Advertentie

‘Deze financiële crisis is ‘gemaakt’ om de één-wereldregering te realiseren’. Illuminati-insider klapt uit de school!


Zou de financiële ineenstorting onderdeel kunnen zijn van de Illuminati-agenda? Hoewel de financiële crisis ons veel kansen biedt om nieuwe keuzes te maken, is het altijd goed om te kijken of de machtselite voordeel heeft bij deze crash en of het zelfs onderdeel is van hun hoofddoel: één wereldregering.

Sinds enige tijd ben ik zeer onder de indruk van Svali. Deze Amerikaanse vrouw is binnen de Illuminati geboren, maar zij wist op 38-jarige leeftijd te ‘ontsnappen’. Momenteel komt er geen nieuws van haar kant en is zij ondergedoken, maar vorig jaar oktober schreef ze nog een stuk over de werkelijke reden van de economische crisis.

x

x

Het meerjarenplan van de machtselite

x

Svali:  ‘De financiële ineenstorting is gepland.’

2009 © Tessa Koop voor WantToKnow.nl/be

x

Een tijd lang dacht men dat Svali dood was, omdat er geen enkel teken van leven meer van haar werd vernomen. Maar gelukkig: Svali leeft nog! Ze leeft ergens veilig ondergedoken. WantToKnow-oprichter Fred Burks wees mij op informatie over deze fascinerende vrouw. Ze heeft een eigen weblog waarop ze heeft geschreven over haar leven binnen de Illuminati. Haar verhaal is ongelooflijk en ik kom er nog zeker op terug, maar voor nu wil ik het even houden bij haar visie op de economische crisis en het meerjarenplan van de machtselite.

Ik zie steeds meer de verbanden van dit soort kreten ‘Holbrooke waarschuwt voor aanslagen in Amsterdam’ of van een paar weken geleden: ‘Amsterdam ontsnapt aan grootschalige aanslag’ en wat Svali vertelt in haar blog over de economische crisis, wat in principe een voorbode is van iets groters. Een fragment:

‘Het einddoel is niets minder dan de wereld regeren’

‘Elke groep heeft een doel en de illuminatie vormen daarop geen uitzondering. Het is NIET hun uiteindelijke doel om zoveel mogelijk geld in hun bezit krijgen, maar geld  is wel een manier om het einddoel te verwezenlijken. Dit einddoel is niets minder dan de hele wereld te regeren. De Illuminati hebben een plan klaarliggen, dat veel lijkt op de  vijf- en tienjarenplannen van de Sovjet Unie destijds. Dit is wat de Illuminati geloven en wat ze hun volgelingen leren als ‘religie’.’

De Illuminati hebben een plan klaarliggen, dat veel lijkt op de vijf- en tienjarenplannen van de Sovjet Unie destijds.

Dit is wat de Illuminati geloven en wat ze hun volgelingen leren als ‘religie’.’

De voorbereiding…
Net zoals ieder ander doel, moeten er eerst specifieke stappen ondernomen worden en zaken worden klaar gezet, zodat het uiteindelijke doel verwezenlijkt kan worden. De Illuminatie hebben de VS verdeeld in kleinere regio’s die vallen onder zeven hoofd-geografische regio’s. En iedere regio heeft ‘zenuwcentra’ of machtsbases voor regionale activiteiten. Iedere regio heeft locaties met daarin militaire compounds en bases, die zijn verborgen in afgelegen, geïsoleerde gebieden of op uitgestrekte enorme privé-landerijen.

Geplande ineenstortingen, allereerst: de financiële crisis
Deze bases worden ononderbroken gebruikt om generaties binnen de Illuminatie te onderwijzen en te trainen in militaire technieken: gewone ‘hand-tot-hand’-gevechten, massacontrole, gebruik van allerlei wapens en alle andere aspecten van militaire oorlogvoering. Waarom? Omdat de Illuminatie geloven dat onze overheid – zoals we die kennen, net zoals de overheden elders in de wereld – zijn gedoemd om in te storten. Dit zijn echter door de Illuminatie geplande ineenstortingen. Deze zullen zich op de volgende manieren voordoen:

Algehele paniek wereldwijd
‘De Illuminati hebben allereerst de financiële ineenstorting van de wereldeconomie op de agenda staan, waarbij de grote depressie uit de jaren ’30 op een picknick zal lijken. Deze crisis gaat zich voordoen door grote banken en andere financiële instellingen wereldwijd te laten manipuleren, door met aandelen en rentekoersen te manipuleren.

De meeste mensen zitten via bankkredieten en creditcardschulden, vast aan de federale regering,. De overheden zullen alle schulden onmiddellijk terugroepen, waarbij de meeste mensen niet in staat zullen zijn om deze schulden af te lossen en zullen daarom bankroet worden verklaard. Aangezien de Illuminati er sterk in geloven mensen onder controle te houden via financiële kanalen zal dit wereldwijd en tegelijkertijd voor grote algehele paniek zorgen.’

‘De Illuminati hebben allereerst de financiële ineenstorting van de wereldeconomie op de agenda staan, waarbij de grote depressie uit de jaren ’30 op een picknick zal lijken.’

Machtsovername, regio voor regio
Vervolgens zal er – regio voor regio – een militaire machtsovername plaatsvinden, terwijl de overheid de noodtoestand uitroept en de staat van beleg afkondigt Er zal in de meeste steden totale paniek uitbreken en chaos en totale anarchie heersen. En op deze manier zal de overheid het vervolgens nodig achten om de in paniek geraakte burgers te controleren. Getrainde militaire leiders en de mensen onder hun leiding zullen wapens en groepscontrole technieken gebruiken om deze nieuwe controle-status af te dwingen. Uitgetreden Illuminati-leden onder 36 jaar blijken keer op keer een gedegen militaire opleiding te hebben gehad.

Natuurlijk zullen mensen die niet tot de Illuminati behoren weerstand bieden, maar de Illuminatie-leden zijn hierop getraind en worden er nog steeds voor getraind, waaruit blijkt dat ze wel degelijk rekening houden met deze weerstand. Ze trainen hun leden in man-tegen-man-gevechten, massacontrole en indien noodzakelijk zullen ze er niet voor terug deinsen om hele groepen te doden. De Illuminatie trainen hun mensen in het verwachten van elke mogelijke weerstand die denkbaar is als reactie op hun overname.

illuminati2Meevechten & Mind-Control
Veel slachtoffers van mind-control zullen met tevoren ingebrachte, gebrainwashte codes worden geactiveerd om mee te vechten met de Illuminati. Deze codes zijn bedoeld om een een volledig nieuw, Illuminati-loyaal presentatie systeem te introduceren. Gebroken codes die d.m.v. traumatische programmering zijn ingebracht, zullen worden gebruikt om een ‘niet-loyaal’-gedrag te elimineren.

