Advertentie

Grove fraude van Big Pharma-onderzoeker!


Soms lijkt meneer Ab Klink, minister van VWS, op de hoogte te zijn van onze inspanningen hier op WantToKnow. Dát is de conclusie die je kunt trekken, als je enerzijds het onderstaande vertaalde artikel ontvangt én er tegelijkertijd in dezelfde sfeer een bericht wordt verspreid waarin Dhr. Klink wordt geciteerd die een onderzoek laat instellen naar de ‘gang van zaken met betrekking tot het besluitvormingsproces voor de aanschaf van 34 miljoen griepvaccins.’ De schát..

Maar terwijl meneer Klink onderzoek laat doen, is er in de VS nu dus al een farma-cowboy opgepakt voor malversaties (zie het artikel). Het komt er nu aan de andere kant van de oceaan, hier in Europa  dus, op aan, het strijdtoneel te gaan onderscheiden. Maar de ongelooflijke rotte wereld die schuilgaat achter het onderstaande bericht, wat natuurlijk maar een topje van de ijsberg zal zijn, zou bij iedereen alarmbellen al moeten laten afgaan. Vooruitlopend op het onderzoek van Klink, klinken de alarmbellen al. Misschien dat de naam van Dr. Wolgang Wodarg tóch een beetje is gaan rondklinken in de Haagse politieke wandelgangen.

Is dát de reden dat Klink zich nu al gaat indekken? Is hij de sluwste van de sluwste door zowel aan de inkoopkant alswel aan de publieke kant zich laat adviseren door deskundigen (‘onafhankelijk’ deskundigen)? Zodat hij aan beiden kanten zich ingedekt heeft?

Dit is de letterlijk tekst van het bericht dat door het ministerie van VWS is verspreid:

“Den Haag, 19 febr. Minister Klink (Volksgezondheid, CDA) laat een onderzoek uitvoeren naar de aanpak van de Mexicaanse grieppandemie in Nederland. Eind dit jaar moet de evaluatie klaar zijn. Zowel de bestuurlijke kant als de vaccinatiecampagne wordt onderzocht. Een van de twijfels die tijdens de pandemie rees was het grote aantal van 34 miljoen vaccins dat Klink had ingekocht om iedereen twee keer in te enten. De vraag is of dat echt nodig was.”

(Overigens een bizar detail: Dit bericht komt van het NRC, terwijl de NOS in haar bericht melding maakt van een essentieel verschil in de tekst, en spreekt over een ‘onafhankelijk’ onderzoek..! Zie HIER Sinds wanneer meld je bij een onderzoek dat het ‘onafhankelijk’ is.. Is dat zo bijzonder..?)

Tja daar zit je dan.. "Een van de twijfels die tijdens de pandemie rees was het grote aantal van 34 miljoen vaccins dat Klink had ingekocht om iedereen twee keer in te enten. De vraag is of dat echt nodig was."

Nou de vraag voor het onderzoek is niet of het écht nodig was om die 34.000.000 vaccins te bestellen, daarop is het antwoord natuurlijk een simpel ‘nee’ (met de ‘kennis van nu’, om in CDA-termen te blijven). Er is nog nooit zo’n kleine ‘pandemie’ geweest. De vraag dient dus volledig anders gesteld te worden: Is het systeem waarop Klink zijn beslissing tot aanschaf van de vaccins heeft gebaseerd, niet volledig rot?Als niemand het precies kan vertellen, kun je het hele overheidsbudget wel aan vaccins uitgeven! Nietdan?

Als we kijken naar de tentakelachtige invloed van de farmaceutische INDUSTRIE op onze samenleving, dan is werkelijk een monsterlijke ontwikkeling waar te nemen van fraude, beïnvloeding, lobby-werk, vriendjespolitiek, etc. Maar goed, het zal allemaal aan het licht komen, de krachten achter de schermen die hun werk doen om transparantie te bewerkstelligen, zijn goed gemotiveerd. Maar eerst maar het verhaal van ‘Hoe Dr. Scott Reuben aantoonde dat de fundamenten van het gezondheidssysteem volledig rot zijn’

Let vooral op de doorkijk die je in het verhaal kunt ontwaren naar de rol van Big Pharma. Zij maakten, zonder scrupules, driftig gebruik van de diensten van deze fraudeur! Wisten zij van niks? Speelden toneel toen e.e.a. aan het licht kwam? Auteur Mike Adams, die het artikel schreef, is heel duidelijk in zijn afwegingen. Is het één rotte appel in de mand of is dit het topje van de ijsberg? Voor Adams spreken we hier over een heel grote ijsberg…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
x

Onderzoeker van Big Pharma geeft fraude toe

Mike Adams, the Health Ranger / editor NaturalNews.com

1 februari  2010

2010 © vertaling Jan Smith voor Wantoknow.nl/be

(NaturalNews) Het wordt al de grootste fraudezaak in de geschiedenis van medisch onderzoek genoemd. Dr. Scott Reuben, voormalig lid van het ‘speakers bureau’ van Pfizer en Merck heeft ermee ingestemd zich schuldig te verklaren aan het vervalsen van tientallen onderzoeksrapporten die werden gepubliceerd in medische vakbladen.

"Is this the sound of knispering money I hear in my stetoscope?"

De voornaamste media maken nu ook al melding van het feit dat Dr. Reuben in 2005 een bedrag van US$75.000 van medicijnproducent Pfizer heeft aangenomen voor het uitvoeren van een onderzoek naar Celebrex.

Zijn onderzoek, dat werd gepubliceerd in een vooraanstaand medisch vaktijdschrift, is sedertdien door honderden artsen, doctoren en onderzoekers aangehaald om aan te tonen dat Celebrex helpt bij het verminderen van pijn na een operatie. Er is echter sprake van slechts een klein probleempje in dit geval: Er werden in dit onderzoek nooit patiënten betrokken!!

Gebleken is dat Dr. Scott Reuben het gehele onderzoek heeft vervalst en er desalniettemin in geslaagd is het te laten publiceren. En het blijkt niet het eerste onderzoek te zijn dat door Dr. Reuben werd gefingeerd: Hij vervalste in het verleden ook al gegevens over de medicijnen Bextra en Vioxx, zo staat in de Wall Street Journal te lezen.

Als gevolg van het grootscheeps gesjoemel met allerlei onderzoeken van Dr. Reuben voelde het vakblad Anesthesia & Analgesia zich kortgeleden gedwongen 10 ‘wetenschappelijke’ publicaties van de hand van deze auteur in te trekken. De Londense krant The Day rapporteert dat  inmiddels van 21 artikelen van Dr. Reuben is gebleken dat ze uit de duim werden gezogen  en daarom ook moeten worden herroepen.

Dr. Scott Reuben, topje van de ijsberg?

Nadat hij was betrapt op het vervalsen van onderzoeken voor Big Pharma, heeft Dr. Reuben naar het schijnt, een verklaring ondertekend waarin hij zegt in te stemmen met het terugbetalen van een bedrag van US$420.000 dat hij ontving van verschillende medicijnproducenten. Hij kan een gevangenisstraf van tenminste tien jaar tegemoet zien, alsmede een boete van US$250.000.

Hij werd op staande voet ontslagen door het ‘Baystate Medical Center’ in Springfield, Massachussets, waar hij werkzaam was en waar na een intern onderzoek aan het licht was gekomen dat hij gedurende tenminste 13 jaar onderzoeksresultaten heeft vervalst. (HIER de lead)

‘Business as usual’ bij Big Pharma

Opmerkelijk in dit verhaal is niet het gegeven dat een medisch onderzoeker klinische testen vervalst heeft voor de farmaceutische industrie. Het is ook niet het feit dat zogenaamde ‘wetenschappelijke’ medische tijdschriften de gemanipuleerde onderzoeken publiceerden. Het is zelfs niet opmerkelijk dat de medicijnproducenten deze charlatan bijna een half miljoen dollar betaalde terwijl hij bleef doorgaan met het uitpoepen van vervalste rapporten. Nee, het echte verhaal hier is, dat dit ‘business as usual’ is voor de farmaceutische industrie!!

