Advertentie

Medicijnen: meer doden dan heroïne en cocaïne samen!


Overheden en machthebbers lijken het allemaal zo goed met ons voor te hebben; verslavende zaken zijn absoluut slecht voor u. Ze dienen uw gezondheid niet en niet het welzijn van de maatschappij. Al met al een vrij normale gedachtengang. Maar zoals bij zoveel regels, is een regel een steen in de stroom; in plaats van het afdammen, ontstaan 2 kleine stroompjes aan weerszijden van de steen..

De onderstaande 2 artikelen komen van totaal verschillende kanten. Beiden waarschuwen ze echter voor verslavende artikelen, die nog door geen wet worden tegengehouden.. Medicijnen!
Zowel Mike Adams, die we hier al vaker aan het woord lieten, als de Belgische apotheker Fernand Haesbrouck waarschuwen ernstig in deze artikelen voor ‘bewust-verslavende’ medicijnen. Want ook dát is er volop aan de hand.

Big Pharma is gebaat bij verslaving, zo simpel is het verhaal! Gepresenteerd als een ‘minder prettige bijwerking’, verschuilt de farmaceutische INDUSTRIE zich achter de bijwerking van het hoofdbestanddeel. Maar het lijkt er toch bijzonder op, dat er een nieuwe generatie medicijnen aankomt, waarvan de ‘bijwerking’ de hoofdzaak is geworden.. Het is dus voortaan aan de arts en vooral aan de patient, de verslaving tegen te gaan.. De wereld op zijn kop?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Medicijnen veroorzaken meer doden dan heroïne en cocaïne samen

Door Mike Adams, NaturalNews Editor
23 december 2009

2009© Nederlandse vertaling Jan Smith/WantToKnow.nl-.be

(NaturalNews) Onmiddellijk na de plotselinge dood van actrice Brittany Murphy zie hier lead, beginnen steeds meer mensen vragen te stellen over hoe gevaarlijk voorgeschreven medicijnen eigenlijk wel niet kunnen zijn. Sommigen beweren echter dat straatdrugs veel gevaarlijker zijn en niet de voorgeschreven medicijnen. Maar het volgende onderzoek laat toch duidelijk zien waarom voorgeschreven medicijnen veruit veel gevaarlijker zijn dan de illegale verdovende middelen.

Volgens een nieuw onderzoek dat werd uitgevoerd door artsen van het  ‘St. Michael’s Hospita’l en het ‘Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES)’ in Toronto is het aantal sterfgevallen als gevolg van het gebruik van voorgeschreven opiaten in de VS, tussen 1991 en 2004 verdubbeld. Na de introductie van oxycodone 1 in 2000 is het aantal sterfgevallen door deze drug met 500% toegenomen.

Bijwerkingen van Oxycodone.. Het lijkt alsof de hoofdwerking tot bijwerking is gedegradeerd..

Onderzoekers bestudeerden 7.000 rapporten van het kantoor van de Hoofdlijkschouwer in Ontario en vonden dat tussen 1991 en 2004 het aantal uitgeschreven recepten voor oxycodone met meer dan 850% was toegenomen; dat is ongeveer een derde van de opiaatrecepten die in 2006 werden uitgeschreven. (Dit is de omvangrijkste toename van recepten voor alle opiaten tezamen.)

Nadat deze drug zijn intrede had gedaan in het provinciale medicijnplan in 2000, steeg het aantal sterfgevallen als gevolg van het gebruik van opiaten met 41%. Het is schokkend te moeten vaststellen dat het aantal sterfgevallen na het voorschrijven van opiaten zoals oxycodone stukken groter is dan het aantal doden door het gebruik van heroïne. De meeste mensen die stierven door het gebruik van opiaten hadden daarvoor hun arts bezocht en kregen een recept voor de drug in dezelfde maand waarin ze overleden.

Het totaal aantal opiaatgerelateerde sterfgevallen in Toronto wordt geschat op 27,2 per miljoen gebruikers. De onderzoekers zeiden te hopen dat meer inzicht te krijgen op de enorme gevaren die met de voorgeschreven opiaten samenhangen.

Lekker stoned op voorgeschreven heroïne

Het is het smerige geheim van de farmaceutische industrie: Er sterven meer mensen aan de voorgeschreven opiaten, dan alle doden als gevolg van het gebruik van cocaïne en heroïne samen. En daarbij zijn waarschijnlijk ook alle slachtoffers van gerelateerde schietpartijen en overvallen opgeteld die in het noorden van Mexico aan de orde van de dag zijn.

Drugsmisbruik van voorgeschreven medicijnen komt nu veel vaker voor dan het misbruik van verdovende middelen die op straat te koop zijn! En Big Pharma strijkt weer gigantisch hoge winsten in de zak door de opiaatverslaving van alle patiënten. En met opiaten bedoel ik gewoon narcotica. Het is precies dezelfde troep..

Zodoende kunnen alle drugsverslaafden in de VS vandaag de dag worden onderverdeeld in twee kampen:

1) Mensen die verslaafd zijn aan straatdrugs.
2) Mensen die verslaafd zijn aan, door medici voorgeschreven drugs.

De mensen in groep  #1 (straatdrugs) krijgen gevangenisstraf. Mensen uit groep #2 worden naar hun arts gebracht waarvan ze een herhalingsrecept meekrijgen. Het zijn werkelijk precies dezelfde narcotica. De ene groep is echter legaal en de andere illegaal. En wat bepaalt nu of een narcoticum legaal of illegaal is?

Eigenlijk is het antwoord op die vraag vrij simpel te beantwoorden, want hoe je het ook wendt of keert, het komt op het volgende antwoord neer: ‘De mate waarin Big Pharma er winst op maakt, bepaalt of het legaal of illegaal is’..

Wanneer Big Pharma winst maakt op narcotica wordt het legaal genoemd. Want weet je, Big Pharma maakt per jaar tientallen miljoenen dollars winst over de ruggen van drugsverslaafden. En heel toevallig blijken hun voorgeschreven medicijnen ook nog eens heel erg verslavend te zijn – herhaling verzekerd, dus. Het businessplan van Big Pharma is zo godvergeten lucratief, dat men zou denken dat het een stelletje ordinaire drugsdealers zijn….

