Advertentie

Vraagt je gevoel om bewijs, bewijs, bewijs..?


Velen van ons hebben behoefte aan harde bewijzen voordat zij bereid zijn nieuwe zienswijzen te omarmen. Dat de oude zienswijzen ons nu eigenlijk steeds meer in de weg komen te zitten, is voor velen blijkbaar nog niet voldoende om hier afscheid van te gaan nemen. De behoefte aan concrete bewijzen is afkomstig van ons 3D-bewustzijn; we zijn nu aan het opspringen naar 4D, om daarna snel door te gaan naar 5D, onze (voorlopige) bestemming.

For those who believe, no proof is necessary.
For those who don’t believe, no proof is possible.

John & Lyn St.Clair-Thomas/Steve Shackel, Eyes of the Beholder

* * *

Bewijzen?

© Johan Oldenkamp, december 2009

johan oldenkamp
Johan Oldenkamp, de auteur van dit artikel.

Wat is dat nu weer: 3D, 4D en 5D?

De ‘D’ staat in het Engels voor Density. Letterlijk betekent dit dichtheid, maar de opklimmende cijfers staan juist voor een afnemende dichtheid en dus voor een toenemende lichtheid. Het is min of meer gebruikelijk geworden deze ‘D’ in het Nederlands te vertalen als Dimensie (en ook in het Engels wordt vaak gesproken over Dimensions). Ik heb echter gemerkt dat het begrip ‘dimensie’ niet bij iedereen overeenkomstige associaties oproept bij als de begrippen dichtheid of lichtheid.
In het onderstaande gebruik ik de ‘D’ nog wel als afkorting, maar lees 3D alstublieft als 3De Lichtheid (dus met de ‘D’ van De). Het gaat hierbij om de trillingsgraad van ons bewustzijn. Op 4D trilt ons bewustzijn op een hoger (en lichter) kwantumniveau dan op 3D, en bij 5D is dit op het weer daarboven gelegen niveau, via een kwantumsprong omhoog.

Wat het betekent om in 3D te leven, dat weten we allemaal. Dit is de realiteit van grofstoffelijke energieën, ook wel materie genoemd. In deze derde lichtheid is iets voor ons waar indien we het zelf kunnen waarnemen, beredeneren of voelen. Dat zijn de bewijzen waar het 3D-bewustzijn om vraagt, want dit bewustzijnsniveau heeft haar drie basisfuncties (waarnemen, denken en voelen) helemaal gericht op de materiële realiteit. We nemen daarbij bovendien deze realiteit waar als driedimensionaal (ook 3D): hoogte, breedte en diepte. De aanduiding 3D betreft dus de relatieve trillingsgraad van onze gewaarwordingen, gedachten en gevoelens. In 3D zijn deze doorgaans nogal zwaar en vaak ook negatief.

Hoe kunnen we dan naar 4D gaan?

Voor dimensies hóger dan 3D, zullen we een bewustzijnssprong maken buiten de fysieke wereld, maar IN onszelf...
Voor dimensies hóger dan 3D, zullen we een bewustzijnssprong maken buiten de fysieke wereld, maar IN onszelf...

De sprong omhoog naar 4D gaat via het steeds lichter en positiever maken van onze gewaarwordingen, gedachten en gevoelens. Dit werkt echter niet met mentale truckjes, want daarmee hypnotiseren we onszelf alleen maar. Alleen via echte verlichting kunnen we ons bewustzijn lichter maken, en verhogen we zo onze innerlijke trillingsgraad.

De grootste blokkade op weg naar deze verlichting is het ego. Het ego ontstaat wanneer ons lagere zelf (onze persoonlijkheid) ons heeft wijsgemaakt het hogere zelf (onze essentie of karakter) te zijn. Gelukkig zit het ego heel simpel in elkaar, en kunnen we het ego eenvoudig herkennen. (Klik hier wanneer u hier meer over wilt lezen.)

En wat is er dan anders in 4D en 5D?

Als eerste gaan we ontdekken dat de 3D-realiteit helemaal niet echt is, maar een illusie of maya. In 3D laat het bewustzijn zich heel gemakkelijk foppen over wat werkelijk is. Dat hebben we in 3D helemaal niet door, maar in de hogere lichtheden gelukkig wel. In 4D worden we ons ook bewust van allerlei vermogens die in 3D paranormaal worden genoemd.

Wanneer we 3D als normaal zouden willen bestempelen, dan zijn deze vermogens inderdaad boven (para) het normale. In 4D leren we steeds beter contact te maken met ons hogere zelf, waardoor de werking van onze drie basisfuncties (waarnemen, denken en voelen) veel helderder wordt. In 4D zijn we allemaal helderziend, helderhorend, helderruikend, helderproevend, heldertastend, helderwetend of heldervoelend en communiceren we via telepathie. Ook werken de Cosmische Wetten steeds sterker (bijvoorbeeld sneller) in de hogere lichtheden.

Velen kennen de Wet van de Aantrekkingskracht via de populaire naam The Secret. In 4D trekken we bijvoorbeeld veel sterker aan dan in 3D.
Deze toegenomen bewustzijnskracht stelt ons verder in staat onszelf te helen zonder hulpmiddelen en om onuitputtelijke energiebronnen aan te boren via nulpunttechnologie.

Bij de sprong naar 5D zullen alle nieuwe 4D-vermogens zich nog verder versterken. We hebben het dan over onmiddellijke genezing (instant healing) en directe manifestatie via co-creatie (thought manifestation), maar ook over levitatie (zeg maar vliegen) en telekinese (voorwerpen verplaatsen of veranderen zonder deze aan te raken).

He, maar er zijn allang mensen die al dit soort zaken kunnen! Hoe zit dat dan?

Inderdaad, mensen met een bewustzijn in een hogere trillingstoestand, die zijn van alle tijden. Niets nieuws onder de zon dus, maar wat wel nieuw is, is dat we dit straks allemaal kunnen. En wat ook nieuw is, is dat lineaire tijd niet langer bestaat in 5D. We kunnen in 5D net zo bewegen in de tijd, als we nu kunnen bewegen in de ruimte. Inderdaad, dan wordt tijdreizen dus mogelijk. En vanuit 5D (of hoger) zijn er in onze geschiedenis telkens incarnaties geweest die hun tijdgenoten ver vooruit waren. Nu kunnen we ook dit gaan begrijpen. Enkele van deze incarnaties worden hieronder genoemd.

