Advertentie

Een ‘soeverein’ kenteken bij ‘de soevereine mens’..!


ikclaimmijnnaam

 

We schreven hier op de site al artikelen over de soevereine mens. Voor velen is dit perceptueel ‘een brug te ver’, maar feitelijk is het een idee dat ieders aandacht verdient. Want ben je een ‘onderdaan’ van het ‘Koninkrijk der Nederlanden’, of ben je ultiem een ‘vrij mens’ en mag dit ‘Koninkrijk’ blij zijn met jou als onderdaan..?

‘Ik ben geen vogel; en geen net houdt mij gevangen. Ik ben een vrij mens met een onafhankelijke wil’ ―
Charlotte Brontë
uit ‘Jane Eyre’

Kijk dát zijn de vragen waar het om gaat.. Toch? En.. Het lijkt erop dat steeds méér mensen de wens hebben om hun soevereiniteit te bekrachtigen. Simpel, omdat datzelfde ‘Koninkrijk’ ontvoerd lijkt door een stelletje machtswellustelingen, dat ‘achter de schermen’ de touwtjes in handen heeft.. En aldus ook haar macht botviert, naar lieve lust…

Wat is dan die soevereine mens ook alweer? We horen het je vragen.. Simpelweg, heel simpelweg komt het erop neer, dat jij als wereldburger, mens op deze Aarde, jouw onafhankelijkheid claimt, ’terug’claimt als het ware. Want vergeet niet, dat door de aangifte van jouw geboorte, je ouders ervoor gekozen hebben, jou onderdeel uit te laten maken van het Nederlandse koninkrijk. En natuurlijk heeft dát Koninkrijk zich weliswaar gecommitteerd aan de Universele wetten van de Mens, zoals die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in verschillende handvesten van de Verenigde Naties. Maarrr..

‘De waarheid is dat alle mensen met macht gewantrouwd dienen te worden’ –
VS-president James Madison (1809 -1817)

Wellicht heb je helemaal geen behoefte om in dit spel van het Koninkrijk mee te spelen en wil je je hieraan onttrekken. Dat kan natuurlijk om velerlei redenen zijn, dat is aan ieder persoonlijk om uit te maken. Maar het meest gehoorde argument blijkt tóch het feit te zijn, dat de macht over jou als persoon, TEVEEL bij een select groepje ‘machthebbers’ terecht is gekomen. En natuurlijk ligt dat ‘Koninkrijk’ ook ‘embedded’ in een parlementaire democratie, maar er zijn voorbeelden te over, waarbij die democratie meer als dekmantel dient voor die genoemde ‘machthebbers’, dat bestaat uit een elite-club die elkaar al decennia de bal toespeelt, dan dat die democratie werkelijk en vooral praktisch dienend is voor haar burgers.

Want zou het niet zó moeten zijn, dat een overheid haar burgers dient..? En is het niet zo geworden, of moeten we zeggen ‘verworden’, dat die overheid zich in haar machtsgeilheid wentelt in het regerings- en bestuurspluche..? Dat de burgers de leiding moeten dienen.. De macht in Nederland wordt feitelijk uitgeoefend door een klein groepje, dat zich op strategische machtsfuncties in Nederland heeft gericht en deze posities ook daadwerkelijk inneemt.

Logo, Soevereine Mens, cirkelvormig oranjeDaarbij ligt vooral de nadruk op het juridische en bestuurlijke kader dat Nederland ‘rijk’ is. Kijk naar de voorbeelden van zwalkende rechterlijke macht, en het volstrekt onwenselijke respect dat ‘bestuurders’ afdwingen, door zich ‘boven’ de bevolking te achten. Zie bijvoorbeeld het geval van Sam Boersma in dit kader. Kijk naar klokkenluider Fred Spijkers en naar de zaak Joris Demmink. Waarom dient er heimelijk een bestuur te zijn, dat dit ‘soort zaken’ afschermt van haar burgers..

Kijken we naar de schandalige wijze waarop Ab Klink in staat is, in onze parlementaire democratie, om enkele honderden miljoenen weg te sluizen naar de farmaceutische industrie, als vergoeding voor de aankoop van het ‘Mexicaanse griepvaccin’, dan krabt toch ieder weldenkende ‘Nederlander’ zich achter het oor…. En dan is er natuurlijk de ‘WOB’, de Wet Openbaarheid van Bestuur, waarbij bestuurders/ambtenaren openbaar dienen te maken, wat de officiële stukken zijn, die de basis zijn, waarop beslissingen zijn genomen, of overeenkomsten zijn afgesloten.

Maar wat doe je nu, wanneer een man als Ab Klink in zijn functie van Minister van Volksgezondheid besluit om, sámen met zijn ambtenaren én het RIVM, de helft van het openbaar gemaakte contract met de farmaceutische industrie, zwart te maken, zodat teksten en hele delen van het contract, niet meer leesbaar zijn..? De macht bij de overheid laten, die keihard de burgers die deze overheid ‘dient te dienen’, in het gezicht uitlacht..?Een overheid die wellicht juridische helemaal niet zo ‘legaal’ is, als je zou denken. HIER

Het land waar je woont.. Het bestond al ruim vóór het Koninkrijk en ook de rode lijn is kunstmatig.. Dat je het weer even scherp op het netvlies hebt..!
Het land waar je woont.. Het bestond al ruim vóór het Koninkrijk en ook de rode lijn van de ‘begrenzing’ is kunstmatig.. Dat je het weer even scherp op het netvlies hebt..! Hoe onnatuurlijk is die ‘soevereine mens’ dan nog..? Zeker als je hem gewoon ziet rondrijden in zijn of haar auto met een ‘buiten’lands kenteken..

Of stel je een daad en laat je jouw stem in een veel praktischer wijze horen.. Door jezelf soeverein te verklaren en ‘afstand’ te nemen van dit gemanipuleer, dit machtsmisbruik en deze ‘achterkamertjespolitiek’..? Want hoe kan het bijvoorbeeld dat ‘staatsbelang’ belangrijker is geworden dan het belang van ‘burgers’..?? En dat in naam van dát staatsbelang, burgers opgepakt kunnen worden, op basis van een eng soort willekeur..

De soevereine mens maakt zich juridisch los van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar doet dit met respect en probeert niet te provoceren. De soevereine mens benadrukt zijn onafhankelijkheid en vooral zijn Universele karakter. Hij is allereerst bewoner van de Aarde en eist zijn rechten in dat perspectief op. Rechten die op papier staan, bijvoorbeeld in het Handvest van de VN, maar die steeds vaker als papieren werkelijkheid gelden, dan als bekrachtiging van elkaars soevereiniteit. Maar als je je los maakt uit het Koninkrijk, mag je er dan nog wonen..?

Ja natuurlijk, en je kunt ook niet ‘het land worden uitgezet’, zoals menigeen denkt. Want heel feitelijk gezien, lig het Koninkrijk der Nederlanden geografisch gezien dan ook BOVENOP het Nederland zoals we dat topografisch/geologisch hebben geduid. Dat stuk van Limburg tot aan Den Helder en van Zeeuws-Vlaanderen tot aan Appingedam. Dat daar ’toevallig’ nou een Koninkrijk op ligt, of beter: is komen te liggen, zo’n 200 jaar geleden, doet natuurlijk niets af aan jouw geboorterecht op DIE plek in dat geografische gebied..!!

Souverein zijn betekent dus afstand nemen van het Koninkrijk der Nederlanden. Een nieuwe paspoort..? Een nieuw kenteken voor je auto..?? Jazeker.. Het zijn maar een paar punten, die jou als ‘soeverein mens’ feitelijk helpen om je los te maken van.. Datgene wat je niet meer soeverein deed zijn..

x

* * *

x

soeverein kenteken foto

x

Een ‘soeverein’ kenteken bij ‘de soevereine mens’..!

2013 WantToKnow.nl / © Luca van de familie Van Dinter

x

Misschien heb jij al eens zo’n auto zien rijden met die ‘ongewone kentekenplaat’; met daarop ‘leuke boodschappen’ als bijvoorbeeld 1-LOVE-2U, 3-HUGS-4U of 1-AAD-2B. Opvallend rode platen met aan de linkerzijde een opvallend logo, al dan niet met een wereldbolletje. En misschien heb je ergens op internet al eens een filmpje gezien of een artikeltje gelezen over mensen in Nederlanden, die hun naam en hun soevereiniteit hebben geclaimd. Hier op WantToKnow kun je HIER en HIER dit verhaal lezen. Kijk ook even naar dit filmpje:

Uit die nog steeds groeiende groep (ca. 1600 per 1 december) is nu het initiatief ontstaan om het gedachtegoed dat jij meer bent dan een juridisch etiketje (het staatsburgerschap), ook tot uitdrukking te brengen op onze auto’s. Waar het voor staatsburgers wettelijk verplicht  is hun eigendom (= auto) met door de Staat uitgegeven kentekenplaten uit te rusten, is de soevereine mens vrij in de keuze van zijn of haar kenteken. Uiteraard is het wenselijk dat niet iedereen met hetzelfde kenteken gaat rijden, want zoals het woord “ken-teken” al zegt, is het een teken waaraan de auto herkend wordt.

soeverein kenteken1Een soeverein kenteken, bij een soeverein mens
In een grote groep mensen in een samen-leving is het wenselijk dat er omgangsregels zijn. Ook bij soevereine mensen zijn er regels wenselijk. En het is  om allerlei redenen wenselijk dat een auto herkend wordt. Daarom zijn ook alle soevereine kentekens verschillend en zijn er afspraken over de vormgeving, het aantal gebruikte karakters en de gekozen karaktercombinaties. Gelet op de lengte van de kentekenplaat passen nou eenmaal een beperkt aantal cijfers en letters en omwille van een efficiënt productieproces van de platen, worden vrijwillig enige beperkingen voor lief genomen.

Het moge duidelijk zijn dat het rijden met soevereine kentekens alleen voorbehouden is aan soevereine mensen, die met hun zogeheten Verklaring  van Begrip en Intentie aan het staatshoofd zich geconformeerd hebben aan o.a. de mensenrechtenverklaring en het Handvat voor Compassie. Want een auto is geen speeltje, maar kan gemakkelijk ontaarden in een dodelijk instrument. Dus soevereine mensen aanvaarden verantwoordelijkheid voor hun eigen handelen en hun vrijheid eindigt waar jouw vrijheid begint. Om die reden blijven ook soevereine mensen verzekerd voor ongelukken met financiële gevolgen, die het individuele draagvermogen te boven gaan.

Het plaatje dat we regelmatig te zien krijgen in de media. De landing van Willem I in Scheveningen. 200 Jaar geleden in deze dagen.. Willem I werd gevraagd om koning te zijn van de mensen die in dat land al leefden.
Het plaatje dat we regelmatig te zien krijgen in de media. De landing van Willem I in Scheveningen. 200 Jaar geleden in deze dagen.. Willem I werd gevraagd om koning te zijn van de mensen die in dat land al leefden.

Het staatshoofd en wegenbelasting..!
Uiteraard wordt niet alleen het staatshoofd op de hoogte gesteld van het rijden met een soeverein kenteken. Ook  de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), het Korps Landelijke Politiedienst (KLPD) en het lokale politiekorps wordt schriftelijk ingelicht van de auto met het betreffende kenteken. Dat er des ondanks een enkele politieagent zijn of haar dossier niet goed kent, is niet te vermijden; ook politieagenten blijven mensen. Toch zijn de ervaringen van de eerste pakweg 50 kentekens overwegend positief en wordt er sinds afgelopen mei met veel plezier en (nog wel) een hoop bekijks met de soevereine kentekens gereden.

Boze tongen van mensen (die vermoedelijk op zoek zijn naar wat ons verdeelt in plaats van wat ons allen verbindt), beweren dat mensen met een soeverein kenteken geen wegenbelasting willen betalen. Integendeel! Soevereine mensen willen juist graag bijdragen aan aanleg en onderhoud van het fantastische wegennet van Nederland. Ware het niet dat de Belastingdienst niet kan/wil zeggen in hoeverre de Motorrijtuigenbelasting (vroeger wegenbelasting geheten) wordt gebruikt voor aanleg en onderhoud van de wegen. Het geld gaat in de pot Algemene Middelen en er worden ook JSF straaljagers van gekocht. Als soevereine mens vraag je je dan af waarom er 8 miljard euro voor een paar straaljagers hoog in de lucht uitgegeven wordt, terwijl wij met z’n allen beneden dag in, dag uit in de file staan….. ?

met een soevereine groet,

Luca; van de familie van Dinter

loesje vingerafdruk

Advertentie

450 gedachten over “Een ‘soeverein’ kenteken bij ‘de soevereine mens’..!

 1. Hmmm, soevereiniteit claimen is m.i. overbodig omdat die onrechtmatig is verkregen. Ik begrijp wel dat die behoefte er is, maar om jezelf -als soeverein mens- dan ook nog te gaan taggen met zo’n beeldmerk, maak je jezelf wel een heel makkelijk doelwit van anders denkenden. Je weet nooit waar jouw verrader zit. Leren we echt niks uit de geschiedenis?

  1. Wat brengt je tot de veronderstelling dat jouw reactie niet gelezen wordt..?
   Wat is slimmer, je eigen kracht/autoriteit claimen/melden, of stilletjes tegen jezelf in de spiegel zeggen, dát ook jij onafhankelijk en soeverein bent..?

  2. @ Lilian

   Ik begrijp je reactie , heb lang zo ook gedacht. Toch is angst een slechte raadgever. Als je lessen uit de geschiedenis goed heb geleerd is dat het grootste probleem was die 90 % on uitgesprokenen die het grote deel stiekem iedereen veraade. En wetende hoe de maatschappij in elkaar zit denk ik dat mensen die wat beter nadenken en niet meewerken aan het systeem allang zijn opgemerkt dus dat maakt niet meer uit. Wat wel zo is door soeverijn te worden kun je je beroepen op universele of geboorterecht welke hoger staat dan welke door mensen gemaakte wetten (die alleen privileges kent welke ook zo weer kan worden afgenomen). En ik wil graag rechten hebben niet privileges net als ik geen slaag maar vrij wil zijn en dan heb ik geen fuck met wie er anders overdenkt te maken. Door dat iedereen bang is voor dat soort lui zitten we nu met dit gestoorde land. Ik weiger nog bang te zijn voor die veraders.

  3. Veronderstel ik dat mijn reactie niet gelezen wordt, Guido?

   Ik schrik van de sticker. Het roept bij mij een beeld op van de Jodenster. Een etiketje waar uit blijkt wie je bent en waar je voor staat. In Nederland is alles zo goed geregeld, dat je altijd onbewust je “vijand” in de kaart speelt.

   Ik heb mijn kop dikwijls boven het maaiveld gestoken, soms tegen beter weten in. Soevereiniteit hoort daar niet bij. Noem het angst of niet; ik weet wanneer ik ergens mijn energie in behoor te steken en wanneer niet. Er is iets met deze hele claim wat ik niet precies kan duiden, waarom ik hier niet in mee ga.

  4. Dank je wel voor je reactie, Lilian.
   Je associatie van het logo met de Jodenster is er eentje, die ik nog niet eerder gehoord had. Interessant.
   En het is helemaal goed om niet in de beweging mee te gaan, als die voor jou niet goed voelt. Of nog niet goed voelt. Het laatste waar ik op uit ben is om voor een soort parochie zieltjes te winnen.

   Jouw opmerking over de “verrader” houdt meer mensen bezig. We leven in spannende tijden en zoals je in het You Tubefilmpje kon horen, is mijn hoofd boven het maaiveld ook al een aantal keren afgemaaid. Alleen behoor ik blijkbaar tot het hardnekkige soort onkruid… 🙂

  5. Luca, fijn dat je mijn reactie vanuit mijn perspectief kan zien. Mijn energie gaat vaak naar het blootleggen van onrecht. Via fora bereiken we veel mensen en daarom is het nuttig juist daar dingen aan te kaarten.

   Normaal gesproken maak ik niet graag de vergelijking met WOII, maar deze soevereiniteitssticker vroeg erom. Zoals je wellicht weet was Nederland ten tijde van de jaren 20 en 30 enorm goed uitgerust met administratie rondom paspoorten. Zodoende konden de Nazi’s, eenmaal aan de macht, hun doelgroepen makkelijk selecteren. Dat is ook tegenwoordig nog de grootste huivering om wat dan ook te laten registreren, zelfs al denk je het goede na te streven. Want wat nu goed lijkt, kan onder een ander regime totaal verkeerd vallen. Niet voor niets wordt het idee van soevereine mensen gedemoniseerd (met name vanuit de VS), want die onttrekken zich aan het machtsspel. De uitverkoop van (mensen)rechten is al een poosje gaande en straks zien we de “opbrengst”.

   Om te zorgen dat je onrecht kan blijven bevechten, dien je soms in de luwte te gaan staan…

  6. Wat ik nog steeds niet begrijp is waarom je je soevereiniteit zou claimen bij een staathoofd die je niet als het jouwe erkent. Door je soevereiniteit te claimen op de door de staat der nederlanden bepaalde juridische juiste manier, onderstreep je de macht die zij over je hebben . Een beetje zoals dit voorbeeld . Een dief steelt je fiets en jij gaat hem terug vragen omdat ie van jou is op de manier die de dief de juiste vind.
   De staat der nederlanden is niet mijn baas ik ben soeverein en leef slechts daar waar ik leef , geen enkel mens of instantie heeft het recht mijn soevereiniteit af te nemen . Ik hoef dus ook aan niemand mijn soevereiniteit terug te vragen!

  7. Volgens de FBI zijn er in de VS tussen de 100.000 en 300.000 self-described “sovereign citizens”, deze wordt door de FBI letterlijk a “domestic terrorist movement” genoemd.
   http://articles.latimes.com/2013/apr/05/nation/la-na-sovereigns-20130406
   Er worden in de VS aan allerlei overheidsinstanties sinds kort cursussen gegeven hoe met deze, volgens de overheid, lastige mensen die vaak juridisch jargon praten, moeten omgaan.

   Nou is een Amerikaan die zichzelf “sovereign citizen” noemt, niet hetzelfde als een soevereine mens in Nederland. Natuurlijk het zijn allemaal mensen van vlees en bloed. Alleen, hier is een belangrijk verschil: in de VS zijn de mensen die zich “sovereign citizen” verklaren, vaak ook ‘wapengek’/schietgraag.

   Dus waar de Nederlander in gesprek gaat, daar gaat de Amerikaan (veralgemenisering) z’n land(tuin) verdedigen en Rambo spelen…

   Ik ben benieuwd hoe de douane zich in de VS zou opstellen, als je daar aankomt met een zelfgemaakt id bewijs…

   Volgens mij is William Cooper ook zo tot zijn einde gekomen…

   Vredig soeverein zijn is dus niet hetzelfde als het stereotype Amerikaanse “sovereign citizen” ‘spelen’…

  8. @ Marcel:
   Jouw opmerking over soevereiniteit is inderdaad bijna identiek aan een de reactie over het vorige topic over soevereiniteit.
   Dus ik volsta even met op te merken dat dit het geval is.
   Al blijft het mij verbazen (en Guido merkte ook zoiets op in zijn reactie aan Lilian) dat mensen in hun beleving soeverein zijn en tegelijkertijd staatsburger/melkkoe zijn in de praktijk.

  9. Beste Luca , dat is een aanname dat ik onderdaan en melkkoe ben. Ik steun jou idee echter wel alleen de uitvoering laat te wensen over in mijn idee.

  10. @ Marcel:
   Inderdaad is het een aanname. Voortkomend uit de wellicht te beperkte opvatting dat je òf soeverein bent òf een staatsburger (wat je wat sarcastisch kunt formuleren als -slaaf- of -melkkoe-).

   Ik zit natuurlijk op het puntje van mijn stoel (leergierig als ik ben) als er suggesties zijn inzake de uitvoering van het Soevereine Mensconcept. Dus als je daar iets meer over kunt schrijven, ben ik een en al oog. 🙂

  11. @ marcel (en @cozmic)
   feitenlijk claim je niet je soevereiniteit als in aanvragen. De ‘claim’ naar de kroon is geen formuliertje die je invult om iets te krijgen. Als dat zo was dan heb je gelijk en zou daarmee de macht van het hoofd van de staat enkel bevestigd worden. Nou dan had ik hem absoluut niet gestuurd.
   Zoals in meer reacties gelezen is iedereen van nature al soeverein als mens. Helemaal mee eens, maar waarom gedraagt bijna iedereen van het volk zich dan als mindere, als onderdaan en niet als gelijke? Waarom durft niemand meer de kop boven het maaiveld uit te steken? Angst voor de pijn om voor de zoveelste maal afgehakt te worden.

   Met de claim, die we verklaring van begrip en intentie noemen, wordt op juridische manier de macht die de kroon over ons denkt te hebben totaal onderuit geschoffeld. Er wordt niets gevraagd!
   Waarom juridisch? Omdat zij op een juridische manier claimen baas over ons te zijn, vanaf onze geboorte. Juridisch betekent:”wat in een regel van de overheid is vastgelegd”. Het is dus niks anders dan letters op een stuk papier, die vanuit zichzelf totaal geen macht bezitten, maar door ons onderdanig gedrag dat wel krijgen. Worden ook wel wetten genoemd. Wij geven, ondanks ieders soevereiniteit, zelf die macht aan de ‘macht hebbers’.

   De grap van deze manier is dat je HUN claim binnen HUN systeem ontkracht. Als hier conflict uit voortkomt dan is dat enkel conflict binnen HUN systeem! Met de verklaring NEEM je de eerder weggegeven macht over jou terug en is een van hun belangrijkste wapens, namelijk de ‘rechtspraak’ weer op gelijk nivo gekomen.
   Zij kunnen volgens hun eigen regeltjes geen macht meer over jouw uitoefenen zonder hun systeem te verloochenen. Je bent soeverein en juridisch gelijke! Door deze juridische stap zet je de machthebbers schaakmat en kunnen ze eigenlijk alleen nog maar vals spelen om macht over je te blijven houden.

   @Lilian, hoe meer mensen wakker worden, hoe beter. Niet iedereen kan mee op deze manier maar heeft weer andere wegen. Dus bereik je ook mensen die anders niet waren bereikt. stay low of fly high, om een puzzel af te maken zijn alle stukjes nodig.

  12. Arne, ik heb me best wel verdiept in het hele fenomeen hoe we als kind worden”aangegeven” door onze nietsvermoedende ouders en hoe we daarna als PERSOON aka karakter in een toneelspel door het leven gaan. en nog veel meer, nodeloos om dat hier te herhalen….ik ben echter zo’n zweverig PERSOON die ’s nachts op een bezemsteel rondvliegt en deze illusie niet erkent als de enige waarheid. Zodra ik me ga verzetten dan bevestig ik wat ik eigenlijk niet erken. Een contract dat ik niet heb getekend heeft voor mij geen waarde…daar begint en eindigt mijn betoog.

 2. http://www.infowars.com/infowars-exclusive-jordan-maxwell-resurfaces/

  Gisteren had Jordan Maxwell het hier nog over, hoe je met je geboorte akte als het ware als juridische entiteit gecreëerd wordt, Maxwell legt uit dat ie t er al 53 jaar over heeft, maar dat mensen het bijna nooit vatten…
  ——–
  Het soevereine mens gebeuren. Hmm. We zijn als mensen met onze culturen flink van de natuur af gaan staan. Terence McKenna ‘culture is not your friend’–>http://www.youtube.com/watch?v=iYB0VW5x8fI

  Ergens is het in mijn opinie alleen een papieren tijger, anderzijds kan die geclaimde soevereiniteit net als de symboliek van de bestaande machtsiconen energetisch bekrachtigend werken voor het individu.

  1. Berend, mijn overgrootouders waren nog gekend via hun afkomst, dat is zoon van en dochter van, wat nu nog wordt gebruikt in enkele scandinavische landen, in het begin van de Franse tijd kwam de Franse administratie bij ons binnen om nooit meer weg te gaan, heerlijk hoe meer papier hoe meer plezier voor de ambtenaren, en het werd steeds gecompliseerder.
   Maar het echte vrijheids/ souveraine gevoel speeld zich af in je hoofd, en soms heel soms is het ergens bij horen een goed gevoel,
   het beschermende tribu gevoel.
   Ik lees nooit al die brainwash sites, daar door raak je apriori van je à-propos, en dat is niet nodig.