Voetnoten:

1. Oxycodone is een vrij sterk synthetisch opiaat. Het wordt in de VS veel gebruikt als krachtige pijnstiller onder de merknaam ‘Perocet’.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Wat zal de voorspelbare reactie van die huisarts zijn?

Overschakelen van een amfetaminetoxicomanie naar
een cocaïnetoxicomanie met Rilatine of Concerta.

© 2010 Fernand Haesbrouck

 

Ook huisartsen zijn immers opgeleid in de kennis dat een toxicomanie goed is voor de gezondheid van de kinderen. Als die goed is voorgeschreven, dixit CBG. Wat dan weer betekent, dat bij ADHD de dosis groot genoeg moet zijn.

Waarom is Strattera nog steeds in de handel?

– Omdat de Stratterageheimen nog steeds niet vrijgegeven werden. En waarom worden de Stratterageheimen niet vrijgegeven, zelfs na het arrest van de Bestuursrechtbank in 2008?

– Omdat Strattera veilig voor kinderen moet blijven en legale amfetaminedoping voor sporters.

– Het bedrijf (Eli Lilly) het zo wil en dit bedrijf kan zelfs regeringen, FDA, EMEA en de Europese Commissie laten draven om de eigen financiële belangen te vrijwaren.

De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck, een luis in de pels van de farmacie.

Toen Prozac in 1987 met een nieuw amfetaminepatroon op de markt verscheen, gebeurde dit met een van de machtigste commerciële trucs ooit in de geschiedenis. Eli Lilly slaagde erin om medische en andere slimme koppen te misleiden, door een verhaaltje de wereld in te sturen, dat niemand kon aantonen, maar dat erin ging als zoete koek.

De nieuwe stof bleek namelijk van meet af niet eens amfetamine te zijn, maar wel de serotonineprovider voor nieuwe zieken, die zouden lijden aan vermeende serotoninetekorten. Niemand kreeg bovendien de kans om ook maar te vermoeden dat hier amfetaminestoffen zouden verdeeld worden zonder zelfs een opiumwetgeving.

Omdat de middeleeuwen toen nog niet zover achter ons lagen, kwam niemand op het idee dat serotoninetekorten ook moesten aangetoond worden om echt wetenschappelijk tekort te kunnen zijn. Het clubje dat toen bevoegd was om te oordelen over het verschil tussen medische wetenschap en kwakzalverij koos voor de wetenschap zelfs al werd de kwakzalverij wetenschappelijk ingepakt met verblindend veel omkoopgeld.

Niemand die dit ooit merkte, want – zoals dat heet – “zelfs al maken we fouten, we zijn gedekt door de wet”. Prozac en de analogen (SSRI’s) kregen de kans om meer dan twintig jaar lang vermeende zieken, te drogeren met psychotica, waarvan de wereld vermoedde dat daarmee serotonine werd gecorrigeerd. Immers met de jaren bleek dat steeds meer moderne aandoeningen positief reageerden op het drogeren met amfetaminedoping.

Bij deze zieken volstond het daarbij een serotoninetekort te vermoeden om een toxicomanie ermee in te stellen en zogezegd te genezen of minstens toch … tot ieders tevredenheid, te behandelen. Onder de vermomming van het masker van de fabeltjes diende voortaan een toxicomanie bij een overvloed van het off-label voorschrijven voor de meest gekke aandoening die intussen kon opduiken.

Zelfs wie klachten had over koude tenen werd een amfetaminedoping aangesmeerd. Al was het maar omdat het zagen over die koude tenen zou ophouden. Veiligheidshalve mocht niemand een behandeling ermee stoppen, omdat dan zou komen vast te staan, dat men er eigenlijk verslaafd is aan geworden.

Beter nog.

Als psychotica garandeerden die snoepjes een bijna zekere comorbiditeit van alle vormen van psychotisch gedrag, waarmee een nog grotere lucratieve markt van neuroleptica kon aangeboord worden. Het commerciële succes van healthcare, die voortaan ook de politieke besluitvorming beheerst. Maar het psychotisch maken is nu net de truc in de behandeling van ADHD. Want ADHD-ers maakt men dwangmatig psychotisch (dus kalmer, meer robotmatig geconcentreerd) met hoge doseringen amfetamine- en cocaïnestoffen.

En vermits Prozac als amfetamine depressieven en zelfs honden en katten kan drogeren, was de commerciële stap naar een bijproduct in de ontwikkeling ervan, snel gezet.

Strattera, met precies dezelfde actieve metaboliet als Prozac, kwam, zag en overwon als een totaal nieuwe stof in de behandeling van ADHD, terwijl de molecule al sinds rond 1985 ongebruikt (want levertoxisch) bij Lilly in de rekken bleef liggen. En precies dat wil Lilly verborgen houden met de Stratterageheimen..!!

Voordeel van de Prozac-stal bleek de vermomde amfetamine te zijn, waardoor geen opiumwetgeving, en om bij ADHD te gebruiken, stelde men de dosering bij kinderen op vier keer zo hoog.

Prozac-ddd = 20 mg /70 kg lichaamsgewicht en voor Strattera-ddd geldt: 80 mg /70 kg lichaamsgewicht.

Noteer daarbij dat Strattera op gewichtsbasis nog 18% actiever is dan Prozac. En hoe vreemd, ook dit wil Eli Lilly verborgen houden met de Stratterageheimen.

Op de tekening is van beide stoffen het zwarte deel met een chemisch instabiele zuurstofbrug verbonden aan een en hetzelfde  phenylpropylamine (in het rood). In vloeibaar of enzymatisch milieu worden beide componenten op die plaats gesplitst en verdwijnt het zwarte deel naar de lever, terwijl het rode als een nieuw amfetaminepatroon incognito kan drogeren.

In 2004 gaf de Europese Commissie aan de ministers van Volksgezondheid van de Europese lidstaten de opdracht om de artsen te waarschuwen geen SSRI’s voor te schrijven bij jongeren en adolescenten omwille van het risico van zelfmoorden ermee. Ook Prozac werd daarbij geviseerd.

Begin 2007 evenwel corrigeerde Europa deze waarschuwing, waarbij werd gesteld dat van alle SSRI’s er maar eentje veilig mocht gebruikt worden bij de jeugd en dat is de fluoxetine (Prozac) van Lilly. De fluoxetines van de generische bedrijven bleven taboe, omdat zij wel gevaarlijk bleven voor het zelfmoorden ermee.

