belangen elkaar kruisen dit is nl niet Integer .

  Voorbeeld geen 1 bedrijf mag lobbyen ook de Pharma’s en voeding industrie niet om zaken voor elkaar te krijgen met uitgangs punt van hun eigen gewin. Is het in het belang van het volk dan moet daar over gepraat worden open en eerlijk.

  Niemand wil de Xodex alimentarius maar het wordt wel even door de strot geduwd afschaffen deze onzin mensen bepalen zelf en moeten niet aan het handje worden gehouden.

  Zo kan ik wel veel meer opnoemen.

  We hebben in Nederland de grootste besluiteloze politiek ter wereld dit moet gewoon stoppen en worden opgepikt door mensen die DOEN.

  Arjan heeft wat mijn inziens de eerste stap gezet maar alleen gaat hij het niet redden dus willen we dit dan gewoon ondersteunen deze partij en geen loze woorden maar daden.

  Succes!

  Hoop dat je de grootste partij krijgt van Nederland het is je van harte gegund.

  Vrg,

  Peter

 5. Het spijt me hoor, maar ik word zo moe van mensen die menen te weten hoe het wèl moet. De zoveelste partij die weer anders zou zijn dan de anderen…..Vooral anders en beter. Ga toch weg zeg.
  Myriam.

  1. @myriam, hoe kun je nu moe worden als je het niet interesseert.
   Niemand zegt dat je het moet lezen, toch?
   Als je zegt dat je er geen vertrouwen in hebt begrijp ik je beter.
   We worden al een poos te kakken gezet met onze stem.
   De laatste keer heb ik voor het eerst niet gestemd omdat ik er geen vertrouwen in had.
   Ik heb tot mijn grote spijt gelijk gekregen.
   Ik blijf toch geïnteresseerd als iemand zijn nek uitsteekt om echt een partij voor de hele maar dan ook de hele bevolking op te zetten. En dan ook niemand uitgezonderd.

  2. Als je wilt suggereren dat je een betere manier hebt om dingen te overzien, suggereer het dan eerst aan jezelf. Je zult begrijpen dat het over je eigen reis gaat, niet over die van de ander. Voor dat je iemand vertelt hoe je iets beter kunt doen, begrijp dat deze persoon doet wat hij doet. Misschien is dat waar een ander hem om heeft gevraagd en laat hij die persoon die dat suggereerde die reis maken. Veel dingen gebeuren om je heen die je niet begrijpt. Ontspan je en weet dat alles absoluut perfect is.

  3. Nou, op zulke meningen als van Myriam zitten we nu echt te wachten. Waarom sturen we deze pluche-zitters in de 2e Kamer niet gewoon naar huis als ze toch niets willen aankaarten? Steun je dan liever partijen als de VVD, het CDA en de PVV, die zich meer en meer profileren als organisaties, die oorlogsmisdaden steunen?

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.