Advertentie

Gelukkig zijn


Gelukkig zijn

Ieder mens heeft een innerlijk weten
en opwekkende behoefte
zichzelf gelukkig te weten.

In het besef deel te zijn van het grote geheel,
is het dan ook van belang
zichzelf deelbaar op te stellen.

Geluk en gelukkig zijn maakt deel uit
van uw oorspronkelijk ervaren
dat alles goed kan zijn.

Dat onvoorwaardelijkheid van liefdesbetuiging
en getuigenis in u innerlijk bekend is.

Besef dan ook dat voorbij alle bekommernissen
die uw pad kruisen er immer licht schijnt.

Door innerlijk contact te maken met uw ziel
en van daaruit uzelf en de ander blijvend te ontmoeten,
zo zal u de reikwijdte van uw energieveld
van licht en liefde weer ervaren en omarmen.

Er is geen berg te hoog om alzo de top
van uw eigen gelukservaren vorm en inhoud te geven.
Want zie, u bent meer dan uw aardse leven u vertelt.

Zo, geef gelukkig zijn  een kans
vanuit het midden van uw eigenheid
waar de rust en liefde gehuisvest is.

x

Ervaring in wijsheid
Ervaring in wijsheid

Advertentie