Wat speelt er dan nu op en om de Aarde?

We kunnen op verschillende manieren kijken naar wat er zich nu om en in ons afspeelt. Allereerst is het goed om in te zien dat dit alles deel uit maakt van een fantastisch groot bewustzijnsspel. Alles hierin is bedoeld om ons te helpen ons bewustzijn steeds verder te laten groeien totdat we weer terug zijn bij het universele éénheidsbewustzijn.

Wees het Licht én het Donker; wees EEN. En geniet vanuit je helicopterblikveld, vanuit je triale gezichtspunt, van het duale landschap onder je.
Wees het Licht én het Donker; wees EEN. En geniet vanuit je helicopterblikveld, vanuit je triale gezichtspunt, van het duale landschap onder je.

Om dit spel te kunnen spelen hebben we wel twee partijen nodig. En net als met schaken, go of dammen speelt de ene partij met wit en de andere met zwart. Heel lang geleden hebben we vrijwillig onze eenheid verbroken omdat we allemaal graag dit spel wilden spelen.

Enkele zeer intelligente dapperen hebben het toen aangedurfd om de rol van de zwarte partij te gaan spelen. Velen noemen dit team nu de Duisternis, en duiden het andere team aan als het Licht. Dit is inderdaad de (wed-) strijd tussen Licht en Duisternis, die al sinds mensenheugenis aan de gang is. Maar wat velen niet begrijpen is dat deze ‘strijd’ maar een spelletje is en dat het zich alleen maar afspeelt in 3D. Vanaf 4D maken we ons steeds meer los van deze schijndualiteit.

Omdat we op Aarde bezig zijn met het afscheid nemen van 3D (want ook Moeder Aarde verhoogt haar trillingsgraad – de Schumannresonantie – en is straks een 4D-planeet) zitten we nu middenin de zogenaamde eindstrijd tussen Licht en Duisternis, zoals ook voorspeld in vele oude geschriften.

De spelers met zwart hebben als doel om de mensheid vast te houden in 3D, terwijl de spelers met wit de mensheid uitnodigen om de sprong naar 4D te maken. Laten we eens vanuit dit perspectief kijken naar de huidige stand van zaken op onze planeet, die ook wel aangeduid wordt met de naam Terra.

Het bewustzijnsspel kent negen niveaus of levels (zoals we dat aanduiden bij games). Level 9 hebben we hierboven al genoemd, want dat is het niveau van éénheidsbewustzijn. Ooit zijn we op level 1 begonnen (als ééncellige organismen), op het niveau van organisch bewustzijn. In dit spel heeft het leven op Terra telkens een sprong omhoog maakt volgens een vast patroon. Iedere volgende sprong gaat echter wel twintig keer sneller.

We hebben als mensheid ruim 200 jaren nodig gehad om ons huidige niveau van bewustzijn te bereiken. Dat is level 7 oftewel planetair bewustzijn. Dit gebeurde in de periode van 1755 tot 1999. Daarin nam macht een centrale plaats in, zowel uiterlijk (via concentratie en verstrengeling van macht door fusies en allianties) als innerlijk (waardoor het ego steeds verder werd opgeblazen).

We zitten nu – van 1999 tot 2011 – in een bewustzijnssprong waarbij we macht gaan inruilen voor innerlijk weten. In deze periode van ruim tien jaren krijgen intuïtie en ethiek steeds meer ruimte. Voor sommigen voelt de huidige periode als een crisis (aangezien alles wat met macht te maken heeft aan het instorten is); anderen ervaren deze tijd als bevrijdend waarbij er eindelijk openheid en zuiverheid gaat komen. Deze sprong naar level 8 (galactisch bewustzijn) staat gelijk aan de overgang van 3D naar 4D. Het enige wat we hiervoor hoeven te doen is bewust afscheid nemen van macht, zowel innerlijk als uiterlijk.

Maar afscheid nemen van macht is vele malen moeilijker dan het stoppen met de inname van alcohol (of welke harddrug of verslaving dan ook). Want met de spong naar level 7 is macht (lees: de verborgen machthebbers) namelijk doorgedrongen in alles. De mainstream media is volledig in handen van deze macht, evenals alle winstgevende industrieën (banken, olie, wapens, farmacie, voedsel) en zo ook onze overheid, onze wetenschappen, onze ziektezorg en onze religies. Via het geldsysteem (waarbij uit het niets geld kan worden geschapen) proberen dertien bloedlijnen in de top van de machtspiramide alles op het buitenoppervlak van Terra onder controle te houden.

Alles wat zich nu afspeelt op Terra past in dit plaatje, want hoe krijg je meer controle? In onze controlestaat wordt iedereen voortdurend in de gaten gehouden via bijvoorbeeld camera’s, het opslaan van digitale berichten (e-mail, chat en sms), telefoongesprekken en (biometrische) persoonsgegevens en straks ook het online registreren van alle autoritjes (voor zover dat nu al niet gebeurd via GPS en het navigatiesysteem of de mobiele telefoon). Iedereen weet dit. En iedereen weet ook dat dit niets met terrorismebestrijding te maken heeft, want het zijn de terroristen zelf die ons in de gaten laten houden via naïeve, gehoorzame medemensen.

Alle conflicten op deze planeet, zeker de laatste 200 jaar, zijn direct of indirect tot stand gebracht via deze verborgen machthebbers. Ze waren allemaal gebaseerd op eenvoudige verdeel-en-heers spelletjes. Ook nu nog trappen sommigen hierin en verdelen zo de mensheid in christenen en heidenen, of moslims en ongelovigen, of joden en niet-joden, of blanken en zwarten, of heteroseksuelen en homoseksuelen, en ga zo maar door. Macht en ego gaan hand in hand. Het ego wil dolgraag geloven beter te zijn dan anderen, en machthebbers maken daar maar al te gaan gebruik van.

Toch maakt het zwarte team zich steeds meer zorgen. Want het aantal ontsnapten naar 4D neemt hand over hand toe. En velen daarvan proberen ook nog eens de mensen die nog vastzitten in 3D wakker te maken. Het gaat weliswaar nog steeds om maar klein percentage van de totale mensheid, maar zodra dit percentage opeens voorbij het punt van kritieke massa is gekomen (dit wordt het honderdste aap effect genoemd), dan is het daarmee in één keer game over voor zwart.