  2. Naar mijn bescheiden mening zijn we nog papier, noch een tijger, Berend. Maar om in beeldspraak te blijven, gebruik ik in presentaties vaak het beeld van de harde steen (de NWO, Illuminatie, Bilderberg, Rothchilds of hoe je het ook wilt noemen) en een niet aflatende reeks druppels, die vanaf hoogte op de steen valt.
   Als iedere Verklaring van Begrip en Intentie aan het Staatshoofd een druppel is en ieder soeverein paspoort, bezwaarschrift, rechtszaak, kenteken ook, dan zal het effect groter zijn dan van een tijger (die overal ter wereld met uitsterven bedreigd wordt, helaas).

  3. Nou Luca, dat ben ik helemaal met je eens, we zijn allemaal van vlees en bloed!
   (zoals je kunt lezen omschreef ik het schriftelijk claimen van je soevereiniteit en deze procedure als papieren tijger)

  4. Het is wel een bijzondere papieren tijger, want het is nou juist een papieren tijger die alle andere papieren tijgers tenietdoet/ontkracht!

 3. Ik heb zelf ongeveer een jaar geleden een WOB verzoek ingediend om voor mezelf duidelijkheid te verkrijgen over het MENS versus NATUURLIJK PERSOON (juridische entiteit) mysterie bij de overheid.

  Ik kreeg een net antwoord, maar niet op alle vragen en zo uitgebreid als ik de vragen had gesteld.

  Steeds noemt de overheid een persoon een natuurlijk persoon. Echter als je net ter wereld komt, of als je met geheugen verlies aanspoelt op het strand of iets dergelijks, dan begeef je je dus op Nederlands grondgebied, maar dan besta je nog niet op papier.

  Toen ik de overheid vroeg wat je dan bent en of je dan wel rechten hebt, luidde het antwoord, dat we vanzelfsprekend allemaal de rechten van de mens hebben, waarin de mens beschermd wordt, of je nu wel of niet op dat moment een juridische ingeschreven entiteit hebt.

  Verder ging men niet in op allemaal andere detail vragen.

  1. De WOB (Wet Openbaarheid Bestuur) gaat alleen over documenten over bestuurlijke aangelegenheden. En natuurlijk zijn over de spagaat Mens vs. Natuurlijk Persoon geen documenten, want hoewel ze er in een begeleidend schrijven wel over schrijven, bestaan wij mensen niet in de statutaire wetten van de coöperatie Staat der Nederlanden. En dus ook niet in de documenten.

   Net als Jordan Maxwell kom ik ook veel mensen tegen, die het gewoon niet kunnen vatten dat ze gezien worden als een juridisch etiketje (annex melkkoe).

  2. @Luca, de niet vattende reactie is dan ook: ”Ja maar dat is toch gewoon een logisch iets van een georganiseerde beschaafde maatschappij, dat we een geregistreerde naam hebben in de gba. Hoe zou je het anders administreren… Daar is niks duisters aan en heeft niks met slaven te maken…”

   Wat is jouw reactie dan?

  3. Registreren heeft niets met beschaving te maken, maar wel met organisatie. Bij Ik Claim Mijn Naam hebben we ook een registratiepagina (wat an sich een vervelend woord is vanwege het “Regis”, maar dit even terzijde) en het zou een zootje worden, als in een samenleving er geen enkele registratie of een naam zou zijn om in administraties de mensen uit elkaar te houden.
   Wij hebben aan het Staatshoofd de suggestie gedaan om de GBA uit te breiden met een selectievinkje “soeverein mens”. En daar de Mens te registreren met wat hij of zij is: de namen die wij bij de geboorte van onze ouders gekregen hebben, plus de familienaam.
   De slavernij komt voort uit het feit dat aan de GBA registratie het Staatsburgerschap gekoppeld is, samen met burgerservicenummer en de Natuurlijk Persoon, waardoor de Mens eigendom wordt van die Staat en onder diens gezag staat.
   Soevereine mensen staan onder niemands gezag, zolang ze zich soeverein gedragen (in respect met ieders mensenrechten, het Handvat voor Compassie, etc.).

   En om meteen te voorkomen dat iemand gaat vragen: ,,En als ze zich niet soeverein gedragen?”, geef ik daarop gelijk het antwoord. Wie zich niet soeverein gedraagt, verliest de soevereine status en valt dus onder de staatsburgers en kan linea recta de gevangenis in.

  4. @Luca, bedankt voor je uitgebreide toelichting en uitleg van jouw visie op dit gebeuren. Ik volg het fenomeen weleens sinds 2010.

   Ik heb zelf het gevoel dat het gedoogd, geadministreerd en genegeerd wordt.

   Ik begrijp dat het vreemd is om geboren te worden in een wereld waar al het eigendom van alles al geclaimd is, in de hele wereld.
   Sommigen mogen met een geld printer geld printen of digitaal creëren (fractioneel reserve bankieren en zelf gecreëerd fiat valuta tot echt geld verklaren) etc. etc.

   Op basis van blauw bloed je tot adel of koninklijk verklaren, ook apart, voor mij als roodbloedige.

   Je mag niet in een hutje op de hei wonen, want dan komen er vrij snel mensen met wapens jou en je spullen daar verwijderen.

   Ik heb zelf ook wel eens een hang naar meer vrijheid, continu.
   Vrijheid is stiekem best
   Echter voor mij persoonlijk is dit niet de weg. Gelukkig hoeft dat ook niet.

  5. Vrijheid is stiekem best subjectief en relatief.

   Soms droom ik van een hutje op de hei, al is het maar part time.. 🙂

  6. Als ze over een miljoen jaar naar ons gaan graven vinden ze eerst een laag belastingaanslagen met daaronder de Homo Schuldenaar in verkrampte houding en het hoofd gefixeerd van intense kwelling.

  7. Cynisme in het kwadraat, Jerry is de politiek niet wat voor jou?
   Soort van tegenhanger vd mooiweer pooier.

   Ik denk het niet, in de tussentijd heeft Ray Kurzweil jou al lang overtuigd om transgender te worden en je ziel up te loaden op het internet. Over een miljoen jaar ben je er nog.

   Digitaal en soeverein.

  1. Ter aanvulling van Marco, want het You Tubefilmpjefragmet is wat kort. Het betreft een wrakingszitting bij de rechtbank Amsterdam en daar is door een gerechtskamer met 3 rechters de Verklaring van Begrip en Intentie (de brief aan het Staatshoofd, stap 3 in de procedure) rechtsgeldig verklaard.

   Voor mij natuurlijk geen verrassing, maar het is altijd leuk om jouw procedure, die natuurlijk in de afgelopen 2 jaar met voortschrijdend inzicht, verfijnd is, bevestigd te zien.

   Waarmee, en dat schrijf ik in mijn reactie op Nexus ook al, het nog steeds kan voor komen dat er ergens in dit land een politieagent of een belastinginspecteur rond loopt, die nog blijft denken en handelen, alsof wij “zijn” eigendom zijn.
   Maar ook zij hebben natuurlijk recht op voortschrijdend inzicht 🙂

  2. Inmiddels is het hele filmpje online op You Tube.
   http://www.youtube.com/watch?v=z1vT_0cm0Ts
   In mijn vorige reactie stond abusievelijk rechtbank Amsterdam; dit moest Middelburg zijn.
   Het filmpje duurt twintig minuten en voor ieders gemak zijn de cruciale uitspraken van de rechter ondertiteld.

 4. Beste Luca, vriend.

  Zoals je weet volg ik hetgeen jij doet al een tijdje en hebben wij van tijd tot tijd contact. Nog steeds zie ik de aanleidi8ng niet voor het verkrijgen van je soevereiniteit daar iedereen soeverein geboren wordt en NIEMAND het recht heeft die soevereiniteit van je af te pakken, maakt niet uit met welke papieren ze aan komen zetten en welke regels want soevereiniteit is NIET gebonden aan regelgeving. Wat natuurlijk niet impliceert dat je kunt doen en laten wat je wilt.

  Je weet dat ik hier al heel lang mee speel met die gedachtenvoering maar je hebt mij nog steeds niet weten te overtuigen jullie te volgen.

  Daarnaast denk ik dat de voordelen uit de actie niet opwegen tegen de problemen die erdoor kunnen ontstaan.

  Wellicht lees ik niet goed of ben ik simpelweg niet capabel het te begrijpen maar leg mij nu nog een keertje uit waarom je je eigen vrije wil en leven vast zou moeten leggen in documenten?

  1. Maar natuurlijk, mijn beste 🙂
   Natuurlijk is in theorie iedere mens soeverein. Echter, binnen onze dagelijkse realiteit wordt die veelal vormgegeven door de statutaire wetgeving van de coöperatie Staat der Nederlanden. En die kent geen mensen; alleen (rechts)personen. Oftewel, juridische entiteiten. Dus voor hen ben jij de Natuurlijk Persoon XXXXX en zolang jij maar “ja” zegt daarop, ben jij DUS staatsburger XXXX met een uniek BurgerServiceNummer en als dusdanig val je onder het gezag van de Staat.

   Dus nog steeds kun jij je in je hart wel Mens voelen. Maar de dagelijkse realiteit wil jou in alles dwingen te identificeren met een Natuurlijk Persoon.
   En dat kun je met een eenvoudige juridische procedure ongedaan maken.

   Houden daarmee alle problemen op? Nee, helaas niet. Want tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, zit een groot verschil. Het is helemaal niet in het belang van de Nieuwe Wereldorde dat Nexus besef krijgt van dat ie eigenlijk soeverein is en niks met die hele criminele kliek van doen heeft. Het CJIB is daarvan nog maar een klein voorbeeld. (maar ik wil ook niet altijd over Joris Demmink, Bureau Jeugdzorg enz. beginnen).

   Dus,beste vriend, mijns inziens gaat het niet werken om in je hart soeverein te zijn en in de buitenwereld braaf je ID te tonen, je hele hebben en houden te laten filmen en slaaf te zijn van de Belastingdienst en alle andere verzinsels van een coöperatie.
   BOVENDIEN(.com):-) blijf je dan een systeem voeden en of dat wijs is…..???

 5. Ik ben erg blij met mijn verklaring van Soevereiniteit.
  We zijn voorbij gegroeid aan de tijd dat het gezag boven ons stond en we hieraan dienden te gehoorzamen. Dit leverde heel akelige situaties op als ” ik habe es nicht gewustt”.
  Als soeverein mens neem ik verantwoordelijkheid voor mezelf en wil ik graag onderhandelen over waar ik aan mee wil en kan betalen voor het algemeen belang ipv dat ik automatisch gedwongen word mee te betalen aan zaken waar ik absoluut NIET achter sta.
  Bedankt Luca, voor het uitsteken van je hoofd, je verricht hiermee uitstekend werk! XXX

 6. vladi gaat morgen de pdf’s downloaden uitprinten en opsturen naar de gemeente valkenburg a/d geul waar vladi net een driejarige !!!! rechtszaak heeft gewonnen van de burgemeester (nwo figuur) eurlings.
  verantwoording willen ze ondanks hun onrechtmatig handelen niet dragen,typisch.
  en naar ?koning?syndrom of downing wimpie.
  want vladi’s innerlijk schreeuwt naar soevereiniteit en die gaat vladi morgen uitschreeuwen in valkenburg en bij wimpie.

  @Nexus en Lilian,

  vladi houd jullie op Bovendien als zich problemen voordoen met het soeverein worden en zijn.
  vladi zoekt altijd de grenzen op die er zijn en zet zijn thaiboxbeen neer.
  i fear no evil

  GOD bless you, Luca van de familie van Dinter.

  fff

 7. Een souverain wezen/mens, bestaat niet, sommige vinden zich zelf souverain, dat gevoel is ze dan aangegeven door anderen met een voor opgezet doel, heersen, komt het uit het denken van de persoon zelf, is het vaak gebaseerd op een enorme grote, bijna psychopathische zelfoverschatting, of op de gift van een grotere I.Q.
  Verder de mens heeft altijd geleeft in stam verband, en dat is heden ten dage nog het geval, kleine stam kleine problemen, grote stam grote problemen, en bij een heel groot volk behoren regels en dan volgt heel logis een administratie, maar dat alles heeft niets te maken, althans dat is niet nodig, met wat er zich in je gedachten/vrijheids gevoel afspeeld, we zijn allemaal vrij om te doen wat wij willen, mits je daar de verantwoording voor wilt nemen, en de consquentisch onder gaan.
  Al die lamzakken die hun mond vol hebben over vrijheid en souverain zijn, en daar totaal niet naar leven , naar deze ideologie bedoel ik,
  zich wentellen in de sociale mogelijkheden, zijn als onze politieke leiders, leugen achtige charletans.

  1. Ik zie binnen de soevereine Mens ook een grote behoefte aan saamhorigheid; dus dat onderstreept jouw bewering dat de Mens een sociaal wezen is en zich bij voorkeur in sociale verbanden met elkaar verbindt.

   Beetje jammer dat je je in het slot van je betoog toch laat verleiden tot gewelddragende communicatie. Geweldloze communicatie is een kunst, die ook vele soevereine mensen nog aan het leren zijn. Nog los van het syntaxen van zo’n woord (geweld-loos), maar dit ter zijde.

  2. Souveraine mensen bestaan niet, dit is een Utopische gedachten dwaling, in mijn provo tijd hebben wij daar al ik weet niet hoe lang over gehannest, een mens is een individu, een beest die door toeval of of, de rede heeft gekregen, op gedaan, onverbrekelijk verbonden met de natuur, geboorte en sterven, niet meer en niet minder, wat daar na komt kunnen wij helaas alleen maar na raden, en ons verdoen in gissingen en wensen.

  3. Provotijd, is dat hetzelfde als puberteit? Onbezonnen ergens instappen, beetje filosoferen met een paar veiligheidspelden door je neus en tepels geprikt, en als je er niet uit komt dan was het een slecht idee dat geen verdere uitwerking nodig heeft?
   Je weet het allemaal zo zeker, nooit twijfels gehad?
   Provo’s komen mij over als een stelletje lauwen.

  4. Ik denk Jenne dat iedereen het wiel toch weer opnieuw moet uitvinden.
   Je kan als oudere, wijze, het allemaal meegemaakt hebben.
   Uiteindelijk moet iedereen uit eigen ondervinding toch ‘leren’.
   Althans, ik denk dat dat zo werkt 😉

  5. En Coz, daar zit wat in…
   Zo heb ik er althans altijd naar gekeken.
   We maken een persoonlijke ontwikkeling door als mens, maar wel als mens als onderdeel van de creatie.
   De puberteit is een universele menselijke ogenschijnlijke groeifase, maar ook menselijk maatschappelijk, dus in een groter verband is het een fase.
   Zo in het klein, zo in het groot.

  6. Anna, provoceren? Nee hoor ik ben geen provo, ik ben niet zo’n bak lauwe pis die oproer kraait en daarna snel wegrent. Vervelende met provo’s is ook dat wanneer ze weerwoord krijgen, ze bijna voor hun moeder roepen als een coyote die zijn meerdere moet erkennen. Hersenloze herriemakers zonder visie die alleen maar alles af kunnen kraken wat ze niet aanstaat en voornamelijk wat ze niet kunnen bevatten omdat de veiligheidsspelden de verkeerde meridianen hebben geactiveerd waardoor ze nogal in de anale fase blijven hangen en zichzelf een spontane frontale lobotamie hebben gegeven.
   Waarom zou ik moeite doen om DAT te provoceren? Tsss, give me a challenge…

  7. Anna 11,
   Ach ik gaf aan dat wij in onze jeugd en dat was dan toevallig in de Flower power tijd, en dat was een bijzondere tijd voor jonge mensen, veel tijd werd er ook besteed aan discussie, nou en, mag dat niet, moet je dan direct afgebrand worden door mensen die die tijd niet intens beleefd of begrepen hebben.
   En er kan best een leeflijn zitten in een chaos, ontstaan door verregaande anarchistische ideéen, de mensheid heeft visie nodig, de uitleg van het waarom is ook belangrijk, mensen moeten het gevoel hebben dat ze er bij horen, en ook mee beslissen, niet zo als nu, de hele boel rent als lemmingen op de afgrond af, zonder daar erg in te hebben.
   Ik maak mij, en waar voor weet ik niet, druk over de Nederlandse mensen, en wel hier om, 1 op de 3 vrouwen heeft borstkanker, kanker neemt hand over hand toe, parkingson, altzheimer neemt toe, psychische ziektes nemen toe, autisme neemt toe, plus het leef klimaat wordt verstoord door een enorme crimineliteit, en niemand doet er echt iets aan, en de dans om het gouden kalf blijft door woeden in en op de media.

  8. Jenne, er gaat niks boven een provo provoceren. Dan mot je wel een beetje happen graag 😉

  9. Provo’s en Souvereine mensen zijn eigenlijk ‘puur sang’ uit het zelfde balsa hout gesneden. Ze sliepen beide vroeger als geroemde dakloze culprit op de Dam in Amsterdam als een Hippy Flower Powerend in samenharig rook verband tot in DMT leef gewoontes van vrij willen zijn zonder ‘To or not to Be!’ onderdrukt te willen zijn.

   En alles we allemaal toch een zijn waar maken we dan ons nog steeds druk om?! 😉

  10. Hallo PAUL, weer boven water zie ik, heel goed we hebben je hard nodig om de boel een beetje te kalmeren, ach het is maar schermen met woorden, niet meer maar ook niet minder, COZMIC denkt dat als hij maar hard genoeg te keer gaat tegen me, ik allerlei dingen in mijn zo als hij zegt reet ga stoppen, maar beetje heftig mag wel, ,mijn zoon kan me soms ook wel schieten, ja we zijn niet altijd watjes, groetjes Jenne.

  11. Jenne,
   Mijn opmerking naar Coz over provoceren was bedoeld als kwinkslag hoor.
   Had er beter een emoticoon achter kunnen zetten.
   Dus trek het jezelf niet aan.
   Mensen dollen en trollen hier onderling nog weleens.
   Als jij oprecht bent, dan hoef je een ander niet te vrezen.
   Ik waardeer je.

  12. Jenne is een ouwe chagrijn 😉
   Doe vooral geen moeite om die vastberaden ellende in verpakking te bekeren

  13. COZMIC, antwoord op je tirade over en op de Provo aanhangers beweging, inderdaad het was een lauwe beweging, met op zet, anders had het de voorloper van de Bader-Meinhaupt beweging geweest, en dat kon niet, daar was het te ludiek voor, het gat tussen burger en overheid was toen nog niet echt groot, toch waren er wel aardige leiders Schimmelpenink, Jasper Grootveld, de leider van de latere kabouters, die op het pluche terecht kwam, maar het bloede dood, ach Nederlanders zijn geen echte revolutionairen, ja lauwe pies, Flower Power was weer iets anders uit vrede en vriendschap geboren, geworden tot vrije liefde met veel Hashis, en uiteindelijk ook gebruikt door het smerige etablisement van de corporatisch, het leek mooie met al de muziek zang en dans, flowers in your hair, maar leverde ook een behoorlijke kater op en het hippy tijdperk was geboren, start de harleys, ja ja, denk toch dat er meer leven in zat, maar dat is zomaar een gedachte!

  14. @ jenne

   Ik heb hier geen behoefte om je te willen afschieten maar eerder met je op te schieten. Ben ff alles lekker afwezig vanwege nieuwe PC constructie bouw foutjes waardoor er zo zalige hardware conflicten onstaan waar het gemuts en geratel van niet oplossende voorbeeldige lieverds niks bij is. De provocerende PC Nerd hier ter plekke gaat het als nog oplossen intern.

  15. Ja PAUL, ken dat die stille verbijsering hoe alles tegen kan lopen, heb geen verstand van computers, als mijn Klein zoon er niet was !, heb steeds virusses zegt hij, dan weer langzaam, dan weer niet, nu gaat het wel weer.
   Natuurlijk moeten wij in harmony leven en discusseren, ach en om iemand het riet in te sturen, over riet gesproken, weet jij of er nog Roerdompen voor komen in Nederland, vreemde Vogel met zijn paalstand en diepe brom roep. Groet!

  16. @ Paul 3.5
   Je veronderstelling dat provo’s en soevereinen uit hetzelfde hout gesneden zijn, gaat op de tijdslijn mank. Ik was een peuter toen ik ooit met mijn ouders in Amsterdam op de Dam stond tussen wat ik mij herinnerde als “de Damslapers”.

   Daarnaast zijn (en dat is uiteraard generaliserend)de Damslapers van toen, de Rutte aanhangers van nu. Dus doe me een lol….
   Waarom zou je een nog steeds groeiende beweging niet gewoon op zijn merites beoordelen? En het gewoon in waarde laten; ook al spreekt het jouzelf niet aan.

  17. Jenne 8.18
   Ik probeerde je alleen ff te stangen, maar dat had je al door denk ik. De provo en hippietijd lijken me geweldig om meegemaakt te hebben.
   Het soeverein claimen zie ik als een opstap naar een grotere actie, tot nu toe wisten weinigen dat ieder mens bij geboorte tot staats(corporatie)eigendom werd verklaard. Ik was ook een beetje verbaasd dat er op Anarchiel zo negatief werd gereageerd. Uiteindelijk is het niet-erkennen van een dergelijk gezag anarchie pursang.
   Zelf ga ik voor de benadering dat ik mezelf nooit heb ingeschreven voor dit systeem dus zie ik het niet als rechtsgeldig. Indien het wel rechtsgeldig wordt verklaard dan is het gelijk aan het slavensysteem.
   http://www.youtube.com/watch?v=xWQISmCAsww

 8. Verder is de mens zeker niet souverain aan de natuur, waar hij een onverbrekelijk onderdeel van uit maakt, en absoluut aan onderhevig is.
  Het systeem, elk systeem waar in wij leven is opgeroepen door de mensen zelf, maar is gebleken is altijd van voorbij gaande aard.
  Welk systeem we ook kiezen, deze zijn allemaal an beproeft door de oude Grieken, en is gebleken de Democratie is het beste systeem, een volks Democratie, waar in alle mensen de zelfde waarde wordt toegekend.
  Wij mensen gedijen in groeps verband het beste, voelen ons veilig en vinden steun bij elkaar.

  1. Ik noem het in mijn presentaties regelmatig demoNcratie, maar wellicht heb jij bij jouw beeld van democratie een ander plaatje, Jenne.
   Bedoel jij met democratie een organisatie met (zwart wit gesproken) 51 winnaars en 49 verliezers?

   Mij zijn overigens geen bronnen bekend dat de oude Grieken het Sociocratisch model of het regeren op basis van Consent (niet te verwarren met consensus) in praktijk beproefd zouden hebben.

  2. Volgens mijn herinneringen, heeft Herodutus hier uitgebreid aandacht aan besteest en ook ander Griekse Filosofen, kan ik opzoeken ?
   Een democratie is =, een samenleving op een homogene voet gebouwde, door wel denkende mensen geleide, en inderdaad met meerderheid van stemmen tot een beslissing komt waar uit eindelijk ieder lid van deze overkoepelde gekozen kern tgevreden mee is en achter staat,
   Als jij betere manieren weet om een gemeenschap een voor één ieder een aanvaardbaar bestuur te geven, zonder religie en anarchie.