Ruikt zoiets niet heel sterk naar een grandioze corruptie?

Wie hoorde of zag toen mevrouw Nelly Kroes optreden? En waarom is de fluoxetine van Lilly veiliger dan al de rest?

Stel je eens voor dat Europa dezelfde phenylpropylamine zoveel hoger gedoseerd in Strattera voor kinderen, daarmee uit de handel had moeten nemen. Europa waarbij zowel de Commissie, EMEA als CBG voor Lilly bij de bestuursrechtbank in de bres springen om die Stratterageheimen te blijven geheim houden. Welk belang zou Europa, EMEA of CBG erbij hebben, als door massaal Strattera en Prozac te gebruiken veel van de nieuwe jeugd aan het zelfmoorden zou gaan?

Of psychotisch gedrag zou gaan vertonen, in de psychiatrie zou terechtkomen of zou gaan moorden?

De macht van Lilly, het bedrijf dat erin slaagt om niettegenstaande een arrest, de Stratterageheimen toch geheim te houden. Het bedrijf dat erin slaagt om zelfs de Europese Commissie commercieel voor de eigen kar te spannen. Strattera bij kinderen vier keer zo hoog gedoseerd als Prozac, als amfetaminedoping bij ADHD, zou helemaal geen zelfmoordneigingen doen ontstaan.

En waarom niet?

Omdat Lilly de FDA-officials, EMEA-officials, CBG-officials op welke manier dan ook gebrainstormd heeft dat dit niet zo is. Die geleerden en vetbetaalde hoeders van de Volksgezondheid zijn overtuigd dat Strattera veilig is voor kinderen.

En waarom?

Omdat Lilly hen heeft kunnen overtuigen dat niemand weet hoe Strattera werkt.

Omdat Lilly in 2006 op een hoorzitting bij FDA heeft verklaard dat de stof veilig is bevonden… na een test van … amper 14 dagen.

Omdat Lilly hen heeft wijsgemaakt dat ze op straffe van carrièresabotage, het bekendmaken van de Stratterageheimen moeten blijven verhinderen.

Intussen schrijven artsen amfetamine- en cocaïnedoping voor aan kinderen en adolescenten. Doodgewoon omdat hogere medische en politieke overheden hen daarbij onwetend houden.

Omdat hogere medische en politieke overheden er schijnbaar baat bij hebben dat

– artsen bij de minste aanleiding doping voorschrijven, die psychotisch maakt,

– artsen bij de minste aanleiding doping voorschrijven, die agressie en zelfmoorden veroorzaakt,

– artsen bij de minste aanleiding doping voorschrijven, om pulmonaire hypertensie te veroorzaken, waardoor men aan ‘aangeboren hartziekten’ kan doodvallen,

– artsen bij de minste aanleiding doping voorschrijven, die in de toekomst bijna zeker voor een lucratieve Alzheimer-epidemie zal zorgen.

Die medisch en politieke overheden zijn helemaal niet onwetend over de gevaren, die men met de Stratterageheimen wil blijven achterhouden. Waarom werd immers op de bestuursrechtbank in 2008 ermee gedreigd, dat het bekendmaken van die geheimen een diplomatieke rel zou veroorzaken met een bevriende mogendheid?

Hoe soeverein is een politieke overheid?

Hoe corrupt of hoe dom blijft een medische overheid?

Hoe zou Hypocrates reageren als bekend wordt dat zij die de eed zweren, de jeugd met een amfetamine-en cocaïnetoxicomanie chronisch vergiftigen, terwijl Socrates in 399 voor Christus de gifbeker moest drinken, precies omwille van hetzelfde. In die tijd vergiftigde men de jeugd, door ze rebelse ideeën te willen aansmeren. Vandaag krijgen rebelse ideeën geen kans meer: vandaag heerst de chemische ‘mindcontrol’. Iedereen denkt hetzelfde. Ofwel medisch of ofwel politiek. Hoe laag valt een maatschappij, als men daarmee naar de jeugdtelefoon om hulp moet bellen?

Europa, FDA, EMEA,CBG en ministeries van Volksgezondheid gaan helemaal niet voor de gezondheid van mensen, maar voor de financiële belangen van Lilly.

In België is een ex-medisch directeur van Lilly voorzitter van het college der directeuren op Volksgezondheid en weerhoudt de minister om de echte cijfers, sinds 2004, te publiceren van het verbruik van methylphenidaat.

Doodgewoon omdat de publicatie daarvan meteen het einde zou betekenen van de zeer winstgevende ADHD-handel en mindcontrol.

Wat zal de voorspelbare reactie van die huisarts zijn?

Overschakelen van een amfetaminetoxicomanie naar een cocaïnetoxicomanie met Rilatine of Concerta. Ook huisartsen zijn immers opgeleid in de kennis dat een toxicomanie goed is voor de gezondheid van de kinderen. Als die goed is voorgeschreven, dixit CBG. Wat betekent, dat bij ADHD de dosis groot genoeg moet zijn.

Apotheker Fernand Haesbrouck, 3 januari 2010

120 gedachten over “Medicijnen: meer doden dan heroïne en cocaïne samen!

 1. @fransiscus001 wat is er mis met meer vezels eten en minder zout en alle mogelijke gezondere voeding alvorens te gaan slikken van de pillenboer?Vaak is het nemen van medicijnen een zwaktebod ,geen verantwoordelijkheid willen nemen voor je eigen gezondheid .Ik heb een pijntje dus even een pilletje slikken ,wat is er mis met een pijntje als waarschuwing om het iets rustiger aan te doen?Door al die medicijnen zo snel als oplossing te zien ,ga je voorbij aan het zelfhelend vermogen van je lichaam en de eigen verantwoordelijkheid voor je gezondheid.Ik bedoel de hele dag zoute drop eten en “s avonds een tabletje tegen hoge bloeddruk is dweilen met de kraan open .

 2. @tweede ronde
  ik snap wat je wil zeggen,maar begrijp je ook wat ik wil zeggen?
  de “vooruitgang” kan ook onze ondergang worden!
  We moeten een open vizier blijven houden wat betreft de ontwikkeling dat we ook op een andere manieren kunnen genezen.

