Advertentie

’n Prof, ’n student en ’n discussie over ‘God’..


Een atheïstische filosofieprofessor bespreekt met zijn studenten, tijdens een college, de problemen die de wetenschap heeft met het begrip ‘God de Almachtige’. Hij vraagt aan één van zijn studenten om op te staan, waarna het volgende gesprek zich ontwikkelt:

Prof: “Zo jongeman, mag ik je vragen: geloof jij in God”

Student: “Absoluut professor!”

Prof: “Is God goed?”

Student: “Jazeker!”

Prof: “En God is almachtig?”

Student: “Jazeker”

Prof: “Mijn broer stierf aan kanker, ook al bad hij tot God om hem te genezen van die kanker. De meeste van ons zouden andere mensen die ziek zijn, helpen. Maar God deed dat niet bij mijn broer. Waarom is deze ‘God’ dan zo goed?”.

De student laat een peinzend “Mmmm..” horen en zwijgt.

Prof: “Dáár heb je geen antwoord op, is het niet? Dus jongeman, laten we eens  opnieuw beginnen; is God goed?”

Student: “Jazeker”

Prof: “En Satan, is die goed?”

Student: “Nee professor!”

Prof: “En waar komt Satan eigenlijk vandaan?”

Student: “Van… God..”

Prof: “That’s right. Maar vertel me verder eens jongen, is er kwaad in de wereld?”

Student: “Jazeker!”

Prof: “Het kwaad is overal, zo is het toch? En God schiep alles. Is dat correct?”

Student: “Inderdaad”.

Prof: “Dus wie schiep het kwaad?”

De student geeft geen antwoord.

Prof:Is er ziekte? Onsterfelijkheid? Haat? Lelijkheid? Al deze afgrijselijke zaken bestaan in de wereld, zo is het toch?”

Student: “Jazeker professor”

Prof: “Dus…? Wie schiep dit allemaal?”

De student antwoord wederom niet.

Prof:De wetenschap zegt dat je 5 zintuigen hebt, die je in staat stellen om de wereld om je heen te identificeren en te observeren. Zeg me eens jongeman, heb je God ooit ‘gezien’?”

Student:Nee meneer”

Prof:En vertel eens, heb je God ooit gehoord?”

Student: “Nee, nooit”.

Prof: “En heb je je God ooit geproefd of gevoeld. Misschien heb je hem geroken dan? Heb je ooit een zintuigelijke perceptie gehad van ‘God’ in dat opzicht?”

Student: “Nee professor, ik ben bang van niet”

Prof: “En toch, toch geloof je in hem?”

Student:Ja!”

Prof: Volgens een empirisch, getest en demonstratie  protocol, concludeert de wetenschap dat God niet bestaat. Wat is jouw reactie daarop, mijn beste?”

Student: “Niets, ik heb alleen mijn geloof”

Prof:Inderdaad, je geloof. En dat is nou precies het probleem dat de wetenschap heeft.”

Student: “Professor, mag ik nou eens iets vragen; er is toch zoiets dat we ‘warmte’ noemen?”

Prof:Jazeker!”

Student: “En er is zoiets als ‘koude’?”

Prof:Jazeker

Student: “Nee professor, dat is er niet!”

In de collegezaal valt een doodse stilte na deze woordenwisseling; je kunt een speld horen vallen.

Student: “Jazeker meneer, je kunt een boel hitte hebben, nóg meer hitte, superhitte, megahitte, withete hitte, een beetje hitte of géén hitte. Maar er bestaat niet zoiets als koude.. We kunnen naar – 273 graden Celcius afdalen, waar er geen enkele hitte meer is, maar verder dan dat absolute nulpunt, kunnen we niet.
Er is dus niet zoiets als ‘koude’. Dit woord gebruiken we alleen om aan te geven dat er een afwezigheid van ‘warmte’, van ‘hitte’ is. We kunnen de ‘koude’ niet meten. Warmte is energie. Maar daarom is ‘koude’ nog niet het tegenovergestelde van ‘hitte’. INTEGENDEEL, HET IS DE AFWEZIGHEID ERVAN..”

De zaal wordt zo mogelijk nog stiller.

Student: “En wat denkt u van het donker? Is er zoiets als ‘het donker’?”

Prof: “Jazeker, want wat is de nacht als er geen ‘donker’ is?”

Student: “Helaas professor, u zit er weer naast. Het donker toont de afwezigheid van iets. Je kunt zwak licht hebben, normaal licht, helder licht, knipperlicht… Maar als je geen constante ‘flow’ van licht hebt, dan heb je ‘NIETS’. Wat we dan omschrijven met ‘het donker’, zo is het toch? Maar de realiteit toon ons, dat ‘het donker’ dát nou precies NIET is..
Want als dat zo was, zouden we in staat zijn het ‘donker’ nog ‘donkerder’ te maken, door er meer licht uit te halen, zo is het toch?”

