Advertentie

Waar alles mee begon..!


healing hands

x

x

Waar alles mee begon..!

2015 © WantToKnow.nl/.be – Mirjam Stoof (site HIER)

x

Sinds mijn 18e ben ik al bezig met ‘spiritualiteit’. Voor mijn gevoel zijn de ziekte en vervolgens het verlies van mijn opa hier de aanleiding toe geweest. Daar mijn opa een bijna-doodervaring heeft gehad rond zijn 50e had hij totaal geen angst om te sterven. Hij wist immers waar hij naar toe zou gaan… De signalen die vervolgens na zijn dood gegeven werden in mijn ouderlijk huis (knipperende lichten, fotolijstjes die uit een diepe kast vielen of opeens omgedraaid waren, gesprongen glas) konden wij simpelweg niet negeren.

Mirjam Stoof
Mirjam Stoof

Zo kwamen mijn ouders en ik terecht bij een spiritueel centrum. Via een medium kregen wij boodschappen door van mijn opa. Rond mijn 30e is mijn vader de energie die uit zijn handen kwam gaan gebruiken en mensen, waaronder mij, gaan healen. Dat was een bijzondere ontdekkingstocht. Mijn vader is namelijk een zeer nuchtere man die bij alle ontastbare zaken de motto’s ‘eerst zien, dan geloven’ en ‘ik wil bewijs’ hanteert.

Nu gebeurden er dingen die onverklaarbaar waren; zijn handen werden bijvoorbeeld ge- of bestuurd tijdens een healing, hij zij dingen die hij niet kon weten en mensen waren van hun pijn af. Het heeft een paar jaar geduurd voor hij de verwondering en het ongeloof hierover los kon laten. Zelf leerde ik contact maken met mijn Gids en Engel en automatisch schrift. Dat lukte echter alleen als ik heel goed in mijn hart zat, dat merkte ik duidelijk op. Ik volgde vele energetische cursussen en was bezig met vorige levens, leven na de dood, energie, gedachtenkracht, kwantumfysica en dat soort zaken.

Contact op eigen kracht..
Contact met mijn opa en oma en andere overleden familieleden gebeurde altijd via mijn vader. Via mijn vader communiceerde ik met ze en kreeg ik antwoord op mijn vele vragen. Uiteindelijk kon ik ook zelf voelen dat ze er waren, alleen kon ik ze niet horen. Ik ontdekte dat ik altijd al helder-voelend ben geweest, maar dat nooit zo ervaren had. Dat ik dingen weet c.q. voel is voor mij eigenlijk de normaalste zaak van de wereld, dat heb ik mijn hele leven al.

Inmiddels had ik van mijn overleden familie begrepen dat zij op andere planeten verder leefden. Mijn opa en oma leven op Sirius, mijn tante op Orion en mijn oom op Andromeda. Ik heb toen ik deze informatie kreeg, er verder niet zo bij stil gestaan. Natuurlijk hadden ze wel omschreven hoe ze er nu uitzagen en hoe ze leefden, maar ik zag ze gewoon zoals ze hier op aarde waren, als mijn ‘Aardse’ familie. Ik heb me nooit beziggehouden met het ‘buitenaardse’ ervan. Na het ontmoeten van mijn tweelingziel in 2013 kwam mijn spirituele ontwikkeling in een stroomversnelling en sindsdien laat ik mij compleet leiden door de energie. Dit brengt mij op hele mooie plaatsen, geeft mooie ontmoetingen en brengt mij iedere keer verder in waar ik ‘moet zijn’.

shutterstock_139796779Siriaan ‘Peter’..
Eind 2014 volgde ik mijn eerste lezing van een hele reeks over buitenaards contact, die Martijn van Staveren verzorgt. En vervolgens werd ik, na een lezing in Groningen, benaderd door een Siriaan die zich ‘Peter’ noemde. Daarna werd in een half jaar tijd, mijn wereld compleet op zijn kop gezet. Peter vroeg of ik met een medisch team van Sirius zou willen gaan werken om de mensheid te helpen. Dit alles was voor mij een hele bijzondere ervaring, letterlijk een eyeopener, want ik dacht heel naïef, dat ik inmiddels wel wist hoe alles in elkaar zat..! Maar alles gaat nóg veel verder en dieper dan ik ooit had kunnen vermoeden.

