Opvallende poolshift en.. het Watermantijdperk..

Onze polen zijn aan de wandel. Nee, niet onze mede-Europeanen, maar onze aardpolen. Je kunt geen artikel over geologische ontwikkelingen op internet bekijken, of er wordt geschreven over de verschuiving van de Noordpool. Als je het goed bekijkt, is het ook een bijzonder fenomeen. Maar als je je ook verdiept op de energetische werkelijkheid, ├íchter deze fysieke, dan is het logisch dat er ‘natuurljik’ een verbinding moet zijn met onze energetische realiteit. Wie kunnen we nu beter vragen hier eens over te berichten, dan onze astrologe Manuela van der Knaap. Een interessant stuk over de ‘gevolgen’ en kenmerken van het Watermantijdperk.. …