Advertentie

Griepprik failliet? Vooral bij medisch personeel..!


Met veel 'positieve', éénzijdige publiciteit worden de bedenkingen tegen de vaccinaties de mond gesnoerd.
Met veel ‘positieve’, éénzijdige publiciteit, zoals deze foto, werden de bedenkingen tegen de vaccinaties de mond gesnoerd. Maar desondanks, blijkt de griepprik, niet alleen wetenschappelijk, maar ook met gezond verstand, steeds vaker te worden gemeden..! Vooral in de doelgroep 60 – 65 jaar.

x

Griepprik failliet? Vooral bij medisch personeel..!

x

2014 © WantToKnow.nl/.be

x

Opnieuw is er een stevige daling waarneembaar, in het aantal mensen dat een griepprik haalt. En dat al voor het vijfde, opeenvolgende jaar..!  Dat is het resultaat uit onderzoek dat gehouden werd, in opdracht van RIVM, door ‘IQ healthcare’, onderdeel van het Radboud Universitair Medische Centrum. In 2008 was er onder deze doelgroep een vaccinatiegraad van 71,5% en in 2013 was deze gedaald naar 59,6%. Een afname van bijna 1 op de 7 mensen, die besluiten het ‘risico’ van het krijgen van de griep, te verkiezen, boven het risico van de nauwelijks werkende griepprik. De daling is het sterkst waarneembaar in de leeftijdsklasse 60 – 65 jarigen.

injectiespuitEn het gaat dan om de groep, die medisch gezien, juist het min of meer dringende advies krijgt om zich te laten prikken met een griepvaccin.. Mensen die door hun leeftijd, ziekte, medicijngebruik of chronische aandoeningen (diabetes, hart- en vaatproblemen, nierziekten en luchtwegaandoeningen) ongeveer 1/3 van alle Nederlanders groter risico op ernstige gevolgen van de griep zouden hebben. Zij krijgen een jaarlijkse uitnodiging voor een gratis griepprik in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie. Voor dit onderzoek over de vaccinatiecampagne 2013-2014 zijn gegevens van 177.631 patiënten uit 45 huisartsenpraktijken geanalyseerd.

Maar waarom vragen aan burgers om zich te vaccineren,

als het medisch personeel de vaccinatie tegen seizoensgriep

niet eens ziet zitten..??!!

Hoe is het mogelijk dat van burgers gevraagd wordt zich te vaccineren, terwijl ziekenhuispersoneel massaal de griepvaccinatie links laat liggen..? Een onderzoek om te bepalen wat de seizoensgriep-vaccinatiegraad in 2012 was bij medewerkers in Nederlandse ziekenhuizen, levert een verrassend resultaat op. Want een vragenlijstonderzoek bij 62 Nederlandse ziekenhuizen, aangesloten bij een verzuimregistratiebureau, werd gevraagd te rapporteren hoeveel werknemers in 2012 de jaarlijkse griepvaccinatie via de werkgever (ziekenhuis) hebben ontvangen. Tevens ontvingen zij een vragenlijst over het vaccinatiebeleid in hun ziekenhuis. 45 Ziekenhuizen waren bereid tot deelname aan het onderzoek (respons: 73%).

De gemiddelde vaccinatiegraad bleek op 13% uit te komen..!

De griepvaccinatiegraad onder ziekenhuismedewerkers is daarmee extreem laag. Aangezien vaccinatie van zorgpersoneel de overdracht van de griep op al dan niet kwetsbare patiënten zou beperken, is het bijzonder dat het personeel, die natuurlijk op de hoogte is van dit feit, TOCH weigert en masse, om zich te laten vaccineren tegen de seizoensgriep.. wenselijk te onderzoeken op welke wijze de vaccinatiegraad te verhogen is.

ntvg logoHet Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde blijft in de bespreking van dit onderzoek maar hameren op het gegeven, dat er een preventieve werking zou moeten uitgaan, van ziekenhuismedewerkers, maar besteedt GEEN ENKELE aandaacht aan de ABSOLUTE ONKUNDE RONDOM DEZE VACCINATIE. Al jaren wordt er gewezen, door veel medische experts en wetenschappers, op het ONTBREKEN VAN BEWIJS van de werking van deze jaarlijkse griepprik, die daarmee een nationale farçe geworden is, dan een serieuze zaak..