Ik sta nu compleet anders in het leven en kijk anders tegen de wereld aan. Ik heb veel mogen leren over mezelf, de mens en de multidimensionale werkelijkheid waarin wij leven. En ik leer nog steeds, elke dag. Samen met de Sirianen is het mijn missie om de mensen ‘uit hun hoofd in hun hart’ te brengen zodat de mens weer kan komen bij wie hij werkelijk is. Zodat we allemaal weer kunnen leven vanuit onze ware kracht. Dit is voor de Sirianen ook belangrijk, want zij hebben onze krachten nodig om verder te groeien. Samen kunnen wij onze krachten gebruiken om het hele universum naar een hoger plan te tillen.

steen hart2Samen met Peter en Eduard, mijn Siriaanse begeleiders en mijn tweelingziel Renee, mag ik schrijven over hoe de multidimensionale werkelijkheid in elkaar zit. Ik kan alles vragen en krijg de antwoorden voor zover wij dat hier met ons aardse intellect kunnen bevatten. Zelfs dan gaat het soms nog ver, maar hoe meer je in de materie (of moet ik zeggen ‘energie’) komt, hoe beter het te begrijpen is. En eigenlijk hoeven we het niet te begrijpen. Het is zoals het is. En als wij leren leven vanuit ons hart is alles goed.

Door alles wat wij gehoord, gelezen, gezien en meegemaakt hebben vormen wij ons eigen beeld en onze eigen waarheid van de werkelijkheid. Jouw beeld en waarheid kan anders zijn. Niets is goed en niets is fout. Het is zoals het is. Dit (en volgende) artikelen zijn geschreven vanuit onze waarheid, wat wij op dit moment weten en hebben mogen leren en ervaren.

Over 5 jaar kan onze waarheid van vandaag wel achterhaald zijn. Daarom staan wij in het leven met open-mind, wetende dat vanuit de energie alles mogelijk is en niets is wat het lijkt. “Leren is nadenken over wat je hoort, het op jezelf toepassen en kijken of het bij je past, als een jasje. Als het past kun je het aantrekken en zo niet, dan hang je het voorlopig in de kast.“

In een serie artikelen nemen wij je mee terug…
naar het begin van het bestaan en het waarom van onze huidige aanwezigheid hier op deze planeet. Deze artikelen zijn tot stand gekomen door onze zoektocht naar antwoorden op onze vele vragen, onze contacten met aardse familieleden die zijn teruggekeerd tot bewustzijn en onze zoektocht naar hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. Wij worden geïnspireerd door Eduard en zijn team. Eduard en zijn team komen van Sirius en begeleiden ons in ons dagelijks leven en bij het ten uitvoer brengen van onze taak op deze planeet.

Met behulp van Eduard trachten wij een voor iedereen te bevatten beeld van de werkelijkheid te beschrijven. Dit betekent wel dat wat wij schrijven niet 100% de juiste werkelijkheid is. Dit omdat niet alles in aardse bewoordingen te beschrijven is. Omdat wij in deze 3-D werkelijkheid leven in de mind-control houden wij in onze artikelen rekening met de beperkingen van de mind-control [1].

x

Kun jij je nog herinneren, wie je werkelijk, in essentie bent?

x

Kun jij het je nog herinneren, hoe het was voordat je op deze Aarde kwam en leefde in de multidimensionale werkelijkheid? Hoe het was om zonder gedachten te leven? Tijdens ons aardse leven zijn we continue op zoek naar onszelf, op zoek naar ons ware ik. Maar eigenlijk hoef je niet ver te zoeken, alle informatie die je nodig hebt zit namelijk in jezelf. We kunnen er alleen zo moeilijk bijkomen door de omstandigheden waaronder wij leven.