  3. Jenne, jij bedoelt anomie en niet anarchie. Anarchie betekent zonder heerschappij…dus zonder dat iemand anders over je bepaalt. Zou jij wel een voorstander van moeten zijn 😛
   Ik ben het in ieder geval wel 😀

  4. wiki:
   Anarchie is een term die een aantal verschillende, maar vaak verwante, betekenissen kent:

   Een anarchie kan een samenleving zijn die is gebaseerd op een van de richtingen van het anarchisme.
   Meer algemeen, duidt anarchie op een toestand van regeringsloosheid. Het bijvoeglijk naamwoord hierbij is anarchisch.
   Meestal wordt de term op een negatieve manier gebruikt om een situatie te beschrijven die men ook chaos of een ongeregeld zootje kan noemen.
   De Anarchie wordt in Engeland gebruikt om de periode van burgeroorlog aan te duiden tijdens het koningschap van Stefanus van Engeland.
   In de Internationale betrekkingen betekent het een situatie waarin alle landen gelijkwaardig zijn, dat wil zeggen er is geen autoriteit boven dat van de soevereine staat. Een situatie waarin geen anarchie bestaat is bijvoorbeeld het feodalisme, waar de koning of keizer bovenaan een keten van patronage en persoonlijke loyaliteiten staat.

  5. Voordat we in een studentikoze discussie komen, deel ik dat ik mezelf behoed voor een verdere vruchteloze discussie die toch maar verzandt in semantiek.
   Welk woordje betekent wat?
   Dat is niet genoeg, wat betekent wat voor wie, er zijn meerdere betekenissen.

   In de volksmond, in de mainstream, wat betekent anarchie etc daar?
   juist, gewoon vvd en pvda stemmen…

   Intellectueel politiek doen is ergens een beetje praten in de marge.

   De kritieke massa… die wordt toch wel bestuurd.

   Ik zeg niet dat de marge geen invloed heeft. Maar op spiritueel, artistiek en wetenschappelijk vlak hebben individuen meer kracht dan in de politieke arena…

  6. Monika, nee ik bedoel Anarchie, in gecreéerde chaos zijn de zwakken altijd de klos, je moet wel bedenken dat al ons praten/schrijven hier, kilometers van de werkelijkheid afstaan, je mag van Utopiën dromen, of ze werkelijkheid zullen worden betwijfel ik, er is gewoon geen plaats meer voor, elke leegte die zo nodig is om leefruimte in je denken te creéeren, wordt onmiddelijk opgevult door iets negatiefs, geld, zorgen, bezit, gemiste kansen, kromme seks, etc etc.
   Lang geleden een congres bij gewoond, over en door anarchisten in Genua, prachtige reden vertaalt dat wel, door Umberto Eco, wat een fantastische stemming voelde mij als in de film van Felini, ook Jezuïten die het Anarchisme aanhingen, dit kan ook alleen maar in het land van Marchiavalli, Eco wordt een beetje overvleugeld door Dan Brown, die schrijft wat eenvoudiger en meer avontuur, Eco heeft veel meer diepgang, draagt een denken uit, maar of mensen dit willen,
   Nederland is meer het land van de psychopatische zombies zoals DWDD en P&W, de mensen zijn niet geinteressrd in de werkelijkheid, ze leven niet meer echt bewust, op een bepaalde groep na natuurlijk.

  7. Jenne, je hebt gelijk…en dit is nou juist de insteek van een basisinkomen. Ik weet niet of je makkelijk Duits kunt volgen/lezen?
   Maar het is zeker de moeite waard…ik had een paar links gepost onder het artikel over basisinkomen.
   Friedrich v. Schiller zei al 200 jaar geleden, dat een mens zich pas kan ontwikkelen, als hij warm woont en een volle buik heeft.
   Als mensen bevrijdt zijn van deze zorgen, dan kan je pas verder.
   Wat voor ‘werk’ zou jij willen doen als je basis veilig is?
   Denk maar aan de keuze van een moeder, of te gaan werken of de zorg voor haar kinderen? De keuze aan een mens die zich in een fabriek helemaal suf werkt, onder slechte omstandigheden. Die tijd/geld te kort komt om zich in te zetten voor de ouderen in zijn dorp? Wat hij veel liever zou willen doen…
   Het wordt tijd voor de middelvinger beste Jenne… de kritieke massa, waar het Berend over had (heel mooi)…gewoon een keer nee zeggen…en daardoor een andere richting ‘afdwingen’…

  8. MONIKA, ja ik kan Duits lezen en spreken, schrijven is een probleem geworden van wege leeftijd en niet schrijven in het Duits, Ik leef in Frankrijk dus spreek en lees, schrijf ?, lees en schrijf in het Engels, minder in het Nederlands, heb veel hele belangrijke boeken van vooral mijn moedertje, allemaal Duits, en in het Gothische schrift, moeilijk!
   Ben een vrije Vogel, met veel zelf dicipliene, vrijheid is goed, het moet niet in brutaliteit en non respect uitmonden.
   In Nederlands een oud spreek woord, je word altijd door een strondkar overreden, heb altijd mijn verantwoording genomen, altijd gewerkt, en met plezier, ook veel tegenslagen gehad vaak door dat anderen zich niet aan hun afspraken hielden, maar goed ben er nog steeds en houd nog steeds veel van mensen en het leven, groeten!

  9. MONIKA, dat basis inkomen is er toch, Nederland staat stijf van uitkeringen en subsidies, maar ze hebben het gewoon niet, de spirit ontbreekt, ze zoeken de gemakkelijkste weg, waarom je inspannen, maar ze zouden zich natuurlijk ook verder kunnen ontwikkelen, toch staat Nederland op een mooi plaats in de wereld ranglijst, dus het zou moeten kunnen, maar de overheid doet er alles aan om de burgers slapende te houden, want aan weldenke en meedenkende burgers hebben ze niets, lekker l’etarchies laten modderen, voetbal, TV, seks, en vacanties.

 9. Hieronder een paar reacties over het onderwerp van een andere site. Mij valt op hoe hard ge/veroordeeld wordt over de medemens. Het is het eigen volk tegen het eigen volk (zo is de planning van de elite) en het lijkt er al op dat ze het voor elkaar hebben. Voor mij gaat het om de keuze, die ik zou moeten hebben als mens. Voor wat ik werk, hoe ik woon, wat ik wil eten…etc. Zonder opgelegde regels en belemmeringen. Een land moet niet demotiveren maar juist ruimte geven aan ideeën en andere vormen van levensinhoud.

  Door op 05-12-2013 om 11:28 |

  Ik was laatst op zo’n cluppie van souvereinen, de meesten daarvan hebben een bijstandsuitkering, vangen kinderbijslag, wonen in een huurhuis, etc.
  Hoezo souverein?

  Door op 05-12-2013 om 12:02 |

  Ken dr ook een paar steen en been klagen.. maar te lui om maar ene reet uit te voeren. Laat staan zichzelf te ontwikkelen (heb het niet over staatsscholing) of een positieve bijdrage te leveren aan hun omgeving. En dan tegen mij roepen dat ik er toch echt zelf voor heb gekozen om te gaan werken. Eentje probeerde zelfs een wajong uitkering te krijgen.. maar op verjaardagen zichzelf etaleren als maatschappelijk intelectueel…
  Ik weet niet wat erger is, het feit dat ie gelijk heeft dat ik een loonslaaf ben of dat mij graag uitlacht dat ik loonslaaf ben.
  Echter achter die lach zit een verbittert mens.. dus ik laat het met een gelaten glimlach over me heen komen. En wat is uw plan? Haha.
  Souverein? Laat me niet lachen… nou vooruit een glimlach dan.
  Die gene die daar ook maar een beetje bij in de buurt komen zijn of stinkend rijk of hardwerkend en bewust. Mijn inziens.

  Door op 05-12-2013 om 12:07 |
  Klopt , vrijheid ontstaat door je eigen verantwoordelijkheid te nemen, en niet door een brief te sturen naar degene die jou vastketent met het verzoek de kettingen te verbreken. Souverein ben je in je hart, daar heb je niemand anders voor nodig, toch?

  Door op 05-12-2013 om 12:26 |
  Inderdaad. Het komt niet vanzelf. Wil je iets dan zal je er iets voor moeten doen. En juist wij als ‘bewuste’ mensen moeten mischien wel het hardst aan de bak willen we daad bij woord voegen.

  1. Kom je weer op: wat betekent wat voor wie?

   Duidelijk zijn het argumenten die scoren, schot voor open doel.

   Oude probleem van mag je in de hand bijten die je voedt? Sceptici zeggen van niet. Complotters en de meeste vrijheidsmensen vinden van wel.

   Hoe vrij is het om steeds aangehouden te worden met je zelfgetekende kenteken?

   Willen soevereinen tegelijk soeverein zijn en het systeem gebruiken?

  2. Jammer dat NL zo klein is, anders hadden soevereinen daadwerkelijk kunnen laten zien dat ze zonder het systeem kunnen

   Lekker je eigen poep scheppen, op het land werken of jagen, eerste hulp zelf doen (ook open botfracturen, ontstekingen etc)

   In het buitenland kunnen ze dat

  3. BEREND, een, het souveraine mens bestaat niet, dit is verkeerd woordgebruik, een mens is een mens en dat moet genoeg zijn.
   Mag je de hand bijten die je voedt, hangt helemaal van de wijze waar op, en waarom af.
   Een mens moet gekend zijn zoon van of dochter van, anders zijn we net een schook glas-aaltjes, niet te onderschijden volkomen doorzichtig.
   En in welk buitenland kennen ze dat ?

  4. @ Monika: de door jou ingevoegde commentaren vermoeden een afkomst uit de hoek van Geen Stijl, Urubin of Barracuda.
   Ja, sommigen spelen de door de machthebbers gevoerde strategie “verdeel en heers” vlekkeloos uit.

   @ Berend: Nederland lijkt me groot genoeg voor kleinschalige vrijstaatjes. Het is inderdaad heel basic je eigen poep te scheppen, eten te verbouwen en hout te hakken om je huis te verwarmen. Een van de aspecten van de Nederlandse verzorgingsstaat is dat het allemaal zo goed verzorgd lijkt van wieg tot graaf in ruil voor goed onzichtbaar gemaakte slavernij. `

  5. @ Monika: ik was te voorbarig met mijn hierboven geopperde veronderstelling. Inmiddels ben ik de reacties tegengekomen, nota bene op Anarchiel.com, waar enkele der grondleggers van het soevereine gedachtegoed in Nederland vandaan kwamen! Ik heb er nog naar verwezen in mijn allereerste verweerschrift voor de rechtbank Den Haag, wat nog enkele weken te vinden is op de 1 januari verdwijnende website van Argusoog.

  6. jah laatst las ik dat ook ergens Monika, volgens mij was die reaguurster een jonge ’trendy’ vrouw, ‘sylv’ of zooh, die laten zich graag voorbarig uit over ‘paupers’, het nieuwe vernederlands.. ik stond vanaafff net even in de Hema, neuzen naar een nieuw scheerschuimpje, stond er ineens een brunette beauty naast me, maar schrok van haar trendy kabouter winter muts, die was zo gary glitter nieuw, dat ik niet kon opmaken of het beeld deel was van een HD digitale paspop, of dat ze is echt was, de draagster, ze was wel echt, maar alles moet klinisch zijn kennelijk tegenwoordig, onwezenlijk ongebleekt onbevlekt geen haartje scheef en geen schilfertje te bekennen, HD hoge definitie kleding, wat een wereld… geen plaats meer voor swiebertjes

  7. @Hyper, valt wel mee hoor. vrouwen met ‘maskers’ zijn van het uitstervende ras. Beauty is puur natuur en komt van binnenuit. Een klein beetje hulp van eyeliner bijv, is meer dan genoeg 😉

   en lippenstift; pfff welke vrouw heeft nou graag lippenstift op? waarom je eigen mooie mond verbergen? Wat een onzin.

   Ik ben blij te zien dat dat nu anders is dan toen ik een tiener/ twintiger was. toen was het normaal om je gezicht te plamuren en al het mooie te verbergen met een laagjes van alles. ben ik ook gelukkig allang klaar mee. Een hoop gif & troep. En wat een onzin. hahahaha blablabla 😉

  8. Luca, je doet goed werk dat heb ik je ooit laten weten.
   Ik had ook al eerder de gedachte om graag zelf te willen bepalen waar mijn belastingcenten heen gaan. Ik denk dat in ieder rechtssysteem mogelijkheden zijn om zich meer rechten te verschaffen, alleen worden die niet op het nieuws verteld. Ik ben geen Nederlandse voor mij valt in die zin niets te doen.

  9. Hyper, lachen…ja best even schrikken zo een opeens-contact 😀
   Zie ze iedere dag, you knöw 😉

 10. Volgens mij behoeft een mens geen predicatie, van vrij of souverain, een mens is een mens een kind van zijn vader en moeder en dus van de hele mensheid, dat wordt dagelijks te niet gedaan door psychopatische religeuse idioten, de wereld ontdaan van opgelegde dogma’s zal een paradijs zijn voor de mensen, ook het dogma van macht en geld hoord hier bij, we zijn één, en wij zijn vrij!

  1. “Door dit bericht kwam het idee opzetten eens een kijkje te nemen op het Nederlandse Rijbewijs, en kwam al snel tot de conclusie dat OOK wij de gelukkige eigenaren zijn van een piramide op ons reisdocument!”

   “Achter de piramide ziet men een ronde cirkel met een kruis erin (zelfs nog een tweede kruis maar die is een kwart slag gedraaid). Als men dat ene kruis neemt in de O, zien we dat er OX gevormd wordt. Ook daarin ligt een verborgen begrip. OX (staat voor) VEE…” 😉

  2. Rick Clay zie ik als een doorgeslagen complotter, Olympic Zion en Hetuurvandewaarheid zitten daar ook vast in. Door in ieder reuzenrad een oog te zien ga je imo een beetje over het randje. Ook, en nog veel belangrijker, door je er zo op te focussen wordt het een deel van jouw realiteit, je verbind je ermee.
   Ik kan overal een pyramide of een oog in zien als ik paranoïde genoeg ben, juist deze mindset leidt je weg van jezelf, constant focussen op illuminatie tekens. Daar wordt je helemaal gek van. Leef een geïnspireerd leven en focus niet op wat je eigenlijk niet boeit( letterlijk zal het je anders boeien)

  3. ja dusssszz, wat is dan je boodschap dan met de birth certificate?
   Is dat niet 1 grote samenvatting van de doorgeslagen complotters?? 😈

  4. ik zeg het verkeerd; grote samenvatting?

   hmm, ik bedoel; ‘de ultieme boodschap’

  5. Sunny, wellicht ben ik vaak kort door de bocht.
   Ik zie het doemdenken en het propageren ervan als even toxisch als het gebruiken van illu-symbolen, zoniet meer toxisch.
   Er op attent maken, ok, maar angst inboezemen en achter iedere boom een spion zien is imo evenredig aan mindcontrole.
   Mijn metavisie anyway.
   Ik hou me liever bezig met wat me inspireert ipv wat me afsgrijzen opwekt.
   Live life to your highest joy

 11. Bij het lezen van een artikel over oude Baltische talen, kwam ik het volgende tegen, in het Duits God = dem selbstbestehenden, in het Nederlands God = de zelfbestaande, ik vind dit woord beter weer geven wat ik ook voel over de Mens, niet Souverain, maar de zelfbestaande.
  Trouwens de taal van de Lijflanders is nu officieel uitgestorven, dit volk werd honderde jaren door de Teutoonse ridder orde weggesleept als slaven, net als de Koerlanders.
  Deze volkeren waren de oer oude Barnsteen verzamelaars.

 12. Misschien is het niet duidelijk genoeg voor een hoop mensen, dan doen we het maar zo;
  De Staat der Nederlanden pleegt financiële mensenhandel met de door hun gecreëerde Natuurlijk Persoon en maak jou tot financieel slaaf en eigendom van de Staat. Ofwel je wordt met je juridische entiteit verkocht op de geldmarkt. Daarmee maken enorme winsten en mag u borg staan en alsnog belasting betalen. Het Juk viert dus feest over uw rug zonder dat u daarmee hebt ingestemd. Dat noemt men dan een vrije democratische verzorgings-staat. Feitelijk niks anders dan een gecontroleerde en gestuurde dictatuur, waarin bedrog de boventoon voert.

  Kortom de staat leent en u mag dat betalen en binnen die zogenaamde democratie heeft u niets te vertellen en dient u als een mak schaap mee te lopen in de rij.

  Ja als soeverein mens proberen ze je GEDWONGEN IN HET SYSTEEM TE HOUDEN, althans dat tracht men. Dat zegt al genoeg over de zogenaamde vrije democratie waarin nu ook al (semi) overheden voor eigen rechter gaan spelen.

  1. Als ik het goed heb, schrijf ik nu de 104-de reactie onder dit mooie artikel van Guido.
   @ LoKi: dank voor je extra verduidelijking.
   En 103 reacties ten spijt, blijft het natuurlijk ieders vrije keuze om gewoon onderdeel van het systeem te blijven (uit vrees of veronderstelling dat het soevereine mensconcept niet werken zal). Tegelijkertijd zien we dat iedere dag mensen wèl de keuze maken om geen slaaf meer van de Staat der Nederlanden te blijven. En dat stemt tot vreugde, want we zijn weer verder op weg naar de kritische massa.

  2. NEE Luca van Dinter dit concept zal niet/nooit werken, U kent het oud Griekse verhaal van de koren halmen die boven de andere uitstaken en als boodschap werden afgebroken, nu dat is wat er constant plaats heeft, geen echte leiders, toch leiders in de korste keren gecorrumpeerd of omgebracht, de goden op de Olympus zijn nog nooit zo erbarmelijk slecht geweest voor de mensheid, en dit in grote maten bereikt en uitgedragen door de oppermachtige media.
   Ik wil niet in futiliteiten vervallen, maar het is voor de gewone man en vrouw niet meer te overzien, en te begrijpen, als je het niet steeds allemaal op een rijtje zet is er geen touw aan vast te knopen.
   Al die arme mensen komen niet eens aan bewust leven toe, laat staan dat zij zich wat af gaan vragen.

  3. Hoi Luca, je kent me heel goed en heb je gesproken in Wijchen dat feitelijk alles voort komt uit een bestuursorgaan en het recht je zelf te mogen verdedigen zoals het AWB meld.

   Luca zoals je ziet is het voor jenne schijnbaar te veel voor zijn of haar grijze massa een negatieveling van de bovenste plank zonder enig lef. Da’s zo klaar als een klontje. Het begrijpt al niet eens dat je eigendom bent van de staat en dus slaaf bent. Of zou hij/zij gewoon geen fut hebben door de indoctrinatie waar het onder heeft geleden?
   Misschien is dit wel te begrijpen de individu jenne “eendracht maakt macht”

  4. LOKI, beetje provoseren helpt altijd denk je, nou bij mij niet, ik laatje lekker in je soppie gaar koken!

  5. Jenne, misschien helpt het te relativeren. Je leeft niet in NL daarom hoef jij je eigenlijk niet echt druk over te maken.
   Een van de voordelen van de soevereiniteit hier is, dat je b.v. kunt aangeven waar je belastingcenten heen gaan..tenminste had ik dat zo begrepen. Ik zelf kan niet ‘soeverein worden’ omdat ik niet NL ben.
   Dat je denkt dat dit niet/nooit zal lukken is misschien reëel maar net zo kan het lariekoek zijn, want je weet het niet… pas met het scheppen van nieuwe gedachten en de uiteindelijk daaruit volgende daden kan blijken of iets mogelijk is.

  6. Loki, misschien kan je begrijpen dat je op die manier hoe je een ’tegenstander’ benadert, eventueel veel ‘geïnteresseerden’ laat afschrikken. Want de kritiek van de andere kant is groot en men kijkt met een zeer kritisch oog naar het idee en de uitvoering, dus goede argumenten zijn uitermate belangrijk….denk ik 🙂

  7. Jenne Je hebt veel kritiek maar je hebt duidelijk geen kaas gegeten van het systeem in nederland dus laat je kritiek dan ook achterwege. Zoek dan eerst eens uit hoe het corrupte systeem werkt.

  8. Wat weten jullie nu in Gods naam wat ik wel of niet weet, in de 60 en 70 iger jaren speelde dit denken over persoonlijke vrijheid veel meer onder de mensen als nu, we waren nog geen pseudo bezitters, en de politiek stond niet zo ver weg, op Argusoog hebben we wat afgefilosofeerd over dit onderwerp, de oplossing ligt in elk mens op gesloten, de mens moet beslissen zich te ontketenen, nou en ik voorspel jullie dat dit niet, nooit zal gebeuren van uit de mensen zelf, misschien met de nodige valse vlag en media leugens dat ze uiteindelijk de straat op gaan, en dan vallen ze in handen van de manipulators en komen ze heel ergens anders uit als wat ze nu eigenlijk wilden, dit is voorspelbaar, ook nu weer in de Oekraïne, meyt de moffen op de achtergrond, ja MONIKA je hebt moffen en je hebt Duitsers.

  9. Jammer genoeg haal je hele oude koeien uit de sloot met de vergelijking Moffen en Duitsers. En nog met een kromme vergelijking ook, want Mof is een scheldwoord voor alle Duitsers. Je bedoelt ongetwijfeld iets van de Nazi’s en niet – Nazi’s.

   Om in de actualiteit te blijven, kun je geen Griekse mythologie gebruiken om aan te tonen dat het huidige soevereine mensconcept niet vanuit de mensen zelf komt. Want dat komt het uiteraard wel. Daar is geen false flag of overheidstrucje aan. Het is zinloos te alsmaar te blijven debiteren.
   En de tijd gaat leren of “wij” als soevereine mensen weer in de tang van een of andere manipulator zullen vallen. Dat zou mij ten diepste verbazen, nog dieper verdriet doen en zuiver mijn eigen menszijn aangaande, in dit leven niet gebeuren. Wie eenmaal de waarheid gezien heeft, kan niet meer terug in de BSN-ketenen.

  10. Luca van dinter, In onze geschiedenis vinden wij onze toekomst, de moffen waren die Duitsers die onze fietsen stalen, de Duitsers waren die gene die dit met lede ogen moesten aan zien, Ach Nazi’s nou het moet je toch wel duidelijk zijn dat deze duiding niet alleen op Duitsers slaat maar zelfs Joden hebben daar last van in hun denken.
   Dat vrijheids gevoel wat U dan wenst Souverain te noemen komt niet uit de mens zelf maar wordt hem als etiket omgehangen, een mens is een mens ” de zelfbestaande “, maar het systeem kneveld hem, met allerlei wetten en bureaucratische trucs, zij/hen zijn uiterst geslepen, om de mensen van hun vrijheid te ontdoen, ze onder te brengen in de pseudo bourgeoisie, huis met hypotheek, auto met lening, kinderen die willen studeren, en mevrouw wil ook mee doen, nou ik heb ze zien glijden van linkse revolutionair naar met een uitgezakt lijf VVD er, kom op, de réaliteit kun je niet voor zijn, maar ik moet toegeven je kunt onder alle omstandigheden zo vrij zijn als een hoentje in je denken, maar niet in je doen want daar is die ijzeren bal aan je been te zwaar voor.

 13. Monika ik begrijp wat je bedoeld in 15.6 echter heeft de ervaring geleerd dat veel mensen kritiek hebben op de soevereine mens, maar totaal niet weten of begrijpen waar het hier om draait. Ik neem aan dat je begrijpt dat als ik zeg dat het grootste gedeelte een plaat voor zijn kop heeft dat je me geen ongelijk kan geven. Zeker al je begrijpt hoe het systeem werkt en dat is niet alleen in nederland zo, maar bijna wereldwijd. Soms werkt dan alleen nog een harde aanpak.

  1. Wat weet jij van een harde aan pak, en plaat voor hun kop, je weet helemaal niet waar over je het hebt, wie of wat is er dan wel souverain te noemen, allemaal geleuter in de marge, mensen die echt voor hun vrijheid willen vechten zijn heel dun gezaaid.
   Nederland is het land van de watjes geleid door de DWDD en P&W, die maken de dienst uit, die zijn het geweten geworden van Nederland.