"Mis tijdens het griepseizoen geen enkele werkdag! Haal snel een griepspuit!" Maar als je die hebt gehaald, ligt de kans op bescherming rond de 1%..!
“Mis tijdens het griepseizoen geen enkele werkdag! Haal snel een griepspuit!” Maar als je die hebt gehaald, ligt de kans op bescherming rond de 1%..! Wat een ophef over het wegduwen van angst..!

Jaarlijks wordt, kortgezegd, zo’n € 60 miljoen over de balk gegooid, voor een ONBEWEZEN VACCINATIE.. We meldden hier op de site al diverse keren over dit falende griepvaccinbewijs..! Maar waarom dan toch doorgaan, en net zoals het genoemde tijdschrift van de NTvG, TOCH WEER WIJZEN op een soort onverantwoordelijkheid van verplegende personeel.. Alsof deze mensen geen reden zouden hebben om niet te vaccineren, alsof het allemaal ‘dommies’ zouden zijn..!

We wijzen je graag op DIT ARTIKEL hier op de site, waar je nog eens fijntjes kunt nalezen, dat een officiële instantie in de VS, het land met de hoogste farmacy, eh vaccinatiegraad in de wereld, heeft gemeld dat de griepprik feitelijk onzin is, doordat hij niet werkt. En als je bedenkt dat deze officiële instantie het Big-Pharma-vriendelijke CDC is, dan loopt het kennelijk wel heel erg in de smiezen, het onbewezen griepvaccin, dat zelfs het CDC er afstand van gaat nemen..!

De NIET of NAUWELIJKS WERKENDE GRIEPPRIK..

Keer op keer ook in Nederland onder de aandacht gebracht..

Het is in Nederland het door medici en wetenschappers gerespecteerde ‘Geneesmiddelenbulletin’, dat algemeen wordt gezien als de spreekbuis van huisartsen in Nederland, dat al in oktober 2011 melding maakte van de GROTE vraagtekens die gezet dienen te worden bij de claims van het RIVM, dat de jaarlijks griepprik als het ware een ‘weldaad’ is voor griep-kwetsbaar Nederland.

Al eerder stond Edith Schippers onder zware druk om afstand te doen van haar banden met de tabaksindustrie.. Dat deed ze uiteindeljik en droeg het 'tabakdossier' over aan haar staatssecretaris. Is het ook de grote vriendin van Big Pharma..? Waarom anders geen gedegen onderzoek naar de werking van het griepvaccin..? Is het deze mevrouw de minister gewoon om het even, of er wellicht € 60 miljoen griepvaccinatiebudget over de balk gegooid wordt zoals veel huisartsen, medici en wetenschappers zeggen..?!
Al eerder stond Edith Schippers onder zware druk om afstand te doen van haar banden met de tabaksindustrie.. Dat deed ze uiteindeljik en droeg het ’tabakdossier’ over aan haar staatssecretaris. Is het ook de grote vriendin van Big Pharma..? Waarom anders geen gedegen onderzoek naar de werking van het griepvaccin..? Is het deze mevrouw de minister gewoon om het even, of er wellicht € 60 miljoen griepvaccinatiebudget over de balk gegooid wordt zoals veel huisartsen, medici en wetenschappers zeggen..?!

Kijk HIER naar de tekst uit dit bulletin. Wil je luisteren naar wat de kordate huisarts Van der Linden over deze griepprik te vertellen heeft (inderdaad, de man die door RIVM’s Coutinho juridisch werd ‘vervolgd’), dan klik je HIER voor een uitzending van Radio1 over de totale kul van € 60 miljoen weggegooid geld..