Dr. Reuben’s acties zijn overigens helemaal niet zo buitengewoon. Medicijnproducenten kopen onderzoekers en artsen routinematig om. Medische tijdschriften publiceren valse, frauduleuze onderzoeken. Commissieleden binnen de Amerikaanse Voedsel en Waren Autoriteit (FDA) vertrouwen op vervalste onderzoeken bij het nemen van beslissingen over het al dan niet goedkeuren van medicijnen en de mainstream media citeren uit gecorrumpeerde onderzoeken wanneer ze het nieuws over nieuwe medicijnen wereldkundig maken.

Met andere woorden: bedrieglijk onderzoek is een wijdverbreide moderne drug. De farmaceutische industrie zou zonder dat niet eens goed kunnen functioneren. Het is juist vervalst onderzoek dat de industrie de beste marketingclaims en de krachtigste keurmerken van de FDA verschaft. Kwakzalvers als Dr. Scott Reuben maken deel uit van de farmaceutische winstmachinerie, want zonder gefraudeerde onderzoeken, omkopingspraktijken en corruptie blijft er voor de industrie überhaupt nog maar weinig te onderzoeken.

Veel te weinig mensen zien de per definitie tegengestelde belangen van pharma en gezondheid. Uw goede gezondheid gaat ten koste van hun winst en macht. Uw ziekte vult hun portemonnee. Een monsterlijke industrie werd geboren!

Wat te denken van het medisch tijdschrift Anesthesia & Analgesia dat de valse onderzoeksrapporten van Dr. Reuben gewoon publiceerde, hoewel het beweert een ‘wetenschappelijk’ medisch vaktijdschrift te zijn, waarin publicaties door vakgenoten op hun merites worden beoordeeld. Grappig eigenlijk, hoe een dergelijke wetenschappelijk medisch vakblad met graagte een frauduleus onderzoek publiceert met gegevens die door de auteur letterlijk uit de duim werden gezogen. Misschien moet dit soort medische tijdschriften in de universiteitsbibliotheken gewoon van de non-fictieplank worden verplaatst naar de afdeling sciencefiction.

Vergeet vooral ook niet dat de pleitbezorgers van de farmaceutische geneesmiddelen, vaccins en mammografieën met droge ogen verklaren dat hun conventionele geneeskunde kennis gebaseerd is op ‘goede wetenschap’. Het is allemaal wetenschappelijk en betrouwbaar, zo beweren ze, terwijl ze de alternatieve geneeskunde bestempelen als wazig, niet-wetenschappelijk modernisme. Misschien moeten ze maar eens snel in de spiegel kijken en zich realiseren dat het hun eigen systeem van kwakzalverij is dat op grote schaal gebaseerd is op frauduleuze onderzoeken , omkoping en corruptie.

Je schiet toch in een deuk als je de verkopers (‘pushers’) van vaccins en farmaceutische geneesmiddelen hoort beweren dat hun geneeskunde is gebaseerd op ‘wetenschap’  en natuurgeneeswijzen ‘niet bewezen’ zijn. Natuurlijk is het wetenschappelijk – het is net zo wetenschappelijk als de verhaallijn in een strip van Scooby Doo, net zo geloofwaardig als de medische licentie van een zesjarige peuter die voor Kerstmis de nieuwste Dokter Bibberset heeft gekregen. Veel farmaceutische onderzoekers zouden beter carrière kunnen maken met het schrijven van fictieve verhalen dan van wetenschappelijke publicaties.

Al die onnozele geesten die beweren dat moderne farmaceutische kennis gebaseerd is op wetenschappelijke bewijzen, zou ik deze drie woorden in overweging willen geven: Doctor Scott Reuben.

Medicijnproducenten steunen frauduleus onderzoek
Vergeet niet dat de medicijnproducenten de onderzoeken van Dr. Scott Reuben openlijk hebben gesteund. Ze betaalden hem eigenlijk om door te gaan met het produceren van valse rapporten.

De medicijnproducenten beweren in deze onschuldig te zijn, maar achter de schermen moeten ze geweten hebben wat er aan de hand was. Het onderzoek van Dr. Reuben stond voortdurend in dermate hoog aanzien bij de medicijnproducenten om nog te kunnen spreken van enige wetenschappelijke legitimiteit. Als een farmaceutisch industrieel producent wilde ‘bewijzen’ dat hun medicijn goed was voor een of andere toepassing, hoefden ze alleen maar aan Dr. Reuben te vragen om een onderzoeksrapport te produceren. “Hier heb je nog eens vijftig duizend dollar om te onderzoeken of ons medicijn goed werkt tegen post-operatiepijn.”

En binnen de kortste keren zou Dr. Reuben op magische wijze op de proppen komen met een splinternieuw onderzoeksrapport dat toevallig zou aantonen wat de sponsorende medicijnproducent bewezen wilden zien. Pleitbezorgers van de westerse geneeskunde beweren dat ze niet geloven in sprookjes, maar wanneer het aankomt op klinische onderzoeken, is dat opeens wel het geval: alle resultaten die zij wensen te zien, komen op miraculeuze wijze boven tafel, zolang de juiste onderzoeker wordt betaald, tovert hij die resultaten boven water onder het uitspreken van een paar bezweringen en veel gezwaai van zijn toverstafje: “Abracadabra… laten er nu onderzoeksresultaten zijn!!”

….. BENG!!!! De resultaten van het onderzoek verschijnen als bij toverslag. Ze worden allemaal gedocumenteerd in een “wetenschappelijke” publicatie, die op zijn beurt weer als bij toverslag wordt gepubliceerd in allerlei medische tijdschriften, die nalaten een paar eenvoudige vragen te stellen waardoor mogelijke fraude aan het licht kan komen. Ik neem aan dat die mensen toch wel een beetje in toverkunsten geloven, toch? Waar de wetenschap het laat afweten, vult een klein beetje ‘onderzoeksmagie’ op passende wijze de ontstane leegte op.

Het hele systeem maakt van de echte wetenschap een lachwekkende vertoning. Het is een systeem dat wordt gerund door criminelen die net zolang sjoemelen tot ze de wenselijk geachte wetenschappelijke bewijzen hebben om  in medische tijdschriften te kunnen publiceren en een FDA-goedkeuring in de wacht kunnen slepen voor medicijnen waarvan ze volledig beseffen dat ze dodelijke slachtoffers tot gevolg kunnen hebben.

Het feit dat Dr. Reuben gedurende 13 jaar allerlei frauduleuze studies in elkaar kon flansen en gepubliceerd kon krijgen in wetenschappelijk vaktijdschriften, werpt een geheel nieuw licht op hetgeen zich achter de schermen van de “op bewijs gebaseerde geneeskunde” bevindt.

Wat is ‘Op-bewijs-gebaseerde-geneeskunde?’

Het feit dat een onderzoeker als Dr. Reuben gedurende 13 jaar met zoveel succes allerlei frauduleuze studies in elkaar kon flansen en ze gepubliceerd kon krijgen in wetenschappelijk vaktijdschriften, werpt een geheel nieuw licht op hetgeen zich achter de schermen van de “op bewijs gebaseerde geneeskunde” bevindt.

