Advertentie

11:11 De magie van de ‘Elf’ in de 11..


11 11 digiklokDe magie van de ‘Elf’.. of de magie van de 11..! Het blijkt keer op keer dat ‘bijzondere’ getallen een bepaalde magisch-realistische situatie lijken te vertegenwoordigen. Alsof we daarbij ineens in een ‘andere wereld’ zijn beland, daar even een glimp van te zien krijgen, juist bij het zien ook van deze getallencombinaties. Op een wekker, op onze computer, op de klok-met-wijzers, die ook een speciale rol hierin vervult.. Maar ook op de kilometerteller en de stationsklok, vervult de getallencombinatie zijn rol. En de ’11’ vervult hierin een speciale rol.

Het artikel hieronder plaatsten we in februari 2009, maar natuurlijk heeft het nog niets verloren van zijn kracht. Want wist je dat de beroemde datum 21-12-2012 ook een ’11’ was…?! En zo gaat het maar door met die elven..

21 – 12 – 2012 = 3 + 3 + 5 = 11

Steve Pavlina, de auteur van het onderstaande artikel, kan niets anders doen, dan jou deelgenoot maken van ZIJN 11-beleving. Het andere stuk over magische getallencombinaties, dat hier op WantToKnow staat, wordt overigens ook nog steeds veel gelezen. En het bijzondere was dat we in 2009 zo’n beetje tegelijkertijd op het spoor kwamen van het onderstaande Engelse artikel 11:11..

Ná het lezen was mijn conclusie duidelijk: ‘In het Nederlands op WantToKnow als ondersteuning van het 1e artikel’. En weet je, deze vertaling was klaar, ’s ochtends, natuurlijk precies om 11:11 uur… Ik wens ook jou veel plezier met mogelijke herkenningspunten. Luister in ieder geval tijdens het lezen goed naar de scheurtjes in jouw ‘realiteit’… Jouw kennismaking met ‘jouw NU’..

* * *

x

x

x

x

11:11

2009 © vertaling WantToKnow.nl/.be

origineel: Steve Pavlina © februari 2009

x

11:11 Is een onderwerp dat al jaren op mijn lijstje staat van stukken die ik nog wil schrijven. Veel mensen hebben me gevraagd om hier nou eens wat over te schrijven. Maar pas onlangs voelde ik dat de timing voor ’n artikel over 11:11 goed was.
11:11 Wordt als onderwerp vooral in de privésfeer besproken, tussen mensen die er al vertrouwd mee zijn.  Ik ben nog niet veel stukken online tegengekomen over dit onderwerp, althans nog niet van die kwaliteit, diepte en duidelijkheid die voor mij als ‘waar’ voelen. Een paar mensen, onder wie Uri Geller, hebben dit onderwerp behandeld, maar de meeste stukken die je erover op internet vindt, zijn een beetje obscuur.

Sinds jaren heb ik op mijn website de combinatie 11:11 in een hoekje rechtsonder mijn website staan. Het was een knipoog naar mensen, die inmiddels al weten wat het betekent, maar ik vermoed dat de meeste bezoekers het niet in de gaten hebben gehad. En wanneer ik e-mails kreeg van mensen, die me vroegen wat de betekenis ervan was, antwoordde ik ze meestal, dat áls ze dat zelf niet wisten, ze het simpel konden negeren. En voor degenen die wél weten wat het betekent, dient de nummer-combinatie als een herkenning en kan het aan de basis staan van interessante gebeurtenissen.

Wat is eigenlijk 11:11?
Er zijn vele  niveau’s om 11:11 uit te leggen, maar laat ik starten op het meest basale, fysieke niveau dat we kunnen waarnemen en vandaar verder omhoog gaan. En alleen al deze opmerking vergt natuurlijk een uitleg.

11 Is vanzelfsprekend een cijfer en 11:11 de tijd die je op een klok ziet. Een vrij klein percentage van de mensen begint 11:11 méér te zien, evenals het cijfer 11, dan puur aan kansberekening toe te schrijven is. En steeds vaker lijkt het dan, wanneer je het opmerkt, alsof je het middelpunt bent van een of andere idiote samenzwering.. Als je de film ‘Het getal 23’ hebt gezien van Jim Carey, snap je dat er eenzelfde concept achter deze film zit, hoewel deze film ver af staat van de daadwerkelijke ervaring.

In het begin zou je inderdaad het idee kunnen krijgen dat je een beetje doordraait, maar uiteindelijk gaat dat over en wordt je ‘geleid’ naar enige fascinerende inzichten in wat wij ‘realiteit’ noemen. Numerologisch gesproken, kun je ongeacht elk nummer of cijferreeks, die in je leven verschijnt optellen. Wanneer je dan uitkomt op een cijfer dat groter is dan 11, blijf dan doortellen, totdat je eindigt op een getal dat gelijk is, of niet groter dan 11.

Een paar voorbeelden van hoe ik op het spoor kwam van al die 11-en?

Allereerst mijn postcode, die is 89138.  Dat wordt dan 8 + 9 + 1 + 3 + 8 = 29, en 2 + 9 = 11.

Mijn vorige postcode was 89129 en dat is 8 + 9 + 1 + 2 + 9 = 29, en 2 + 9 = 11.

Mijn telefoonnummer is 991-1252, resulterend in 9 + 9 + 1 + 1 + 2 + 5 + 2 = 29, en 2 + 9 = 11.

En wanneer ik het kengetal van mijn telefoonnummer meeneem, is dat 702 991 1252. En deze cijfers opgeteld geven 38 en 3 + 8 = 11.

Het fascinerende aan 11:11 is dat het zich vooruit en achteruit in iemands leven lijkt te verplaatsen. Dus wanneer jij te maken krijgt met deze 11-en in je leven, zul je merken dat ze dwars door je verleden , alswel door het heden als door de toekomst lopen. Toen ik voor het eerst met deze gedachte in aanraking kwam, dacht ik dat ik gek werd, doordat ik erachter kwam dat mijn hele leven besmet was met deze verborgen 11-en…

Ik werd me bewust van dit fenomeen begin 1994 en juist daarvoor had ik mijn vriendin Erin ontmoet. Ik ontdekte overal verborgen 11-en. Ik woonde in appartement 119 en mijn eerste computerspelletje werd toen in de winkel verkocht en had een barcode die opgeteld 29 te zien gaf. Ik had toen 92 Cd’s en mijn favoriete rockgroep had 11 albums gemaakt. De vorige 4 telefoonnummers die ik had eindigden ook op 11. Het model van mijn horloge had serienummer 5600 en mijn televisie had modelnummer 2729. De harddisk van mijn computer had een capaciteit van 245 Mb maar als ik een programma gebruikte om software te comprimeren, kwam ik uit op een capaciteit van 380 Mb…

En daarbovenop komt ook nog eens de tijd, die verontrustend vaak 11:11 aangeeft! Ik merk dat ik soms plotseling klokkijk en dan dit tijdstip precies op mijn netvlies krijg, vaak een paar dagen achter elkaar. Maar er gaan ook dagen achter elkaar voorbij, zónder dat ik 11:11 ook maar op een klok voorbij zag komen. Het bijzondere is wel dat ik zojuist, tijdens het schrijven van dit stuk, naar de keuken ging om een snack te pakken, en daar stond de klok van de magnetron op 11:1.. Mijn dochter Emily is feitelijk geboren op 11:11 in de avond. En dat lijkt toch een feit dat vrij moeilijk te negeren is.

Het ‘virus’ dat via de achterdeur binnenkomt …
Nu zal een gezonde scepticus vragen om op dit punt even te stoppen om te vertellen dat dit fenomeen heel simpel het resultaat is van zelf-suggestie. Heel simpelweg dus, komt dat erop neer, dat je jezelf in je hoofd hebt gezet dat je meer 11-en ziet, en je onbewuste attentie-systeem zoekt deze combinatie of het cijfer in je omgeving en brengt deze naar je bewuste niveau. Er is dus een hogere gewaarwording van 11-en omdat je simpelweg de bestaande 11-en méér ziet. Je kunt zelfs sommige van deze 11-en onbewust creëren, en je zou zelfs onbewust een juiste cijfercombinatie uit kunnen kiezen om deze vervolgens aan de 11-telling te onderwerpen.

