Advertentie

Antwoorden van Ab Klink over de griepvaccinaties


Minister Ab Klink heeft antwoorden gegeven op de schriftelijk vragen die Marianne Thieme, van de Partij voor de Dieren, aan hem gesteld had. Er zat 6 weken tussen de vragen en de beantwoording, maar laten we naar de inhoud van de antwoorden kijken. Vooral het feit dat Klink nog eens onderstreept dat van gedwongen vaccinatie geen sprake kan zijn, geeft ons enigszins lucht.

Het zal moeten blijken in welke hoedanigheid de mogelijkheden van de regering uitgevoerd gaan worden, om “in bijzondere omstandigheden mensen te kunnen onderworpen aan maatregelen, zoals isolatie en medisch onderzoek, indien het collectieve belang dat vereist en mensen niet vrijwillig meewerken.”

En Ab Klink voegt daar ook nog eens aan toe: “Gedwongen medische behandeling is echter niet mogelijk.”

Marianne Thieme, van de Partij voor de Dieren
Marianne Thieme, Partij voor de Dieren

Nou weer een stapje dichter bij een, naar onze mening, positieve uitkomst. Het hele internet gonst van de geruchten, vooral uit de VS, waar wel degelijk sprake is van ‘mandatory’,  dus verplichte vaccinaties.

Tja, als dáár eenmaal sprake van is, dan is het hek toch écht van de dam en zijn we een brug te ver!

Hieronder de vragen en antwoorden, waarbij de antwoorden van de minister, van 19 Augustus jl. er meteen onder staan in cursief: (met dank aan Arend!)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Mexicaanse~griep.(Ingezonden 14 juli 2009)

Antwoorden van de Minister dd. 19 Augustus 2009

1.1) Kunt u aangeven of voor het vaccin tegen de Mexicaanse griep of varkensgriep de reguliere registratieprocedure is doorlopen?

1.1) De vaccins die worden ingezet zijn de afgelopen jaren ontwikkeld voor bescherming tegen een verwant virus van het griepvirus dat nu de grieppandemie veroorzaakt. Het bestandsdeel van de vaccins dat er voor zorgt dat het specifiek voor deze griep werkt, het zogenaamde antigeen, moet daarom worden aangepast.

Voordat de aangepaste vaccins kunnen worden ingezet, moeten deze opnieuw aan de strenge veiligheidseisen voor registratie voldoen. De registratieprocedures voor de nieuwe vaccins lopen al bij de European Medicines Agency (EMEA), het instituut van de Europese Unie, dat er op toe ziet dat nieuwe geneesmiddelen veilig zijn. De procedures zullen naar verwachting zijn afgerond wanneer de nieuwe vaccins beschikbaar zijn voor toepassing.

2.2) Is bekend welke specifieke bijwerkingen zijn opgetreden met dit specifieke vaccin? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

2 2) De bijwerkingen van de nieuwe vaccins worden onderzocht. Het ligt in de verwachting, dat de bijwerkingen vergelijkbaar zullen zijn met de bijwerkingen van de vaccins die reeds zijn ontwikkeld tegen het verwante virus. Over het algemeen wordt de vaccinatie goed verdragen.

3.3)  Heeft Nederland de International Health Regulations (IHR) ondertekend?

3.3) Nederland heeft als lid van de Wereldgezondheidsvergadering op 23 mei 2005 ingestemd met de IHR. De IHR zijn geïmplementeerd in de Wet publieke gezondheid die op 1 december 2008 in werking is getreden. De Wet publieke gezondheid biedt de wettelijke basis om op te treden tegen het nieuw griepvirus, dat is aangemerkt als behorende tot categorie A van deze wet.

4.4)  Valt uit artikel 21 van de WHO constitution af te leiden dat de WHO in geval van een pandemie de bevoegdheid heeft vaccinatie als een verplichting voor te schrijven?

4.4) Nee, de WHO kan de leden alleen adviseren.

5.5) Zou ook Nederland gehouden kunnen zijn aan verplichte uitvoering van een dergelijke richtlijn in geval van een pandemie, met andere woorden is het mogelijk dat er sprake zou kunnen zijn van een verplichte vaccinatiecampagne tegen bijvoorbeeld Mexicaanse c.q. varkensgriep? Zo ja, welke vorm zou deze verplichting kunnen hebben? Zo nee, waarom niet?

