Advertentie

Medisch promotie-onderzoek via ghost-writing: SCHANDALIG!


De publicaties van de erudiete Belgische apotheker en klokkenluider Fernand Haesbrouck zouden verplichte kost moeten zijn voor onze parlementariërs, maar vooral voor onze MainStream Media (MSM). Met een haarscherp oog voor frauduleuze praktijken ontleedt Haesbrouck de invloed van de farmaceutische INDUSTRIE op onze samenleving.

De Europese invloed van Big Pharma gaat exact dezelfde kant op als die in de VS dat heeft gedaan, de afgelopen 10-tallen jaren..! Voor het geval je een heel kleine samenvatting op prijs stelt: fraude, fraude en nog eens fraude. Van het vervalsen van onderzoek, tot het omkopen van onderzoekers, het beïnvloeden van wetsmakers en FDA-controleurs, van het bewerken van artsen en andere medici tot het vervalsen van publicaties op basis waarvan medicijnen wettelijk ‘het daglicht’ mogen zien.

Maar wat Haesbrouck nu aan de orde stelt, was ons nog niet bekend. Het beïnvloeden van proefschriften van personen die promoveren, zelfs complete ‘ghostwriting’, waarbij een ander je het proefschrift als het ware ‘influistert’… Ook hier reiken de tentakels van de medische INDUSTRIE al kennelijk. Lees het verhaal zelf van Haesbrouck, zeker als je werk of interesse in deze materie ligt!

~~~~~~~~~~~~~~~~

XX

Medische ghostwriting is een misdaad en zou streng moeten bestraft worden.

Fernand Haesbrouck © januari 2010

x

“Healthcare is bezig de maatschappij te veranderen in een apekot.
Het is waarlijk te gek voor woorden,
waartoe ze met hun geld en macht in staat zijn!
Healthcare gaat hier vér over de schreef..”

De Belgische apotheker Fernand Haesbrouck, een luis in de pels van de farmacie.

Jammer genoeg bereikt deze miskleun me nu pas, twee maanden te laat.  Toch ben ik van oordeel dat eerlijke geneeskunde dit soort wansmakelijkheid moet bannen als de pest. Dit promotie-‘onderzoek’ is weer tot stand gebracht door ghost-writing en met het geld van twee farma-bedrijven.

Internationaal zullen uiteindelijk een vijftal grote healthcare-bedrijven de markt blijven beheersen. We beleven nu dit laatste stadium. De kleintjes gaan eruit of worden overgenomen. Hier in dat geval waren Astra-Zeneca en Lilly heel actief en het is meer dan bedenkelijk dat een naïeve apotheker omwille het aanzien en het geld zich heeft laten misbruiken voor zoiets.

 • Heeft de man in zijn studie ook nagegaan of de testpersonen onder Efexor en Cymbalta, soms niet toevallig een diabetes-vriendelijker dieet kregen toegediend en die van de andere bedrijven dan weer niet?
 • Is van dat soort vervalsing een spoor te bekennen in het proefschrift?
 • Werd in de studie onderzocht welk effect het drogeren van die patiënten met amfetaminedoping heeft?

De werking van Cymbalta als amfetamindoping is zelfs zo stevig, dat al twee pogingen om de stap te zetten van thiofeenpropylamine (Cymbalta) naar thiofeenethylamine (merk de analogie met de phenylalkylamines) zijn mislukt omwille van het afsterven van alle gebruikte proefdieren..!!

Het is een ware schande dat onze Europese overheden de malafide praktijken van het ghost-writing blijven gedogen. Onschuldige mensen zijn hiervan het slachtoffer. De parasieten (lobby) bij de overheden, die dit allemaal door de vingers zien, moet men bannen.

Apotheker Fernand Haesbrouck, 25 januari 2010

* * * * * * *

Hieronder het interview dat met de promovendus Jeroen Derijks is afgenomen.
Zijn proefschrift is zeer waarschijnlijk -aldus Fernand Haesbrouck- niet door hemzelf geschreven, maar ingefluisterd door Big Pharma, die ws. ook het onderzoek heeft gefinancierd.

* * * * * * *

HIER EEN KLEIN AANTAL PUNTEN UIT DE PROMOTIE-STUDIE VAN

Ziekenhuisapotheker Jeroen Derijks

XX

Antidepressiva soms gunstig voor diabetes

Antidepressiva zoals Zoloft, Cipramil en Seroxat, die de hoeveelheid serotonine in de hersenen verhogen, hebben volgens ziekenhuisapotheker Jeroen Derijks een positief effect op diabetes. Op 11 november 2009 promoveert hij in Utrecht op zijn onderzoek.