Het zijn met name de walvissen en dolfijnen, de zogenaamde Ceteans, die de nieuwe kosmische invloeden op Aarde helpen integreren.

Tot een half miljoen jaar geleden (volgens onze tijdstelling) leefden wij namelijk als lichtwezens in de multidimensionale werkelijkheid. De multidimensionale werkelijkheid is de echte werkelijkheid. De planeet aarde waarop wij leven is slechts een insertie in het geheel, een droom, een uitstapje….. Wij, van Mirjam Stoof Centrum voor Bewustwording en Natuurgeneeskunde willen de mensheid helpen om te ontsnappen uit de insertie waarin we terechtgekomen zijn. Dat kan alleen als iedereen gaat begrijpen wat er aan de hand is en hoe wij weer in ons hart kunnen komen, bij ons ware zijn.

Zodat we gezamenlijk onze gigantische krachten kunnen bundelen om te ontsnappen aan de insertie, de 3-D werkelijkheid en de mind-control waarin we momenteel leven. Een hele uitdaging, maar laten we beginne bij het begin.

Hoe het begon………… de Bron en de splitsing
Eerst was er alleen de levensvonk, het werkelijke begin[2]. De basis die alles van hoogfrequente energie (ook wel liefde of licht genoemd) voorziet. Belangrijk is wel om meteen te beseffen dat de hoogfrequente energie van de levensvonk ook een stukje laagfrequente energie (ook wel donker of duister genoemd) bevat. Het donker heeft een frequentie van 0-500. Het licht heeft een frequentie van 500-1000[3]. De levensvonk heeft vervolgens het Al gecreëerd en is dus ook verbonden met het Al. Het Al staat voor alles wat is. Er zijn oneindig veel Allen. Deze worden door de levensvonk voorzien van hoogfrequente energie. Uit deze hoogfrequente energie komt scheppingskracht voort.

Het Al creëert met haar scheppingskracht de Bron. De Bron heeft met de eerste golf hoogfrequente energie die hij[4] expandeerde het Akashaveld gecreeerd. Vanuit het Akashaveld is het universum gecreëerd. De Bron is het centrum van het universum. Het Al heeft oneindig veel Bronnen met oneindig veel universa gecreëerd. Ieder universum heeft haar eigen Bron, die op haar beurt weer verbonden is met het Al. De Bron is naast het centrum van het universum ook het gezamenlijk bewustzijn van het Universum.

Binnen één universum bestaan er meerdere werkelijkheden of ‘dimensies’  (2D, 3D, 4D, 5D enz.). Deze werkelijkheden bestaan niet alleen naast elkaar maar ook in meerdere dimensies (multidimensionaal) door elkaar heen… Hierdoor kunnen energieën, voorwerpen of situaties op ‘meerdere plekken tegelijk’ voorkomen. De Bron verspreid hoogfrequente energie door het Universum. Deze energie kan gaan clusteren en samenklonteren waardoor er hemellichamen ontstaan. Hemellichamen zijn bundelingen van energie die wij zien als planeten, sterren en sterrenstelsels.

De hoogfrequente energie van de Bron kan ook leven creëren. De bron splitst dan bewuste energie-delen van zichzelf af en geeft dit levenskracht (fotonen[5]). Bewuste energie gevuld met fotonen is bewustzijn. Bewustzijn is leven. De bron splitst deze energiedelen van zichzelf af om het universum voor hem te ontdekken en verder vorm te geven.