5.5) Nee. Er is bij implementatie van de IHR in de Wet publieke gezondheid niet gekozen om verplichte vaccinatie mogelijk te maken. Vaccinatie zal dan ook altijd gebeuren op vrijwillige basis.

6.6) Bent u van mening dat mensen die bezwaren hebben tegen vaccinatie, vrijgesteld zouden moeten kunnen worden van vaccinatieplicht? Zo ja, hoe is die vrijheid gewaarborgd in geval van een pandemie in relatie tot de IHR? Zo nee, waarom niet?

6.6) Zie het antwoord op vraag 5.

7.7) Zou ondertekening door Nederland van de IHR op enigerlei wijze kunnen leiden tot een inperking van de vrije keuze van burgers op het gebied van medische handelingen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

7. 7) De IHR biedt geen basis voor enige inperking van rechten van burgers. Daarvoor is eerst implementatie in nationale regelgeving nodig. Zoals hierboven aangegeven, is dit gedaan via de Wet publieke gezondheid. De Wet publieke gezondheid beoogt niet de vrije keuze van burgers op het gebied van medische handelingen in te perken als het gaat om de keuze van behandeling. Daar is geen reden voor.

Wel is het zo dat in bijzondere omstandigheden mensen kunnen worden onderworpen aan maatregelen, zoals isolatie en medisch onderzoek, indien het collectieve belang dat vereist en mensen niet vrijwillig meewerken. Gedwongen medische behandeling is echter niet mogelijk.

Advertentie

87 gedachten over “Antwoorden van Ab Klink over de griepvaccinaties

 1. Laatste nieuws over het (geplande?) vaccinatieoffensief hier in Frankrijk: op 28 september a.s. wordt er een grootscheeps programma in werking gezet, elk departement zal 3 inentingscentra openen, er worden mobiele eenheden (nou ja “équipes mobiles” dan, kan het niet anders vertalen) ingezet om de scholen binnen te gaan om kinderen en onderwijzend personeel te vaccineren en meer van dit soort maatregelen. Nog steeds onderstreept men dat dit niet verplicht zal zijn, maar het wordt dringend aanbevolen zich te laten vaccineren, “in het bijzonder ook om zijn/haar directe omgeving te beschermen”. Gisteren heeft Frankrijk de eerste lading vaccins ontvangen, “toevallig” van Baxter die in augustus 2008 al een “Vaccine Patent Application” heeft gedeponeerd voor deze vaccins… Baxter die volgens de franse regering “het snelst kon leveren”…

 2. Jawel Gait, met je eens, maar bedenk wel dat ze op een uiterst subtiele wijze de bevolking manipuleren om maar toch die prikken te komen halen. Ook dit maakt deel uit van hun strategie (ze hebben in de afgelopen maanden de publieke opinie kunnen aftasten en hun beleid hierop aangepast) en vergeet niet dat het overgrote deel van de bevolking doet wat de overheid aanbeveelt.

 3. @droppie/ellen: zieltjes winnen is niemand vreemd. We proberen allemaal ons standpunt duidelijk te maken; anderen te overtuigen van onze visie.
  Als ‘anderen’ namelijk gelijk zouden hebben, dan heb jij het bij het verkeerde end.. Niets menselijks is de ‘anderen’ vreemd. Vanuit Eenheid is de letterlijke ’twist’ een beweging om hoger door de spiraal naar het ‘midden’ te zoeken/worstelen/vechten/liefhebben/mededogen, enz.

 4. Tuurlijk Guido, iedereen verkondigt zijn eigen waarheid en iedereen weet/denkt dat hij gelijk heeft, maar zodra hun waarheid gelieerd is/wordt aan het grote geld, dan is het hun persoonlijke waarheid niet meer maar een kwestie van “overleven” (werknemer versus baas = inkomen)…

 5. @ellen: wanneer geld zijn doel voorbij schiet… Geld is een middel, KAN NOOIT een doel worden. Tja, dan heb je de poppen al aan het dansen..
  Heb je trouwens ‘Savio’ al afgespeeld, het inspiratieve filmpje van de homepage?

