Advertentie

Opgeheven


Opgeheven

Lieve mens, versta uzelf van binnenuit.
Alles is u gegeven om uzelf zichtbaar te maken
tegen het licht van uw betekenis in het leven.

Want zie, u zélf heeft dát eigene
in zich waarvoor u bedoeld bent.

Ga daarom met opgeheven gemoed
uw nieuwe verworvenheden tegemoet.

Al het oude en oneigenlijke wat geen gelding meer heeft,
verlaat deze, opdat u uzelf rechtstreekser verbonden weet
met het nu en uw eigenheid van opdracht u gegeven.

Want alle leringen die u geboden zijn
vragen u om uzelf op te heffen
vanuit heling en toekomst bestendiging.

Ontsla u evenzo van onzekerheid voor wat komen zal.
Recht uw rug en ga in vrede en liefde,
uzelf toerustend in verbondenheid met uw medemens.