Advertentie

Synchroniciteit en ’t geheim van de co-creator..


De wetenschap schijnt het Toeval altijd te moeten testen BINNEN kaders.. Dobbelstenen zijn een perfect voorbeeld van hoe statische kaders zich gedragen. Maar óf dit met toeval te maken heeft..?
De wetenschap schijnt het Toeval altijd te moeten testen BINNEN kaders.. Dobbelstenen zijn een perfect voorbeeld van hoe statische kaders zich gedragen. Zes vlakken met beperkte, uiterst beperkte mogelijkheden.. Maar daar gaat het natuurlijk niet om.. Maar WAAROM valt een bepaalde combinatie op DAT moment.. Dat zou een ‘betere’ benadering zijn.

Veel boeken lazen wij over synchroniciteit, of, zoals het in de volksmond heet, ‘TOEVAL’.. En daarmee is tevens een grote inflatie van het woord een feit, want de letterlijke betekenis, van datgene wat je ’toe-valt’, is verworden tot een soort ‘hé-kijk-nou-eens-wat-mij-gebeurt’…. De essentie die we uit alle boeken naar voren haalden over synchroniciteit/toeval, is dat het JOUW TOEVAL is.. En dáár staan té weinig mensen bij stil. Het ’toeval’ is daarmee een UNIEK EN ZEER PERSOONLIJKE gebeurtenis..

Wauw, had je je dat al eens gerealiseerd..? Of heb je, net als veel, heel veel mensen, niet het respect voor je eigen grootsheid nog, dat je DURFT te zien, dat de Kosmos een prachtig cadeau’tje voor je in petto heeft/had..?? Durf je -al dan niet blozend- dat cadeau in ontvangst te nemen.. Kijk, dat je niet precies kunt duiden waarom dit toeval je gebeurt, is een ander verhaal natuurlijk..! Het is aan jou, wanneer je eenmaal accepteert dat het cadeau voor jou uniek is ‘bedacht’ of gerealiseerd,  hoe je dit verhaal, deze gebeurtenis dieper inpast in je leven.

Synchroniciteit..?
Het begrip ‘Synchroniciteit’ komt van de psycholoog Carl Gustav Jung. Het staat voor het verschijnsel dat voor de alerte waarnemer twee of meer gebeurtenissen, die zich schijnbaar toevallig tegelijk voordoen, in werkelijkheid een verborgen verband suggereren.

synchroniciteit jaworskiZelfs als ‘de sceptici’spreken over dit verschijnsel, verklaren ze synchroniciteit van de andere kant, maar niet vanuit de essentie. Parapsycholoog Wim Kramer heeft er bijvoorbeeld op gewezen dat we in feite omgeven zijn door een mix van zogenaamd zinvolle en echte toevalstreffers, maar dat we ons alleen de zogenaamd zinvolle herinneren en de rest vergeten, zodat de ogenschijnlijke overmaat zinvolle toevalligheden in feite een illusie is. Tja, wat is illusie, wat is creatie, waar begint het ont-dekken van uiterst zinvolle verbanden en waar het ont-dekken van niet-krachtige verbanden..?

Eén van de meest tot de verbeelding sprekende boeken over ‘TOEVAL’ vonden we in het boek van Jaworski, waarvan je de cover hierboven ziet afgebeeld. Joseph Jaworski is de auteur en schrijft vanuit zijn ontdekkingstocht die hij ondernam, om de essentiële leidraad, leiding in het leven te leren kennen. Wat stuurde hem, wat stuurt onze maatschappij..?

Joseph Jaworski begon zijn carrière als advocaat in Houston, Texas. Hij richtte in 1980 het American Leadership Forum op en ontwikkelde o.a. voor Royal Dutch/Shell Group in Londen, een innovatief programma voor strategisch management in de 21e eeuw. Sinds 1994 is hij lid van de Raad van Bestuur van het Center for Organizational Learning van het zeer prestigieuze MIT, het Massachusetts Institute of Technology in Boston.