Prof:En wat wil je daarmee nu allemaal zeggen, jongeman?”

Student: “Mijn punt is meneer, dat uw filosofische gedachtengang mank gaat.

Prof: “Hoe bedoel je ‘mank gaat’? Leg eens uit!”

 

Student: “Professor, u werkt van de aanname van dualiteit. U redeneert vanuit de gedachte dat er leven is en dat er dood is. Een goede God en een slechte God. U redeneert vanuit de gedachte dat ‘God’ iets eindigs is, iets dat we kunnen meten. Maar professor, laten we wel wezen, de wetenschap is nog niet eens instaat een ‘gedachte’ te verklaren.. De wetenschap gebruikt electriciteit en magnetisme, maar heeft beiden nog nooit gezien, laat staat begrepen..!
Naar de dood kijken als het tegenovergestelde van ‘leven’, is volledig voorbij gaan aan het feit dat de ‘dood’ niet kan bestaan als een losse ‘zaak’. Dood is daarmee ook niet het tegenovergestelde van leven, maar de afwezigheid ervan!

Maar nog eens iets professor, vertelt u uw studenten dat wij zij geëvolueerd zijn van de aap?”

Prof: “Als je refereert aan het natuurlijke evolutieproces, jazeker, natuurlijk doe ik dat…”

Student: “Hebt u de evolutie ooit met uw eigen ogen waargenomen, professor?”

De professor schudt zijn hoofd met een glimlach, zich realiserend waar deze discussie langzaam maar zeker naar toe gaat..

Student: “Omdat nog nooit iemand het process van evolutie heeft zien plaatsvinden, en niet kan aantonen, dat dit een voort-durend streven is van de natuur, doet u dan feitelijk niets anders dan uw mening verkondigen? Ben u dan in feite niet een priester in plaats van een wetenschapper?”

Een gegrinnik stijgt op uit de collegezaal.

Student: “Is er iemand hier in de klas die de hersenen van deze professor ooit heeft gezien?”

De studenten schateren het uit.

Student: “Is er iemand hier aanwezig die zijn hersenen heeft gehoord, geproefd of gevoeld, misschien heeft iemand het geroken?  Blijkbaar is niemand daartoe in staat geweest. Dus volgens de wetenschappelijke regels van het empirische, stabiele, demonstrabele protocol, concluderen we dat u geen hersens heeft, professor. Met alle respect meneer, hoe kunnen we dan ooit uw colleges vertrouwen?”

De collegezaal valt weer stil en de professor staart naar de student met een onpeilbare gezichtsuitdrukking.

Prof: “I denk jongeman, dat je daar dan maar vanuit moet gaan, er dus in moet geloven.”

Student: “Juist professor, dát is het natuurlijk. De band die er is tussen God en de Mens heet geloof. Dat is wat alles in beweging en levend houdt.”

* * * * * *

Deze conversatie heeft zich daadwerkelijk voorgedaan; de student was niemand minder dan Dr. APJ Abdul Kalam, de ex-president van India. Vanuit een extreem filosofisch standpunt is het een tamelijk indringend verhaal, vind je niet? En wellicht ligt in de constatering dat wetenschappers zichzelf gefocussed hebben op, en geobsedeerd zijn door, het concept van dualiteit, een diepe waarheid geborgen.

96 gedachten over “’n Prof, ’n student en ’n discussie over ‘God’..

 1. Dood is niet het tegenovergestelde van leven. Dood is het tegenovergestelde van geboorte. Het zijn momenten in van het tijdloze, oneindige leven. De tegenstelling is dat de geboorte het begin aangeeft van het tot uitdrukking komen van leven in het tastbaar lichaam en de dood daar een einde aan geeft.
  Het tegenovergestelde van leven is niet-leven, en aangezien niet-leven niet bestaat, omdat alles in onze kosmos leeft en onderhevig is aan de evolutie van het Ene Leven.

  Leven kent dus eigenlijk geen tegenstelling!

 2. vanuit de perceptie van dualiteit gezien is het onnoembare, benoembaar geworden…Dan kan elk besstje bij de naam worden genomen. Een ervaring die tijdloos is is niet te omschrijven en het goddelijke is een tijdloze ervaring.

