Advertentie

Verdraagzaamheid


Verdraagzaamheid

Verdraag elkaar
op weg naar waarheidsbevinding.

Roep elkaar op om in wederzijds respect
te ontmoeten en in beluistering te treden.
Want zie, verdragen dienen gesloten te worden
op wederzijdse waarachtige bevindingen.

Laat u daarom niet enkel leiden
door wat velen u voorhouden.

Besef dat u voorbij het eigenbelang kunt treden
zonder verlies van uw eigenheid.
Besef ook dat u dragende bent
van verdraagzaamheid in het belang
van de samenheid waartoe u behoort.

Niet enkel om te dienen,
maar evenzo om uw bereidheid
waarlijk in te zetten.

Zo, herroep uw overtuigingen
en breng uzelf naar een zuiver niveau van begrip,
mededogen en oprecht verwondering.

Opdat geen strijd wordt geleverd,
maar oprecht verdraagzaamheid het middel wordt
om gemeenschappelijk draagvlak voor ware verandering
vorm te geven.

Zo zij het gezegd.

x