In elk district zullen militaire bases opgezet worden. (Maar eigenlijk zijn deze er al, alleen zijn ze nog volledig aan het zicht ontrokken.) De komende paar jaren zullen ze bovengronds komen en onthuld worden. Elk district zal een regionale basis hebben, met een per regio aansprakelijke leider. Deze hiërarchie van overheersing komt dicht in de buurt van de huidige bedekte hiërarchie van Illuminati.

1% van de Amerikaanse bevolking: Illuminati
Toen ik ongeveer 5 jaar geleden de Illuminati verliet, maakte naar schatting 1% van de Amerikaanse bevolking deel uit van de Illuminati, had er bepaalde sympathie voor of was een Mind-Control slachtoffer (wat in hun ogen bruikbare mensen zijn). Hoewel dit misschien heel weinig lijkt, moet je je eens voorstellen dat 1% van de Amerikanen een expertise-training heeft gehad in het gebruik van wapentuig, groepscontrolel, gedrags- en psychische technieken, volledig bewapend is en gelinkt is aan paramilitairen groeperingen. En daarbij zijn deze mensen volledig gemotiveerd, volledig toegewijd aan hun taak.

De Illuminati zijn ervan overtuigd dat ze met gemak de overige 99% van de populatie aankunnen, omdat het overgrote deel hiervan niet of heel slecht getraind is.

En ze vertrouwen er ook op dat het ‘verrassingselement’ hen zal helpen tijdens de overname.

De Illuminati zijn ervan overtuigd dat ze met gemak de overige 99% van de populatie aan kunnen, omdat het overgrote deel hiervan niet getraind is, of heel slecht getraind. Zelfs het lokale leger zal het moeten ontgelden, want de Illuminati zullen lokale celgroepen hebben met intensief getrainde leiders. Ze vertrouwen er ook op dat het ‘verrassingselement’ hen zal helpen tijdens de overname. Veel van de hoogste leiders binnen de Illuminati-milities zijn hoge officieren geweest binnen het Amerikaanse leger en weten vanuit die ervaring welke technieken het beste werken om een regio of district over te nemen.

In hun ogen zijn we ‘Domme makke schapen’
Na de militaire overname, zal het merendeel van de populatie de kans krijgen om of mee te werken aan de ‘Illuminati-zaak’ of om het af te wijzen. (Met als mogelijke straffen: gevangenschap, marteling, of zelfs mogelijk de dood). Deze mensen geloven er heilig in dat de ‘intelligente’ of verlichte Illuminati zijn geboren om over de wereld te heersen.

Ze zijn arrogant en beschouwen het merendeel van de populatie als ‘domme en makke schapen’, die eenvoudig te manipuleren zijn als hen sterk leiderschap wordt geboden, financiële hulp wordt geboden in een onstabiele wereldeconomie. Hun volslagen meedogenloosheid in combinatie met hun vermogen om deze agenda in te voeren, mag onder geen beding worden tegengewerkt.

Deze mensen geloven er heilig in dat de ‘intelligente’ of verlichte Illuminati zijn geboren om over de wereld te heersen.

Ze zijn arrogant en beschouwen het merendeel van de populatie als ‘domme en makke schapen’

De ‘verlossers’ van onze wereldeconomie
De illuminati bankpresidenten, zoals bijvoorbeeld de Rothschilds, de Vanderbilts, de Rockefellers, de Carnegies en de Mellons, zullen zichzelf bekend maken en de wereldbevolking aanbieden de in de afgrond stortende wereldeconomie te ‘redden’. Er zal een nieuw geldsysteem worden opgezet, dat is gebaseerd op het huidige internationale geldsysteem, en de Centrale Bank hiervan zal gevestigd wordt tussen Cairo (Egypte) en Brussel (België). Een ware ‘één-wereldeconomie’, die de één-wereldregering in het zadel zal tillen, zal dan realiteit zijn geworden…

Er staat meer op de Illuminati-agenda, maar dit is de basis; dit is de agenda waar de machtselite echt in geloven, waar ze op studeren en waar ze getraind worden. Ze zijn bereid hun leven te geven aan deze zaak, zodat de volgende generatie deze agenda kan voortzetten; ze geloven dit het erfgoed is van hun kinderen. Er is mij verteld dat mijn kinderen getuige zouden worden van deze overname, ‘ergens in de 21ste eeuw’…

* * * 

Einde fragment

* * *

bilderberg1

Mondiale Financiële ‘Stabiliteit’ ?

Om het verhaal van Svali nog meer kracht bij te zetten en aan te geven dat er ook in onze media duidelijk signalen zijn dat onze overheid ons voorbereid op Mondiale Financiële ‘Stabiliteit’ , lees dan mijn gelijknamige artikel. Ik zal de belangrijkste punten eruit lichten. Natuurlijk willen we allemaal mondiale financiële stabiliteit.

Volgens onze politieke leiders premier Jan Peter Balkenende en Wouter Bos (Minister van Financiën) is dit de beste oplossing: ‘Mondiale financiële stabiliteit is alleen mogelijk als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) grotere bevoegdheid krijgt. Zo kan het IMF veranderen in de Wereldorganisatie voor Financiële Stabiliteit.’ Punt is dat de machtselite de bestaande structuren – zoals de VN waar het IMF en de Wereldbank onder vallen – zelf heeft opgericht..!

fear is a prisonOp haar blog zegt Svali daar het volgende over:
De VN zijn begin van de vorige eeuw opgezet om één van de grootste klifs te omzeilen, die ’n één-wereldregering kan tegenkomen, wanneer de Illuminatie een militaire overheersing en dictatorschap willen vestigen. Haar agenda? Het wordt opgezet als een schaduwuitvoering, of een voorloper van de Hoogste Wereld Raad, die elke natie zal vertegenwoordigen. De VN streeft hierbij officieel vrede na en wil militaire en vredesmissies onder haar vlag brengen.

Maar in werkelijkheid blijkt dat wanneer de VN deze rol krijgt toegewezen, de individuele slagkracht van afzonderlijke naties ernstig wordt verzwakt, wat hen ertoe brengt dat zij steeds meer gaan leunen op externe organisaties, zoals de VN. Hierdoor zullen zij steeds minder in staat zijn om zelfstandig weerstand te bieden als de coupe zal plaatsvinden.

Snap je nu waarom ik het verband leg met de uitspraak van Holbrooke? Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar het lijkt erop alsof we  worden voorbereid en bang gemaakt. ‘Voorbereid’ zodat we straks klaar zijn om nieuwe plannen van de overheid te accepteren om bijvoorbeeld nog strenger op te treden tegen ’terroristen’ ten koste van onze privacy.  ‘Bang gemaakt’ omdat angst altijd de manier is om mensen onder de duim te krijgen. Het maakt ons ‘slaafs’, omdat we ons overgeven. Tenminste: als wij daarrvoor kiezen. Het is belangrijk je te herinneren dat duistere krachten geen macht over je hebben, tenzij je hun de macht geeft.