 3. waarom als het niet te omschrijven is noem je het alsnog goddelijk??
  Is het beide niet gewoon een duaal gegeven…satan en god?
  satan voor het gericht zijn op het kwade en god voor het gericht zijn op het goede…
  en zou dan het goddelijke tijdloze net zo goed een satannelijke tijdloze ervaring kunnen zijn?

  loop maar beetje te brainstormen hoor dan komen er weleens zulke bubbles boven drijven :))

 4. Ja dat is ook het heikele punt. echter goddelijk was er toch al voor het satannelijke? god=zijn satan=afwezigheid van god, het aannemen van god als goed en satan als slecht is nog steeds de preceptie vanuit een dualistisch perspectief. En zijn kent geen dualiteit goed/fout etc. en hoe omschrijf je dan een zijn?

  mvdg

 5. Satan is niet God!!! In de bijbel lezen we het volgende: Jesaja
  12 O morgenster, zoon van de dageraad,
  hoe diep ben je uit de hemel gevallen.
  Overwinnaar van alle volken,
  hoe smadelijk lig je daar geveld.
  13 Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel,
  boven Gods sterren plaats ik mijn troon.
  Ik zetel op de toppen van de Safon,
  de berg waar de goden bijeenkomen.
  14 Ik stijg op tot boven de wolken,
  ik evenaar de Allerhoogste.
  15 Nee! Je daalt af in het dodenrijk,
  in de allerdiepste put.
  Dit is de Waarheid!.Satan wilde zichzelf gelijkstellen aan God.Dit is de reden van al het kwaad in de wereld,en zeker niet God.God is goed,niemand anders,verteld Jezus Zijn zoon.

 6. Het zal wel komen doordat ik geen wetenschapper ben, maar de professor zou dit gesprek met mij niet gehad kunnen hebben. Het zou al snel een andere wending hebben genomen.
  Bij zijn vraag ‘En satan, is die goed?” zou ik geantwoord hebben: Die is ook oké. Want die is immers ook van god.
  En op zijn vraag: “Dus wie schiep het kwaad?” zou mijn antwoord zijn: God; hij/zij faciliteerde het. En de vraag: “Dus?.. wie schiep dit allemaal?” Was daarmee reeds beantwoord: God schiep in beginsel dit allemaal.
  De vraag of ik god dan wel eens gezien had, zou ik onverwijld positief hebben kunnen beantwoorden: Ja, gezien, gehoord, geroken, gevoeld, geproefd en zelfs gedragen, gebaard, gezoogd en begraven! In zijn/haar alomaanwezigheid. Ergo, professor, ik hoef niet te gelóven in god…

  De professor zou wellicht geconcludeerd hebben dat er met mij geen redelijk gesprek te voeren valt, daar ik blijkbaar zelfs te stom ben om voor de duvel te dansen. (Zoals wijlen mijn grootmoeder placht te zeggen.)
  En hij zou waarschijnlijk niet eens meer naar mijn exposé – dat koude en duisternis een graduele afwezigheid van warmte en licht is en dat het licht zelfs in de duisternis schijnt – hebben willen luisteren.

  Dus de student in het artikel heeft het handiger aangepakt en heeft het derhalve dan ook tot president van India geschopt. (Tja, de medaille heeft in dit ondermaanse toch altijd 2 zijden…)

 7. God kan niet iedereen redden die een ziekte heeft dan krijg je al snel overbevolking (domme argumentatie in mijn ogen)lijkt mij en was de broer van de leraar gelovig..? zo niet zal God je ook niet zo snel helpen…….en satan is er omdat wij onze onsterfelijkheid verloren hebben en nu zonde en dood kennen en hij net als ons naar beneden is gestuurd en zonder goed geen kwaad de dualiteit is alleen hier op aarde het is nodig!!!!

 8. satan was de prachtigtste schepping van God, hij was er bloedtrots op en hield er zielsveel van.

  Maar helaas, satan raakte geweldig over het paard getild door al die enorme gaven die hij had gekregen en zei toen tegen zijn Schepper God: wat ik ben vind ik niet genoeg. Ik kan en wil net zo zijn als Jij.

  En hij voegde de daad bij het woord. Alleen vergat hij een klein dingetje nl: God is Liefde en Leven en buiten Hem is dat er niet. Dus satan koos voor de liefdeloosheid. Hij doet alles na wat God ook doet maar dan kunstmatig, zonder hart en leven.

 9. Spacefuture-exopolitic Vlaanderen-Antwerpen

  De beste examenvraag voor de space-unifs: iedereen is op voorhand geschift,gezift en geflest definitief met of zonder herexamens.
  Astronomie:
  sterren, manen, zonnen, asterioden… vormen zich tot sterrenstelsels, zonnestelsels en melkwegstelsels in het universum = de plaats voor al dit gebeuren (de ruimte of de kosmos of de hemel of het heelal).
  Hoe is de plaats voor al dit gebeuren = universum zelf er gekomen of tot stand gekomen anders was er geen astrobiologie mogelijk.
  Dit geheel is de X-factor het onbekende op astronomische vlak, het iets ontstaan uit het niets de bron van oorsprong voor alles in het universum?
  Hoe kunnen andere intellectuele wetenschappelijke wezens uit de ruimte of Extraterrestrials hier een correct antwoord op geven?