Deze logische verklaringen zijn helemaal OK. Ze zijn keurig, leuk en ordelijk. Natuurlijk kun je claimen dat ik onbewust meer 11-en zag, omdat dat hetgene was dat ik verwachtte te gaan zien. Ik ga niet argumenteren over deze verklaring, omdat het in feite niet uitmaakt. Ik ga zelfs verder dan deze verklaring, het is namelijk precies hoe ‘realiteit’ plaatsvindt, wanneer je een scepticus bent…

De logische verklaringen zijn helemaal OK, keurig, leuk en ordelijk. Je kunt claimen dat ik onbewust meer 11-en zag, omdat dat hetgene was dat ik verwachtte te gaan zien. Ik ga niet argumenteren over deze verklaring, omdat het in feite niets uitmaakt.

Ik ga zelfs verder dan deze verklaring, het is namelijk precies hoe ‘realiteit’ plaatsvindt, wanneer je een scepticus bent…

Weet je.., het is een onderdeel van de natuur, dat alles wat je gelooft automatisch wordt geprojecteerd in je geloofsysteem. Dus wanneer je een keiharde scepticus bent, dan is het 11:11 fenomeen nog steeds perfect passend in je huidige geloofssysteem. Het kan dit systeem geen geweld aandoen, omdat dat nou juist het kosmische principe van de vrije wil aantast. Het universum kan jou niets tonen, waarvan jij aanvankelijk hebt gekozen om het uit je systeem te bannen.

Sceptici hebben verklaringen te over voor de 11:11 ervaringen, en vanuit hún perspectief lijken al deze verklaringen juist. En dat zijn ze dus ook, vanuit hun referentiekader. Want een andere verklaring is er namelijk niet, volgens hen..!

En dat is nou precies een van de redenen, waarom het 11:11 fenomeen zo’n interessant fenomeen is. Juist doordat het plaatsvindt in de dimensie van niet-waarschijnlijkheid tot onmogelijk (zoals waargenomen vanuit een objectief standpunt), is het mogelijk dat dit fenomeen door de filters sijpelt, die ‘normaal’ gesproken voorkomen dat het fenomeen überhaupt de realiteit bereikt.

11:11 piano meditaties (klik op afbeelding)
11:11 piano meditaties (klik op afbeelding)

Er zijn veel fenomenen die door een objectief geloofssysteem worden geblokkeerd. Dit betekent dat er gebeurtenissen plaatsvinden in tijd en ruimte, die door personen met een objectief geloofssysteem nooit, maar dan ook nooit, kunnen worden waargenomen, omdat hun geloofssysteem deze gebeurtenissen voor 100% uitblokt. Maar door zijn hoge waarschijnlijkheid, is het 11:11 fenomeen tóch in staat om door onze filtersystemen heen te komen. Waarom? Omdat het eenvoudigweg niet mogelijk is het toe te wijzen aan geluk, kansberekening, toeval of het resultaat van auto-suggestie of hypnose.

Daarom is het 11:11 fenomeen ook zo’n slimme poort. Het is namelijk dé manier van de ‘realiteit’ om een gedachtevirus te plaatsen, via een achterdeurtje, in een objectief geloofssysteem! En wanneer dit virus eenmaal wortel heeft geschoten, begint het je objectieve geloofssystemen te ontmantelen. Om deze systemen vervolgens geleidelijk te vervangen door meer accurate modellen van de ‘realiteit’. Het doel van 11:11 is positief, hoewel dit er misschien niet op lijkt, wanneer het je in eerste instantie te pakken heeft. Haar doel is het om jouw geloofsysteem uiteindelijk te ondermijnen, het systeem van de fysiek gegronde, objectieve wijze van je kijk op de ‘werkelijkheid’.

Jij mag je best doen om op wat voor manier dan ook te verklaren waarom deze 11-en op je pad komen. Maar zodra je geïnfecteerd bent, is het een kwestie van tijd, voordat je oude geloofssysteem begint te kraken in al hun voegen. Week na week en maand na maand, zullen de 11-en naar je toekomen. Je blijft de 11:11 op de klokken zien en het lijkt alsof je gestalked wordt door het cijfer 11 en het is alsof je deze stalker niet van je af kunt slaan.. Je logische systeem is niet in staat de verschijningen van dit fenomeen te stoppen.

Geef jezelf gewoon een paar maanden, misschien wel een paar jaar, maar uiteindelijk bereik je een punt waarop je het voor gezien houdt. Want wat doe je, als er 5 jaar voorbij zijn gegaan, en deze 11-en en 11:11 blijven maar tevoorschijn komen, alsof ze van plan zijn om een record te willen breken? Blijf je dan hangen aan de logische redenering waarom deze verschijningen zouden kunnen plaatsvinden, binnen jouw objectieve universum, dat anders altijd zo keurig opgeruimd is?

En naar mate je vaker deze 11-en tracht te ontwijken, des te sterker komen ze op je pad; ze eisen praktisch je aandacht… De 11-en zijn als een soort vervelende geest die zijn aanwezig blijft bekendmaken. En wanneer je deze geest de rug toekeert, zal hij alleen maar meer volhardend worden om je aandacht te krijgen; je kunt zijn aanwezigheid ontkennen en je kunt proberen zijn aanwezigheid weg te redeneren.

Je kunt jezelf zelfs wijsmaken dat het je verbeeldingskracht is waarmee je deze geest zelf creëert. Maar hoe je ook tracht de verschijningen in een vakje te plaatsen, de geest houdt vol! Uiteindelijk zul je opgeven. Op een gegeven moment zul je jezelf omdraaien en aan de geest vragen wat ie nou eigenlijk komt doen; waarom hij je zo permanent lastig valt. En hoe sneller je dit doet, des te beter het voor je is.

De Blauwe pil versus de Rode pil…
11:11 opereert als een korte stroomuitval in de realiteitsmatrix. Wanneer je het verschijnen ervan via het reguliere activeringssysteem een plekje wilt geven, zal dit je in eerste instantie wat soelaas geven, maar wanneer je er de tijd voor neemt, is dit antwoord uiteindelijk niet bevredigend. En daarmee zijn er dan een paar opties, die voor je open staan.

 • Optie 1 is te concluderen dat je door een bepaalde vastberadenheid verslagen bent en dat je geïnfecteerd bent met dit idiote mentale virus, dat je werkelijkheid op een heel bijzondere wijze maar blijft filteren.
 • En optie 2 is dat je overweegt dat de ‘werkelijkheid’ niet functioneert zoals je hem voorheen verwachtte, en dat misschien, heel misschien, deze 11-en blijven opdoemen met een reden, met een bedoeling die je heel simpel nog geen plek kunt geven.

Optie 1 is de Blauwe  pil en Optie 2 de Rode. De meeste mensen doen hun best om de Blauwe pil te blijven slikken en blijven zich hun hele leven afhankelijk maken van die Blauwe pil. Maar velen hebben de Rode pil doorgeslikt en kijken wat hier van zal komen. Ik ben iemand die de Rode pil heeft geslikt en ik ga je nu een kijkje achter de schermen geven, wat er dan gebeurt…

Een kijkje in de Matrix
Mijn eerste reactie op al die 11-en was als volgt: ‘De werkelijkheid kan niet zo in elkaar steken; het is eenvoudigweg niet mogelijk.’ Maar toen vroeg ik mezelf af: ‘Maar wat als het nou wél mogelijk is..? Wat als iets deze 11-en in mijn werkelijkheid creëert, op een manier die mijn aandacht opeist?’

Het continue verschijnen van deze 11-en dient als een wake-up-call. Deze 11-en maken het je onmogelijk om het leven van alledag te blijven leven zoals je dat deed. Telkens wanneer je vermoed dat je het leven redelijk door hebt, zijn er de 11-en weer, die je eraan herinneren dat je ‘iets’ mist..  Om dan uiteindelijk tot de conclusie te komen, dat jouw beeld van de realiteit feitelijk doorbroken moet worden. Het word je duidelijk dat veel van je aannames van de manier waarop de wetten van het universum werken, onjuist zijn. Je klampt je bijna letterlijk vast aan een wereldbeeld dat in gruzelementen ligt, maar je hebt nog geen nieuw model waaraan je je kunt vasthouden en dat het oude vervangt.

