Advertentie

Ons schilderij…


x
Ons schilderij

2020 © Harriet Algra | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Harriet Algra

De realiteit waarin we leven, valt in mijn beleving steeds verder uit elkaar. Maar die realiteit zit in werkelijkheid zo simpel in elkaar, dat het nauwelijks is voor te stellen. Het enige echte is dátgene, wat je waarneemt in je eigen realiteit, in het NU-moment, de rest is allemaal illusie. Het is te vergelijken met een schilderij, waarin jij de hoofdrol speelt. Dit schilderij is tot leven gekomen, toen jij werd geboren in je huidige lichaam en zal weer een schilderij worden op het moment dat je bent overleden. Zo heeft ieder mens op aarde zijn eigen schilderij, met zijn eigen unieke verhaal, zoals de cirkels in het schilderij dit laten zien. Iedere cirkel vertegenwoordigd een mens. De vierkantjes en de driehoekjes zijn de aspecten, die we van anderen kunnen waarnemen.

Dit houdt dus in, dat iedereen die in jouw NU moment niet aanwezig is, in feite helemaal niet bestaat in jouw schilderij. De aspecten die we van anderen te zien krijgen, is slechts 1%. Hoe die persoon in zijn/haar eigen schilderij leeft, zullen we nooit te weten komen. We worden continu ontvoerd door allerlei scripts, die in onze eigen realiteit helemaal niet bestaan. Denk bijv. aan alle zorgen of angsten, die je om anderen kunt hebben. Door daar geloof aan te hechten, dat voor ‘waar’ aan te nemen, activeer jij je scheppingskracht en creëer je dit als een werkelijkheid in je eigen schilderij. Hoe eerder je dit tot jezelf door laat dringen , hoe relaxter je leven zal worden. Overgave..

Ook is het heel belangrijk weer op een gezonde wijze ‘egocentrisch’ te worden, jezelf te allen tijde, op de eerste plaats te zetten. Dit hebben we van jongs af, door onze opvoeding al heel snel afgeleerd, al zijnde iets ‘slechts’. Maar in jouw realiteit, draait alles alleen maar om jou. Jij bent de enige levende mens binnen in jouw eigen schilderij. Zet jij jezelf op de tweede plaats en laat je anderen voorgaan, dan wordt de Matrix de lachende derde, omdat ze jou volledig onder controle heeft. Jij hebt jezelf ‘weggetoverd’.

Ook moeten we het spirituele er volledig afhalen. Dit, is namelijk allemaal afleiding om je bij de waarheid vandaan te houden. Ik ben me heel bewust, dat het voor velen heel moeilijk te bevatten is, dat de aartsengelen, opgestegen Meesters, de Galactische Federatie, de prachtige channelings, e.d. niet afkomstig zijn uit onze oorspronkelijke wereld. Ook ik ben er lange tijd ingetuind.

Iedere keer wanneer ik iets nieuws op het spoor kwam, dacht ik: “Nu heb ik het antwoord gevonden”, totdat ik ontdekte, dat ook dat weer onderdelen bevatte, die niet resoneerden met mijn kernwaarheid. Nu begrijp ik, dat al deze geloofsovertuigingen een kopie van onze echte wereld bevatten en wordt gepresenteerd  als dè werkelijkheid.

80% Van die kopie klopt, en wordt gebruikt om ons te lokken. De resterende 20%, moet voorkomen, dat we gaan ontdekken wie we in werkelijkheid zijn. En zo verzwijgen ze onze werkelijke historie.

Neem als voorbeeld de ‘Christos’ energie, die we allemaal in ons meedragen. Deze wordt geactiveerd door de èchte ‘drie-eenheid’ van lichaam, hoofd en hart. Deze is gekopieerd en veranderd in ‘Christus’ energie. De drie-eenheid is eveneens overgenomen en bestaat nu als de vader, de zoon en de heilige geest. Het is een onderdeel van hun hiërarchische model.

‘Isahu’ betekent leraar van de oorspronkelijke leer’ en is verandert is ‘Jezus’, de zoon van God. Hiermee willen ze ons laten geloven, dat God onze schepper is.  In de oorspronkelijke wereld, leven we zelf als Goden in een volledige gelijkwaardigheid, zonder enige hiërarchie, met alles om ons heen. Daar zijn we onsterfelijk, hebben altijd geleefd en zullen ook altijd leven. Oneindig bewust-zijn.