Beatrix lijkt een metamorphose te hebben ondergaan als ze de Bilderbergbijeenkomsten bezoekt. Niet zo vreemd als je de reikwijdte van dit artikel beschouwt.
Beatrix lijkt een metamorphose te hebben ondergaan als ze de Bilderbergbijeenkomsten bezoekt. Niet zo vreemd als je de reikwijdte van dit artikel beschouwt.

Onze koningin en de 57ste Bilderberg Conferentie
Wat ik mooi vind aan het verhaal van Svali is dat ze ook vertelt op haar blog dat steeds meer mensen binnen de Illuminati naar het licht groeien, maar dat ze niet durven te ontsnappen. Ze hebben namelijk de macht om je alles, maar dan ook ALLES te ontnemen: gezin, geld, je complete identiteit…

Maar het feit dat er ook van binnenuit chaos ontstaat, dat is toch ergens hoopgevend? Maar laten we intussen kritisch kijken naar de wereld om ons heen en onszelf vragen blijven stellen. Want waarom staat koningin Beatrix bijvoorbeeld op de gastenlijst van de 57ste Bilderberg Conferentie, die in mei in het griekse Athene wordt gehouden?

De Bilderberggroep is simpelweg een geheim genootschap en belangrijke beslissingen worden vaak binnen geheimen genootschappen genomen.

Wat ik mooi vind aan het verhaal van Svali is dat ze ook vertelt op haar blog dat steeds meer mensen binnen de Illuminati naar het licht groeien, maar dat ze niet durven te ontsnappen!

Of ze uiteindelijk slagen dat is een ander verhaal
Het is absoluut niet mijn bedoeling om je bang te maken. Dat wil Svali ook niet, zei zegt: “Of ze uiteindelijk echt zullen slagen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Ik hoop dat mensen zich gaan realiseren wat er aan de hand is en dat ze er wat aan gaan doen. Maar maak allereerst de start door je ogen hiervoor te openen.

We hebben het hier over mensen die schat hemeltje rijk zijn (ps: Het geschatte vermogen van de 300 rijkste families bedraagt: 1.000.000.000.000 dollar ofwel: duizend miljard dollar), het zal dus niet gemakkelijk zijn om hen te stoppen. Maar jullie moeten je realiseren hoeveel macht jullie hebben! Ik geloof in de kracht van het gebed. Dankzij mijn geloof in God ben ik nu veilig.”

Dat mag in haar positie inderdaad een godswonder heten…

Advertentie

ON NL Banner

67 gedachten over “‘Deze financiële crisis is ‘gemaakt’ om de één-wereldregering te realiseren’. Illuminati-insider klapt uit de school!

 1. echt wel ik wist het ook al lang voor het gebeurde het ging allemaal zoals gepland in eerste instantie maar het een en ander heeft niet helemaal uitgepakt zoals ze hadden verwacht ze beginnen in de hoek gedreven te worden en daarom zal je de komende tijd enorme contrasten gaan zien

 2. Onzin geef maar eens bronnen en ook bewijs dat die Svali echt is!

  Juist door dit soort doem berichten conditioneer je de massa te denken dat het(misschien) zo is en door dat de massa dit denkt of gaat denken zal het zich zo gaan ontwikkelen.

  En dan wil ik die “één wereld regering” eens anders belichten.

  Wat is er op tegen als er één regering zou zijn?
  – wereld vrede (je valt immers gelijken niet aan toch?)
  – één leger dus nationale legers kunnen uitgedund worden wat weer gemeenschapsgeld bespaart.
  – snellere en directe actie mij rampen of crisis etc…
  – iedereen de zelfde rechten dus ook in onder ontwikkelde landen en voor vrouwen!

  etc etc…

  Belicht eens de mogelijke voordelen want misschien is het juist de Elite die via deze (alternatieve) kanalen probeert een “één wereld regering” tegen te houden met hun negatieve doem beelden, want wellicht hebben ze dan geen vat meer op het grote geheel! we weten dat de wapen industrie een grote geld brenger is voor die gasten en met één wereld regering is er veel minder militair materieel nodig 😉

  Ik ben van het afwegen van de voors en tegens en als ik dat doe met dit onderwerp zie ik het psychologische tactische vuile spelletje dat gespeeld wordt de elite willen dit niet en zij mengen zich onder de complotters op internet om de boel negatief te beladen!

  of heb ik nu net een complot van een complot gemaakt 😛

  En zeg nou zelf lokaal,regionaal,nationaal,EU- VS, global,solair, galactisch, universeel ik denk dat het een logisch vervolg van elkaar is

 3. wereld regering opererend vanuit kosmische wetten ok maar vanuit controle nee groot verschil bjorn

  vanuit kosmisch perspectief is het de bedoeling mentaal, fysiek en emotioneel te groeien alleen hoe kun je dit doen door alles te laten controleren en laten invullen door een ander?

  vrede is niet het gebrek aan oorlog bjorn

  in een wereld waarin de kosmische wetten gehandhaafd worden komt er ruimte voor ontwikkeling van het individu ipv onderdrukking van het individu

 4. Niet in een wereld met China
  Hoe wil je een wereld regering overwegen op aarde waar de wereld zo verdeeld is.
  Als de wereld alleen europa en Amerika behelsd zou ik denken dat zou wel eens kunnen gebeuren.
  Ik krijg de neiging om te denken dat alle complot theorieën worden verzonnen om de aandacht te houden van een lichtgelovige bezoeker.
  De Illuminati lijkt me wat te vergezocht.
  Het is gewoon teveel wat we op sites als Niburu WantToKnow Grenswetenschappen en Argusoog te lezen krijgen.
  Natuurlijk zijn sommige dingen niet uit de lucht gegrepen maar als nuchtere Nederlander denk ik het kan niet allemaal waar zijn.
  Als mens zijn we niets meer dan een intelligente diersoort en waarschijnlijk zijn we niet belangrijk in de schepping.
  Het is goed mogelijk dat er goden op aarde zijn geweest die met mensen hebben verkeerd en dat daar kinderen van zijn gekomen.
  Dat zegt dan meer over die goden dan over ons .
  Het blijkt namelijk dat deze goden ook menselijke trekjes vertonen en daarom zich ook niet kunnen ontrekken aan de schepping.
  De theorieën van Darwin kunnen ook op de schroothoop, in de relatief korte tijd dat onze aarde is ontstaan kan zich het leven niet gevormd zijn.
  Het zou best kunnen dat er buitenaardse beschavingen zijn die erg talrijk zullen zijn omdat ze al veel eerder bestonden dan onze aarde.
  Dat deze buitenaardse een confederatie zijn aangegaan en om onze planeet wachten tot wij voldoende ontwikkeld zijn om ons daar bij aan te sluiten wil ik ook nog wel aannemen.
  Maar met de eigenlijke schepping hebben ze niet te doen. Dat blijft een ministerie.
  God lijkt me eerder iets alles omvattend, dode materie op het eerste gezicht maar met inteligentie die met dobbelsteentjes werkt die verzwaard zijn om het proces van levende materie op gang te brengen.
  Door toeval is het blijkbaar niet mogelijk dat het leven is ontstaan ook niet door de wet van Murfie in stelling te brengen in een oneindige eeuwigheid.
  Steeds maar weer kom je dingen tegen zoals Prinses Irene die met bomen praat.
  Darm bacteriën die een vorm van inteligentie hebben.
  Uit een klein celletje is ons menselijk lichaam gevormd. En ieder celletje in ons lichaam weet wat zijn bijdrage aan het geheel is om ons lichaam te laten functioneren.
  Het kleinste insect heeft een enorme inteligentie, het weet precies wat het in onze wereld moet doen en waar het zich moet tegen beschermen.
  Daarom lijkt mij, inteligentie zit niet in ons lichaam maar existeert daarbuiten.
  Als de schepping dus belangrijk is om te redden dan als het hele product maar niet als mens op zich, of het zou moeten zijn dat de mens het voorlopige eindproduct van de schepping is.

