Advertentie

Herstart je Gezondheid Kaj jaarbanner 2019

Mind Control; verbroken verzegeling van informatie..!!


Als je bedenkt dat wij als mensen slechts een héél klein deel van het lichtspectrum kunnen waarnemen -en dan niet alléén met onze ogen om te zien- dan kun je je voorstellen, dat er in die dimensies (want zo kun je het dan eigenlijk noemen) die we niet kunnen zien, entiteiten leven, of zich daar ophouden, om JUIST buiten ons controle-zichtveld te blijven.. In dat kader zijn de verklaringen van mensen, die een krachtig waarnemingsveld hebben, en dus regelmatig wél kunnen voelen en zien, wat zich dáár afspeelt, uitermate intrigerend.

Verklaringen waarbij duidelijk wordt, dat een groot aantal van de levende entiteiten in die direct-onzichtbare dimensies, niet veel goeds voor hebben met de mensheid. De menselijke geest zien als een soort tuin, waar zij willen heersen en vooral controleren..! In dat kader hieronder weer een nieuw artikel van Marianne. Eerder hebben we een aantal artikelen van haar hand hier op de site gepubliceerd.

Marianne is sinds lange tijd bezig met het onderzoek naar zichzelf, wie zij wel is en vooral ook wie niet. Ze heeft daarbij ontdekt, dat er sprake is van heftige situaties, om het zo maar even te noemen. Maar inmiddels zijn veel inserties, blokkades, trauma’s e.d. daarbij uitgebalanceerd en het bewustzijn is zódanig vrijgekomen, dat ze sinds enige tijd inzichten heeft in vele gebeurtenissen waar zij wel bij betrokken is, maar die niet in haar lokale geheugen worden opgeslagen; wel in een soort artificieel archief waarmee je verbinding kunt maken.Nogmaals, we spreken hier over energetische wereld, buiten ons reguliere ‘zicht’..

Daarbij komen gebeurtenissen aan het licht, ook wel ontvoeringen genoemd, waarbij diverse groepen zijn betrokken van mensen of wezens die er niet als mensen uitzien, gericht zijn tegen het bewustzijn van de oorspronkelijke mens, afkomstig uit bronwerelden. Veel van die ontvoeringen gaan over mind control. Er zijn vele mind control groepen actief hier op aarde, die erop zijn gericht om de oorspronkelijke mens te programmeren, zodanig dat er een persoonlijkheid met diverse rollen in hen ontstaat.

Het is de bedoeling dat de mens deze persoonlijkheid en rollen leeft, zodat zij wegblijft van haar eigen oorspronkelijke kracht en niet van hieruit gaat creëren. Ook zijn er mind control groepen actief die mensen uit een oorspronkelijke wereld programmeren voor hun persoonlijk gerief, hun voeding. Dit doen die groepen op een zodanige manier, dat het de bedoeling is dat de mens er nooit achter komt. Je kunt zeggen dat het een groot geheim is, en dit geheim wordt op allerlei manieren beschermd.

Door de kracht van de menselijke geest -en feitelijk gaat het daarover in dit artikel!!) zijn er toch manieren, door innerlijk onderzoek, om bij die informatie te komen. Marianne heeft op die manier ontdekt dat zij betrokken is bij een mind control groep die in haar diverse rollen blijkt te hebben geprogrammeerd, die ervoor moeten zorgen dat betrokken mind controllers het leuk hebben  door ervoor te zorgen dat zij die rollen uitvoert en dat zij zich daardoor kunnen voeden met haar energie en broncode.

In dit artikel gaat zij hier nader op in. Tevens beschrijft zij hoe deze geheime informatie toch in haar heeft kunnen openen.. Laat het een voorbeeld zijn, waar je met een ‘open mind’ naar kijkt. Besef, dat ieder mens autonoom is en dat de massale ont-krachting van de mensheid, feitelijk alleen is veroorzaakt doordat de mens zich ‘overgaf’ aan -in zijn ogen-  ‘grotere krachten’, die kennelijk -in zijn ogen!- meer macht hadden dan de mens..

* * *

x

x

Geheime mind control groep;
verbroken verzegeling van
verboden informatie

2019 © Marianne | deze versie WantToKnow.nl/be

x

De ‘City of London’ is het hart van de financiële wereld en de symboliek van de onderdrukkers ligt er duimendik bovenop. Recht onder, of in dit geval, bóven, ieders neus..