 10. @ Kees
  Je mag zelf weten wat je uit de muur trekt. Eindverantwoording is voor jou.

  @ rasecht berensiroop
  ER is geen intelligenter schepsel in dit universum dan satan, dus veel succes ermee.

  groet, Abranna is de echte naam voor Anne, voortaan op die naam aan te spreken.

 11. @Anne/Abranne
  “God is Liefde en Leven, en buiten hem is dat er niet. Dus Satan koos voor de liefdeloosheid.”

  Ik begrijp dat je bedoelt dat Satan ergens buiten God is en opereert?
  Is God in jouw perceptie dan niet de Ene, Almachtig en Alomaanwezig? HET, de Grote Nul, dat/die alles creëerde uit NIETS?
  Hoe kan er nou IETS zijn BUITEN God??
  Misschien is hier sprake van een naamsverwisseling?
  Het Domein van God is geen bubbel in het Domein van Satan, maar omgekeerd: Het domein van Satan is een bubbel binnen het grenzeloze Domein van God. Zoals onze dualistische mind ook zo’n bubbeltje is.

  Uit jouw tekst maak ik op dat Satan volgens jou GROTER is dan God…

 12. Ach ach die hoofdjes van ons toch…willen alles zo graag snappen hehe
  Terwijl we ons in het vierkant rond denken gaat het antwoord in de ervaring aan ons voorbij.

 13. We worden steeds groter, maar hoe groot we ook ooit zullen worden, het oneindige is gróter.
  God begrijpt Zichzelf ook niet. Daarom werpt hij vonken van zichzelf rondom in zijn/haar eindeloze Ruimte om zichzelf te kunnen zien en ervaren… God is het enige, niet te kraken enigma.

  En om misverstanden te voorkomen: Als we iets willen begrijpen, dan zullen we onze huidige kleinheid los moeten laten en ons VERPLAATSEN in het grotere. Dat grotere is dan weer een nieuwe “huidige kleinheid” van waaruit wij ons kunnen verplaatsen in het “nieuwe grotere” enz.
  Mensen zien het kleinere of hun “huidige kleinheid” vaak als een vijand die vernietigd moet worden. Het is echter je grootste vriend, je énige kans om te groeien ofwel te Leven. Heb je huidige kleinheid lief en voel mededogen en dankbaarheid, dit zal je verplaatsen in het grotere.

  Het oneindig grotere = het oneindig kleinere.

 14. Inderdaad joris dat zijn mooie alternatieve perspectieven op het leven en het zal voor diegenen die er hun thuis in vinden mooie inzichten en ervaringen brengen.

  Die ervaringen en inzichten zullen dan op zich zelf staand ook weer een innerlijke stem in hun beroeren en indien ze die ook opschrijven zijn ze ook in gesprek met god…hun perspectief op het gods idee…mede gevoed door hun dagelijkse ervaringen en hoe ze op een onbewust niveau de wereld wensen te ervaren.

  Maar waak je voor de valkuil om deze boeken als een nieuwe bijbel te omarmen want alles is geschreven in een tijdsgeest en wat op dit moment de waarheid is zal het volgende moment achterhaald zijn (zo ook hetgeen wat ik hier schrijf hehe)en tevens is er de valkuil dat we weer een beeldvorming creeren van een mannetje aan de andere kant van de lijn die op een stoeltje zit om ons te vertellen hoe we moeten lopen naar een voor hem zo interesant mogelijke bestemming.

  Ik ben van mening dat de stem gods onze eigen stem is…ons eigen god zijn gebundeld in een brandend verlangen naar het ervaren van onze alomvattende eenheid in een wereld van dualiteit en die ons inspireerd in het delen van onze ervaringen.Waar ik het voor doe..tja daar kan ik vele en lange zinnen over een bron buiten mij die wezenlijk in mij huist aan wijden maar is het ervaren van dat verlangen en er gehoor eraan geven niet gewoon al wat er is? :))

  gr john

 15. Deze vind ik zo mooi

  Footprints in the Sand

  One night I dreamed I was walking along the beach with the Lord. Many scenes from my life flashed across the sky.

  In each scene I noticed footprints in the sand. Sometimes there were two sets of footprints, other times there was one only.

