Advertentie

Ontvouwen


Ontvouwen

 En zie, iedere dag
ontvouwt zicht nieuw licht.

Telkens weer, wordt u de kans geboden
om nieuw licht te laten schijnen
over uzelf en over dat wat u bezig houdt.

Besef terdege dat er immer
nieuwe mogelijkheden aanwezig zijn
om toe te laten.

Want zie, u wordt gedragen
voorbij uw eigen weten en beperkt inzicht.

Geef uzelf daarom vrij en zet u vrij
om veranderingsgezind dát te laten ontvouwen
zodat u meer recht doet aan uw bestaan.

Ontmoet zo het andere ,
ook in de ander die tot u komt,
anders dan voorheen.

Want zo zal het licht u de weg wijzen
en uw moed en zekerheid bekrachtigd worden.

x

unfolding