Is het 'junk-DNA', waarmee wetenschappers de 'ongebruikte' delen van ons DNA bedoelen, wellicht DE SLEUTEL naar hogere dimensies. Is het dus veel minder statisch dan werd gedacht.
Is het 'junk-DNA', waarmee wetenschappers de 'ongebruikte' delen van ons DNA bedoelen, wellicht DE SLEUTEL naar hogere dimensies. Is het dus veel minder statisch dan werd gedacht.

Zwart zet dus nu alles op alles om de 3D groep onder controle te houden. Hun meest recente zet is een poging tot massale genetische manipulatie van de mensheid via de WHO-vaccinaties. Want de Cosmische energieën (die ze proberen te blokkeren via chemtrails en HAARP) activeren de codes in het gedeelte van ons DNA dat onze ‘wetenschappers’ aanduiden als junk-DNA. De sprong maar 4D en hoger zit namelijk al ingebakken in onze genen. Mooi he?

Nou, niet wanneer je met zwart speelt. Laten we ze daarom maar snel inenten tegen deze bewustzijnsgriep. En laten we ze ook maar (heel winstgevend) gifstoffen toedienen (via schadelijke E-nummers en farmaceutisch gefabriceerde medicijnen) en microwaven met kunstmatige elektromagnetische straling. En laten we ook maar hun voeding steeds ongezonder maken, want die 3D-sukkels vreten alles, als het maar bekend smaakt. En verder voeden we ze graag met vanalles waar het ego dol op is, zoals sexy (van ‘mooi’ tot porno), strijd (zoals sport), geweld (fysiek of verbaal) of roddels (van iemand voor schut zetten tot zwart maken).

En ook geven we ze allemaal net genoeg geld (of desnoods gratis eten, dat toch al (bijna) voorbij de houdbaarheidsdatum is) om mee te kunnen blijven spelen. Want wie niet meedoet met het 3D-spel, die doorziet vrij snel de illusieve aard ervan, en springt dan zomaar naar 4D.

Dat moeten we niet hebben. Maar de meerderheid mag ook niet te veel geld hebben, want dan verliezen we ook de controle. Dus maar weer snel afpakken dat geld via belachelijk hoge belastingen, absurde premies en idiote boetes. En daar overheen blijven we iedereen hersenspoelen om vooral het nieuwste van het nieuwste te blijven kopen. Daarmee komen we als vanzelf op de allergrootste oplichtingzaak ooit: het lenen van geld tegen rente en allerlei criminele kostenposten.

Banken en de overheid spannen samen om u te laten lenen (via belastingmaatregelen). Farmacie en overheid spannen samen om u pillen te laten kopen (via een verplichte ziektekostenverzekering). De olie-industrie en de overheid spannen samen om nieuwe (transport-) technologie te weren. De wapen-industrie en de overheid spannen samen om oorlog te blijven voeren. De mainstream media en de overheid spannen samen om 3D-mensen vast te houden in hun hypnose, in samenwerking met het reguliere onderwijs en de wetenschappen. Ook de technologie moet er zodadelijk aan geloven, want wanneer we dat rottige internet toch niet voldoende kunnen censureren, dan gaan we gewoon de gebruikers leren wat veilige bronnen zijn en wat die gevaarlijke (4D-) bronnen zijn die opzettelijk leugens en computervirussen verspreiden. Dit is de volgende zet van het zwarte team, nu al aangekondigd door stroman Balkenende.

We staan als mensheid voor de oversteek van een grote rivier. Sommigen zijn er al over (in 4D), en proberen vanalles terug te roepen naar de achterblijvers (nog in 3D). Velen die al lang geleden over waren (naar 4D), die hebben we opgesloten of belachelijk gemaakt (of zelfs gedood). Gelukkig stappen nu steeds meer mensen ook eindelijk in het water om te proberen ook naar de 4D-overkant te komen. De grote meerderheid heeft zich echter zodanig laten hypnotiseren dat ze heeft geen idee van deze prachtige oversteek naar 4D en verklaart al die 4D-onzin als volkomen flauwekul.

 • Hoe vertel je gehypnotiseerden dat zij onder hypnose zijn, en dat hun realiteit niet echt is?
 • Hoe vertel je hen dat hun (alom gerespecteerde) wetenschappen gebaseerd zijn op dwaling, fraude en narcisme (net als dat doorgestoken gedoe van die Nobelprijzen)?
 • Hoe vertel je hen dat hun berichtgeving gebaseerd is op manipulatie, verdraaiingen en leugens?
 • Hoe vertel je hen dat hun ziektezorg uitsluitend de belangen dient van het grote geld (de Big Pharma)?
 • Hoe vertel je hen dat hun overheid volledig in de greep is van het Grote Geld?
 • Hoe vertel je hen dat hun voeding boordevol gifstoffen zit?
 • Hoe vertel je hen dat ze opzettelijk worden beschadigd door straling, chemtrails en fluoride (in tandpasta en in het kraanwater)?
 • Hoe vertel je hen dat ze al duizenden jaren worden misleid door religies? Hoe vertel je hen dat alles één groot bewustzijnsspel is?

Hoe, hoe, hoe?

Iedereen in 4D of hoger doet dat op een eigen manier. Mijn manier is door mensen te laten zien dat er meer is en dat er vele zaken niet kloppen. Bovendien laat ik (in mijn boeken en lezingen) op mijn manier zien hoe alles heel erg mooi met alles samenhangt. Ik benadruk daarbij altijd met klem dat ik zeker niet de Absolute Waarheid in pacht heb (want die kunnen we helemaal niet uitdrukken in onze woorden). Ik heb alleen een zeer sterke mentale behoefte om alles te willen begrijpen met mijn huidige basisfuncties (waarnemen, denken en voelen). En via mijn huidige niveau van begrijpen is deze behoefte voor mij voorlopig vervuld. Ik verkondig daarom mijn persoonlijke waarheid, en ik moedig iedereen aan altijd trouw te blijven aan de eigen waarheid mits het een innerlijke waarheid is en geen extern dogma.