De belangrijkste conclusies van het Geneesmiddelenbulletin plaatsen we graag ook in dit artikel:

 • Huisarts Hans van der Linde kiest voor de aanval om zich te verdedigen.
  Huisarts Hans van der Linde is één van die nuchtere huisartsen die het gebral van het RIVM over griepvaccinaties volledig decimeren..!

  Bij personen ouder dan 65 jaar konden geen conclusies worden getrokken over de werkzaamheid van influenzavaccinatie op het voorkomen van symptomen, ziekenhuisopnamen, complicaties en mortaliteit.
  X

 • Ook is niet aangetoond dat vaccinatie van gezondheidszorgpersoneel influenza voorkomt bij bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Het gebruik dat nu in vele ziekenhuizen is doorgevoerd om het personeel influenzavaccinatie aan te bieden, wordt niet door bewijs uit gerandomiseerd onderzoek ondersteund.
  X
 • De verlaging van de vaccinatieleeftijd van gezonde ouderen van 65 naar 60 jaar in Nederland is onder meer gebaseerd op de resultaten van een retrospectief cohortonderzoek en op één gerandomiseerd onderzoek waarin werd gevonden dat vaccinatie bij personen van 60 tot 70 jaar de symptomen van influenza vermindert. Er was geen effect op complicaties en overlijden, en bij personen ouder dan 70 jaar was geen effect aantoonbaar.
  X
 • Er zijn te weinig gegevens om de effecten van vaccinatie op de preventie van coronaire hartziekten op een betrouwbare wijze vast te kunnen stellen.
  X
 • Bij patiënten met COPD gaf vaccinatie een significante reductie van het aantal exacerbaties (verergering van de ziekte) in vergelijking met placebo. Er was bij hen sprake van een significante toename van lokale bijwerkingen, maar de effecten waren over het algemeen licht en voorbijgaand. De onderzoeken waren te klein om een effect op mortaliteit te kunnen tonen.
  X
 • De resultaten van gerandomiseerd onderzoek bij gezonde volwassenen tonen aan dat influenzavaccinatie slechts een matig effect heeft op het verminderen van influenzasymptomen en het verlies van werkdagen. Het is niet aangetoond dat vaccinatie een effect heeft op complicaties, zoals longontsteking, of de overdracht van influenza.
  x
 • Over de effecten van influenzavaccinatie bij patiënten met astma bronchiale blijft onzekerheid bestaan. Hetzelfde geldt voor patiënten met bronchiëctasieën of cystische fibrose.
  X
 • Bij patiënten met hematologische maligniteiten (bv. leukemie) is een effect gevonden op het verminderen van infecties van de lagere luchtwegen en ziekenhuisopnamen.
  X
 • De effecten bij kinderen met kanker die chemotherapie ondergaan zijn niet duidelijk.
  X
 • Eveneens is niet duidelijk wat de effecten zijn van vaccinatie van patiënten met een infectie met het humane immunodeficiëntievirus (HIV). Bijwerkingen van vaccinatie zijn over het algemeen gering en bestaan vooral uit lokale reacties.

x

* * *

effect griepprik teletekst

Advertentie

12 gedachten over “Griepprik failliet? Vooral bij medisch personeel..!

 1. Vanmorgen onder het andere artikel geplaatst (‘De griepprik, daar zit wat in..’), maar hier beter op z’n plaats:

  Conclusie: hoe MINDER er geprikt wordt, hoe MILDER het griepseizoen…

  * Het afgelopen griepseizoen (2013/2014) was erg mild, na de uitzonderlijk langdurende epidemie in het seizoen ervoor. Ook liepen minder mensen een longontsteking op. http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2014/Afgelopen_griepseizoen_was_erg_mild

  * Spectaculaire daling animo griepprik: Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is sprake van een daling in de vaccinatiegraad van patiënten met een verhoogd risico op ernstige gevolgen van griep. https://www.radboudumc.nl/OverhetRadboudumc/NieuwsEnMedia/archief/Nieuwsarchief2014/September/Pages/Voorvijfdejaaroprijmindermensengevaccineerdtegengriep.aspx

  1. Peter, wat mij ook vooral opvalt dat het de overheden zijn welke centraal staan in de verspreiding van de vaccinatiepropaganda! Je kan gewoon nergens gaan of je ziet hun propaganda! Je hoort het via de media, ziet het op televisie en op het internet! Wiens belangen beschermen zij?