 6. @Guido
  Quote
  “zieltjes winnen is niemand vreemd.”
  Einde quote

  Dat was mijn insteek niet. Mijn insteek was en is en zal altijd zijn dat mensen zo goed mogelijk geïnformeerd moeten zijn om zo zelfstandig en vrij mogelijk een keuze te kunnen maken.
  Ook mind control (deze link deed me erg daaraan denken) is een van de zaken waardoor mensen beperkt worden in hun vrije keuze. Leek mij goed daar nog eens op te wijzen.

  En wat de waarheid is, ach dat is net zo’n woord als de bron, liefde, geluk, eenheid, werkelijkheid, vrijheid, democratie, vrede: Volkomen corrupt gemaakt en totaal misbruikt.

  Ik zou zeggen: Sterkte met jouw waarheid.

 7. @Droppie

  Is het niet beter dat mensen de drang ontwikkelen zichzelf te informeren?
  Als je wordt geïnformeerd heb je namelijk nog steeds te maken met de mening van een ander.

  Maar ik ben met je eens dat de structuur zo opgezet wordt dat het zeer lastig is voor de doorsnee burger de positie van de autoriteit uit te dagen omdat waardevolle info
  slecht toegankelijk gemaakt wordt.

  Maar daar wordt met de freedom of information act geloof ik aan gewerkt.

  Groetjes

 8. Ze hoeven het ook niet te verplichten, de WHO en de massamedia zorgen er wel voor dat mensen er straks massaal om schreeuwen als blijkt dat er toch ineens veel mensen doodgaan (of de reden van overlijden komt door het virus of het vaccin/tamiflu laat ik in het midden)

 9. @droppie: je bedoelt dat we ‘overgeleverd’ zijn aan externe bronnen voor informatie..? Tja die waarheid hè?
  Hoorde eens iemand zeggen: “There is my truth, there is your truth. And there is THE TRUTH.”

 10. @Gait: dát wordt toch niet bestreden…? Het gaat om onwetendheid en onzorgvuldigheid, waarvan sommige willens-en-wetens.
  Je kunt mensen ook beschadigen doordat je achterblijft in kennis. Zelfs doordat je je intuitie niet volgt..!! En ‘je’ kan iedereen zijn.

 11. stel; je bent een simpel mens met een middelbare opleiding.
  je hebt altijd je best gedaan alles zo goed mogelijk te doen.
  goed voor je gezin zorgen, nooit zonder baan. altijd je werk naar beste kunnen gedaan en vooral ook goed omgaan met familie , collega’s, buren enz.
  in een woord een fatsoenlijk mens.
  al deze dingen heb je kunnen doen omdat je vertrouwen in de wereld had en niet bezorgd hoefde te zijn over allerlei dingen.
  er is altijd eten te koop
  er is altijd een goede huisarts
  ziekenhuizen waar je goed geholpen wordt.
  altijd een dak boven het hoofd van je gezin
  kinderen kunnen altijd naar school
  als iemand je dan plotseling influistert dat dit binnenkort allemaal wel eens anders zou kunnen zijn lijkt het me heel normaal dat je diegene liever voor gek verklaart dan er nog een gedachte aan te verspillen
  het is maar net hoever je op de hoogte bent op dit moment

 12. @Selene: is er niet een soort ‘plicht’ om jezelf als mens attent op te stellen. Wakker te zijn? Natuurlijk je zelfbeschikking bepaalt wat jij doet, zonder dat iemand daar wat mee te maken heeft. Maar als je lekker ligt te dutten, zou je je daar bewust van kunnen worden/zijn.

  Vervolgens kun je jezelf in deze wakkere toestand de vraag stellen: “Wat is er nog meer te weten, te koop, dat me aanspreekt, zodat ik mijn wereldbeeld kan vergroten, mijn levenskwaliteit kan verbeteren”.
  Maar je verhaal gaat over wakker worden.. Dank als eerste degene die je wakker fluistert, wellicht is het je Prins. Zo gaat het met velen, op dit moment in de wereld. Het is de bedoeling dat we wakker worden.