Ik ben zeker niet de eerste noch de laatste die het als opdracht ziet reisgenoten aan te moedigen de sprong van 3D naar 4D (en hoger) te maken. Dit gebeurt op onze planeet al duizenden jaren, en het zal ook zeker doorgaan tot 2011. Hieronder noem ik enkele voor mij bekende namen die de mensheid kwamen vertellen over 4D en hoger. In de wetenschap dat ik verschrikkelijk onvolledig zal zijn hoop ik dit te compenseren door ze in chronologische volgorde te plaatsen:

Thoth (in Egypte) of Hermes Trismegistus (later in Griekenland);
Abraham; Krishna; Zarathoestra; Lao Tse (604 BC – 507 BC);
Pythagoras (582 BC – 500 BC);
Siddhartha Gautama of Boeddha (563 BC – 483 BC);
Socrates (470 BC – 399 BC);
Jehosjoea – later veranderd in Jezus, met volgens sommigen als echte naam Sananda (6 BC – 27 AD);
Johannes Eckhart (1260 – 1328),
Georges Ivanovitch Gurdjieff (1868 – 1949),
Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) en
Chandra Mohan Jain – later Bhagwan Shree Rajneesh en nog weer later Osho (1931 – 1990).
En uiteraard leven er anno nu ook grote leraren op Terra, zoals Neale Donald Walsch (1943), Deepak Chopra (1947), Eckhart Tolle (1948) en Ken Wilber (1949).

En het zijn niet alleen spirituele leraren geweest die getracht hebben om ons bewustzijn te verruimen. Ik doel dan op deze wetenschappers, waarvan de meesten zich bezig hebben gehouden met onze gezondheid:

Claude Bernard (1813 – 1878);
Antoine Béchamp (1816-1908);
Wilhelm Heinrich Schüssler (1821 – 1898);
Nikola Tesla (1856 – 1943);
George Lakhovsky (1869 – 1942);
Royal Raymond Rife (1888 – 1971);
George Adamski (1891 – 1965);
Reinhold Voll (1909 – 1989);
Hulda Regehr Clark (1928 – 2009) en Sonia Bos (1946 – 2009).

Ook nu leven er gelukkig nog onbevooroordeelde wetenschappers, zoals:

Zecharia Sitchin (1922);
Ervin László (1932);
Erich von Däniken (1935);
Masaru Emoto (1943);
Candace Beebe Pert (1946);
Carl Johan Calleman (1950);
Paul Pantone (1950);
Lynne McTaggart (1951);
David Icke (1952);
Andreas Moritz (1954);
Drunvalo Melchizedek;
Lothar Hirneise;
Esther Sternberg;
David Jubb;
Nassim Haramein (1962);
David Wilcock (1973) en vele, vele anderen.

En dan heb ik het nog niet eens over onze landgenoten. Kent u het werk van (op alfabetische volgorde van de achternaam):
Benjamin Adamah; Frank Bonte; Arjan Bos; Monique Calis; John Consemulder; Mike Donkers; Ron Fonteine; Peter den Haring; Menno van der Hurk; Bert Janssen; Guido Jonkers; Micha Kat; Jannes Koetsier; Teuni Kuiper; Pim van Lommel, Marcel Messing; Willem Middelkoop; Jannet Ossenaard; Evert Jan Poorterman; Ad van Rooij; Ingrid Rouleaux; Désirée Röver; Robin de Ruiter; Harmen Schouwerwou, Peter Stuivenberg; Karin Thomas; Monique Timmers; Peter Toonen; Henk Trentelman; Karel en Caroline van Huffelen; Ine Veen; Jan Wicherink of Arend Zeevat? En natuurlijk zijn er nog veel meer, buiten mijn gezichtsveld.

De 3D-krachten proberen velen van de bovengenoemde personen in diskrediet te brengen. Kijk zelf maar eens hoe dit bijvoorbeeld op wikipedia wordt geprobeerd, of hoe op NuJij wordt gereageerd op 4D-zienswijzen. Het hoort allemaal bij het grote spel.

Ik wens u allemaal nog heel erg veel speelplezier in de resterende twee jaren van dit Grote Spel. Dank voor uw aandacht en openheid (want anders had u dit nooit tot aan het einde gelezen, of bent u stiekem naar het einde gescrolled?)

In Lak’ech,

Johan Oldenkamp

website Pateo, HIER

Advertentie

209 gedachten over “Vraagt je gevoel om bewijs, bewijs, bewijs..?

 1. @ Johan
  Ik vind je verhaal erg goed in elkaar steken. Mijn complimenten daarvoor.
  Ik zelf weet niet zo goed met wat ik van al de verhalen moet denken over wat de bedoeling van de kosmos is.
  Het feit dat dit spel van licht en donker gespeeld wordt kan ik begrijpen, maar het is voor mij geen zekerheid dat dit verhaal zoals boven vermeld echt de waarheid is.
  Zo zijn er tig verhalen en ik weet niet wat de waarheid is .
  Ik blijf het moeilijk vinden de zin te zien van dit spel.
  Vanuit de positie die ik hier op aarde inneem vind ik het een gruwelijk spel. Ik neem maar aan dat er wel een reden voor zal zijn maar ik heb voor mij de juiste reden nog niet gevonden en denk ook dat dit met mensenhersenen niet is te snappen en waarschijnlijk alleen maar met het hart begrepen kan worden. Voor mij blijft dit het mysterie. Ik houd van het mysterie en weet van liefde.
  Als ik vanuit visies denk kan elke visie waar zijn.
  Daar kom ik dus niet bevredigend uit. Daarom laat ik het bij het mysterie.
  Ik heb de video’s van Ian Xel Lunghold. Dat heeft mijn ogen geopend want daar is geen speld tussen te krijgen.

