Advertentie

‘Mission Accomplished’ Mr. Bush??


bushonlincoln-mission-accomplishedGeorge W. Bush neemt afscheid van het Witte Huis. Het WantToKnow-team zet de bizarre erfenis van deze bijzondere president voor je op een rij. Het is een lijst met verwoestende wanprestaties, dictatoriale beslissingen en zelfs regelrechte misdaden die hij – onze George – heeft gepleegd. De tijd zal leren of hij vervolgd zal worden voor deze vergrijpen; een president staat immers niet boven de wet.

Het is ongelooflijk dat er nog mensen zijn, die zijn beleid bestempelen met een soort vergoeilijking: “Pas in latere tijden zullen we de kwaliteiten van zijn presidentschap kunnen duiden.” Wat een ongehoorde misbruik van macht, vriendjespolitiek en vernedering van de Amerikaanse grondwet heeft deze man op zijn naam staan. Hier weegt geen enkele ’toekomstige kwalificatie’ tegenop. Maar oordeel natuurlijk zelf.

Brutale publiciteisstunt!Het is nu aan Obama de grondwet van de VS weer in ere te herstellen. Niet alleen omdat het respect voor deze grondwet van levensbelang is voor de VS, maar ook om een signaal af te geven dat de boevenbende die achter Bush jr. werkzaam was, zoals Cheny, Rumsfeld en Carl Rove, zich niet kunnen verschuilen achter een pardon van de zittende president. Zij dienen als voorbeeld van een nieuw elan, dat Obama wil laten zien.

WantToKnow zet de volgende zaken even voor je op een rijtje over de ongehoorde zaken die Bush jr. regelde en die wereld deden (doen) huiveren. Doe je stoelriemen vast.

Aanslag op privacy en vrijheden

 • Bush en de zijnen stuwden vlak na de aanslagen van 9/11 de Patriot Act door het Congres. Onder het motto van terrorisme werd de grootste aanslag gedaan op de privacy en vrijheden van de Amerikaanse burgers. Congreslid Ron Paul vertelde aan de Washington Post dat geen enkel congreslid de wet op voorhand mocht lezen. Bovendien werd deze gecompliceerde wet zo kort na de aanslagen voorgelegd, dat ingewijden concludeerden dat deze wet al op de plank klaar lag. Deze wet geeft Bush en de zijnen zoveel macht over Amerikaanse burgers, inzake hun telefoongesprekken, gebruik van creditcards en andere persoonlijk gegevens, dat geen enkele burger meer veilig is inzake zijn privé-aangelegenheden. Een ongehoorde aanslag op de privacy in een land waar juist deze vrijheden tot de basis grondwettelijke rechten behoorden.

‘Het is Godverdomme maar een stukje papier!’

 • Bush had letterlijk lak aan de Amerikaanse grondwet die voor het hele volk heilig is. Tijdens een van de Witte Huis-sessies heeft Bush geroepen: “Stop throwing the Constitution in my face, it’s just a goddamned piece of paper!” Er zijn van deze uitspraak 3 getuigen die bij de bijeenkomst waren, waarin de President van de Verenigde Staten de grondwet “a goddamned piece of paper” noemde. Bush ten voete uit. Het lijken de uitspraken van een democratisch gekozen dictator?  Bush presteert het tevens om honderden, door de Senaat aangenomen wetten, naar eigen inzicht te voorzien van een presidentieële aantekening, waardoor de wetten naar precies zó dienen te worden geinterpreteerd, zoals de president vindt dat ze werkzaam moeten zijn. Een ongehoorde, dictatoriaal te kwalificeren, instelling!

Gevangen, ook al kon niets worden bewezen

 • Guantanamo Bay. Wellicht de meest gruwelijke beslissing van minister Rumsfeld, met goedkeuren van Bush jr. Een gevangenkamp, dat buiten de VS moest worden gebouwd, om niet in strijd te komen met de grondwet, omdat deze dit soort fratsen duidelijk verbiedt. Ook als gevangenen niets ten laste werd gelegd, ook al kon niets worden bewezen, toch werden deze mensen voor jaren vastgezet. Hiermee haalde Bush de weerzin van de hele democratische wereld op de nek. Want het principe in een democratische samenleving is nog steeds dat mensen pas schuldig zijn, vastgehouden mogen worden, als die schuld bewezen is. Een tenlastelegging voor bepaalde zaken, is de minimale eis voor vrijheidsstraf; maar ook daar werd niet aan voldaan.

De illegale oorlog in Irak

 • De oorlog in Irak heeft tot op heden ruim 4200 Amerikaanse dode soldaten/jongens en meiden gekost; een ongelooflijke tol voor een foute beslissing; want Irak had geen WMD. President Bush is daarmee simpelweg dus direct verantwoordelijk voor deze doden. Zijn verweer dat zijn beslissing om Irak binnen te vallen gebaseerd was op verkeerde inlichtingen, laat  alleen maar zien hoe graag hij Irak, ooit een trouwe bondgenoot van de VS, wilde binnenvallen. En ook het verdrijven van een dictator als argument gaat niet op, want er zijn genoeg dictators in de wereld, die erger te keer gaan, en die niet de wereldaandacht krijgen die Saddam kreeg. De gedachte gaat dan uit naar de oliebelangen en de strategische plek die Irak in het Midden Oosten inneemt.