 3. @marcel w, volgens mij heeft franciscus het daar niet over gehad………. niet invullen wat er niet staat. Het is ook belangrijk een beetje met 2 benen op deze aarde te staan. Bovendien is bewezen dat “gelukkig” af en toe buiten de schreef te gaan leidt tot een langere gezondheid dan jezelf alles te ontzeggen, gericht op die gezondheid.. Je moet ook LEVEN en genieten van dat leven.

 4. @Lianne, ik begrijp je volkomen maar het gaat om de balans en die mis ik hier soms. je kunt zowel in het ene als in het andere doorslaan en dat leidt geen van beiden tot een betere gezondheid. Van alles een beetje is de juiste remedie

 5. @marcel w: ik ben het wel met je eens overigens:-) Je levenswijze oplossen met medicatie is niet de manier maar waak ervoor niet automatisch @franciscus te veroordelen

 6. @tweede ronde

  Het is aardig van je dat je het voor franciscus opneemt maar stellen dat dankzij de farmaceutische industrie ouderen veel langer leven is een beetje kort door de bocht.

  Het vals dilemma wordt ook wel zwart-witdenken, uitgesloten derde, argumentum ad ignorantiam, argument van onwetendheid of (absoluut) dichotoom denken genoemd. Het is een vorm van drogreden of denkfout, waarbij twee alternatieven voorgesteld worden als de enige mogelijkheden, terwijl er in werkelijkheid nog andere zijn. De communicatie uit zich in het redeneren zonder nuance.

  met dank aan wikipedia Gait 🙂

 7. @tweede ronde @ franciscus sorry als het veroordelend overkwam ,ik stelde de vragen in mijn laatste comment retorisch en zeker niet als aanval op franciscus .Mijn stelling in deze is gewoon dat er al heel snel medicijnen gebruikt worden en dat dat de verantwoordelijkheid”afpakt “van jezelf het “genezingsproces “is dan afhankelijk van iets van buitenaf.En als het klopt dat alles wat je niet gebruikt zwakker wordt is dat een aanslag voor het zelfhelendvermogen van je lichaam .

 8. @ tweede ronde

  Wanneer komt je derde ronde ?

  Tijd dat je zelf eens in balans komt met iedereen hier, dat is nou de hele bedoeling van het vernieuwde en bewust denken, de oer oude voorgeprogrammeerde rommel eens los te laten en accepteren dat er weldegelijk verbeterde en nieuwe toepassingen zijn.

 9. @Moos, kijk eens opjectief wat er geschreven is, ik had het over de vezels e.d. die aangehaald worden door marcel w. Jij komt nu weer met een ander stuk tekst en daar hebben we het niet over gehad…… Natuurlijk kun je inhoudelijk discussieren of medicatie heeft gezorgd voor een langer leven of dat daar tevens andere zaken een rol in hebben gespeeld. Als je even terug leest kun je dat ook vinden. Jammer Moos dat je reageert met een uitroepteken terwijl je niet naar de inhoudelijke discussie hebt gekeken. Iedereen mag zijn mening geven maar daarbij dien je wel rekening te houden met de ander. Zouteloos je mening geven of zeggen wat je denkt (wat betekent dat je eigenlijk niet denkt maar zegt wat er in je opkomt) kan kwetsend zijn voor anderen.

 10. @Paul, als we allemaal hetzelfde denken, hoeven we het nergens meer over te hebben. Ik zou het prettig vinden wanneer er respect wordt getoond voor iedere mening, al is het niet de jouwe. Ik denk overigens dat ik meer in balans ben dan jij, ik heb een breder perspectief en durf dat bredere perspectief ter discussie te stellen. Ik ben niet op zoek naar een eenheidsworst en onderscheid me graag. Moet ik een keuze maken? Dan graag een onderbouwde en daar heb ik die ander voor nodig. Dat betekent niet dat ik mij als een volgzaam schaap ga gedragen en me daarom maar conformeer aan laten we zeggen jouw mening?

 11. @ tweede ronde

  Er is allang meer respect voor jou alleen je bent blind om het misschien te willen ontvangen, je oordeelt er al flink oplos dat je anders wilt zijn dan ik en verder op je pad bent.

  Je zit immers nog in het gevecht met je zelf naar een hoger bewustzijntoe en wil laten opschroeven, integendeel je ontkracht al de mensen die je reeds voor zijn gegaan en immers dit stadium al bereikt hebben.

  Respect tonen ligt ook immers bij jezelf, dat je dat al niet toont voor je zelf hier dan doe je dat ook niet naar die ander toe.

  In balans zijn is in evenwicht zijn met anderen en alles wat erom je heen gebeurd, ook al ben je er niet mee eens wat zij allemaal te zeggen hebben, het kunnen accepteren en het los kunnen laten.

  Alleen als je in balans bent met je zelf kan je dan ook niet uit de voeten komen met een antwoord zoals je nu verstrekt.

  Merk aan je op dat je vast loopt op een verdediging, een worsteling met jezelf, je denken is nog gelijk aan al die lui die nog steeds aan het strijden zijn in hun zelf naar die hogere vorm te willen komen waar anderen zich reeds al bevinden.

  Heb zelf geen mening, geef je alleen een hint, want je loopt nu gewoon ontzettend vast op je zelf, want je raakt er geen enkel woord mee op me, want je kent me gewoon weg niet, blijkbaar ook de anderen hier niet.

  In iedergeval mijn mening respecteer je zelf ook al niet eens en laat staan die van een ander, ben je in balans dan sta je immers op een veel hoger niveau.

 12. @ tweede ronde, tuurlijk met alle respect mag ook zeker ieder zijn eigen mening geven, zo weet ik heel goed hoe het in elkaar zit en lees de discusssies ook. Kwetsend inderdaad naar andere dus kijk ook naar je eigen tekst hoe dat bij een ander okewtsend kan verkomen.

 13. @ paul sluit me bij jou woorden aan.

  Mits men zichzelf niet respecteert, respecteert hij of zij ook een andere niet.
  Mits men zichzelf niet lief heeft, heeft men een ander ook niet lief.
  Mits men zichzelf niet accepteert, accepteert hij of zij ook niet de ander.

  Delen wat men weet is kennis, en delen wat men ervaart is wijsheid

 14. @ ellen tuurlijk mag je de woorden gebruiken, zijn mijn eigen woorden dus waarom zou er een copyright op moeten staan. Hetgeen geldt voor iedereen die zich hier bewust van is.