  Hoe het duister werkt laat aan duidelijkheid voor mij niets te wensen over. Ik vind dat je dit bijzonder helder neer heb gezet en ik deel die mening met jou.
  Ik ben al heel lang bezig met bewust maken van mensen en ik ken de moeilijkheid en de eenzaamheid van de roepende in de woestijn en zoek nog steeds naar manieren om de mensen bewust te maken. Dat zie ik als mijn taak.
  Ik heb veel in het duister gewerkt, maar nu ben ik bezig om
  meer en meer naar buiten te komen. En hoewel mensen verlangen naar helderheid is het zo lastig om te laten zien wie degene is die overwonnen moet worden. Vooral omdat je vaak zelf als de vijand beschouwd wordt.
  Het beste wat ik te bieden heb is hen naar hun eigen duister (schaduw) te leiden en te laten zien dat dit een weg kan zijn naar de verbinding met je hogere zelf of wel
  4D enz. Het gaat om het hart. Daar ligt de verbinding.
  Ik heb ook de ervaring opgedaan dat ik niemand bewust kan maken maar dat er eerst een opening in de mens komt en daarna kan je begeleiden. Ieder heeft zijn eigen tijd van ontwaken en dat is een innerlijk proces.
  Deze mensen zijn klaar voor een tijdelijke begeleiding.
  Dank voor je artikel Johan, je bent een voorbeeld en niets
  werkt beter dan leven wat je uitdraagt.
  liefdevolle groet

 2. @ Johan
  Ik wil nog even een aanvulling geven en invullen welke mensen je vergeten bent om te noemen.
  Ik weet en ervaar dat er heel veel mensen zijn die nooit in het openbaar bekend worden maar die hun werk doen in stilte,
  of binnen de maatschappij. Met hun liefde verrijken ze hun omgeving en openen harten van mensen alleen door hun aanwezigheid.
  Soms kan in een eenvoudige ontmoeting met de ander zoveel gebeuren.
  Daar kunnen we ook op vertrouwen.

 3. Hoi Johan,
  heerlijk, de manier waarop je schrijft,straight to the point.
  Maar(ja sorry, ik heb een maar)Je spreekt nu slechts over de stoffelijke evolutie,de hemel op aarde!
  Misschien het volgende artikel vanaf de rustsfeer en verder?
  zo boven,zo beneden toch?
  groetjes Lianne

 4. @ Johan,
  Mijn complimenten voor je stuk. Dat er momenteel een eindstrijd bezig is, is duidelijk waarneembaar. Een strijd tussen licht en duisternis, zoals in de boeken van Robin de Ruiter wordt aangegeven. Het is te hopen dat het honderste aap effect snel wordt bereikt.

 5. De klinkende woorden van een opgeruimd mens, mooi gesproken Johan.
  Ik heb mijn ehbo koffertje al klaar staan op locatie voor als Obama de mensen hier in Sexbierum zo meteen gaat voorstellen aan hun familie uit de ruimte.

 6. vallen ze dan bij bosjes neer? hahahahhahahahah heb je hulp nodig, I know CPR hahahahahahahahah ,ken alleen geen fries
  wel braobants! dan zeg ik gewoon; goet luuistere ik kan cpr’n
  dus ginne paniek Jerry lost allus op mee zun kofferke.
  hahahhahahahah

 7. Ab Klink, en dan hedde ok nog Ab Osterhaus (vanovvent op dun buis trouwus). Ik denk dèh asgu ‘Ab’ hit, daggu dan warsgijnluk de bist kent uithangu.. Leuk vur die mennekes, verklejt meej carnuval: Dujo ‘Krek jullie moeder’, mih Ab Bominabel en Ab Normaal. Houdoe! Ab Coude.

 8. Ik heb er als boeddhist bijzonder veel moeite mee dat Gautama Boeddha in dit artikel staat genoemd. Deze denkbeelden stroken totaal niet met die van hem. Het zou u niet misstaan als u zijn naam uit de rij verwijderd.

 9. @ boeddhist het staat u vrij een eigen mening te verkondigen hier ,maar dat geld dan wel voor een ieder.Er zullen misschien ook andre mensen het niet fijn vinden om hier namen te lezen ( in dit stuk) of omdat de belangrijkste mensen in hun levensovertuiging niet zijn benoemd .Ik kreeg echter niet de indruk dat er negatief over de boeddha wordt gesproken .Kunt u mij uitleggen waaruit uw grief bestaat ?liefdevolle groet marcel

 10. Heerlijk, eindelijk weer eens flink humor hier.
  Voelt een stuk beter dan de welles nietes discussies van de laatste tijd. Dank daarvoor!
  Alleen vind ik het wel jammer dat dit het prachtige verhelderende artikel van Johan wat te kort doet.
  Of heb ik nu iets niet helemaal begrepen?

 11. @Marcel: ik zou niet weten waar te moeten beginnen met het uiteenzetten van verschillen tussen dit verhaal en de Boeddha-Dharma. Alleen al het mensbeeld is totaal anders.

  Laat ik zeggen dat ik er moeite mee heb dat mensen zouden geloven dat Boeddha-Dharma vergelijkbare denkbeelden erop na houdt als Johan. En dat is wel wat Johan suggereert.

  Het is uiteraard mensen hun goed recht om hun mening te ventileren, maar doe dat dan wel correct.

 12. Het lastige van dit betoog is dat Johan enerzijds te pas en te onpas wetenschappelijke concepten hanteert, anderzijds de wetenschap afwijst als bron van legitieme kennis. Bovendien onderbouwt hij niet alleen zijn eigen stellingen niet, maar beweert dat zij die stellingen niet hoeft te onderbouwen.

  Als Johan ook maar een millimeter overtuigend wil zijn, dan zal hij toch echt met meer moeten komen. Want ik kan me niet voorstellen dat zelfs de minst twijfelende lezers dit zonder meer zal overtuigen.

 13. @boeddhist Ik zie in ieder geval een aanzet om duidelijk te maken wat er steekt .Kan het echter niet zijn dat een ieder de genoemde mensen anders beleefd en ook een andere interpretatie kan hebben over de signivicantie voor de wereld geschiedenis (of de bewustzijnsverhoging van de persoon zelf)van deze personen ?En indien dit zou kunnen zijn ,Zou dan de les gegeven door de genoemde personen ook niet individueel kunnen zijn (of worden gehoord),en toch bijdragen aan een collectieve bewustzijnsgroei van de gehele mensheid? Liefdevolle groet marcel

 14. Heel simpel.
  Bereiken of de ander willen overtuigen is van de dualiteit.
  Vanuit eenheidbewustzijn is daar geen enkele behoefte aan!
  Dit om de twijfel nog meer te vergroten en in een staat te belanden het echt niet meer te weten. Daar is het innerlijke weten, ieder moment opnieuw.
  Telkens weer.
  Dus twijfel is een goed begin.