Wat was de aanleiding voor uw onderzoek?

‘Diabetespatiënten zijn ongeveer twee maal zo vaak depressief als Nederlanders in het algemeen. Daarom is het gebruik van antidepressiva onder diabetici relatief hoog. Het was al bekend dat die middelen invloed kunnen hebben op de glucosehuishouding.

Maar niet waardoor die effecten veroorzaakt worden en of er in dat opzicht verschillen zijn tussen verschillende typen antidepressiva. Juist bij diabetespatiënten, die te kampen hebben met een verstoorde glucosehuishouding, is meer kennis op dit punt van groot belang. Vandaar mijn onderzoek.’

Hoe bent u te werk gegaan?

‘Ik heb de antidepressiva die op dit momtent gebruikt worden allereerst op basis van hun farmacologische eigenschappen ingedeeld in vier categorieën. Vervolgens ben ik in grote databestanden van medicijngebruik en van bijwerkingen van geneesmiddelen gaan zoeken naar verbanden tussen het gebruik van verschillende middelen en de insulinebehoefte van patiënten. De veranderingen van de insulinebehoefte hebben we later ook zelf onderzocht bij patiënten.’

En die verbanden zijn er?

‘Die zijn er heel duidelijk. Het meest opvallend is dat antidepressiva die de hoeveelheid serotonine in de hersenen verhogen, waaronder SSRI’s en middelen zoals Efexor en Cymbalta, ervoor zorgen dat diabetici minder insuline nodig hebben dan zonder die middelen het geval was geweest. Mogelijk kan het gebruik ervan ook complicaties van diabetes op de langere termijn, zoals hart- en vaatziekten, nierproblemen, aantasting van de zenuwen en blindheid, uitstellen of voorkomen. Dit moet echter nog nader onderzocht worden.’

Dus alle diabetici kunnen maar beter zo snel mogelijk dit soort middelen gaan slikken?

‘Nee dat is onverstandig, daarvoor is het risico op andere, mogelijk schadelijke bijwerkingen van antidepressiva te groot. Het grote belang van dit onderzoek is dat we nu weten dat deze effecten er zijn, en dat artsen er bij het voorschrijven van antidepressiva rekening mee kunnen houden. En hopelijk kan verder onderzoek duidelijk maken waardoor het positieve effect wordt veroorzaakt. Dat zou op termijn kunnen leiden tot een effectief middel tegen diabetes.’

Zijn er ook antidepressiva die diabetespatiënten beter niet kunnen gebruiken?

‘Wij hebben gevonden dat onder andere Remeron, amitriptyline en Nortrilen een negatieve invloed hebben op de glucosehuishouding. Die antidepressiva zorgen er voor dat de insulinebehoefte van patiënten toeneemt en lijken dus bij te dragen aan een verslechtering van hun toestand. Wat mij betreft zou je die middelen bij diabetespatiënten zo veel mogelijk moeten vermijden.’

Wat adviseert u nu aan artsen, apothekers en patiënten?

‘Het is erg belangrijk dat zowel artsen als apothekers op de hoogte zijn van de effecten van antidepressiva op de glucosehuishouding zodat zij bij het voorschrijven en afleveren van deze middelen de patiënt goed kunnen informeren. Daarnaast is het van groot belang dat patiënten hun bloedsuikers extra scherp in de gaten houden als ze starten met antidepressiva. Zowel de gunstige als ongunstige middelen hebben invloed op de glucosespiegels en daarop zal de diabetesmedicatie aangepast moeten worden.’

(EH) (HIER HET ARTIKEL, MET MOGELIJKHEDEN TOT COMMENTAAR)

Klik hier voor het proefschrift van Jeroen Derijks

Advertentie

124 thoughts on “Medisch promotie-onderzoek via ghost-writing: SCHANDALIG!

 1. Dit doet me aan iets denken…

  Zelf ben ik chronisch ziek, ik heb M.S.
  De perfecte melkkoe voor de farmacie.
  Ze hebben geen oplossing en ze weten ook niet wat het veroorzaakt.
  Volproppen met dure (niet werkende) remmers is dus de oplossing.

  Tot een jaar geleden had ik veel vertrouwen in mijn artsen en de medische wereld, toen kwam de mexicaanse griep en ben ik me gaan verdiepen in de vaccinaties.