Openen van geheime informatie Enige tijd geleden was ik bij een lezing aanwezig, waarbij aan het eind van de dag een diepgaande oefening werd gedaan om een start te maken met het toegankelijk maken van informatie over wie wij, de aanwezigen met oorspronkelijk bronbewustzijn in zich, van oorsprong zijn. Informatie die wij zijn vergeten en die wij van de heersers hier op aarde niet te horen krijgen. Door met diepe aandacht en focus naar binnen te gaan en met opdracht deze oefening te starten, kwam ik uit bij een aantal symbolen die ervoor moeten zorgen dat de informatie naar waar ik op zoek was, niet benaderbaar voor mij zou zijn.

Er wordt in deze realiteit veel gebruik gemaakt van symbolen (logo’s, tekens) waar een bepaalde lading of betekenis aan gekoppeld is, door de krachten die de mens uit een oorspronkelijke wereld niet gunstig gezind is. Je kunt hierbij denken aan logo’s van bedrijven, dieren zoals de leeuw en de uil.

Al deze symbolen zitten ook in ons, zijn als het ware in ons geprogrammeerd. Er zijn ook symbolen die dienen als verzegeling van informatie om ervoor te zorgen dat het ontoegankelijk is en blijft. Hiervan trof ik dus een aantal aan, en het ging om de volgende:

 • Een ondoordringbaar schild, waar de informatie niet doorheen kan
 • Een slot waarachter de informatie altijd opgesloten zit
 • Een metalen kooi waarin de informatie voor altijd is opgesloten
 • Een isoleercel waarin de informatie is opgesloten en voor altijd van mij is geïsoleerd
 • Een verzegelde papierrol met hierin de informatie waarbij de verzegeling nooit verbroken kan worden

Door ‘gewoon’ tóch opdracht te geven dat e.e.a. geopend wordt en vervolgens opdracht te geven dat de symbolen werden verwijderd, en door dit waar te nemen, kwam er later op de dag en de dagen daarna, een stroom van informatie vrij (met beelden, gevoelens, weten, woorden, zinnen). Het bleek niet te gaan OVER wie ik van oorsprong ben, maar het gaat over gebeurtenissen die met mij plaatsvinden OM wie ik van oorsprong ben. En over wat dat dan voor gebeurtenissen zijn gaat dit artikel.

De Amerikaanse professor
Ik weet dat ik in dit leven te maken heb  met vele mind controllers. Ik heb met hen te maken tijdens mind control programma’s, zogenoemde ontvoeringen, die ik niet onthoud in mijn lokale bewustzijn, omdat de technologisch omgeving waarin wij leven ervoor zorgt, dat dit niet in mijn geheugen wordt opgeslagen. Ze worden wel opgeslagen in een artificieel archief, waar ik verbinding mee heb en waar regelmatig downloads uit voortkomen.

Zo zijn er enkele mind controllers  die meer impact hebben dan andere zoals ik dat hier ervaar. Ik heb in eerdere artikelen geschreven over een narcistische medische mind controller, die ik de man in de witte jas noem, een zeer bepalende MindController(mc)-er, vanwege diepe programmeringen die hij in mij realiseerde, aangaande relaties met narcistische mannen en sado-masochisme in het leven hier op aarde.

Ik blijk een tweede zeer bepalende en indringende, zeer intellectuele, mind controller te hebben. Iemand van wie ik voel en weet dat hij een wetenschapper is, dat hij in de VS woont , in een zeer grote villa. Ik blijk hiervan al jaren beelden te hebben, en had mij hiervan nooit gerealiseerd dat dit met ontvoeringen te maken zou kunnen hebben. Het betreft een grote donkere kamer (de gordijnen zijn dicht) met grote stoffen banken en fauteuils en een haardvuur. Een grote hal met brede en hoge houten trappen, er is een lift aanwezig en ook een kelder.

Het gezicht van de wetenschapper, die ik de Amerikaanse professor noem, krijg ik gedeeltelijk te zien:  alleen de boven- en onderkant, waarbij er aan de onderkant meer haar is dan boven. De rest van zijn gezicht is geblinddoekt met iets wat lijkt op een theedoek. Als ik hem vraag te laten zien wie hij is, zijn ware gezicht te tonen, krijg ik een verwrongen en vervormd gezicht te zien. Hij wil dus onherkenbaar blijven voor mij.

