Advertentie

Kosmisch kanaal Berry Vincenta: ‘Chaos op aarde maakt andere wegen zichtbaar’


X
Berry Vincenta
Berry Vincenta

Wat kunnen we de komende jaren verwachten tot 2012 en hoe kunnen we ons staande houden? Het is de vraag die jou ongetwijfeld ook bezighoudt. Kosmisch kanaal Berry Vincenta ontvangt verschillende boodschappen voor de mensheid. In dit artikel vertelt zij dat de verhoogde trilling op aarde voor veel chaos zorgt, ‘haar’ antwoord op de vraag wat er tot aan 2012 zal plaatsvinden: “Ik kan niets anders zeggen dan dat het bewustzijn van de mensen steeds verder opgerekt zal worden, waardoor we ook werkelijk zicht gaan krijgen op de werkelijke bedoeling van de evolutie in deze tijd.”

Noot hoofdredacteur Tessa:

Ik heb dit stuk goed gelezen en vind dat er prachtige universele waarheden in staan, die mij in ieder geval inspireren op mijn levenswandel. Beoordeel zelf of deze informatie voor jou ook als waardevol aanvoelt. Gebruik daarbij je eigen onderscheidingsvermogen! Veel leesplezier! Gr. Tessa.

Controle loslaten: Go with the flow

Wanneer de mens bereid is zijn controle over het leven los te laten en mee te durven stromen in dat wat de evolutie nu nodig heeft om te laten voltrekken, dan komt daar een bepaalde mate van vrijheid in vrij. En deze vrijheid in stromen maakt dat de doorstroming in alles wat nu zo naar hoogtepunten wordt gejaagd, gemakkelijker kan plaatsvinden. Het is heel belangrijk om te zien dat alles wat nu naar een climax wordt gevoerd, alle velden van psyche, spiritualiteit, emotionele belading en stof in zich draagt. En ook de hoogste geestkracht wordt aangejaagd.

Verhoogde trilling op aarde

Dit alles heeft te maken met de verhoging van frequentie op uw aarde en ook tegelijkertijd daardoor de diepte van de stof wordt daarin aangeraakt, want alles is verbonden met elkaar. Dat maakt dat veel mensen nu in verwarring zijn om dat er heel veel controle, waar men dacht grip op te hebben, is losgemaakt. Eenvoudig weg omdat dit een onderdeel is van het grote plan. En wanneer mij gevraagd wordt wat het is wat tot aan 2012 plaats zal vinden kan ik niets anders zeggen dan dat het bewustzijn van de mensen steeds verder opgerekt zal worden, waarop het bewustzijn van mensen ook zicht zal gaan krijgen op de werkelijke bedoeling van de evolutie in deze tijd.

De mens is afgedreven en is afgedreven naar een punt van onverschilligheid, naar een punt van diepe diepe eenzaamheid doordat de materiele welvaart hem dat ook liet zien. Hij is daar naartoe gestroomd en heeft  zichzelf vergeten  te blijven verbinden met dat wat wezenlijkheid heet.

Het DNA verandert

Deze wezenlijkheid is nu iets wat zeer wordt aangeraakt en waar een appèl op wordt gedaan in deze tijd van grote verandering. Wanneer de verandering in de stoffelijke wereld zichtbaar wordt, is daar ook tegelijkertijd ook de mens mee verbonden. Dus dat wat verandert in de stoffelijke welvaart op uw aarde maakt ook zichtbaar de stoffelijke verandering in de mens. Het DNA verandert.  Het beeld  wat  mensen hebben van het leven verandert fysisch veranderen maar daardoor ook keuzes veranderen. En deze keuzes die nu gedwongen gemaakt dienen te worden, helpen de mensheid weer terug te keren naar wezenlijkheid.