Samenvattend:

levensvonk > Al > Bron > akashaveld > Universum > hemellichamen (planeten, sterren, sterrenstelsels)

Levensvonk > Al > Bron > Levenskracht (fotonen) > afgesplitste bewuste energie delen > bewustzijn = leven

Naast het verspreiden van hoogfrequente energie luistert de Bron ook naar het Universum en haar bewoners (bewustzijnsvormen). De Bron reageert op de signalen van het Universum en geeft het Universum ook richting. De Bron geeft zijn afgesplitste bewuste energie-delen levenskracht (fotonen) waardoor het bewustzijn en dus het leven ontstaat. Zonder levenskracht (fotonen) dus geen leven. Door deze Levenskracht kun je als bewustzijn leven in Vrede, Licht en Liefde. Met leven in Vrede wordt bedoeld dat je als bewustzijn leeft in Liefde. Als je leeft in liefde ben je (als lichtwezen, niet als mens) licht en vluchtig. De laagfrequente energieën zijn wel aanwezig, maar hebben geen invloed.

Wanneer we onszelf losmaken van de Stroom, zitten we zónder Stroom!
De Stroom uit de Bron is onlosmakelijk verbonden met onze eigen Zielekracht.

Via het Akashaveld is alle bewustzijn verbonden met de Bron en met elkaar. Het Akashaveld is het universele veld waar alle hoogfrequente energieën (en daarmee bedoelen wij alle bewustzijnsvormen die op dit moment hoogfrequent zijn en alle bewustzijnsvormen die van oorsprong hoogfrequent waren) op aangesloten zijn. Een bewustzijn kan dus via het Akashaveld in contact treden met alles en iedereen in het universum. Daarbij geldt ook nog dat alles één is in het Zijn. Dat houdt in dat elk stukje bewustzijn dus een stukje van de Bron is. Bewustzijn komt eruit voort en keert er op een dag ook weer naar terug. Alles wat wij op dit moment als menselijk bewustzijn doen is erop gericht om dit te bereiken.

De Bron heeft naast de hoogfrequente kant, de kant van Licht en Liefde, ook een laagfrequente kant. Hierin voeren de lage frequenties, dus het donkere en het zware, de boventoon. Deze laagfrequente kant van de Bron heeft op een bepaald moment even de overhand gekregen. Hierdoor kreeg de laagfrequente kant van de Bron het idee dat hij hetzelfde kon als de hoogfrequente kant van de Bron.

Wat deze laagfrequente kant vergat is dat alles een hoogfrequente (liefdevolle) en laagfrequente (donkere) kant nodig heeft om zichzelf in balans te houden. De donkere kant eiste zijn deel van het hoogfrequente universum op. Daarmee bedoelen we dat de donkere kant het laagfrequente gedeelte van de hoogfrequente energie opeiste.

Dit lukte ook gedeeltelijk en daarmee bracht de laagfrequente kant de bewustzijnsvormen die daar in hoogfrequente energie leefden van het hoogfrequente naar het laagfrequente. De hoogfrequente, liefdevolle en lichte kant, van de Bron reageerde onmiddellijk en voorkwam dat de laagfrequente, donkere kant, de overhand kreeg. Maar het kwaad was al geschied en de Bron ging aan het werk om zijn laagfrequente, donkere kant weer onder controle te krijgen. En dat is het proces waar wij nu, als menselijk bewustzijn, nog steeds in zitten.

De afsplitsing van de hoogfrequente en laagfrequente kant van de Bron vond, volgens onze tijdtellling, ruim 4 miljoen jaar geleden plaats. Hoewel de laagfrequente energie (het donker) de hoogfrequente energie (het licht) probeerde te overheersen is dat niet gelukt. De hoogfrequente kant is namelijk veel sterker dan de laagfrequente kant. De hoogfrequente kant joeg de laagfrequente kant het door de Bron gecreëerde Universum in. Hier zocht de donkere kant zichzelf. Hij ging dus op zoek naar het laagfrequente gedeelte in het universum. Dit valt vast goed te begrijpen als je je herinnert dat de hoogfrequente energie van de levensvonk ook een stukje laagfrequente energie bevat. Voor ons als huidig menselijk bewustzijn betekende dat veel, want hierdoor zijn wij een half miljoen jaar geleden (volgens onze tijdtelling) op de planeet aarde terecht gekomen.