 15. Ziek zijn is het vertrouwen missen gezond te zijn.

  Door de vibratieverhoging in deze tijd waardoor alles zich steeds sneller manifesteert.
  Visualiseer dat je gezond bent dat het licht door al je cellen straalt ..Ontspan voel vreugde ontvang het niet enkel mentaal maar ervaar het.
  laat van binnenuit het licht stromen hou het niet tegen heb vertrouwen in jezelf vul jezelf met dat licht vul de ruimte om je heen met dat Witte Gouden Licht ,laat het stralen.

 16. @janee, dank voor het licht (een gemeend bedankt!)

  @Moos en Paul, dank voor de les. Geen mening hebben is dus beter en behoort de mensen toe die reeds een hoger bewustzijn hebben.

  Wordt inderdaad tijd voor een derde ronde in een verhoogd bewustzijn, zonder mening. Ook nog bedankt voor die hint.

 17. @moos, dank je en ik ga deze o zo mooie woorden van je gebruiken om rond te sturen! Beetje warme poëzie op deze koude donkere (hier dan toch) zaterdagmiddag…

 18. Hallo,

  Natuurlijk is het niet zo dat degene die verantwoordelijk is voor het delen van de medicatie niet zou weten wat deze zijn en waarvoor ze verstrekt worden,zo werkt het naar mijn mening in geen enkel verpleeghuis,ik zie gewoon dat de ouderen wel langer leven, maar hoe!dat is de vraag? veel mensen geven aan helemaal niet gelukkig te zijn en zouden er het liefst mee stoppen, zeker als er geen weg meer terug naar huis is en men als het ware op het eindstation zitten.

  Aan de andere kant kan ik mijn cynische mening niet voor mij houden door op te merken dat met name deze groep de farmacie geen windeieren legt ook het verpleeghuis en verzorgingshuis vaart er wel bij,want als deze mensen allemaal afnokken als ze zeventig zijn dan kunnen ze wel stoppen, denk niet dat er een andere groep mensen is waar ze zoveel aan medicatie kunnen slijten, ik bedoel deze groep mensen kregen gewoon alle drie de griep prikken,de gewone, de eerste mex. en de tweede mex,mijn persoonlijke observatie was hierbij dat de mensen vervolgens veel zieker werden, ik merkte op dat gezonde patienten voor de prikken, na de prikken vreselijk gingen hoesten en beroerd waren,ik heb nog nooit zoveel aan de vernevelaar gezien toen, maar goed, wat ik bezwaarlijk vind is het feit, dat niet weten wat ze slikken,ook komt het voor dat er toch onder druk op word aangedrongen vooral de pillen te nemen en als het om een pijnstiller, een maagtablet, een betablokker en een bloedverdunner en dan nog een zakje poeder voor de obstipatie ging, waar zijn die andere vijf extra pillen dan voor?
  Natuurlijk kan je al die namen en medicijnen wel op google vinden,maar als je depressief bent omdat je weet nooit meer thuis te komen en je dagen in de eentonigheid van een verpleeghuis te moeten slijten en dan vervolgens misschien opstandig en zelfs agressief word, moet dit dan meteen met een pil worden gedempt, mag je je dan niet rot voelen of is dat te lastig?Het is allemaal makkelijk over een vreemde te oordelen, maar het zal maar over jou Moeder of Vader gaan?

  Ik ben van mening dat er binnen die cultuur erg snel naar de pillen word gegrepen,dat een gesprek van mens tot mens over verschillende afdelingen loopt dat eer je aan de beurt ben al weer met heel andere problemen kan zitten,klinkt hard wat ik nu zeg, maar deze mensen zijn toch vaak afgeschreven, ze leveren de maatschappij niets meer op, alleen maar last lijkt het.Wetend hoe het zit ben ik blij met mijn werk, ik blijf trouw aan mijn principes, laat me niet gek maken door tijdsdruk en een overschot aan managers die de gekste dingen verzinnen om te bezuinigen op zorg, ik probeer voor een ieder individu iets te betekenen waar dat kan. Wij worden met z`n allen ook oud!
  Hopen we dat?

 19. @Lida, dank je voor deze openhartige getuigenis uit de praktijk. Heel belangrijk om dit soort concrete ervaringen te delen! Een stimulans voor ons ook om met nog meer energie te ijveren voor een mentaliteitsomslag bij de bron…

 20. @fransiscus 001 dat beweer ik ook niet maar hoe heb je diabetes ontwikkeld ,je ziet het n.m bij veel kinderen die veel hebben gesnoept ook ontstaan .En eerlijk is eerlijk niet alles is met goede wil te genezen op dit moment .Maar dat wil ook niet zeggen dat het in de toekomst niet mogelijk wordt om het zonder medicatie te stellen .

 21. @ marcel w

  Ik denk minder MSG en andere E-nummers troep niet meer toe laten tot je inwendige huishouding, suikerziekte is een sluip moordenaar, die er hele tijd over doet om zijn kop op te steken, het gaat immers niet van de ene dag op de andere dag.

 22. @ Lida,
  Wat een triest verhaal en wat mooi dat je dat met ons wilt delen. Wat een vreselijke toestand en ik vind dat we dit nooit als normaal mogen beschouwen.
  Ik denk dat wanneer je in die sector werkt het ook gauw normaal wordt en dat je afstompt. Het gaat altijd zo en zo is het nu eenmaal. Ik vind het erg goed van je dat je kritisch blijft kijken.
  En zo is het met alles in de gezondheidzorg.
  Neem b.v. cholesterol en diabetes. Wie durft er nog geen tabletten te slikken. Iedereen praat elkaar na.
  Is er wel eens opnieuw onderzoek gedaan wat er gebeurt als iemand geen pillen meer neemt? Weten ze zeker dat er dan iets veel ernsigers gebeurt. En veroorzaken de bijwerkingen van de pillen niet evenveel schade.

  Wat de cholesterol betreft idem dito. Daarbij komt nog dat je nu bij 5 al diabetes hebt terwijl dat eerder pas bij 7 was. En zo ook met cholesterol De grenzen zijn verlaagd. Waarom? Nu heeft in een keer bij heel Nederland een te hoog cholesterol. Hoe kunnen ze beoordelen of dat zo is en of dat slecht is wanneer ze meteen al pillen uit gaan delen.