  This bothered me because I noticed that during the low periods of my life, when I was suffering from anguish, sorrow or defeat, I could see only one set of footprints, so I said to the Lord,

  “You promised me Lord,
  that if I followed you, you would walk with me always. But I have noticed that during the most trying periods of my life there has only been one set of footprints in the sand. Why, when I needed you most, have you not been there for me?”

  The Lord replied, “The years when you have seen only one set of footprints, my child, is when I carried you.”

  Mary Stevenson, 1936

 16. Er zijn satanisten die de illuminatie/vrijmetselarij oid. zijn uitgestapt vanuit een hoge rang. Robin de Ruiter heeft hier ook een boekje over open gedaan. Deze mensen getuigen er allemaal van dat ze overgenomen werden door demonen.

  Een lid van de Witte Broederschap heeft uit de school geklapt wat hij moest doen voor zijn eerst inwijding:

  Hij was nog in enige mate argeloos. ER werden eerst nog wat pizza’s besteld zodat niemand met zijn maag bezig zou zijn tijden het ritueel.

  De pizza jongen kreeg binnen nog heel hartelijk een frisje aangeboden wat hij zich ter harte nam. Er zat een slaapdrank in en werd wakker op een slachtbank.

  De inwijdeling zegt dat hij toen overgenomen werd door een demon en hij dingen deed die hij niet voor mogelijk gehouden had. Hij heeft de jongen die bij zijn volle bewustzijn was gewoon in stukjes gesneden. Het wordt vanwege de gruwelijkheid niet eens in detail verteld. Daarna ramt iemand van de broederschap een mes in de borst van de stervende jongen en duwt de hand van de inwijdeling in zijn borst. Hij voelt dat zijn hand tegen een kloppend hart komt en op dat moment opent hij zijn hand en neemt het hart erin. Hij rukt het uit de borst van de jongen en kijkt naar het hart in zijn hand. Dan neemt hij een hap uit dat nog nakloppende bloedende verse hart en eet het op.

  Daarna word als in een slagerij het lichaam ‘ontleed’, de spieren van de botten gehaald, de botten in de vermorzelaar fijngemalen en de auto van de jongen op een zeer professionele manier weggewerkt.

  Om verder op te kunnen klimmen in deze broederschap moet je een van de meesters (de broederschap kent alleen maar meesters geloof ik) kunnen hypnoiseren en doden. Daar moeten natuurlijk wel een paar getuigen van zijn.

  Van deze ‘mensen’ lopen er 200 rond in Europa en bekleden machtige posities.

  Hitler en Walt Disney moesten altijd hun handen wassen als ze wisselden van ‘alter ego’. Hitler waste zijn handen een paar keer per dag, Disney ettelijke keren per uur.

  Ik denk dat het gevaarlijk is om het bestaan van satan te ontkennen.

 17. Ik heb me nooit kunnen voorstellen dat ergens een god was, die leek op de mensen zoals wij ze kennen, die dezelfde nukken en ego heeft als een dezer mensen, en dat nog een keer uitvergroot. Of wat abstracter gesteld dat er hogere wezens zijn die het of goed of slecht met ons voor hebben.
  Ik ben ervan overtuigd geraakt bij mijn eigen zoektocht naar God dat dit moet leiden naar verbinding en niet naar afzondering. Verbinding staat voor mij voor onvoorwaardelijke liefde en afzondering voor conditionele liefde. Bij conditionele of voorwaardelijke liefde komt die dualiteit weer om de hoek kijken. Liefde versus angst. ‘God’ versus ‘Satan’. Als je je conformeert aan wat wij vinden dan ontvang je onze liefde. O wee als je je niet conformeert dan voldoe je niet aan de voorwaarden en helaas je ontvangt niet onze liefde. De god beschreven in de bijbel is helaas een god van voorwaardelijke liefde althans in letterlijke zin (in allegorische zin zijn er meer boodschappen uit de bijbel te halen) Indien je niet met hem bent ben je tegen hem (waar kennen we dat ook alweer van?) en moet er hoe dan ook met je worden afgerekend, en nog wel gebaseerd op één leven, ongeacht wat je startpositie is in dit leven. Gij zondaar! De kerk heeft daarvoor de erfzonde bedacht oftewel ik werd al geboren als een zondig mens (jaja) en je bent geen knip voor de neus waard in de ogen van de bijbelse God. Lekker liefdevol allemaal. Mensen zijn makkelijk te kneden voor alle doeleinden (oorlog?) als je ze maar volpropt met ‘goddelijk’ opgelegd schuldgevoel. Best merkwaardig als je bedenkt dat God na het afronden van de schepping zag dat het goed was. Hij heeft volgens mijn letterlijke intepretatie van de bijbel door de zondeval door de zondige Adam en Eva zelf een imperfectie gecreëerd en verwacht van ons perfectie. Een God die condities schept voor het geven van liefde is in mijn ogen niet die God die ik tijdens mijn zoektocht wil aantreffen. In de onvoorwaardelijkheid der dingen, daarin vind ik God dus ook in meZELF, mijn en onze eigen goddelijke vonk, uit dezelfde bron. Daar is God, die zich niet door woorden laat omschrijven.

