De bizarre seks-magie ..

De wereldelite toont steeds vaker haar ware gezicht. Niet dat ze dat graag doen, maar wereldwijd zijn mensen massaal aan de ‘loose ends’ aan het trekken. De losse eindjes die het uit het weefgetouw van de manipulatie en uitbuiting hangen. Door daaraan te trekken, komt het hele weefsel in beweging en ontstaan er weer nieuwe ‘loose ends’. Door het verband te leggen ontstaat een gruwelijk beeld van uiterst negatieve krachten, die deze elite ‘van energie voorziet’.. Doordat wij ernaar kijken en dit veld willen doorlichten met onze intenties tot waarheidsvinding, komt er veel, heel veel verandering in datzelfde veld. Het is Harriet Algra die je opnieuw een gedegen stuk werk aanbiedt om kennis van te nemen. Want alleen door het te willen wéten, zullen we deze vuilnisbelt van negatieve energieën kunnen opruimen.. …