Engelportaal door Jan Custers (klik op afbeelding voor link)
Engelportaal door Jan Custers (klik op afbeelding voor link)

Je grip op de werkelijkheid verliezen kan – op zijn zachts gezegd – een frustrerende ervaring zijn.  Maar de waarheid is dat je helemaal je grip op de realiteit niet aan het verliezen bent, je laat slechts je onjuiste aannames los..! En dit heeft weer tot gevolg dat je je geest aan het openen bent voor nieuwe mogelijkheden.

Het zal al met al een tumultueuze tijd worden en je kunt je verward en losgeslagen gaan voelen. Het beste wat je dan kunt doen, is je proberen te ontspannen en je laten meevoeren door de stroom. Ik zou willen dat ik je kon beloven dat dit proces zich snel zal voltrekken, maar de waarheid is dat het jaren kan duren. Een oorzaak van het probleem hierbij is, dat er andere krachten zijn, die je proberen terug te trekken, zoals je oude conditioneringen. Ze proberen je regelmatig ervan te overtuigen dat het oude model nog steeds een toevlucht biedt.

11:11 is een specifieke frequentie om je te doen ontwaken, maar er zijn vele anderen. Zoals bijvoorbeeld de terugkerende cijferpatronen 111, 1234 of 444. Maar sommige wake-up-calls zijn ook weer niet-numerieke gebeurtenissen en je zult deze gebeurtenissen ondergaan als een terugkerende stroomdip in de realiteitsmatrix.  En terwijl ze blijven optreden, kun je hier heel verschillend op gaan reageren; verrast, met een glimlach of verblijvend in de stilte van herkenning. Uiteindelijk zul je de verschijnselen in dankbaarheid leren observeren .

Jouw intentie om waar te nemen.
Wanneer je er klaar voor bent, is de volgende stap dat jij vraagt om de waarheid omtrent de ‘werkelijkheid’. Je moet dit wel bewust doen, anders zal het je niet duidelijk worden. Zeg tegen jezelf: ‘Ik snap dat mijn oude model van de realiteit kapot is. Ik vraag dat mij datgene getoond wordt, dat ik gemist heb. Laat me een start maken met het zien van de werkelijkheid zoals hij waarlijk is. Laat mijn aannames op een juiste manier het werkelijke karakter van de realiteit weergeven.’

Geef hierbij vorm aan je intentie via je gedachten, maar zorg dat je deze ook voelt; je moet het écht willen. Je moet werkelijk naar de waarheid verlangen om ‘de realiteit’ werkelijk te zien, zoals een drenkeling intens naar zijn volgende ademhaling snakt; indien je niet werkelijk naar de waarheid verlangt, zal er niets veranderen in je leven.

Het is een beslissing die je niet té lichtvaardig moet nemen; de waarheid omtrent de realiteit is volledig anders als degene die je in onze maatschappij wordt aangeleerd. Het kan heel oncomfortabel zijn om de constructie van je oude realiteit te zien afbreken, zélfs als je weet dat deze gammel was. De meeste mensen houden alsnog vast aan het vertrouwde, dan dat ze hun levens binnenste-buiten moeten draaien, door zo’n immense verschuiving van hun kijk op het leven.

Het is helaas ook een reis die je alleen moet maken; het is een beslissing die je neemt vanuit je eigen vrije wil en niemand kan je verplichten deze reis te gaan maken. 11:11 kan de deur voor je forceren, maar het is aan jou zelf om door deze deuropening te gaan.

Het heeft geen zin om bewijzen te vragen wat er dan aan de andere kant van de deuropening ligt. Het zoeken van bewijzen is namelijk op zich al een gekunstelde manier om een objectief geloofssysteem in stand te houden. Het is een keuze die je maakt vanuit je vrije wil en daarin kan geen bewijs worden verkregen, omdat dat je keuze zou beïnvloeden.

Het lemniscaat: oneindige realiteit!
Het lemniscaat: oneindige realiteit!

Als je om bewijs vraagt, zal je telkens iets onduidelijks worden getoond. En zolang je maar in de deuropening blijft staan, zul je geen bewijs krijgen van wat er achter de deuropening ligt. Wanneer je bewijzen zouden worden aangereikt, zou dat je vrijheid van keuze aantasten, en dat is een grote  kosmische tegenstrijdigheid!

Deze kosmische wet zegt dat jouw realiteit in lijn moet blijven met jouw overtuigingen. Als je ervoor kiest om aan je oude geloofsovertuigingen vast te houden, dan mag en zal je niets getoond worden dat deze overtuigingen aantast.

Maar wanneer je echter je oude overtuigingen overboord wilt zetten en nieuwe aannames wilt omhelzen, dan zal het bewijs dat je zo hard zocht, volledig zichtbaar zijn voor je. Wanneer je bewust vraagt om de realiteit accuraat te mogen zien, dan zullen verbazingwekkende zaken zich aan je tonen, voorzichtig in het begin, maar met een steeds heftig wordende aanwezigheid en kracht.

Synchroniciteiten
De eerste verandering die je zul gaan zien, is een golf van toeval/synchroniciteiten in je leven, meer dan ooit tevoren. Hoogst onwaarschijnlijke toevalligheden zullen zich gaan voordoen in steeds toenemende mate. Dit is een vriendelijke manier om je oude geloofsovertuigingen in een schuurtje te zetten. In plaats van het onmiddellijk vernietigen van je oude realiteit, zal deze langzaamaan scheuren beginnen te vertonen. Dit gebeurt doordat steeds vaker, haast onwaarschijnlijke, maar niet onmogelijke gebeurtenissen en omstandigheden in je leven zullen gaan optreden.

Je bent het 11:11 portaal binnengegaan en veel van de toevalligheden zullen worden gerelateerd aan het getal 11 of de 11:11 tijdsaanduiding, zeker in het begin. Op dit punt in je reis, kun je deze 11-en zien als wegbewijzeringborden, die je moet volgen. Wanneer je bijvoorbeeld opkijkt en 11:11 op de klok ziet, word je dan bewust van de gedachte die je op het moment had dat je deze 11:11 zag. Deze 11:11 is een indicatie voor jou, dat jouw gedachten in lijn waren met de waarheid. Wanneer je bijvoorbeeld op dat moment een idee had, waarover je aan het denken was om het te realiseren, is dat idee het ook inderdaad waard om uitgevoerd te worden..!

Jaworski: synchroniciteit als leidraad in je leven (klik op het plaatje)
Eén van de meest indrukwekkende boeken over de ‘overgave’ aan het toeval..Joseph Jaworski’s boek:’Synchroniciteit’ toont je de leidraad die hij zijn leven toeliet..! (klik op het plaatje)

En wanneer je opkijkt en je ziet 11:10 op de klok, is dat een teken dat je een pas op jezelf vooruit bent. De gedachte die je had, zou goed kunnen zijn, maar de timing voor het uitvoeren ervan is niet juist; het zou te vroeg zijn om het idee uit te voeren. Als je opkijkt en de tijdsaanduiding11:12 ziet, betekent dit dat je achterloopt op jouw flow in de grote stroom. De gedachte die je had was goed, maar de timing is gewoon een beetje laat.

Andere energieën die aan jouw ideeën en gedachten verbonden zijn, zijn al in beweging. Zorg dus dat je snel bent, anders ga je de boot missen… Dit soort ’toevalligheden’ zullen een krachtig sturingssysteem voor je zijn en ze zullen optreden als twee-richting verkeer tussen jou en de kosmos. Maar je bent natuurlijk niet gebonden aan deze 3 tijden. Je kunt ongeacht welke structuur wensen, zolang deze maar in lijn is met je huidige aannames.

Wanneer deze nog steeds erg oppervlakkig zijn, is het opkijken naar een jouw specifiek gekozen tijd een goed signaal. Het is een signaal dat in jouw geloofssysteem past en dat je keer op keer kunt gebruiken. Maar wanneer je bijvoorbeeld een teken van bevestiging verwacht in de vorm van een mens die door de lucht vliegt,  werkt dat niet, want dit soort signalen worden normalerwijze door je geloofssysteem geblokkeerd..