Zijn boek gaat, kort gezegd, over innerlijk leiderschap, hartstochtelijke betrokkenheid bij iets dat groter is dan alleen het eigen belang en de synchroniciteit (betekenisvolle toeval) die dat oplevert. De tekst op de achterflap van het boek:

“Synchroniciteit is niet alleen een inspirerend, maar ook een praktisch boek. Het stimuleert de ontwikkeling van die capaciteiten die nodig zijn om individueel en collectief – op persoonlijk, maatschappelijk en zakelijk gebied – onze toekomst zelf vorm te geven, in plaats van voortdurend te reageren op gebeurtenissen van buitenaf. 
Joseph Jaworski vertelt een hoogst persoonlijk verhaal, maar hij laat aan de hand van zijn eigen ervaringen zien, dat door een fundamentele verandering van focus een geheel nieuwe manier van leidinggeven kan ontstaan. Een vorm van leiderschap die niet gericht is op het verwerven van persoonlijke macht, roem en status, maar die het geheel dient – omdat dát alleen echt werkt.”

Zinvol toeval..
Tja, uit al die boeken blijkt, dat ‘Toeval’, of beter spreken we misschien over ‘Het Toeval’ ons prachtige, volledig onverwachte vergezichten geeft, op een indringend, veel grotere samenhang, dan we in staat zijn dagelijks te zien en ondervinden.. En ja, voor degene die het cadeau dat ‘Het Toeval’ heet, in zijn hart durft te ontvangen, blijken er wel degelijk prachtige vergezichten te ontwaren, achter het cadeau. Een ander boek dat in dit opzicht een grote rol speelde bij onze keuze voor dit artikel, is het boek ‘Zinvol toeval, synchroniciteit in ons dagelijks leven’ van auteur Frank Joseph.

zinvol toevalFrank Joseph verschaft inzichten, die we nodig hebben teneinde vast te stellen, hoe onze dromen en gevoelens betekenisvol samenhangen met gebeurtenissen in de wereld. Hij legt uit hoe persoonlijke thema’s in de context van ons leven kunnen worden ontdekt en verklaard. Frank Joseph volgt de historische ontwikkeling van het denkbeeld van synchroniciteit, van mythologie tot het werk van Jung. Maar doet dit op niet-academische, zodat het voor elke lezer toegankelijk is. Frank Joseph woont in Wisconsin, VS, en is marketingdirecteur van uitgeverij Galde Press en redacteur van het tijdschrift Ancient American over archeologie.

Aan de orde komen onder andere dromen met een voorspellend karakter, dromen die door meer dan één persoon tegelijkertijd gedroomd worden, voorschouw, getallen, telepathie, parallelle levens en alledaagse coïncidenties. Verslagen van authentieke ervaringen dienen als voorbeelden om zinvol toeval op positieve wijze te analyseren en te benutten in ons leven. Dit is de tekst van de achterflap van dit boek:

Zinvol toeval is geen betekenisloze, willekeurige samenloop van omstandigheden. Gebeurtenissen die toevallig èn zinvol samenvallen of naar elkaar verwijzen, zijn belangrijke signalen die de aandacht vestigen op betekenisvolle thema’s, verborgen patronen in de levensloop en onbenutte kansen in de persoonlijke ontwikkeling.

loesje toeval verjaardagZinvol toeval, ook wel synchroniciteit genoemd, overkomt iedereen. Onverklaarbare gebeurtenissen, zoals aan iemand denken enige seconden voordat hij je opbelt, of dromen die dagen, of zelfs jaren later blijken een voorschouw te zijn van feitelijke gebeurtenissen – zinvol toeval komt in ieders leven voor.  Zinvol toeval is een praktisch handboek dat de lezer uitleg verschaft over het verschijnsel synchroniciteit. Het boek beschrijft een directe manier om zinvol toeval in ons eigen leven op te sporen en een simpele methode om de erin vervatte boodschap te ontraadselen.