  Ik houd m’n hart vast. Ik ga liever dood aan een te hoog cholesterol dan aan de middelen die ze me zouden willen geven. Ik heb ook een te hoog cholesterol, maar ik slik niets daarvoor. Pas alleen m’n eten aan wat al effect heeft en als het dan toch te hoog blijft dan is dat wat op dit moment bij me past. Ik laat me niet gek maken door de pharmacie. Mijn dokter weet dit en accepteert het.

  Ik luister naar mijn lijf, dat heb ik geleerd en niemand neemt mij dat af. Ik vertrouw meer op mijn lijf dan op de reguliere gezondheidszorg of wetenschappers.
  De liefdeloosheid is overal zichtbaar.
  Ze zijn nu bezig om ons bang te maken voor ons eigen immuunsysteem. Dat is toch wel duidelijk. Nemen deze het liefst over met vaccinaties. Het is gewoon schandalig.

 23. @ Riet

  Ooit wel eens gehoord van hypochloorzuur ? dat is een stofje die door het lichaam wordt aangemaakt als een ondersteunde factor voor je gehele inmuunsysteem om pathogene ziekte kiemen van allerlei aard het hoofd te bieden.
  Het is een soort zuur die die alle niet in het lichaamvoorkomende parasieten en bacterieen doodt en het afvoert als water/
  Wij noemen dit vandaag de dag Mineral Miracle suplement in vloeibare en vaste vorm en het is een puur natuurlijke stof die zelfs ons systeem geheel geneest.
  In de nieuwe Frontier staat weer een goed aangevuld artikel over MMS2, wat het precies met je doet en hoe het je inmuun systeem versterkt.
  Ik gebruik het zelf al een kleine 2 jaar en ben er erg over te spreken, voor je cholesterol, ga eens lekker aan de hibicus of karkade thee en je zult verwonderd raken hoe goed je cholesterol aan het zakken is naar de juiste hoeveelheid.

 24. @Lida
  het ligt aan ons! Als we zouden zien dat de manier waarop wij hier in nederland leven niet goed is! We hebben geen tjd voor onze ouderen!en ook geen geld!
  Als je in andere landen kijkt,daar wonen de ouderen gewoon samen met hun kinderen in een groot huis.Zij passen op de kleinkinderen en leven een normaal leven. Wij stoppen ze bij elkaar in één gebouw,laat een ander maar voor ze zorgen!
  Ik heb een dag meegelopen op een afdeling voor demente ouderen,gewoon voor mezelf,ben er enkele weken van ontdaan geweest!

 25. Het is niet het vele snoepen bij kinderen maar wel het gevolg daarvan wat diabetes veroorzaakt. Het is het overgewicht waardoor je lichaam niet voldoende insuline aan kan maken om een te zwaar lichaam van insuline te voorzien. Daarnaast komt het door het te vele vet ook moeilijk bij de juiste plek. Daardoor ontstaat er een relatief tekort aan insuline. Bij mensen boven de 40 spelen ook erfelijke factoren een rol. Dat het nu meer voorkomt, heeft wel met onze levenswijze te maken. Niet alleen voeding maar ook b.v. alcoholconsumptie want alcohol bevat ethylsuikers. Daarnaast vertraagd alcohol ook nog eens de vetverbranding.
  Type 1 (jeugddiabetes) ontstaat waarschijnlijk door auto-immuunreacties tegen het eigen lichaam (vaccinaties?) en daarbij heb je een absoluut tekort aan insuline,de alvleesklier produceert geen insuline meer en daarom is dit type diabetes altijd afhankelijk van insuline. Er lijkt overigens ook een verband met emigratie en het ontstaan van type 2 diabetes, hoe dat zit, is men nog niet achter.

 26. @ Paul

  Ja daar heb ik van gehoord. Ik neem je raad ter harte.
  Hibiscusthee of karkade thee. Dat lijkt me wel wat.
  Maar mijn cholesterol is ook al gezakt door op te letten met het eten.
  Wanneer is het cholesterol te hoog, bij welke waarde. Ze hebben het bijgesteld van 7 tot 5 en daarom zijn er veel meer mensen die te hoog cholesterol hebben. Mijn dokter liet doorschemeren dat hij het een beetje vreemd vond. Zowat heel Nederland heeft nu een te hoog cholesterol.
  Wie heeft er weer baat bij? Becel? Die doet goede zaken.
  Ik weet het allemaal niet meer. Ook met diabetes is het zover, ook vermindering van de waardes dus meer diabetes.
  Ook de vaccinatie is teruggebracht van 65 naar 60 jaar.
  Ik weet het niet Paul, we worden volgens mij behoorlijk in de maling genomen. En iederen maar bang voor van alles en nog wat en van die stress wordt je weer ziek, vaten vernauwen en spieren verkrampen en daardoor weer meer
  ziektes. Ik heb er zo genoeg van. Ik volg mijn eigen weg,
  ga liever dood op een natuurlijke manier dan aan die rotzooi allemaal. Ik vertrouw op mijn lichaam en ga voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dan maar een paar jaar minder.
  Tenslotte komt er een eind aan het leven en daar wil ook bijna niemand aan. We gaan allemaal voor lang leven, jeugdig blijven en er jong uitzien. Iedereen wil oud worden maar niet zijn. Ik vind het mooi, oude mensen. Ik kijk graag naar die gezichten waarop je het leven kunt zien.
  Grijze haren, ik vind het prachtig. Ik heb ze nu zelf ook en ik vind het mooi. Geen haar op mijn hoofd die er kleurtje op wil, hoogstens een beetje een gloed. Ik zorg goed voor mezelf, houd mezelf fit met wandelen, dansen en voldoende ontspanning.
  Meer kan ik niet doen. Ik vertrouw erop dat mijn lichaam er voor me is als ik er zelf liefdevol voor zorg.
  De klachten die ik heb die accepteer ik gewoon als zijnde natuurlijk op mijn leeftijd.
  Maar een theetje, daar ben ik altijd voor.

 27. Dag lida,
  ik heb je stukje met stijgende verbazing gelezen, en heb hier wat vragen over. tevens zou ik graag willen weten wat voor funtie je hebt.