  Van het een kwam het ander en inmiddels ben ik van mening dat ze helemaal geen moeite doen om een oplossing te zoeken want ik ben ZIEK veel waardevoller voor ze dan wanneer ik gezond zou zijn.

  Maar om een lang verhaal kort te maken….
  Ongeveer twee jaar geleden kwam er een onderzoek op tafel dat het gebruik van Prozac gunstig werkte op het verloop van de M.S. Met veel tamtam werd dit gepresenteerd in de MSM. Eindelijk een doorbraak!

  Nu twee jaar later is het weggeëbt en lees je er niets meer over…

  Blijkbaar hebben ze nu de diabetici uitgekozen als nieuwe doelgroep om hun anti-depressiva aan te slijten..

  Allemaal lekker afvlakken die patiënten!
  Kunnen ze ook nooit lastig worden of nog belangrijker… ZELF NA GAAN DENKEN

  Ik doe aan “zelf medicatie” en heb op die manier mijn dagelijkse hoeveelheid pillen weten terug te brengen naar 7 (nog veeeeel te veel maar beter dan die 31 die eigenlijk voorgeschreven zijn 😉

  Grtz,
  Tyn

 2. @ Martyn

  MS kan door diverse simpele zaken onstaat, bv almagaan in de mond die continue lekage van lood veroorzaakt en de ziekte van lyme.
  Wat ik je kan aanraden in jou situatie is door je zelf eens te verdiepen in het middel MMS – Miracle Mineral Supplement van Jim Humble:
  http://jimhumble.biz/

  Het is niet te krijgen via je huisarts of bij de Apotheek, maar via nulpuntenenergie.nl via ron of roel.
  Van de MS patienten die ik ken en die het produkt al een tijdje gebruiken zijn enthausiast, ik ook want ik gebruik het zelf al 2 jaar en voel me steeds beter worden waar de normale medicijnen meer problemen veroorzaakten vanwege de beroemd bijverschijnselen waardoor ik zelf nog meer zieker werd dan de kern van het verhaal.

 3. @Martyn… Tja wat jezelf ook al aangeeft; “Van het een kwam het ander en inmiddels ben ik van mening dat ze helemaal geen moeite doen om een oplossing te zoeken want ik ben ZIEK veel waardevoller voor ze dan wanneer ik gezond zou zijn.”

  Hier begin ik ook steeds meer over na te denken…Stel dat je gezond was hadden zij een patiënt minder. Zelf heb ik last van neuropathie (zenuwaandoening) in voeten, handen en benen..soms ook meer in en door m’n lichaam. Zo weten Artsen ook geen oorzaak bij mij, mijn man is Diabetes, zelfde probleen Neuropathie en bij hem wordt het op de diabetes vastgesteld, maar ze doen er niets aan. Voor mij dus ook geen medicijnen, dat helpt ook niet en veroorzaakt alleen maar meer bijwerkingen. MMS van jim Hummble waar Paul hierboven meld is aan te raden, het vermindert wel…

 4. @Paul
  Dat soor amalgaam kende de ik nog niet. Een reptiel is nooit te oud om te leren.
  Ik dacht altijd: (http://www.amalgaam.be/nieuws/show_news.php?subaction=showfull&id=1204427395&archive=&template=)
  Een van het meest gebruikte vulling materiaal voor tanden en kiezen. Het is een legering van verschillende metalen en bestaat uit:
  ± 20% zilver (= giftig)
  ± 16% tin (= zeer giftig)
  ± 12% koper (= giftig)
  ± 50% kwik (= zwaar giftig)

  Enne, kwik zou dan de grootste boosdoener zijn. Die dan voortdurend uit het mengsel lekt. En nog sterker bij drinken van hete en/of zure dranken, bij eten van zure sinaasappeltjes, bij zowiezo eten in het algemeen, ook bij tandenpoetsen.
  Kortom, alle normale gezonde zelfs noodzakelijke zaken worden onder invloed van amalgaam opeens giftig.

  Over KWIK moet hier op WTK vast wel wat te vinden zijn.

 5. @ Martyn

  weet je specialist er van dat je je niet aan het behandelplan houd ? hoe weetje wat je wel en niet kunt nemen ? je zij namelijk dat je de medicijnen van 31 naar 8 hebt weten terug te brengen, hoe heb je dat bepaalt ?

 6. volgens http://wegaannaarhuis.nl/html/documenten/mms/MMS-verhaal.pdf

  MMS is een oplossing van
  natriumchloriet (28%) in gedestilleerd
  water.

  dit lijkt me het zelfde stofje !! lekker veilig !