Uw Wil Geschiede..
Een van de meest mysterieuze regels die we vaak als klein kind al krijgen voorgeschoteld. Zonder dat onze opvoeders ons preciés duiden waarvoor deze zin, die natuurlijk in het ‘Onze Vader’ voorkomt, exact dient, anders dan ‘gehoorzaam-in-overgave’ te zijn/blijven.. Maar voor mensen die gevoelig zijn voor het ontwaren van grotere, zelfs Kosmische verbanden, is deze ‘Uw Wil Geschiede’ van een veel indringender orde..!

Er is een grotere samenhang te ontwaren in de Kosmische constellatie, dan waarvan we hier op Aarde weet hebben.. Met onze beperkte geestelijke visie. Alleen met ons hart kunnen we die groter samenhang voélen en ontwaren. Lees het volgende artikel, na deze wat lange inleiding.. Over deze ‘Creator’ en jij als ‘Co-Creator’…

x

* * *

toeval_is_goed_incognito

x
X

Synchroniciteit en het geheim van de co-creator

2014 © WantToKnow.nl/.be / Robert Torres – Waking Times

x

normal_Carl_Jung_-_Fan_ArtAls je gelooft dat synchroniciteit niets meer dan ‘gewoon toeval’ is, dan heb je studies van experts niet bestudeerd of er nog nooit over gehoord. De wereldberoemde psychotherapeut Carl Gustav Jung voert in 1920 het begrip synchroniciteit in na bestudering van onbewuste processen in de psychologie. Hij constateert dat het causaliteitsbeginsel niet toereikend is om bepaalde verschijnselen te verklaren. Causaliteit betekent dat we ervan uitgaan dat ‘het-ene-altijd-volgt-als-oorzaak-op-het-andere’.. Synchroniciteit is het samenvallen van universele krachten met de ervaringen van een individu. Een totaal andere dynamiek, aldus Jung, dan het causaliteitsbeginsel.. Maar wat voor proces is hier aan het werk..? Van een ongekende diepte, van een ongekende schoonheid.

In veel spirituele tradities wordt over universele krachten en synchroniciteit gesproken, met name over leren om in de ‘flow’ te komen, een gevoel van inspiratie te hebben en gedreven worden door… Het kost meestal jaren van discipline, meditatie, studie of rituelen om deze reis naar ‘harmonische individualisatie’ succesvol af te ronden. Het gaat dan vooral om ons Ego te laten voor wat het is, een Eerste Stuurman op he schip, JOUW schip en zelf weer Kapitein te worden op de grote Oceaan van het leven.. Bij sommigen is hiervoor een reis naar binnen nodig, voor anderen is, of lijkt het, een externe zoektocht naar spiritualiteit. Die vervolgens dan bijna altijd weer innerlijk ‘eindigt’ en een nieuw begin maakt..

x

einstein hidden worlds

Ervaringen, dat vooral..
Mijn eerste ervaring met synchroniciteit vond plaats op 21 maart om 03:03, dat is de 3e maand, 3 weken, 3 uur, 3 minuten of 3333, op de equinox en het moment van mijn geboorte. Het is mijn uitlijning met de universele krachten, de planeet, ruimte en tijd. Inzicht in de esoterische concepten zoals de ‘flow’, de geest, de eenheid van alles, is bij mij geen gevolg van eigen inspanningen, maar een gevolg op de plotselinge ontmoeting met een bovennatuurlijke entiteit van licht. Mijn onderzoek naar de metafysische aard van de werkelijkheid werd er vooral door getriggerd.