  Sorry het is een warrig verhaal geworden, zomaar mijn gedachten een beetje op de loop laten gaan.

 5. 2 Argumenten die pleiten TEGEN een wereldregering:

  1) De geschiedenis leert ons dat er 1 of meerdere keren per 100 jaar een dictator opstaat, waar de massa in eerste instantie achteraan loopt en dan pas in ziet dat men de verkeerde in het zadel heeft geholpen. Een wereldregering is moeilijker ten val ten brengen.

  2) Verschillende manieren van leiding geven, verdeeld over verschillende gebieden in de wereld is niet noodzakelijk slecht. Men leert van elkaar en dit zorgt voor ontwikkeling. Men blijft scherp op zaken die men kan verbeteren.

 6. Hier nog meer om over na te denken:

  In Conversation with David Icke
  Sedona, Arizona, February 2009

  Project Camelot Interviews David Icke
  jagbodhi
  31 March 2009

  http://www.youtube.com/watch?v=y4UyEUldOLQ

  Duurt 2 uur en 8 minuten.
  Vooral na anderhalf uur wordt het echt interessant (doorscrollen). Dus als het laatste gedeelte leuk is, kun je altijd nog het eerst gedeelte zien.

 7. Bjorn,

  Je bent toch een beetje dom, plat gezegd. Je besef niet dat je een slaaf bent. Waarom zou je niet gewoon in een eerlijke, maar vooral vrije wereld kunnen leven, ipv een baas te hebben die precies weet wat je doet en waar je bent. Volgens mij snap je er geen baal van……Ga boeken lezen, want je bent diep in slaap.

 8. hey bjorn

  ik heb wel een paar filmpjes voor je op you tube moet je eens naar kijken.
  http://www.youtube.com/watch?v=0P-hvPJPTi4
  dat toch wel duidelijk maakt waar svali het over hebt.
  en op terug te komen over dat als we dit soort dingen te zien of te horen krijgen dat het slecht zou zijn en bang maakerij. ben ik het niet mee eens ik denk dat we er alleen maar baat bij hebben hoe meer mensen dit weten hoe beter het is hoe meer er over praten zal het uiteindelijk alleeen maar tegen ze werken en btw zo ver gaat het allemaal niet komen ben ik van overtuigd. maar ik vindt het wel belangrijk dat mensen dit weten en zien dat de wereld vol zit met duistere kliekjes waar wij eigenlijk helemaal niet van weten.

 9. Men ( de elite) begint inderdaad steeds meer een nieuwe orde te propaganderen, als zijnde de oplossing voor de huidige problemen. Met inderdaad tal van argumentatie welke Bjorn aanhaalt. Creëer een behoefte en voldoe eraan. De huidige economische crisis als voorbeeld dienende. Op dit moment worden zulke extreme hoeveelheden geld in het systeem gepompt welke ons verstand te boven gaat, terwijl de veroorzakers buiten schot blijven. Sterker nog; krijgen gigantische bonussen. In Amerika is de FED verantwoordelijk voor het bijdrukken van geld, maar de FED is in handen van………….de bankiers.Obama zijn presidentscampagne is betaald door…..inderdaad dezelfde bankiers. Obama geeft de ene opdracht na de andere om steeds maar meer geld te drukken. Of die Svali nu wel of geen ex illuminatie is, ze geeft wel een punt.

 10. @ Judaking

  Heb je wel goed gelezen wat ik schrijf. Over lezen gesproken!

  Ik pleit juist voor vrede en vrijheid voor alle mensen!

  Maar die bereik je niet door een vijand te zien die er misschien niet is of gecreëerd is op basis van wat iemand roept die niet te controleren is!

  Ik beschrijf enkel dat in mijn opvatting onder één wereld regering wij (denk ik) zoals nu zullen leven. Echter vele landen die wij kennen waar vrijheden minder vanzelfsprekend zijn krijgen dus meer vrijheden.
  Denk alleen al eens aan de positie van de vrouw, homo’s, invalide, andersdenkenden, andere religies dan de rest etc etc.

  Een beschaving kan niet zonder een vorm van regeren dus jij kan nu wel alles over een kam scheren en regeren zien als onderdrukken maar denk nu eens na!

  Geen regering of centraal orgaan zou betekenen.
  – wie bouwt de infrastructuur.
  – wie handhaaft regels en wetten (ja er zijn er te veel maar zonder kan ook niet)
  – wie berecht verkrachter, dieven, en ander gespuis.

  waardeer wat je in NL mag en wie je dankzij de opgebouwde maatschappij bent. en ga anders eens flying dokter spelen en dan zien hoe je terug komt. Je vooringenomenheid maakt je kortzichtig en maakt jou allerminst ” openminded ” in tegendeel!

  @ rick
  ze voeren ons met angst en creëren haat tegen hen of anderen. Zie nu eens in dat dat precies is wat ze willen. schenk het juist geen aandacht want juist door uitspelen en tegenpolen creëren hebben zij een bestaan. Ontneem hen dat negeer ze en zij zullen verliezen!

  De weg van de stille krijger is als het water en een rots het water heeft geduld en negeert de rots hij passeert hem enkel en het water zal uiteindelijk door de hardste lagen snijden!