Als jij een twee-richtings kanaal met de kosmische intelligentie wilt openen, dan is het een prima start om te beginnen met toevalligheden die je ontdekt bij het klokkijken. Beschouw het als het eerste stapje van een peuter die leert lopen. Uiteindelijk zul je er in slagen om een breedband verbinding met het universum aan te leggen, maar nogmaals, simpele toevalligheden zijn een uitstekende manier om te beginnen. Het kan zijn dat het zelfs enkele jaren duurt, vóórdat je zo gemakkelijk voelt met deze materie, dat je op gemak een volgende stap wilt nemen.

Toevalligheden zullen in het begin volledig willekeurig en onvoorspelbaar op je pad komen, maar dan zul je in staat zijn ze te creëren met je intenties. Wanneer je een sterke intentie hebt en deze ‘loslaat’, dan zal de reflectie van deze intentie zich in eerste instantie aan je tonen als een ’toevalligheden’. Volg dan dit pad, waarheen het ook moge leiden..!

In het begin zullen de toevalligheden die je tegenkomt volledig willekeurig en onvoorspelbaar op je pad komen, maar uiteindelijk zul je in staat zijn ze te creëren met je intenties. Wanneer je een sterke intentie hebt en deze ‘loslaat’, dan zal de reflectie van deze intentie zich in eerste instantie aan je tonen als een ’toevalligheden’. Volg dan dit pad, waarheen het ook moge leiden..!

Als je bijvoorbeeld je intentie hebt gezet om een nieuwe hobby te vinden, zoals bijvoorbeeld spreken in het openbaar en later die dag vraagt een vriend of vriendin je mee als gast naar een meeting waar hij of zij naar toe gaat en je ziet tegelijkertijd de klok op 11:11 staan, zorg er dan in ieder geval voor dát je bij deze meeting aanwezig bent.

11:11 is een portal, een deuropening naar een nieuw niveau van bewust-Zijn. Een van de vele portalen. Het is de inleiding naar een groter begrip van de ‘realiteit’.  In plaats van door het leven te gaan als een ongelukkig slachtoffer, toont 11:11 je hoe je kunt beginnen met het creëren van jouw eigen ‘realiteit’. En er zijn ontelbare lessen die je onderweg kunt leren, veel meer dan ik hier zou kunnen opsommen in dit artikel, of zelfs in een boek! Maar de stap nemen door de deuropening van 11:11 is een hoogst verbazingwekkende stap voor je.

Laatste gedachten
Een van de redenen dat ik twijfelde of ik dit artikel zou schrijven, is dat het waarschijnlijk is dat het door veel mensen gelezen zal worden. Alleen al door het lezen van dit artikel, zullen veel van de lezers beginnen te experimenteren met het 11:11 fenomeen. Omdat dat écht een stevige gebeurtenis zal gaan worden, wilde ik dit artikel niet eerder publiceren, dan op het moment waarop ik een duidelijke indicatie kreeg dat de timing hiervoor juist was.

Aan het begin van dit jaar, 2009, begon ik te voelen dat het juiste moment om te schrijven over 11:11 dichterbij kwam, dus vroeg ik om een bevestiging van het Universum. Terwijl ik zat te mijmeren over hoe ik dit artikel zou gaan schrijven, keek ik op en jawel hoor, daar stond 11:11 op de klok. Later die dag kreeg ik een mail van iemand die me vroeg wat die 11:11 nou precies betekende in het hoekje van de  homepage op mijn website. Dit gebeurt me hoogstens zo’n 1x per maand. Toen viel me ook op dat iemand op een forum een discussie op gang had gebracht met betrekking tot 11:11. En op diezelfde dag, kreeg ik zomaar ook een e-mail toegestuurd van iemand die bij het 11:11 magazine betrokken is, een tijdschrift waarvan ik het bestaan niet eens vermoedde. Zij waren geïnteresseerd om in hun tijdschrift een artikel van mijn hand te plaatsen. Touché..!

Toen schreef ik het 11:11 artikel op mijn To Do-lijstje, met een vraagteken. Dit vraagteken had ik erachter gezet, alsof ik wilde vragen: ‘Weet je het zeker? Is dit werkelijk de juiste tijd om een artikel over deze materie te schrijven?’ Kort daarna ontving ik van de postbode een pakje met het tijdschrift 11:11 erin en op de cover van dit tijdschrift stond in grote letters: ‘Zeg JA’ Ok, Ok, ik ben al bezig met het schrijven van dit artikel…

En wanneer jij nu ook overal 11-en en 11:11 begint te zien, dan ben je klaar voor een stevige rit. Voor mij begon deze rit zo’n 15 jaar geleden al en het end is nog lang niet in zicht. Mijn verontschuldigingen vooraf, wanneer ik je ‘realiteit’ heb laten scheuren. Als dat zo is, zul je me waarschijnlijk binnen 1 maand dood wensen, binnen 1 jaar aan deze ideeën twijfelen en me over 10 jaar willen omhelzen. Ik hou het wel vol totdat je me komt omhelzen!

* * *

Er is veel integere informatie te vinden op het internet over 11 en andere portaal-energetische nummers. Wie zoekt zaal vinden, ook al ben je niet écht naar iets concreets op zoek.. De 11 laat je dit immers OOK zien..  11 Is in zijn verschijning één grote deuropening naar een meer ‘integere’ werkelijkheid. (GJ)

Link naar mooie uitleg over het meestergetal 11. HIER

x[


Advertentie

ON NL Banner

508 gedachten over “11:11 De magie van de ‘Elf’ in de 11..

 1. Probeerde kortgeleden ook eventjes meer op te letten, en schijnbaar komt het bij mij neer op getal 5…
  Kan wel kloppen, want het meest dierbare aan mij is vrijheid en toch ook wel communicatie.
  Het is heel gepolariseerd: (totale) vrijheid is mijn grootste droom maar tegelijkertijd heb ik tot nu toe in een “mentale gevangenis” geleefd. Ook vind ik communicatie heel erg belangrijk maar is tevens mijn achilleshiel: mijn keel schijnt niet goed ontwikkeld, want moet veel slikken en vaak ben ik vrij moe om veel te communiceren…

  Ik heet Dennis en ben geboren op 22 februari 1972 en heb een tweelingbroer 🙂
  In mijn voornaam zit ’n 11 en de dag van de maand is 11, kan ik binnenkort 33 verwachten…?

 2. mooi stuk

  ik denk dat veel mensen hier ook met andere getallen platgegooit worden zoals deze bvb http://www.spiritual-path.com/numerology.htm

  wat mij opvalt is dat het universum zich al gauw aanpast aan de betekenis die jij je eigen gemaakt hebt om zo tot een vorm van taal tot jou te komen dit kan prachtig voor je werken als je er eenmaal voor open staat hetzelfde hoeft niet te betekenen dat overal dezelfde taal gesproken word en zo ontstaat er nog wel eens verwarring

  groetjes

 3. Bij mij ontstond het fenomeen rond 1996, na het zien van een UFO en het lezen van numerlogie. Ik kwam overal het getal 13 tegen. Een magisch getal, wat me op vele vlakken gedurende een periode van een aantal jaren een eigenaardig gevoel gaf omdat ik in mijn leven maar weinig geluk trof en ik bijna ging geloven dat ik voor het ongeluk geboren was. Tot de dag dat ik besefte dat ik me kon focussen op het wonder van het bestaan, waarin de getalsmatrix een hulpmiddel is waardoor je eigen overtuigingen tot volwassenheid komen. Verdiep je daarom in het wonder van het bestaan, en je ‘programmeert’ de matrix waarin jij je belevenissen ontvangen wilt, waardoor de synchroniciteit intensiveert. Het is van uiterst groot belang te beseffen dat het een wisselwerking betreft. Het ontvangen is één ding; er wat mee doen is de uitdaging. De blauwdruk van leven in het universum is tenslotte samen te vatten in een geometrisch patroon; vandaar dat het een intensieve wisselwerking betreft, die ons diep van binnen raakt.