Synchonicity quote Carl Gustav Jung 3Mijn ervaringen zijn helemaal niet uniek, want vele mensen maken dit allemaal mee, maar de manier waarop dit inzicht kwam, wél. Er lag geen reis aan ten grondslag, geen uitleg waarom, de kennis werd simpel plots aan mij geopenbaard. Dingen die voor anderen concepten en metaforen blijven, zijn voor mij nu heel duidelijk. Ik ben van vele paranormale verschijnselen getuige geweest en heb altijd een aanwezigheid om mij heen gevoeld. Om wat voor reden dan ook heeft de bron mij gevonden zonder dat ik er bewust naar zocht.

Ik stel altijd de vraag als ik ‘iets’ om mij heen voel: “Wie of wat is deze aanwezigheid?”. Vaardigheden zoals ESP -extra sensory perception/buitenzintuiglijke waarneming, helderziendheid en telekinese bestaan. Maar wat is de connectie? In het boek van Carl Jung: ‘Het a-causaal-verbindende principe’ is het de subjectieve betekenis die ons allen verbindt. Zonder een waarnemer (jij) is er geen synchroniciteit, geen betekenis; zijn er geen gedachten die verbonden zijn met gebeurtenissen en is er geen oorzaak (acausaal). Nou, kom daar maar eens om, op de gemiddelde universiteit tegenwoordig..

Waar is ‘bewust-zijn’ in onze wetenschap..??? En.. Liefde..?
Van tevoren weten dat er iets gaat gebeuren, remote viewing, telekinese, vanwaar komt deze vermogens? Wetenschappers accepteren de geest niet. Hoe kunnen we deze vermogens dan verklaren?Ik noem de wetenschap van nu een ‘gebrekkige en onvolledige wetenschap’. Natuurkundige Dr. William Tiller studeerde af aan de Universiteit van Toronto met een graad in de technische natuurkunde en promoveerde aan dezelfde universiteit. Hij is van mening dat het bewustzijn in de wetenschap ontbreekt. Terwijl het bewustzijn het verenigende elementaire deel is van alle afzonderlijke bestanddelen.

Robin Williams creativityMijn onderzoek begon met Carl Jung, maar synchroniciteit bestond in de tijd van Jung al eeuwen. Theoretisch bestaat het buiten de ruimte-tijd, van waaruit alles vorm krijgt en alle kennis aanwezig is. Het openbaart zich in onze dimensie om terug te keren via wat we nu zo mooi ‘de flow’ noemen. Maar kijk eens naar het citaat van Robin Williams hiernaast.. Herkenbaar..? David Bohm beschrijft dit in de theorie van de ‘implicate order’. Daarbij wordt één observatie vanuit compleet verschillende perspectieven gemeten en geanalyseerd, waardoor er feitelijk 2 verschillende objecten lijken te zijn. (in tegenspraak lijkend met elkaars karakter zelfs!) Andere woorden voor de flow zijn ‘sympathie’, ‘harmonie’ en ‘orde’.

In de vierde eeuw voor Christus ziet de Griekse filosoof Heraclitus alle dingen als met elkaar gerelateerd. Niets is geïsoleerd, alle dingen zijn met elkaar verbonden. Ook Hippocrates zegt: “Er is één gemeenschappelijke stroom, een gemeenschappelijk ademhaling.” Alles is ‘in sympathie’. Er is een connectie tussen alles, ook tussen levenloos-lijkende voorwerpen. Het is een vorm van animisme, de overtuiging dat alle materie bewustzijn heeft. Dit is het klassieke idee waarbij alle gescheidenheid en afgescheidenheid illusie is..! Want bestaat al die materie immers niet uit energie, gestolde energie om 3D-materie te vormen..?

bill hicks matterJung heeft zich jarenlang geïnteresseerd voor het paranormale. Nobelprijswinnaar en natuurkundige Wolfgang Pauli werkt met hem samen op het gebied van telekinese. In de aanwezigheid van Pauli gaat er onverklaarbaar nogal wat natuurkundige apparatuur kapot, er wordt zelfs gegrapt over het ‘Pauli Effect’. Jung en Pauli hebben pionierende studies gedaan naar parapsychologie en ‘fringe science’. Pauli’s vroege werk op het terrein van de kwantumtheorie heeft veel invloed gehad op enige begrip van Jung’s ‘synchroniciteit’.