  2. Loki,
   Wetten en grondrechten hebben de mensen zelf uitgevonden.
   Er is geen enkele bestaansrecht voor deze zelfbedachte zaken.
   Souverein hoef je niet te bevechten, dat zijn we al, en meer.
   Om dit duidelijk te maken aan andere mensen is een ander ding.
   Dat is goed denk ik…

  3. Jenne je maakt een grote fout door te stellen dat er allemaal watjes wonen in Nederland. Een behoorlijk miskleun. In Nederland zijn de burgers zo murw geslagen door leugens van de witteboorden criminelen dat men de waarheid niet meer onder ogen ziet, laat staan het hebben van fut om erwat tegen te doen. Sterker nog, mijn is zo vastgeroest dat men gewoon te bang is vaste grond omder de voeten te verliezen, door wat het huidige uitkleedsysteem hen biedt. You see “de makke schaapjes in de rij”.
   Daarnaast ben ik een voorvechter in hart en nieren voor de oprechte vrijheid van de mensheid. Ik wijs je tevens op het feit dat er zoal in de wereld zogenaamde vrijheids en mensenrechtenstrijders vaak zijn verbonden met de elitaire machten om de mensheid in te tomen. Neem als voorbeeld Nelson Mandela Lid van de Orde van Malta. De Malteser Orde is het domein van de zogenaamde Black Nobility. Een groep families die deze titel kregen omdat ze de kunst van vuil spel zo goed beheersen. Zowaar is ook zijn ook onze “oranjes” lid van deze orde.

   Ga mij dus niet vertellen dat ik niet weet waar ik het over heb want zaken die NU steeds meer naar buiten komen vertelde ik 10 jaar geleden al en toen wou niemand het geloven.

  4. Je bent heel duidelijk nieuw hier Loki. Wat je zei over Mandela heeft Cozmic al reeds benoemd en al die andere zaken waar je zo hard over roept wordt hier al jaren over geschreven! So take it easy voordat je andere mensen hier die al heeeel wat langer meelopen en kijken zo belerend tikken uit gaat delen. Ga die fantastische ‘bibliotheek’ van WTK maar eens bezoeken om wat wijzer te worden en kom dan met gefundeerde kritiek.

  5. @ Loki
   In dezelfde gedachtegang doorgedacht als jij doet over de legitimiteit van politie en het natuurlijk persoon, moet ik even iets kwijt( niet om je aan te vallen maar ter verduidelijking ). Het gaat om de volgende vraag, Als je volgens de voor de staat der nederlanden gewettigde procedures jouw soevereiniteit opeist, erken je de staat der nederlanden als jouw eigenaar en wil je dat ze je vrijstellen , nietwaar?
   Immers als je ook maar een keer jouw handtekening zet onder een wettig document ben je verworden tot slaaf( in jouw opinie)
   Is het echter niet veel eerder zo dat het onrechtmatig slaaf zijn van een denkbeeldige entiteit ( in deze de staat der nederlanden, immers wij zijn staatkundig nog steeds een provincie van nazi duitland)een denkbeeldig probleem is , en al helemaal niet wettig?
   Vrijheid begint imo altijd in de geest en het bewustzijn van de persoon, en is een onontneembaar recht van een ieder . Elke inbreuk op dat recht is illegaal en dus niet wettig. Je hoeft dus bij de dief niet netjes op de door hem gestelde manier je eigendom( vrijheid ) terug te claimen .
   Overigens vergis jij je niet in de termen natuurlijk en rechtspersoon?
   Verder vind ik,mhet streven naar een soevereine status wel erg interressant , denk alleen dat de wijze waarop het nu gepropageerd wordt een verkeerde wijze is.

  6. Ha Marcel je kent me onder een andere naam. haha Ik ga je niet aanvallen hoor maar.

   Rechtspersonen kunnen alleen handelen middels een contract wat overigens alleen door Natuurlijke Personen kan worden ondertekend.

   Een natuurlijk persoon bestaat feitelijk niet en kan als eenzijdige toekenning nooit rechtsgeldig zijn.
   Bij het claimen van je soevereiniteit middels de VBI is het tweezijdig wat overigens door de wrakings kamer van de rechtbank ergens in Zeeland is erkend als rechtsgeldig.

   Het is echter niet zo Marcel dat Nederland staatkundig een provincie van nazi duitland is. Nederland is eigendom van de “heilige Drie Eenheid”. Dat is Vaticaanstad, London City en Washington DC. Dat zijn drie kleine ministaatjes waar weinig over wordt gepubliceerd. De Oranjes zijn feitelijk niet meer dan Zetbazen. Maar op een of andere manier heb ik gemerkt dat ze doodsbenauwd worden als je daar over begint, de Overheid dan.

   Let wel Marcel het gaat hier om een eenzijdige toekenning van de NP en daar wordt je niets over verteld, liefst wimpelen ze het af als je daar over begint waar dat vandaan komt. Daarnaast is het zo, dat ze je het nog OPLEGGEN ook, heeft het niets meer met toekenning van doen en dat is slavernij. Let wel je hebt nooit iets ondertekend bij deze toekenning.

  7. @ loki
   Ik ken je wel onder je andere naam ( ben altijd al gek op puzzeltjes geweest king) Echter ga je staatkundige geschiedenis nog eens na en je zult zien dat ik gelijk heb met de staatkundige staat van zijn op dit moment. Dat we allen ( de hele wereld) aan de touwtjes van die drie staatjes ( lees de 13 famillies ) bungelen is me evenwel ook bekent. Dat is echter geen staatkundige staat van zijn .
   Bedankt voor je toelichting , toch blijf ik nog even vasthouden aan het idee dat we soeverein zijn en dat dat een onvervreemdbaar recht is , dat dus nooit afgenomen KAN worden, en derhalve niet hoeft te worden teruggeclaimed.

  8. Er blijft verwarring ontstaan, die Marcel en Loki wellicht onderling hebben weten uit te zuiveren, maar er is een fundamenteel verschil tussen de graag gehuldigde opvatting, dat we allemaal al soeverein zijn en dat de Staat daar niet aan kan komen en de dagelijkse realiteit.
   Als we werkelijk soeverein zouden ZIJN in dit land, dan was er geen BurgerServiceNummer, geen natuurlijk persoon als juridische entiteit en al helemaal geen staatsburgerschap, waaraan je je niet onttrekken kunt, omdat het zonder wilsovereenkomst of contract aan je opgedrongen wordt.

   Zoals Guido al in reactie 2 schreef: er is een triest makend verschil tussen je soeverein voelen in je hart en de dagelijkse realiteit. Hoe mooi Marcel, Cosmic, Berend en Jenne het ook proberen te verbloemen achter een gevoelsmatig beleefde soevereiniteit, waar in het dagelijks leven NIETS van blijkt.

  9. Luca, ik verbloem niks en je vergist je in je veralgemeniserende uitlating waarin je mij ook noemt. Lees nog maar eens terug.

   In de praktijk kun jij echt niet onderhandelen met de belastingdienst (je bent geen Shell), rijden met zelf getekend kenteken zorgt ervoor dat je vaker wordt aangehouden (je hebt geen diplomatieke status).

   Ik begrijp het freeman principe volledig. Als je terugleest, dan merk je dat.

   Freeman in Nederland, ik heb nog maar weinig voorbeeldige voorbeelden gezien waar autonomie, zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelfvoorziening en verantwoordelijkheid worden getoond.

   Luca, heb je al je soevereine stuk grond, of heb je daar toestemming voor nodig?

   Al draag je je zelf verzonnen kroon: praktijk verschilt van theorie.

  10. Odette nee ik ben niet nieuw. Laat ik het zo zeggen ’terug van weg geweest”. Ik hoef dus niets te raadplegen. laat ik het zo stellen dat er steeds vaker artikelen verschijnen waar ik het 10 jaar geleden ook al over heb gehad. Volledig op de hoogte ben van allerlei zaken die hier worden besproken.

   Ga ik u een typische vraag stellen. Welke boodschap zat er in de film, The Matrix. U weet zo veel dus dat zal u wel weten.

  11. Do you want to take the red or the blue pil?
   The choise is yours to stay behind the veil or see the real reality? It is up to you.

  12. Dus Loki, je bent een alias onder een alias, do you want the red or the blue pil?

  13. Qdette moet ik je kennen dan. U bedoeld schijnbaar ijskasteffect? Broeikaseffect is een illusie, waarbij men ook nog belastingtechnisch wordt bestolen en da’s geen illusie.

 14. Anna Fout Anna, wetten en grondrechten zijn uitgedacht en niet uitgevonden en gedaan door vuil spelende leiders en niet door vrije soevereine mensen.

  Er is weldegelijk bestaansrecht want het hangt samen met de 10 geboden (is niet christelijk wat velen denken, maar voor alle mensen op de planeet) en de orginele rechten van de mens uit 1795 die toen zijn ingevoerd onder het bewind van de bataafse republiek (en Napoleon) uit respect voor de vrijheid van de mens en zijn rechten.

  Soeverein en Vrij ben je NIET want u bent EIGENDOM van de Staat der Nederlanden en dus een financieele slaaf en u hebt maar te doen wat ze zeggen. Soeverein zijn zoals ze zeggen in Den Haag is niet meer dan een bodemloze leugenachtige waterput. Een zoethoudertjes dus.
  Ik hoop dat u dat begrijpt!

  Ik zal u 1 overheidstruc openbaren; U (biologische entiteit, de geboorteakte) heeft een zorgverzekering nietwaar dan. Heeft u toen ook uw BSN nr moeten opgeven/invullen, ja toch. Op het moment dat u uw handtekening en het heeft opgestuurd erkent u een Natuurlijk Persoon te zijn.(u heeft aangegeven een juridische entiteit te zijn waarvoor u nooit toestemmin heeft gegeven) Op die basis kunnen zij u nu helemaal uitkleden als u uw verzekeringspremie niet meer kan betalen. Neemt u maar van mij aan dat ze geen pardon voor u hebben en het nog veel erger maken dan het al is.

  Het zelfde geldt voor de politie, want zodra u maar ook 1 overheidsdocument overhandigd aan deze overhandigd geeft u hen het recht u te mogen bedriegen met de Natuurlijk Persoon. En ANNA kijkt u zelf maar op uw bankpas, rijbewijs of legitimatie, uw naam in hoofdletters betekend slaaf en dus Staatseigendom.

  Dus wat nou soeverein.

  1. Even verder terug beste Loki, Karel de grote verdeelde zijn rijk onder zijn nobelen en de kerk, allen kregen stukken land met de heleboel die er leefde en woonde er bij, het werden lijfeigenen, behalve de Friezen die kregen hun eeuwige persoonlijke vrijheid, zo lang dxe wolken langs de hemel gaan en de vogels Vliegen.
   Wat erger was Europa werd ontbost, om landbouw gronden te maken, voor die tijd leefden veel mensen zo vrij als een vogeltje in de bossen, een uitloper daar van is de Guerre des Mademoisselle in de Ariège, waar het de inwoners verboden werd te jagen op wild in deze bossen, om te kunnen eten, alles was van de Nobelen, het sociale bijna communistische systeem van de Catharen was toen al verdwenen, een andere uitloper was het Protestantisme, het verzet tegen de Nobelen, en de Katholieke inquisitie kerk, maar ook dat werd verkracht en te niet gedaan, toch waren het vrije mensen, en dat zijn ze nu nog, deze zelfbestaanden, in hun humanitaire broederschap/Zusterschap!

 15. Dat is het probleem bij het internetten, je weet niet wie je voor je hebt, je wil niet onbeleeft zijn, en ze ook niet onderschatten.
  Ik ga er dus van uit dat we allemaal ” zelfbestaanden ” zijn de één niet meer als de ander.
  Deze mijnheer Loki moet nog leren dat andere mensen ook nadenken, en tot conclusies kunnen komen.

  1. Jenne Je conclusie is verkeerd, ik ga er namelijk van uit dat een ieder denkt met een bewust en gezond verstand. Wat je echter vaak ziet bij heel veel mensen is hokjesdenken. Het plaatsen in hokjes om niet uit de pas te lopen en van hier tot niet verder. Dat is vaak het gevolg van indoctrinatie. Stel je eens voor dat anderen je bespotten en uitlachen. Dat ken ik maar al te goed, want je valt buiten het makke schaapjes gedoe en dan staat er altijd wel een of andere idiote zielenknijper met een receptenboekje te zwaaien.

   Ik heb allang gemerkt dat je je in zaken verdiept, maar mag ik je er op wijzen dat hier heel veel geschiedvervalsing wordt gepleegd zodat de waarheid niet boven tafel komt.
   Wat jullie vaak naar voren brengen is een gecreëerde leugen.(je doen geloven dat het waar is)

   Het is precies zoals Luca zegt in 16.9 “maar er is een fundamenteel verschil tussen de graag gehuldigde opvatting, dat we allemaal al soeverein zijn en dat de Staat daar niet aan kan komen en de dagelijkse realiteit.”

   Mag ik nog even zeggen dat je “eigendom bent van de Staat der Nederlanden”

   Je lichaam en ziel is EIGENDOM het bedrijf Staat der Nederlanden.

  2. LOKI, ik heb misschien in de loop der tijden wel 10 registratie nummers toegedeeld gekregen door de Nederlandse staat, nou en laat ze maar registreren, ze kunnen ook voortdurend met hun hand in mijn zakken zitten om aan mijn centen te knabbelen, maar in mijn hoofd, NEE wat zich daar afspeelt is van MIJ van MIJ alleen!
   Zo simpel zie ik het, en ik kan er prima mee leven, maar ontegenzeggelijk zal ik door en in de tijd toch zijn beinvloed, wil niet zeggen geindoctrineerd, maar goed dat heb ik laten gebeuren om dat ik dat wilde, dat hoord bij mijn individuele menselijke vrijheid,
   en soms heel soms wil ik ook wel ergens bij horen mijn stam gevoelens, dat is wat ik er van vindt op dit moment.

  3. Dus dat houdt in dat u eigenlijk vindt dat het wel allemaal best is zo en het niet nodig vindt de situatie voor toekomstige generaties aanzienlijk te verbeteren. U vindt het dus ook niet erg dat de kneveltjes steeds verder worden aangetrokken en u vindt het ook niet erg dat men straks met desnoods geweld u of toekomstige generaties een chip implanteert die te pas en te onpas uitgeschakeld kan worden.

   Dat is uw goed recht, maar niet zeuren straks.

  4. @Jenne, de geest is (denk aan de herkomst van het woord govern-ment) niet volledig beinvloedingsvrij en soeverein gebleken, maar je weet zelf wat er bestaat op het vlak van beinvloedingsmogelijkheden.

   @LoKi, vind je dat nou echt? Ik denk dat niemand NL of welk ander land of gebied puur utopisch en vrij vind. We zijn individuen en sociale wezens, stammenmensen?
   Maatschappijen hebben: Conventies, een Concensus en mensen Conformeren. Cultuur. Machtstructuren.

   Dat is voor een bewust denkende autonoom autonoom denkende niet makkelijk om zijn eigen weg in te vinden vergeleken met een televisie kijkende bier verslaafde die weinig zelfbewust en omgevingsbewust is.

   Zo flauw, iedereen die niet mee protesteert veroordelen of aanvallen… pff

  5. Berend Je slaat een beetje de plank mis, Mag ik je nog even wijzen op de uitspraken van Bilderberggroep leden te Zurich Zwitserland dat wij mensen maar vervelende kakkerlakken zijn. U vindt het dus schijnbaar plezant dat men met een verdelgingsspuitbuis loopt te zwaaien. Zo worden wij ook behandeld of heeft u dat nog niet in de gaten.

 16. Van morgen bij het wakker worden, voelde ik mijn hart kloppen, en kwam tot de conclusie hoe volstrekt uniek ons lichaam, en vooral ons hart is, de mijne tikt nu al 77 jaar zonder mankeren, dit kun je een waarlijk Wonder der natuur noemen, wilde ik even laten weten, verder is het mooi weer hier, rond het vriespunt heldere hemel zonder strepen, heerlijk!

 17. Jenne welke conclusie trekt u nu dat de nazi-duitser de schuld is van alle shit. Kijkt u weleens verder, ik bedoel achter de coulissen. Waarom denkt u nu dat Zwitserland niet is aangevallen in WW2? Nou brand maar los!!!

  1. LOKI,
   Je kunt in een discussie toch niet elk gegeven woord van zijn geschiedis voor zien, U bent niet de enige goed geinformeerde persoon hier.

  2. Nou Loki.
   Je zegt: ”Waarom denkt u nu dat Zwitserland niet is aangevallen in WW2?”
   Verlicht ons ook hier, alsjeblieft.

   (ook graag de Matrix uitleggen, want daarover zeg je:
   ”Ga ik u een typische vraag stellen. Welke boodschap zat er in de film, The Matrix.”)

   LoKi leg het ons maar uit.

  3. Berend, ik vraag het toch aan jullie. Ik weet het wel, moet ik alles voorkauwen.

   Ik vroeg het aan Jenne, maar als je je geroepen voelt Berend, brand er dan maar op los.

   Kijken of jullie het werkelijk weten.

  4. We worden overhoord ! En als we de antwoorden precies zo hebben als KioL het ook ziet dan krijgen we een knuf van de meester en een tien met een griffel.
   Heb je er wel eens bij stil gestaan dat ook jij niet alles weet , maar alleen denkt te weten? Dat het jouw interpretatie van de door jou verzamelde gegevens is? Dus niet DE waarheid , echter slechts een waarheid?
   Maar deze discussie hebben we al eens eerder gehad king weet je nog? Ik heb toen ook een freudiaanse uitleg gegeven van jouw nick, daar was je niet erg van gecharmeert .

  5. @Loki, het was niet ironisch bedoeld, ik wil graag dat je je visie deelt.
   Je zegt: ”Waarom denkt u nu dat Zwitserland niet is aangevallen in WW2?”
   Verlicht ons ook hier, alsjeblieft.

   (ook graag de Matrix uitleggen, want daarover zeg je:
   ”Ga ik u een typische vraag stellen. Welke boodschap zat er in de film, The Matrix.”)

   Ok, LoKi leg het ons maar uit.

   Moet je het voorkauwen? Ja, graag.

  6. Hoi Marcel, dat weet ik, maar ik zoek wel alles tot de bodem uit. Ga dus niet over 1 nacht ijs.

   Kijk Marcel Zie het verschil al bij Wiki. Nederlandse versie is stomzinnig en heeft weinig informatie tot zijn beschikking, tik je de engelse versie aan, nou ga dan maar ff zitten.
   Ik bedoel hiermee te zeggen dat er willens en wetens in de Nederlandse wiki wordt gerotzooid.
   Laat ik het zo zeggen dat ik veelal vanuit de gehele wereld (netwerk) informatie weg trek.
   En soms, heel soms zit ik er ook weleens naast. Dat geef ik eerlijk toe.

  7. Berend wat denkt u zelf. Gooi het er maar uit. Ik zal u er echt niet op afrekenen. Maar mijn conclusie weergeven.

  8. LOKI, je bent toch iets simpler in je denken als ik dacht, bijna ieder wel denkend, intelligent mens leest en schrijft in de Engelse taal, want daar gebeurd het, dit is de wereld taal voor weten, en laten weten, Nederland heeft zijn culturele intelligentia chromelijk verwaarloosd, van wege de onwijze pseudo progresieviteit, hebben wij onze geschiedkundige individuele grootheid overboord gegooid, en denken de geschiedenis te kunnen veranderen, door voortdurend ons Eigen nest te bevuilen, en ook nog eens met verdraaide feiten.

  9. Loki het is jouw ding.
   Jij kent de Matrix en jij weet over Switzerland in WOII.
   Dus daarom vroeg ik het al twee keer. Nu een derde (laatste) keer.

   Verlicht ons alsjeblieft LoKi over de Matrix en wat jij weet over Switzerland in WOII.

  10. LoKi, voel je ook een strijd gevoel? Zullen we (nadat jij je plasje erover doet) deze discussie eindigen?

  11. Oke Berend hier is de Matrix boodschap;
   “De matrix is een systeem, Neo. Dat systeem is onze vijand. Maar wanneer je er in zit, kijk je om je heen. Wat zie je? Zakenlui, Leraren, Juristen, Timmerlieden. Precies die mensen die we proberen te redden. Maar totdat we dat doen, zijn deze mensen nog steeds deel van het systeem, en dat maakt ze tot onze vijanden. Je moet begrijpen dat de meesten van deze mensen niet klaar zijn om losgekoppeld (de waarheid verteld) te worden. En velen van hen zijn zo beschadigd, zo hopeloos afhankelijk van het systeem, dat ze zullen vechten om het te beschermen.” – Morpheus, The Matrix. (Warner Bros. Pictures, 1999.)

   Lees deze zin zorgvuldig: “MAAR ALS ZE OOIT ONTDEKKEN DAT WE HUN GELIJKEN ZIJN, ZULLEN WE CREPEREN. DAT MOGEN ZE NOOIT WETEN.”

   Zie hier de zieke verstopte berichten van de Elite. Net als Sandy Hook in Batman.

   Zwitserland hou ik kort Geld en Rothschild ( familie van Hitler)

  12. LOKI, bedankt voor de uitleg, en waarschuwing, ik weet zeker dat je dit goed bedoeld, zo als bijna ieder één op deze site.
   Nou wisten de meeste deze gegevens natuurlijk al lang, want zo dom zijn de meeste toch niet.
   Rationeel denken gaat de gemiddelde burger slecht af, want daar mee kunnen zij zich zelf niet mannipuleren, om te kunnen profiteren van la Dolce Vita, dus gaan zij irrationeel denken, knopje om en alles is peace men!

 18. Kijk ik zal jullie nog een voorbeeld geven hoe het zieke systeem jullie vergiftigd. Jullie kennen allemaal wel de term Chemtrails. Wie nu naar buiten kijk zal zien dat er alleen richting ZON Chemtrails zijn. Wanneer je s´ochtends of s´avonds kijkt, jawel weer alleen richting. In het noorden, oosten en westen is nu niets te zien daar vliegen nooit vliegtuigen toch. Dit zie je regelmatig als je goed op let.

  Kijk dat bedoel ik nu te zeggen, niemand maakt zich druk om die troep die ze boven je hoofd uitstorten. Men gelooft nog steeds de Overheids-KNMI praatjes over condensstrepen.

  1. Dat is dus feitelijk precies zo met soevereiniteit en zit je met een overheid die ineens monddood is en doet of haar neus bloed. Dan weet jullie nu feitelijk al genoeg.

 19. Jenne terugkomend op uw reactie 20.12 Ik hoop alleen dat jullie goed beseffen dat jullie al heel lang glashard worden bedonderd en dat de mensheid en in dit geval de Nederlanders er zelf wat aan dien te doen.
  Tuurlijk bedoel ik het goed, en zal dan ook blijven strijden voor algehele vrijheid van de mens zoals het bedoeld is EN wat wordt tegengewerkt spirituele ontwikkeling.
  Het is mij dan ook niet bekend hoe u en de anderen die hebben gereageerd in zoverre al trachten hierin zich te ontwikkelen.
  Als er nog geen ontwikkelingen zijn, mijn hemel jullie moesten eens weten wat je allemaal kan. Het beïnvloeden van tijd en ruimte is allemaal mogelijk op een nette manier dan en enzovoort

  1. Ja King 😉 je hebt gelijk, alleen je kan nog zo hard tegen een blinde (onbewuste) ‘schreeuwen’ dat hij moet zien, hij blijft toch blind, omdat hij overtuigt is dat hij niet kan zien. Alleen degene die bereid is zich te openen die kan je bereiken, en dan nog, kan het anders lopen als jij graag zou willen. Wees gerust je bent niet de enige die hiermee zit 😀
   De soevereiniteit is ook zo een ding. Je bent ervan overtuigt dat het een goed idee is. Zet dan de voordelen op een rij, welke voordelen zijn er voor de gemiddelde Nederlander? Concreet en duidelijk.
   Ik ben ervan overtuigd, dat er een voordeel aan alle bewustwording is, ook lijkt het soms alsof men vastloopt, je bewustzijn zal met al het ervaren ‘geleerde’ in een andere manifestatie en andere leefomgeving kiezen. Je gaat immers niet dat wat je absoluut niet wilt nog een keer opzoeken…tenminste 😕

  2. Je omschrijft het werkelijk heel mooi Monika. Toch zullen ze het met zijn allen moeten doen. Kijk naar Frankrijk, kijk naar Engeland daar hoef je echt niks te flikken als overheid want dan staat iedereen op straat. Hier is het machtige volk compleet murw gemaakt, door verdeel en heerspolitiek. Zitten ze liever GTST te kijken en dat soort troep dan men uitzoekt of het allemaal wel klopt wat de Overheid flikt. Het mooiste voorbeeld is het NEE tegen de Europese grondwet wat via het verdrag van Lissabon toch door jullie strot is geduwd. Als je dan de reacties ziet, zinkt de moed werkelijk in je schoenen en denk ik wat zijn dat voor een stelletje stomkoppen zeg. En zie wat voor ellende dat nu allemaal met zich mee begint te brengen. Sorry dat ik het zo formuleer Nederland de Kerstboom (pluk bevolking maar kaal) voor de rest Europa. Je ziet het gebeuren, daar heb ik al op meerdere forums eind 2008 al voor gewaarschuwd zelfs de volgende grote echte crash, zo ook met het kaalplukken van de pensioenfondsen tijdens de pensioenafspraken.