Dus geloof niets en niemand meer, maar voel wat resoneert met jou. De enige echte waarheid, tref je aan binnen in jezelf, anders, is het altijd de waarheid van iemand anders. Al die Meesters, Aartsengelen e.d. pretenderen stuk voor stuk, dat ze uit een hogere orde komen dan wij mensen. Zij zijn afkomstig uit de 14de dimensie/laag met een bewustzijn van 14%.

Onze 1% oorspronkelijk bewust-zijn..
Dat lijkt op dit moment natuurlijk heel wat, nu wijzelf nog maar nauwelijks 1% bewustzijn overhebben. Waar de meesten van ons niet langer bewust van zijn, is dat wij zelf, afkomstig zijn uit de oorspronkelijke wereld. Hier hadden wij, voor de val van ons bewustzijn, een bewustzijn van 100%. Het is dus de hoogste tijd, dat we weer gaan beseffen wie we werkelijk zijn, welke kracht we in ons meedragen, en hoe we zijn misleid. We moeten weer professioneel bewust worden en leiding gaan nemen. Wij hebben namelijk stuk voor stuk het vermogen om met wereldleiders te spreken.

Alles wat we hier hebben geleerd, is één grote leugen. We zijn als mensheid gehackt en ons wordt wijs gemaakt, dat we hier in een materiële realiteit leven. Dit is niet het geval. Wat 5G en WiFi ons duidelijk maken is, dat we ons bevinden, in een op frequenties gebaseerde realiteit. Ons lichaam, en de wereld om ons heen, zijn niet solide. Het bestaat uit allerlei energetische informatievelden van hogere en lagere frequenties. Alles is informatie en verbonden met elkaar en vloeit continu samen.

Laat dit goed tot je doordringen; dan worden een heleboel dingen duidelijk. De machten achter de schermen, proberen ons in een zo laag mogelijke frequentie te houden. Dit is ook de reden, dat ze onze maatschappij veranderd is in een wegwerpmaatschappij. Vakmensen en ambachtslieden, die hart voor hun werk hebben, zijn volledig uitgerangeerd en vervangen door: gigantische supermarktketens; Action’s; IKEA’s; Leen Bakker’s; Mc Donalds; en ga zo maar door.

Deze producten, zijn zo goed als dood en te vergelijken met klonen, waar niets menselijks meer aan te pas is gekomen. Het lokkertje is, dat ze veel goedkoper zijn dan ‘vakwerk’. Antiek en meubels uit kringloopzaken hebben over het algemeen veel meer uitstraling, dan de meubels afkomstig van de winkelketens. Je denkt dat je een meubelstuk ziet, maar in werkelijkheid zit je in het informatieveld van de ontwerper. Je voelt duidelijk het verschil of het door een mens of door een robot is gemaakt.

Koop je producten rechtstreeks van de bron, zoals bij de biologische boeren, bij jou in de streek, dan hebben die producten, een zeer hoge voedingswaarde. Biologische producten uit supermarkten, die niet afkomstig zijn uit de streek, hebben alweer een veel lagere trilling. Om die reden is het dan ook aan te raden eten te consumeren uit je eigen streek. Hoe meer tussenhandel tussen de plaats van oorsprong en het uiteindelijke verkooppunt zit, hoe lager de frequentie in het uiteindelijke product.

De èchte onzichtbare machten, die opereren van achter de schermen, vinden we overal ter wereld. Je vindt ze in China, Rusland, Amerika en Europa. Ze opereren al meer dan duizenden jaren, als een wereldwijde tirannieke regering. Door middel van het organiseren van continue oorlogen, proberen ze wereldwijd, de mensheid tegen elkaar op te zetten. Tegelijkertijd, zijn ze al eeuwen bezig hun immense rijkdom, als maar uit te breiden. Ze runnen de centrale banken, vrijwel overal ter wereld.

Ook hebben ze de corporaties, die àlle producten produceren die wij als mensen consumeren, onder hun controle staan. Waar je ook ter wereld komt, je treft in alle grote steden, dezelfde grote winkelketens aan. Hetzelfde geldt voor de MSM, de ‘Main Stream Media’ kanalen met al hun ‘FAKE’ nieuws.  Er zijn in de afgelopen jaren gelukkig steeds meer onafhankelijke nieuwskanalen door particuliere initiatieven opgericht, die weer echt betrouwbaar nieuws uitzenden met onderwerpen, die worden verzwegen door de Main stream Media.

De hele wereld zo op haar hoede moeten zijn, voor het vieze spelletje dat gespeeld zou KUNNEN zijn. De geschiedenis toont aan, dat dit geen kletsverhaal is, maar een UITERST REËLE OPTIE..!