 4. Dit is de eerste keer dat ik een kijkje neem op deze website. Ik wist natuurlijk wel van het bestaan van deze site af, maar vond er gewoon de tijd en aandacht niet voor om een kijkje te nemen. Omdat Argusoog.org Want To Know.nl als website van de maand heeft aangewezen, toch maar eens gaan kijken.

  Ik lees dit artikel precies om 11.11u 😉

 5. Ik wil niet vervelend doen, maar ik zit hier zo maar boek te lezen.
  Boek heet Voagers, the secrets of Amenti, geschreven door Ashayana Deane isbn:1-893183-25-4.

  De bladzijde 142 begint het met de 11:11/12:12,freaguancy fence van de Greys. Greys zijn een van de “bad” alliens die de mensheid gevangen wensen te houden in de lagere freaguanty. Er is een heel uitleg in dat boek over de freaguanty fence dat gebouwd is door de Greys om de freaguanty fence tussen de 3D en 4D te creeeren.
  Als ik dan op de site van wanttoknow kijk en de artikel dat na dit artikel staat, de ontvoeringen door buitenaardsen Greys, dan is dat Synchroniciteit.
  De bladzijde 142 in het boek gaat in zijn geheel over experimenten van de Greys op mensen en de vee, zoals ik het volgend artikel staat.

  Hm, voor mij dus is de 11:11 geen mooi fenomeen van het ontwaken, maar meer een ding waar je tegen aan stuit in het ontwakken.

  Bizaar toch, stel dat het echt zo is, dat er een freagunaty fence is ingebouwd in de werkelijkheid en mensen zijn allemaal reuze gezellig bezig zijn met energie verhogen en ascenderen en toen in eens heleboel mensen de 11:11 op hun klokken en andere synchroniciteiten tegenkomen, dan zou dat toch best kunnen, dat een ieder dat gewoon spontaan mee maakt, de “onzichtbare” freaguanty fence van de Greys.

  Zelf ben ik zo veel als ik kan positief ingesteld en daarom lees ik dan verder in he boek, dat mensen die wakker zijn aan het worden, best hun best mogen doen om handje te helpen in het creeeren van licht op aarde.

  Bizaar, allemaal!

  Nou ja, hoe dan ook, vrede leve licht!

  Groet,

  Ea

 6. @saul

  13 is de magisch getal van de trancendentie. 13 maanen in het jaar van 28 dagen, elk, 13 grote gewrichten in het menselijk lijf,
  13 x 28 = 260. 260 is het aantal van botjes die structuur geven aan het menszijn, het skelet. 260 is ook het aantal dagen plus minus dat de mens in de baarmoeder verblijft. 13 is het verbannen getal, getal van het spiraal en de evolutie. Wees blij en gelukkig alsje dat tegenkomt!

 7. @ Ea

  Ik denk dat je me niet goed gelezen hebt.. Ik ben blij dat ik ontdekte heb dat het een wisselwerking betreft en dat de geometrische figuur van de blauwdruk van leven iets wonderlijks is. Jouw weetjes zijn daar bij inbegrepen.

 8. Ik zie meestal bijna altijd ’s middags 3:33.33 op mijn horloge staan, same voor ’s avonds waneer de klok 22:22.22 aan geeft, maakt niet uit waar en hoe tis altijd deze 2 tijden.

 9. heel interessant, zo zie ik op de klok ook vaak in de morgen 10:10 en zo ook in de avond 22:22

  zo merk ik op dat heel veel mensen het vaak over 11:11 hebben, maar klinkt ook zeker interssant

 10. jeezzzz wat eng!!! ik zie al enkele jaren overal het getal 22… op de klok (altijd 22:22 of 22 over…), nummerborden, huisnummers, in tijdschriften overal! en altijd als ik er niet op verdacht ben… of idd nummers die samen weer 22 vormen… ik dacht echt dat ik langzaam doordraaide tot ik besefte dat ik de nummers altijd zag in tijden van verandering… tijdens mn breake-up met mn ex, mn zwangerschap van mn huidige partner en tijdens andere momenten van keuzes of verandering….
  ik dacht dat ik dit zelf had ondekt tot ik op internet van alles over dit fenomeel begon te vinden en de film the number 23 had gezien….
  ik vind het een enorm boeiend iets!!! mensen nog tips voor me over info hierover of zelf verhalen hierover?? en is er geen website of hyve met lotgenoten die dit ook ervaren?

 11. Vandaag zat ik in de bus richting mijn werk, en er hangt daar zo’n schermpje waar je de aankomende haltes kunt zijn en de eindbestemming (station)

  Toen ik instapte werdt de eindbestemming aangeduidt met de tijd 11:11

  HEEEERLIJK is dat toch elke keer weer he… toeval is ook maar een woord voor dat wat gebeuren moet!

 12. 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11 11:11
  zoveel dat je ervan gaat dromen…

 13. Ja hoor, daar gaat die dan, heb de artikel gelezen over de 11 en nu is het “overal”. Net op de andere website, citaat:

  2009 is numerically an 11-year. Eleven is the Master Number that reflects the transformation of the physical into the Divine. The many activities of Light that have taken place this year have provided us with amazing opportunities to move into the highest level of consciousness we have experienced since our fall from Grace aeons ago.

  November is the eleventh month in 2009, so we are blessed with the powerful 11:11 numerical frequency throughout this entire month. On November 11 and 29, 2009, we are blessed with 11:11:11 numerical frequency, which will be an incredibly powerful time for all of us.

 14. @saul
  mooi, dat je de geometrie en getallen herontdekt hebt. Geometrie is Echt gaaf!
  Ik zat op de middelebare school altijd te tekenen tijdens de lessen, waarvan ik het nut niet altijd in zag. Ik tekende geometrie en moeilijk dat het was. In die tijd had ik nog nooit van geometrie gehoort, maar wel gaaf was om alle planten en bloemen te gaan zien als de geometrische vormen. Oepie! Lang leve de getallen en geometrische formaties, ik krijg tot op heden niet genoeg van! Zo mooi!

 15. dit soort getallen is toch een verheerlijking om te mogen zien…

  helaas rachel ik heb niets met hyves…

  ik zie het ook continue en was al voor die tijd dat dit artikel bekend werd gemaakt

 16. Guido, toendertijd was het door Tessa geplaatst, wellicht is dat de verwarring. Wat ik nog even kwijt wil: ik vind het jammer dat WanttoKnow.NL een soort ‘MSN-gebeuren’ is geworden. Als ik af en toe de discussies heen-en-weer zie gaan dan denk ik: “waar gaat het in hemelsnaam (nog) over!?” Dat is zonde en onnodig, jij als moderator zou dit toch moeten sturen. Nu zie ik de naam Guido zo ontzettend vaak in discussies belanden met een niveau wat niet bij je past. Je reageert (in mijn optiek) vaak (te) snel, stekelig en met ondertoon. Zonde en niet nodig! Neemt niet weg dat ik het initiatief nog steeds steun en waardeer. My 2 cents.

 17. @ Marco

  Je heb helemaal gelijk man, inderdaad zou guido wat harder moeten optreden tegen bepaalde mensen hier, ik ben even schuldig aan het feit van, omdat ik geen blad voor mijn mond neem, de site heeft zijn allure tot zaken die besproken worden en iedereen heeft natuurlijk zijn eigen invalshoek van snappen.
  Vaak dat het een eigen leventje gaat leiden en de kern afdwaalt naar iets wat er niet thuis hoort.
  Want To Know is een zeer goede site met correcte weergave van veel goede zaken, daarom dat niburu en star-people en argusoog geen open discussie toe laten omdat dat de hele site ontwricht.
  Je hebt helemaal gelijk..

  Prettige dag nog…

 18. @Paul
  Wat ik ook nog wel kwijt wil is dat Guido het allemaal vanuit een diep gevoel voor goeddoen doet. Daar heb ik respect voor en ik begrijp ook waarom hij het doet. Dus mijn opmerking is zeker NIET bedoeld als aanval op de goede bedoelingen van Guido, maar meer op behoud van de kwaliteit die WanttoKnow.NL absoluut in zich heeft!