 2. Quote uit het artikel: “De griepvaccinatiegraad onder ziekenhuismedewerkers is daarmee extreem laag. Aangezien vaccinatie van zorgpersoneel de overdracht van de griep op al dan niet kwetsbare patiënten zou beperken…”

  Dit klopt niet. Als je gevaccineerd bent, en de vaccinatie zou zijn werk naarbehoren doen, dan kun je nog wel besmet raken, maar je zou geen ziekteverschijnselen meer krijgen. Je lichaam kent zo vele ziekteverwekkers, maar die kan je immuunsysteem makkelijk aan.

 3. waarom wil je eigenlijk een griepprik?
  ja,, een natuurlijke weerstand tegen de griepprik gaat zich ontwikkelen!
  ik heb gewerkt in een verpleeghuis waar het verplegend personeel bijna direct verantwoordelijk wordt gemaakt voor griep bij de ouderen. alsof bezoek van fam, etc, er niet toe zouden doen!
  ook als je de griep mocht krijgen als personeelslid dan wordt je er op aangezien dat jij je meedecollega harder laat werken omdat je diensten bij ziekte moeten worden opgevuld.
  wie de griep krijgt , zeg ik, heeft hem nodig! Want van ziekte wordt je alleen maar beter! hopelijk niet meer de oude maar beter.

 4. Welke sekte of criminelen hebben dit bedacht en maatschappelijk toepasbaar gemaakt?
  Welke grote farmaceutische brengen dit vaccin op de markt?
  Wat voor troep, vuiligheid en gemanipuleerde ziekteverwekkers is/zijn hier in verwerkt?
  Hoe zorgvuldig en bekwaam worden deze vaccins gecontroleerd op zuiverheid en samenstelling,in dit naïeve Internationaal ( Industriële criminelen bedrijven )gedomineerde,gemanipuleerde landje?
  Deze bedrijven zijn gewetenloos,crimineel,los geslagen,zijn niet meer in dienst voor de geneeskunde,maar alleen nog maar om grote winsten te generen voor elite eigenaren.
  Maar alles wat ze met hun rotzooi vergaard hebben,zullen volgens de Principes weer ontnomen worden.
  Einstein zei het al,als wetenschap zich laat kopen,zal dit het begin van einde inluiden.
  Ik weet, dat ons menselijk lichaam in de meeste gevallen antistoffen aanmaakt tegen bacteriën en virussen onder normale omstandigheden.
  Dit is duizenden jaren goed gegaan.
  Uitval is er altijd geweest,maar dat hoort bij een natuurlijke selectie.

 5. Deze trend onder specialisten en medisch personeel is ook duidelijk internationaal. Vorige week las ik in een Deense krant dat in Kopenhagen’s grootste ziekenhuis, Rigshospitalet, massaal geweigerd wordt om deze – met klem aanbevolen – griepprik te accepteren. Effectiviteit zou laag zijn en de bijwerkingen, vooral dit jaar erg hoog.

 6. Er rijzen tegenwoordig veel twijfels over medicatie en vaccinaties. Ik heb me vroeger ook laten vaccineren tegen griep. Nu al meerdere jaren doe ik het Homeopathisch en met zeer goed resultaat en zal het blijven doen..

 7. ik vind dat je de natuur gewoon ze gang moet laten gaan .. liever met voeding iets oplossen als zon troep in je lichaam laten spuiten , waaraan ook nog eens onterecht veel aan verdient word ..

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.