 18. Niemand legt je iets op.

  De Maya’s geloven ook in een dergelijk wezen, en ook andere culturen liggen daar aardig mee op 1 lijn. maar als iets bijbel heet dan zit het per definitie in het verdomhoekje.

  Je mag kiezen wat je zelf wilt en dat geldt ook voor mij. Of moet ik me nu beknot voelen in mijn vrijheid van meningsuiting door jouw mening? Nee hoor. En jij ook niet door de mijne. Ga je gang, kies wat je wilt.

 19. ‘In het midden gaat men het veiligst.’ Dit is ooit door Ovidius aangeven en ook doe Boeddha aangereikt als de sleutel je te verlossen van de dualiteit. je ZELF verlossen van de dualiteit betekent kiezen voor de onvoorwaardelijkheid. Enige verdieping in het fenomeen ‘satan’ houd mij vast aan deze dualiteit, zuigt zich naar binnen geeft je Angst als cadeau. Satan bestaat alleen als wij het toestaan en is onderdeel van het duale denken van ‘donker’ en ‘licht’. wij zijn ongelooflijk complexe wezens die onderworpen zijn aan de wetten van de cosmos. Wees ervan bewust, doorvoel ze, adem ze, wees er de essentie van, ongeacht hoeveel levens we ervoor nodig hebben dit te ‘ZIJN’. Een keus is niet nodig. Het ‘IS’.

 20. Bestaat God….. oordeel zelf.
  Stel je zou met god kunnen praten wat zou je hem vragen?
  (ervan uitgaande dat god iets buiten jezelf is 🙂 )

  Een van je vragen zou kunnen zijn.

  God er is zoveel elende op de wereld, oorlog, mileu verontreiniging etc. Waarom laat u dat gebeuren doe iets.

  God’s antwoord; Mijn kind ik gaf jullie deze wereld waarom maken jullie er zo’n puinhoop van!

  Jouw leven en jouw keuzes daar ben je vrij in. Loop niet weg voor je verantwoordelijkheden.

  Man in the mirror:
  http://www.youtube.com/watch?v=0Zd8W2roJn8

  Het enige wat ik verder nog wil zeggen is:
  The music that sels is the music poeple want to hear the message is out there 😉 Seek And You Shall Find!

 21. Deuteronomien 4:24 “Want de HEERE, uw God is een verterend vuur, een naijverig God.”. Kijk jean Paul het gaat niet om het feit of je bijbelkennis hebt of niet. De keuze aan ons is heel simpel: Zijn wij afscheiden van god in het duale denken van (conditionele) ‘Liefde en ‘Angst’ dus houden we vast aan een ‘gelijk’ vastgelegd in een 2000 jaar oud boek of kiezen we voor de ‘onvoorwaardelijke liefde’ dat ons kan verlossen uit ons aardse 3D-denken? Naast mooie citaten is de bijbel ook een boek vol horror. Het heeft niets met oordelen te maken. Het heeft te maken met de keuze tussen onvoorwaardelijk of conditioneel cq voorwaardelijk. Jezus leven en handelen was en en is een voorbeeld van hoe je het ‘christenbewustzijn’ in je zelf kunt manifesteren. Het zit hem vast in de interpretaties. That’s all.

 22. “God’s antwoord; Mijn kind ik gaf jullie deze wereld waarom maken jullie er zo’n puinhoop van!” U is kennelijk in gesprek met uw god.

  Ja, ja, maar wie heeft ons “gemaakt” dan? Waarom zijn we dan niet allemaal van dezelfde uitvoering, taal, rijkdom, noem maar op?

  Gelovigen zijn afgestudeerd op het aanpraten van schuldgevoelens tot religieuze proporties. Niet duidelijk is welk doel dat dient, behalve dan eigen belang, want dat ligt voor de hand gezien de verschillen die er zijn “aangebracht”.