Het recept voor ‘op bewijs gebaseerde geneeskunde’ is eigenlijk heel eenvoudig: Sjoemel met het bewijs! Zorg voor een publicatie in om het even welk medisch tijdschrift. Daarna kun je de vervalste bewijzen gewoon aanhalen als ‘vaststaand gegeven’!

Gelukkkig zijn er journalisten als Mike Adams, de auteur van dit artikel, die met open vizier in de slag zijn om waarheidsvinding.

Wanneer agressieve verkopers van geneesmiddelen en vaccins voor hun verdediging teruggrijpen op citaten uit “op bewijzen gebaseerde geneeskunde”, houd dan in het achterhoofd dat veel van hun zogenoemde bewijzen volledig gemanipuleerd zijn. Als ze beweren dat hun bedrijfstak van giftige chemische geneeskunde gebaseerd is op ‘echte wetenschap’, bedoelen ze eigenlijk te zeggen dat die gebaseerd is op frauduleuze wetenschap maar dat heimelijk is afgesproken het ‘echte wetenschap’ te noemen. Wanneer ze beweren ‘wetenschappelijke feiten’ te hebben om hun standpunten te onderbouwen, bedoelen ze eigenlijk dat die ‘feiten’ zijn gemanipuleerd door misdadige onderzoekers die zich door medicijnproducenten laten prostitueren.

Als het erop aankomt, bestaat “op bewijzen gebaseerde geneeskunde” nog nauwelijks. En als het al bestaat, hoe weten we dan welk onderzoek echt is en welk vervalst? Als een vertrouwd, goedbetaald onderzoeker erin slaagt gedurende 13 jaar al zijn frauduleuze publicaties toch gepubliceerd te krijgen – zonder tegen de lamp te lopen –  wat zegt dat dan eigenlijk over de geloofwaardigheid van de medisch wetenschappelijk publicitaire vakkringen?

Dit is wat het daarover zegt:: ‘Wetenschappelijk geneeskunde’ is één groot bedrog.

En dit bedrog blijft natuurlijk ook niet beperkt tot Dr. Scott Reuben alleen. Onthoud dit: hij hield zich 13 jaar lang bezig met dit soort misdadige praktijken voordat hij werd betrapt.

Er zijn op dit moment waarschijnlijk duizenden andere wetenschappers betrokken bij vergelijkbaar bedrog, dat nog niet werd aangetoond. De door hen vervalste onderzoekspublicaties werden ongetwijfeld reeds in “wetenschappelijke” medische tijdschriften gepubliceerd. Ze zijn daarna waarschijnlijk al vaak in de populaire bladen geciteerd  en overgenomen. Ze hebben gediend als onderbouwing voor het nemen van besluiten door de beslissers van de FDA om er een goedkeurmerk aan te hangen als zijnde “veilig en doeltreffend” voor grootschalig gebruik.

En toch zit er niets anders achter dan fraude en kwakzalverij. Natuurlijk zitten er tussen al dat bedrog ook legitieme onderzoeken, maar hoe kun je het verschil zien?

Wie zijn wij om dit systeem nog te kunnen vertrouwen, dat beweert het monopolie te hebben op de wetenschappelijke waarheid, maar in werkelijkheid de façade vormt voor onmiskenbare wetenschappelijke fraude?

Ga zo door, Dr. Reuben

Dank u hartelijk, Dr. Scott Reuben, voor het feit dat u ons de waarheid over de farmaceutische industrie heeft laten zien, en over de wetenschappelijke kwakzalverij, over de lachwekkende toestanden in de wereld van de ‘wetenschappelijke’ tijdschriften en over de omkooppraktijken die zo karakteristiek blijken te zijn voor de hedendaagse farmaceutische industrie.

U heeft bovendien veel meer licht geworpen op de werkelijke aard van de medicijnindustrie dan duizend artikelen in NaturalNews bij elkaar ooit zouden kunnen.

Ga zo door! Nadat u de boete heeft betaald en een tijdje in de gevangenis heeft doorgebracht, ben ik er zeker van dat uw diensten veel gevraagd zullen worden door tal van topbedrijven in deze tak van industrie die verlegen zitten om meer ‘wetenschappelijke’ onderzoeken welke men graag gepubliceerd zou willen zien in de medische vaktijdschriften.

Voor het overgrote deel van de wereld bent u natuurlijk een leugenachtig en verwerpelijk menselijk wezen, maar voor de farmaceutische industrie vormt u toch een rijkelijke bron van inkomsten en ze zullen u vast en zeker weer terug willen hebben!! Er wachten nog veel valse onderzoeken die binnenkort moeten worden uitgevoerd, nog meer valse publicaties die in tijdschriften moeten worden opgenomen en meer gevaarlijke medicijnen die gereedstaan om het predicaat ‘veilig en doeltreffend’ omgehangen te krijgen. Maakt dus voort!

Want er is een plek waar buitengewone oneerlijkheid rijkelijk wordt beloond. Het is de farmaceutische industrie, waar gif wordt goedgekeurd als medicijn en waar fictie wordt gepubliceerd als de waarheid.

Bronnen voor dit artikel komen onder meer:

HIER,

HIER,

HIER en

HIER vandaan.

Advertentie

322 gedachten over “Grove fraude van Big Pharma-onderzoeker!

 1. Je voelt je in die uitzichtloze rijtjeshuizen ook net een kip in een legbatterij, je kan precies horen waneer je buurman een ei heeft gelegd of van stok gaat. Mens en dier hebben elleboogruimte nodig, ik zou het liefst incarneren in een milka koe in de Zwitserse Alpen of een adelaar met flinke spanwijdte in zijn natuurlijke omgeving. Tropische dieren importeren en cultiveren zowiezo, al ben je nog zo goed voor ze, ik weet niet…. zit een bijsmaak aan vind ik.
  Woon je op een boerderij en kan je ze de ruimte geven dan kunnen mens en dier elkaar leuk aanvullen denk ik.
  In de film Avatar, voor wie hem heeft gezien, zie je een symbiose tussen alles wat leeft. Alsof alles met electriciteitskabels is aangesloten op alles, je krijgt bij elke aktie gelijk feedback. Dat lijkt me een super reflectiemechanisme om je scherp te houden.

 2. @Lianne eigenlijk al vanaf mijn kinderjaren. Maar ik ben het helemaal kwijt geweest. Vroeger lag ik vaak langs de kant van de sloot tekijken naar de geelgerande waterkevertjes, torretjes, salamandertjes en libelle’s enz., dat was toen nog gewoon een openlucht aquarium.
  Er gebeuren merkwaardige dingen om het nog maar heel voorzichtig te zeggen! 🙂

 3. @Jerry
  Als kind wist jij waarschijnlijk intuitief dat die beestjes en het gras je energie gaven!
  Dus als bij jullie in friesland de zon weer gaat schijnen hup…….naar de waterkant!
  Weet je wat zo mooi is……… opeens zie je dan de kleuren weer als kleuren en niet alsof je door een waas naar de buitenwereld kijkt!

 4. Ik ging er helemaal in op, je moest me gewoon uit een trance halen…hahaha. Nou is het allemaal kunstmestverrijkte groenachtige brei… Jammer.
  Ik moet gaan stoppen met roken dan ruik en zie ik weer veel meer, maar aiaiai daar heb je heel wat geestelijke spankracht voor nodig kennelijk. En ik heb met jointjes roken mijn aura flink lek geschoten dus er valt eerst nog heel wat te restaureren. =) Anders gezien kan het dus alleen nog maar beter worden en er wordt aan gewerkt!

  Ik vind de timing ook weer opmerkelijk. Net als bij de matrix. Schitterende film maar ik kan me voorstellen dat gezinnen met een pas afgesloten hypotheek enige weerstand voelen bij een dergelijke toekomst.