Het is vooral het dappere wetenschappelijk onderzoek van Dr. Rupert Sheldrake, dat onze onlosmakelijke verbinding met 'Het Veld' aantoont..
Het is vooral het dappere wetenschappelijk onderzoek van Dr. Rupert Sheldrake, dat onze onlosmakelijke verbinding met ‘Het Veld’ aantoont.. We zijn er een onlosmakelijk onderdeel van en daardoor is elk gevoel van afscheiding Illusie..

Een goed voorbeeld is ook Rupert Sheldrake met zijn ‘morfische of morfologische velden’ (HIER) Bioloog en chemicus Sheldrake doet onderzoek naar de ontwikkeling en het gedrag van dieren en planten, telepathie, perceptie en metafysica. Hij heeft zijn focus speciaal gericht op die vraagstukken die in de wetenschap (nog) geen oplossing hebben gevonden, zoals het gedrag en de communicatie onderling van mieren, duiven die hun hok terug vinden, honden die de thuiskomst van hun baas ‘weten’, etc. Morfische velden verklaren dat alles, of zouden dit alles verklaren.

Of het nou David Bohm’s ‘Implicate and Explicate Order‘, Michael Talbots fameuze ‘Holographic Universe’ of David Peats ‘Meaning and Form’ is, al deze stellingen impliceren een metafysisch veld dat onze fysieke wereld genereert/voortbrengt, kan beïnvloeden en zo de tijdelijke realiteit kan veranderen. Het metafysisch veld, dat sommige wetenschappers de ‘aether’ of ’torsion field’ of ‘kwantum medium’ noemen. Dit veld is overal en is intelligent.

Het draait vanuit ‘subjectiviteit’ om Bewust – Zijn..
Bewustzijn is niet gemakkelijk exact te definiëren. Velen geloven dat bewustzijn ook buiten de hersenen bestaat. Misschien het onderdeel van de Akashakroniek, een woord dat stamt van het Sanskriete ‘Akasha’ (ether, hemel of uitspansel), een allesdoordringend medium, waar de term ‘kroniek’ in de theosofie aan is toegevoegd. In deze kroniek worden alle gebeurtenissen die ooit hebben plaatsgevonden, elke gedachte en emotie voorgoed bewaard (Akasha veld). Psi-velden, bron-velden, de ‘flow’, het zijn allemaal conceptuele dimensies met een abstracte relatie. Waar bewustzijn en materie vervolgens twee aspecten zijn van ‘hetzelfde’; de domeinen van de bedriegergoden Hermes en Loki.

Oké, welke intelligentie zit er nu echt achter het ‘gordijn’..?
De mensheid heeft al vóór de geschreven geschiedenis het bestaan ​​van een grotere intelligentie erkend. Vraag het aan elke gelovige van elk esoterisch systeem en je zult veel verschillende antwoorden krijgen. Geest, God, Godin, Sophie, Allah, Demiurg, de Ene, de Bron. De grootste wetenschappers uit de geschiedenis kwamen tot dezelfde conclusie.

Albert Einstein:
Het is zo dat iedereen die serieus betrokken is bij het nastreven van wetenschap,
ervan overtuigd raakt,
dat er in de wetten van het universum een geest verscholen ligt,
die superieur is aan de mens.”

Ook fysicus Max Planck (1858-1947 ), de vader van de kwantumfysica, ontdekt dat materie op zich niet bestaat. Alle materie ontstaat en bestaat alleen bij de gratie van een kracht die de atoomdeeltjes in trilling brengt en ze voor het minuscule zonnestelsel van het atoom bij elkaar houdt. De mate van trilling bepaalt welke vorm de materie aanneemt. We moeten aannemen dat achter deze kracht een bewuste en intelligente geest bestaat. Deze geest is de matrix van alle materie. Isaac Newton gelooft dat het universum mechanisch is, in gang gezet door God en toen als het ware ‘losgelaten’. En anderen geloven dat ALLE bestaan ​​een emanatie/uitdrukking van God is.