Wie wij toen waren…..
Wij waren/zijn de meest krachtige lichtwezens die er in het hele universum te vinden zijn. Wij inspireerden en stimuleerden alle wezens en alles wat is in het universum om te leven in het Licht en Liefde op de Levenskracht van de Bron. Hiervoor bevonden we ons in alle delen van het universum. Andere wezens zagen ons als voorbeeld, leermeester en begeleider. Wij fungeerden als intermediair tussen de inter-dimensionale werkelijkheid van de Bron en zijn engelen en de overige werkelijkheden en dimensies binnen het Universum.

handenEen van onze mooiste eigenschappen was onze scheppingskracht, het vermogen om gevoelens om te zetten naar zaken die je kunt zien, voelen, aanraken en gebruiken (materialiseren). We deden de mooiste dingen voor de wezens in het universum. Toen zagen we er niet zo uit als nu, in een vast lichaam. We waren veel vluchtiger en konden iedere vorm aannemen die wij wilden. Net wat nodig was voor de situatie. We waren vervuld van Liefde en Licht en straalden dat ook uit. Afstanden bestonden voor ons niet, we waren waar onze aandacht was.

En waar we aandacht aan besteedden kwam er.
Als ergens in het universum problemen waren met Liefde en Licht, gevoelens of als een groep wezens of sterrenstelsel richting de donkere kant van het universum ging stonden wij met Liefde en Licht klaar om te helpen. De wezens die wij hielpen waren altijd ontzettend blij en opgelucht als wij kwamen helpen. Door vele wezens werden wij gezien als dienaren van het Licht die door de Bron zijn gezonden om Liefde en Licht te verspreiden over het universum. Overal waar wij verschenen kwam er Liefde en Licht.

De wezens die door onze energie geraakt werden, werden hierdoor geïnspireerd om te leven in voorspoed en geluk. De planeten waar zij leefden werden er mooier en lichter door. De energie die dat gaf straalde door het hele universum en inspireerde ook weer anderen om ook in Liefde en Licht te leven. Door de Liefde en het Licht dat werd verspreid werd het universum steeds mooier. We leerden van elkaar als lichtwezens door de verbinding met elkaar, het Akashaveld en de Bron.

Wat er toen gebeurde…..
Dit alles trok de aandacht van de donkere kant van het Universum. De donkere kant van het universum is dat deel van de Bron dat zich hiervan heeft afgesplitst. Alles wat er nu gebeurd, ook ons verblijf in deze insertie is nodig, zodat de Bron zijn donkere kant bij hem kan laten terugkeren. Hierdoor wordt het Universum bevrijd van de donkerheid en zwaarte die deze donkere kant voortbrengt.

Deze afsplitsing vond in onze tijdtellling ruim 4 miljoen jaar geleden plaats, de donkere kant wilde de Lichte en Liefdevolle kant gaan overheersen. De Lichte en Liefdevolle kant is echter vele malen sterker en joeg zijn donkere kant met zijn laag frequente energie het door de Bron gecreëerde Universum in. Hier zocht de donkere kant een plek waar het duister en laagfrequent is. Na de afsplitsing van de Bron ging de donkere (laag frequente) kant op zoek naar wezens die laag frequent waren en hierdoor niet goed verbonden waren met de Bron en zijn Levenskracht.

archonsArchonten..
Een van de eerste levensvormen die hij vond om te gebruiken voor zijn donkere doeleinden waren de Archonten. Deze waren destijds nog niet zo donker als ze nu zijn. De Archonten van toen waren laagfrequentie schapeshifters die een eenvoudig leven hadden op een aantal planeten in het Orionstelsel. Zij leefden in Licht en Liefde, maar dan in de lagere frequenties daarvan (tussen de 0-500). Toen de Bron verschillende levensvormen creëerde waren die niet allemaal even hoogfrequent. De Liefde die de Bron afgeeft heeft namelijk verschillende frequenties die zich in het hoogfrequente deel van het spectrum bevinden.