  Sodium chlorite is a strong oxidant and can therefore be expected to cause clinical symptoms similar to the well known sodium chlorate: methemoglobinemia, hemolysis, renal failure[3]. A dosis of 10-15 grams of sodium chlorate can be lethal.[4]. Methemoglobemia had been demonstrated in rats and cats [5] and recent studies by the EMEA have confirmed that the clinical symptomatology is very similar to the one caused by sodium chlorate in the rat, mouse, rabbit and the green monkey [6]
  There’s only one human case in the medical litterature of chlorite poisoning.[7]. It seems to confirm that the toxicity is equal to sodium chlorate. From the analogy with sodium chlorate, even small amounts of about 1 gram can be exptected to cause nausea, vomiting and even life threatening hemolysis in Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase deficient persons.

 7. @ Gait

  Dat ‘protest’ tegen homeopathische geneesmiddelen kun je ook positief zien: Eindelijk medicijnen waar je niet aan sterft bij een O.D.

  Ikzelf heb enkele positieve ervaringen met dit soort geneesmiddelen, maar ik vraag me af of deze tak van de farmacie niet net zo onbetrouwbaar is als de reguliere….

 8. @ Reptielo

  True….vandaar 😉

  Daarom zou je zeggen dat zo’n beetje al ’t ‘onderzoek’ naar middelen en evt. bijwerkingen ’t raam uit zou moeten in de nadije toekomst en vervangen zou moeten worden door gedegen onderzoek. Maar ja….nogal een utopische gedachte lijkt me zo.

 9. @ Gait

  Nou, een liter of 7 water en je bent er toch echt geweest..haha.

  En als reguliere medicijnen kosten wat ze kosten, dan kunnen ze deze natuurlijk ook niet aanbieden voor ’n paar cent, nietwaar? Dan zou ’t zo gedaan zijn met het marktaandeel van een hele hoop mdedicijnen.

 10. zo gauw een patent van medicatie af is, dan mogen andere aanbieders ze ook maken en dan word het een stuk goedkoper
  zie bv de paracetamol
  de farmacie moet natuurlijk de ontwikkel kosten er wel uithalen.

  anders is het met homeopathie waar door verdunningen niks meer van de stof te vinden valt bv het homeopathisch middel Oscillococcinum. met een verdunning van 10−400
  dwz nog minder dan ongeveer 1 molecule in het observeerbare heelal (het heelal bestaat uit zo’n 10-80 atomen

 11. de grote schrik van de pharma industrie is het toekomstige gevaar dat men de frequentie die een geneesmiddel uitstraalt overbrengt op een onschuldig substraat.
  Zo verkrijg je de werking zonder de bijwerkingen en dit breng hun niets meer op !
  Er zijn al firmas op de markt die er mee bezig zijn.
  Dus dumpen die pharma aandelen.

 12. Niet bij ieder mens moos.De ene mens is nou eenmaal gevoeliger
  dan de andere.
  Wat overigens niet wil zeggen dat geen schade wordt aangericht,
  maar dat is na jaren ook niet direkt aan te tonen, als iemand bv
  overlijdt na een hartaanval of whatever een andere ziekte.

 13. en zijn bepaalde vormen die wel aangetoond zijn van lichamelijke klachten door almagaan.

  @aram, het kan natuurlijk wel zo zijn dat niet iedereen er gevoelig voor is, toch zijn er zeker wel een aantal klachten te noemen

 14. @Moos

  Ik heb al mijn amalgaanvullingen er 30 jaar geleden laten uitslopen en had op dat moment geen waarneembare klachten.
  Ik had mij indertijd verdiept in mogelijke consequenties van
  amalgaan en besloot toen tot deze stap.

 15. @ aram, ik heb niet veel almagaan in de mond…de grootste vulling is er in 2007 uitgerot, en nu verwijderd…vaak veel al met kronen in de mond kan het meer problemen veroorzaken en des ondanks ook meer ziektes door ontstaan.

 16. @ Reptielo

  Je hebt het mooiste masker van allemaal, je bent net als GOD, ongrijpbaar en fysiek niet bewijsbaar, je schubt er flink op los met je glanzende site, al probeer je het heel erg nuchter op te vangen met je site en tegen gas te geven, je valt in het niet van je eigen duister.
  Mij raak je niet met je klaag gezang en andere spijzen van denken dat je het denkt dat je het weet.

 17. Stof in fruit helpt tegen leukemie

  GRONINGEN – Apigenin, een stof die voorkomt in onder meer appels, druiven en peterselie, blijkt de groei van twee typen leukemiecellen tegen te gaan.
