Rechtszaak tegen Ab Klink cs. UPDATE


De Stichting Stralinsarm Nederland heeft in juli jl. al aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om openbaarheid gevraagd van gegevens omtrent de a.s. Mexicaanse griepvaccinaties. Gezien het volksbelang zou je zeggen dat het ministerie niets te verliezen heeft en deze gegevens zou overhandigen. Zeker als je weet dat het Ministerie uiteindelijk toch over de brug zal moeten komen met informatie over een fundamentele zaak als deze.

Niets is echter minder waar! Het ministerie van VWS doet niets anders dan de procedure rekken en rekken, kleine overtredingen maken op deze Wet Openbaarheid van Bestuur en laat het keihard op een rechtszaak aankomen. De details van deze rechtzaak, die a.s. donderdag dient, lees je hieronder.

We geven even een chronologische volgorde van deze procedure. Oordeel zelf of je vindt dat het ministerie van VWS zorgvuldig en binnen de wettelijke termijn handelt of dat zij handelt als een persoon/organisatie die kennelijk iets te verbergen heeft en procedures aangaande openbaarheid bewust vertraagd, zonder enig bericht van haar kant.

Ingediend bij het Ministerie van VWS en CBG op 23 Juli 2009

vrouwe_justitiaSamenvatting:  Documenten overleg, randvoorwaarden alle evt. producenten vaccins. Randvoorwaarden contracten m.b.t. juridische aansprakelijkheid bij gezondheidsschade.

Het ministerie dient binnen 14 dagen te beslissen of 1 maal termijn met 14 dagen verlengen. Hierop hebben de minister en CBG hebben termijn verlengd tot 19 augustus.

Op 3 September, dus 2 weken na de overschrijdingsdatum, dient de Stichting een bezwaarschrift in wegens overschrijding fatale termijn. De termijn die hiervoor staat voor het Ministerie om hierop te reageren is 2 weken.

17 September: NIETS ontvangen!

25 september: Kort Geding wordt aangespannen tegen de Minister en CBG, ingediend bij de Rechtbank van Den Haag.  Met de eis: staak alle voorbereidende acties inzake de voorgenomen vaccinaties, totdat de, door de Stichting gevraagde informatie verstrekt is en het beleid kan worden beoordeeld.

Inhoud van het Kort Geding:

 • De burger heeft het grondwettelijke recht om beleid van de overheid te  mogen toetsen.
 • Bewijslast van onschadelijkheid vaccins ligt bij de overheid (Voorzorgsprincipe, art. 174 ).
 • Onschendbaarheid menselijk lichaam Volgens grondwetsartikel 11, EVRM artikel8 en strijdig met IHR (International Health Regulation(s)) die eenzijdig door WHO uitgeroepen kan/kunnen worden zonder realistische pandemie.

Dit Kort Geding, dat deze Stichting dus heeft aangespannen tegen minister Ab Klink van het Ministerie van VWS en het College ter Beoordeling van geneesmiddelen (CBG) dient op:

22 oktober om 14.00 uur, Rechtbank Zwolle, Hanzelaan 351.

PERSBERICHT Datum: 16-10-2009

Inzet van het Kort Geding is de weigering van zowel de Minster als het CBG om documenten inzake het griepvaccin vrij te geven. Op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) heeft de stichting SAN daar op 23 juli 2009 om gevraagd.

De Rechter wordt verzocht om VWS en CBG te verplichten tot het verstrekken van deze informatie. Gevraagd wordt naar alle documenten die helderheid kunnen verschaffen omtrent de specifieke ingrediënten en adjuvantia van deze griepvaccins, over de producenten en over de afspraken omtrent de juridische aansprakelijkheid, wanneer burgers gezondheidsschade oplopen door vrijwillige / verplichte / gedwongen vaccinatie.

Deze informatie wordt als cruciaal gezien voor iedere burger om het beleid van de overheid te kunnen toetsen en zich een oordeel te vormen over het al dan niet toestemmen in de vaccinatie (informed consent) .

Voor de stichting SAN is deze informatie van groot belang; bepaalde ingrediënten in de vaccins, zoals kwik en aluminiumverbindingen, worden immers onder invloed van elektromagnetische straling ‘elektro-aktief’ en zouden daardoor, vooral in zenuwweefsel, onvoorspelbaar onheil kunnen aanrichten.