Deze Amerikaanse professor maakt deel uit van een op zichzelf staande mind-controlgroep met vooral neuro-wetenschappers, die verspreid over de gehele wereld wonen. Ze zijn zeer rijk en welvarend, wat verder gaat dan elitair; ze hebben veelal gezinnen en banen, en maken deel uit van een van de hoogste controlelagen op aarde.

De wetenschap die zij uitvoeren is geheim, de controle laag waarin zij zitten is geheim. Naast hun leven met baan en gezin voeren zij, ook in het geheim, nog iets anders uit, namelijk mind controlling en ook het beleven van plezier, opwinding en het zich voeden aan degenen die zij daadwerkelijk hebben gemind controlled.

Vele duizenden boeken zijn er geschreven over Mind Control, terwijl een groot deel van de mensen op Aarde het fenomeen nog nooit hebben gehoord of er kennis van hebben..!

Degenen die zij mind controllen zijn mensen (vrouwen en ook mannen) uit een oorspronkelijke wereld, mensen die met een eigen bewustzijn, informatie- en krachtvelden, met een broncode in zich, zich hebben gekoppeld aan een embryo hier op aarde. Deze mind controllers zijn kieskeurig. Ze kiezen namelijk bronmensen uit  met een bepaalde broncode in zich, dat wil zeggen volgens hun normering, hun classificering, van de ‘hoogste graad’. Hun normering heeft te maken met het evolutieproces van het bewustzijn van de oorspronkelijke mens; waarbij het voor hen gaat om mensen met bewustzijn van ver geëvolueerde beschavingen.

De geprogrammeerde rollen..
Deze mind control groep heeft het zo georganiseerd, dat er per mens uit een oorspronkelijke wereld, één hoofdverantwoordelijke mind-controller is. In mijn geval is dat dus de genoemde Amerikaanse professor. De hoofdverantwoordelijke mind-controller is verantwoordelijk voor het programmeren van rollen in de mens. Het gaat in dit geval om bepaalde rollen/patronen, die de geprogrammeerde mens moet uitvoeren op het commando van degene, aan wie hij of zij is toegewezen gedurende enkele dagen (bijvoorbeeld de Amerikaanse professor zélf, of een van de wetenschappers uit zijn groep)

Hierbij is de rol van de wetenschappers er een van een heerser, degene die de macht over je heeft. In mijn geval is het meestal één op één en vindt dit nagenoeg altijd, ergens op deze aarde plaats. Je kunt het zien als een ontvoering, een gebeurtenis die niet in mijn lokale geheugen wordt opgeslagen. De wetenschapper zelf, creëert voor zichzelf ook een soort ontvoering, het vindt plaats buiten zijn leven met gezin en baan om, terwijl het bij hem wel in zijn geheugen wordt opgeslagen.

De rollen die in mij zijn geprogrammeerd, zijn -uiteraard- allemaal van onderdanige en seksuele aard. Hun gevoelens van macht over de oorspronkelijke mens (met een broncode van de hoogste graad), dus ook over mij, geven hen plezier, winden hen op en geven hen een orgasme. Zij kunnen mij laten doen wat zij willen, ze kunnen mij volledig besturen, zoals de hoofd mind controller dat in mij heeft geprogrammeerd.

Ik ben hun bezit, hun eigendom, ik hoor bij hen. Het vrijkomen hierbij van seksuele energie en broncode via orgasmes, is voor hen ook een doel, misschien wel het belangrijkste, omdat zij die energie nodig hebben, als voeding om hun eigen code in stand te houden en hun eigen creatieproces te versterken..! Niets meer of minder dan een parasitaire energie-aftapping dus.

En wat zijn dat dan voor rollen die de Amerikaanse professor in mij heeft geprogrammeerd? Het gaat om de rollen van de volgende een onderdanig(e) figuren:

 • Echtgenote, waarbij de wetenschapper/mind controller de rol van echtgenoot speelt
 • Negerslavin, waarbij hij de rol van slavenhouder speelt
 • Dochter, waarbij hij de rol van vader speelt
 • Schoolmeisje, waarbij hij de rol van de meester speelt
 • Dienstmeisje, waarbij hij de rol van de graaf speelt
 • Hond, waarbij hij de rol van baas speelt
 • Secretaresse, waarbij hij de rol van leidinggevende speelt
 • Hoer, waarbij hij de rol van de man die zijn gerief zoekt speelt
Kijk dit is een van de uitspraken van Brezinski, de ‘achtergornd-strateeg’ van Barack Obama.. Een uitspraak uit 1970, die getuige dit artikel, ruimschoots bewaarheid is geworden..!