 5. Ik heb trouwens links -6 en rechts -6.5 oogafwijking, zonder lensen ben ik net een mol. 🙂

  Geen idee waar dat van komt, mijn zus heeft het ook dus het zal wel erfelijk zijn.

 6. @ Lianne & Jerry

  Als jullie zo weg zijn geweest van die Avantar film, dan zou ik jullie haast toch eens willen wijzen op die heel oude Epos van de mahabharata.
  In de nieuwe Frontier wordt ook al gesproken over deze link en het grappige is dat het iets heel ouds is van basis constructie war wederom weer in een nieuw EGO jasje gestoken is.

 7. @Abranna
  Zoals beloofd een reactie op jouw posting van 26 febr. 12:09
  Wat betreft jouw verwarring aangaande het feit dat ik een nickname gebruik terwijl ik voor het overige volkomen open ben:
  Op dit forum communiceren we middels woorden (en de energie die we in deze woorden meegeven). Dat heeft voordelen en nadelen. Het voordeel is dat we meestal de gebruikelijke etiketjes van elkaar dus niet kennen (leeftijd, geslacht, ras, status, bankrekening, functie enz.). Dat betekent dat we elkaar dus daarop ook niet kunnen beoordelen en daardoor zijn we vrijer in onze waarnemingen en reacties. Als we al deze etiketten wel zouden kennen zullen vooroordelen de kop opsteken (ook al houdt niemand hier op WTK natuurlijk van vooroordelen 🙂 )
  Ik heb zelf echter gaandeweg het e.e.a. van mezelf prijs gegeven. Maar ik heb dat wel gedoseerd, om anderen niet in de val te lokken van hun eigen overtuigingen en gedragspatronen. Zelf ben ik nl. niet zo bang voor vooroordelen, maar het vertroebelt wel de communicatie. Het enige wat ik voorlopig nog even voor mezelf zal houden, is mijn naam (Guido kent deze overigens wel, dus wees gerust, er steekt niets griezeligs achter mijn schuilnaam). Ik heb daar een heel prozaïsche reden voor.
  Als je mijn postings allemaal gelezen heb dan weet je dat mijn zoon vermoord is en dat ik heb te dealen met een ‘smerige zaak’, die de afgelopen jaren zo nu en dan in het nieuws was en binnenkort nog wel vaker zal opduiken. Bovendien, zolang deze zaak niet volledig opgehelderd is, zijn mijn ‘vijanden’ – die me graag de mond aangaande deze zaak zouden willen snoeren – nog volop in de gelegenheid om mijn geloofwaardigheid aan te tasten. (In het verleden is dit ook op grote schaal toegepast met gevolg dat er doden zijn gevallen en e.e.a. in de doofpot is verdwenen voor bijna 10 jaar.) Dit zou mijn goede verstandhouding met bv. de recherche kunnen aantasten. Voor hen ben ik een enigszins excentrieke kunstenaar die, gek genoeg, e.e.a. toch heel goed op een rijtje blijkt te hebben. Ze weten dat ik de cover-up en corruptie van ons rechtssysteem (in de zaak betreffende mijn zoon als ook in zijn algemeenheid) heel goed in het snotje heb, maar zijn bang dat ik daarover (nog meer) zal gaan publiceren. Immers als de organisatie waar ze voor werken – en waar een uiterst hiërarchische mentaliteit heerst – in een kwaad daglicht komt te staan, heeft dat ook consequenties voor de goedwillenden binnen de organisatie. Bovendien kan hun mandaat voor onderzoek door het OM beperkt of opgeheven worden en ze zijn allang blij dat ze nu de zaak mógen onderzoeken, terwijl het OM er eigenlijk niet op zit te wachten dat de onderste steen werkelijk boven zal komen.
  Ze weten ook dat ik schrijf over o.m. esoterische onderwerpen. Maar dat doet in hun ogen geen afbreuk aan mijn reputatie. Zolang ik maar niet aangeef te geloven in groene mannetjes. (Met groene mannetjes bedoel ik alle controversiële onderwerpen die wij hier op WTK zo vrijmoedig met elkaar bespreken.). Je weet heel goed hoe de doorsnee burger tegen een WTK-er aankijkt: gestoorde complotdenkers.
  Je zult nu wel begrijpen waarom ik onder een schuilnaam schrijf. Zodra echter de beerput geopend is – en ik heb het gevoel dat dit wel eens op vrij korte termijn zou kunnen gebeuren – zal dat niet meer nodig zijn.

  Aangaande jouw overwegingen betreffende de slangenkwestie:
  Er zijn denk wat misverstanden gerezen; misschien doordat je niet begrepen hebt waarom ik sommige woorden tussen haakjes plaats.
  Ik ben voor het stoffelijk oog opgegroeid tussen mensen. Sommige van hen waren echter ‘krokodillen’. Sommigen waren dat niet, maar collaboreerden uit angst met de ‘krokodillen’. Vandaar dat er niet voldoende warmte was om een kind zoals ik te koesteren en voor te bereiden op haar taak. Daarom hebben bepaalde natuurspirits – allen zeer zorgzaam! – mij energetisch gevoed en bekrachtigd. Dit behoorde overigens allemaal bij het plan dat ik buiten de tijd had ontworpen met vele ‘anderen’ voor mijn/ons verblijf op Aarde. Menselijkerwijs een tragedie, maar kosmisch gezien liep en loopt alles op rolletjes.

  Ja, ik moest de reptielenmentaliteit gaan begrijpen, zoals jij al veronderstelde. Maar om te beginnen moest ik ook zicht krijgen op mijn nieuwe instrumentarium (ego en het hele gedoe van ‘lager zelf’) en wat de bedoeling en functie daarvan was.
  De meeste mensen hebben grote moeite om hun goddelijke essentie te realiseren. Bij mij was dat omgekeerd. Ik had de grootste moeite om mens te worden. De één bekijkt het vanuit het ego, de ander bekijkt het vanuit de ziel. Snap je?
  Ik begreep intuïtief dat alles wat in mij (mijn microkosmos) zat, het zelfde was als de wereld ‘buiten’ mij. Dus als ik met naar binnen kijken op blokkades stootte, dan keek ik naar buiten naar de fysieke wereld of in de astrale wereld van de droom en dan viel het kwartje wel. En aangezien er reptielen bestaan, bestaan ze ook in mij. En als je in jezelf het ‘reptiel’ moeilijk doorgronden kan, maar wel weet dat je daardoor iets mist in jezelf en verlangt naar heelheid, dan kom je ze op een dag tegen in de buitenwereld. Heel simpel eigenlijk allemaal.

  “Toen ik in mijn verbeelding die slang om je heen zag kronkelen riep het bij mij de angst op dat hij je zou wurgen. Ineens drong het bij mij binnen dat ik gewerkt heb met heel agressieve mensen waaronder twee keer een wurger.”
  Nee, Abranna, ik wist dat de slang me niet zou wurgen. Zoals ook jij wist dat de menselijke wurger waarmee je op een bankje zat jou niet zou wurgen.
  Je veronderstelt, terecht, dat je je reptielenbrein dus meester was op dat moment. Ik zou het liever zo zeggen: Je keek/handelde vanuit je ziel/hart. Het hartbewustzijn kent geen angst. En de gewetenlozen zijn gefascineerd en doodsbang voor onbevreesdheid… maar pas op, ze kunnen zó bang voor je (je onbevreesdheid ofwel de Liefde) worden dat ze je in ultieme wanhoop toch zullen aanvallen, of je op de een of andere manier zullen proberen te breken, om dat ‘gruwelijke licht’ in jou te doven. (Degene die mijn zoon wilde vernietigen en dat hoogstwaarschijnlijk ook deed, dorst mij niet rechtstreeks aan te pakken…)

  Je vraagt je af waarom je met dit soort gevaarlijke mensen bent gaan werken.
  Mensen met een ontwakend hartbewustzijn kunnen niet uit de voeten met de gewelddadigheid en gewetenloosheid die ze zien in deze dualistische wereld. Ze lijden daar vreselijk onder; of het nu henzelf of anderen betreft. En intuïtief weten ze dat ze deze gewelddadigheid zullen moeten gaan begrijpen en accepteren door te ZIEN dat het angstaanjagende geweld deel is van hun Zelf. Alleen dat zal het bloeden van hun hart stoppen. En dan kan het hartbewustzijn verder openbloeien.