 13. Houd er ook rekening mee dat ook in de alternatieve media veel informatie verzonnen wordt. Ik ben al heel wat “feitelijke” informatie tegen gekomen die achteraf helemaal niet zo feitelijk was. Aangevuld met toch best overtuigende bewijsvoering.
  Op het moment geloof ik het liefst gewoon even niets meer.

 14. @ Guido

  tja in enkele vorige stukjes wordt de reguliere zorg inc klink toch behoorlijk gedemonizeerd.

  termen als vacinazies en de suggestie wekken dat de reguliere medici alles voor geld doen, enz staat hier toch echt op de site guido, is het niet in de artikelen dan is het wel in de reacties.

  Vriendelijke Groet Gait

 15. Heb je je eraan gestoord Gait? Of ben je aan het ‘klikken’..? We blijven mensen, met menselijke reacties. Of om het wetenschappelijk te determineren.. Menige reactie hier op de site is hoogst subjectief. HEEERLIJK!

 16. @ Guido

  Ik stoor me er aan ja als er een hoop niet feitelijke onzin als bewijs aangevoerd word om mensen die hun best doen om ons te beschermen te demoniseren. en hoezo klikken dat begrijp ik even niet guido, leg eens uit.

 17. Waarom geloof ik niet zo in wat Klink zegt. Ik denk dat hij niet liegt op dit moment, maar wat gebeurt er straks mocht er een pandemie ontstaan. Het zal niet de eerste keer zijn dat de wet aangepast kan worden door een kleine verandering in noodgeval.
  Ik heb nog nooit echt geloofd wat er in de politiek gezegd wordt.
  Wanneer liegt een mens, ook als hij niet de hele waarheid verteld?
  Ik neem aan dat dhr. Klink het goede met ons voor heeft, maar ik betwijfel of Dhr. Klink ook niet een marionet is in vaccinatieland.

 18. Een beetje naieve vraag Gait. Vind ik. Je mag je overal aan storen, zoals heel velen zich aan jou storen en/of aan mij. Het is goed.

  Ik wijs je nogmaals op het taalgebruik. Voor iemand als jij, met een universitaire studie, vind ik het heel ongenuanceerd, wanneer je in algemene zin spreekt.

  “als er een hoop niet feitelijke onzin als bewijs aangevoerd wordt om mensen die hun best doen om ons te bescheremen te demoniseren”.

  De zinsnede ‘vind ik’ of ‘naar mijn mening/idee’ enz. kan erbij. Maakt het verhaal -wat mij betreft- wat minder polariserend en wetenschappelijk correcter. Daar ben je toch voor Gait? Voor wetenschappelijke correctheid.

  Je hebt de vorige keren hier ook al niet inhoudelijk op gereageerd. De pot verwijt daarmee in mijn idee de ketel..

  Je zinsnede doet voorkomen alsof je alles hebt nagekeken en doorwrocht wat hier op de site door diverse andersdenkenden wordt geopperd. Dat is absoluut onmogelijk, volgens mij. Vervolgens ontstaat er ook geen discussie die inhoudelijk leerzaam is, maar worden standpunten (verhard) weergegeven.

  Ik zeg dit overigens niet zomaar. Want je zou eens moeten weten hoeveel narigheid er is in de wereld, omdat mensen iets als absoluut presenteren, terwijl het niets anders is, maar ook niet minder, dan hun mening, hun idee, hun zienswijze en ga zo maar door.

  Dáárom zeg ik dit. Het stoort mij in ieder geval mateloos, maar dat is duidelijk lijkt me.

  Er is JOUW waarheid, MIJN waarheid en DE waarheid. Jeetje 3 waarheden man, waar moet dat naar toe?