  Het ‘open-platform’ principe kent inderdaad het risico wat ik eerder beschreef, sites als Niburu etc schermen dit risico inderdaad af door het niet toe te laten. Wellicht moeten we hier met z’n allen aan werken en meer het oordelen en veroordelen ‘loslaten’ zodat de discussie puur wordt en dan ook bij de essentie blijft. Ikzelf laat het dan ook bij deze 2 opmerkingen omdat ik, besef ik nu, eigenlijk eenzelfde reactie aan het geven ben die ik eigenlijk niet aanhang. Ook ik ben mens 😉 Over en sluiten en allen een fijne zondag…

 19. @Marco, een discussie blijft pas zuiver wanneer het over de inhoud van een topic gaat en minder over de persoon die iets heeft opschreven. Want ieders mening telt, want anders verkwansel je juist de boodschap van zo’n site, inclusief het forum.

  Ik lees nogal wat reacties terug van boze en bange mensen die precies willen dat je als hún denkt. Deponeer je een andere visie over hetzelfde onderwerp, krijg je als reactie een hoop persoonlijke verwijten naar je hoofd geslingert. (nu is franciscus001 zo fictief als zijn toetsen op dit toetsenbord, dus het raakt me niet zozeer als persoon) Maar hierdoor ontstaat natuurlijk de reinste forumvervuiling. Gelukkig leest het meeste toch nog alszijnde prettige reacties. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, juist verschillende visies kunnen een bepaald onderwerp verhelderen of interessanter maken. Maar je moet nooit met schelden alléén proberen andermans mening te snoeren. Dat blijft een heilloze weg.

  Ik zit ook op een forum waarbij mensen na een waarschuwing gewoon een tijdje door de moderator wordt geband. (een zgn. afkoelingsperiode) Vooral deelnemers die het op de persoon spelen en op het onderwerp zélf bijven negeren krijgen een waarschuwing en/of een ban. Nu is dit misschien wat overdreven voor dit forum, maar ingestelde regels mag best. Het leuke van dit forum is dat het juist een actief forum is. Als je op het net bent bladert zo’n forum lekker gemakkelijk. Denk hier maar eens over na.

 20. Kwaliteit herken je aan diversiteit ..
  Kwantiteit aan eenzijdigheid ….

  Daarbij vind ik het prettig dat Guido niet in de rol van vingertikkend-moderator zit, maar op persoonlijke mens(w)aardige manier zijn bijdrages leverd.

  Het is jammer als we regels en wetten nodig hebben om ONSZELF in het gareel te houden, terwijl dat toch echt een stukje zelf-verantwoordelijkheid is en groeien uit de rol van regels-en-toezichtbehoeftige mens naar vrije respectvolle (w)aardige mens.
  Andere meningen en visies zijn juist een balancering en een reflectie-punt waar we allen van kunnen leren en beschouwen (of het nodig is van mening te veranderen of dat je bij je puntje kan blijven staan, uiteindelijk is het resultaat alleen maar goed en maakt ons sterker en bewuster)

 21. @krispy: het lijkt wel of op het internet mensen vanuit een anonieme rol hele andere kanten van zichzelf durven laten zien. Kanten waarvan men het misschien zélf niet eens had verwacht. (ik spreek nu over een algemeenheid en niet specifiek over dit forum)

  Internet vormt een prachtige bron van informatie, maar is helaas tevens een poel van de duistere spelonken van de menselijke psyche te noemen.

  We maken natuurlijk ook wetten en regels buíten de wereld van het internet en beschouwen dit als normaal. Het blijft natuurlijk een moeilijke issue. Een verregaande vrijheid van meningsuiting heeft geleid tot een verruwing en verharding van deze maatschappij. Het ingrijpen daarintegen met wet en orde wordt tevens ook als totalitair beschouwd en door de burger niet meer geaccepteerd. (denk maar eens aan al het geweld tegen politie en hulpverleners, schande!) We zijn veranderd in een maatschappij die simpelweg is overprikkelt met elkaars indrukken en meningen en hierdoor psychisch teveel wordt overbelast.

 22. @FRANSISCUS

  Ik lees nou al een paar keer een reactie van je op meerdere besproken onderwerpen en geplaatste verhalen op wtk, maar tsjonge jonge wat een rommel komt er van je vingers…Je formuleert vanuit een derde persoon die in een wij vorm spreekt, hoe dan? Probeer is duidelijk op te schrijven wat je nou eigenlijk wil zeggen want je bent niet te begrijpen. Lees eens je zinnen terug en ervaar hoe dubbelop je zinnen schrijft,hak op de tak, en je de klok heb horen luiden maar de klepel nie kan vinden. Als je heldere reactie’s wil ontvangen, zet je gedachte dan helder uiteen.

  vb

  Internet vormt een prachtige bron van informatie, maar is helaas tevens een poel van de duistere spelonken van de menselijke psyche te noemen.::: internet is een medium, de mensen dragen informatie en die kunnen de informatie deponeren en daardoor kunnen gelijkgestemden elkaar vinden zonder belemmering van afstand/tijd!in zowel negatief(jouw duisternis poel) en positief opzicht( bv wtk)

  We maken natuurlijk ook wetten en regels buíten de wereld van het internet en beschouwen dit als normaal. Het blijft natuurlijk een moeilijke issue::::: JE MOET HET OMDRAAIEN, ER WAREN NAMELIJK AL WETTEN EN REGELS VOORDAT HET WOORD INTERNET OOIT IN IEMAND ZN KOP IS OPGEKOMEN, ja dan is het inderdaad “een moeilijk issue” voor jou!

  Een verregaande vrijheid van meningsuiting heeft geleid tot een verruwing en verharding van deze maatschappij. Het ingrijpen daarintegen met wet en orde wordt tevens ook als totalitair beschouwd en door de burger niet meer geaccepteerd:::: NIET de vrijheid van meningsuiting idioot, dat is een der hoogste goeden van een mens en jij zegt dat de verharding ten grondslag ligt van waarde tot vrije communicatie en dus platvorm bied voor inzichtelijke verruiming van een mens. de wet&orde is één vd wapens vd elite en dient geen vrij volk het systeem gebruikt dat namelijk om de monden te snoeren ipv een dienend orgaan voor het collectief en natuurlijk word dat niet geaccepteerd door een wakkere burgen want dat gaat tegen je vrije wil in en een vrij mens reageert daar met woede op omdat die word behandeld als mindere,lagere, financieel vee.

  We zijn veranderd in een maatschappij die simpelweg is overprikkelt met elkaars indrukken en meningen en hierdoor psychisch teveel wordt overbelast.::: pFFF heb geeneens de kracht meer om deze uiteen te zetten want kant noch wal raak je ermee! Volgens mij wil je zeggen dat we door het snelle leven van heden een kort lontje hebben…

  Jij reageert op de reactie Krispy die een zeer helder woordgebruik hanteert om zijn samenvatting/ zijn inzicht te ventileren en jij kletst eroverheen en ertegen met een wederom tegenstrijdige en tegengestelde reactie ipv een inhoudelijke weerspiegeling… Jammer!

  mvdg GalliLéon

 23. @ Franciscus
  Ja internet is een geweldig medium dat je ten goede en ten slechte voor je eigen ontwikkeling kunt gebruiken.
  Voor veel mensen is het nog een hoge drempel om face-to-face bepaalde dingen te uitten, maar is het op internet gemakkelijker en veiliger om hun ware gedachtes zonder te grote confrontatie te delen. Het kan een mooi oeffenterrein worden waardoor men meer zekerheid en vertrouwen krijgt om hetzelfde uiteindelijk ook in de echte wereld te doen. Dit is bouwen aan je persoonlijkheid, door te leren op een manier die je als het teveel of te mmoeilijk word gemakkelijk kan uitzetten of ontwijken, waar je 10 keer langer kunt nadenken hoe je dingen zegt of niets zegt omdat je het getikte weer weghaalt voordat je op verzonden hebt gedrukt. Internet kan zeker bijdragen aan het creëren van meer persoonlijke veiligheid en vrijheid.
  Het omgekeerde is ook te zien : mensen gaan juist meer maskers en facades gebruiken om zaken aan de tand te voelen (welliswaar ook uit onzekerheden en angsten) en zaken en mensen uit te lokken. Vaak zul je zien dat het wantrouwen van zulke internet-maskarade personen alleen maar groeit en groeit.
  Dus het internet kan een waardevol oefeninstrument zijn, maar ook een misbruiksinstrument adhv je voorafgenomen intenties.

