Advertentie

Verbondenheid


Verbondenheid

Een ieder van u heeft de keuze
en de mogelijkheid zich te verbinden.

Zich verbonden weten, doet u beseffen
dat er meer is dan de verkozen eenzaamheid
en/of het eigen belang enkel voorop te stellen

Toon daarom de moed en uw kracht
om uw verbindingen aan te scherpen
voorbij uw ingehoudenheid.

Laat deze keuze vóór gaan
op enkel uw afzondering
en innerlijke ontoegankelijkheid.

Geef uzelf de vrijheid om deelachtig te zijn
en in ontmoeting te staan met uw medemens.

Want zie, zó zal heling tot uw ziel plaatsvinden,
zonder meer.
En zó zal ook de ander zich geweten weten
in uw naam.