Maar sommigen geloven helemaal niet in een externe intelligentie. Daar kan ik het niet mee eens zijn! Wat veel van deze theorieën met elkaar gemeen hebben is dat je eigen gedachten de buitenwereld veranderen. Je bent niet de schepper binnen de stroom van het veld, maar een deel van het proces. Het grootste geheim is niet dat er een co-creator bestaat, maar dat jij deze co-creator bent! Jazeker, jij bent in die zin (een onlosmakelijk deel van) God..! Een coördinerende intelligentie heeft de uiteindelijke controle over de Universele Schepping.

Tesla verbindingenDit is de oorzaak van het samenvallen van gebeurtenissen en gedachten, het ontstaan van wat jij nodig hebt, synchroniciteit. Bijvoorbeeld het moment van mijn geboorte: 3333. Dat is waarom wij bidden of zingen, mantra’s reciteren, lof zingen lof en ons beroepen op een bepaalde uitkomst. Diep van binnen hebben we altijd geweten dat er iemand op ons let, zelfs in een lege kamer zijn we niet echt alleen. Hoe vaak komt het voor dat statistisch onwaarschijnlijke gebeurtenissen tegelijk voorkomen?  Dit betekent, dat ‘de bron’ of ‘de Ene’ van alles bekokstooft en onder controle heeft…!

* * *

‘Synchroniciteit is Gods manier om anoniem te blijven’

– Albert Einstein –

 x

animated creation

Advertentie

ON NL Banner

10 gedachten over “Synchroniciteit en ’t geheim van de co-creator..

 1. Die het denkt te weten mag het zeggen, hier wordt misschien het gecompliseerste stuk menselijk denken, even op ons WTK bordje geschoven, je mag het eerst wel eens minstens 3X goed gedegen door lezen, alvorens een letter op papier te zetten, en op delen in onder delen, ben benieuwd !

 2. Mark Passio breaks down the Hermetically sealed, Natural Law Generative Principle of Care
  https://www.youtube.com/watch?v=VvIdopW-rjw
  Principle 8: The Lost Principle of (C)ARE

  Het meest gevaarlijke bijgeloof
  Het geloof in “gezag”, inclusief elk geloof in “regering”, is irrationeel en tegenstrijdig in zichzelf; het is tegengesteld aan beschaving en moraliteit en vertegenwoordigt het meest gevaarlijke, destructieve bijgeloof dat ooit bestaan heeft. In plaats van een kracht voor orde en recht, is het geloof in “gezag” de aartsvijand van het mensdom. Lees meer http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/09/Het-meest-gevaarlijke-bijgeloof-11.pdf

  Natural Law
  The REAL Law Of Attraction & How To Apply It In Your Life
  full part1/2/3 http://www.whatonearthishappening.com/videos

  1. Mark is een van mijn grote helden. Het is prachtig om te volgen hoe hij al deducerend tot de kern van de zaak door dringt.

   En co-creatie is natuurlijk het toverwoord binnen de Reünie van Vrije Mensen. Samen-werken met behoud van eigen identiteit: die grote paraplu waar we allemaal onder kunnen schuilen als het regent en ondertussen van elkaar weten waar een ieder mee bezig is.