 23. Uit het materiaal van The Wingmakers:
  ~~~~~~~~~~~~

  – Mijn centrale boodschap –

  “Ik draag deze boodschap aan jullie over, degenen die ik bewogen heb met het geluid van mijn stem. Deze woorden zijn mijn handtekening. Jullie mogen je twijfel, je angst, je geloof en je moed meebrengen, het maakt niet uit, want je zult aangeraakt worden door het ritme van mijn stem. Het beweegt door je heen als een bundel licht welke, al is het maar voor een moment, het duister verdrijft.

  Ik verblijf in een frequentie van licht waarin eindige wezens mij niet kunnen ontsluieren. Wanneer jullie me zoeken, zul je falen. Ik word niet gevonden, noch ontdekt. Ik word alleen gerealiseerd in eenheid, verbondenheid en heelheid. Het is precies die eenheid welke je voelt wanneer je onderling verbonden bent met al het leven, want dit ben ik en alleen dit. Ik ben al het leven. Als jullie mij willen zoeken, beoefen dan het gevoel van heelheid en verbondenheid.

  In mijn diepste licht heb ik jullie gecreëerd uit mijn verlangen om mijn universum te begrijpen. Jullie zijn mijn vertegenwoordigers. Jullie zijn vrij om van universum naar universum te reizen als deeltjes uit mijn oneindige schoot met bestemmingen die alleen jullie zullen bepalen. Ik schrijf jullie je reis niet voor, nog het doel ervan. Ik vergezel jullie alleen maar. Ik stuur jullie niet van hier naar daar, noch straf ik jullie als jullie verdwalen van mijn hart. Dit doe ik als het resultaat van mijn geloof in jullie.

  Jullie zijn de erfgenamen van mijn licht, dat jullie vorm heeft gegeven. Het is mijn stem die jullie heeft doen ontwaken voor je individualiteit, maar het zal jullie eigen wil zijn die je zal doen ontwaken voor onze eenheid. Het is jullie verlangen om me te leren kennen als jezelf, wat jullie in mijn aanwezigheid brengt, zo perfect verborgen voor jullie wereld. Ik ben achter alles dat je ziet, hoort, aanraakt, proeft, ruikt, voelt en gelooft.

  Ik leef voor jullie ontdekking van mij. Het is de hoogste uitdrukking van mijn liefde voor jullie, en terwijl jullie zoeken naar mijn schaduwen in de verhalen van jullie wereld, wordt ik, het onuitwisbare, onzichtbare licht, in toenemende mate zichtbaar. Stel je het verste punt in de ruimte voor, in een donker portaal, gevormd in een vergelegen melkwegstelsel, en vermenigvuldig dan deze afstand met de hoogste numerieke waarde die je kent. Gefeliciteerd, je hebt een atoom uit mijn lichaam gemeten.

  Realiseren jullie je hoe onvoorstelbaar ik ben? Ik ben niet wat je kunt weten, of zien, of begrijpen. Ik besta buiten begrip. Mijn uitgestrektheid maakt me onzichtbaar en onvermijdelijk. Er is nergens een plaats waar je zonder mij kunt zijn. Mijn afwezigheid bestaat niet. Het is juist deze aard welke mij uniek maakt. Ik ben de Eerste Oorzaak en het Laatste Gevolg, verbonden middels een ondeelbare ketting.

  Er is geen smeekbede die mij beroert. Geen gebed welke me nader in jouw wereld trekt, tenzij het vergezeld wordt van het gevoel van eenheid en heelheid. Er is geen tempel of heilig object dat mij raakt. Zij brengen jullie niet dichter bij mijn uitgestoken hand, noch hebben ze dat ooit gedaan. Mijn aanwezigheid in jullie wereld is onveranderlijk, want ik ben het toevluchtsoord van zowel de kosmos als van die ene ziel in jou.

  Ik zou eenieder van jullie in dit ene moment kunnen doen ontwaken tot onze eenheid, maar er is een groter ontwerp – een veel grootsere visie – welke jullie plaatst binnen de grenzen van tijd en ruimtelijke dimensies van gescheidenheid. Dit ontwerp vereist een vooruitgang in mijn heelheid, welke jullie weer laat kennismaken met onze eenheid door de ervaring van gescheidenheid. Jullie ontwaking, hoewel langzaam en soms pijnlijk, is verzekerd, en dit moeten jullie vertrouwen boven al het andere.

  Ik ben de voorouderlijke vader van alle schepping. Ik ben een persoonlijkheid die leeft in een ieder van jullie als een vibratie welke uitstraalt naar alle delen van je bestaan. Ik verblijf in deze dimensie als jullie baken. Als je deze vibratie volgt, als je het in het centrum van je reis plaatst, zul je mijn persoonlijkheid ontmoeten welke leeft achter de deeltjes uit je bestaan.