   Mensen hebben werkelijk geen idee wat er op hun afkomt. Een voorraadje hebben is wel het meest verstandige wat je kunt doen.

   Monika ik ben geen doemdenker, maar de feiten liggen er. Ik houdt mijn mond niet als ik wat ontdek en soms ben ik te recht voor zijn raap. Ik weet dat dit anderen soms tegen de borst stuit, maar een zachte strelende hand helpt niet meer omdat het gros van de bevolking is vastgeroest in een vast denkpatroon.
   Helaas het zij zo!

  1. Odette heb ik nog een mooie voor je;

   Good things come to those who wait.

   Better things come to those who don’t give up.

   And the best things come to those who just believe.

   Wij soevereine mensen geloven in wat we doen. Zo simpel is het.

  2. Well well… hopelijk heeft het je uit je identiteitscrisis gehaald.
   “Wij soevereine mensen geloven in wat we doen. Zo simpel is het.” LMFAO

  3. Hoi Cozmic, mag ik u erop wijzen en omdat iedereen hier niet precies weet wat er in het document staat, wat naar ZKH Willem, voor mij zijn moeder Beatrix wordt gestuurd, is het begrijpelijk dat men er alles aan doet om het in de doofpot te stoppen.
   Echter heeft een wrakingskamer de rechtsgeldigheid van het document niet betwist door een volmondig NEE van de rechter, toen hierop werd ingegaan. Daarmee staat de rechtsgeldigheid feitelijk vast. (staat op beeld en audio)

   Feitelijk wisten wij dat natuurlijk allang.

   Dat houdt in, dat alle (semi)overheden, medewerkers van de Kroon een misdrijf plegen tegen de soevereine mens wanneer de overeenkomst VBI niet wordt nageleefd.

   Hoezo een indentiteitcrisis?

  4. Oh trouwens cozmic, heb je wat vleeslijm nodig? Je schijnt een probleem te hebben!!

   Weet wel hoe je dat kan oplossen, heb dat namelijk zo’n 15 jaar gedaan vlees aan elkaar plakken.

  5. Nou, ik weet niet wat jij gerookt hebt, maar voorlopig ff niet achter het stuur kruipen hè? Ga nie goei andersz hoor. Ik kan er geen touw aan vast knopen.

  6. Om even te verhelderen ;)…lmfao, betekent dat je je achterwerk door het lachen hebt opgeblazen?
   Dus komt de ‘vleeslijm’ aan bod. Loki heeft er ervaring mee, en wil daarmee aangeven, dat men denkt vlees aan een stuk te eten, maar het uiteindelijk een vleesproduct is geworden…dus niets lijkt wat het is…en daar sluit zich de cirkel met de soevereine mensen?

  1. Hoi Jenne waar heb je dat vandaan, Xandernieuws soms? Dat is namelijk waar ik het las. Er werd namelijk niets in de reguliere media geschreven behalve bij HLN.be van onze zuiderburen. Maar daar niets over de solidariteit met de demonstranten.

   Het stilzwijg mediacircus in Nederland gaat gewoon door en zwijgt in alle talen.

  2. LOKI, wat COZMIC ook al aan geeft je moet je echte/werkelijke nieuws ergens anders halen, ik lees 4 Engelse, 1 Duitse krant, en dan nog wat andere sites Engels/USA.
   De Nederlandse bericht geving nou wij noemen het het blote konten nieuws, de Nederlandse Media is volkomen gestoord, en corrupt, niks nieuws, indoctrinatie/manipulatie!

 20. Je moet er ook geen touw aan vastknopen dat brengt te veel gevaar met zich mee, stel je voor je wordt meegesleurd.
  Ga niets vertellen over dat VBI document.

  Wat heb je gezopen zo s’ochtends vroeg whiskey?

  Waar rook is, is vuur!!!

  1. @ Berend:
   Hoe solide is dat cijfer van Nu.nl ? Want hoe worden niet-geregistreerde kinderen dan geteld of geschat?

   Maar ik ben geneigd het met Monika eens te zijn, dat ze een goede start maken. En voor een beetje kinderbijslag hoef je het ook niet te laten.

  2. Ik heb nu geen reden te twijfelen aan die cijfers, welk belang zouden ze erbij hebben. Je kunt wel zeggen dat het artikel een belang dient als je kijkt naar hoe het geschreven is, uiteraard pro registratie…

 21. LOKI, om te weten en dus lezen, the Guardian van vandaag, artikel over Paus Francis, en de moeders van het plein, Argentinië, vader van onze Koningin weet hier meer van, dus titel MADRAS DE LA PLAZA!

  1. Dank je Jenne maar dat is al oud nieuws voor mij. Dat heb ik allemaal al onderzocht evenals dat mooie optrekje van Willem en Maxima aldaar.

 22. Luca,
  waar je voor strijdt spreekt me in essentie wel aan. Toen ik me ging verdiepen in de “persoon materie” gingen de haren in mijn nek overeind staan. De vuile arrogantie van de royals etc. , maar ik erken hun claim niet. Dikke lul voor prins pils.
  Ik heb ook op het punt gestaan om er actie in te ondernemen, ik had echter nog veel vraagtekens en keek de kat uit de boom. Ook de inzet van enkele van jouw volgers ( kan jij niks aan doen)gaven mij een afkeer van deze beweging. Lapzwanzige lawaaipapegaaien als Oldenkamp, Loki met zijn grote muil, die gekken van Niburu.nl, etc geven het allemaal een lachwekkend imago, iets wat ik jou niet toewens want imo heb je een werkelijk iets in gedachten.
  Vraagtekens die ik heb zijn oa:
  als je wilt reizen, hoe zit het met paspoort, idem met rijbewijs etc?
  Als soeverein ben je dus een staat op zich, moet je dan altijd huren?
  want als je als soeverein een huis bezit is dat een ministaat.
  En nog een paar duizend van deze overdenkingen.
  Wat ik al eerder zei of aantipte, ik waardeer jouw werk, het zal sowieso gevolgen hebben, ik zit nog op het hek, en met mij waarschijnlijk vele anderen.

  1. Egocentrische narcisten als Oldenkamp en Teuben zullen je alleen maar gebruiken om populariteit te winnen, nu het Sopn gesopt is is de kool het sop niet meer waard. Mooi moment om de parasieten van je af te schudden, als een walvis die langs de kademuur schuurt.

  2. Weinig mensen beseffen zich hoe ze afgeroomd worden. Voorbeeld van een ondernemer:
   Stel, ik doe een klus waarvoor ik 1000 euro ontvang
   21% btw gaat direct weg , blijft 826 over
   daarover betaal ik 40% ink bel
   blijft 495 over
   Die 495 betaal ik aan een timmerman die werk doet in mijn huis
   hij betaald er 86 euro btw van, blijft 409 over
   40% naar belasting, blijft 245 over
   Timmerman’s vrouw gaat naar de kapper , manicure, laat haar doos harsen en neemt nog een thaise massage, totaal 245 euro , na btw 202, na belasting ca 120 euro
   Zie hoe de belasting in een paar stappen 1000 euro besteedbaar geld heeft gereduceerd tot 120 euro, in de bijbel klaagden ze over tienden, wij hebben te maken met halvering.

  3. Cozmic Snap u niet helemaal met uw uitspraak “Loki met zijn grote muil”. Is het soms moeilijk te accepteren dat ik gewoon recht door zee ben en gewoon glashard zeg waar het op staat. Als verder leest dan uw neusje lang is had u gelezen dat ik het niet eens was met de manier waarop zij alles hebben gedaan bij Niburu/SOPN. Ik heb dan ook afstand genomen van hun ideeën.

   En Cozmic kijk nou eens goed op de overheidsstukken wat staat daar op?
   Denk na, want u hebt helemaal niets, want er staat op : Dit document is eigendom van de Staat der Nederlanden. Grappig om dan tegen oom agent te zeggen dat je geen rijbewijs (of elk ander document) hebt als hij daar om vraagt.

   Die truuk begint al bij het “halen van je” rijbewijs waarvan ik alle stukken nog heb. Nergens wordt aangegeven dat je rijbewijs een “staatseigendom” is. Zo blij als je bent en het papiertje ondertekend bij het afhalen van je rijbewijs, ben je er met open ogen ingetrapt en erkend je een natuurlijk persoon te zijn. Dat zijn nu die smerige witteboorden streken.

   28.1 mee eens.
   28.2 ROVERHEID Dat komt omdat er in Nederland alleen maar natuurlijke personen wonen en geen mensen, volgens fraudeur Dijsselbloem (MvF), dus die kun je tot op het bot kaalplukken.

  4. Trouwens Cozmic ik weet natuurlijk niet hoe u financieel zit en dat gaat mij ook niets aan, alles bij kost het niet meer dan 35 euri’s. Uw geboorteakte, advertentie in een krant (gezamenlijk) en een aangetekend schrijven aan Hertog Jan. Echter kunnen wij niet zo openlijk spreken over dat tweezijdige document, je hebt dus een hoofdmoot en de rest is aan u wat u er zelf aan wilt toevoegen.

   U behoudt uw rechten, maar bent wel weer een echt vrij soeverein mens en geen staatseigendom Natuurlijk persoon meer.

  5. Loki, 28.3 Wat ik bedoelde is de ’tone of voice’ . Ik ga er ff geen voorbeelden bijhalen want dan wordt het zo’n lang verhaal. Misschien begrijp je me als ik zeg dat je niet erg begripvol overkomt naar mensen die hun reserveringen hebben, maar zich wel degelijk verdiept blijken te hebben. Op die manier wek je een antigevoel op. Als je dit niet kan plaatsen, let it be.
   En wat ik eerder aangaf, sommige lieden hebben het soeverein zijn al fikse imagoschade op laten lopen, hopelijk niet teveel.
   Zelf zit ik nog op het hek, in gedachte ben ik al soeverein, ook al weet ik dat Prins Pils een lening op mij heeft afgesloten.
   Het gaat me dan ook niet om 35 euro of het veelvoud ervan, dat kan me niet boeien. Dat mijn ouders mij als kind hebben verkocht is hun daad, de stappen die ik nu zelf onderneem wil ik eerst goed onderzoeken en niet zomaar in het wilde weg springen.

  6. En, Loki, ik ben ook niet altijd een engeltje, dus no hard feeling. Bot zijn zit in mijn gebeente ingebed.

  7. Cozmic Ik weet dat is soms erg hard over kom, maar als je mij beter zou kennen, zou je tot de ontdekking komen dat ik altijd voor anderen klaar sta om ze te helpen. Eigenlijk ben ik zelfs meer een softy dan een harde. Maar goed.
   Als je vragen hebt over het soevereine gebeuren stel ze dan gewoon, of ga een keer naar een presentatie waar je rechtstreeks vragen kan stellen.

   Hier vindt je wat ppt presentaties en nieuws ; http://www.destroman.nl/nieuws.htm

  8. @ Cozmic:
   Je vragen in volgorde beantwoord:
   *)Afhankelijk van of je nog gebruik wil maken van jouw Natuurlijk Persoon (waar niks mis mee is), kun je gewoon op een paspoort reizen, cq. een rijbewijs gebruiken.
   Of je vraagt (zoals vroeger achter de Berlijnse Muur en nu nog in o.a. Iran, een tijdelijke verblijfsvergunning met oogmerk “vakantie” aan via de buitenlandse ambassade van dat land.
   *)Mij is niet duidelijk waarom een soeverein Mens geen huis zou kunnen hebben. Nu gebeurt dat bij bosjes…. Maar op zich zou je je ook een verspreid netwerk van postzegels van ministaatjes kunnen voorstellen. Op dat idee wordt nog gestuurd.
   *) Vanwege de andere 1000 overdenkingen zou ik zeggen: we hebben 12 januari in Wijchen (bij Nijmegen) een nieuwjaarsreceptie annex ontmoetingsdag. Kom eens kijken en luisteren. We hebben plaats (en koffie 🙂 ) voor ca. 200 mensen. Aanmelden via: joke@ikclaimmijnnaam.nl.Je bent welkom, Cozmic .

   En, ja, het soevereine Mensconcept zal zeker gevolgen hebben. Maar vlak ook de impact op de bankierswereld niet uit, want via http://www.hypotheekdrama.nl trommelen we in no-time honderden mensen op bij rechtszaken en gedwongen openbare veilingen.

  9. @Luca,
   Hoe zit het met mensen die in de bijstand zitten?
   En hoe zit het met recht op huur/zorgtoeslag als het inkomen onvoldoende is om in het onderhoud te voorzien?
   Vind dit met name belangrijke vragen als het gaat om een soevereine keuze te kunnen maken voor mensen die dat zouden willen in zo’n situatie.

  10. AnneII, ik vind het zo schreinend dat mensen subsidies en andere hand uitreikingen nodig hebben om in hun leven te kunnen voor zien, slaven ten voeten uit, volkomen afhangkelijk van de hand van de meester, dus niet meer vrij in denken en doen.

   Ik moet hier bij denken aan ; As much As, If not more Than !

  11. Anna11 Je behoudt je rechten zoals je dat overeenkomt middels de laatste stap naar de vrije soevereine mens.

   Dat mensen subsidies nodig hebben is de grootste flauwekul, want ze kunnen je net zo goed meer inkomen geven. Neem bijvoorbeeld maar het basisinkomen wat al in diverse landen is geïntroduceerd. Deze landen staan er economisch veel beter voor dan EU landen.

   Hier in Nederland blijft (voorlopig) men het systeem van afhankelijkheid hanteren op basis van Natuurlijke Personen. Zo geven ze je weinig bewegingsvrijheid, een systeem van onderdrukking, als mens zijnde wordt dat een stuk moeilijker voor ze, want je kunt een voet tussen de deur zetten, die je meer ruimte geeft om zaken te regelen zoals ik kort geleden zelf heb gemerkt.

   Een paar opmerkingen over je status in Nederland en het verband met rechten van de mens en je krijgt een “ja en amen” in je schoot geworpen en kan ineens wel alles snel geregeld worden.

   Zelfs heb ik deurwaarders bij anderen de les geleverd voor mensen die zich nog niet in het soevereine gebeuren hebben ingeleefd zodat zij de voordelen daarvan zien hoe je wordt besodemietert.

   Er zijn dus talloze voordelen aan de soevereine mens en hoewel ik mij gewoon in het dagelijkse leven in de massa beweeg lever ik meteen mijn bijdrage aan de massa om ze in kennis te stellen van “de Leugen” binnen het “financieel slavernij-systeem” genaamd Natuurlijk Persoon.

   Misschien is het inderdaad verstandig ook eens naar Wijchen te gaan op 12 januari. Heb je niet veel geld of heb je geen vervoer vraag het dan gewoon en kijk of je met iemand mee kan rijden om de kosten te drukken.
   Uiteraard geld dit ook voor anderen.

   Ik woon in Noord Holland en heb nog wel een 2 plekkies over, en rijdt al
   iemand mee. Dat kan je hier mooi vragen voor elders in Nederland.

   Kijk Anna11 we zijn er voor elkaar, zoals het leven bedoeld is. Iets wat volledig uit zijn verband is geslagen door het “het systeem”.

   Misschien is het mogelijk gegevens (via over ons – contact rechtsboven) door te spelen via GuidoJ zodat niet alles op het forum komt en je privacy gewaarborgd blijft.

  12. In welke landen kan ELKE inwoner besluiten te stoppen met werken en een basisinkomen aanvragen?
   Misschien zelfs bovenop het inkomen? (ivm comment 28.12)

   Ik heb alleen van projecten gehoord namelijk.

   (persoonlijk vind ik dat het weinig met echte soevereiniteit te maken heeft, ik heb bij soevereiniteit ook de associatie met zelfvoorziening, zelfredzaamheid, zelfstandigheid. Wel snap ik de voordelen)

  13. Berend Zwitserland en Cyprus zijn 2 van de landen die het basisinkomen aan het invoeren is. Onder meer Alaska en Brazilië hebben het onvoorwaardelijk basisinkomen al geheel of gedeeltelijk geïntroduceerd. Als ik mij niet vergis hebben IJsland en Finland het ook.

   Als soevereinen zijn wij allen in gelijkheid om een beter wereld te creëren. Dat zieke hebberige graai gedrag van grootgeld grutters verknalt komt de levenssfeer van deze planeet en dat moet afgelopen zijn.
   Er is schone vrije energie beschikbaar en auto’s die puur op water kunnen rijden.
   Punt is Berend, dat wij allen voor elkaar dienen te zorgen, maar de elite houdt dit tegen en gebruikt veel armoede gebieden als proeftuin. Geld uit hulpcampagnes verdwijnt deels als sneeuw voor de zon en het overige verdwijnt weer voor een deel naar regimes die er weer wapens van kopen enz enz.
   In Nederland kun je bijna niet aan zelfvoorziening doen omdat je inkomen (de grootste groep van de bevolking) te laag is. Hierdoor kun je verantwoorde zaken niet tot stand brengen omdat het te duur is. Dus alleen de gefortuneerden het dat voordeel en schiet het allemaal niets op met de betere wereld. Dat is nu precies wat de Elite met alle macht in stand wil houden. Welvaart alleen in belang van de eigen portemonnee en zeker niet voor de kakkerlakken bevolking.

  14. @ Anna 11, post 28.10:
   Jenne en Berend hebben natuurlijk een punt, als ze stellen dat uitkeringen en soevereiniteit tegenstrijdig zijn.
   Zelf worstel ik nog een beetje met dat theoretisch gelijk en de dagelijkse realiteit, dat een sociaal vangnet (wat an sich heel soeverein is) niet van de ene op de andere dag geherstructureerd is naar een soort basisinkomen.
   Voor nu geldt dat de Natuurlijk Persoon recht heeft op sociale voorzieningen (en dat impliceert mijns inziens dat de eigenaar van de Natuurlijk Persoon linksom of rechtsom een vrijbijdrage levert aan de bekostiging van die voorzieningen).
   Ook in een soevereine wereld zullen er altijd mensen zijn, die enig terrein hulp nodig hebben vanwege fysieke of andere problemen. Dat zegt alles over compassie en empathie.

   Dus praktisch gezien is het antwoord op je vragen dat er na het claimen van naam en soevereiniteit niets veranderd inzake uitkeringen, huurtoeslagen, etc.

  15. 28,15
   Luca van Dinter, dit antwoord was te verwachten, nou wat jij dus zegt de souveraine mens, ik zeg gewoon de vrije mens, moeten natuurlijk volkomen vrij zij in hun denken en handelen, je kunt niet een systeem willen veranderen, en onderwijl van dit systeem leven,
   wat jij voorstaat is duidelijk PVDA in het quadraat, veel over vrijheid praten maar het niet zijn, en erger nog nooit worden.

  16. Jenne Ook als vrij mens heb je recht op sociale voorzieningen want het UVRM stelt;

   Artikel 23

   1.Een ieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.

   2.Een ieder, zonder enige achterstelling, heeft recht op gelijk loon voor gelijke arbeid.

   3.Een ieder, die arbeid verricht, heeft recht op een rechtvaardige en gunstige beloning, welke hem en zijn gezin een menswaardig bestaan verzekert, welke beloning zo nodig met andere middelen van sociale bescherming zal worden aangevuld.

   4.Een ieder heeft het recht om vakverenigingen op te richten en zich daarbij aan te sluiten ter bescherming van zijn belangen.

   Ik begrijp nu ook waarom ze in Nederland de mensenrechten niet naleven want, ER WONEN GEEN MENSEN, MAAR NATUURLIJKE PERSONEN.

   Hier parasiteert niet alleen de Nederlandse Overheid op maar ook de Rechtspraak. Zij hoeven zich daadwerkelijk niet aan de mensenrechten te houden. Door een natuurlijk persoon te creëren meteen na je geboorte binnen 48 uur is dat probleem dus voor de opgelost.

   Zo zie je maar weer dat niet al het goede komt van melkunie(overheid) koeien(makke schaapjes bevolking die niets in de gaten heeft).

  17. 27,11 LOKI, ja je hebt recht op, bij het inleveren van je vrijheid, wat jullie halstarrig souverain blijven noemen.
   Wij mijn vrouw en ik hebben nooit ook niet in de slechtste tijden aanspraak gemaakt op geld van de gemeenschap, ook om dat we in staat waren zelf weer uit de put te klimmen, er kunnen zich natuurlijk dingen voor doen waar door je gewoon steun nodig hebt om te overleven, ziekte etc.
   Nou zijn wij dus uit een andere tijd, Nederlanders wentellen zich in de staats gelden als varkens in de strond, maar dit gebruik of misbruik van geld van anderen brengt consequenties met zich mee, en één daar van is afhankelijkheid, geenvrije besluitvorming.
   Wij voelen ons goed alles waar wij over beschikken is van ons, zelf verdiend, we zijn niet rijk maar leven met wat wij hebben, geen leningen, niet altijd gemakkelijk, hebben tot onze 70 igste gewerkt en doen dit soms nog een paar maanden als de bodem van de schatkist in zicht komt, maar ieder zijn manier.

  18. Jenne mag ik u erop attenderen dat u, als u heeft gewerkt tonnen belasting heeft betaald zonder enig kennis te hebben van het bedrog Natuurlijk Persoon. U vindt schijnbaar normaal.
   Als je dus door problemen met je gezondheid of ontslag in de WWB terecht komt wordt je helemaal uitgeknepen waarvan gemeenten denken dat het genoeg voor je is. Als het dus tegen zit kun je afgescheept worden met 500 euro. Weet u het nog tonnen belasting betaald. En ja ik heb ook al 35 jaar gewerkt, hartinfarct en functioneer je niet meer voor het bedrijf waar ik werkte en ontslag en uitgeknepen WW en nu dus bijstand.
   Heb keihard gewerkt voor zaken die sociale voorzieningen noemen. Dat noemt men dan welvaart. Nou die is ver te zoeken!

  19. 28,19 LOKI, ja spijtig om te horen, uiteindelijk zijn we allemaal gost writers, we kennen elkaar niet, we schrijven en communiseren thats all.
   Natuurlijk zijn er omstandigheden dat je gewoon gedwongen bent om hulp te vragen, en zo als je ook zegt wij betalen er allemaal voor, het zou voor mij ook helemaal geen probleem zijn als jij in jouw omstandigheden, ten minste fatsoenlijk en behoorlijk kunt leven.
   Maar er zijn te veel veel te veel mensen in Nederland die te lui en geen zin hebben om te werken, daar komen dan mensen uit andere landen voor, die na het aapje uit de boom kijken ook heerlijk gaan leven zonder te werken.
   Verder is een ieder verantwoordelijk voor zich zelf en zijn gezin, en dat is niet de staat, alhoewel het wel zo gespeeld wordt.
   Nou beste LOKI, niet echt leuk om te horen als andere mensen in de puré zitten, ik hoop dat de zon gaat doorbreken voor je, en je leven weer een positieve wending neemd, en toch ook prettige Kerstdagen.

  20. De eeuwige mythe van de auto ‘op water’.

   Je doelt op watergas neem ik aan.