Meneer de President Slaap Zacht

 • De oorlog in Irak heeft tot op heden 1,3 miljoen doden gekost; “Meneer de President Slaap Zacht”  Zoals Boudewijn de Groot song in 1966.  De protestsong heeft nog niks aan actualiteit ingeboet.  Schandalig. Anders kunnen wij van WantToKnow dit niet kwalificeren. De wereld kijkt toe.  Of zoals ‘Loesje’ het cynisch uitdrukt: “Zoveel burgerslachtoffers, Saddam Hoessein zou er jaloers op zijn geweest.”

Waterboarding-methode goedgekeurd

 • Onder Bush werd de schandalige marteling die waterboarding goedgekeurd. Onder het motto dat deze wijze van onmenselijke behandeling niet als martelen kon worden gezien. Tevens stond het belang van veiligheid van de VS vooraan. Het bizarre is dat de VS in de historie deze vorm van martelen als oorlogsmisdaad heeft gekwalificeerd. Maar onder Bush en zijn club was het geen marteling… Overigens hebben Bush en Cheney toegegeven dat zij deze waterboarding-methode hebben goedgekeurd. Meer bewijs heeft Obama niet nodig!

Leegroven schatkist

 • Onder Bush jr. groeide het defensiebudget naar krankzinnige hoogte. Voor 2008 staat een budget op het programma van US$ 660 miljard… Het zijn met name de bedrijven die het oorlogstuig leveren die van dit geld profiteren. Het militair industrieel complex, dat als een bloedzuiger op Washington zit geplakt, zuigt het geld op alsof het water is. De vriendjes van Bush en consorten staan voor in de rij voor orders en krijgen deze volop. Wij wijzen je op diverse documentaires van de Carlyle Group die als geen ander profiteert. De armoede in de VS steeg in dezelfde tijd met reuzensprongen. Kennelijk is veiligheid een excuus voor het leegroven van de schatkist. Alleen al de oorlogen in Irak en Afghanistan hebben de VS zo’n 600 miljard US$ gekost.

Orkaan Katrina en Bush zijn ware aard

 • De wijze waarop Bush reageerde op de ramp met orkaan Katrina zegt alles over zijn betrokkenheid bij de (arme donkere) bevolking van de VS. Een hele PR-campagne moest opgezet worden, incl. het verschijnen van opa en oma Bush, om de schade te repareren. De Amerikaanse bevolking was furieus, en terecht natuurlijk. Bush liet even zijn ware aard zien.

Oorlogsveteranen als oud vuil behandeld

 • Regelmatig kwamen er berichten naar voren over de schandalige behandeling van oorlogsveteranen; zij worden als oud vuil behandeld. Deelname in het leger werd volop gesponsord. Er was geld genoeg voor werving, maar een keurige behandeling van de oorlogsveteranen was er niet bij. Terwijl juist deze mensen geknakt en getraumatiseerd terugkwamen van de oorlogen in Irak en Afghanistan. Een teken aan de wand van deze ontwikkeling zijn de gemiddeld 18 zelfmoorden onder deze groep PER DAG. Na zware kritiek, met name uit het Congres, laat Bush jr. het een en het ander in orde maken. En wat blijkt? In zijn afscheidspeech vorige week, vermeld hij dat de situatie van oorlogsveteranen in de VS aanzienlijk is verbeterd. Hij presenteert het als een bijzondere prestatie van hemzelf.

De zaak Valerie Plame: landverraad

Valerie Plame en echtgenoot Joseph Wilson
Valerie Plame en echtgenoot Joseph Wilson
 • Er is een zaak die laat zien hoe ongelooflijk dictatoriaal Bush en Cheny zijn opgetreden. En dat is de zaak van Valerie Plame. Zij was als CIA-agent werkzaam én de echtgenote van Joseph Wilson, ambassadeur van de VS.

Joseph Wilson had zware kritiek geuit op het verhaal van Bush cs. inzake de beschuldigingen aan Sadam dat deze uranium wilde kopen in Afrika. Dat verhaal berustte nergens op, volgens Wilson. Dat was reden voor de club in het Witte Huis de identiteit van Plame te laten lekken, waardoor natuurlijk haar werk onmogelijk werd. CIA-agenten verraden staat in de VS zo’n beetje gelijk met landsverraad.

Uiteindelijk werd Leis ‘Scooter’ Libby door de rechtbank veroordeelt voor het lekken van de informatie over Plame. Maar daar zat natuurlijk een goedkeuring op van Bush en de zijnen. Met name persoonlijk adviseur van Bush – Karl Rove – heeft hierin een hoofdrol gespeeld, aldus ingewijden. Nog geen dag nadat Libby was veroordeeld, krijgt hij een presidentieel pardon. Straf vernietigd. Nogmaals: uit zijn proces kwam duidelijk naar voren, dat hij verantwoordelijk is voor dit landverraad.