Daarnaast wil de stichting uitsluiten dat tegelijk met de vaccinatie een nano RFID-chip ingebracht zal worden. Op de website van de stichting, www.stralingsarm-nederland.org kan een dossier over de achtergronden gedownload worden.

Contactpersonen:

· Dhr. Jannes Koetsier, arts. Tel: 06-53 909 783

· Luuk van Dinter, juridisch adviseur v/d stichting. Tel: 0412-451 141

Contact: juridisch@stralingsarm-nederland.org

UPDATE

Goed verslag van rechtbanksessie Kort geding tegen ministerie van Volksgezondheid

23 oktober 2009

Gisteren diende in Zwolle het kort geding tegen het ministerie van VWS over het feit dat het informatie voor de burger achterhoudt en achtergehouden heeft over de (schadelijke) inhoudsstoffen die in de mexicaanse griepprik zitten en over de bijwerkingen van de prikken. Met name gaat het dan over de zogeheten adjuvantia, toevoegingen: kwik, squaleen en formaldehyde.

De adjuvantia
Kwik in vaccins is in veel landen al verboden. Het veroorzaakt oa autisme, naast dat het het immuunsysteem ondermijnt. En squaleen mag in de VS ook al niet eens meer in spuiten zitten. Het is oa verantwoordelijk voor het golfoorlogsyndroom. Als onderzoekers auto-immuunziekten willen veroorzaken bij proefdieren om mee te experimenteren (wat al een zieke toestand op zich is vind ik), dan spuiten ze squaleen bij de dieren in het bloed in.

Informatieplicht
Even weer over de gewenste informatieplicht: voor een potje pindakaas is informatieplicht over de ingredienten aan de orde, voor medicijnen is deze informatieplicht aan de orde, waarom niet ook voor de mexicaanse griepprik?

VWS ontkent eigen informatieplicht
De advocaat van het ministerie van VWS had gezegd: de bijwerkingen en ingredienten zijn bekend. De burger kan daarvoor naar de internetsite van EMEA gaan (ik weet niet waar het de afkorting van is, maar het is een Europees orgaan dat in dezen een grote autoriteit is). Maar: niet iedereen heeft internet, en: ik heb nog nooit voorlichting gehoord van de Nederlandse overheid die verwijst naar de site van EMEA.

Foldertjes onvoldoende informatief
Een arts ter plekke, Jannes Koetsier, vertelde dat de informatie van foldertjes in Nederland over de bijwerkingen onvoldoende informatief zijn. De bijwerkingen zoals die genoemd staan op de site van EMEA zijn bovendien veel ernstiger dan wat er in de Nederlandse informatiefoldertjes staat over de bijwerkingen.

Spoedeisendheid erkend
Dit gaf onmiddelijk de doorslag voor de rechter om de spoedeisendheid van de kwestie te erkennen. Bovendien zei Jannes Koetsier dat 99% van de huisartsen niet weet wat er in de vaccins zit voor de Mexicaanse griep, laat staan de burgers.

Slechte excuses voor ondermijnend gedrag
Het ministerie had voor de rechtzitting herhaaldelijk gedraald om op schriftelijke vragen van de stichting stralingsarm nederland (de eisende partij in deze zaak) over de mexicaanse griepprik in te gaan. De excuses om in dezen te dralen kwamen niet verder dan oa vakantie en fouten.

“Vertrouwelijke” informatie
Verder deed de advocaat van het ministerie van VWS gewichtig over 8 mappen met informatie over contracten met de farmaceutische industrie die de eiser had opgevraagd die vertrouwelijk is en die de rechter alsnog kan lezen. Eerder zijn die niet aan de rechter voorgelegd.

Rechter not amused
De rechter zei dat hij zelf wel zou uitmaken of hij die 8 vertrouwelijke mappen van het Ministerie van VWS alsnog gaat inzien en of hij het nog meeneemt in zijn besluit dat volgende week vrijdag hierover zal vallen. Hij was not amused over de vertragings- en procesondermijningstactieken van het ministerie van VWS.

