Advertentie

Waarom


Waarom

 Waarom is er zoveel gaande?
Waartoe leidt dit u?

Welke waarde vertegenwoordigen
alle gebeurtenissen om en met u?
Welke vragen wenst u te kunnen beantwoorden
en welke handelingen dient u aan te gaan?

Besef lieve mens vooreerst dat u meer bent
dan alle gebeurtenissen bijeen.
Weet dat uw leven in dienst staat
van het ontdoen en opbouwen
van zaken die geheeld dienen te worden.

Weet ook dat niet alle vragen en gebeurtenissen
om een antwoord vragen.
Weet echter wel dat u door alles heen gesteund wordt
ook door uw eigen vermogen om deel-inzichten te verwerven.

Uzelf te verhouden tót,
in plaats van blijven zoeken naar ‘het waarom’
maakt het mogelijk deze inzichten te verwerven.

Want zie, alles heeft een reden,
óók voorbij uw eigen veld van zicht.
Daar u enkel dát deel kan ontvangen wat u aan kunt.

Zo, heb uzelf lief en bovenal uw naasten en uw ‘vijanden’
opdat uw deelgenootschap zijn ware waarde kan vervullen.