 19. Hypeziektes bedreigen de gezondheidszorg in Nederland. Pillenfabrikanten kloppen via allerlei slimme marketingtrucs, met behulp van tv-spotjes, onschuldige kwaaltjes op tot serieuze aandoeningen en bestoken intussen de huisartsen met reclame voor geneesmiddelen tegen de ziekte.
  Kijk vanavond allemaal naar Radar op de t.v. Zij laten zien hoe makkelijk het is om de onbewuste mens via reclame van alles aan te smeren.
  Dat zijn nu de mensen die hun best doen om ons te helpen.
  http://www.telegraaf.nl/binnenland/4720626/__Ziektes_aangepraat_via_tv__.html?p=10,1

 20. @ Riet, zag de aankondiging ook van Radar, net als in het journaal de melding dat websites als bloedsuiker.nl, cholesterol.nl en maagzuur .nl (kwamen even voorbij dacht ik) sites van farmaceuten zijn die weer crimineel (ja, het is verboden om reclame te maken voor medicijnen die op recept basis verkregen dienen te worden) bezig zijn: het is dus streng verboden (maar daar hadden ze eerder ook al maling aan bleek bij invallen die geheime contracten met artsen en patiënten verenigingen aan het licht brachten). Niets nieuws, de zaken te ‘settlen’ en de boetes te betalen, zijn nog steeds minder dan de opbrengsten, zoals de industrie zelf toegeeft…

 21. Zoals U weet is de Mexicaanse griep makkelijk overdraagbaar via b.v deurklinken, toetsenborden, waterkraan, winkelwagentjes etc etc .

  Uit recentelijk onderzoek blijkt dat de bacterie ook erg gemakkelijk overdraagbaar is door het gebruik van muntstukken en bankbiljetten.

  De bacterie hecht zich erg goed aan de biljetten en de muntstukken welke dagelijks door vele handen gaan, hetgeen een verhoogd risico op besmetting met zich meebrengt.

  Teneinde de Mexicaanse Griep buiten de deur te houden, kunt U Uw gebruikte muntstukken en bankbiljetten vanaf heden = gratis = bij mij inleveren.

  Ik zal dan zorgen dat de bacterie geen kans krijgt verdere besmetting te veroorzaken.

  U kunt de muntstukken en bankbiljetten bij mij afgeven of in de brievenbus deponeren. Deze zal elke dag leeggemaakt en gereinigd worden om besmetting tegen te gaan.

 22. Zijn er een aantal vaccinatiebestellingen daadwerkelijk gecanceled?
  Ik kreeg dit door van http://www.company4you.nl:

  Beste Dennis,

  In de afgelopen maanden hebben wij bij Company4You veel aandacht besteedt aan alle informatie die wij ontvingen rond de Mexicaanse griep. Ook aan de vraag wel of niet inenten hebben wij veel aandacht en tijd besteed..

  Inmiddels is het ons nu duidelijk dat de Mexicaanse griep een weinig virulente griepvariant betreft, waarvan velen (ook deskundigen) overigens van mening zijn dat die in een laboratorium ontwikkeld is …..???

  Daarnaast is het ook bijzonder duidelijk geworden dat allerlei bekende griepdeskundigen verbindingen hebben met- en financiële belangen hebben in de farmaceutische industrie. Dus veel minder onafhankelijk zijn als ze ons willen doen geloven.

  Er zijn al regeringen geweest die de vaccinproducent hebben gevraagd om een veiligheidsgarantie, daar kon de vaccinfabrikant niet aan voldoen. Op basis daarvan zijn er ook al grote vaccin orders geannuleerd, misschien ook voor onze minister van volksgezondheid nuttig om te weten ….. ?

  Eveneens is het, mede door alle aandacht, duidelijk geworden dat de griepremmer Tamiflu niet of nauwelijks werkt, maar wel degelijk vervelende bijwerkingen heeft.

  Ook is het inmiddels duidelijk dat inenten veel meer nadelen dan voordelen kent, inenten is zeer zeker niet zonder gevaar.

  Veel informatie over inenten kunt u vinden op de onderstaande web site:

  http://www.vaccinationdebate.com

 23. Wel is het zo dat in bijzondere omstandigheden mensen kunnen worden onderworpen aan maatregelen, zoals isolatie en medisch onderzoek, indien het collectieve belang dat vereist en mensen niet vrijwillig meewerken. Gedwongen medische behandeling is echter niet mogelijk.

  En dan? Isolatie is een vrij rekbaar begrip. Ik vertrouw die lui voor geen meter. Gisteren werd maar weer eens duidelijk bij RADAR hoe de farma industrie de mensen onnodige medicijnen aanpraat en verkoopt.