  “Natuurlijk is het niet zo dat degene die verantwoordelijk is voor het delen van de medicatie niet zou weten wat deze zijn en waarvoor ze verstrekt worden,zo werkt het naar mijn mening in geen enkel verpleeghuis,”
  lijkt me een positief uitgangs punt, in je eerdere stukje zei je ” ze weten niet wat elk pilletje en poedertje doet en de bijwerkingen ervan die toch het eenvoudigste medicijn al snel heeft, dat baart mij zorgen” en dat vind ik toch bijzonder waar baseer je dat op ?.

  “ik zie gewoon dat de ouderen wel langer leven, maar hoe!.”

  Lida hoe zou je mensen dan willen behandelen als thuiszorg niet meer werkt ? wil je de diabeten geen insuline meer willen geven ? kanker patiënten geen cytostatica ? mensen die een hersenbloeding hebben gehad geen antistollingsmiddelen, mensen met chronische pijnen geen morfine, mensen met angsten geen rustgevende middelen mensen enz enz enz.

  “dat is de vraag? veel mensen geven aan helemaal niet gelukkig te zijn en zouden er het liefst mee stoppen, zeker als er geen weg meer terug naar huis is en men als het ware op het eindstation zitten. ”

  90 procent van de mensen in een verzorgingshuis of verpleeghuis gaat nooit meer naar huis die huizen zijn er om mensen die thuis niet meer verzorgt kunnen worden nog te kunnen helpen. dus ze zitten op het eindstation.

  “Aan de andere kant kan ik mijn cynische mening niet voor mij houden door op te merken dat met name deze groep de farmacie geen windeieren legt.”

  inderdaad zal de farmacie veel verdienen aan de verpleeghuis bewoner, het is een groep waar veel medicatie aan gesleten word.

  “ook het verpleeghuis en verzorgingshuis vaart er wel bij,”

  elk jaar worden de verpleeghuizen weer gekort en moeten ze het met minder geld en dus mensen moeten doen. als je echt op de afdeling werkt zou je dat moeten weten. de bewoners worden gescoord en aan de hand van die score word er betaald voor zorg (zzp) en die score is er niet om meer uit te geven aan de zorg maar om juist minder uit te geven.

  “want als deze mensen allemaal afnokken als ze zeventig zijn dan kunnen ze wel stoppen”
  deze opmerking vind ik er schokkend wat stel je voor verplichte zelfmoord op je 70 ste ?

  “denk niet dat er een andere groep mensen is waar ze zoveel aan medicatie kunnen slijten,”

  wat denk je van hart patiënten ? wat denk je van diabeten wat denk je van kanker patiënten wat denk je van mensen met down syndroom, ooit in een zieken huis geweest kijk eens op de afdeling oncologie . denk je nu echt dat het allemaal begint op je 70 ste ?

  “ik bedoel deze groep mensen kregen gewoon alle drie de griep prikken,de gewone, de eerste mex. en de tweede mex,”

  klopt het is een risico groep boven de 65 word het aangeboden, maar ook zij kunnen weigeren.

  “mijn persoonlijke observatie was hierbij dat de mensen vervolgens veel zieker werden, ik merkte op dat gezonde patienten voor de prikken, na de prikken vreselijk gingen hoesten en beroerd waren,ik heb nog nooit zoveel aan de vernevelaar gezien toen, maar goed,”

  het lijkt er meer op dat er een luchtweg infectie rondwaarde op jou afdeling.

  “wat ik bezwaarlijk vind is het feit, dat niet weten wat ze slikken,

  als jou collega of de afdelingsarts dat niet uitlegt is dat bezwaarlijk ja, zijn de bewoners op jou afdeling nog verantwoordelijk voor zichzelf of is een van de familieleden voor hen verantwoordelijk ?

  “ook komt het voor dat er toch onder druk op word aangedrongen vooral de pillen te nemen en als het om een pijnstiller, een maagtablet, een betablokker en een bloedverdunner en dan nog een zakje poeder voor de obstipatie ging,”

  bij sommige bewoners moet je voor hun eigen bestwil soms aardig overtuigend wezen.

  of wil je dat
  ze pijn hebben
  maag bloedingen krijgen
  hoge bloeddruk met alle gevolgen van dien
  weer een hart infarct of een hersen infarct of een long emboelie
  of 2 of drie weken niet poepen en daarna vekaal gaan braken?

  “waar zijn die andere vijf extra pillen dan voor?” dan overleg je dat toch met de afdelingsarts ?

  “natuurlijk kan je al die namen en medicijnen wel op google vinden,maar als je depressief bent omdat je weet nooit meer thuis te komen en je dagen in de eentonigheid van een verpleeghuis te moeten slijten en dan vervolgens misschien opstandig en zelfs agressief word, moet dit dan meteen met een pil worden gedempt,mag je je dan niet rot voelen of is dat te lastig?Het is allemaal makkelijk over een vreemde te oordelen, maar het zal maar over jou Moeder of Vader gaan? ”

  agressief gedrag is een goede reden om naar een oplossing te kijken, bv een andere benaderingswijze , of alleen laten helpen door bepaalde collega’s die wel een klik hebben met de man of vrouw, en in het uiterste geval medicatie of zelfs dwangmedicatie.

  of mag een bewoner jou total loss slaan ? om dat hij zoveel heeft meegemaakt ?

  “Ik ben van mening dat er binnen die cultuur erg snel naar de pillen word gegrepen,dat een gesprek van mens tot mens over verschillende afdelingen loopt dat eer je aan de beurt ben al weer met heel andere problemen kan zitten”

  geef het eens aan bij je afdelingshoofd

  ,klinkt hard wat ik nu zeg, maar deze mensen zijn toch vaak afgeschreven, ze leveren de maatschappij niets meer op, alleen maar last”

  als jij dat vind is dat diep triest, en vraag ik mij af wat je daar op de afdeling doet, is een andere baan niks voor jou ?

  ik help mensen met plezier , ze zijn voor mij geen last, ondanks dat ze soms spugen slaan schoppen schelden , en ondanks hun door dementie vertroebelde geest je ineens herkennen, en vragen hoe het met je is, mooier kado kun je dan niet krijgen.