Wees bereid het nieuwe te omarmen

Veel mensen staan met hun rug tegen de muur
Veel mensen staan met hun rug tegen de muur

Alleen wanneer een mens controle tracht te houden , over dat wat nu plaatsvindt en dat wat nog gaat komen, dan zal er een zijweg worden genomen door die mens en maakt hij het zichzelf onnodig moeilijk en zwaar. Het durven meestromen in dat wat nu zo zichtbaar wordt en wat ik al zo lang geleden heb aangegeven, maakt dat heel veel mensen nu niet anders kunnen dan voelen dat zij door het gedwongen met hun rug tegen de muur staat andere keuzes dienen te maken. Velen spartelen nog om het oude vast te willen houden en zijn dus nog niet in de bereidheid om het nieuwe te omarmen. En wanneer dit wel kan plaatsvinden, zal alles in een veel grotere soepelheid kunnen zijn. Natuurlijk maakt het veel mensen angstig wanneer daar zoveel  diepgrijpende veranderingen zichtbaar en voelbaar zijn in het eigen leven. Maar de bewuste mens zal niets anders dan kunnen concluderen dat dit het gevolg is van een diepe oorzaak. En juist datgene wat nu een oorzakelijke kwaad lijkt te zijn is niets anders dan een evolutionaire stap die gezet moet worden omdat anders de mens nóg verder af zou drijven van zijn wezenlijkheid en van dat wat in wezen totale schepping nu als enorme vooruitgang gezien dient te worden.

Velen spartelen nog om het oude vast te willen houden en zijn dus nog niet in de bereidheid om het nieuwe te omarmen. En wanneer dit wel kan plaatsvinden, zal alles in een veel grotere soepelheid kunnen zijn.

Er is eenvoudigweg geen andere weg

Deze vooruitgang is werkelijk een vooruitgang als er begrepen kan worden. Indien er niet begrepen kan worden, dat wat het nu van de mensen vraagt, dan zal daarin een verandering in achteruitgang plaats gaan vinden. Dan zullen mensen zichzelf terug gaan plaatsen in een energieveld die niet meer past in hun bewustzijn waardoor velen zichzelf in een soort van afgrond zullen gaan storten. Wanneer begrepen wordt wat IK hiermee bedoel, kan IK alleen maar een ieder wijsheid wensen in de keuzes die gemaakt gaan worden zonder de oude vasthoudendheid.

Het gaat erom zonder de angstige gevoelens van onveiligheid te vertrouwen op de stroom, die nu de hoofdstroom gaat zijn van deze samenleving. En die nu het aandachtspunt gaat worden van het bewustzijn van de mensen. Eenvoudigweg omdat er geen andere weg is op dit moment. Het is in veel mensen hun beleving een afgedwongenheid. Velen onder u wijzen naar buiten, wijzen naar de ander en vergeten hun eigen verantwoordelijkheid hierin. Wanneer de eigen verantwoordelijkheid nu wordt opgepakt, dan zal ook zichtbaar zijn dat wat nu geleefd kan gaan worden. Het geleefd worden van de nieuwe tendens en de nieuwe stroom maakt een nieuwe samenleving mogelijk waarin er weer verbinding voelbaar zal zijn. Verbinding zichtbaar zal zijn, onderling,waardoor mensen en zichzelf elkaar weer zullen zien. Mijn zegen!

Chaos op Aarde , het grote omslagpunt

Vraag: ‘Wat zou je innerlijk opstelling kunnen zijn in deze wereld die staat voor zo’n grote ommekeer. Hoe zet je jezelf goed in de wereld wetende dat je keuzes heel belangrijk zijn?’

Hoe ga jij om met angst?
Hoe ga jij om met angst?

Waar vooral door ieder mens – in de situatie van de wereld van nu – duidelijk naar gekeken moet worden, is het doorzien van het controlegedrag van het kleine menszijn. De controle en ook de fictie op de controle, die zogenaamd aanwezig zou zijn vanuit het denken en die het reageren van die mens bepaalt. Wanneer gevraagd wordt wat er nu besloten moet worden, wat de toekomst zal kleuren hangt ook af van hoe de wereld omgaat met angst. Als men zich vasthoudt aan wat veilig is, vanuit angst, bepaalt dat de toekomst. Op deze manier kun je niet vasthouden aan de diepste veiligheidsgevoelens van binnenuit (op basis van liefde – red WTK), die noodzakelijk zijn om zichzelf staande te houden. Waar het nu omgaat is dat men nu de keuzes maakt om in contact te komen met het Zelf en het eigene.