  Internet is een medium dat ruimte biedt, en het is een natuurlijk proces dat ruimte gevuld zal worden … dat kan op een ziekelijke manier door voeding te geven aan vele verschillende (verscheurde) deelsaspecten, een soort van schizofreeniteit die in het dagelijkse leven geen ruimte krijgt en dus onderdrukt blijft tot er ruimte beschikbaar komt.

  Dus daar zijn we het over eens.

  Wetten en regels waren er al voor het internet net zoals Gallileon aangeeft, maar denk niet dat jij het zo bedoelde alsdat Galli het oppakte 😉
  Het klopt dat wij het zijn van wetten en regels als zo normaal zijn gaan vinden dat het soms moeilijk wordt om zonder die ruggegraad op ons zelf ook recht kunnen blijven fietsen … Het gebied dat ligt tussen voor jezelf opkomen en de ander kwetsen is natuurlijk heel erg klein en erg afhankelijk van de gevoeligheid en interpretaties van de lezer of ontvanger.
  De mogenlijk en beschikking over meer ontwikkelingsruimte en daarmee vrijheid van meningsuiting heeft idd vergaande gevolgen die een zwaar beroep doen op het verantwoordelijkheidsbesef van de commentator/internetter/vrije meningsuiter. het klopt wel een beetje dat daardoor mensen soms grof uit de hoek komen “want IK heb alle recht mijn mening te verkondigen ook al denk jij anders, je hebt maar te accepteren dat ik zo denk” etc … net als een kind dat zich gaat verzetten als hij zijn gekregen of zelf verworven vrijheid en privileges gedeeltelijk weer zal moeten inleveren of aanpassen. Territoriumdrang …lol.. stelletje beesten zijn we soms toch ook hé? haha …
  Kijk, van de ene kant komen mensen nu meer op voor wat ze denken en vinden, en op zich is dat een krachtige goede ontwikkeling die we als mensheid ook nodig hebben om niet wederom in de val te lopen van een dictoriale samenleving of machtspersoon waarbij we niet meer zijn dan slechts de werkmieren waar als domme voetvegen mee gesolt kan/mag worden.
  Van de andere kant prikkelt vrijheid je persoonsgerichte geldingsdrang en kan starheid en verruwing het gevolg zijn (is het dus ook in sommige gevallen, dus daar heb je gelijk in).
  We hoeven als mensheid geen opgelegde totaliteit meer te accepteren of te zijn, maar te mogen en kunnen verworden tot een rechtvaardige verantwoordelijke vrije (vrijwillige keuze) totaliteit/eenheid … het “wij horen samen maar kunnen bijzondere eenheden zijn van het geheel”

  Het geweld tegen politie en hulpverleners is idd niet netjes en prettig, maar als je in de kinderpsychologie kijkt dan zie je dat die zich ook altijd gaan verzetten tegen de ouders en zusjes of broertjes die het op zich goed met hun bedoelen. Je zou ms kunnen zeggen dat de samenleving een soort van PUBERTEIT meemaakt waarin het verruimen en het verkennen van vrijheid een leerproces is dat uiteindelijk tot wasdom zal komen en zioch in verantwoordelijk vrijwillig gedrag zal uitten.
  Ook die “overprikkeling” is in de kinderpsychologie terug te vinden als idd zowel in de post-traumatische-stress psychologie.

  Wet & Orde hebben een vieze smaak bij veel mensen (zoals je ook kunt lezen in Galli’s reactie, en ergens is die ook begrijpelijk).
  Wet en Orde hoeven niet per definitie totalitair en beperkend te zijn, het hoeft geen machts en dwangmiddel te zijn … als wij als mensheid individueel genoeg onze verantwoordelijkheden nemen voor onze vrijheid, dan zal Wet&Orde een leidraad worden ipv een lijdraad… een steuntje in de rug ipv een gepor en geduw/gepush in de rug 😉
  Hoe minder een mensheid onder druk komt te staan hoe ontspannener er geleefd kan worden … Veiligheid is hierin het sleutelwoord.
  De psychische belasting en overprikkeling is veelal een gevolg van onveiligheid, ontdekken van onbekend terrein, maar ook een aanwijzing dat er veel hersenactiviteit plaatsvind dat de mogenlijkheid tot groei en leren inhoud …lol… POTENTIE ! Het is maar net waarmee de overprikkeling gevoed word wat het resultaat zal bepalen.
  (Maar dit zijn vast dingen die je als hulpverlener ook weet, ik breng het ms alleen ff anders onder woorden ;))

 24. @ GalliLéon

  Dat probleem heb ik nou ook al de hele tijd, Kispy is oke’ zolang ze zich ook niet uit haar verband laat trekken en dat geldt ook voor anderen, als je elkaar in elkaars waarde laat kan iedereen zich manifesteren met elkaar en tot goede gespreks onderwerpen komen zonder terugvallen of gehik van welles en nietes.
  Niet iedereen gebruik een masker en of een verborgen fuik der illusies, het lijkt dan over er een moraal gekweekt wordt dat bepaalde personen verstopt zitten in hun zelf of dat ze de boel aan het verstjeren zijn.
  Dat is het moeilijke aan alleen een stukje tekst omdat het hoofd de dingen inkleurt zoals jij dat op het moment in je hoofd waar neemt, enkelen van ons kunnen verder dan hets tukje tekst kijken en door het verstand uit te schakelen en puur op gevoel te waarnemen, deze mensen kennen per direct de abstrate vorm waar achter het veel besproken figuur te werk gaat, energie en de tekst kloppen dan niet met elkaar.
  Leuke is dat ik zelf ook elke keer weer opnieuw ontdek hoe anderen internet ervaren, als ik me zelf voorleg dat ik er reeds vanaf het begin dat het beschikbaar was me erop begeven kon, het toen niet meer was dan enkel een mail ophalen en of een download doen voor een driver update, later ondersteuning voor on-line Gaming in Mplayer mode.
  Na het uitgroeien van de computer naar het terrein waarop iedereen er wel eentje heeft, terug blikken aan de tijd dat iemand een auto had, wat in die tijd dan ook een lxe was, heeft men er gemiddeld 2-3 stuks voor de deur staan, 1 voor het werk, 2de voor de vrouw, 3de voor weekend en hond.
  Dat is nu met computers ook zo, desktop voor het hele gezin, de laptop voor iedereen waar je ook zit, de toename van het werkelijk produkt neemt toe.
  Dus ook het gebruik ervan, iedereen vandaag de dag wil een PC hebben met internet !
  De Bibliotheek vervalt in het niets, geen boeken en of andere troep meer lenen, goeie plek overigens om de mecian flu uit te zetten, unsafer dan internet.
  Nu wordt de datastroom van nieuws en het delen van informatica op fors aangesneden, ieder zet zijn genot weg op het net, van familie kliekjes tot pulp, van serieus tot geweldige goede informatie.
  Zou alles puin zijn op internet dan stel ik mij zelf nog steeds de grote hamvraag, waarom zit iedereen er dan ook op?
  Tja als er dan toch geen bal op die TV is en geen buur of goede vriend om eens mee te kleppen kan je altijd je hart nog droppen in de monotaire wereld van je verhaaltje droppen.

  Wat krispy aan geeft is niks verkeerd mee, ze deelt wel kennis uit dat ze het goed allemaal op een rijtje heeft staan, alleen het is een grote beperking in iedereen om van een stukje tekst uit te gaan hoe iemand in elkaar steekt, kan dus ook niet zien of ze heel erg vrolijk en lachend en of ze met gekromde tenen iets zit in te tikken.
  Daar kan je ook geen verder beeld aan vast koppelen of ze angst heeft of dat ze iets verbergen wil, of ze nou heel lief of heel erg onplezierig is.