 11. Ik vind dat Bjorn echt wel goede punten heeft hoor. Ik denk er bij tijd en wijle ook zo over. Vooral de logica van regionaal, provinciaal, landelijk,EU, helemaal t/m universeel en galactisch. Het is in feite een logisch gevolg – en heb van de week ook een film met ehh?..gezien, die man vertelde hetzelfde qua opbouw van regeren, wat mij niet onlogisch voorkwam.
  @Bjorn
  Punt is echter wel dat diegene die fout willen en het gepeupel willen controleren, dit dan ook makkelijker kunnen gaan doen. Wetten worden meteen op Europees niveau er doorheen gejakkert (bv Codex) en het “gepeupel” heeft er echt niks over te zeggen. Vaak weten we niet eens wat er daar speelt of over welk onderwerp er beslist wordt, totdat je ineens ergens aan een balie staat en blijk je iets niet meer te kunnen krijgen of juist te moeten hebben, om maar even heel simpel te zeggen. Nu zijn documenten niet zo’n drama, maar wat als het over vaccinaties gaat of voedsel wat geproduceerd wordt of het inzetten van legers en politiemachten omdat dit “centraal beslist” is. Als je als burger vraagtekens zet bij de normaalste zaken, wordt je door je medeburgers als vreemde vogel aangeduid. Als je als land straks ergens op tegen bent (culturele redenen of wat dan ook) dan heb je ook niks meer te zeggen want je bent lid van de club…en je kan je lidmaatschap niet meer opzeggen omdat je als land afhankelijk bent van die club. Het voedsel voor je inwoners, subsidies, technische en wetenschappelijke knowhow, grondstoffen om te bouwen en voor energie etc…Dát is wel scary en zeker niet aan te raden! En aangezien de rest wél lid blijft van de club (die durven ook niet op te stappen) sta je helemaal alleen als landje.
  Díe nadelen, Bjorn, zitten er ook aan vast. En als het straks Nederland is waar een EU regel/wet niet lekker valt dán ondervinden we dat aan den lijve.

  Ook geloof ik zeker dat het voor de “slechterikken” heel prettig zou zijn als er minder mensjes op deze aarbol wonen (beter te controleren..ze zouden eens allemaal op hol slaan). Persoonlijk ben ik ook van mening dat het er veel te veel zijn, ondanks berichten dat de aarde ons allemaal wel van alle gemakken kan voorzien. Desondanks wil ik liever niet de pijp vanwege een verplichte vaccinatie of geheime voedselbacterie die ze in mijn bloemkool hebben gepropt.

  Wereldbestuur kán een geweldig goed zijn, maar alleen als er in alle openheid over de thema’s gesproken en beslist wordt. En aangezien er nú al veel achter onze ruggen om besloten wordt, gaat dat niet beter worden als we 1 centraal bestuur hebben.

 12. Alleen spijtig dat diegene die deze eenwereldregering op hun agenda hebben staan dit niet doen voor het goede van de mensen, maar enkel en alleen om hun eigen profijt en hun zakken verder te vullen. Meer nog: om hun macht uit te oefenen. Hun droom: de wereld (met alles er op en eraan dus ook wij de mensen) totaal in hun macht.
  En wie denkt dat dit een mooi doel is (zou kunnen moesten diegene die aan de touwtjes trekken niet duivels zijn) moet toch maar es kijken hoe de geschiedenis in mekaar steekt en hoe alles gewoon door onze strot wordt geduwd. Dit alleen al is “slaafs”. Nog maar een paar stapjes verder. Wat interessant is, is om es uit je alledaagse leventje te stappen, (bvb je baas vaarwel zeggen) zodat je eerder een helicopterview krijgt.
  Wat mij echter verontrust, ik ben ne keer naar die site gegaan van Svali en wat mij in het oog sprong was het vele malen verwijzen naar vernoemen van Christus en

 13. Oeps. Mail was ineens weg. En wat ik ook eigenaardig vind is dat de machtselite mensen die 1 van hen zijn geweest, toch nog laten leven. Als zij zo machtig zijn denk ik eerder dat zij deze mensen nog steeds “gebruiken”. Niet te vergeten dat er ook sprake is van anti-christ. Wie heel helder kan uiteenzetten hoe deze machtselite denkt en handelt is David Icke. Van hem kan je veel leren, omdat hij zo duidelijk en helder is. En zo kan je makkelijker begrijpen hoe deze wereld gemanipuleerd wordt. 1 grote arena, met een toneel geregisseerd door de Illuminatie.

 14. @sam

  Je laatste zinnen:
  Wereldbestuur kán een geweldig goed zijn, maar alleen als er in alle openheid over de thema’s gesproken en beslist wordt. En aangezien er nú al veel achter onze ruggen om besloten wordt, gaat dat niet beter worden als we 1 centraal bestuur hebben.

  Sluit ik me bij aan. Er moet ten allen tijden voor burgers een laatste stem zijn! wie er in bijv bestuurt moet een gekozen bestuurder zijn en wetten moeten door bevolking een referendum gehouden kunnen worden of op zijn minst terug te fluiten zijn!

 15. mijn onderbuik gevoel had wist dit al 🙂

  Gelukkig zijn er steeds meer mensen die vragen beginnen te stellen i.p.v. klakkeloos het nieuws over te nemen, de verandering is nu!

  En om op je laatst alinea te reageren: Wij zijn met 6,5 miljard!!

 16. Eén van de invloedrijkste wetenschappers uit de Amerikaanse regering stelt dat de populatie op aarde zijn uiterste limiet heeft overschreden.
  Ze vindt dat er moet worden DOORGEGAAN met het reduceren van het groeipercentage van de globale bevolking.
  Gek hé, dat ik dan moet denken aan het HPV vaccin?

  http://www.prisonplanet.com/clinton-advisor-earths-population-has-exce eded-limits.html

  Daklozen worden in de Amerikaanse stad Ontario onderverdeeld d.m.v. gekleurde polsbandjes.
  http://www.latimes.com/news/local/orange/la-me-tents18mar18,0,1589130. story?page=1

  En dit alles voor het ultieme doel.
  Brown’s uitspraak:I think a new world order is emerging with the foundation of a new progressive era of international cooperation,”.

  Problem, reaction, solution!

  http://www.guardian.co.uk/world/2009/apr/02/g20-summit-gordon-brown-ha ils-deal

  G20 protests: Riot police, or rioting police?

  At the G20 protests in London only one group appears to be looking for violent confrontation – and it’s not the protesters
  http://www.guardian.co.uk/environment/georgemonbiot/2009/apr/01/g20-po licing-climate-protest-riot

 17. De geheime Memoranda van Bush openbaren Plan voor „Massieve Militaire Overname van de V.S.“

  http://www.prisonplanet.com/top-constitutional-scholar-secret-bush-mem os-reveal-plan-for-massive-military-takeover-of-us.html

  Volgens een top geleerde in de constitutionele wetgeving van Amerika, openbaren de geheime memoranda van Bush een plan voor een coup d’etat.
  Er zou voldoende bewijs zijn voor juridische vervolging van de Bush regering voor hoogverraad.
  Dit is waar ik dus al heel lang voor heb gewaarschuwd.
  Nu Bush het politieke toneel “zogenaamd” heeft verlaten, denken mensen dat het gevaar hiermee is geweken.
  Maar de dreiging is volgens mij alleen maar groter!

  De elite werken absoluut toe naar een totalitaire wereldregering.
  Dit doen ze stap voor stap.
  Obama is hier een belangrijke sleutel toe.
  Door de media is er het beeld van de reddende Messias gecreëerd rondom Obama.
  Obama zijn taak is om het volk in een gemeenschappelijk doel te laten geloven.
  Zodat je een potentieel aan fanatieke aanhangers creëert die je gedachtegoed gaan verdedigen.
  Een hoger doel voor goede burgers is het dienen van de staat.
  De eerste aanzet hiertoe is de zogenaamde burgerservice.
  Een burgerbeweging die groter en machtiger zou moeten zijn dan het leger, aldus Obama.