De Archonten zijn ontstaan uit de Liefde en het in het lagere deel van het frequentiespectrum van de Bron. Op de schaal zoals net genoemd is dat iets boven de 500. Zij hadden weinig levenskracht nodig om te leven. Ze waren zich er niet van bewust dat er ander leven was dan zij zelf. De donkere kant heeft hun overvallen en hun onder zijn macht gebracht. Dit heeft hij gedaan door met hun contact op te nemen met een frequentie van tegen de 500. Op het moment dat hij dit contact tot stand bracht heeft hij via het afgeven van frequenties die steeds lager werden hen onder de 500 gebracht. Hierdoor kwamen de Archonten in zijn macht. Vervolgens heeft hij hun omgevormd tot zeer laag frequente wezens zodat zij het vuile werk konden doen in het universum.

De Archonten van vandaag zijn donkere wezens die leven in de spelonken van een aantal planeten (Biscurastelsel, Netochondrie, Antaris) in het Orionstelsel. Zij voeden zich met de levenskracht van levensvormen die leven in Licht en Liefde. Op momenten dat deze levensvormen van Licht en Liefde verzwakt zijn daalt hun frequentie en worden zij vatbaar voor de Archonten. De Archonten klemmen zich dan als een parasiet aan deze levensvorm van Licht en Liefde vast.

Annunaki-ancestors-TransfigurationAls de Archonten in het energetisch lichaam van hoogfrequentere levensvormen komen raken deze hoogfrequente levensvormen verzwakt en kunnen ze ziek worden. Door de invloed van de Archonten neemt de hoogfrequente levensvorm van Licht en Liefde langzaam ook de houding, normen en waarden van de Archonten aan. Alleen door Liefde en Licht, die een hogere frequentie hebben, kunnen deze (licht)wezens dan ook bevrijd worden van de invloed van de Archonten.

De Archonten leven niet alleen als parasiet maar bedreigen ook andere levensvormen. Zelfs zo erg dat deze levensvormen gaan doen wat zij willen. Een aantal van de levensvormen die de Archonten in hun macht hebben zijn meegenomen naar hun planeten om vast te houden in hun spelonken. Hier voeden de Archonten zich met hun levenskracht en verzwakken ze om ze daarna eeuwig vast te houden. Daarom gaat de huidige strijd multidimensionale strijd niet alleen om de bevrijding van ons, als mensheid (of lichtwezens), maar ook om deze wezens. Anderen worden gebruikt om levensvormen zoals wij te onderwerpen en op bepaalde plekken in het universum vast te houden.

Zo zijn de Annunaki gebruikt om ons te onderwerpen een half miljoen jaar geleden. De Annunaki maakten contact met ons bewustzijn via het universele Akashaveld. Wij beschikten over het vermogen om alle frequenties van hoog tot laag te kunnen volgen. Hier hebben zij gebruik van gemaakt door een hulproep die zij via een lage frequentie aan ons zonden. Hierop namen wij als lichtwezens gezamenlijk via de lage frequentie contact met hen op. Door dit contact kregen zij toegang tot ons bewustzijn.

Vervolgens hebben zij ons via een multidimensionale operatie in een door hun gecreëerde realiteit gebracht: de aarde. Dit was een woeste en lege realiteit die wij door onze scheppingskracht en verbeelding verder hebben ingevuld tot de planeet aarde zoals die vandaag de dag is. Hiermee hebben wij de Annunaki en Archonten verbaasd. Hoe meer en intenser wij onze scheppingskracht gingen gebruiken, hoe meer zij ons gingen onderdrukken. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de situatie waarin wij ons vandaag de dag bevinden.