De televisie, die de meeste mensen nog steeds bezitten, is ontworpen om leugens te verspreiden en mensen te hersenspoelen. Wanneer je het woord ‘televisie’ uit elkaar haalt, ‘tell-lie-vision’, staat het letterlijk voor je neus..!! Die onzichtbare machten mogen officieel niets doen zonder onze toestemming/instemming. En daarbij geldt ook, dat wie zwijgt, toestemt.. Valse Vlag aanvallen, zullen dan ook altijd in een cryptische vorm van te voren worden aangekondigd.

Hollywood, meester in de begoocheling..
Ontdekken we deze cryptische raadsels niet op tijd, dan hebben we, in hun ogen, toestemming gegeven, om de door hun geplande acties, ten uitvoer te mogen brengen. Zij verschuilen zich achter de politici, omdat ze bang zijn voor de mensheid. Zij zelf, beheersen de kunst van de ‘Zwarte Magie’. Een ander woord hiervoor is: ‘Social Engineering’.

Social engineering’ is een techniek, waarbij een computerkraker een aanval op computersystemen tracht te ondernemen, door de zwakste schakel in de computerbeveiliging, namelijk de mens, te kraken. Computerkrakers maken hierbij gebruik van menselijke eigenschappen zoals: nieuwsgierigheid, vertrouwen, hebzucht, angst en onwetendheid. De aanval is gericht op het verkrijgen van vertrouwelijke of geheime informatie, waarmee de hacker dichter bij het aan te vallen object kan komen.

Het zijn dus zwarte magiërs, satanisten ofwel oude psychologen.
Ze manipuleren ons brein op een manier, die wij zelf niet of nauwelijks kunnen begrijpen. Door deze manipulaties, kunnen ze coderingen aanbrengen, die door het onderbewustzijn worden geabsorbeerd. Hiervoor worden vaak symbolen of cijfers gebruikt. En als gevolg daarvan, kunnen we iets lezen of zien, zonder de codering op te merken.

Steven Whybrow

Dit wordt veelvuldig toegepast in Hollywood. Films, bevatten vaak boodschappen met betrekking tot bepaalde gebeurtenissen, die in de toekomst moeten gaan plaatsvinden. Het is een vorm van ‘voorspellend programmeren’. Steven Whybrow, een Brits/Oostenrijkse onderzoeksjournalist, is al 10 jaar bezig dit fenomeen te onderzoeken. (HIER) Volgens hem spelen de banken, de media, oorlogen wereldwijd, Monsanto, vaccinaties, stuk voor stuk een rol in die ‘zwarte magie’.

Het is dan ook volstrekt onmogelijk om gespecialiseerd te raken in al deze verschillende takken, tegelijkertijd. Whybrow ’s passie is, te kunnen ontdekken hoe het controlesysteem van de Matrix functioneert. Het intrigeert hem hoe het mogelijk is, dat de machtige elite deze planeet momenteel aan het veranderen is, in een compleet dichtgetimmerde politiestaat. Met behulp van hun satanische, magische rituelen, manifesteren ze een werkelijkheid, die gebaseerd is op controle.

Met behulp van zwarte magie, numerologie, Covid-19 en 5G, zijn ze in staat onze aandacht te hacken. We worden als het ware gehypnotiseerd. Die hypnose, wordt overal waar je komt, opnieuw geactiveerd door middel van: de mondkapjes; de 1,5meter; de dagelijkse cijfers over nieuwe Covid-19 besmettingen; de angstfrequenties die mensen uitstralen. Het zit gevestigd als een code binnen in de Matrix, in Rutte, in het RIVM en de winkeliers, die stuk voor stuk, deze code bij ons binnenbrengen.

Om deze reden, is het dan ook raadzaam, om momenteel zo weinig mogelijk de bewoonde wereld te bezoeken en de media te mijden, omdat je, of je wilt of niet, door die Covid- informatievelden wordt beïnvloedt. We zullen moeten leren hoe we deze frequentievelden kunnen lezen. Wat er op ons wordt afgeschoten, moet terug naar het nulpunt. In het nulpunt, krijgt het een upload waarmee het een collectieve verandering zal brengen.