  Conservative Senator Says Obama’s Plan to Expand AmeriCorps Is Unwarranted Federal Intrusion
  http://www.prisonplanet.com/conservative-senator-says-obamas-plan-to-e xpand-americorps-is-unwarranted-federal-intrusion.html

  In de jeugdbrigade zijn mensen met een christelijke achtergrond blijkbaar niet welkom.
  Obama Youth Brigade: Church Attendance Forbidden
  http://www.thevoicemagazine.com/politics/512-obama-youth-brigade-churc h-attendance-forbidden.html

  Wanneer Obama het werkelijk goed met het volk zou voorhebben, zou hij alle twijfelachtige wetgeving van Bush terugdraaien.
  Deze wetgeving is nog steeds van kracht. En dat blijft het ook.
  Omdat Obama de macht van de elite vertegenwoordigt.
  Ze hebben gewoon een ander poppetje met een ander masker neergezet om het volk opnieuw te misleiden.
  Ook de vrouw van Obama speelt een belangrijke rol.
  Zie een toespraak van haar uit 2008.

  Michelle Obama: “Barack Will Require You to Work”
  http://www.prisonplanet.com/michelle-obama-barack-will-require-you-to- work.html

  Ook zijn er een aantal ontwikkelingen t.a.v. de kampementen in Amerika en voorbereidingen voor massagraven.

  Military Industrial Complex Prepares Mass Graves for U.S. Citizens
  http://www.prisonplanet.com/military-industrial-complex-prepares-mass- graves-for-us-citizens.html

  Schwarzenegger To Provide Government Camps For Homeless
  Shut down and takeover of “tent cities” stokes fears of internment pretext
  http://www.prisonplanet.com/schwarzenegger-to-provide-government-camps -for-homeless.html

  De huidige EU voorzitter waarschuwt, dat de huidige ingeslagen weg voor het herstel uit de krediet crisis, door Amerika en Engeland zal leiden tot een “rit naar de hel”.
  http://www.telegraph.co.uk/finance/financetopics/financialcrisis/50482 91/EU-presidency-US-and-UK-economic-recovery-plans-are-a-way-to-hell.h tml

  Eén van de belangrijkste milieu adviseurs van Gordon Brown, wil dat de bevolking van Engeland wordt teruggebracht naar 30 miljoen.
  Dit is de helft van het huidige aantal.

  UK population must fall to 30m, says Porritt
  http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article5950442.ece

  Schokkend nieuws!!

  Plannen voor massagraven zijn bevestigd!!
  De Amerikaanse overheid is zich aan het voorbereiden op een rampscenario.
  Dit zou kunnen gaan om een terroristische aanval of een pandemie.
  De politie moet in staat zijn, om iedereen binnen 48 uur te vaccineren.
  Hiervoor zijn al vrijwilligers aangesteld.
  Maar waar worden de mensen dan mee gevaccineerd??
  Wordt er zo doelbewust een pandemie gecreëerd?

  Plans for Mass Graves Confirmed: Government Surveying Cemetery Readiness for Flu Outbreak
  http://www.prisonplanet.com/plans-for-mass-graves-confirmed-government -surv

  http://www.infowars.com/images/NY%20Cemeteries%20survey.pdf

  http://www.infowars.com/plastic-coffin-liners-being-delivered-by-the-t ruckloads/

  Of breekt de krediet pleuris nu pas echt los?

  Ik begrijp werkelijk niet dat er mensen zijn die denken dat een wereldregering een vooruitgang zou kunnen betekenen!
  Zijn we Bush na al vergeten?

 18. Blijkbaar is de kogel door de kerk.
  London Telegraph meldt dat de uitkomsten van de G20 top zullen leiden naar 1 centrale wereldbank en 1 wereldmunt.
  Als commentaar wordt er even bij vermeld dat de conspiritisten hier wel van zullen smullen.
  Nu is het wachten op een enorme gemanipuleerde catastrofe waardoor ze een wereldregering zullen uitroepen!!
  What the Fuck!!

  London Telegraph Admits Plan For Bank Of The World, Global Currency

  http://www.prisonplanet.com/london-telegraph-admits-plan-for-bank-of-t he-world-global-currency.html

 19. De voorspellingen zijn dat al het gespaarde geld van het ene op het andere moment niets meer waard zal zijn!
  En dan nog steeds blijven roepen dat dit conspiracys zijn?
  Ik zou maar heeeeeel snel wakker worden!

 20. Ik heb me weer te veel mee laten slepen door alle conspericys. Over tien jaar circuleren deze verhalen nog steeds op het internet dat de wereld vergaat en vol met slechte mensen zitten die scheid aan ons hebben!

  Ik wil hierbij niet zeggen dat de wereld OK is zoals ie is maar er continu tegen aanschoppen en tegen alle slechterikken aan te schoppen is geen oplossing. Ik denk dat er teveel mensen zijn die niet met hun eigen leven kunnen ‘zijn’ en daarom kijken naar de buitenwereld! Overal tegen aanschoppen en nooit zelf met een oplossing komen…..

  Als ik dit lees denk ik maar aan 1 ding dat is namelijk dat jullie (en dat geldt zeker ook voor mij):
  Why youre dum sick an broke and how to get healthy, smart and rich

  http://www.randygage.com/products/sick-broke.html

 21. De media is de Matrix.

  In crisis tijden is het voor mensen essentieel om vrij te kunnen communiceren en
  wanneer nodig elkaar te mobiliseren.

  Senator John Rockefeller komt met een wetsvoorstel, om President Obama een volmacht te geven om bij calamiteiten het internet te blokkeren.

  Should Obama Control the Internet?
  http://www.prisonplanet.com/should-obama-control-the-internet.html

  Met dit soort wetgeving(hierboven) wordt dat dus onmogelijk gemaakt.
  Op het internet zijn nog alternatieve nieuwsbronnen te vinden, maar voor hoe lang nog?
  Het is toch overduidelijk dat de overheid zo langzamerhand alles aan het reguleren is.
  Elke mogelijkheid om vrij/privé te kunnen communiceren en reizen is ons afgenomen.
  Elke stap die we zetten wordt toch bijna al geregistreerd.
  Een baby belandt bij zijn eerste ademhaling al in een elektronische databank.
  Zo langzamerhand loopt de bemoeienis van de overheid de spuigaten uit!

  http://www.seektress.com/matrix.htm
  Met een prachtig liedje onderaan deze link..

  Weet je welk cadeau Koningin Elisabeth gaf aan de Minister President van Mexico???
  Het boek van George Orwell—1984.