De Amerikaanse professor bepaalt hierbij wie van zijn collega’s, welke van mijn rollen krijgt toebedeeld, waarbij hij rekening houdt met hun voorkeuren, terwijl hij het alleenrecht houdt op mijn rol als onderdanige echtgenote; die rol houdt hij voor zichzelf. Het toebedelen van de rollen, dus wie welk rolpatroon mag invullen/zijn, wordt via symbolen vastgelegd in een soort kuisheidsgordel (als symbool).

Zoals wat die rollen inhouden, hoe ik mij dien te gedragen, hoe te kleden e.d. wordt vastgelegd in een contract, dat per rol wordt opgesteld. In veel rollen zijn sado-masochistische elementen aanwezig. Indien een collega een verandering wil doorvoeren in mijn geprogrammeerde gedrag, in één of meerdere rollen, geeft hij dat door aan de Amerikaanse professor.

Deze zorgt er dan voor, dat het daadwerkelijk doorvoeren van de gewenste verandering. Zo zorgen ze ervoor, dat de rollen/patronen ook steeds verder worden geperfectioneerd.

Weekend-relaties met wetenschappers/mind controllers; de rollenspelen..
De rollen hebben allemaal een tijdspanne van zo’n twee dagen, zijn meestal één op één en kennen een streng regime. Daarbij worden allemaal, achter elkaar opvolgende secties (scenes, blokjes) afgespeeld. Rollen en secties worden geactiveerd door de wetenschappers, op basis van autorisatie (welke rol zij mogen spelen) en binnen de rol op basis van eigen keuze, welke sectie zij  nu willen uitvoeren.

Een van de vele, vele films en boeken die er over het onderwerp Mind Control zijn gemaakt. (klik voor lead) Hierbij spreken we over de ‘fysiek-mentale’ uitvoering van Mind Control-programma’s. Daarbij zijn mensen voorgeprogrammeerd, zónder het zelf te weten.. O.a. John Lennon en Robert Kennedy zouden door ‘Manchurian Candidates’ zijn vermoord..

Alle rollen hebben het in zich dat de kleding en bijbehorende accessoires passen bij de te spelen personages, dat er activiteiten, klusjes of werkzaamheden moeten worden uitgevoerd die hierbij passen. Er vinden dan ook al seksuele handelingen plaats, gecombineerd met seksuele overheersing, wreedheden, opgesloten worden in een ruimte die past bij het personage, vastgebonden worden en ook slaan en mishandeling. Ook zit het in de rollen dat ik van iedereen dien te houden…

Het gaat om uitgebreid geprogrammeerde rollen, en er zit veel in, er zit heel veel intelligentie achter. In de rol van de onderdanige echtgenote, zijn activiteiten geprogrammeerd, specifiek voor de Amerikaanse professor, omdat hij dat plezierig vindt. Een voorbeeld hiervan is, dat ik een blauw lint om zijn penis moet strikken.

Het programmeren
Ik heb voor een deel inzicht in wat het programmeren door deze professor nou precies inhoudt. Ik was met hem verbonden door middel van 2 symbolen, die hij in mij had geïnstalleerd; dit waren een penis in een vagina (wat in essentie inhoudt, dat ik voor altijd met hem verbonden zou zijn) en een penis in een mond (wat inhoudt dat ik altijd in zijn macht zou zijn).

De verbindingen die ontstaan door deze symbolen zorgen ervoor dat het programmeren indringender plaatsvindt, dus dieper doordringt. Per rol maakt de professor een contract waarin de volgende punten zijn uitgewerkt:

 • Rolbeschrijving
 • Waar moet ik aan voldoen qua gedrag
 • Waar moet ik aan voldoen qua kleding, uiterlijk
 • Via welke methodes ik word geprogrammeerd, o.a.:
  • Hij begint met mij te traumatiseren (door slaan of ophanging) zodat ik makkelijker programmeerbaar ben
  • Door mij te laten kijken naar projecties van de rol, zodat dat ik deze dan inlaadt
  • Door op mij in te praten
  • Door te werken met klanken, piepjes e.d.
  • Door te werken met symbolen

Het contract per rol wordt gekoppeld aan mijn bewustzijn. Per rol wordt er een symbool in mij geplaatst. Ook in het contract staat (en ik ben dus ook zo geprogrammeerd) dat wanneer ik hier uit wil stappen, ik dan veel weerstanden om eruit te stappen ga voelen. En… dat ik dát dus eigenlijk niet wil, omdat mijn seksuele gevoelens gekoppeld aan het overheerst worden, dat anderen de volledige macht over mij hebben, zó fijn vind, dat ik dat niet wil missen. Bijbehorende symbool: wanneer ik eruit dreig te stappen, kom ik in een kooi terecht (staat voor overheersing), waardoor ik mij opgewonden voel.