Economische crisis; ergste sinds 1930

 • Bush heeft zijn land in de ergste economische crisis sinds 1930 gestort. Er zijn heel veel berichten dat er een opzettelijk spel van ‘krachten achter de schermen’ achter deze crisis zit. Hier vind je een lead die aantoont dat Bush willens en wetens het plan van gammele hypotheken heeft gesteund. Overigens komen wij van WantToKnow binnenkort met een indrukwekkend verhaal in dit verband.

Bush deed precies het tegenovergestelde

 • Daar waar een president hoort te helpen met het uitwissen van verschillen in ongelijkheid tussen arm en rijk, deed Bush precies het tegenovergestelde. Zijn beloofde ’taxcuts’ kwamen voor 36% terecht bij de 1% rijksten van de VS. Een ongehoord schandaal! De middenklasse van de USA heeft sinds de 1940’s niet meer zo’n ongelooflijke klap gehad, betreft achteruitgang in inkomen. 40% van de bevolking ontving slecht 9% van deze taxcuts. Kortom, de rijken werden stinkend rijker en de armen zagen de beloofde welvaartsbeloftes verder weg dan ooit.

Wetten naar eigen hand zetten

 • George Bush en zijn regering presteerden het om overheidsinstanties op te heffen, die het welzijn, de gezondheid en wettelijke rechten van de burgers van de VS moesten beschermen. Een onbekend aspect van zijn bijna dictatoriale wijze van opereren.  Ook instanties die werknemers moeten beschermen tegen gewetenloze werkgeverspraktijken, werden opgeheven. Wetten werden in die zin veranderd, al naar gelang het petje stond van de conservatieve kapitalistische lobby.

Daden van Gonzalez komen aan het licht

Gonzalez: Bush' loopjongetje..
Gonzalez: Bush’ loopjongetje..
 • Last but not least het verhaal van Alberto Gonzalez. Door een toeval komt de daden van deze minister van Justitie aan het licht. Het blijkt dat hij, onder druk van het Witte Huis, 9 officieren van Justitie de laan uit wil bonjouren, doordat zij niet naar zijn opdrachten luisterden. Deze opdrachten behelsten het negeren van bestaande wetgeving ten gunste van vriendjes van de Bush-clan en conservatieve krachten, die Bush in het zadel hadden geholpen. Het proces tegen Gonzales kreeg voorlopig een vroegtijdig einde, doordat Bush zo leep was, deze minister van Justitie uit zijn functie te ontheffen.

Bush was een dictatoriale president

De laatste woorden zijn nog niet gesproken en processen nog niet gevoerd, inzake het rampzalige beleid van Bush en de zijnen. Veel juridische procedures lopen nog in het kader van vervolging van wetsovertreders. Wat we hier onomwonden kunnen stellen, is dat Bush jr. een dictatoriale president is geweest, een marionet in de handen van krachten achter de schermen.

Als we kijken naar de ongelooflijk naïeve uitspraken en gedragingen van Bush uit de afgelopen 8 jaar, dan kunnen we maar 1 conclusie trekken: dit was een man, het Amerikaanse presidentschap niet waardig. Een man, die zijn land in aanzien heeft doen dalen, van het machtigste land tot het meest corrupte land. Waar de rijken de macht verder naar zich toetrok en misbruik maakte van de leemte tussen de oren van George W. Bush!

Nieuwe ronde nieuwe kansen: Obama

In het rijtje hierboven ontbreekt de waanzinnige public relationsstunt van Bush, hem ongetwijfeld weer ingefluisterd, om op 1 Mei 2003 te landen op het dek van het Amerikaanse vliegdekschip Abraham Lincoln en in pilotenpak heel macho te roepen dat de Mission Accomplished was. Maar de 2500 dode Amerikaanse soldaten, de meer dan 1 Miljoen Iraakse burgerdoden, waren kennelijk slechts een bijkomend detail.

Laten we onze focus en positieve intentie richten op Barack Obama, laten we hopen dat hij er niet voor terugdeinst om zaken uit het bewind van Bush  jr. aan de kaak te stellen, zonder daarbij zelf vieze handen te maken en de zaak te laten uitlopen op een welles-nietes-spelletje. Het herstellen van de grondwet van de VS kan met een fijner gevoel dan Bush jr. ooit had kunnen voorzien!

Advertentie

4 gedachten over “‘Mission Accomplished’ Mr. Bush??

 1. een man het am.presidentschap niet waardig ?
  is dat zo ?
  laat het ons hopen,
  amerika is op zijn eentje verantwoordelijk voor de grootste miserie wereldwijd
  maar laat ons hopen,
  en dat kan met barack obama
  het is zijn geloofspunt
  en hij doet het ook, hoop geven:
  1 dag voor het begin van zijn hoopvol bewind
  hebben de mensen in gaza terug hoop op…

 2. Hoop doet leven.
  Maar de mensen die het echt voor het zeggen hebben, (een paar families, bankiers etc) zijn er nog. En die trekken aan de touwtjes; ook bij Obama.
  Als hij hier tegenin durft te gaan;
  HULDE

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.