  “Ook ‘huisdieren’ komen er bij niet meer in. Ik kan het ze niet meer aandoen om ze te onderwerpen aan een leven van de mens.”
  Je onderschat wat je als mens kan en mag betekenen voor een dier. Maar blijkbaar weet je dat zelf ook heel goed, zoals uit de rest van je tekst ook blijkt. (Misschien is het je reptielenbrein dat gewoon geen zin heeft om de kattenbak schoon te maken? 🙂 )

 8. Wat een lange verhalen en metaforen weer.

  De puurheid van de mens is daar waar geen woorden meer zijn.
  Dat reptielen gedoe, is allemaal mindtalk.

  Je moet het beestje een naam geven, hond, reptiel.

  Jullie praten maar lekker verder, de waarheid is er toch niet in te vinden.

  Wij zijn één, in pure volmaaktheid, richt je aandacht eens op je hart, laat de energie van hieruit stromen naar alle richtingen en laat het dan los. Dan weet je wat je bent.

 9. @Martijn
  Zoals ik al eerder gezegd heb: conceptueel heb jij alles goed voor elkaar. Mijn complimenten.

  Ik weet niet of het jou ook is opgevallen, maar er schijnt zoiets te bestaan als ‘wijsheidsmoeheid’. Net zoals bij metaalmoeheid breken de woordvoertuigen die wijsheid bevatten door veelvuldig gebruik stuk. En de wijsheid verdampt ongezien en de woorden blijven als verlaten wrakken langs de weg staan waar niemand meer naar omkijkt.
  Ik heb nu een maand rondgehangen op dit forum en heb heel veel wijsheden over en weer zien vliegen.
  Als we deze, al dan niet zelfdoorleefde, wijsheden werkelijk zouden hebben herkend en verstaan, dan waren we nu allemaal verlicht…
  En om nu niet meteen weer getrakteerd te worden op de wijsheid, dat we reeds verlicht zijn, wil ik meteen maar even zeggen dat het een enorm verschil uitmaakt, of we dit alleen maar dénken te weten, of dat we dit ook (be)leven. In het eerste geval is het slechts mind-ammunitie van het ego.
  Mensen hebben de neiging om ‘de vinger die naar de maan wijst’ te vereren, zonder de maan ooit in het vizier gekregen te hebben. (Of anders gezegd: Men gelooft in de kogel, niet in de mens die er door tot zwijgen gebracht moet worden.)
  Een voertuig, een verpakking, een woordformulering, een spreuk die wijsheid bevat, is niet de wijsheid zelve. Ook al lijsten we de spreuk of zinsnede in en zetten we hem op het dressoir – ja, ook al houden we een plakboek bij met wijze woorden die we zelfs uit het hoofd hebben geleerd en te pas en onpas kunnen afvuren – dat maakt ons nog niet wijs.
  Ik ben naast hun uitspraken altijd geïnteresseerd geweest in het léven van wijze mensen. Hoe gaan zij met anderen om? Met tegenslagen? Met rampen? Met hun eigen pijn? Ziekte, foltering en dood? Maken zij wijsheid & liefde waar? Of zijn het wandelende boekenkasten? Slimme – al dan niet bewust – hypocriete manipulators? Zondagskinderen die makkelijk praten hebben omdat ze nog nooit beproefd zijn? Of misschien zelfs alleen maar grote ego’s die alles op een afstand proberen te houden met hun ‘wijsheid’? Ja, ja, ik weet het, ik ZIE het zelfs, ook zij zijn gewoon kinderen Gods en dus verlicht als je hun ego even wegdenkt.

  Van jou krijg ik voornamelijk spreuken en oneliners naar m’n kop geslingerd, Martijn… en mede door jouw geïrriteerde toon kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat je eigenlijk alleen maar wil dat ik mijn mond nu maar eens ga houden…

 10. @Lianne
  Als ik het heb over ‘anderen’, dan bedoel ik gewoon anderen zoals jij of wie dan ook. Ik zet het echter tussen haakjes om aan te geven dat de ander in feite deel van mij is. Of omgekeerd.

 11. @sjamama ik heb het allemaal zo een tijdje aan gezien en er valt mij wel even iets op dat ik moet zeggen. Voor iemand die zo enorm met woorden rondgoocheld als jij vind ik het vreemd dat je de volgende waarheid( in mijn ogen ) wel beschrijft in je postings maar zelf schijnbaar nog niet hebt geinterneerd.
  Ik weet niet of het jou ook is opgevallen, maar er schijnt zoiets te bestaan als ‘wijsheidsmoeheid’. Net zoals bij metaalmoeheid breken de woordvoertuigen die wijsheid bevatten door veelvuldig gebruik stuk. En de wijsheid verdampt ongezien en de woorden blijven als verlaten wrakken langs de weg staan waar niemand meer naar omkijkt.
  De hoeveelheid woorden die jij gebruikt om een wijsheid door te geven is dermate enorm dat de wijsheid niet meer tussen de woorden uit te pulken lijkt ( weer volgens mij dan ). Het staat je vrij hele boeken te posten maar Door de veelheid van woorden valt het literaire woordgebruik meer op dan de boodschap die je schijnbaar voor ogen hebt. Geef me dan maar de oneliners van martijn liefdevolle groet marcel

 12. @Sjamamma

  Ik irriteer me niet aan jou. Lees graag je comments, al kost het soms veel tijd.

  Ik vertel hier geen wijsheden, ik heb het zelf doorleeft.
  Ik loop mijn hele leven al langs het randje van de dood, heb veel meegemaakt voor iemand van 28 jaar. Wil daar hier en daar best wat over vertellen hoor, maar dat is niet waar het om gaat.

  Ik heb al vaak gezegd dat de werkelijkheid er reeds is, dat die niet te benoemen valt. Probeer het daarom zo kort mogelijk te houden. Misschien is een andere aanpak beter.

  Alleen de zoekers zullen geraakt worden door de woorden, daar de rest er overheen leest.

  Ik irriteer me aan de verhalen die de ronde gaan, dat we vanzelf verlicht raken wanneer we 2012 naderen. Theorieën die nergens op slaan. Het wachten op de Messias, etc.

  Wij zullen voor onszelf moeten doorzien wat er werkelijk speelt, wie wij werkelijk zijn, wij zijn één. De theorieën houden ons in dualiteit en zullen ons daarom niet helpen.

 13. @Gait
  “als je weet wat we vragen , zoals je zij tegen martijn,
  waarom doe je het dan niet ?”
  Help me eens even, Gait, ik snap je vraag niet.
  Ik zou tegen Martijn hebben gezegd dat ik weet wat jullie vragen? Ik kan dat nergens terugvinden.
  Leg eens uit?