  Ik ben niet om bang voor te zijn of om onverschillig tegenover te staan. Mijn aanwezigheid is onmiddellijk, tastbaar, en echt. Jij bent nu in mijn aanwezigheid. Hoor mijn woorden. Jij bent in mijn aanwezigheid. Jij bent meer in mij dan ik in jou. Jij bent het vernis van mijn geest en hart, en nochtans beschouw je jezelf als het product van een aap. Jullie zijn zoveel meer dan jullie je realiseren.

  Onze vereniging was, is en zal altijddurend zijn. Jullie zijn mijn gezegend nageslacht met wie ik innig verbonden ben op wijzen welke jullie niet kunnen begrijpen en daarom niet kunnen waarderen.

  Jullie moeten je geloof en ongeloof opschorten in wat je niet kunt waarnemen, in ruil voor jullie weten dat ik echt ben en in jullie leef. Dit is mijn centrale boodschap aan al mijn nageslacht. Hoor het goed, want daarin kun je de plaats vinden waar ik verblijf.”

  http://www.wanttoknow.nl/overige/wie-of-wat-god-is/

 24. Die professor wordt wel op het verkeerde been gezet met de vraag: “…vertelt u uw studenten dat wij zij geëvolueerd zijn van de aap?” De evolutietheorie gaat daar helemaal niet van uit; mensen en apen hebben gemeenschappelijke voorouders.

  Verder is het toch weer een uitermate vervelende discussie die ik ook wel eens voer met gelovigen en die eigenlijk altijd met de zelfde dooddoener eindigd

  ik zeg: als god alwetend, almachtig, rechtvaardig en liefhebbend is waarom laat hij dan menselijk lijden toe

  antwoord: vanwege het goddelijke plan

  pfff…

 25. Waarom mag je menselijk lijden niet toelaten? Het zou een saaie boel worden..
  Even serieus: Menselijke lijden is wellicht één van de consequenties van 3D-stoffelijkheid. Wellicht één van de consequenties van het vergeten-dat-je-onsterfelijk-bent..? Wellicht één van de consequenties van niet-goed-raad-weten met de dualiteit, die toch ook weer zulke mooie dingen voortbrengt..

 26. Het ene verschijnt als velen, het verschijnt in de vorm van jou en mij en doet vervolgens dat dit niet zo is haha.. Er is slechts eenheid wat zich hier aan her ervaren is Bewustzijn of God zo als je wilt is alles wat er is.

 27. Iedereen heeft het enkel altijd over de Bijbel, maar wordt leuker als je de heilige Koran bekijkt, die geven een andere definitie aan wat god is en wat satan is.
  Hun geheim zit em in de moslims vlag maar ook waarom de meeste van de moslims het liefst ’s nachts functioneel zijn en overdag willen slapen.

  Toegang tot God en of de Duivel is niet gebakerd aan het alleen feit van de Bijbel maar kent ook de optiek van meedere geloven en culturen van oudshers, er zijn veel meer aanknopings punten te vinden dan wat enkel in HET boek staat.

  ‘k Zou graag willen zeggen, ga eens naar Egypte toe, lees hieropglyphen op menig muren en zie wat de zon was en wat de maan was en ontdek het ouden dodenboek.

  Voor mij zijn er reeds al zeer veel dingen overduidelijk en hoef me daar ook niet echt meer druk om/over te maken, je voelt het wel of je voelt het niet.

  Tip: Lees eens een boek van Stuart Wilde, een stuk laat zien van de andere kant van de waarheid.

  http://www.stuartwilde.com/books/gods_gladiators.html

  http://www.stuartwilde.com/books/whispering_winds_of_change.html

 28. @Paul
  “Hun geheim zit em in de moslims vlag maar ook waarom de meeste van de moslims het liefst ’s nachts functioneel zijn en overdag willen slapen.”

  Leg eens uit, Paul?

 29. Uitleggen? was ik dan niet overduidelijk genoeg? er zijn genoeg bronnen te vinden waar het hele verhaal uit den doeken wordt gedaan.
  Je gewoon open zetten voor het verhaal van al die anderen mensen die buiten onze westerse wereld leven en met meer zelfs ook nog aanwezig zijn.
  Op zelf onderzoek uit gaan of eens naar ‘The Arrivals’ op youtube kijken als basis.

 30. Waarom is er lijden? Omdat de mens ervoor kiest.
  Mensen lijden onder elkaar en lijden onder de vergankelijkheid van het leven.

  Satan wordt door ons gemanifesteerd. Zonder ons geen Satan.
  Zonder ons wel God, alleen zal Hij niet gekend worden als zodanig.

  God is alle manifestatie, komend uit de eeuwige oerbron. Satan is een menselijke manifestatie, komende uit onze kennis van Goed en Kwaad en onze wil.

  Zo gauw wij die kennis van goed en kwaad zullen doorzien, doorvoelen eerder, dan is er geen ruimte meer voor Satan.
  Dan zullen wij ook geen ander meer willen onderdrukken, macht of rijkdom willen vergaren, meer willen zijn dan een ander, of geestesziek worden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.