 15. Voor alle willen weters die het verhaal van Johan Ge-loven of Weg wijzen……is dit wel-licht één van de verhalen waar mi geen speld is tussen te krijgen……

  http://www.wetenschap-eindtijd.com/uniciteit_mens/algemene_introductie/verlichting/verlichting.html

  van de site van SW Bok (wetenschap eindtijd.com)
  dit is de site met directe links naar ‘relevante’onderwerpen

  http://www.wetenschap-eindtijd.com/sitemap.html

  zekerweten staat niet in m’n geweten maar heb nog weinig ‘ónderbouwde’kritiek kunnen vinden op de her-vindingen van deze man.
  Graag meningen en re-akties ……dit kan alles alleen maar duiden-lijker maken voor ons allemaal
  groet

 16. Wat een mooie tekst Johan,

  Wederom heb je een heldere planetaire en universele schets gegeven van de bewustzijnstoestanden van de mens.

  Als ik de reacties lees, ervaar ik toch nog veel onduidelijkheid voor vele omtrent het begrip van dichtheden, de grootse manifestaties van voorgaande incarnaties, de ontkenning of onbegrip van de samenhang der dingen, etc.

  En dat is ook niet verwonderlijk….Iedere morgen word men weer wakker; wetende van binnen dat er nog zo veel meer mogelijkheden zijn, wetende dat er buiten nog zoveel hetzelfde is, wetende dat het in het heden de mogelijkheden kosten ipv opleveren, dienen….

  Dan vraag ik mij af, indien zij die ( blijkbaar ) openstaan voor, en begrijpen wat werkelijk is en wat niet is. De behoefte voelen om te transformeren naar een nieuwe heldere en zuivere basis in alles, en deze naar dienend orgaan te willen scheppen. Tot op heden nog steeds in een hele grote minderheid verkeren….

  Je gaf zelf al aan dat we bewegen naar een massavergroting, waardoor het welbekende omslag punt zal komen en op termijn het laatste “veertje” op de top zal neervallen en de piramide van hierarchie en de blauwe bloedlijn der elite doet vallen…en hup dualiteit word collectief overstegen…

  MAAR ook weten we dat zij ALLES op ALLES zullen zetten om het behoud van de verlaagde bewustzijnsvormen die nu nog in grotere getalen op aarde zijn.

  Zal werkelijk enkel het verhogen van de trilling van de planeet en de gepaarde resonantie, zorgdragen voor het doorbreken van het verhoogde bewustzijn op de split second dat iemand ervaart niet in de juiste leefdichtheid aanwezig te zijn, niet de juiste waarden aaneemt? en is dat dan werkelijk voldoende om te herstellen als mens,als universeel wezen wat we dan zijn? te herstellen als mensheid? te herstellen als planeet? te hervormen naar de voorzienende en dienende wereld? is dat werkelijk voldoende door enkel te laten gaan, wetende dat er door hen, de elite word gestuwd?

  Ik kan, als ik ga naar waar het duister zo aanwezig is in de mensen, niet voorstellen dat enkel het verhogen van de trilling der aarde volstaat om deze kritieke massa te bereiken… en als ik dat in mijn omgeving al ervaar, hoe dan wereldwijd op de vele donkere plaatsen…

  Het blijft dan nog steeds een oneerlijke situatie! Vele die zijn ontwikkeld in de rol van duister zijn vergeten wat hun licht is, en vele die zich uit naam van het licht hebben ontwikkeld zijn het duistere in hen vergeten te omarmen.

  Zij die zijn, zijn onthecht en nemen dus geen deel meer aan het spel en spreken als zieners van de tijdsgeest enkel uit wat het spel behelst en welke kant zij op beweegt. ZIJ kunnen niet anders, zij zijn onthecht en weten wat is als het extreme der beide polen is verbonden.

  Dan blijft er nog steeds een groot aantal onopgeloste zaken die op deze planeet, die algehele en algemene groei van de mens stagneert!Dat weten WIJ, Deze zullen toch echt eerst moeten worden opgehelderd dan wel worden opgelost dan wel worden getransformeerd, willen de voorwaarden zich manifesteren OP aarde om een dichtheid te creeren die hoger is dan NU? Het kost toch juist heel veel leven als de planeet haar dichtheid vergroot en haar lichtere energieen manifesteerd, zullen deze voor vele niet te behelsen zijn? dat kan dan wel de “schuld” zijn van de elite, maar de onwetenden zijn zo wel slachtoffer door die elite die generaties er voor al de ketting aan de mens heeft gelegd! en dat is echt niet enkel een kwestie van uit de rol stappen hoor, dat is te simpel!

  Het is vaak NIET door hun eigen keuze dat ze zo diep raken ingeworteld tussen de lagere energieen! Indien zij zo vast zijn geraakt dat zij zijn vergeten, zijn zij enkel de dupe, niet de veroorzaker, maar wel slachtoffer en nog steeds onwetend!

  Leg mij dan AUB uit HOE dat op te lossen, want ik snap niet hoe we ons kunnen bewegen naar de wereld zoals die in de samenhang door johan is geschetst, op een manier waardoor die lite omver word geblazen en de werkelijke onwetende geen dupe zullen worden omdat zij geen eerlijke kans hebben gehad! Nu Voelt het alsof het enkel de kritieke massa zal zijn die kan voortbestaan, daar waar de overige massa zal vergaan omdat zij niet kunnen verdragen wat zich in de hogere dichtheden die zich dan manifesteren plaatsvind!

  Dan liever die 1% elite die vergaat dan die overige massa die geen kans krijgt te ervaren, en op deze manier word gered van een ondergang die onterecht is!

  Ik verneem jullie antwoord graag….

  Mvdg GalliLéon

 17. GalliLéon,
  Ik kan het niet beter verwoorden.Johan ( en velen hier )gaat er van uit dat bij het verhogen van de frequentie de problemen vanzelf oplossen.Geen dualiteit, geen onderdrukking etc etc. Misschien is de kritieke massa het sleutelwoord, maar die is echt bij lange na niet bereikt. Vraag simpelweg in je eigen omgeving maar of men weet dat men naar een hogere frequentie gaat van 3D naar 4D of hoger…….je kan net zo goed naar de relativiteitstheorie vragen.
  Dat we nu leven in een bijzondere ( eind) tijd waar alles lijkt samen te komen tot een punt is me duidelijk, dat er grote veranderingen plaatsvinden ( ook in de kosmos ) is me duidelijk. Maar ik vrees dat de “elite” echt niet het bijltje erbij neergooien. Zelf vergelijk ik ze met die figuren die zwaar bewapend een gebouw of school binnenstappen en zoveel mogelijk slachtoffers maken, wetende dat ze zelf op het eind worden neergeschoten. Zoniet plegen ze wel zelfmoord.