 14. @Martijn,

  Je gaf aan ‘Ik irriteer me aan de verhalen die de ronde gaan, dat we vanzelf verlicht raken wanneer we 2012 naderen. Theorieën die nergens op slaan. Het wachten op de Messias, etc.’

  Ik voel en ervaar hetzelfde. De verlichting – binnen welke context whatsoever- of anders gesteld je levensdoel wordt daarmee buiten jezelf gelegd. Met andere woorden. De levenslessen doen er eigenlijk niet toe, je doet er ZELF niet toe de hogere Goden buiten je die doen er toe. Je eigen essentie is er blijkbaar een speelbal van. Niets is maakbaar in dit leven zonder dat je hier zelf de verantwoordelijkheid voor neemt, dat is wat de wet van wederkerigheid ons duidelijk maakt.

 15. De rivier stroomt, maar niet iedereen zal meegenomen worden naar de zee. Voor wie tegen de stroom in wil zwemmen of zich vastklampen aan de oever, zal het nog even duren. En de rivier vindt dat oké.

 16. Burke en Sjamamma, mooie uitspraken, dit lijkt er weer op.

  Sjamamma, voor mij zeggen deze paar zinnen meer als al die andere lange verhalen, kan aan mij liggen, ik hou van korte antwoorden in Zen vorm.

 17. @Marcel w en Martijn
  Het is me niet helemaal duidelijk wat je wil zeggen, Marcel, maar ik begrijp wel dat je mijn bijdragen niet zo waarderen kan. Te lang, te litterair (ja, je zou het kunnen zien als een gratis en interactief e-book) . Volgens jou hoeven er geen boeken geschreven te worden over de weg naar Wijsheid & Liefde. Maar je snapt natuurlijk wel dat ik niet alleen voor jou schrijf?
  Tegenwoordig wordt men overigens doodgegooid met dit genre. Er is dus blijkbaar vraag naar. Maar zij zullen dus geen cent aan jou verdienen. Je hebt gratis en voor niks kennis mogen nemen van mijn werk; geen reden dus om te klagen dunkt mij. Je bent er toch weer wat dichter door bij je zelf gekomen: je weet nou tenminste zeker dat boeken voor jou niet hoeven. Liever een scheurkalender met oneliners voor op de wc. (Kan ik overigens ook voor zorgen, maar ach, die kan je overal al krijgen.)
  Even goeie vrienden, hoor. Sla Sjamamma voortaan gewoon maar over, Marcel.
  (Is het jou trouwens ook opgevallen dat er doorgaans flink gereageerd wordt op mijn teksten? Hoe zou dat nou komen… Zélfs door ons Gait…)

  Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is, Martijn, en sommige hebben een heel raar bekkie. Ken je de spotvogel? Die verplaatst zich moeiteloos in de zang van diverse soorten. Zie mij maar als een spotvogeltje, ik zing niet alleen voor mijn eigen soort. Ik zing mijn lied in diverse talen, ook voor hen die jouw taal niet verstaan, Martijn. Sommigen hebben aan een paar woorden genoeg, anderen willen weer een verhaal, de een wil analogieën, de ander geometrische formules, en weer een ander wil het zoals het uit het leven gegrepen is… Sommigen wensen alleen naar het lied van de Stilte te luisteren (maar wie op dit forum verschijnt heeft blijkbaar ook behoefte aan wat noise zo nu en dan.)
  Er zijn er die zich er niet van bewust zijn tegen de stroom in te zwemmen of zich vast te klampen aan de oever. Voor jou, Martijn, mag dit alles dan misschien gesneden koek zijn, maar anderen zijn misschien gebaat met een verhaal, waarin ze zich makkelijker herkennen kunnen.
  Ik voel me niet bezwaard dat ik niet iedereen kan geven wat men wenst. Want degenen die niet van mijn gezang houden, kunnen het immers gewoon overslaan. Mijn teksten zijn makkelijk te herkennen; ze zijn vaak láng (ze zijn van drs.Consemulder of van mij; wel even opletten dus). En ook de korten zijn goed herkenbaar; er staat altijd Sjamamma onder.
  🙂
  Tot slot, Martijn, je zegt je hele leven al langs het randje van de dood te lopen en veel te hebben meegemaakt en daar best wel iets over te willen vertellen.
  Op dit forum – m.n. als het gaat over esoterische aangelegenheden! – lijkt men niet zo heel erg geïnteresseerd in het persoonlijk reilen en zeilen van elkaar. Zoals je al zei “dat is niet waar het om gaat”.
  Ik doe niet mee met die zogenaamde ‘goddelijke onverschilligheid’, die waarschijnlijk eerder is terug te voeren op de angst dat e.e.a. te dichtbij komt en dat men niet weet hoe te reageren. Het zou immers wel eens een domper kunnen zetten op het luchtig converseren en filosoferen?
  Maar pas wanneer mensen van vlees en bloed openstaan voor hun eigen en elkaars persoonlijke ervaringen en elkaar vertellen wat zij hebben mogen leren van hun pijn en vreugde in 3d, dán aarden we en raken we elkaar in het hart en overstijgen we het vrijblijvend gefilosofeer van de mind. Dan zijn we bezig tot Eenheid te versmelten.
  We lopen allemaal voortdurend langs het randje van de dood, Martijn. Maar blijkbaar bedoel je iets anders. Vertel ons er iets over, vertel van je pijn en hoe het je sterker maakte, hoe het je inzicht bracht, hoe je er meer Mens door werd. Je zult er ongetwijfeld sommigen door kunnen inspireren en, natuurlijk, sommigen zullen je negeren of zelfs aanvallen… je kunt, hier in 3d, nu eenmaal nooit een taal spreken die door iedereen wordt verstaan.
  Als je moedig genoeg bent – alleen de Liefde kan je deze moed geven – steek je nek dan uit, zoals ook ik dat steeds deed. (En ik verzeker je, dat je dan – ook al zullen sommigen ijverig proberen je kop er af te hakken – zult ontdekken dat het altijd alleen maar de kop van de beul is die rolt. En wie de beul is, zal je dan ook ontdekken…)

 18. Tsjonge, over feedback gesproken…
  Ik wist niet dat deze site zich leende voor een onvervalste therapiesessie! 🙂 Behalve dan wat retorisch gedirigeer hier en daar.

  @Sjamamma, blijf vooral doorschrijven!! Ik moet trouwens zeggen dat het soms best wel lekker is om met mondsnoerende spreuken en wijsheden te smijten…, een beetje de wandelende bibliotheek uit te hangen hahaha Hier~!….vangen! hahaha
  Maar jah, verder heeft niemand er iets aan natuurlijk, beedje jammer van de bandbreedte. De meeste mensen bedoelen dat ook niet zo denk ik dus dan kom je al snel weer uit bij de bekende waard…? Als ik voor mezelf spreek, fragmentje hier, fragmentje daar, doe ik het vooral omdat ik iets helder geformuleerd vind en vermoedt dat iemand anders er ook iets aan kan hebben op zijn of haar paadje. En het is bij jouw niet anders zo te lezen. Ik voel nou niet meteen de behoefte om mijn ziel en zaligheid hier bloot te gaan leggen, maar je geeft in mijn beleving wel een zinvolle wending aan de conversatie, die inmiddels niks meer met big-pharma heeft te maken. =) Dat wat je zei over niet beproefd zijn in het leven is ook een sterke vind ik. Stel je eens voor dat je een week geen stromend water en electriciteit zou hebben in hartje Amsterdam, dan zou het heel goed kunnen dat je je medestedelingen van een compleet nieuwe kant leert kennen! En dan spreek ik weer uit ervaring. Op een laag pitje kunnen leven en in praktische zin van veel markten thuis zijn is ook zeker iets waard. Financiën is wel een regelrechte ramp, net als bij mijn ouwe heer.
  Dus daar schuif ik het mooi op af. 🙂
  Uiteindelijk knijp je jezelf in de kloten, of erger…
  Ik verwachte ook een ridder op een paard, maar hij kwam op een ezel, dat werkt nogal ingrijpend in je vertrouwde wereldje.
  Vooral daar wens ik de mensheid veel succes in de komende tijd.
  Ik betrapte mezelf nog op punt wat je noemde.
  En daar wou ik het maar bij laten. =)

  @Martijn je straalt een zekere rust uit dat moet ik je geven, je ziet waarschijnlijk iets wat ik ‘nog’ niet zie.
  Zonder verdere aanvulling lijkt het alsof je de tunnel in fietst maar dat zal hem wel aan mij liggen.