Dus iets wat ik wil behouden en daarom dan maar in die kooi blijf zitten, de kooi van de overheersing van deze mind controlgroep. Wanneer hij programmeert staat hij tegen mij aan, links midden voor. Er zitten dan apparaatjes in mijn oren met gebogen staal aan de bovenkant. Het switchen van rollen realiseert hij, door te zwaaien met een grijs voorwerp en door hiermee bepaalde bewegingen te maken.

Het deprogrammeren..
Voor dat deel waar ik dus nu inzicht in heb, heb ik mijzelf kunnen deprogrammeren. Dat heb ik gedaan door de volgende stappen te ondernemen:

 • Alle genoemde symbolen te verwijderen
 • De contracten per rol los te koppelen van mijn bewustzijn en ze te verbranden
 • De verbintenis met de Amerikaanse professor te verbreken
 • De artificiële lijnen met de Amerikaanse professor door te snijden
 • De verbintenissen met de andere wetenschappers te verbreken
 • De artificiële lijnen met de andere wetenschappers door te snijden

Op een gegeven moment bleek ik in een klein gesprekje te zitten met de Amerikaanse professor, vanuit mijn bewustzijn waarbij ik dingen kan onthouden. Ik zei toen: “Ik geef jou de opdracht dat jij hiermee stopt, ik sta dit niet toe”. Ik kreeg vervolgens zowaar antwoord en dat luidde: “Wij gaan hiermee door, zolang wij JOU in onze macht hebben!!!”. Het blijkt dus wel, dat ik met dit deprogrammeerwerk (nog) niet uit deze groep heb kunnen stappen…

Maar het heeft er wel in geresulteerd, dat de in mij geprogrammeerde rollen, niet meer bruikbaar zijn! Wel heb ik inmiddels het gevoel, dat er nieuwe rollen voor mij in ontwikkeling zijn! Namelijk die van de onderdanige koningin en de onderdanige non. (Wat dus wel autonoom-zelfstandige personen zijn (lijken!), maar figuren die binnen die rol/dát patroon, wel degelijk ruimte voor ontkrachting/manipulatie bieden!) Ik blijf dit monitoren om e.e.a. tijdig te verwijderen.

Rechtstreekse interactie met de Amerikaanse professor
Wat betreft mijn interactie met de (groep) mind-controllers, merk ik, dat dit de eerste keer is, dat er rechtstreeks door een mind controller met mij wordt gecommuniceerd. De genoemde zin werd gezegd via een stem (niet mannelijk en niet vrouwelijk) in mijn hoofd in het Nederlands. Hier zit een soort ontvanger, waarmee deze mind-controlgroep met mij communiceert, om te programmeren en het doorgeven van instructies. Het was dus voor het eerst dat de professor het gebruikte buiten de ontvoeringen om, en dus zódanig dat ik het onthouden kon.

Ook merkte ik, dat hij mij aan het monitoren was, toen ik ging starten met het deprogrammeren. Er ontstond er een zware druk rondom me heen en ook in mijn lichaam, rond mijn middenrif. Ik voelde dat dit ook van hem afkomstig was, zodat ik ook op deze manier zou weten dat hij mij in de gaten hield. En dat hij probeerde dit tegen te houden. Waar ik trouwens geen enkel gehoor aan heb gegeven. Ik heb het gevoel dat er op een bepaald moment meer informatie zal gaan vrijkomen, over hoe mijzelf op diepere lagen te deprogrammeren, zodat ik definitief uit deze groep kan stappen.

* * *

x

x

 

Advertentie

1 thought on “Mind Control; verbroken verzegeling van informatie..!!

 1. Zeer bizar verhaal,maar het geld( de banken) en de heersende geloven zijn voor mij de masters in mindcontrol. Dat er groepen al jaren bezig zijn met telephatische beinvloeding is een bekend gegeven. Het bovenstaande bizarre verhaal roept bij mij gedachte’s op die ik hier niet neer schrijf.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.