   Het gaat om een electrolyse (energie input van bijvoorbeeld zonnepanelen, benzine, aardgas, stuwdam etc) proces waarbij gas gescheiden wordt van andere componenten van water.

   Watergas bestaat al heel lang. Als je het electrolyse proces op een zo schoon mogelijke manier doet, zoals met zonnepanelen of een stuwdam, dan heb een volledig schoon proces, er komt dan water of waterdamp uit je auto en dan rijd je op watergas.

   No way dat er ooit iemand op water heeft gereden, zonder andere energie input.

  21. @Loki28.12/@Luca28.15
   De beste wensen voor dit nieuwe jaar voor jullie persoonlijk en voor jullie inspanningen voor de soevereine mens.
   De UVRM gaan me aan het hart.
   Heb naar aanleiding van het artikel hier op WTK al het nodige gelezen en gezien betreffende activiteiten hieromtrent.
   Vanuit mezelf gezien voel ik me soeverein, maar weet dat juridisch dit geen feit is.
   Heb in een eerdere reactie gesteld dat het gaat om een spel met zijn spelregels.
   Maar dat constateren biedt nog geen zicht op verandering.
   Daarvoor moet een kritische massa overtuigd zijn.
   Die is er dus nog niet…
   Word er steeds meer van overtuigd dat jullie inspanningen mede kunnen bijdragen tot een omwenteling.
   Dank daarvoor.

 23. Ons zeilschip, heeft een certificate of registry, een zeebrief, een Nederlands zeeschip is in de zin van het wetboek van koophandel en dat het gerechtigd is de Nederlanse vlag te Voeren, het is wel in naam van hare majesteit etc etc, het is ook een bescherming er komt niemand aan boord, zonder explicite toestemming, ook geen brutale France douane, die denken dat ze nog in de tijd van Napoleon leven.
  Op deze zeebrief staat dus niets vermeld over eigendom door de staat.

  1. Het scheepsregister is een onderdeel van het kadaster. Het systeem van teboekstellen in een kadastraal register met op verzoek weer verstrekken van uittreksels uit dit register is opgezet ten behoeve van de rechtszekerheid in het maatschappelijk verkeer. Over het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen zeeschepen, vissersschepen en binnenschepen. Volgens artikel 91 van het VN-zeerechtverdrag mag elke staat schepen registreren waarmee het de nationaliteit van dat land verkrijgt en het recht de vlag daarvan te voeren.

   Na de privaatrechtelijke registratie van een zeeschip, veelal teboekstelling genoemd, waarbij eigendom, hypotheek en andere zakelijke rechten gekoppeld worden, volgt de publiekrechtelijke fase waarin een zeebrief wordt verstrekt. (wiki scheepsregister)

  2. verder nog: Opneming in het scheepsregister, teboekstelling, is mogelijk voor beroeps- en pleziervaartuigen en woonboten, zowel in aanbouw als afgebouwd. Met de inschrijving in het scheepsregister wordt een schip een roerend registergoed. De inschrijving bestaat uit het deponeren van voornamelijk akten van overdracht en hypotheekakten. Daarmee kan worden vastgesteld wie de eigenaar is en of die vrij over het schip kan beschikken.

   dus een registergoed in het scheepsregister dat onderdeel is van het kadaster (kan goed zijn dat dit document er anders uitziet dan een kentekenbewijs, RDW is ook weer anders dan het kadaster…)

   per jan 2014 nieuw kentekenbewijs in NL: http://www.rdw.nl/kentekenprocessen/Paginas/kentekenprocessen.aspx

  3. Jenne het maakt niet uit waar je bent Jenne, Je bent een Natuurlijk Persoon dus mogen ze ook aan je eigendommen zitten. Ook de Franse Douane die vrijwel hetzelfde systeem hanteren. Waarschijnlijk heb je je moeten legitimeren, dus kun je het vergelijken met een kentekenregistratie van je auto. Zo werkt de overheidstruckendoos.

  4. Nou we hebben toch wel enige faciliteiten, we mogen wapens Voeren wel verzegeld, ons scheepje heeft 6.8 ton vracht capaciteit/mogelijkheid, vroeger werd er post en ligte vracht meegenomen, maar zo je zegt de sterkste is de baas, maar op ons scheepje zijn wij de baas, schipper naast god, mijn voorouders Voeren met de hele familie op hun zeilscheepjes, kippen en vee incluis, van daar de pest op je schip is een vrouw en een kip, ha ha was toen al zo, maar ze stonden vaak aan het roer vooral bij lelijk weer, moet een mooie tijd zijn geweest voor deze mensen, ze Voeren langs de kust wijn uit boreau naar Petersburg, en hout naar overal.

  5. Ark van Noach 🙂 sorry das flauw, op een schip ben je vrijer, je huis kan echt overal heen.

  6. BEREND, nou je zit er niet zo ver van af, als er kleine kinderen waren hadden ze wel een melkgeit aanboord, vroeger waren er in elke familie wel enkelen die met de zeevaart te maken hadden, dat gaf iets cosmopolitisch aan de families, er werden altijd souveniers mee terug genomen, en mooie verhalen, maar na de laatste wereld oorlog waar de Nederlandse schepen altijd de eerste waren die werden ingezet, door de geallierden, om dat het goed onderhouden en vaak nieuwe schepen waren, een verhaal van een vriend van mij zelf sleepboot kapitein, zijn vader voer op één van de nieuwste zeeslepers, en zijn opa, dus vader van die kapitein die in het covooi naar Moermans voer, voor dat het echt donker was gaven ze elkaar nog een knipoogje met hun seinlamp, half uur later ging opa met zijn tanker de lucht in, geen overledenen, de Nederlandse koopvaardij heeft in die oorlog ontzettend veel tonage verloren,
   met bemannigen, was niet goed te maken, er viel een gat!

  1. Ik heb René Visser heel lang gevolgt op Argusoog, aardig mens maar een rechtstreekse incarnatie van Don Quishot de la Mancha, niets verkeerd mee, maar ze pakken je in, de fransen zeggen ze rollen hem in het meel en dan de oven in, hier zijn ze niet bang voor, waar ze bang voor zijn wat zij hebben laten uitvoeren met Pim Fortuyn, dat ze omgelegt worden, want het zijn in wezen lafbekken.

  2. Loki, ik heb dat toendertijds gevolgd. Het gros van Argusoog voelde voor mij aan als een gestoord stelletje misfits die elkaars ogen uit probeerde te steken. Rene Vissers niet uitgezonderd,soeverein zijn als laatste wapen.
   Dat hele clubje spreekt me niet aan, komt mij over als een triest zootje.

  1. Zoals ik in post 32.8 al zeg: we houden niet op met mensen te informeren, al is het natuurlijk ieders goed recht die feiten te willen wegwuiven, omdat de Kerstkalkoen op tafel staat of om welke reden dan ook weggekeken wordt van dit soort onprettig nieuws.

   Of omdat men het een prima zaak vind om de soevereiniteit over te dragen aan Brussel aan een ongekozen president en ongekozen commissie. Eerlijk gezegd verbaast mij dit alles heel weinig meer…..

 24. Hoi Luca.

  was je deze even vergeten in het UVRM;

  Artikel 25
  1.Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil.

  Er staat niet specifiek bij dat het hier gaat om een “persoon”. Ook niet naar gelang de “wet”.
  Die trouwens voor Natuurlijke Persoon steeds dramatischer wordt en geen standaard bedrag meer is maar beïnvloedbaar door gemeenten. Let wel als je niet doet wat ze zeggen wordt je 300 euro gekort per geval. Lekker als je dus bijstand hebt. Gemeenten beginnen zich als ware dictators te ontplooien ten aanzien van NP’s. Ik zie steeds meer zaken die Agenda 21 voor aannemelijk maken. Waaronder de bevolking volledig afhankelijk maken want het gaat echt slecht in Nederland, hoe mooi de praatjes uit Den Haag ook zijn.

  1. Laten we ook even niet vergeten dat de Staat der Nederlanden een grote beleggingsfirma (Rechtspersoon) is en willens en wetens mensen in horigheid houdt op basis van Natuurlijke Personen. Laten we absoluut niet vergeten dat de eenzijdige toekenning van de natuurlijk persoon geen toekenning is maar in het dagelijkse leven wordt OPGELEGD. Dat overheden in alle talen zwijgen over de NP en ambtenaren over de niet rechtsgeldige eenzijdige toekenning van de NP in alle gevallen hierover geen uitspraken willen doen.
   Oftewel ze weten dondergoed dat ze de boel besodemieteren.

   Ik kan alleen maar zeggen dat je als vrij mens je zo moet presenteren dat het liefelijk klinkt maar wel met een vleugje dreigement. En dat werkt merk ik. Want Luca, ze hebben allang de messen gescherpt door ons te negeren.

  2. Ze halen de annonimiteit uit het stelsel, het wordt nu weer het al oude aalmoezen uit delen aan het volk, maar dat dit allemaal kan, komt door de l’etarchie van de massa, ze worden ingepakt door deze loeders.

  3. Jenne even terugkomend op je schrijven 28.20 natuurlijk is het altijd moeilijk om op reacties te reageren omdat je niet weet wat er aan de andere kant van het lijntje voor iemand zit. Nou nu maar mijzelf ik ben nu eenmaal niet de makkelijkste als het gaat om oneerlijkheid, bedrog en onrecht aan een ieders adres. Ik vecht keihard tegen zaken die mij totaal niet zinnen omdat ik dit al eerder heb meegemaakt. De soevereine mens is daar een onderdeel van. Als dan ook nog eens je gezondheid aan alle kanten wordt aangevallen door chemische rotzooi wat ze medicijnen noemen en ze zelfs chemische troep (afval) in je eten stoppen is de maat bijna vol. Je bent verdorie met een klein inkomen gewoon afhankelijk van die troep. Gezond voedsel is gewoon te duur.
   Maar goed dat was even een uitlaatklepje.
   Ik weet nog dat toen ik ooit door omstandigheden in mijn jeugd werkeloos raakte 90% WW kreeg. Dat is verdomme nu 70% procent van je laatst genoten inkomen. Moet je ff rekenen, vaste lasten 930,- en dan krijg je 1080,- WW per 4 weken dan moet je van 150,- euro zien rond te komen. En dan vinden ze het geen dat mensen hun rekeningen niet meer kunnen. betalen.

   Dan kun je je af gaan vragen of ze het expres doen daar in Den Haag natuurlijk persoon in de vernieling helpen. Ze roven eerst je geld weg en dat je eigendommen waar je keihard voor hebt gewerkt. En die kaaskoppen hier blijven het maar pikken. 30 gezinnen worden er per dag op straat gezet en hoeveel huwelijken lopen hierdoor op de klippen en nog veel meer van dit soort zaken. Uiteindelijk kost het de bevolking alleen maar geld, zo ziek is het systeem.
   Maar volgens dhr Rutte heeft heeft het soevereine volk hen unaniem gekozen. Ik gelukkig niet. want ik wist al dat dit verkeerd zou af gaan lopen.

  4. LOKI, ik heb in mijn leven ooit 6 maanden gewerkt, en toe besloten dat werken voor anderen niet/nooit lonend is.
   Heb veel en vaak risico genomen, mijn vrouw had vertrouwen in mij, ook als wij vlak langs de afgrond scheerden.
   Bij jou relaas moet ik denken aan een TV programma van Pierre Tania, 90 gulden schoon, hoop tam tam, uitbuiting en zeverder, bleek meneer had vele bijbaantjes maar wel zwart er bij, beetje zielig voor die Tania die ging af als een gieter.
   Het zijn de volksverraders de Sociaal democraten, kort weg PVDA die dit de arbeiders klasse aan doen, en geloof mij dit is nog maar het begin.
   Ik weet niet hoe ziek je bent, daar hangt natuurlijk veel van af, maar je zult toch wat moeten ondernemen, niet eens zo voor het geld, maar voor je Eigen gemoedsrust, zelf respect, en familie.

  5. HoI Jenne, Laat ik het zo zeggen als ik zelf niet had ingegrepen had ik nu waarschijnlijk niet meer geleefd. Mijn leven is totaal verwoest door statines en clopidogrel (ook wel Plavix genoemd). Niet alleen een hartinfarct gehad maar ook een kleine hersenbloeding omdat de concentratie bloedverdunners veel te hoog was.(clopidogrel maakt je aderen week) Meneer de cardioloog (VU) werd boos toen ik zei te stoppen met die troep. Ja dank je de koekkoek meneer mist zijn commissie. Het heeft wel geleid tot opnieuw leren spreken schrijven en grammatica. Nog steeds loop ik rond met terugvallen en af en toe is het net of er een trein door je hoofd denderden. Op zo’n moment ben ik dan even de weg kwijt.
   Tuurlijk wil ik graag iets doen, maar dat wordt je feitelijk onmogelijk gemaakt door het systeem. Je moet en zou in je oude vak terug en dat wil ik helemaal niet meer. Ik ben nu 50 en wil geen nachtdiensten meer draaien, weg overdag in deze branche is bijna niet te krijgen.
   Eigenlijk had ik iets gevonden en kon beginnen als koerier met eigen auto, maar het UWV wou geen klein voorschot (100,-) geven om te kunnen beginnen. Weg werk. Nee je laten solliciteren op nep advertenties waar nooit op gereageerd maar je wel geld kosten. Ze gaven het nog toe ook.
   Blijkt maar weer wat een stelletje psychopathische idioten er rondlopen bij de overheid. Het is gewoon een ziek zooitje. Als je dan even omrekent hoeveel belasting je hebt betaald is het te ziek voor woorden dat ze het lef hebben je af te schepen met een inkomentje waar je gewoon van in de problemen raakt. Ik durf te wedden dat ze dat expres doen. Zo houdt je ook de geldgraaiers(deurwaarders) aan de gang, door het treffen van de zwakste groep. Daar valt namelijk het meest te halen.

  6. @ Loki, reactie 32.O:
   Artikel 25 UVRM staat nog steeds in mijn boekje en komt in rechtszaken wel naar buiten, indien voor de procedure van belang.
   Alleen inzake het claimen van naam en soevereiniteit heeft art. 25 geen belang. Vandaar dat je het in de You Tubefilm ook niet tegen komt.

   Het is absoluut een belangrijk artikel. En het wordt massaal geschonden, zoals je zelf ook al uitvoerig uiteen zet. Maar blijkbaar valt dat een hele hoop mensen nog niet op. Dus we houden niet op met het voorlichten en wakker (proberen te) maken van mensen.

 25. Beste WTK ers, heb net mijn huisdokter en assistente een leuke attentie bezorgt, morgen doe ik mijn vrienden en kennisen in de buurt, de kaartje met de beste wensen zijn allang de deur uit, het maakt het allemaal zoveel leuker, en je hebt het gevoel dat je niet alleen bent, en dat geld ook voor al die anderen, het zijn de kleine dingen die het doen in het leven, vriendelijke groeten Jenne.

 26. Eerste kunstmatige gefabriseerde hart, geplaatst, patient maakt het goed.
  Ontwerper en persoon met het idée heeft er ruim 30 jaar over gedaan, om tot dit resultaat te komen.
  Prachtig resultaat, gaat de mensheid toch profiteren van de wetenschappers.

 27. Berend 28.21 Nee niet alleen watergas, ook water onder hoge druk ingespoten is brandbaar in combinatie met watergas. Daar wordt al drukt mee geëxperimenteerd. Het nadeel is op zich alleen soevereine mensen het kunnen gebruiken, want overheidstechnisch gezien mogen Natuurlijk Personen dit niet. Water kost niet en overal verkrijgbaar. Dat levert ze natuurlijk niets op.

  1. Ter verduidelijking van Loki, waarom staatsburgers niet zo maar (gedeeltelijk) op watergas mogen rijden:
   Het rijden op andere dan met accijnzen belaste brandstoffen wordt gezien als belastingontduiking.
   Plus het rijden met een andere brandstof dan waarvoor de auto een typegoedkeuring heeft, vereist voor staatsburgers dat de auto bij het RDW gekeurd wordt. Verbaast het een der lezers dat die goedkeuring tot nu toe steeds geweigerd wordt?
   Ja, Loki heeft gelijk als hij stelt dat aan water niets te verdienen valt voor de grootaandeelhouders van Shell (o.a. ons koningshuis).

  2. LUCA,
   Dat bedoel ik altijd te zeggen, ze zijn ons altijd een stap voor, hun denktanks draaien over uren, juridisch kan je nooit van ze winnen, wat blijft is geweld, ja klinkt dom weet ik, maar ik ben er al heeeeel lang over aan het denken, en voor mij mijn vader, en die heeft het toegepast, maar uiteindelijk ook geen echt resultaat.

 28. LOKI 32,7
  nou zo te horen is je wel het een en ander overkomen, heb je geen vrienden familie mensen waar je hulp aan hebt dan, ja de overheid zullen we het maar niet over hebben, daar word je inderdaad ziek van, ik had een goede vriend een gerechtsdeurwaarder, toen we jong waren zeilden we wel te samen, hij was altijd nog al heel menselijk, maar volkomen versleten door het systeem, hij haalde de woning leeg, stond de auto met nieuwe meubels op afbetaling al te wachten, is al overleden, had er ook genoeg van uitgebrand, en teveel geld, mevrouw werd er dol van om het allemaal uit te geven, en andere kerels, want hij was te moe, zie hier het leven van een deurwaarder, hen duizende koelkasten, etc van hem gekocht en verscheept naar Algerije, voor de arme mensen, ja ik zit te piekeren want je moet er iets aan doen, leuk rustig baantje, op huizen passen als de mensen op vacantie gaan,
  dat soort werkjes, nou souveraine man, hou je maar goed, na regen komt zonneschijn!

  1. Nog nooit één lesje rechts- en wetskennis gehad merk ik wel.. Gewoon soeverein zijn.. Ja klopt. Alleen staat ergens je handtekening onder een akte dat je (je) overgeleverd (hebt) bent aan het Koninkrijk der Nederlanden.. En precies DAT maakt dat je er niet los van komt. Ook al voel je nog zo’n Easy Rider..
   Alsof je een arbeidscontract hebt getekend en doet alsof je niet naar je werk MOET, dat je lekker vrije dagen neemt, wanneer het jouw uitkomt.. Lekker soeverein een vrije dag pakt.. Maar je MOET WEL werken, omdat dat nou eenmaal is afgesproken.. Ook door jou.. Soeverein zijn, zoals Luca dat doet, is keihard juridisch onderhandelen, wat WEL en NIET formeel kan, zodat je niet in de gevangenis van het Koninkrijk wordt geflikkerd..! Zoals al met zoveel stoere soevereine jongens is gebeurd.. Simple as that!

   Gewoon soeverein DOEN.. jaja, iets proberen te doen wat je nog nooit hebt bedacht, geleerd hebt, verteld is geworden.. En dan begrijpen wat het behelst..?? Ik vraag me af of die Mickey snapt waar hij over praat.. Heeft kennelijk geen paspoort, ziektekostenverzekering, contracten, auto, vergunningen etc. etc…? We hebben het ‘dus’ over appels en peren, wat mij betreft.

   Het soevereine verhaal is voor mij PRECIES het praktische (EN dus ook juridische) snijpunt tussen hemel en aarde. Maar dat leg ik nog weleens uit.

  2. Sorry Cozmic, die Micky heeft er duidelijk geen kaas van gegeten. Je kunt niet gewoon soeverein zijn, als je een staatsslaaf bent met een waarde van 630.000 euro voor de financiële markt. Micky begrijpt totaal niet wie er in het systeem zitten en hoe de natuurlijke personen (geen mensen, want die wonen niet in Nederland) worden onderdrukt door het systeem. Natuurlijke personen worden en zijn afhankelijk gemaakt en sneaky op de achtergrond zijn er allerlei wetten aangenomen om die natuurlijke personen alles af te pakken als de boel klapt. Natuurlijke Personen hebben geen mensenrechten en als je daar over begint als natuurlijk persoon binnen oa de rechtspraak of overheidsinstanties lachen ze je gewoon vrolijk uit. Weet je het nog “er wonen geen mensen in Nederland” en hoeven ze zich ook niet aan UVRM, EVRM te houden. Rechters zeggen dat zelfs rustig ook nog tegen je als het hen uitkomt.

   De regering van de Staat Nederland is dus door het bedrog/fraude met de zogenaamd toegekende Natuurlijk Persoon een van de grootste mensenrechtenschenders op de wereld door deze met een truc te omzeilen.
   Maar vervolgens leggen ze zonder dat je maar iets hebt ondertekend inzake de NP, je het gewoon op en zo kunnen ze je kaal plukken. Toevallig erkende kort geleden een gemeenteambtenaar dat de Natuurlijk Persoon pas wordt gecreëerd na de Geboorteakte te hebben opgemaakt.
   Daar wordt je als trotse vader zijnde niet over geïnformeerd en dus pleegt men fraude al bij de Gemeente, afdeling “bevolking”.
   Het mooiste is dat het dagelijks steeds erger wordt en meer mensen, sorry in bedoel natuurlijke personen, in de problemen raken door het systeem. Maar media spelen nog steeds mooi weer alsof er niets aan de hand is.

   Cozmic ik weet dat je een ontzettende snuffelaar bent, maar waarom denk je dat dit aan alle kanten wordt stil gezwegen door door media. Waarom dat vermoeden we althans, we grappen maken tegen de snuffeldiensten van NL tijdens een bijeenkomst. Als wij niet wisten waar we mee bezig zouden zijn, kun je maar beter meteen stoppen. Maar helaas is het nu precies andersom, het wordt alleen maar groter en groter.
   Daarom vindt ik het wel grappig van Micky dat hij ineens over de Rabobank begint. Kijk maar even op je bankpas COZMIC (je naam in hoofdletters) Je zorgverzekering je BSN nummer moeten invullen zodat ze het CVZ kunnen inschakelen om je nog meer te laten betalen. Legitimeren met NP om je auto op kenteken te laten zetten. Je legitimeren bij oom agent om jou te mogen bedriegen. En zo gaat het maar door. Slaafje van het systeem.
   Ik vindt het dan ook grappig dat GuidoJ al zegt “Ik vraag me af of die Mickey snapt waar hij over praat..”. Nee, dat weet hij totaal niet,punt! Maar ja van horen zeggen he.
   Ga maar eens naar een bijeenkomst, je kunt dan altijd zelf vragen stellen cozmic. En hier staat ook veel info.

   http://vitalifeiten.com/

  3. Ik zei het netjes over Mickey.. Je hebt de essentie van ‘bezit van onderdanen’ prachtig neergezet in mijn ogen LoKi. Dank. Het spel wordt op een dergelijk ‘hoog’ niveau gespeeld, dat weinigen wel de stukken zien, maar het speelbord TOTAAL uit het oog verloren zijn.. Laat staan de spelregels.. Dat vind ik. 🙄

   Mag ik in dit verband ‘Hidden Hand’ nog eens citeren.. Over ‘spelregels’ en ‘soevereiniteit’ gesproken.. Speciaal voor Cozmic, ‘brother in battle’:

   “Bedenk altijd dat dit een prachtig spel is dat we hier spelen en co-creëren tezamen met onze oneindige Schepper. En dat wij, wanneer we even niet op dit podium staan dat we ‘leven’ noemen (tussen onze levens door), elkaars allerbeste vrienden zijn.

   Niemand lijdt écht, niemand sterft écht, behalve in het spel. Het spel is echter niet de werkelijkheid. De werkelijkheid is de werkelijkheid…
   En jij hebt de kracht om joúw werkelijkheid te realiseren in het spel, wanneer je eenmaal hebt geleerd hoe dit te doen.”

   Of zoals mijn psychologie-leraar op het bord schreef, die eerste les, waarin hij meldde, dat DIT zijn waarheid was geworden en nog was..:
   ‘If men define situations as ‘real’, they are real in all their consequences’..

   Happy new year! 🙄

  4. Goedenmorgen GuidoJ zo in het jaar 2014 ook zo een mooi en glansrijk gezond jaar toegewenst.

   Even terugkomend op je schrijven 38.3, soms is het beter “straight to the point” te zijn, alhoewel dat het er allemaal soms het ook weer niet makkelijker op maakt.