Befehl ist befehl
Last but not least viel op dat`de advocaat van het ministerie van VWS voor verantwoordelijkheid van het vaccinatiebeleid keer op keer verwees naar EMEA – het Europese beleid. Onze eigen regering is verworden tot een marionettenregering van de EU. Ik had al zo’n voorgevoel dat dit de strekking van het verweer zou gaan zijn. Voor een deel omdat het ook zo is dat onze eigen regering over veel belangrijke zaken ook niets meer te vertellen heeft. Onze stem voor onze nationale regering is in die zin langzaam aan inflatie onderhevig geraakt de afgelopen tijd.

Uitslag besluit rechter en vervolg
Volgende week vrijdag is de uitslag van het besluit van de rechter. Als hij besluit dat de Nederlandse regering onterecht informatie heeft achtergehouden over de ingredienten en bijwerkingen van de mexicaanse griepvaccinaties, dan ligt de weg open om civielrechtelijk dan wel strafrechtelijke stappen te ondernemen.

Advertentie

354 thoughts on “Rechtszaak tegen Ab Klink cs. UPDATE

 1. Wat een hoop leesvoer hier. Ik heb van nature al een weerzin tegen medicatie. Als het om vaccinaties gaat wil ik graag gedegen informatie. Ik lees nu veel op internet en verbaas me hoeveel voor en tegen berichten er zijn.
  Als het om de mexicaanse griep vaccinatie gaat kom ik er op basis van al die uiteenlopende berichtgevingen en argumentaties niet uit.

  Ik denk dat ik in deze gewoon maar weer moet doen wat mijn oma altijd zei: …bij twijfel…niet doen!

  Nog een vraagje, zitten er in penicilline ook gevaarlijke stoffen?

 2. Vanavond staan de vroege en late editie van Hart van Nederland grotendeels in het teken van de Mexicaanse griep. In de studio is huisarts Ted van Essen te gast, tevens woordvoerder van het Nederlands Huisartsen Genootschap… Hij beantwoordt vragen van de kijkers over de gevolgen van de griep en de vaccinatie. Gisteren maakte het RIVM bekend dat er drie baby?s stierven na ingeënt te zijn tegen pneumokokken. Hoewel dit niets te maken heeft met de Mexicaanse griep veroorzaakt dit nieuws wel veel vragen over vaccinaties, ook die tegen de griep. …

  Ted van Essen desinformatie dus, Hart van Nederland doet vrolijk mee met ‘eigen onderzoek’…Vanavond ook nog op Hart van Nederland

  http://www.mednet.nl/wie-is-wie/profiel-ted-van-essen-39904.html

  Lijkt me weer duidelijk, dezelfde Huisartsen Genootschap die vaccinaties steunt lieten ze mij weten…

  En wie is die European Working Group voor griep? : http://www.eswi.org/

  Het eerste wat je ziet op deze site is dit:
  Side effects

  “I’m not interested in getting a flu shot, there are a lot of side effects.”

  Why is this a misconception?

  Weten we weer genoeg?

  Nee? Misschien voldoende om te zien dat ie dikke vrienden is met Osterhaus?

  ESWI’s people
  Members

  * Dr. G.A. van Essen – Nijmegen, The Netherlands
  * Dr. T. Heikkinen – Turku, Finland
  * Dr. R. Amaral-Marques – Lisbon, Portugal
  * Dr. Peter Openshaw – London, UK
  * Dr. A.D.M.E. Osterhaus (Chairman and President of the Board) – Rotterdam, The Netherlands
  * Dr. Roman Prymula – Prague, Czech Republic
  * Dr. D.J. Smith – Cambridge, United Kingdom
  * Dr. T. Szucs – Basel, Switzerland
  * Dr. S. van der Werf – Paris, France

  Nog niet genoeg? Even sponsoren bekijken?

  ESWI’s sponsors

  To finance its activities and plans, ESWI receives equal annual grants from ten pharmaceutical companies. Its scientific independence, however, is absolute and indisputable, as it is explicitly included in the group’s constitution. In addition, ESWI’s code of practice, signed by all sponsoring partners, stipulates that company representatives play an advising, never a deciding, role in the group.

  The pharmaceutical companies supporting ESWI include:

  * Baxter Vaccines
  * Crucell
  * Novartis
  * Hofmann-La Roche
  * Medimmune
  * Nobilon
  * Sanofi Pasteur MSD
  * GlaxoSmithKline
  * Solvay Pharmaceuticals
  * Sanofi Pasteur

  Manufacturers of influenza vaccines join forces in (European Vaccine Manufacturers) in order to promote a favourable climate for expanded vaccine protection and improved vaccine coverage in Europe. Manufacturers of influenza vaccines are assembled in the Influenza Vaccine Supply international task force to assist business leaders in ensuring adequate flu vaccine production capacity in the event of a pandemic, and to provide advice to health authorities regarding vaccination recommendations and delivery strategies.