  De stof heeft echter een keerzijde: ze zou ook verantwoordelijk zijn voor het resistent worden van leukemiecellen tegen chemotherapie. Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van celbioloog Maikel Peppelenbosch van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dat maakte het UMCG donderdag bekend.

  Volgens Peppelenbosch bewijst zijn ontdekking dat het eten van groente en fruit een beschermend effect heeft op het ontstaan van kanker. Apigenin zorgt ervoor dat leukemie minder snel groeit. ,,Het vermindert namelijk de overlevingskansen van cellen in twee cellijnen die lijken op respectievelijk myeloïde en erythroïde leukemiecellen”, aldus de onderzoeker.

  Aan de andere kant vermindert apigenin het effect van het bekende chemotherapiemedicijn vincristine in leukemiecellen. De onderzoekers raden leukemiepatiënten af om grote hoeveelheden capsules met apigenin te slikken. (ANP)

  Bron: http://www.ad.nl

  M.a.w. er is nog zoveel te ontdekken en te bewonderen in onze moderne wereld terwijl er zoveel nog niet eens de diepgang kennen van de werkelijk wereld waar wij in leven.

 18. @Paul
  Dat denk ik dus ook. Alles wat we als mens nodig hebben is op aarde aanwezig!De mens is alleen vergeten hoe de natuur werkt. Back to basic zou niet slecht zijn en van daaruit op een andere manier verder.

 19. @Paul
  Quote
  je valt in het niet van je eigen duister.
  Mij raak je niet met je klaag gezang en andere spijzen van denken dat je het denkt dat je het weet.
  Posted by Paul | januari 28, 2010, 01:20
  http://www.wanttoknow.nl/overige/medisch-promotie-onderzoek-via-ghost-writing-schandalig/#comment-28994
  Einde quote

  Eigenlijk vond ik deze reactie zo bizar dat ik ‘m maar gelaten heb voor wat die was, maar bij nader inzien zit het me toch niet lekker.
  Dit is al de tweede keer dat ik het idee krijg te moeten fungeren als jouw bliksemafleider zonder dat je er ook maar een seconde bij stil staat wat je daar nu allemaal uitbraakt, heb ik het idee.
  Aan alle door mij aangehaalde sites is niets duisters, je moet zelfs heel veel LIEFDE in je donder hebben om dergelijke sites in de lucht te houden.

  Vroeger, heeeeeel vroeger kwam Guido nog wel eens langs om te wijzen op tere schrijverszieltjes. Andere posters houden zich ook gedeisd dus dan bij deze maar door mijzelf. Gaat ook eigenlijk prima.

  Beste Paul dit is de laatste keer dat ik moeite doe om zo’n epistel te schrijven, de volgende keer geef ik gewoon een link hier naartoe.

 20. @ Paul
  “h.C. Moolenburg vermaard huisarts wat hij schrijft over MMS:”
  heb je oo gezien wat hij over kanker schrijft ? dat het veroorzaakt word door een trigomonas parasiet,
  paul het is inderdaad een hele bijzondere arts

  Gelukkig is hij wel pro vaccinatie

 21. @Reptielo, tja als je anders denkt wordt je afgemaakt op deze site en wil je niet meedoen in de verlichting van je ziel want sommigen hier denken dat zij de enige waarheid verkondigen. Dat neigt naar sectarisch gedrag…..

 22. @ Reptielo

  Dat je je niet lekker voelt is je eigen bij smaak niet de mijne, voel me lekker hoor als je je dat afvraagt, hou je eens aan de topic hier dan steeds geratel off-topic, want je bent zo’n enorm storend element die gewoon zijn eigen zin wilt door drijven.

  Verder heb ik helemaal niks tegen je alleen wordt eens tijd dat je wakker wordt!

 23. Maar het is zo ongelooflijk makkelijk allemaal: Alle info die je hier leest, zowel de artikelen als de commentaren hierop, kun je tot je nemen als een mogelijk gedeelte van de werkelijkheid.

  Wij kunnen zelf echt niet bepalen wat echt waar is en wat niet. Alleen wat wijzelf ervaren als waarheid, maar dit is persoonlijk.

  Ik kan bijvoorbeeld gefascineerd luisteren naar mensen als Nassim Haramein, maar ik ‘weet’ niet eens dat de Aarde rond is. Dat heb ikzelf nooit kunnen toetsen….haha. En natuurlijk hoop ik dat sommige dingen waarheid zijn, maar ik doe mijn best daar doorheen te prikken.