  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/5077917/Mexicos-president-given-George-Orwells-1984-by-the-Queen.html

 22. @ Mar,
  Negeren is vele malen dommer dan concluderen. En over 10 jaar, maar waarschijnlijk vele malen sneller, zullen deze verhalen niet over het internet circuleren, want dan is er al lang internetsencuur. Overal tegenaanschoppen en de slechterikken aanwijzen is inderdaad geen oplossing. Maar mensen bewust maken is een goede zaak, want daar ligt de kracht tot verandering, niet met negeren en alles op een hoop gooien onder de noemer consperisys.

 23. Wanneer de overheid iets te verbergen heeft, wordt er gemanipuleerd.
  Maar zo langzamerhand beginnen alle puzzelstukjes op zijn plaats te vallen.
  Wat afgedaan wordt als conspiracys, blijkt wel een heel bijzondere vooruitziende blik te hebben.

  En nog steeds zullen er mensen zijn die sceptisch blijven.
  Ik denk, tegen beter weten in!
  Het is ook allemaal geen fraai vooruitzicht.
  Ik heb zelf het idee dat het vechten tegen de bierkaai is.
  Mensen willen/kunnen/durven de keiharde andere realiteit niet erkennen.
  Waardoor dit systeem dus niet zal veranderen.

  De weg naar een totalitair systeem is onherroepelijk ingezet.
  Er zijn mensen die denken dat zolang ze zich aan de wet houden, ze geen problemen zullen krijgen.
  En dat ze nog steeds in vrijheid kunnen leven.
  Maar deze vrijheid, wordt straks bepaald door een heel klein selectief groepje machthebbers.
  Hierdoor is er dus al geen sprake meer van werkelijke vrijheid.
  Ik ken in de geschiedenis niet één totalitair systeem, die zijn macht kon bestendigen, zonder gebruik te maken van keiharde onderdrukking van andersdenkenden.
  Wil je een wereldregering dan heb je de totale controle over alle mensen nodig.
  Deze infrastructuur hebben ze de afgelopen 10 jaar ons bijna cadeau gedaan, onder de noemer van gemak en veiligheid.

  Ze hebben het financiële systeem laten crashen, zodat er zogenaamd noodzaak is aan een herziening van het huidige systeem.
  Door de tekorten in de financiële markten aan te vullen met gemeenschappelijk belastinggeld, worden er opgebouwde rechten en macht bij het volk weggehaald.
  Wat te denken van het tekort van 65 Miljard bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.
  Al het gemeenschappelijke geld wordt ingezet om zogenaamd een totale crash te voorkomen.
  Ik voorspel nu al, dat dit systeem het niet redt.

  Ondertussen heeft de machtselite alle gemeenschappelijke middelen verbruikt
  om ons zogenaamd te behoeden voor een ramp.
  Maar in feite hebben ze de burgers geruïneerd.
  Er is dan niks meer over, om nog aanspraak op te kunnen maken!
  De burgers worden voor hun ogen bestolen, vooral van hun financiële onafhankelijkheid.
  Wanneer je je financiële onafhankelijkheid bent kwijt geraakt ben je dus bezit van de bezitter.
  Door het smijten met gemeenschappelijk belastinggeld door de overheden, staat iedereen straks bij die machtselite in het krijt.
  Ze hebben de burgers gevangen!!
  Nieuwe slaven in een nieuw systeem!!

  Hoe bewust zijn wij dan als individuen???

  Dus geven ze ons hun gewilde oplossing, 1 wereldbank, 1 wereldmunt
  en één wereldregering met de burger als slaafse melkkoe!!
  Niemand kan straks nog een kant op.

 24. Flikker je geld in de sloot, leer grond te bewerken, sticht een commune, gebruik zonnepanelen, windenergie, drink zuiver water. Er zijn zoveel oplossingen dichtbij, dat je er gewoon overheen kijkt, als je niet oppast..! Je hebt geen anderen nodig als blijkt dat het systeem met ‘anderen’ niet werkt.

 25. @Henk
  Ik vind dat je het goed hebt verwoord, vooral dat mensen bang zijn voor de waarheid en daardoor ( misschien onbewust) het verdringen, want het is geen prettig vooruitzicht. Velen gedragen zich als de kikker in opwarmend water

 26. @Guido Doe mij dan maar ‘even’ een commune. Lekker stoer hoor. En ook bij grond bewerken, opzetten van zonnepanelen, winnen van zuiver drinkwater, heb je anderen brood nodig.

  En natuurlijk volstaat het niet om alleen je eigen zaakjes te regelen, een grote muur daaromheen te bouwen en iedereen neer te schieten die je eten, drinken, kinderen en wat al meer komt stelen.
  Of anders eh… een jaar onder de grond te kruipen, daar gek te worden, elkaar af te maken, en als het eten en drinken op is met de overlevenden weer boven de grond te komen om vrolijk verder te gaan met elkaar uitmoorden. Dit na geconstateerd te hebben dat er geen bestuiving meer plaats vindt wegens gebrek aan bijen.
  Dat is ook een stukje realiteit.

  Verder heb ik helaas op internet bijna alleen maar ‘communes’ in overlegfase gevonden. Even los van het feit, welke machtsspelletjes daar gespeeld kunnen (gaan) worden.

  Beetje vaag en kort door de bocht hoor Guido, vind ik. Weet je zelf waarschijnlijk ook wel.

  Wat dacht je ervan om meer concrete, nu op dit moment toepasbare mogelijkheden op wanttoknow te zetten. In Detroit teelt men bijvoorbeeld massaal groente in de eigen voortuin (Jammer dat Obama dat misschien gaat verbieden http://educate-yourself.org/cn/HR875andS425organicfarmingban13mar09.shtml), dan is er ook zoiets als transitiontowns.org/ of de nederlandse versie ….nl.
  Of hoe kun je banken omzeilen, denk aan andere manieren van lenen.
  Wat doen derde wereld landen, waar we volgens mij nog heel wat van kunnen leren. Zoals het ikoon Dr. Vandana Shiva waar we in Nederland helemmaal niets van horen(http://www.navdanya.org/).

  Mensen de ‘realiteit’ onder de neus wrijven en vervolgens te weinig 3D oplossingen aanbieden… Ik arme miezerige aardworm ben helaas nog steeds niet toe aan de 4 en 5D werkelijkheid.

  Inderdaad Guido: Er zijn zoveel oplossingen dichtbij, dat je er gewoon overheen kijkt, als je niet oppast..! Daar zou ik dan ook graag meer van op wanttoknow willen zien!

  En het commentaar van Theo op jullie artikel “Kinderen, straling, mobieltjes en DECT” (hoe te voorkomen dat mensen van hun zelfstandig denkvermogen beroofd worden) lijkt mij daarbij ernom belangrijk. Ook nog meer artikeltjes over, graag, dank u wel, alstublieft.

  Kunnen wij ons wapenen en voorkomen dat we straks geen kant meer op kunnen. Kennis is macht.