  Iemand nog iets gehoord van het schip met geld trouwen? 🙂

 19. @Jerry
  Dank voor je frisse en verfrissende reactie; moest ook erg lachen om dat beeld wat je schetste: “Ik moet trouwens zeggen dat het soms best wel lekker is om met mondsnoerende spreuken en wijsheden te smijten…, een beetje de wandelende bibliotheek uit te hangen hahaha Hier~!….vangen! hahaha”
  Iemand met humor en zelfkennis ziet denk ik al heel wat.
  En ja, ik blijf schrijven, maar hier op het forum ben ik running out of time.
  (Hoe zit dat met dat schip met geld??)

  @Lianne
  Bedoel je het plan waar ik het over had in mijn posting van 26 febr. 12:09?
  Nou, of je het nu direct het goddelijke plan moet noemen…mmmm… ik denk dat het een plan was van trouwe onderknuppels (hoger zelf). Maar deze kunnen/willen natuurlijk alleen in de geest van het goddelijk plan werken. Als je begrijpt wat ik bedoel. En ja, ik ben een dienaar (ook al beunhaas ik nog wel eens even voor mezelf. Ssssst…) 🙂

 20. Zo is het ook met de mens wij kunnen ook vaak niet duiden waarom wij van alles meemaken.We gaan van de ene ervaring in de andere goh heb ik dit allemaal gewenst met mijn vrije wil. Er moet heel wat weggeslepen worden voordat de essentie in de mens weer gaat stralen.

 21. @sjamama zo te zien heb je wat moeite met de juiste conclusies te trekken uit mijn reactie. En dat terwijl ik toch je eigen teksten gebruik om je de boel duidelijk te maken. Jammer (kan natuurlijk ook aan mijn manier van uitleggen liggen)misschien moet ik het even wat duidelijker stellen. Door de overdosis aan literaire teksten sneeuwen jou boodschappen nogal onder ,misschien is het schrijven van boeken meer iets voor jou. Eenvoud siert de meester.
  Je conclusie dat ik jouw bijdrage niet zou kunnen waarderen hou ik voor jou rekening. Je ziet mijn reactie als een klacht ,moet kunnen (wel een beetje wonderlijk)ik heb hem echter niet met die intentie geschreven. Dat ik er dichter door bij mij zelf ben gekomen en nu weet dat ik meer het type scheurkalender op de w.c. ben, laat wel zien dat je erg van je eigen teksten houd en nogal denigrerend doet naar hen die niet zo gediend zijn met ellenlange stukken proza. Ook dat laat ik helemaal voor je eigen rekening. Wel wil ik je een idee aan de hand doen,(helemaal gratis en voor niets)ga kinderboeken schrijven en hou universele waarheden gevangen in oneliners. Ik vind overigens jou taalgebruik werkelijk mooi maar hier enigzins misplaatst( zoals ik al stelde versluierd het jouw boodschap) en dat kan toch niet jouw bedoeling wezen. Ik hoop dat mijn reactie je weer wat over jezelf heeft geleerd,vriendelijke groet marcel

 22. @Janee,

  Mijn vrij wil is,
  Mijn vrije wil verlangt,
  Mijn vrije wil doet,
  Mijn vrije wil denkt,
  Mijn vrije wil handelt,
  Mijn vrije wil wil alles en niks,
  Mijn vrije wil is bijna los van dualiteit,

  Pfff, Een vrije dag zou mijn vrije wil goed doen. Mag hij een dagje bij jou logeren?
  🙂

 23. @ Martijn

  7 maanden geleden kreeg ik mijn tweede kleinzoon. Net zoals de eerste is ook hij een prachtige oude ziel’volwassene’. We wisten.

  Dit zijn voor mij diepe adempauzes want ik lijdt nogal eens aan woordmoeheid doordat ik WEET dat het het diepe begrijpen versluiert.

 24. Er is een foutje in de vorige tekst geslopen.

  @ Martijn

  7 maanden geleden kreeg ik mijn tweede kleinzoon, Net zoals de vorige is hij een prachtige oude ziel. Als ik hem in mijn armen hield communiceerden wij als ‘volwassenen’. Wij Wisten.

  Dit zijn voor mij diepe adempauzes want ik lijdt nogal eens aan woordmoeheid omdat ik WEET dat woorden het diepe begrijpen versluieren.

 25. Ik ga morgen ook boodschappen doen en dan zie ik ook veel oude zielen.. Gister een leuke verjaardag.. Gelukkig waren er weinig oude zielen tussen het vrouwelijk bezoek. Die paar die er wel waren hadden het hoogste woord en waren dodelijk vermoeiend.. tot zover de koetjes en kalfjes discussie.. en nu ff graag inhoudelijk graag!

 26. @Marcel w
  Fijn te horen dat je mijn bijdragen toch op prijsstelt, ook al zijn ze dan volgens jou enigszins misplaatst hier op het forum.
  En ja, wijsheidsmoeheid ligt nu eenmaal altijd op de loer.
  En ja, ik ben dol op mijn eigen teksten; het zou een beetje raar zijn als dat niet zo was. Toch? Als kunstenaar gaat er geen werk de deur uit waar ik niet achter sta. En ik heb al meermalen laten weten dat het onmogelijk is om iedereen tevreden te stellen en daar hoeft niemand zich voor te schamen. Er is wat mij betreft geen reden om je geminacht te voelen omdat je van oneliners houdt. Ik houd daar zelf ook van, maar alles met mate zullen we maar zeggen.
  Dank voor je adviezen aangaande wat ik het beste zou kunnen doen en laten; ik besef dat je het goed bedoelt. Maar misschien is het je opgevallen dat er ook mensen zijn die mijn postings graag lezen. Zij adviseren mij toch vooral door te gaan. Het lijkt me daarom het beste om zelf mijn koers maar te blijven uitzetten. Wat overigens – zoals ik al heb laten weten – niet betekent dat ik tot st. Juttemis op dit forum blijf rondhangen.
  En zeker, de interactie op dit forum was zeer boeiend en leerzaam. Ik heb o.a. veel geleerd over in hoeverre er nog sprake is van reageren in plaats van acteren bij mij. (Bij reageren staat een mens op de automatische piloot van zijn emoties/ego/onderbewuste; daarbij is altijd sprake van strijd, geweld jegens de ander en/of zichzelf. Acteren wil zeggen dat men niet aangedreven wordt door het onderbewuste/ego/emotie maar weloverwogen en bewust respondeert en dus kiest voor het manifesteren van geweldloosheid.)
  En ik heb natuurlijk ook het een en ander geleerd over anderen. Om 1 puntje te noemen omdat het correspondeert met de kanttekeningen die jij bij mijn postings plaatst: Ik ging er vanuit dat mensen alleen maar lezen waar ze in geïnteresseerd zijn. Zelf lees ik bv. de postings van bepaalde gasten gewoon niet omdat het me niet boeit. Ik ga daar niet steeds energie insteken om ze dat te vertellen. Ik ging er dan ook gewoon vanuit dat sommigen mij zouden lezen omdat ze het om de een of andere reden nu eenmaal de moeite waard vinden en dat anderen, die daar anders over denken, mij gewoon over zouden slaan. Vrijheid blijheid. Iedereen is vrij om te lezen en te reageren (of acteren) of niet. Maar ik heb gemerkt dat sommigen die keuze blijkbaar niet kunnen maken en het lijkt er soms een beetje op dat van mij verwacht wordt dat ik mijn manifestatie dan maar passend moet maken. Ik wil mensen graag een plezier doen, maar ik kan hen niet behoeden voor het maken van een verkeerde keuze, of voor de situatie waar ze in terecht komen door niet te kiezen.

