Advertentie

Vrijheid


Vrijheid

Vrij zijn is een zegen.
Vrijheid ervaren als een diepe omarming
met uw eigen geestelijk zijn,
maakt de weg vrij om zonder meer
uzelf en zo de ander waarlijk te ontmoeten.

Want zie, vrijheid en vrij zijn
is een geschenk aan uzelf
om door te groeien
en uzelf meer zichtbaar te maken.

Besef dan ook dat, wanneer u zichzelf zichtbaar toont
om waarlijk in verbinding te treden vanuit dit gegeven,
u zult bemerken dat meer kan worden samen gewerkt
en worden samen gegaan, vanuit een ieders’ betekenis.

Zo, bevrijdt uzelf, door recht te doen aan wie u van binnenuit bent,
om zo evenzo de ander zijn of haar eigenheid ten volle te respecteren,
voorbij alle voorbehoud en bejegening.
Want zó zal u een weerspiegeling zijn voor velen.

Wacht daarom niet op de ander,
maar zet zelf de stap uit liefde voor het geheel.