We worden geconfronteerd, met een verborgen agenda, die ‘ANTI- leven’ is, waarbij Covid-19, als een cover-up wordt ingezet. Hiermee proberen ze iedereen in een lage frequentie te krijgen. COVID-19 is niet meer dan een ‘trick of the mind’ of MindFuck, die illusionisten toepassen. Het is een, op gedachtekracht ingevoerd informatieveld, een optelsom van verschillende velden. Als er geen aandacht aan Corona besteed zou zijn, dan was het gewoon een heel stevig griepvirus geweest. Zoals we in Nederland 2 jaar geleden, meer dan 10.000 seizoensgriepdoden hadden..!!

Daarbij worden we heel bewust tegen elkaar uitgespeeld.
Hoe eerder we ons dit realiseren, hoe sneller ze de controle over ons zullen verliezen. Om hieruit te kunnen ontsnappen, is het dus nodig om onze eigen frequentie te gaan verhogen.  Zodra we de huidige toestand als mensheid gaan verlichten ofwel doordringen met de ‘liefdesenergie’, die we in ons meedragen, zal hun hele systeem instorten. We veranderen hiermee, de heersende frequentie, waardoor er een compleet andere realiteit zal ontstaan. De waterklankbeelden van Robert Boerman brengen dit prachtig in beeld.

Deze foto’s zijn in exact dezelfde omstandigheden genomen, alleen de frequenties zijn veranderd. Je kunt duidelijk zien dat een veranderde trilling een compleet nieuwe werkelijkheid creëert. (HIER) Nu wordt het misschien ook eenvoudiger te begrijpen, waarom demonstraties en rechtszaken, nooit de oplossing zullen brengen, om de simpele reden, dat dit ons in de huidige trilling houdt. We moeten ‘simpelweg’ gaan inzien, dat deze realiteit heel anders is als dat we hebben geleerd. Het voornaamste doel van de machthebbers is, om 90% van de mensheid uit te roeien en terug te brengen naar het aantal van 500 miljoen aardbewoners.

Familiestructuren dienen te worden vernietigd, evenals de religies, de gemeenschappen en de economie. Ze willen een globale financiële reset doorvoeren, om hun machtsposities in stand te kunnen houden. Een complete ‘New World Order’, waarbij ook contant geld moet verdwijnen. Hiervoor in de plaats ontvangen we dan een onderhuidse chip, zoals in de film ’In time’, die zich afspeelt in het jaar 2169. Een Amerikaanse sciencefiction actiethriller van Andrew Niccol uit 2011. Deze film toont het beeld, dat de mensheid erin is geslaagd, om het verouderings-gen in ons DNA uit te schakelen.

In de film wordt getoond, dat zodra iemand 25 jaar wordt, hij/zij stopt met verouderen en er in de linkerarm een ingebouwde klok van één jaar af begint te tellen. Men kan extra tijd verdienen door te werken, en betaalt in zijn levensonderhoud, met tijd. Om een over populatie te voorkomen, zijn de lonen laag en worden prijzen kunstmatig hoog gehouden. Arm en rijk, leven geografisch gescheiden.

En ook dat komt overeen met de huidige agenda, waar plannen zijn de mensheid te gaan opsluiten in SMART-cities, onder het mom van de ‘Green New Deal’. Dat is volgens hen, de enige oplossing om deze planeet tegen opwarming te beschermen. De ware reden is dat ze er zo nog veel rijker van worden, en ons op die manier volledig onder controle hebben.

We dienen te gaan geloven, dat we niet zonder technologie en overheden kunnen overleven en het menselijke brein, zal dan ook rechtstreeks verbonden gaan worden met Artificiële Intelligentie. Door middel van het creëren van chaos en angstscenario’s, proberen ze hun agenda te introduceren, waarbij de grootste reset allertijden zou moeten gaan worden uitgerold.

In dát kader is Covid-19 al lang geleden gepland en staat het beschreven in documenten en simulatieoefeningen, die afkomstig zijn van o.a. eugeneticus Bill Gates en de Rockefeller Foundation. Onder leiding van de directeur van het World Economic Forum, Klaus Schwab, een technocraat en promotor van transhumanisme, is een rapport met 200 gedetailleerde instructies opgesteld. Dit handboek van het WEF, geeft exact aan hoe de ‘covid-19-pandemie’ dient te worden ingezet, om een wereldwijde monetaire reset en digitale valuta te triggeren en te implementeren.