(Wordt vervolgd.)

 

 voetnoten:

[1] Dit wordt in een later artikel verder uitgediept.

[2] Het werkelijke begin zoals nog te verwoorden en te bevatten is voor onze 3-D werkelijkheid. Eduard geeft aan dat er nog oneindig veel lagen hieraan vooraf gaan, maar binnen de multidimensionale werkelijkheid is alles mogelijk en oneindig. Er zijn geen grenzen en geen beperkingen. Dus ook niet in het begin en ook niet in het einde. In de hoogfrequente energie van de levenskracht is alles mogelijk. Echter door de beperkingen van de insertie waar we nu in leven, gaat deze uitleg al heel ver. Alleen dit stukje over het werkelijke begin is uit te leggen in termen die wij kunnen begrijpen en verwerken. Daarom gaan we er niet dieper op in.

[3] Deze schaalverdeling is door ons bedacht voor de beeldvorming, puur ter verduidelijking. Dit is niet volgens de werkelijkheid.

[4] Wij gebruiken het woord “hem”, omdat dit voor de aardse context makkelijk te begrijpen is. Maar we doelen niet op een persoon als we spreken over de bron. We doelen op een energie.

[5] Op het belang van fotonen komen wij in een later artikel terug.

10 gedachten over “Waar alles mee begon..!

 1. Interessant en zeer herkenbaar en in afwachting van het vervolg alvast een chapeau voor de duidelijke uitleg beschrijving op een verstaanbare simpele manier die voor iedereen ook ongeschoolde begrijpelijk is.

  In licht* Giorly *

 2. Geweldig! Eindelijk een normaal artikel. Al dat zoals, ik noem me geen lichtwerker meer etc. etc. Er is werk te verrichten en fijn dat er zo een vele handen het werk licht maken. In liefde!

 3. “Wordt vervolgd” staat er dus, spannend hoor. Ik zeg nog geen ja of schud nog geen nee, schud ook nog geen aap uit de mouw en laat het broodje onbelegd.
  Overal weer die Archontijnen, ze trouwen met prins Pils, worden paus, zitten gezellig bratwurst te vreten met Dolfje en aanhang, het hele Thule gezelschap van mijn part.
  Buiten de lineaire tijdsbeleving om gebeurt het echter allemaal NU, oorzaak en gevolg is een traject in jouw denken, jouw beleving, daarom ligt de toekomst niet vast en is het verleden steeds opnieuw interpreteerbaar aan jouw eigen ervaring/realiteitsbeleving.
  Maya voor de toeschouwer die nog denkt dat het buiten jezelf gebeurt, lila voor wie begint te begrijpen dat het schaduwspel iets met de eigen bewegingen te maken heeft.
  Let’s rock, shadowplay http://www.youtube.com/watch?v=OIO4z7Z4nq4

  1. Nieuw van RedBent: Archontendrop.. Zou verbóóden moeten worden.. Kleven nl. extra aan de tanden en kiezen. Kruipen in holtes, waarvan je het bestaan niet eens vermoedde.. Enfin, zorg dat je ge-RedBent.

 4. Elk pas geboren dier/mens is naar ik denk een wezen dat nog geen besef heeft van wat er op deze wereld allemaal gaande is.
  Als je als voorbeeld een hond neemt mag je er denk ik vanuit gaan dat dit dier niet vals is en niet zal bijten.
  Honden worden vals gemaakt door mensen omdat sommigen er behagen in scheppen een hond te slaan, schoppen en meer van dat soort dingen waardoor het dier zich (wat natuurlijk is zal verdedigen)waardoor het vaak erger wordt en hij mensen als bedreiging zal gaan zien.
  Bij mensen lijkt mij hetzelfde te gebeuren als je opgroeit en alleen maar ingeprent wordt dat je alleen voor eigen gewin moet leven en handelen en naar anderen niet moet kijken dan zet dat de toon voor een ikke en de rest kan stikke mentaliteit.
  Bij sektes geldt hetzelfde je vormt mensen naar jou wensen(manipulatie van gedachten/opvattingen)meestal met als doel dat deze onderdanig gemaakte mensen door hun eigen goedgelovigheid alles doen wat van hen gevraagd/opgedrongen wordt te doen.
  Daarom ga ik er van uit dat elk dier(ook de mens) van nature goed is maar dat invloed van buiten uit(opvoeding,en hoe anderen ermee omgaan)bepalend is voor het gedrag in zijn/haar verdere leven.

