Advertentie

Onomwonden


Onomwonden

Spreek u uit.
Spreek recht uit uw hart,
opdat u vrijzet wat vrijgegeven mag worden.

Versta hierbij uw innerlijk besef
van respect en mededogen
van de lering die was en is in u.

Want zie, alles draagt bij
aan uw geworden in het nu.

Onomwonden spreken is gezaghebbend
wanneer de woorden in zuiverheid gesproken worden.

Heb daarom lief in wederzijdsheid en verbondenheid
dat wat u tegemoet is getreden.

Niet vanuit ontkenning van het aangedane,
maar vanuit het eigene wat u vermag te doen
om uzelf in waarde te vergroten.

Want zie, alles heeft een waarde
welke u in uzelf dient te vinden
en in het licht te brengen.

Zó zult u meer en meer
eenvallen met uw eeuwige bestemming.

x

i am free