 18. Exact theo,

  zienswijze mijn zijde is idem!

  en KI wilt graag dat deze mensen uit het pand zijn voordat zij binnenstormen om hen mee te sleuren….

  WIL niet weten en niet kunnen stoppen of achterlaten, zo is de WIL niet geboren en zo zal hij niet gaan!

 19. @ GaIIILeon,
  Het duister was lange tijd zeer goed verborgen in allerlei machtsstructuren denk aan kerk
  politiek bankwereld farmacie oorlogsindustrie Dit heeft zeer lange tijd goed gefunctioneerd nu is deze tijd is het aan het afbreken . Het komt aan het licht hoe duister deze systemen zijn dit is voor de mens een pijnlijke spiegel en een zegen. Zijn referentiekader van de buitenwereld breekt af dit gaat de mens dwingen om te zoeken De buitenwereld heeft veel met onze onderste chakra’s te maken. De aarde komt steeds meer in lijn met de centrale zon van de melkweg dit is de bron. Dit zorgt ervoor dat de vibraties gaan verhogen van de aarde en al het leven erop. Voor de mens betekent dit dat zijn hogere chackra’s mee gaan vibreren alle duisternis anders gezegd alles wat niet in overeenstemming is met de bron wordt uitgezuiverd Dit houdt geen machtselite op aarde tegen. Het mooie is dat een vonk van de bron in ons hart zit als je het de ruimte geeft zal het een pilaar van licht worden.

 20. Beste GalliLéon en Theo, jullie gedachtengang kan ik meer dan goed volgen. Ik zat daar ook heel lang op, en val er ook nog wel eens op terug. Volgens mij komt dat omdat we dat bij het vergaan van Atlantis allemaal hebben meegemaakt. Dit was een buitengewoon traumatische ervaring, waar we allemaal (in ieder geval onbewust) nu mee worden geconfronteerd. Daarom zijn er ook zoveel ‘de wereld vergaat’ films. waar 2012 de meest recente van is. Wist je dat deze film in de top 5 staat qua productiekosten? Blijkbaar wordt ook hier alles uit de kast gehaald om ons trauma op te rakelen, waardoor we in de angst schieten en ons bewustzijn omlaag brengen. Heel slim zit er wel een positieve boodschap in de 2012-film, maar op onbewust niveau worden onze Atlantis-vergaat-ervaringen klaarwakker geschud.

  Het is mijn Heilige overtuiging dat er deze keer geen vernietiging van miljoenen of miljarden mensenlevens en ontelbare niet-mensenlevens plaats zal vinden. Die les hebben we namelijk 13.000 jaren geleden al geleerd. We ontwaken gezamenlijk uit een bizarre droom, waarin opeens geen wit en zwart (lees: dualiteit) meer zal zijn.

  Tot slot doet het me goed dat dit verhaal ook hardnekkige gelovigen bereikt. De Waarheid leeft. In oude geschriften vinden we dan ook nooit de Waarheid, hooguit vingerwijzingen over hoe deze Waarheid te vinden. Alle Heiligen, Meesters en Leraren van alle tijden zeggen allemaal hetzelfde: deze realiteit (lees: 3D) is niet werkelijk. Dat is het enige wat ik hierboven probeer uit te leggen. Ik denk dat Siddhartha Gautama ‘not amused’ zal zijn wanneer ik dat herroep, om zo te suggereren dat hij van mening zou zijn dat 3D wel de enige ware werkelijkheid zou zijn.

  We kunnen wat mij betreft niet ver genoeg gaan in het omver blazen van heilige huisjes. In mijn boeken doe ik dat ook, maar hier doe ik het bij deze tussen de regels door.

 21. @GalliLéon
  Lieve Leon,
  ik snap je dilemma,maar mensen kunnen niet geholpen worden als ze dat niet willen.Het gaat om verantwoordelijkheid,je moet de verantwoordelijkheid nemen voor je daden en voor jezelf. Er moet een punt komen in je leven dat je voelt dat jij degene bent die verantwoordelijk is voor het duister(in jezelf)! iedereen heeft een duister kant….het gaat om een keuze!Als je de verantwoording op je neemt volgt het licht vanzelf. De duister factoren(stoffelijk en vooral niet stoffelijk) weten dit en proberen de mensheid af te leiden/te beïnvloeden zodat deze nooit hun verantwoordelijkheid zullen nemen.
  Eigenlijk Leon is het heel simpel,mensen die GOED zijn,zullen niet in het gebouw zitten.
  groetjes Lianne

 22. Enne Leon…..
  er zijn nog ander “soort” mensen,die hun goddelijke vonk niet zonder slag of stoot zullen verliezen,die er zijn om anderen te helpen!
  dat weet en voel je toch?! verspil je energie niet!

 23. @JAnee

  ja ik weet ook wel als geen ander dat dat de systemen waarvan de blauwdruk al zijnde “dienend” is ontwikkeld, deze in loop der tijd door structuren der macht onzuiver is geraakt. kan ik wel zien, jij ook, en zeker de huidige machthebbers. echter als de wakkere met miljoenen zijn en de onwetenden met miljarden, en de elite heeft de mogelijkheden om de realiteit te schetsen, waarmee zij ook het collectief zullen beinvloeden, is het toch ondenkbaar dat enkel verhoging van de planetaire trilling de onbewusten een zuivere vorm van bewustzijn, de onzuivere wegvaagd. Wat is dan het nut? Wij zijn mensen, met een bewustzijn, tot veel in staat, echter de balans in gebruik van technologie ( als dienende bron ), kennis&wetenschap( als dienende bron ) en de overige transformaties naar DIENEND kan de planetaire verhoging fysiek NIETS aan bij dragen, dat kunnen enkel mensen! Dus komen we weer op hetzelfde punt van mijn vraag. HOE kan het zijn dat enkel planetaire verhoging een leefomgeving creert waarbij al het huidige in het niet verdwijnt…. WE blijven nog steeds bruggenbouwers, nog steeds mensen, wezens in een vaste stoffelijke vorm! ik kan mij simpelweg NIET acceptabel maken dat door enkel een energieke verhoging alles ok word, daar zullen WIJ toch echt met zn ALLEN voor moeten gaan! Vanuit onszelf, met elkaar voor elkaar en dus voor onszelf. ik geloof en kan niet aanneemen dat enkel door een kosmische interventie al het leven met een vrije wil tot keuze, ineens allemaal het licht gaan zien, duister omarmen en huppa de wereld veranderd naar een universele welzijns denkend en realiseerde bevolking.