Vanuit de eigen essentie te voelen en te wéten wat waardevol is in het heden en vanuit dát punt te begrijpen en te zien dat wat nu waardevol is in het heden en waar nu vorm aan gegeven kan worden. Dat die huidige vormgeving juist op termijn zal kleuren, wat er dán in vorm zal verschijnen als opnieuw een oorzakelijk gevolg.. !

Juist NU gaat het om scheppingskracht

Het is dus niet zozeer van belang om met de creatieve vermogens vanuit het mentale lichaam op weg te zijn naar de toekomst, maar vanuit het mentale lichaam met scheppingskracht in het NU te zijn. Juist NU [de toekomst wordt NU gecreërd – WTK red] gaat het om die scheppingskracht. Het is ook van belang te doorzien dat de wereld op een bepaald deel wordt ontsluierd. En dat wat ontsluierd wordt maakt heel veel zichtbaar, wat niet voor ieder mens welkom is gebleken. En juist door die zichtbaarheid, worden onderstromen zo duidelijk belicht dat het licht helderder gaat stralen in de diepste duistere spelonken van deze wereld.

Dat er een groep is die probeert de mensheid in zijn macht te krijgen, is niet alleen iets van deze tijd maar van alle tijden. Het zal ook altijd een onderdeel blijven, zolang de mens ook in zijn afgescheidenheid blijft creëren. Want deze creaties zullen altijd weer de aantrekkingskracht op de vormgeving laten plaatsvinden, het is het vraag-en-antwoord-principe. Wanneer dit begrepen wordt dan begrijpt u ook dat het juist gaat om de creatie vanuit dat denken, gekoppeld aan de essentiële (scheppings)kracht van  ieder individu en het collectief.

Een grote Omslag, maar niet van de een op andere dag

De grote omslag
Schenk aandacht aan nieuw bewustzijn

Het massabewustzijn staat aan de vooravond van een grote omslag. Maar deze omslag zal zeker niet zomaar plaatsvinden. En wanneer het punt is bereikt waarop de omslag wel plaatsvindt – waarin velen van u het over het jaar 2012 hebben – dan zal dat niet van de ene op de andere dag de grootste verandering zichtbaar maken. Het is een tendens die wordt aangegeven, waar nu naar toe wordt gewerkt, waar naartoe wordt gegroeid. En juist dat groeiproces in het nu is daarin van groot belang om op een soepele wijze te laten doorstromen, dat wat in die perioden dan van belang zal zijn. Maar haalt u zichzelf de schellen van de ogen in de zin, wanneer het moment van omwenteling daar is, dat de wereld niet direct een andere kleuring zal krijgen.

Schenk aandacht aan nieuw bewustzijn

Dit zal tijd vragen en zal zich laag voor laag moeten wortelen in het massabewustzijn. Zowel in het collectief onderbewustzijn, maar vooral ook in het collectief bovenbewustzijn. Het verwerven van een nieuw deel in dit bewustzijn, is iets wat op dit moment de aandacht moet krijgen. Want juist de aandacht op deze punten ( kijken naar bewustzijn op zichzelf) is nu van belang. Het bewustzijn in verhouding tot de ander maar ook in verhouding tot deze schepping en tot dit hele stelsel, dit samenstelsel van allerlei vormen en niet vormen waarin u allen een plaats heeft.  Het gaat er nu om u te ontdoen van al datgene wat op dit moment in uw kleine menselijke  beeld als ‘zorgen’ van deze samenleving  worden ervaren. Dat U gaat waarnemen dat de kracht van dit ‘zorgenveld’ is verbonden met een oud deel van leven. Een oud deel van massa-bewustzijn… Denkend in tekorten en dit vindt vooral plaats in het Westen. Andere bevolkte delen van uw aarde ervaren dit letterlijk aan den lijve. Zie hier de uitdrukking van onbalans.