   Ik verbaas mij een beetje omtrent door de naar u voren gebrachte “Hidden Hand” waarin in ik vele exceptionele zaken mis.

   Laat ik het zo zeggen; De geschiedenis van de mensheid op Gaia is compleet verdraaid en deels vervalst, waarom zou dit verhaal van een ´insider´ op waarheid berusten nu deze bloedlijnen er overduidelijk een grote puinhoop voor hun eigen gerief van hebben gemaakt.

   Neem nu het schilderij van Michelangelo waarin het serpent in de boom niets meer is dan “Lilith” Adams eerste vrouw die niet aan zijn wensen voldeed (daar heb je het al dualisme de onderdanige vrouw aan de man) zoals zijn “schepper” het had belooft. Eva is dus een 2de rangs vrouw en slaafs is aan Adam. Helaas liep dat sprookje dus heel anders af dan wordt beweerd.

   Ik mis onder andere het vertrek naar de 4de en 5de dimensie, mis enige uitleg inzake de ware `scheppers` en juist dit hele relaas straalt van negativiteit. En juist dat hebben we niet nodig.

   Maar goed dat had cozmic ook al ingezien.

   De Bloedlijnen beginnen te falen want er is duidelijk te zien dat het niet meer zo gaat als dat zij willen dat het gaat om hun doel te bereiken. Naar mijn weten zullen zij worden gestraft voor de fouten die zij hebben gemaakt. Zo niet door hun eigen Oudsten is het wel door de Mensheid.

   Zeker nu er mogelijk heden bestaan dat de wereldeconomie instort en dat zal een hoop negativiteit met zich meebrengen. Hopelijk blijven mensen het positief inzien en niet elkaar de hersenen inslaan omdat ze niks meer hebben straks.
   Een heel mooi voorbeeld is de tv serie Revolution waarin een vergelijkbaar beeld is te zien. (is dit ook weer een waarschuwing voor wat komen gaat)

   Het is nu het jaar 2014 en te weten dat ‘waar een wil is, een weg is’ en dat doet feitelijk de soevereine mens. Niet de aanval kiezen maar in verwarring brengen om rechten te halen die zijn ontnomen om in compassie met alles te kunnen leven hier op Gaia. “WIJ” mensen zullen ons moeten verenigen en een ieder van informatie voorzien om positiviteit tijd te creëren. Het is genoeg geweest en ik heb geen zin nog een keer al die ellende me te moeten maken.

   Think positive in 2014!!!!!

  5. Happy 2014; just play the game according to your own power of creation and intention!

  6. Loki&Guido,
   ik zag ook wel dat Micky er absoluut geen kaas van heeft gegeten, maar moest gewoon even heerlijk lachen om zijn visie op dit gebeuren. Bedankt voor het happen en bovendien allemaal een happie 2014 toegezwaaid.

  7. Even toch een lans breken voor Mickey: afhankelijk van wie je ontmoet, zitten er natuurlijk wel “zendelingen” bij de soevereine Mensen, die niets liever willen dan dat iedereen direct soeverein wordt. Ongeacht iemands niveau van bewustzijn en inzicht in zichzelf.

   En de realiteit gebied me te zeggen dat er ook een aantal “wilgeredworden” mensen bij zijn, die het als een laatste strohalm zien om uit allerlei narigheid te komen. Zo werkt dat natuurlijk niet (gelukkig).

   Misschien dat Mickey net die mensen tegen het lijf gelopen is en dat kleurt natuurlijk je beeldvorming.

 29. De Nederlandse souveraine psychopaten hebben voor 56 millioen vuurwerk de lucht in geschoten, mooie aanwijzing voor de elite overheid, ach met die armoede valt het allemaal wel mee.

  1. Oke, weer verkeerd geplaatst haha.
   Nieuwe poging…

   Hoe armoeiiger, hoe meer vuurwerk?
   En dan willen ze het vuurwerk ook nog gaan verbieden…
   Zegt ook weer wat, protest wordt in de kiem gesmoord.
   Al met al, Jenne, Imke, en alle anderen, ondanks alles, een liefdevol en saamhorig 2014 toegewenst!

  2. Haha Coz,
   Ook een goed 2014!
   Ik heb nog niet eens een spetterkaarsje aangestoken, pfff

 30. Ik denk guido en loki, na jullie een heel goed 2014 te hebben gewenst( en natuurlijk alle andere mensen hier en elders) dat jullie het linkje van cozmic niet werkelijk gelezen hebben .Dat geeft niet maar komt wel jullie evaluatie van dat stuk niet ten goede.
  In essentie claimen de soevereine mensen hun soevereiniteit bij een systeem dat zij niet willen erkennen . Hoe debiel kan je zijn? Juist door het te claimen geef je het weg, erken je het systeem en maak je je daar afhankelijk van.
  Immers hoe kun je iets claimen van iets dat je niet erkent? Het is erkennen van het feit dat het systeem slechts jouw soevereiniteit kan terug geven daar het hun bezit is geworden( via welke streek dan ook)
  Het is hetzelfde gelazer dat sopn liet zien , roepen wij zijn tegen het systeem , en dus gaan we er deel van uitmaken.(?????) beats me!
  Wat je aandacht geeft groeit en waar je een afhankelijkheid van erkent neemt jou je macht af. Of je nu vraagt om die macht terug te geven of niet.
  Het is zo simpel, soevereiniteit is onvervreembaar en dus alleen van jezelf .( hele dikke punt)

  1. @Marcel,
   Ook alle goeds voor 2014!
   Maar denk dat je deze mensen onderschat.
   Ze hebben behoorlijk wat kennis van de juridische vaderlandse geschiedenis.
   Weten dat je soeverein bent is wat anders…
   Er moet wat gebeuren.
   Denken, vinden, ervaren moet ook leiden tot doen.
   En dan kun je vanuit jezelf in je eigen sociale kring doen.
   Maar dat kan ook op een andere manier die veel meer mensen bereikt.
   Beide zijn goed.

  2. Het verschil is imo dat de één de soevereiniteit op papier wil zien, en de ander het niet aan papier toevertrouwd.
   Ik zal mezelf bij voorbaat alvast maar betichten van oversimplificeren van zeer complexe materie, scheelt weer een pennestreek voor de sympatisanten.

  3. Coz,
   Ik denk dat het daar niet om gaat.
   Papier is in dat opzicht per definitie waardeloos.
   De intentie is waardevol.
   Op papier worden evenwel vele mensen omgebracht…
   Juridisme is een moordspel!

  4. Precies zoals ik het zei dacht ik…
   Juridische gevechten gaan in feite nergens over.
   Alleen om erkenning.
   Daarvoor hoef je het medium niet te gebruiken.
   Het wordt slechts en allen gebruikt en gewonnen door mensen die denken dat ze liefde met geld kunnen kopen.
   Wat een misvatting.

  5. Gewoon een simpel parabelletje. In mijn jaren moest je nog verplicht in dienst. Zou je het systeem gaan bevechten dan kwam je op zijn best met alternatieve dienstplicht weg, 20 maanden ipv 14. Door me onmogelijk op te stellen was ik in no time uit dienst, dikke middelvinger in de lucht naar het systeem.
   Wat voor samenleving hebben de soevereinen WEL voor ogen, dat vraag ik me af.

  6. Marcel, aller eerst een voorspoedig en met veel gezondheid gezegend nieuw-jaar, en dit natuurlijk ook voor al de andere intieme WTK ingezetenen.
   Jouw ideé is dat van een , die zich afsluitend van de werkelijkheid inherent aan de wereld, in zich zelf gekeerd vegeterend op zijn verleden, zit te zitten op zijn dikke punt.

  7. ….. hij zat even onder zijn dikke punt, maar heb hem er onder uit gesleurd, en zie hier, staat hij ten volle uit, de Ermite!

  8. Coz,
   Snap even niet deze vergelijking…
   Gelukkig is de dienstplicht afgeschaft, maar er moet nog veel meer worden afgeschaft.
   De soevereinen begrijpen dit, heb ik het idee…

  9. Jenne,
   Ook mijn allerbeste wensen voor jou!
   Je bent hier op het forum broodnodig als laatste der Monikanen….

  10. Cozmic, toch heb ik aan de dienstijd van 24 maanden niet echt alleen slechte herinneringen, veel kameraadschap en ook vriendschappen, en vooral leren omgaan met de souveraine soldaten, hoofdzakelijk Rotterdammers en Amsterdammers, leuk onderdeel transporten soort van Gend & Loos, veel vrijheid.

  11. De hele wereld zit juridisch in elkaar. Als het frame, de structuur van een gebouw, die je niet ziet, maar zonder welke het gebouw in elkaar zou flikkeren.. De juridische betekening, is DÉ vastlegging van afspraken onderling. Ik vind het dan nogal naïef van Marcel om over soevereiniteit claimen te spreken als ‘je hoeft net te claimen wat je al bent, want juist door het claimen, bevestig je je afhankelijkheid’… Tja, zo stoer kun je wel spreken, maar het omgekeerde blijft het geval Marcel.. Of je het nou wilt, leuk vindt, niet leuk vindt, of wat dan ook. Contract is contract. En om juridisch vrij te zijn zul je je moeten de-contracteren..! Als je zegt dat je daar een boodschap aan hebt, dat je je altijd onafhankelijk VOELT, dan snap ik dat heel goed. Maar als je opgepakt wordt, binnen de afspraken van jouw burgercontract met het Koninkrijk, ben je overgeleverd aan de wetten van het Koninkrijk. Better beware what to say, do or don’t.

   Zoals je het zegt, is het voor mij een beetje bizarre hond-bijt-in-eigen-staart-constructie. Of jezelf aan je kraag ergens aan onttrekken.. Hollywood-style? Het gaat er dus heel simpel om, dat je onderdeel BENT van het koninkrijk der Nederlanden. Dat JOUW ouders je hebben ‘uitgeleverd’ als onderdaan. Je bent JURIDISCH gebonden en daarmee PRAKTISCH BEPERKT.

   Of je dat nou leuk vindt of niet, of je nou HEEL STOER zegt te zijn, of niet.. Het maakt me verder ook niets uit, hoe jij het voelt of vindt. Het gaat erom dat je formeel contracten ondertekend als bevestiging van afspraken.
   Je vader (ws.) heeft jouw aangegeven als onderdaan, ervoor getekend en zo is het gekomen. Einde soevereiniteit.. Freeman of the land wordt je dus pas weer, wanneer je je LOS maakt.. Maar goed, het is alsof ik over appels en peren moet praten.. Als je niet in formeel-juridische zaken gelooft, is het vreemd dat je wel een arbeids-, huur-, koopcontract etc. tekent..! Of doe je dat ook niet..??
   Sterker nog, door dat elke keer te doen ALS ONDERDAAN VAN ZIJNE MAJESCHEIT, bevestig je keer op keer je onderdanigheid..

   Happy 2014, in what ever role or suit you want to appear..!
   narrenmuts

  12. Anne II, voor jou nog even speciaal, je hebt het nodig na je persoonlijke verlies, een heel fijn en vooral een jaar met veel plezier en geluk, met veel grote boeketten bloemen, en met veel mooie momenten, vol sentiment.
   En het waren Mohikanen, en wat ik met mijn Ermite, of Hermiet bedoel, daar voor moet je even lezen over de inhoud van het leven van een Hermiet, wat dit inhoud.

  13. Met een middelvinger aan je hand, komt je door het ganse land..
   Succes met je middelvinger-sportschooloefeningen. Dat het maar een grote en sterke jongen mag worden, die overal schijt aan hep.
   Zet die middelvinger een narrenhoed op en wie weet wordt je niet uit- maar toegelachen.. Bijzondere tactiek vind ik, ‘jezelf onmogelijk maken’.. Ook al bij de belastingdienst geprobeerd waarschijnlijk.. En.. beviel ut?
   Tis verder prima. Idd. let it be.
   Jouke 40:15, heb zomaar het gevoel dat ik weer moet happen..

  14. Dankjewel lieve Jenne,
   Maar daar zit het niet op vast.
   Heb sinds jaren mijn gezondheid verloren, wat heel veel impact heeft gehad.
   En meer…

  15. COZMIC 14,13

   Nou ja zeg waar haal je het zo gauw vandaan, precies de Maximus van kant mensen lees het tot in de finesses, bepalend voor ons doen, maar voor al ons denken, ” de rede ” o.a.

  16. En Jenne,
   Dat is heel veel…
   Mijn partner
   Mijn wederzijdse vrienden
   Mijn vrienden die het niet snappen
   Mijn familie die het niet snappen
   Mijn gezondheid
   Mijn leven
   …………….

  17. Anna II, ja je gezondheid is heel belangrijk, maar ik heb toch verschillende mensen in mijn leven gekend die ondanks een slechte, zeg maar rot ziekte, door hun denken, hun positieve manier van het leven tegemoet treden, het heel lang vol hebben kunnen houden, en toch nog een redelijk goed leven hebben gehad, er zijn zo veel kerngezonde mensen die er niets van bakken, dat oud Griekse gezegde van een gezonde geest in een gezond lichaam, is al heel vaak te niet gedaan, door grote geesten, kom op Anne !!!

  18. Jenne…
   Dat heeft volgens mij alles te maken met of je nog ergens gewenst bent.
   Familie kan een groot goed zijn.
   Kinderen heb ik evenwel niet.
   Wel liefde voor al mijn medebewoners van deze aardkloot.
   Maar dat schijnt te vaak te weinig te zijn….

  19. Anna II, 14,19 geen geestelijke zelfontleding, dit/dat lost niets op.
   Het leven brengt niet altijd wat je wenst of er van verwacht,
   als je je onbegrepen waand en voelt, moet je daar iets aan doen, lukt dit niet, nou dan is het tijd om iets drasties te ondernemen,
   verzet je bakens, ga je Eigen weg, dit hoeft niet in te houden dat je al je menselijke relaties verbreekt, maar ga je weg, dan zullen ze het wel begrijpen, zo niet hebben zij het probleem, op die manier spiegel je jauw problemen die in wezen door hen zijn gecreééerd naar hun toe.

  20. Guido, ik heb me wel degelijk verdiept in het soeverein zijn, een deel ervan spreekt me aan , maar ik heb een berg vraagtekens. Veel van mijn vragen zullen onbeantwoord blijven. Zelf ben je naar mijn weten ook nog geen soevereine staat aangegaan, noch Anna, wat houdt jullie tegen?
   Een ander aanmoedigen om te springen en zelf afwachtend aan de kant staan?
   Hartstikke leuk die hofnarrenmuts, maar dan lees je mijn intenties flink verkeerd, ook dient deze volgens traditie officieel door Paul 4.7 ceremonieel overgedragen te worden. :p

  21. Jenne, maar ook Marcel onder andere…
   Wat weten mensen van mislukte relaties.
   Wat weten mensen van ongewenste kinderloosheid.
   Wat weten mensen hier op WTK die hier schijnbaar denken te weten hoe het is als er geen nageslacht is.
   Wat denken mensen te weten van pijn die niet de hunne is?
   Wat, wat, wat?

  22. Wie weet hier van pijn?
   Heb hier genoeg pijn gezien, maar af en toe denk ik, waarschijnlijk niet genoeg…

  23. Hyper Alert,
   ik vind die van Veen een grafstem hebben, ik kan er niet echt naar luisteren, ik vind zijn taal ook te perfect, prefereer Catootje van Sonneveld, of de lang vergeten Donald Jones met ik zou je in een doosje willen doen, corry van den Bos, liefste uit de 60 jaren, echt sentiment uit de al oude Amsterdamse Pijp, toen die nog Amsterdams was.

  24. jah klopt Jenne, der über Herman heeft een synthetische robo dumpster galm graf stem, maar toch goed liedje evenzo lief in de juiste context van deze snedige draad der draden..

  25. Jenne,
   Ik vind Herman geweldig.
   Niet als familiemens…
   Zijn talent heeft gevolgen gehad.
   Kun je uberhaupt kiezen tussen talent en familie?
   Ben benieuwt wat jullie ervan vinden.

  26. en zo loopt een mogelijkheid tot een goed dialoog weer uit op een potje slap gelul met uitwisseling van tjoepies en gemeut over persoonlijke problemen

  27. Maar ja, je kunt het ook zo uitleggen als bij Tessa “Ik, ik, ik etc” ’t Is maar waar je voor kiest

  28. Het gerinkel van de bellen van de hofnarrenmuts geeft me weer hoop. Paul heeft me de vage eer gegeven om hem zonder ceremonie over te nemen.
   Best triest dat kritische vragen stellen iemand direct promoveert tot hofnar. Soeverein zijn schijnt dus een kwetsbare staat van zijn te zijn, zelfs voor de wannabees.

  29. Anna II, heb je wel eens overwogen om kinderen of één kind aan te nemen, en zo doende dat kind uit zijn narigheid te verlossen, en je zelf de kans te geven je vrouwelijke warmte en liefde goed te besteden.

  30. En…Ik vraag me af en toe werkelijk af:
   Kinderen?
   Voor die wel of niet bewust zijn?
   Wie heeft zijn/haar kind oprecht geconcipeerd?

  31. Hyper Alert, ben altijd en nog een liefhebber van Yves Montans en Brel, heb altijd het ideé gehad dat veel van onze cabaretier een zachte afspiegeling van het franse Klein kunst theater was, Hermans onder anderen, veel liedjes vertaald.
   Maar Nederland heeft al lang geleden zijn autenthieke zelf verloren, en nu is er helemaal niks meer over op een paar galmende homo’s na, de rest in het Engels, de buiten de pispot gevallen van de Ende, met zijn burgemeesters praatjes, zou zo in Zwiebertje hebben gepast, en dat potsierlijke gedoe met een dooie volkszanger, waar nu de hele familie in doodshemdjes over zingt.

  32. Coz, het gaat er mij niet om, om wel of niet ‘soeverein’ te MOETEN worden. Dat maak ik zelf uit, op het moment dat ik dat uitmaak/beslis. Een moment in mijn leven waarop dat zou kunnen gebeuren. Het feit dat ik hier al 4x Luca het woord gaf, over die soevereine mens, geeft aan, dat het voor mij een stevige gedachte is, die zeer waardevol is.
   Zo je wilt: een volledig nieuw perspectief biedt, of zelfs een ‘dimensie’ opent naar een diepere JURIDISCHE én SPIRITUELE (zijns-)basis..

   Kortom, een duwtje in de rug, ben ik van plan niemand te geven. Hen informeren des te meer. En mét of zonder muts, dat kan me ook niet veel schelen; maar als ik toch mag kiezen, dan die muts maar voor m’n kiezen.. 😉 Het was ook helemaal niet de bedoeling jou in de dualiteit te drukken van wel/niet kiezen.. Je kijkt het aan totdat je het niet meer aankijkt; het moment om te beslissen: wel of niet.

   @ Jenne en Dick, we hebben de Chat gemaakt op deze site om de gezellige OH-momenten dáár te hebben. Als we proberen onder de artikelen een beetje ‘on-topic’ te blijven, maakt het dat voor velen mogelijk, een wat makkelijkere toegang tot deze commentaren te hebben. In die zin ben ik het met Coz eens, dat er ajb ruimte ook mag zijn voor een serieuze uitwisseling.. OK?

  33. Ja kinderen gaan een stuk verder dan het verwekken alleen, ja ik vind kinderen bijzonder, alle kinderen, ik leer ze graag dingen, help ze op mijn manier, het is voor al heeeel belangrijk ze leren te leren, het begeren van kennis alle kennis, en dan het relativeren, in liefde en respect, als wij jonger waren zou ik zeker een paar kinderen willen adopteren, ook voor mij zelf, mijn eigenwaarde van kijk wat een leuke mensen!

  34. Guido, ik ben hartstikke serieus en mezelf… dwing me niet om mijn soeverein mens zijn op te geven… dan zul je me toch hier moeten bannen

  35. Guido J, zo als gebruikelijk weer behoorlijk partijdig, Dick heeft één X gereageerd en ik ben beleefd bezig Anna II, te antwoorden, en dat, met COZ ben je het altijd eens om dat die terug bijt.
   Je onderwerp van Souverain zijn geef je aan maar wil het toch nog niet zijn, je heb nu twee uitgebreide stukjes neer gezet die de persoonlijke souverainiteit geen sikke pit verder helpt.
   Je bent souverain geboren en opgevoed, en dan ga je als zo danig door het leven, gelauterd door de onvrijheden zoek je je weg, het speelt zich af in je denken, en daar is niemand de baas over, niet koning keizer en admiraal, wij Amsterdammers, Friezen, Nederlanders zijn van inborst veel vrijer in ons denken, als verfijnde Vlamingen opgevoed in een pseudo bourgoisie in een vertaald franse taal sprekende, jaloerse beddebakken, dit zijn cynische grapjes natuurlijk, zo als Max Dendermonde zou zeggen, of de echte verfijnde schrijver Victor van Friesland, toen hij in de mist wandelde in het land tuyl Uilenspiegel, spiegel U zagt Guido J., en een voorspoedig en positief jaar, met een ruim hart voor oude Amsterdammers, in het nieuwe jaar.

  36. Dus dit is echte soevereiniteit…
   Ben nu opeens met echte naam zichtbaar.
   Heb Hyper er ook in meegesleept met vooraf toestemming.
   Weet dat dit bijzonder is in de geschiedenis.
   Ingewijden weten dat dacht ik.

  37. Jenne, maak je niet druk over Guido en mij.
   Ik stel bepaalde vragen, op een groot deel zit ik met Marcel op 1 lijn, zoals meestal, en dat wekt irritatie op.
   Of Guido zelf al soeverein mens is heb ik geen antwoord op gekregen, ook niet van Anna. Terwijl ze zelf op het hek zitten, zitten ze dit wel te propageren, lekker vaag, vind je niet?
   Ik mag geen kritische vragen stellen en zelf zitten ze nog bij de andere club,
   I rest my case

  38. Anette, ik deel met jou en Hyper Sterk (de broer van M ?) de kinderloosheid…… Maar ik ben het 100% met je stelling oneens “Maar pas als je andere mensen lief kan hebben zoals jezelf ben je geschikt om als ouder een kind te krijgen”…

   Het is in mijn visie precies andersom!

   “Maar pas als je jezelf lief hebt en werkelijk hebt ontmoet, ben je in staat om anderen echt lief te hebben en jou kind de liefde en warmte te geven waarmee het een goede, veilige basis heeft om op deze aarde zich te nestelen”…

  39. Nu snap ik die dikke punt van Marcel, de rest is puur slap gelul zoals 99% hier in de reacties

  40. Nee, Anna, zolang je je zelf nog niet Onvoorwaardelijk Lief hebt, zul je altijd, ook in je liefdesrelaties, tegen mensen aanlopen die zich ook nog niet hebben Omarmd… en dan hou je elkar keer op ker weer in de KLEM, helaas. Schiet echt niet op!