  Ik wens het, bid er voor, draag mijn steentje bij, maar ik ben niet van de roze bril die alleen maar mooi wil ervaren en zien, dat is beperkt en niet reeel. Het zal ons echt heel veel moeite kosten om de machtstructuren binnen de systemen te hervormen naar duurzaam dienenende systemen, bevrijd van machtstructuren!

  En ach misschien ervaar ik in mijn leven en perceptie, dagelijks de meerderheid aan mensen die er of nog niet klaar voor zijn, of in afwikkeling van hun eigen dualiteiten zijn ofzo,maar het zijn er zoveel in de processen die noodzakelijk zijn voor het collectief! En eerlijk is eerlijk ik zie in veel dingen en systemen HOE deze dienend kunnen zijn bij hervorming, maar als ik me bedenk hoe ik dit moet gaan doen straks, dan is er zo veel aan obstakels van belangen van individuelen, idealogie van individuelen, ik kan mij gewoon niet indenken hoe dit alles zichzelf oplost terwijl er heden nog elke dag mensen sterven, gewond raken of worden verzwakt door de huidige structuren, dan kan je toch niet begrijpen en accepteren dat er een punt is in de nabije toekomst dat dat allemaal gewoon wegvalt…. dat is gewoon niet logisch en ireeel, mijn inziens, dus laat mij maar zien/ervaren/begrijpen HOE dit proces dan plaatsvind want mijn begrip en zienswijze van de tijdsgeest heden, schetst wel aangrenzende overeenkomsten en gedachtes maar ook nog een berg aan te verzetten werk en grote verschillen tussen wat zichzelf op zal lossen en wat WIJ nog aan de planeet en de energieen dienen te hervormen naar zuiver en dienend.

 24. Johan/lianne

  ja ik ervaar ook gelijkgestemden en ook een vooruitgang op bepaalde vlakten en ook de chaos die noodzakelijk is om de systemen en oude structuren te hervormen. maar ik kan niet inzien dat enkel door te laten gaan het natuurlijke proces van terra zal zorgdragen voor herstel van de fundamentele basis. ONMOGELIJK want wij hebben toch zelf de huidige structuren geschapen? dan zullen wij ze zelf ook moeten hervormen? Ja ik voel me erg somber bij wat er is gebeur in atlantis en dat dit misschien noodzakelijk was om te begrijpen dat enkel het belang voor allen een voortsuwende kracht is en alle andere structuren zullen leiden tot verdeeldheid. maar als wWIJ diegene zijn die de extremen der aarde mochten verbinden en wij de zienswijze dragen voor de blauwdruk van systemen en processen die enkel dienend zijn, vrij van welke machtstructuur dan ook, dan weet ik niet nog steeds niet HOE dit vanuit HIER wereldwijd bekend kan worden gemaakt want dan gaat pas de rest vanzelf. maarja dan komen we weer op het heikele kl#t# punt dat die elite de huidige structuur controleert en daardoor miljarden naasten nog niet zijn waar ze moeten zijn voordat kan plaatsvinden wat we zo graag willen! daar zit em de overlapping voor mij snap je? het is niet dat we niet weten welke mogelijkheden er nog meer zijn, maar HOE manifesteren we die mogelijkheden?

  Léon Olthof
  (zo beter 😉 )

 25. @GaIIILeon,
  Ik zeg ook niet dat het als vanzelf gaat het is voor mij hard werken om te blijven overleven in de vibratie verhoging die zich in mij plaats vindt als op aarde.Ik weet ook dat de machtselite tot heel veel manipulatie in staat is met hun vreselijke technologie alleen al hun lantarenpalen is een gruwel .Maar wij als mens hebben de Liefde in ons het klinkt soft maar vergeet dat niet. De Liefde is de energie waar we mee samen gaan werken dat is onze opdracht we gaan de machtselite niet bestrijden we gaan staan in onze Liefde dit is wat zij missen zij willen niet dat wij bij die vibratie kunnen komen het betekend het einde van hun macht Hun wapen is via prikkels buiten ons ons in de angst te houden accepteer die angst, in ons zit de Liefde daar kunnen zij niet bij.
  Het is het accepteren van jezelf dat je op deze aarde zowel licht als duister bent.
  De buiten wereld geeft je prikkels van zowel licht als duisternis deze kunnen wij niet harmonieuzer maken zo zijn de wetten. Dit heeft lange tijd allerlei sluiers van angsten in ons gelegd wat ons constant in een bepaalde spanning houdt.
  Door te accepteren hoe je nu bent het inzien van je conditioneringen kun je ze ook loslaten dan betreed je een veld dat in je zit van Bewustzijn in die ontspanning kom je helemaal open je ontspant vormloos en toch de potentie in zich van alle vormen alles met elkaar verbonden. Met dat inzicht en die ervaring
  heb je nieuwere keuzes hoe je in dit levensveld gaat handelen dus deze aarde
  maar het gaat veel dieper hoe je het universum gaat betreden .
  Ons ego is niet volmaakt en kunnen wij ook nooit volmaakt maken. Het is niet wat ik zie maar Waardoor ik zie het is niet wat ik doe maar Waardoor ik doe.

 26. @Léon
  De aarde is een planeet van lijden,helaas hoort dit ook bij het spelletje.
  We kunnen het lijden ontstijgen,en dat gaat ook gebeuren,niet met zachte(jippie het ons gelukt) dan met harde hand(jammer nieuwe ronde nieuwe kansen)!
  Het gaat niet om het hoe en waarom het gaat erom om er te zijn right time,right place!

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.