Het beschrijft verder hoe technocratie en een totalitaire regering, volgens Chinees model, wereldwijd uitgerold moet gaan worden, onder het mom van socialisme en milieu. Met andere woorden, hoe ze met behulp van een ‘sinister vaccin’, de mensheid volledig onder controle kunnen krijgen. We zullen weer zelf onze verantwoordelijkheid terug moeten nemen. We hebben stuk voor stuk rechten en plichten, die beschreven staan in de ’universele grondwet’. Het is tijd dat we weer gaan staan voor wie we werkelijk zijn, willen we weer een leven kunnen leiden, waarin we ‘mens’ en bovenal ‘vrij’ zijn.

We dienen elkaar te beschermen. Want wat is natuurlijker, dan je eigen kinderen te beschermen, of iemand die weerloos is, te hulp schieten. We worden wereldwijd getorpedeerd met ‘FAKE’ maatregelen voor een virus, dat nooit is aangetoond. Dit soort maatregelen, druist rechtstreeks in, mens te kunnen zijn. We worden dagelijks gebombardeerd met de aantallen, zogenaamde ‘besmettingen’. Door continue herhalingen, gaan mensen erin geloven, en maken zichzelf ziek; de self-fullfilling prophecy..

Er is al zoveel bewijsmateriaal, dat aantoont dat virussen dwars door de mondkapjes/ maskers heen gaan. En was dit niet het geval, hoe komt het dan, dat we bij griep nooit eerder een masker hebben hoeven dragen..? We zullen terug moeten keren naar de feiten en waarheidsvinding. Dat is namelijk een heel belangrijk wapen. Denk hierbij aan:

  • Echt nieuws, door onafhankelijke nieuwskanalen. Momenteel worden we gevangen gehouden door een ‘CULT-virus’.
  • Educatie, die de mens in zijn waarde laat, in plaats van het huidige systeem dat onze kinderen verandert in een éénhapsworst, die niet meer zelfstandig na kunnen denken. Door de censuur en vernietiging van allerlei belangrijke documentatie, zijn ze bezig om onze geschiedenis opnieuw te herschrijven. Het is de moderne vorm van ‘boekverbranding’..!
  • De Gezondheidszorg, dienen we weer in eigen hand te gaan nemen. We moeten zelf gaan onderzoeken, hoe ons lichaam functioneert. Er is namelijk niemand die ons kan helen, dat kunnen we enkel zelf. We moeten wakker worden uit de hypnose, die ons voor ieder pijntje een medicijn wil voorschrijven. Er is op deze planeet geen mens geheeld door ‘chemo’, maar er zijn wel velen aan overleden. We zijn ook de enige planeet waar artsen en ziekenhuizen bestaan.
  • Een Politiek die er is voor het volk i.p.v. handelt als een uitvoerorgaan voor de machten achter de schermen.

We worden op allerlei fronten vergiftigd. Ons water; onze lucht; ons voedsel; onze medicatie, zit vol met gifstoffen. Deze verkorten ons leven of maken, zoals vaccinaties doen, ons lichaam onvruchtbaar. En alle methoden, die mensen wèrkelijk kunnen helpen, worden geweerd en belachelijk gemaakt. Dus wie is hier de èchte complot theorist?

En helaas, dit kon zover komen, omdat wij het zelf hebben toegelaten. Besef dat heel goed! Dus dienen deze fundamentele zaken, in ere te worden hersteld. We zullen dus gezamenlijk deze wereld moeten gaan veranderen, en lijken daar, vanuit onverwachtse hoek, bij geholpen te gaan worden.

Hulp van ‘elders’…
De ontwerpers van dit universum, hebben een veiligheidsclausule ingebouwd voor het moment, dat het echt uit de hand zou lopen. Die veiligheidsclausule, laat de planeet terug in een nulzone of nulmoment komen, en dat is niet te stoppen. Dat nulmoment is het moment waarin alles wat er aan beperkingen en beïnvloeding is, wegvalt en ons vervolgens naar een tussenstation brengt, waarin deze Matrix naar een volledig andere werkelijkheid zal schuiven.

De werkelijkheid op zich, zoals we deze ervaren in ons eigen schilderij, blijft zoals die is, alleen ontstaan er hele andere wetgevingen in ons bewustzijn en lichaam, en daardoor ook in de wetgevingen van het hele universum. Dit proces is onherroepelijk en het is op 21 december 2012 gestart, en zal uiterlijk in 2022 plaatsgevonden hebben. Alle tijdlijnen en mogelijkheden die er zijn, worden terug gebracht via een zandloper, naar een nulpunt.

Alle beperkingen, die er zijn om te besturen, te hacken, te manipuleren vallen hiermee weg. Dit is rampzalig voor de ’militaire allianties’ wereldwijd, omdat hiermee in essentie hun macht wegvalt. Tot het moment dat we die nulzone ingaan, zijn ze bezig om allerlei tijd vertragende elementen in te bouwen.