 27. Good point there Droppie. We gaan er naar kijken. En DOEN! Duurzaamheid heeft een belangrijke plek bij ons, maar dit is inmiddels al zo heftig aan het uitrollen, dat ik je zou willen verzoeken eens onder dat kopje te kijken.. Er worden hele boekenkasten over vol geschreven en ook veel GEDAAN~~ HEEL ERG VOEDEND!

 28. @Guido onder jullie kopje duurzaamheid kan ik alleen goede voornemens en prachtige toekomst muziek vinden.
  Ik heb een aantal links gegeven, jij zou mij een groot plezier doen door dit aan te vullen en eens een greep in die boekenkasten te doen… Wat er er nu, op dit moment.

 29. Droppie, Ellen en Frank bedankt voor de complimenten.

  Ieder gezin in Engeland krijgt waarschijnlijk een belastingverhoging van 1.250 pond per jaar.

  Families face £1,250 bill to plug black hole
  http://business.timesonline.co.uk/tol/business/economics/article6043637.ece

  Engeland is blijkbaar bankroet.
  UK is urged to print money
  http://www.ft.com/cms/s/0/487a98d2-2211-11de-8380-00144feabdc0.html

  Fresh warning over UK deficit
  http://www.ft.com/cms/s/0/f7450dd2-228b-11de-9c99-00144feabdc0.html

  Lees dan even dit rampscenario!
  The Crash Of ’09 – The Collapse Of ’10
  http://www.rense.com/general85/of10.htm

  Dit is waar ik mijn hart voor vast houdt.

 30. @droppie, heb je het stuk over hennep gelezen..? Positief nieuws, je kunt nu de hele plant gebruiken.. 😉 Ohja en je moet bij dossiers Duurzaamheid kijken. Daar staat een hele trits praktische ontwikkelingen.

 31. @Guido
  Allereerst: Prima artikel over hennep. Mijn welgemeende complimenten.

  En verder: Dit zijn alle kopjes die ik onder duurzaam heb kunnen vinden:
  Geef hennep het eerherstel dat het verdiend! ‘Evolutionaire leiders’ willen Obama advies geven! Het gaat om mensen, niet om geld! Obama’s regering wordt ‘kei-hart’ groen.. Nog 16 dagen … Uniek Ayurveda centrum in acute nood! Een 30x betere, alg-ternatieve biofuel: Oilgae…! De batterij die zichzélf oplaadt.. Water brandt en auto’s rijden op water.. Lezers spreken: ‘Al Gore wij geloven niet meer in sprookjesverhalen!’ Multimiljonair Jacob Gelt Dekker: ‘Je bent zelf een fantastische pot met goud’ Van oliesheik naar zonnesheik…! Wie niet met mij is, is tegen mij Zelfs Henry Ford moest zwijgen.. GM vermoordde het openbaar vervoer! UPDATE: Filmpje GEET Fuel Processor deel 2! Gratis energie? Let’s do it! Bomen met Prinses Irene over duurzaamheid. De Phoenix herrijst en is groen! Bevrijd Paul Pantone! ‘Vrije energie’-uitvinder vast in ziekenhuis De GM-mythe ontmaskerd Robert Kennedy over wat welvaart NIET is… Van Brandstof naar Krant-stof..? The winds of change, transformation.. President JFK: ‘Vrijheid en onafhankelijkheid zijn je geboorterecht’ En nu écht groen rijden.. OP LUCHT!!! Opwarming? Of laat Al Gore ons in de kou staan..? Zijn ze de draad loos in Groningen..? ‘n Wervelende stroom van energie.. Op weg naar ‘n wezenlijk waardevol bestel! Kinderdraaimolen als watermolen..

  En dan tenslotte enige vragen:
  Waar kan ik die spijkerbroek van hennep kopen, die auto die op water loopt, zelf energie opwekken zonder dat ik de schoonheidscommissie op mijn dak krijg, waar kan ik ledlampjes kopen die ook ín huis te gebruiken zijn als ik ervan overtuigd ben dat spaarlampen een gore truck van al gore is??? Wat kan ik doen om banken te omzeilen,welke producten, medicijnen kan ik als consument boykotten omdat er andere bruikbare alternatieven zijn? Mogelijkheden om hergebruik te stimuleren zou overigens ook een interessant item zijn. Biologische voeding is verkrijgbaar in Nederland, maar blijft zwaar achter vergeleken bij het buitenland. Schijnt ook minder gesubsidieerd te worden als andere voeding eh…

  Hoop is heel mooi, maar zelfs meester-hoopgever Obama krijgt daarmee niet het hele Amerikaanse volk mee.

  Zie ook de reactie van GalliLéon http://www.wanttoknow.nl/overige/geef-hennep-het-eerherstel-dat-het-verdiend/#comments

  Misschien dat ik hiermee mijn eerdere opmerkingen beter toegelicht heb?

 32. Weet je dat als ik dit doorstuur naar familie-leden die ik toch echt inschat kritisch naar zaken te kijken, omdat ze ook belangrijke functies in de maatschappij hebben, zij gewoon niet willen zien wat er aan de hand is? Nee hoor, 9/11 is door Al Qaida gedaan, geen twijfel over mogelijk… Illuminati? ach die bestaan helemaal niet.
  Zucht…

 33. Als je nog steeds niet gelooft dat de mensen die letterlijk dicht bij het geld zitten de boel runnen- en nee, ik heb het niet over staatslot bezitters- dan zul je het waarschijnlijk nooit meer kunnen geloven. THEY ARE GONNA SAVE US FROM GREED. Meewww.

 34. Dit is nou precies het probleem!
  Mensen kunnen niet over de wereld regeren!…

  En dat is wat nu gaan veranderen…
  Het geld stort in…
  Iedereen zal spiritueler worden!

  De aarde zal veranderen..
  En richting 2012 wordt alles duidelijk!!!!!

  Als JIJ ook het UNIVERSUM WIL begrijpen…

  Zullen mensen echt in termen van,
  -ENERGIE
  -TRILLINGEN
  -DIMENSIE`S
  moeten gaan denken…

  Doe je dat? Dan wordt er opeens zoveel duidelijk!!!

  Mensen die hier over willen praten kunnen me altijd ff toevoegen op msn ;)!

 35. Met een wereldregering is op zich niets meer alleen dit mag nooit gebaseerd en geïnspireerd zijn door duistere krachten.

  Samen zijn we 1 – al vanaf het begin der tijden – Wie voelt dat echt zo?

  Eenheid volgens de hoogste verlichte ethiek kan wel eens het beste zijn dat er plaats kan vinden

  Maar een wereldregering (bank, leger etc) door het duister dooft het licht op aarde – niet doen dus…

 36. Dat Beatrix al jaren in de Bilderberggroep zit, bewijst dat zij uit is op macht en geld. Zij is geen haar beter als haar vader. Waarom zien mensen dat niet? Op 30 april staat iedereen weer als een stelletje malloten die familie toe te juichen. Kijk nou eens verder dan de buitenkant, dan stopt men wel met dat juichen.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.