 24. @Droppie: oké, daar gaan we dan! Geweldig dat xander de situatie in Frankrijk al op een adequate wijze heeft samengevat.. Mijn gevoel zegt me dat hij hierin volkomen gelijk heeft en ik maak me wel degelijk grote zorgen over de komende maand hier in het zuiden. Zondag stond de Midi Libre hier nog bol van artikelen over de griep, artikelen met in kleine lettertjes “publicité” erboven, nog kleinere lettertjes “Merck” eronder en zelfs de Tamiflu wordt nog steeds de hemel in geprezen! Er ligt een plan klaar om schoolprogramma’s op tv/radio door te laten gaan (mét nu al een vaststaande programmering/uitzenduren,’s morgens lagere scholen,’s middags middelbaar), grootverpakkingen maskers in de super in de aanbieding… En hoe in hemelsnaam weten ze zo goed dat deze pandemie er aan zit te komen gezien die precieze datum van 28 september waarop ze met hun vaccinatieprogramma gaan starten? Baxter heeft inderdaad vorige week de vaccins geleverd (of lagen die al klaar?), vaccins die al vorig jaar augustus gedeponeerd werden in een “patent application”.. Wat mij nog het meeste stoorde en ook beangstigde, was de uitspraak van Roselyne Bachelot, dat door het zich niet laten vaccineren men een gevaar zal vormen voor zijn/haar omgeving, hiermee dus al bij voorbaat deze mensen als paria’s bestempelende.. En inderdaad worden er per departement minstens 3 vaccinatiecentra ingericht die elk zo’n 100.000 inwoners kunnen inenten.. Ze zitten hier nog steeds in alarmfase 5 (gradaties hierin, 5c nu) en zodra fase 6 ingaat zullen de maatregelen aangescherpt worden (verplaatsingsrestricties o.a.).. Mijn omgeving hier gaat er vrij laconiek mee om, “on verra”, “we zien wel”, kan hier ook niet echt over discussiëren/debatteren.. Laten we hopen dat er op het laatste moment nog iemand opstaat die zegt STOP tegen deze idiotie.

 25. Nog even de situatie in België schetsen (uit de eerste hand): dochterlief is werkzaam bij de Rechten v/d Mens in Brussel en in het kader hiervan moet ze regelmatig gevangenissen en asielzoekerscentra bezoeken en ze vertelde dat zij een rondschrijven had ontvangen dat diegenen die binnenkort geen bewijs konden overleggen van vaccinatie, de toegang tot deze gebouwen zal worden ontzegd, waardoor zij dus serieus in haar werk zal worden belemmerd.. Door mij is zij min of meer op de hoogte wat er zich afspeelt, maar er wordt dus wel degelijk druk uitgeoefend, ook in België!

 26. @Ellen: Zoals veel mensen met jou vraag je je af hoe het kan dat het vaccin al in augustus vorig jaar gedeponeerd zijn voor een patent. Naar mijn weten is er voor het type vaccin een patent aangevraagd, niet voor het uiteindelijke mex. griep vaccin.
  Verbeter me als ik ongelijk heb, maar naar mijn idee moet je het zo bekijken. Een bedrijf vind een nieuw type broodje uit. Dat bestaat uit water, meel, suiker en een stofje wat voor een heel lekkere smaak zorgt. Dat broodje gaan ze dan patenteren. Een jaar later blijkt dat mensen naast aardbei, meloen en bosvruchten smaak graag perziken smaak willen dus ontwikkelen ze een perziken broodje. Ze hoeven dus alleen nog aan de gang met de perzik smaak en ze kunnen een “nieuw” broodje lanceren. Zo gaat het ook met dit vaccin. De basis (drager) is vorig jaar gepatenteerd en nu hebben ze alleen nog dit betreffende virus moeten isoleren, aanpassen, toevoegen en uiteindelijk testen.

  Daarnaast is economie (helaas) een van de belangrijkste aspecten van one samenleving. De meeste oorlogen worden gevochten in naam van olie en geld. In dat opzicht is het niet verwonderlijk (wel verwerpelijk in mijn ogen) dat mensen die die economie (en dus welvaart) in gevaar brengen door zich niet te laten inenten, als niet verantwoordelijk worden aangemerkt.