De hele samenleving wordt op een hele geavanceerde manier, in slaapmodus gehouden en bezig gehouden. Je kunt je dus op dit moment zelfs afvragen, of dit wel een echte tijdlijn is, of dat deze er door hun is tussen gezet. Er is duidelijk iets aan de hand. Wanneer je uit deze tijdlijn zou stappen, zal je ontdekken dat we in een soort lus draaien, die in 1939 is gestart. Wat zich toen afspeelde met nazi-Duitsland, lijkt zich in vele facetten, vandaag de dag te herhalen.

Denk hierbij aan de identieke  logo’s van ‘Antifa oproerkraaiers’ en de ‘bruinhemden’ van Hitler. Of aan de manier hoe ze onze  kinderen los willen koppelen uit de familiestructuur. Zelfs de mannelijke kapsels zijn identiek. Het nulmoment is ook het moment, dat er volledig open contact zal zijn tussen onze huidige beschaving en een heleboel andere beschavingen. Alles, wat we momenteel ervaren, wordt ingezet om deze belangrijke gebeurtenis te kunnen verhullen. Normaal gesproken zouden  wij dit kunnen keren, door er zelf in te stappen.

Dit hele Covid- informatieveld, moet namelijk geraakt gaan worden door ons solide, met volledig hart gedragen bewustzijn, dus niet vanuit het brein. Hierdoor zal het volledig uit elkaar vallen. Het probleem is echter, dat de muur die momenteel opgeworpen is, en een wereldwijd controlenetwerk vormt, een te krachtig informatieveld voor ons is. Dit, wordt veroorzaakt door het feit, dat we momenteel geen zeggenschap hebben over de aarde en over onszelf. Dat hebben anderen. We zijn letterlijk aan handen en voeten gebonden.

Hierdoor dienen zich echter hele grote kansen aan.  
Het klinkt misschien vreemd, maar het is héél belangrijk, dat de spoedwet er zo snel mogelijk komt en de grondwet volledig uitschakelt. Die spoedwet, en de uitschakeling van de grondwet, is universeel gezien, een legitieme opheffing van de regering. Zo wordt er kwantum kosmisch naar gekeken.  We hebben ons namelijk, allemaal te houden aan de ‘universele rechten van de mens’. Hierin staan de afspraken beschreven, die een beschaving heeft gemaakt. Het geeft richting aan zichzelf, en aan bezoekers, waarbij er àltijd een officieel aanspreekpunt aanwezig dient te zijn.  Dit is waar het om gaat en waar beschavingen van buitenaf naar kijken. Dit dient door alles en iedereen gerespecteerd te worden.

Zodra dit niet langer het geval is en die rechten worden geschonden, dan vindt er automatisch een opheffing van het mandaat van de regering plaats, waardoor er kosmisch gezien, ook een ander mandaat kan ontstaan. Er zullen vervolgens wereldwijd nieuwe groepen opstaan die dit mandaat overnemen. De huidige situatie biedt dus hele grote mogelijkheden en zou betekenen, dat er een definitieve opheffing plaats gaat vinden, van alle machten hier op aarde.

 

Harriet Algra

november 2020

totalhealthfoundation.nl

 

Bronnen o.a.:

https://www.bitchute.com/video/Gr1kgqOSrSX7/. The COVID-19 Genocide of 2020 – Claire Edwards

https://www.ellaster.nl/2020/07/25/wie-zitten-er-eigenlijk-achter-de-deep-state/

https://www.ellaster.nl/2020/05/24/nieuwe-nieuwszender-presenteert-kim-goguen/

https://www.youtube.com/watch?v=QRgPTz4yW9M&feature=youtu.be

https://youtu.be/RMhxv_etLAA

 

Advertentie

2 gedachten over “Ons schilderij…

  1. Unity, eenheid, we zijn ook samen een groot schilderij, alles heeft invloed op elkaar.
    Hier is de “nieuwe” waarheid:http://ageoftruth.tv/q-trump-card-2020-a-i-archon-kingdom-claire-edwards-steven-whybrow-eril-kaya/ oa 111.11 We worden allemaal natuurlijk wakker, 1.59 Q=Quetzalcoatl, een duivel in Trump! (Trump heeft Jezuïetenonderwijs gevolgd) Conclusie: we zijn ook allemaal slecht, Open je hart, dat is de navelstreng naar de Goddelijke Bron.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.