  Dus mijn excuses als ik tegen niemand hier zal zeggen: “Zoals jij ’t zegt, zo is ‘t.” Dat zou A, onzin zijn, omdat die persoon niet alles kan weten. En B, nutteloos, want wie ben ik om iemand gelijk te geven?

  Sorry, ik word behoorlijk moe van de schijnbare ernst van jullie meningen/standpunten/discussies. Leg jullie er nu maar gewoon bij neer dat jullie elkaar niet zullen overtuigen.

  Eén troost: Dat hoeft ook niet.

 24. @ Gait

  Daarom is het belangrijk om alle stukken bij elkaar te vergaren en die allemaal naast elkaar te leggen, om een beter eind resultaat te kunnen overzien.
  Ik hou niet van zweverige zaken, zeker ook niet de kant van skepitisch zijn, bekijk beide en ga dit onderzoeken wat er nou achter steekt.
  D’r zijn zoveel verhalen gaande waar je je schouders bij ophaalt wat heb ik daar nou aan ?
  Doe je een pleidooi door het te bezien uit een skeptisch oogpunt krijg je een hele zwerm lui over je heen die gillen dat je niet spiri-paranormaal bent, de ander gilt nog harder dat wanneer de zaak bekijkt van engelen aanbidders dat je met beide benen op de grond moet staan.
  Nee ben liever zo’n nuchtere Nederlander met gaves die alle perspectieven van alle kanten van het leven bekijkt en besnuffeld, daarom dat H.C. Moolenburgh als vermaard arts en bv Pim van Lommel bepaalde inzichten en uitspraken doen die intressant kunnen zijn en sommige weer niet.

  Daarom vind ik het belangrijk om sommige zaken met elkaar goed te kunnen overleggen, wat kunnen we er nou massaal mee van beide invalshoeken.

 25. @ Frank

  Klopt, wat je zegt zo voel ik me ook, meestal walst men zo over je heen en nu zeg ik ook eens wat terug, als het ten minste nog mag, gelukkig heb ik geen advocaat nodig kan me zelf wel nog redden.

 26. en Paul DIT: “Medische ghostwriting is een misdaad en zou streng moeten bestraft worden (Antidepressiva soms gunstig voor diabetes) is de topic”.
  Zeven (7) reacties van jou hier, en nul (0)daarvan van jou on topic.

 27. @ Lianne

  Ja ‘back to basic with mother nature’, het geklooi is alleen maar de mens op aarde, niet moeder de natuur, die kan ook wel eens uit evenwicht zijn, waardoor we ook wel een het loodje kunnen leggen, maar de dagelijkse zaken draait enkel over de mens die niet goed met elkaar overweg kan hier in het westen.

 28. Lees Paul wat je hier schrijft als antwoord op Gait:
  daarom dat H.C. Moolenburgh als vermaard arts en bv Pim van Lommel bepaalde inzichten en uitspraken doen die intressant kunnen zijn en sommige weer niet.

  En lees Paul wat Gait hiervoor schreef:
  heb je oo gezien wat hij over kanker schrijft ? dat het veroorzaakt word door een trigomonas parasiet,
  paul het is inderdaad een hele bijzondere arts
  Gelukkig is hij wel pro vaccinatie.

  QUO VADIS Paul? Wat wil je bereiken allemaal?

 29. @ paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul paul

  Wat een ironische humor heb je toch, mat ik jouw handtekening

 30. @ paul waarom zo boos ?

  ik snap de hele ophef niet , de hele alternatieve club of moet ik zeggen clubje heeft niet zo’n groot bereik en man wat worden ze boos als ze tegen gas krijgen.
  zie je dat niet ?
  elke medische misser is te veel maar word er ook zo kritisch naar de eigen kant gekeken ? water dat verkocht word om te helen ? werkt dus niet is dus uiteindelijk fraude en oplichting ? het zelfde geld voor reiki voor bowen enz enz geen bewezen resultaat de jomanda’s schieten de grondt uit maar feitelijk bewijs nee dat is er niet maar dat mag je als regulier niet zeggen dan ben je een troller of een debunker
  bijzonder

 31. @ Gait dat is jouw kijk op het gehele aspect, terwijl er zeker ook mensen zijn die alternatieve geneeswijze zien als een stuk genezing en niet alle reguliere is zo geweldig goed zoals jij en oa reptielo ons doen laten geloven. Zo vind niet iedereen dit een goed artikel wat jullie ervan vinden

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.