  Enfin, deze uitwisseling heeft wat mij betreft alweer wat helderheid met zich meegebracht. Mijn dank daarvoor.

 27. @ Sjamamma

  “Op dit forum communiceren we middels woorden (en de energie die we in deze woorden meegeven)”

  Ik ben ook op andere forums actief. Ik had nog nooit iemand ontmoet totdat we elkaar een keer troffen tijdens een lezing.
  Ik verbaasde me erover dat deze (forum)mensen er nagenoeg precies zo uitzagen als het beeld dat ik van ze gevormd had tijdens ons schrijven. Er wordt inderdaad energie meegegeven aan wat we schrijven; welke energie? Die wij zijn. Er wordt dus (tussen de regels door) veel meer gecommuniceerd)

  Ik kende inderdaad jouw verhaal niet over jouw zoon. Ik ga er niet verder op in, het is erg gevoelig en privé. Ik wil daar gewoon niet aanzitten. Dank voor je openheid, ik begrijp nu de reden van het voeren van je schuilnaam. Ondanks dat komt toch (een deel) van jouw energie (=informatie) over.

  Er wordt veel geschreven, veel mensen kunnen zich hier uiten. Ik kan zeggen ‘dat ik het lang niet altijd eens ben’ met deze en gene schrijver/ster. Zo bekijk ik het echter niet. Ieder gaat zijn eigen ontwikkelingsgang, zijn eigen weg, zoekt naar zingevingen, probeert op eigen manier de wereld om zich heen te begrijpen en te duiden. Probeert hier bij tijd en wijle ook een bijdrage mee te leveren aan de ontwikkeling van aarde en mensheid. Zo duid ik ook al datgene wat jij schrijft.

  Natuurlijk wist ik dat jij wist dat die slang je niet zou wurgen. Ik wist echter niet of die cliënten mij niet zouden wurgen, ze waren daar nl. niet voor hun schoenveters. Ik weet dat deze mensen verteerd worden door angsten. Ik, weet meer dan dat ik op dit forum zal schrijven. Jouw manier van uitleg of bezien van deze situatie herken ik me niet helemaal in. De keuzes die een mens doet in zijn/haar leven zijn hopenlijk ook geleid door hun gidsen en andere raadgevers.
  Mijn reacties waren voor een behoorlijk gedeelte gelardeerd met mijn reptielenbrein activiteiten: overleven in deze situatie zonder enige vorm van altruïsme. Dat ben ik ook tegengekomen.

  Je hebt me echt niet begrepen ondanks al je mooie woorden die je over me uitgiet.
  Nogmaals, ik veroordeel dat niet maar ik communiceer wel wat ik ervaar.

  Je venijn zit blijkbaar in je staart. Ik wist dat die opmerking eraan kwam want ik heb hem al ‘gedacht’…… Zo zijn er wel meer dingen geen verassing voor mij……… Dat heb je als je in principe weinig woorden nodig hebt, dan hoor je meer……

 28. @ dirk lll

  Het kan prachtig zij als naar aanleiding van een artikel er een dergelijke uitwisseling van gedachte plaatsvindt. Maar niet iedereen kan daar de waarde van inzien blijkbaar.
  Ook goed hoor…..

 29. @Abranna en anderen, veel mensen willen hier dat het eigen idee als waarheid wordt gezien maar soms is het niet meer als geouwehoer……… Laat een ander in zijn waarde en het eigen idee houden, het gaat niet om begrijpen maar om op een ander spoor zitten wat net zo waar kan zijn als jouw verhaal Abranna. Bedenk: er leiden vele wegen naar Rome…

 30. @Abranna
  Dank voor je vertrouwen in mijn bedoelingen.
  Je voelt je echter niet begrepen door mij.
  Tja, misschien begrijp ik je ook niet goed. En misschien begrijp je jezelf nog niet helemaal. Zou ook kunnen. Wie zal het zeggen? Ik niet in ieder geval!

  “Je venijn zit blijkbaar in je staart. Ik wist dat die opmerking eraan kwam want ik heb hem al ‘gedacht’…… Zo zijn er wel meer dingen geen verassing voor mij……… Dat heb je als je in principe weinig woorden nodig hebt, dan hoor je meer……”
  Zo? In wiens staart zit dat venijn dan eigenlijk? Je weet toch dat gedachten scheppend zijn?
  (Het gaat toch over de kattenbak? Vind je dat echt zo venijnig of maak je een grapje? Zo ja, zet er dan een smiley bij om misverstanden te voorkomen. Heb ik toch ook gedaan?)

 31. @Burke 11.23

  Ik kijk wel uit! 🙂 Keeping up appearances is waar ik woon de norm. Stel je voor dat het verkeerde boek in de verkeerde hand terecht komt, dan spijkeren ze mij hiernaast vandaag nog aan het kruis!
  Voor de lieve vrede…

 32. @sjamama en weer leg je verbanden, concludeer jij dingen vanuit het luchtledige. Das jammer en toont weinig begrip voor de reacties die je krijgt( in ieder geval de mijne ).
  misschien lees je niet goed of vind je het fijn voor andere mensen de dingen in te vullen ,ik weet het niet. Ik laat mij er verder niet door frustreren je mist echter wel steevast the point.(ik begin ook te vermoeden dat dat niet per ongeluk gaat) Het zij zo,weet alleen dat communicatie begint bij goed luisteren /lezen,en gezien je reactie op mijn posting lukt je dat nog niet echt lekker. Al doende leert men zullen we maar zeggen. En als jij vind dat je alles beter weet (en dus zonder aanwijzing kan invullen voor mij) zal dat wel zo zijn, geluk ermee.
  Ik voor mij zal me maar gaan houden aan je eigen advies en verder niet meer jouw postings reageren ( blijf ze nog wel even volgen). In ieder geval tot ik je er blijk van geeft open te staan voor andere ideeen en je niet meer bezig bent met dit forum te verfraaien met je kunstzinnige(in jouw ogen )proza.
  Ik vind dat het in dit forum moet gaan om inhoud en niet het zo kunstig mogelijk neerschrijven van persoonsgebonden teksten om de kunstig geformuleerde tekst opzich. groet marcel

 33. @ kritisch

  blijkbaar heb je niet goed gelezen of begrepen wat ik geschreven heb: ik laat iedereen vrij, iedereen loopt zijn eigen pad en dat is altijd goed.

  Nu stop ik verder met deelnemen aan deze uitwisseling. Volgens mij voegt het niet echt meer iets toe.

  Het was me een genoegen, tot de volgende ontmoeting…..

 34. @sjamama je schrijft overigens dat volgens mij er geen boeken geschreven hoeven te worden over wijsheid en liefde.

  Volgens jou hoeven er geen boeken geschreven te worden over de weg naar Wijsheid & Liefde.

  Daar heb ik maar een antwoord op ,goed gezien the way to love does not exist love is the way!

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.