  Wat ik hier vooral zie is dat, in dit geval farmaceuten en daaruit voortkomend doctoren, ongemerkt hun grenzen verleggen (dwz. niet Bewust zijn.)en de complicaties uit het oog verliezen gezien vanuit de huidige tijdsgeest ontstaan in de industriële revolutie en niet willens en wetens mensen willen beschadigen.

  Ik zeg niet dat er niet iets is als de Illuminatie oid. maar in mijn ogen is dit een veel meer voor de hand liggende zienswijze.

 27. @More: dit is dus al mijn tweede patentenlesje in twee dagen tijd; manlief gebruikte als voorbeeld “soep” en zijn uitleg komt op hetzelfde neer.. Een “patent application” is een aanvraag en nog geen definitief patent, dit duurt zo’n 2 jaar en op de bijsluiter van de komende vaccins (als men die überhaupt te zien krijgt) zal “patent pending” vermeldt staan..

 28. @Droppie: nog bedankt voor die link “projectcamelot”, heb het naar mijn franse contacten doorgestuurd! Vandaar dus die wanhopige suspogingen van Bachelot in de kranten..

 29. @Gait: ik heb niet zo’n behoefte vragen naar de bekende weg te beantwoorden. Bovendien heb ik niet het gevoel dat je ingaat om mijn vragen en inhoudelijke opmerkingen. Eenrichtingsverkeer is zo 1980. Heb je toch een antwoord.

 30. @Gait: het bizarre is dat jij demoniseert. John, Ellen, Riet, Guido. Allemaal mensen met hun ware naam. En Droppie = Zuurtje, dat weet inmiddels iedereen. Kom jij nou ook eens tevoorschijn man!

 31. @Ellen: Ik probeer alleen uit te leggen dat het feit dat dat patent toen al aangevraagd is geen bewijs is dat het virus toen al bekent was. Het type wel en daar is een nieuw type vaccin voor geproduceerd.

  Het is voor mij wel duidelijk dat geld en winst domineren in de gedachten gangen van de gemiddelde farmaceut en het niet persé de gezondheid van de mens is die voorop staat.

 32. Ik heb het “project camelot” van het ministerie van gezondheid hier in Frankrijk doorgelezen en dit blijkt uitsluitend een draaiboek te zijn bestemd voor de verantwoordelijken van de vaccinatiecampagnes. Nérgens wordt hierin melding gemaakt van verplicht vaccineren. Zelf heb ik ook een “Carte Vital” en naar mijn weten staan hier alleen naam/adres/nummer zorgverzekering op en zeker geen chip met je persoonlijke ziektegeschiedenis.. Zal het zo nog even navragen bij de apotheek..

 33. @Joris: helemaal goed toch. Zo wordt het eenzijdige officiële standpunt eens onderuit gehaald. Het is toch ook schandalig als je ziet hoe dit gegaan is bij de HPV-vaccinaties. Het zijn nota beide bene de door ons gekozen mensen die ons dit éénzijdig voorspiegelen..! Kom maar op met die discussie.

 34. @ Guido

  Ach demoniseren, als verschil van mening demoniseren is tja dan wordt het een ruim begrip.

  mensen die vaccins uitmaken voor nazi tja dat is wel demoniseren.

  ik heb niks tegen op andersdenkenden , dat houd een spannend en leuk in de wereld.
  ik kan de manier van schrijven van riet zeer waarderen ik denk dat riet een warm en liefdevol mens is.
  maar dat wil niet zeggen dat ik met alles wat riet schrijft het eens hoef te wezen, toch ? dat verschil in mening houd de discussie gaande.

  en dat is altijd goed.

  en wie ik ben ? ach het is niet belangrijk. op de eeuwigheid ben ik maar een hikje in de tijd meer ook niet. in het geheel der dingen misschien maar een korrel zand op het strand, niks meer niks minder.
  tis niet anders.

  toch heb ik nog een vraagje,
  wat bedoelde je met dat klikken Guido.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.