 3. “Politics of Peace” July 28 by Mehran Keshe
  https://www.youtube.com/watch?v=khRY2z8xnTM
  THERE IS NO BUSINESS LIKE WAR BUSINESS

  Verslag uit het hol van de Leeuw (niet van horen zeggen)
  Mehran Keshe doet verslag over zijn correspondentie met Obama en Putin “Only One is Real” uit eindelijk zal alles aan het licht komen

  Roadmap to Peace Keshe Foundation: http://www.keshefoundation.org/new-horizons/peace-roadmap/157-world-peace/361-the-peace-roadmap-italian-dutch

 4. Zelf ben ik op 21/03/60 om ongeveer 0315 geboren en hoewel mensen in die tijd niet exact op de minuut het tijdstip van geboorte noteerden, heb ook ik een spiritueel gevoel betreffende mijn geboortedatum. Reeds op jonge leeftijd had ik voeling met een andere wereld en raakte geïnteresseerd in spiritisme en parapsychologie. Maar ik werd me bewust ook bewust van destructieve krachten en heb me instinctmatig afgesloten voor die onbekende wereld. Het gevoel dat er meer bestond dan deze materiële wereld was voldoende voor mij, ik had niet de behoefte om op zoek te gaan hoe ik andere dimensies en spirituele krachten kon doorgronden om ze ter verbetering van mijn persoonlijk leven te gebruiken. Dit is ook de reden dat ik steeds afstand heb gehouden van de vele charlatans die parapsychologie beoefenen. Velen doen het uit opportunisme en trekken op die manier negativiteit aan. Ik heb er me dus niet in verdiept en heb vooral bewust geleefd, op elk kruispunt in mijn leven proberen intuïtief aan te voelen welke keuze ik moest maken en me bewust laten meevoeren op de flow van het leven. Wanneer je voor evenwicht kiest (neutraliteit) kan je je zonder angst overal naartoe begeven en ben je bestand tegen negativiteit en positiviteit. Momenteel wil ik alleen maar zeggen dat toeval een spel is van frequenties die in harmonie zijn zodat zender en ontvanger op dezelfde golflengte zitten.
  Bedankt met jouw website, het geeft me verdere inzichten en ik hoop tevens bij te dragen met visies over deze wereld en hoe te weerstaan aan de onderdrukking van onze ziel, of ons “zijn”.

 5. Mooi en interessant artikel. Compliment.
  Toevallig net de ‘Aquarius Samenzwering’ van Marilyn Ferguson aan het lezen. Sluit voor een belangrijk deel mooi op elkaar aan.

 6. Er is geen God, ten minste niet wat wij zien bij deze benaming !
  Achter dit enorme geweld schuilt iets, die de étheré als levens plasma gebruikt.
  De Mens in zijn eeuwige kring loop, gaat door het leven en de dood, als bedoeld in deze kring loop.
  Alles is gelijk, niets is vreemd, het is één geheel.
  Je kunt de prachtigste denkbeelden bedenken, maar deze zijn niet waar, ook de mooiste uitspraken doen, ook deze blijven altijd hypothétique, en als zodanig dus altijd hypothéticodéductief zijn.
  Stukje van mijn denken hier over, ik voel mij absoluut onderdeel van dit geheel, dat er gecreéerd wordt is duidelijk te zien in ons universum, en onze leefomgeving, het staat nooit stil, en dan kom ik altijd weer uit bij, ik ben Alfa en de Oméga, of is dit ook niet waar want aan een cirkel zit niet een begin en ook niet een einde, is het dan toch deze verdomde Lemniscaat- als uitgebeeld in onze DNA band ?.

 7. Van wege onze handlangers rol, om alles steeds opnieuw uit te vinden, en bij herhaling te doen, of doen plaats vinden, maakt ons nog niet tot een synthe’se van het synec’doche, of chronistish, het is de eeuwige herhaling vast gelegd en opgeslagen in de étheré die we uitvoeren.
  De Griekse fylosofen kregen hun prachtige denkbeelden, door aan het strand te zitten en télephaties via de Dolfijnen hun weten uit de étheré konden lezen, en deze met hun schrijfstok in het zand griften.
  Er zijn nu andere manieren, maar de mensheid zit in een ander momentum van zijn bestaan, het oogsten is voorbij, er moet opnieuw gezaaid worden.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.