  1. Je wordt niet geboren als onbeschreven blad.
   Je wordt geboren met een missie of een doel of afspraken die je op ziels niveau aangaat om in dit leven te ervaren of helen of leren.

   De ziel is oneindig en eeuwig en op zielsniveau blijft alle informatie die je als persoon hebt ervaren bewaard en is beschikbaar voor de persoonlijkheid.

 5. Niets is wat het lijkt, wordt aan het begin van dit artikel gezegd. Een nuttige waarschuwing. Plaaggeesten hebben namelijk vaak de neiging om een Groot, Wollig en Oncontroleerbaar Web van gedachtenspinsels over ons uit te strooien. Als je niet gewend bent om uiterst kritisch en wantrouwig te lezen, ben je misschien onder de indruk van dit wijdlopige verhaal. Let op!

  Ik citeer een bizarre aanname van deze schrijfster: “Deze laagfrequente kant van de Bron heeft op een bepaald moment even de overhand gekregen. Hierdoor kreeg de laagfrequente kant van de Bron het idee dat hij hetzelfde kon als de hoogfrequente kant van de Bron. Wat deze laagfrequente kant vergat is dat alles een hoogfrequente (liefdevolle) en laagfrequente (donkere) kant nodig heeft om zichzelf in balans te houden. De donkere kant eiste zijn deel van het hoogfrequente universum op.”

  Hier wordt het uiterst ouderwetse idee van een onmachtige God en een boos, slimmer duiveltje weer uit de kast gehaald. En dat duiveltje ‘VERGEET’gewoon de universele Wet van bewegende, golvende energie? Ik raad eveneens sceptische lezers aan om wat meer van Rudolf Steiner te lezen, en Roland van Vliet’s boek over het Manicheesche Christendom. God heeft volgens Mani zijn favoriete engelen gevraagd om Hem (tijdelijk) niet langer meer te aanbidden, zodat er een verdichting van energie kon ontstaan en daarmee een bruikbare, groeizame dualiteit. Daardoor is weer Spontane Evolutie in ons bewustzijn mogelijk (lees het betreffende boek van Dr. Bruce Lipton).

  Mirjam’s verhaal vleit de zogenaamde lichtwerkers met de bizarre introductie van een hoogdravende variant: de frequentieoorlogen. Het is niet erg als je het allemaal niet snapt. Daar zijn rookgordijnen ook voor bedoeld. En als je kritisch bent, ben je ineens ook niet meer liefdevol natuurlijk…
  Houd vol. Tunnels zijn bedoeld als doorgang! Sterkte wenst jullie Peter den Haring

  1. Waarom zou er een begin zijn? Zei Einstein al niet dat tijd en ruimte niet bestaan? Zouden alle verhalen niet gewoon verhalen zijn, die je leuk bij een kampvuurtje kunt vertellen maar die je vooral niet voor waar moet aannemen? Mijn mening: Wie iets wil weten raadplege eerst en vooral zijn EIGEN innerlijk.
   Niemand WEET hoe het zit. Lekker relaxed, de jacht naar kennis mag gestopt worden:D
   Maar als het je hobby is om dingen uit te pluizen, dan kun je er mee doorgaan.. Als je anderen dan maar niet gaat wijsmaken dat je weet hoe het zit.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.