  Geldt ook voor al die andere mensen die deze site bezoeken, zonder ooit iemand te hebben gezien en of gesproken te hebben of een ahnd te hebben geschud kan je geen oordeel vellen over de persoon in kwestie behalve als hij hier en daar een steekje laat vallen omtrent zich zelf, wat hij hier nu precies aan het doen is.

  Het is onpersoonlijk als je dat over heel internet gaat bekijken en ook als bv Guido besluit om het zo hier aan te pakken op Want To Know, datje verplicht bent met een webcam en een mic met elkaar dient te communiceren, ben ik de eerste die me daarbij aansluit.

  Ga zo door met heerlijk schrijven van je teksten Krispy, ik zie je groeien….. Bravo !

 25. @krispy: ik denk dat heel veel personen de maskertjes die ze overdag dragen juist achter het beeldscherm afdoen. Maar inderdaad, het verhaal kent altijd twee kanten. Het biedt inderdaad prima mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing.

  Internet is vooral een snel en gebruiksvriendelijk middel. Daarbij heeft het een andere wijze van communiceren toegevoegd. Hoewel ik niet altijd een voorstander ben van teveel communiceren achter een toetsenbord, is het toch een nieuwe wijze van communiceren geworden. Zelfs op straat zie je iedereen al SMS-en. De keuze voor een eigen onderwerp en de mensen waarmee je wel of niet kiest om mee te communiceren maakt het internet juist zo gebruiksvriendelijk.

 26. @ Franciscus001

  Daarom zet iedereen weer een maskertje op met carnaval, verstand op nul, hossen en zuipen maar…

  Iedereen doet dat toch en wie niet ? dat is de ‘koan’ van het dragen van een masker.

 27. Dank je wel Galli, Paul en F001 😀

  @ Paul
  “alleen het is een grote beperking in iedereen om van een stukje tekst uit te gaan hoe iemand in elkaar steekt, kan dus ook niet zien of ze heel erg vrolijk en lachend en of ze met gekromde tenen iets zit in te tikken.
  Daar kan je ook geen verder beeld aan vast koppelen of ze angst heeft of dat ze iets verbergen wil, of ze nou heel lief of heel erg onplezierig is.”

  je bedoelt eigenlijk dat het VOOR JOU een grote beperking is om van een stukje tekst uit te gaan hoe iemand in elkaar steekt,
  en dat JIJ niet zien kunt zien of ik heel erg vrolijk en lachend en of met gekromde tenen iets zit in te tikken?
  Dat JIJ daar ook geen verder beeld aan vast kunt koppelen of ik angst heeft of dat ik iets verbergen wil, of ik nou heel lief of heel erg onplezierig ben?

  Ik kan vaak wel ( tuurlijk niet altijd) aanvoelen met welke ondertoon de ander een stukje geschreven heeft, internet is voor mij geen grote beperking. Natuurlijk klopt het ook wel eens niet en ben ik ook met het verkeerde schip van wal gegaan …lol…
  het is ongeveer hetzelfde als van invoelen van een foto netzoals oa bij reiki gedaan word, en dat je in eerste instantie heel verbaasd bent dat de zaken die je van de ander voelt op afstand maar dat die ook in grote mate kloppen bij de persoon in kwestie.
  Hier zit natuurlijk wel een aspect in en bij dat je niet zomaar en verder op de ander intuned als dat nodig is, want je kunt daarmee ook iemands privacy schenden en dus inbreuk maken op de ander zijn innerlijke en persoonlijke wereld.
  Dit hoeft niet te betekenen dat die ander fake is of geheimen heeft, maar er is wel respect en verantwoordelijkheid nodig om geen misbruik te maken van iemands gaves en mogenlijkheden.

  Mensen hebben het recht om bepaalde dingen (nog liever even of wat langer) voor zichzelf te houden … ieder persoon heeft recht op persoonlijke bescherming van zijn innerlijk.

  Daarmee praat ik de game-spelende bewuste masker-dragende uitlokkende internet figuren niet goed, want ik streef er zelf naar om zo echt mogenlijk te zijn in mijn reflecties en reacties en word ook niet graag bedonderd.
  Er zijn nou eenmaal leugenaars en bedriegers in deze wereld, maar ook zij dagen ons op een positiueve manier uit om in onze kracht te gaan staan of te blijven staan … en maken ons erop attent hoe we het niet moeten doen en kunnen een spiegel zijn waarin we ontdekken welke maskers we zelf ooit hadden en waarom (of nog steeds in meer of mindere mate).
  Zij kunnen een evenwicht vormen in onze eigen weg naar bewustwording en bekrachtiging.

  Velen van ons hebben lange wegen afgelegt en vele transformaties doorgaan, we hebben allemaal mindere periodes gehad en ooit gelogen of ons ooit anders voorgedaan … dus in plaats van enkel een persoon te veroordelen om zijn huidige stand in het proces van menselijke groei en bewustwording, kunnen we ook compassie opbrengen en begrijpen wat er achter dat (masker) gedrag zit. Vandaaruit vergeef je ook jezelf weer een stukje voor de stappen die mogenlijk gezet zijn … (voor zover dat dat nog nodig is of was). Want vaak herkennen we bepaalde aspecten of patronen van de veroordeelde terug in ons eigen vroegere gedrag waar we liever eigenlijk niet meer aan terugdenken … dat is dan ook cvaak het irritatie-gevoel wat de ander onbedoelt triggert bij jezelf.

  Begrijpen = groeien = vergeven

  Niemand van ons heeft het leven zonder maskers op een bepaald punt of moment doorlopen ….

  @ F001
  Sommigen zullen voor het internet juist maskers opzetten (het spel van zich als een ander voordoen -schuldig zowel als onschuldig- en de uitdaging zoeken van hoever men kan gaan bij zichzelf en bij de ander … en er zijn mensen die inderdaad juist de maskers van overdag afdoen en eindelijk kunnen communiceren over zaken waar ze overdag niet mee aan kunnen komen, die zichzelf eindelijk helemaal bloot kunnen geven zonder daarvoor uitgelachen of afgestraft te worden.

 28. @ Rachel

  Klopt bij alle topics wijkt men heel sterk af van het onderwerp, tis niet goed aan sommige bezoekers uit te leggen, elke onderwerp wordt vanzelf een ander onderwerp.

 29. Nee ik deel de mening van rachel dat men te weinig op de inhoud zélf ingaat. Het ‘overschreeuwen’ van nietszeggende korte stukjes tekst heeft mijnsinziens weinig met het onderwerp zélf van doen. Het is een vorm van ego-verslaving te noemen om toch maar vooral gehoord te worden. Men koestert haast een dwangmatig verlangen om toch maar een tekstje eronder te plaatsen. Je haalt ze er overigens zo makkelijk uit. (lol) Maar desalnietteming heeft iedereen recht op een eigen mening, ook al haal je er inhoudelijk weinig tot niets uit. (nogmaals, forums bieden zulke leuke psychologische profielschetsen)

  Laatst poste ik een reactie die einigde op 11.11 uur. (iemand maakte mij hierop attent) Tja, wat moet je ermee. Een teken van boven?

 30. Tja wat moet je ermee??????
  Daar gaat het hele stuk over mijn beste F001..! Misschien wel een teken van BINNEN!
  Ik hou mijn hart vast voor je over een week…

  Dank voor je tip onder een ander topic overigens. We gaan kijken of we het vakje COMMENT/REACTIE groter kunnen maken. Als dan maar niet -gelijkevenredig- de lengte van de ingezonden commentaren toeneemt..!

 31. Bij mij komt heel vaak het getal 144 terug : op de bus, op mn telefoon o pc als tijd …
  (weet wel dat 144 in vele oude gescghriften een belangrijke waarde had > 144.000 )
  ook 911 en 112 … hahahaha … A sign for help?

 32. Weet je hou van Hollandse klompen en heb af en toe zin om bepaalde mensen te voorzien van zo’n houten klomp recht onder hun achterste, men mag nog kiezen of het een rechtse of linkse gaat worden.

  @ F001-F010

  Voor overschreeuwen moet je toch in militaire dienst zijn, anders reageert de pupil in training niet.

  GEEEEEF ACHT ! EN PRSENTEERT JE GEWEER !

  zo dat is er ook weer uit…

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.