  41. 99% slap gelul Coz?
   Dan is het droevig gesteld met ons allemaal, inclusief de mensen die denken dat ze niet tot die 99% behoren.
   Een lange weg nog te gaan…

  42. @ Guido
   De wereld draait niet zonder de juridische structuur?? You could have fooled me there. Ik dacht altijd dat het ging om ademhalen water drinken eten een dak boven je hoofd ( eventueel van bananebladeren).
   In mijn optiek heb je het helemaal mis beste guido, de wereld draait heus door zelfs zonder juristen , die je ook niet nodig hebt om afspraken onderling te bestendigen.
   Dat laatste willen ze je wel graag voorhouden als waarheid , maar is in de kern een leugen!
   Ik heb een heel gesprek gehad met een jurist over de wetgevin en jurispudentie in rechtzaken en het leven opzich. Buiten dat de verwoede discussie het verjaardags feestje helemaal in de war schopte kwam het uiteindelijk zelf volgens deze jurist neer op het volgende.
   De wetgeving staat niet meer ten dienste van de mens waar dat zo zou moeten zijn , maar de mensen staan ten dienste aan de wetgeving.
   Hij moest ook erg lachen om het feit dat een normaal mens de wetgeving niet meer snappen kan en een jurist ( 2d of lager type) 6 jaar of langer nodig heeft om te weten waar in de boeken hij moet zoeken naar de wet die hij op dat moment nodig heeft in zijn pleidooi. Over de wereld op zijn kop gesproken ….. Wist jij dat je een landloper bent daar je geen fl5,oo opzak hebt? wist jij dat je opgepakt kunt worden vanwege dat je een goedgeschoren spastische spraakgebrek hebbende burger bent? En zo kan ik nog wel wat oude en nieuwe wetgeving oplepelen die kant nog wal raakt . En onder dat stramien wetgeving wil jij je soevereiniteit claimen? Overigens als mijn vader een contract tekend voor mij is dat reden om dat contract nietig te beschouwen daar ikm daar niet om gevraagt heb , en hij niet bevoegd is om voor mij te tekenen. Nee het is niet stoer om te zeggen dat je soeverein bent, het is waarheid! Ook gezien het feit dat je het juridisch zou kunnen claimen steld mij in het gelijk daar de wettelijke macht dus toegeeft geen recht te hebben op jouw soevereiniteit! Ergo ik hoef het ook niet te claimen bij die asssholes.( alweer zo’n heel dikke punt

   @ Jenne
   Mij een spiegel voor proberen te houden door mijn eigen argumenten tegen jou gebruikt tegen mij te zetten, is op zijn best de spijker misslaan , enn op zijn slechts een teken van weinig creativiteit.

  43. Vastgelegde afspraken zijn juridisch. Dat is het enige dat ik wil zeggen. Wie zegt dat de wereld zonder juridisch niet draait.. Woorden heb ik die gebruikt..??
   Ik probeer alleen aan te geven, dat het de structuur is, waarop mensen bouwen kunnen. Simple as that. Zonder structuur heeft iedereen een vrijbrief om zijn idee van de afspraken maar in te vullen. Hoewel mondelinge afspraken ook juridisch bindend zijn..
   Jij mocht niet tekenen, kon niet tekenen, wist niet eens wat een pen was, denk ik.. Dus tekent jouw wettelijk vertegenwoordiger en levert je meteen uit aan het Koninkrijk, met die daad. Je hebt niets te willen, dat is al gebeurd namelijk. Je kan het terugdraaien of zo laten.
   En als je het zo laat, laat je af en toe je dikke middelvinger zien, dat je toch wel je eigen koers vaart..? Prima, niemand die je dat verbiedt, totdat..
   40.49 Ik zie en voel de ‘miskenning’ aan het woord.. Zurig ook. Goed lezen is ook een kunst, oordelen ook; zo merk ik telkens weer. Nietes/welles, dualiteit ten top. Tabé.

  44. Als kinderloze ziel en als gevangene van een indoctrinatie van simpele hokjes denkers die van dikke punten houden. Zal verder mij een worst wezen en heb zin om uit de wtk bende te willen stappen voorgoed. Ben te ziek momenteel om nig iets zinnigs neer te pennen, heb meer het gevoel om erug naar huis te willen dan tussen het immers altijd voortduren van het elkaar steeds voor te willen zijn in conclaaf… Bij deze ga ik wtk loslaten voorgoed, het is tijd om met de laatste energie reserves te willen gebruiken voor me eigen kwaliteiten dan me verder mee laren sleuren een bodemloze afgrond in van onzinnig geklets. Bij deze heb ik me soeverein verklaard van wtk af te zijn

  45. Beste Marcel, ik wil je absoluute geen spiegel voor houden, ik wil je niet aan het schrikken maken niet met beeld nog literair.
   Maar als jij jauw geleuter in dit laatsgeschreve voor créatief houd,
   nou dan moeten wij het woord créatief een nieuw aan zien geven.
   Om dat je op een éénwielfiets hebt gereden en een rode neus op zet ben je nog geen echte clown, maar goed het zij je vergeven, dat in het hoge noorden wonen doet sommige geen goed.

  46. Guido en Marcel, soevereiniteit staat volgens mij los van structuren….. Ik ben net ontslagen door mijn werkgever en kom voor mezelf op. Ik vond voor mijzelf dat ik een hele grote bijdrage heb geleverd aan het geheel. Als men mij dan denkt af te schepen met een fooi, dan is het toch normaal om een (arbeids)jurist in te schakelen, die mij ondersteunt om datgene van mijn werkgever vergoed te krijgen, waarvan ik vind dat ik dat WAARD ben? Zij zijn de specialisten, daar brand ik mijn handen niet aan. Gelijktijdig zit ik zo in het leven, dat ik graag door de voordeur afscheid wil nemen en iedereen recht in de ogen wil blijven kijken. Het gevolg is dat ik binnen no-time overeenstemming bereikte met mijn werkgever, zij de kosten van juridische bijstand voor hun rekening namen, ik tevreden ben met de ontslagvergoeding en ik gisteren een bedankje kreeg van de directeur van het bedrijf hoe alles was verlopen. Wat wil je nog meer? Iedereen tevreden! 🙂

  47. Jenne, even over dat het wonen in het Hoge Noorden niet iedereen goed doet…… Ik woon ook in het hoge Noorden, maar in het Westerkwartier… sommige grapjassen wilden Radio Noord vandaag doen geloven dat de aarbevingen in Groningen zich ook uitbreidden naar het Weterkwartier, mar daar is nog geen sprake van. Mijn huis vertoont nog geen scheuren en is niete verzakt. Ik moet in dezen toch even Marcel een hart onder de riem steken, omdat e.e.a in Loppersum heel anders ligt en zijn huis blijkbaar op instorten staat. en als je dan maar een gering bedrag vergoed krijgt, dat bij lange na de schade niet dekt, dan is dat heel erg zuur

  48. Het ga je goed, Paul, denk goed om jezelf, dat is het grootste cadeau dat je jezelf kunt geven.

  49. Tjonge, dat is een eind scrollen naar boven om op de -reageer-knop te kunnen drukken en tijdens het tikken moet ik weer helemaal naar onder om de reacties over en weer van Guido en Marcel te zien.

   De dikke punt van Marcel geeft voor mijn gevoel aan dat zijn standpunt onwrikbaar is.
   Prima.

   Zo Paul heel af en toe nog even op WtK zou spieken: alle goeds Paul!

   Het leuke van soevereiniteit is dat het een onderwerp is, waarover iedereen wel iets “vind”. Dat maakt het boeiend.
   Als eenmaal op een verjaardagsfeestje het ijs gebroken is (wat heel snel gaat, als bij daglicht je kentekenplaten gezien zijn), is leuk om te horen hoe breed het onderwerp kan worden, want het raakt politiek, gezondheid, wereldvisie, mensenrechten, milieu enz.

   En als mensen eenmaal door hebben (dat is het nadeel van Google, Facebook, You Tube, etc.) dat ik geen zieltjes hoef te winnen voor “mijn” parochie, dan hoor ik veel, heel veel onvrede onder de mensen over hun situatie in financieel, economisch en sociaal opzicht. Plus niet al te optimistische verwachtingen over 2014.
   Dat stemt mij tot nadenken.

  50. Guido, guilty as sin, ik had niet goed gelezen. Vet afgeleid en op het verkeerde been gezet door al het geneuzel tussendoor ( ook een beetje een narrige gemoedstoestand 😉 )

  51. No sweat Coz.. Cozte me wel een scrollwheeltje.. Ben sinds vanmiddag aan het oefenen of scrollwheellies.. Gelukkig heb ik geen kat die van invalide muizen houdt.. 🙄

   Hé Luca, je gaat vér over de 400 reacties heen man, met dit-soevereine-mens-met-vreemd-nummerbord-artikel.. Ik heb het maar even van de voorpagina afgehaald, voordat de stoppen doorslaan.. 😉 Besides: we zijn bezig vaste bezoekers van WTK een setje extra scrolwheels te doen toekomen, tezamen met een rode neus (niet iedereen natuurlijk) en (wel voor allen) een gummetje.

  52. Voor RSI scrollwheelies, is er ook nog een turbo key-sollution genaamd page up/down Keys, gaat nog ff een stukkie vlugger dan een 1 vinger trikker.

  53. @ Gu ido: ik ben jou en de lezers van WtK dank verschuldigd voor deze exposure en de bevlogen reacties.
   Ergens in de lente 2014 volgt het soeverein rijbewijs annex “ID”. Ik hou je op de hoogte.

   @ Paul: helemaal goed dat je nog niet helemaal weg bent van WtK.
   En dank voor de turbo key-tip. Scheelt echt veel RSI.

  54. @ luca; van dinter

   Als ik jou naam altijd langs zie snorren dan wil best wel eens met je oplopen, is best wel gezellig om eens een soeverein persoon mee te maken dan al die normale mensen die graag onder het juk van een kudde samenleving levenslang mee willen zeulen. Ben allang afgekoppeld van alles terwijl ik nog 3x daags per weeks aan wat slangetjes hang. Daarom tik ik nog wel eens vrijblijvend een opmerking in op wtk.

 31. het wordt tijd dat je wat gaat leren over Stupiditeit en Solipsisme Selectieve Laziness dear Mars, gepushed door valse new-age auteurs die braaf kopiëren wat ze hebben doorgespeeld gekregen van de Satanisten achter de schermen die graag het gewone volk zo dom mogelijk willen houden, onder het mom van spiritualiteit… en nog wat, wanneer is het een geintje zogenaamd en wanneer is het menens? is ook dat niet internal mind fok? maak me niet pissig sectarische geitenbaarden van het bokkengenootschap… dit is niet leuk meer…

  Mark Passio’s Natural Law Seminar / Natural Law the REAL Law of Attraction 1 of 3 (morning)
  http://www.youtube.com/watch?v=C1pkJaNbzLU

 32. “soevereine mensen, die met hun zogeheten Verklaring van Begrip en Intentie aan het staatshoofd zich geconformeerd hebben aan o.a. de mensenrechtenverklaring en het Handvat voor Compassie.”
  De mensenrechtenverklaring klinkt wel goed maar uiteindelijk heb je daar ook te maken met de Staat die jouw rechten moet verzorgen. In plaats van dat je dat zelf doet. Het klinkt ook mooi, allemaal rechten. Maar eigenlijk heb je als soeverein mens gewoon de plicht voor jezelf te zorgen. Het is geen heel slecht document maar feitelijk gaat het al fout bij artikel 1: waarin staat dat je vrij geboren wordt. De verplichte aangifte aan de Staat gebeurt NA de geboorte. Er staat simpelweg niet dat je vrij bent. “Handvat voor Compassie” kom ik zo snel niet tegen. Vertel!

  1. Het Handvat voor Compassie is te downloaden op de homepage onze site, Julius.
   Wat grappig om jou als Aarchiel-man hier ook tegen te komen!

   De verplichte aangifte na geboorte aan de Staat is al een schending van artikel 6.

   En over de definitie van -vrijheid- kunnen we hele pagina’s vullen. In het kader van soevereiniteit is het vooral belangrijk om in Liefde en Waarheid te kunnen leven naar eigen Eer en Geweten, in respect voor alles wat leeft.
   Daar wringt natuurlijk een gedwongen staatsburgerschap onder Rutte, Demmink en Oranje Nassau.

  1. Janee…
   Deze had ik willen plaatsen haha.
   Dacht effe doe ik later wel.
   Vind het mooie Mmterie, iig resoneert dit met wat ik zelf voel wat waarheid is.
   Ook de allerbeste wensen Janee!

  2. Dank je Anna11 jij ook de allerbeste wensen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar!

  3. Dankjewel Janee.
   Gezond worden, met genoeg liefde gaat dat lukken hoop ik 😉

  4. Interessant interview Odette link op 43.5 Anna11 de links ook bekeken wil er nog verder induiken.
   Het menselijk verstandssysteem een geniale blokkade om gevangen te blijven in deze aardematrix. Onze zuivere staat van zijn bewustzijnsstaat van de Soevereine Integraal staat voor onze neus alleen ons menselijk verstand ziet het niet.

   Quote; Je hele leven bestaat uit een reeks momenten of passages van de tijd en in iedere passage ben je vergezeld van je oneindige Zelf, die maar naar één ding op deze Aarde zoekt: Zelfrealisatie van zichzelf in het menselijk instrument.

   Het zoeken naar informatie is voorbij. Het zoeken naar een meester, een guru, religie, spiritueel pad of wegwijzer is voorbij. Het zoeken naar vormen van blaam is voorbij. Het zoeken naar verborgen informatie achter duistere krachten is voorbij. In dit nieuwe tijdperk worden de expressie van het bewustzijn van de Soevereine Integraal en de ontmanteling van het onderdrukkingsmechanisme het aandachtspunt van ieder individu.

   Redders kunnen diverse vormen aannemen, inclusief de tweede komst van Christus, een wraakzuchtige God, de Aarde, natuurgeesten, engelbewaarders, profetieën en buitenaardse krachten, die uit naam van de mensheid interveniëren. Ieder van ons is zijn eigen en enige redding, onze enige meester, die er werkelijk voor kan zorgen, dat we in onszelf opstaan en de repressieve systemen neerslaan en ontwaken voor ons bewustzijn van Soevereine Integraal.

  5. Mooi JaNee, je ziet het. Jij beslist, jij ontvouwt je toekomst. Je bent zélf de sleuteldrager van je oneindige zelf. Gebruik hem en de waarheid ligt dan open om ondekt te worden en te intergreren, want JIJ bent het!

  6. quote;
   Wanneer je je in het Quantum Moment bevindt, zie je dat de splitsing in de weg altijd leidt naar twee richtingen: waarheid en oneerlijkheid. Waarheid is de levensadem die voortvloeit uit de Soevereine Integraal. Oneerlijkheid is het Menselijk Verstand Systeem dat kennis en informatie napraat als een papagaai, die in alle hoeken en gaten van ons leven schieten via mobiele telefoons, televisies, boeken, seminars, films, podcasts, e-artikelen, websites, kranten, en relaties met mensen.

   http://projectcamelot.org/lang/nl/james_wingmakers_sovereign_integral_nl.html

  7. Het concept Waarheid is niet volledig te begrijpen. De enige constante van ‘Waarheid’ is dat het voortdurend verandert! Dus onze waarheid ook door onze ogen 😉
   Het is en blijft een opwindende reis vol verrassingen.

  8. Zeker heel bijzonder Odette vandaar ook de houding van dankbaar zijn wat je zo optilt uit al het waargenomen.

  9. Helaas staat mijn reactie al meer dan een half uur in de wacht dat schiet niet echt op.

  10. “Helaas staat mijn reactie al meer dan een half uur in de wacht dat schiet niet echt op.”

   Dat is geheel een heel andere waarheid dan je op het eerste oog had.

  11. En meestal is de ‘naakte’ waarheid ‘de’ enige waarheid der schaarste waarheden… (niks is dan te verbegen)

  12. Ja, m’n Pincode, wat dat gaat je niks aan… 😉 de rest mag je zo hebben…

  13. Ik voeg hierbij aan de lijst van souvereiniteit
   Self-sovereignty:
   Freedom from the need for approval from, or the need to rebel against
   any form of “external authority” through understanding that you,
   as a manifestation of the God Spirit, have the ability
   to create personal freedom without violating the spiritual
   rights of others and without allowing others to violate your spiritual rights of being.

  1. absolute kolder en new-age vergif JaNee, net even 3 woorden gescand….

 33. “soevereine mensen, die met hun zogeheten Verklaring van Begrip en Intentie aan het staatshoofd zich geconformeerd hebben aan o.a. de mensenrechtenverklaring en het Handvat voor Compassie.”
  Nogmaals, de mensenrechtenverklaring klinkt goed maar bij nader inzien gaat het om een pakket rechten dat door de Staat bewaakt/gehandhaafd/afgedwongen moet worden. Zelf vind ik soeverein meer betekenen dat je de plicht hebt voor je eigen leven te zorgen. In de UVRM staat niet dat je vrij bent, alleen dat je vrij geboren wordt.

  “Maar als je opgepakt wordt, binnen de afspraken van jouw burgercontract met het Koninkrijk, ben je overgeleverd aan de wetten van het Koninkrijk.”
  Als je een verklaring zoals beoogt hebt gestuurd, val je dan niet meer binnen de wetten? Ik betwijfel het. Tuurlijk kun je wat puntjes winnen en met een ander kenteken rondrijden. Maar in geval van een ongeluk of serieus conflict zul je toch onder de wet vallen lijkt me.

  1. Het sturen van een Verklaring van Begrip en Intentie maakt niet automatisch dat je niet meer onder de statutaire wetgeving van de rechtspersoon Staat der Nederlanden valt, MJPA.

   Er is weliswaar geen burgercontract meer (om die uitdrukking maar even te gebruiken), maar overal om je heen kom je wel in aanraking met staatsburgers. Daar waar dit foutief uit pakt, bestaat de kans dat je “in je Natuurlijk Persoon” getrokken dreigt te worden.
   Dan komt het er op aan om je Verklaring goed te kennen en te handelen vanuit Compassie. Dus maak je schade of heb je een serieus conflict; handel dan in vrede en vergoed gemaakte schade of welke wijze dan ook.

   En natuurlijk is het claimen van naam en soevereiniteit geen garantie voor een leven zonder tegenspoed.

  2. staatsburger of soeverein maakt allemaal niks uit we zijn allemaal mensen .fout van l… om verschil te maken tussen mensen . we hebben allemaal een hart en vlees .

  1. zeer groot misverstand, Soeverein iemand gaat juist niet ziek Solipsistisch willekeurig op z’n eigen voor zichzelf zomaar als god in frankrijk z’n eigen gang, alsof ie het middelpunt in het heelal is…

  2. Toch sla je de spijker op z’n kop, Hyper….. Je BENT namelijk het middelpunt van het HEELAL; alleen nu het nog 100% geloven 🙂

  3. Hyper, jouw probleem zie ik ook bij Coz…… alleen als ik dat op deze site noem, dan word ik niet serieus genomen en dreig ik te worden geband.

   Jij en Coz kijken veel teveel naar vaak lange documentairs/filmpjes, die jullie weghouden van jezelf. Zolang jullie dat blijven doen worden jullie nooit “soevereine” mensen, omdat je dan gevangen blijft zitten in je Denken…… daar huist de anti Christ… Satan… hoe je het maar wilt noemen. Je zult dan nooit jezelf Ont-Moeten, helaas.

  4. Hyper, heb met ’toevalsgenerator’ gewerkt, en kwam dit als eerste tegen, vanaf 50 minuten…niks mis mee 😀

  5. Even het s-je weghalen, Monika :)… ik ben heel erg benieuwd naar de inhoud

  6. Dickie Dick, wat een heerlijke projectie van je eigen schaduw op anderen. Hou het nou maar bij koetjes en kalfjes, daar ligt tenslotte je sterke punt.

  7. Coz, ik neem aan dat je verwijst naar 46.4……. Ik vind dat iedereen zelf moet weten of ie naar lange filmpjes wilt kijken…. maar voor mij is het principe van dit soort filmpjes niet wezenlijk anders (slechts de inhoud) dan een willekeurige preek van een dominee of een pastoor…. Het houdt je allemaal weg van wie je werkelijk bent.

   Dank je trouwens voor je tip… ik vind inderdaad aanzienlijk meer inspiratie bij de koetjes en de kalfjes, dan dat ik m’n tijd verdrijf met dit soort geklets, of het nu de dominee/pastoor is of meneer Mark Passio

  8. Nee hoor dick, doe wat je wilt, kijk en lees wat je wilt, lul uit je nek wat je wilt. Betrek mij echter niet in jouw conclusies over onderwerpen en reacties waar ik nix mee te maken heb en hou je amateurpsychologie voor je mbt tot mij. Simpel.

  9. Trek het je niet aan, Coz, straks heb je weer een OM aanval en lig je weer naast de bank….. dat ben ik echt niet waard 😉

  10. Ik trek het me ook niet aan, ik vind het juist schitterend dat iemand die zoveel over God en onvoorwaardelijke liefde spreekt, dusdanig op een missie is om anderen onderuit te halen. Resting my case, biting my lip.

  11. Onvoorwaardelijke Liefde en God zit in ons zelf, Coz…… daar zit inderdaad de kern van het verhaal. Je kunt Onvoorwaardelijke Liefde en God echt niet buiten jezelf “shoppen”. En als ik jou een tip geef om in Vrede te blijven, dan wens ik jou dat toe vanuit de grond van mijn Hart.

  12. “Onvoorwaardelijke Liefde en God zit in ons zelf” = Barmhartig wezen voor iemand anders zonder dat je er iets voor terug wilt hebben…

   Ik hang al een jaartje aan mijn eigen kruis te bengelen en beste Dick waar ben jij eigenlijk? heb de meeste van WTK al langs zien schuifelen. Jij hangt de evangelie uit die je eigenlijk alleen waar maakt als je de ziel kan kopen voor een stukje vriendschap. Ik zoek wel een andere Judas!

   Tis weer tijd om Lazarus te worden…

  13. De grond van je hart zal wel symbool staan voor het sediment van een beerput, dus dat advies sla ik effe over. Stick it m8.
   “Jij en Coz kijken veel teveel naar vaak lange documentairs/filmpjes, die jullie weghouden van jezelf. Zolang jullie dat blijven doen worden jullie nooit “soevereine” mensen, omdat je dan gevangen blijft zitten in je Denken…… daar huist de anti Christ… Satan… hoe je het maar wilt noemen. Je zult dan nooit jezelf Ont-Moeten, helaas.”
   Flikker op met je projecties. Ga lekker religieus Ont-moeten binnen je eigen kringen.

  14. 46.13

   Klinkt wel als een sekte, als je je zelf zo onvoorwaarlijk overgeeft aan dat soort bevindingen. ik wordt er nu wel een beetje erg eng van…

 34. Anette, ik kijk ook met liefde terug op het leven dat achter mij ligt… ook op mijn relaties.. er is echt niets en niemand waar ik met spijt of wrok op terugkijk. Maar als ik eerlijk ben naar mijzelf toe, heb ik teveel mijzelf weggegeven… was ik nog niet in staat om 100% bij mezelf te blijven.

  1. Mooie reactie Dick
   Maar daarmee heb je nog geen familie
   De meesten hier met al hun spiritualiteit hebben op zijn minst een kind.
   En verschuilen zich daarachter…
   Spijtig maar waar.

  2. Anna, we zijn allemaal familie van elkaar…… ook van alle dieren… we zijn hier op Moeder Aarde 1 grote familie…. One Life. zo heette die natuurfilm, die ik vanavond heb gezien ( over 5 miljoen verschillende soorten dieren die op onze planeet leven)

  3. En mensen die van mensen houden als het oprecht is…
   Houden ook van dieren, dus daar twijfel ik niet aan…

  4. Annette, als ik niet heel veel mededogen had naar mijn medemens toe zou ik ook alleen nog maar van dieren houden 😉

 35. Volgens mij is souverain zijn niet weggelegd voor de levende mens, wel een illusinoir denken souverain te zijn.
  Niets is volgens mij souverain, op deze planeet in dit heelal, we zijn en maken deel uit.
  Om te denken dat de administratuur dit pseudo souverain zijn zou kunnen beinvloeden of te niet doen begrijpt dit souverain zijn niet.
  Ik zie ook niet het nut om je zelf souverain te verklaren, we leven uiteindelijk niet met een handje vol individuen in een grot.
  Een menselijke cifilisatie heeft regels nodig, regels horen bij rede, lees de Maxime filosofie, op Wikipédia aangegeven door Cozmic,
  maar geen overmaat aan regels en bemoeing door de samenleving opgelegd.
  ik heb het al geschreven een Hermiet in zijn holle boom zittend waar god nog gebod voor gelden, is vrij om te verhongeren en verdorsten, en op die manier het zinnebeeld van vrijheid van doen en denken te zijn, of dit souverain is weet ik niet, voor mij is het ook niet een echt probleem, ik denk dat bij het verscheiden, na betalen van belastingen en kosten, je misschien? waarschijnlijk?, echt weer vrij zult zijn tot je weder geboorte!, dan behoor je weer bij de wereld.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.