Het verwerven van een nieuw deel in dit bewustzijn, is iets wat op dit moment de aandacht zal moeten krijgen. Want juist de aandacht op deze punten, is nu van belang om te kijken naar bewustzijn op zichzelf

Wanneer u dit kunt zien, kunt u zichzelf een andere creatie gaan creëren, gaan scheppen.
Dat wat wenselijk is in uw groei.
Dat wat wenselijk is in de totale evolutie.

Deze omslagpunten vragen veel van een mens

Een mens die in angst blijft leven, die zichzelf niet durft te zien in zijn kracht en geen toestemming verleent aan dat wat komen wil, zal een mens zijn die zichzelf gaat verliezen. Maar het ook zal verliezen van deze enorme energieomwenteling. En vooral ook dit bewustzijnsdeel, wat zo aangespoord wordt om zich te openen, zal van een mens vragen zijn eigen basis stevig te hebben en te houden om deze nieuwe fase in te kunnen gaan.

Welkom heten van verandering is van levensbelang

Ook de stoffelijke reacties zullen navenant zijn. Velen op uw wereld zullen daarin ook fysieke reacties gaan ervaren en zullen daarin  ook steeds opnieuw worden gewezen op hun eigen verbinding ten opzichte van hun eigen goddelijke creaties. Zichzelf daarin ook de plaats durven te geven dat ze in staat zijn zichzelf daarin ook om te buigen en ook  vanuit de denkkracht iets om te buigen ten opzichte van dat wat de stof aan verandering laat zien. Dit welkom te heten en niet vanuit oude angst af te wijzen. Het welkom heten is van levensbelang.

Welkom heten van verandering, vernieuwing maar ook  van nieuwe inzichten; een nieuw perspectief, nieuwe levenshoedanigheden, nieuwe vormen maar ook nieuwe prikkels en uitdagingen, die veel zullen vragen. Maar de mens wordt vooral in deze fase van zijn leven gevraagd dat op te geven wat nog zo krampachtig vast wordt gehouden. Dat op te geven om die ruimte te maken voor het welkom heten van die nieuwe instroom, die zoveel vernieuwing zal betekenen in alles wat een mens tot dusver heeft kunnen ervaren.

Ook de stoffelijke reacties zullen navenant zijn. Velen op uw wereld zullen daarin ook fysieke reacties gaan ervaren en zullen daarin ook steeds opnieuw worden gewezen op hun eigen verbinding ten opzichte van hun eigen goddelijke creaties.

Deze vernieuwing is een hele grote stap in de evolutie van de vorming van het Wezen mens. En het  vormen van dit Wezen doet  dat appèl op het bewustzijn nu, want dit bewustzijn zal helpen deze nieuwe vorming tot stand te brengen.

Vraag: ‘Hoe kun je ondersteunend zijn voor anderen in deze tijd, als je Weet?’

Hoe om te gaan met deze tijd als je WEET?
Hoe om te gaan met deze tijd als je WEET?

Een mens die weet is een mens die weet hoe hij zichzelf dient te ondersteunen, want ook de mens die weet heeft zijn eigen ondersteuning daarin nodig. Een mens die weet deelt ook dat bewustzijn met de ander. Is in de wisselwerking op een bepaald deel in dat bewustzijn in verbinding en verhouding in communicatie tot de ander.

Daarin zal ook de ondersteuning voor de wetende mens heel duidelijk aanwezig dienen te zijn. Want een wetend mens krijgt al gauw het gevoel en ook het over-verantwoordelijkheidsgevoel dat hij ook op deze manier weer de wereld zal dienen te redden. Eenvoudigweg omdat hij weet. Weet dan nu dat dit niet het geval is.