  “Wetend hoe het zit ben ik blij met mijn werk, ik blijf trouw aan mijn principes, laat me niet gek maken door tijdsdruk en een overschot aan managers die de gekste dingen verzinnen om te bezuinigen op zorg, ik probeer voor een ieder individu iets te betekenen waar dat kan.Wij worden met z`n allen ook oud!hopen we dat? ”

  toch ben ik benieuwd naar je functie. als je misstanden ziet kun je altijd naar je afdelingshoofd en desnoods naar de inspectie, en doe je dat niet ben jij de oorzaak van het probleem en niet de oplossing.

 28. @Gait toch, wat ben jij hier hard naar Lida toe! We weten allemaal toch dat de oplossing niet gezocht kan worden in het “naar je afdelingshoofd of desnoods naar de inspectie gaan”. Heb je dan helemaal niks opgestoken van de discussies de laatste maanden? Nooit gehoord van innerlijk evolueren?

 29. @Ellen: Gait is gek op buitenkanten. Niks mis mee toch? Dáár gaat de discussie dan een wissel over.. Gait de ene kant op, velen de andere. En maar denken dat we in dezelfde trein zitten.. hahaha

 30. @Ellen, er zit deels een waarheid in wat gait aangeeft. Het zijn niet alleen ouderen die medicatie nodig hebben. Daarnaast verleggen mensen die ernstig ziek zijn ook hun grenzen als het gaat om behandelen en dat heeft dan te maken met de wil om te leven.

  Ik wil jullie graag een link doen toekomen waar je mensen met verschillende leeftijden aan het woord hoort over de diagnose: als je niet meer beter wordt.

  Natuurlijk zijn er extreme situaties maar over het algemeen willen mensen zelf behandeld worden en laat dat aub zo blijven.

  Hier komt de link, kijk goed naar de verschillende filmpjes en wat mensen zeggen na de diagnose:

  http://www.alsjenietmeerbeterwordt.nl

 31. @ Guido
  wat ken je me toch goed het lijkt wel dat jij me verzonnen hebt ?

  maar nu even serieus als je mijn stukje gelezen hebt gaat het erg diep op de problemen in er is toch niks mis met vragen stellen Guidje ?

 32. @guido, het zou fijn zijn als mensen hier ook rekening houden met de wensen van oudere of ernstig zieke mensen die met de medicatie nog iets aan kwaliteit winnen in hun leven en daardoor ook de gelegenheid krijgen afscheid te nemen van het leven en hun dierbaren. Kijk toch vooral de door mij geplaatste link.

  het gaat niet alleen om wat wij denken, de oude of zieke mens moet daar vooral zelf een keuze in krijgen.

  Het riekt hier soms naar extremisme de andere kant op en dat kan toch niet de bedoeling zijn? Niets is alleen zwart of wit, er bestaat ook nog iets als grijs. Zwart/wit denken, welke kant dan ook op, kan erg gevaarlijk zijn. alleen al om die reden zou ik hier willen blijven posten.

 33. @Tweederonde: zolang onze maatschappij zaken als dementie en ouderworden nog als onnatuurlijk kenschets, de farmaceutische INDUSTRIE daar een kans schoon ziet haar producten te verkopen, zolang wij als mensen de dood als een vijand zien, ZO LANG zullen we sufferen met ouder worden.
  Mag ik daar nog iets aan toevoegen.. Het raadsel van het leven..

  Hoe kun je lang leven, zonder ‘oud’ te worden? Iedereen wil lang leven, maar niemand wil oud zijn..
  De krankzinnigheid ten top.

 34. @ Riet

  Ja kwa diabetes, zit ik ook verlegen om wanneer er een arts bepaald zonder enige vorm van het werkelijk kijken in je genen aan de hand van een DNA onderzoek of je wel het erf recht hebt dat je suikerziekete of een andere ziekte van je ouders heb overgenomen.

  Mijn indruk is dat het ergens maar een zoethoudertje is om het probleem weg te schuiven naar mijn ouders en mijn groot ouders omdat zij hoogst waarschijnlijk zeer ongezond geleefd hadden, hoe kan die zelfde mensen nu opperen dat, ‘Grootmoeders appeltaart en andere gerechten zo op en top gezond waren’. toen zat er nog niet allemaal van die onzinnige rommel in zoals nu, maar we hebben wel alle ziektes van hun geerfd.

  Als men al zo’n prietpratpraat heeft dan wordt je enkel niet eens serieus genomen, laat staan dat de arts er werkelijk verstand van heeft.

  Als iedereen dan toch uit Abraham vandaan komt dan kunnen we hem opdragen dat hij zo vrij was onze genen voor al die duizenden jaren na hem een nieuw perspectief in te blazen voor al die mensen die er nu van afhankelijk moeten zijn, hoop dat ie niet nog meer in petto voor ons heeft gehad, wat er nog uit moet komen.

 35. @guido, ben het met je eens dat iedereen oud wil worden, maar niemand oud wil zijn. Ook ben ik het met je eens dat natuurlijke processen niet zichtbaar mogen zijn en ook dat daar misbruik van gemaakt wordt omdat onze hele maatschappij gericht is op geld verdienen i.p.v. te leven.

  Het gevoel echter van mensen die het treft, b.v. bij mensen die een ernstige ziekte krijgen en de keuzes die daarin gemaakt worden, zijn niet van ons en niet aan ons. die mensen kiezen voor de mogelijkheden die er zijn en verleggen daarin ook vaak hun eigen grenzen. kijk aub de link, ik gebruik de DVD in mijn lessen rondom stervensbegeleiding. Het geeft mijn leerlingen (en mogelijk ook mensen hier) een andere kijk op wat lijden is voor ieder persoonlijk en ook de individuele keuzes die er gemaakt worden. Die verschillen van mens tot mens. Wat op mij vooral veel indruk maakt is de mevrouw die zegt niet meer in staat te zijn anderen te troosten omdat zij gaat overlijden, mensen die zeggen dat het vast wel mee zal vallen. Dat geeft tevens een beeld van onze maatschappij waarin voor de dood geen plaats is..

 36. @ Paul
  ken je het begrip devolutie ?
  dat gaat uit van het principe dat er eerst een perfect stel geweest moet zijn, bv een perfecte set mensen of een perfecte set vogels enz enz enz . leg je dat naast micro evolutie dan klink dat helemaal niet zo gek . dus zijn door devolutie de fouten in onze genen gekomen enz enz .

  verder hoef je er niks mee

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.