Scheurtjes in het machtsbolwerk

Het gaat er juist om dat die wetende mens zo dicht bij zichzelf blijft in alles wat zijn eigen persoonlijke leven overhoop zal doen gooien. Dat juist door het te leven van die verbinding in zijn eigen kracht, steeds opnieuw weer zichzelf terug te vinden, dat te spiegelen aan de wereld in nood om hem heen. Zodat anderen werkelijk kunnen zien hoe het is wanneer een mens zijn kracht leeft vanuit zijn Bewustzijn, wanneer hij innerlijk stellig weigert nog langer deel te nemen aan een veld die niets anders is dan manipulatie, waarin de regisseur altijd de angst is geweest.

Laat de wetende mens dus beseffen dat het nu zeer aankomt op zijn Bewustzijn en zich bewust te zijn en verantwoordelijk te willen zijn voor dit Bewustzijn in hem zelf.

De wetende mens zal in deze periode weigeren hieraan nog deel te nemen. En wanneer de deelname door miljoenen wetenden daaruit wordt teruggetrokken, dan zal daar al iets anders gaan gloren.  Zal daar een soort van twijfel, bij diegenen die dit veld hebben gebruikt, ontstaan.

Dan ontstaan daar de eerste scheurtjes in het machtsbolwerk. Dan ontstaat daar vooral ook een hele grote scheuring tussen dat wat Bewustzijn heet en tussen dat wat geen bewustzijn heet, maar alleen maar instinctief gedrag.  Daarin zal een heel groot nieuw verschil duidelijk worden voor de wetende mens. Laat de wetende mens dus beseffen dat het nu zeer aankomt op zijn Bewustzijn en zich bewust te zijn en verantwoordelijk te willen zijn voor dit Bewustzijn in hem zelf. Dit te willen leven ook al is er niets meer waaraan hij zich op menselijk niveau vast zou kunnen houden. Te weten dat er steeds die enorme verbindingskracht is waarop hij zijn Bewustzijn kan laten stromen, uitstromen en ook vooral daarin het voorleven voor anderen. Daarin zit een weg. Maar de wetende mens zal zichzelf toch ook daarin centraal moeten houden.

Advertentie

3 gedachten over “Kosmisch kanaal Berry Vincenta: ‘Chaos op aarde maakt andere wegen zichtbaar’

 1. Ja, in onze contacten met onze gidsen worden wij er telkens op gewezen dat er een bewustzijnsverandering nodig is. Dat we ons bewust worden van onze goddelijkheid. Oeps, ik goddelijk?
  Ja, iedereen. Je daarvan bewust worden betekent dat je weet. Dat je je bewust bent wie je bent, waar je vandaan komt en waar je weer heen kunt gaan. Dit geeft een verlangen naar verbondenheid met anderen in vrede en liefde. Kom in je kracht en word je bewust.
  Peter

 2. Bewustzijnsverandering is inderdaad bezig omdat Moeder Aarde de overgang maakt naar de 5e dimensie. Zielen die daarvoor kiezen worden wakker en bewust van hun ware zelf. Maar ik zelf heb een sterk gevoel dat het bieden van informatie en steun aan anderen die wakker willen worden wel belangrijk is. En je zelf daarmee ook helpt en in bewustzijn verruimt want je bent alles dat is.

  Het is ook duidelijk dat er wel een scheiding zal zijn en dat er zielen zijn die ervoor kiezen in de 3e dimensie trillingsfrequentie te verblijven. Dit verklaart ook de veel doden die vallen en nog gaan vallen. Zij zullen naar alle waarschijnlijkheid reincarneren op een andere planeet die zich voorlopig nog wel in de 3e dimensie trillingsfrequentie bevind.

  Mensen die zich voelen aangetrokken kunnen nog altijd terecht op mijn hyve:

  http://strengthwithin2012.hyves.nl

  Groeten,

  Bram

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.