  PROPAGANDA LIEVE MENSEN….gr John

  ps zometeenn 20,25 Netwerk, ned 1 over doden na vaccinaties!

 3. Wilt u echt weten waarom Klink, Coutinho en Ostehaus zwijgen als het graf over de schadelijke gevolgen van vaccinaties?

  Laten we er nog een schepje bovenop doen: http://www.lepoint2.com/sons/pdf/vaccin-H1N1%20medias.pdf
  (Ellen?)

  De ministers van Europa die GSK vaccins hebben aangekocht hebben een zwijgplicht
  gekregen over de inhoud van de vaccins….Er is een groene lijst over zaken die ze wel mogen vermelden…en een rode lijst van zaken die niet vermeld mogen worden…(precies, je raadt het al, al die zaken die ik en anderen vermelden, de bewijlast over squaleen en kwik, precies dat ja). Daar mag de overheid..pas wat over zeggen als GSK zelf…de tussentijdse studies heeft gepubliceerd en ‘gesaniteerd’!!!

  Gelukkig kennen wij de studies en worden ze allemaal vermeld in het boek van Marsumoto, auto-immuunziekten, Guillain Barre, verlammingen bij ratten, diverse regulier wetenschappelijke studies die dit alles bevestigen. Niet wachten, maar weigeren dus deze levensgevaarlijke en criminele aanpak van ‘beschermende vaccins’…

 4. Vooruit met de geit: toch vandaag maar even het blad Elsevier aangeschaft (nr 45 , 7 november 2009). Op de voorpagina een bezorgd kijkende moeder die mobiel belt (extra bewezen neurotoxische en kankerverwekkende invloed, toe maar) terwijl haar rood ogend ziek kind op de achtergrond in bed ligt…’Mexicaanse griep, alles wat u NU moet weten’ (alles wat u NU moet weten vindt u gelukkig in artikelen en commentaren op onder andere deze website).

  Maar liefst zeven pagina’s worden aan de griep gewijd. De kop luidt: Een milde griep, maar wel eng” The only thing to fear , is fear itself en het moge duidelijk zijn dat dit artikel zelf angst dient op te roepen, terwijl de ware voorzichtigheid juist bij het vaccin zelf zou moeten liggen.

  Allereerst wordt gesuggereerd dat je pas echt zeker weet of je de Mexicaanse griep hebt als je een keeluitstrijkje laat maken. Men probeert verder wat vertrouwen te winnnen door het ook over uitzieken te hebben en dat koorts in beginsel een goed iets is (wat zo is!).

  Men gaat dan verder door de Mexicaanse griep wel besmettelijker (maar minder gemeen)te noemen dan de gewone griep. “Probleem is dat voor een HEEL KLEIN deel van de patiënten de Mexicaanse griep wel degelijk levensbedreigend is. Hierna wordt op het gevoel ingespeeld en haalt men de jonge sterfgevallen erbij: “Klaarblijkelijk weegt de dood van een peuter zwaarder dan die van van vijftig tot honderd zeventigplussers. Het begraven van kinderen door hun ouders zien wij als onnatuurlijker dan het begraven van ouders door hun kinderen.” (een rector heeft uiteindelijk via jongerenkanalen als Hyves en MSN het bericht ‘dat het de Mexicaanse griep betrof’ doen uitgaan. Hopelijk gebeurt dat ook met de artikelen op deze site?)

  De vraag of het virus nog gevaarlijker kan worden wordt ook met subtiele manipulatie beantwoord. “Daar twijfelen wetenschappers over (maw: zou kunnen suggestie!)…Heel soms kan een virus door een mutatie juist gemener worden. Dit heeft zich wellicht ook voorgedaan in 1918, tijdens de Spaanse griep die tientallen miljoenen doden eiste.”Suggestie en propaganda dus, want in 1918 was er spraken van een oorlog voor de epidemie, naast verslechterde sanitaire voorzieningen, slechte hygiëne, lagere kwaliteit voedsel en gezondheidszorg. Juist waar niet werd gevaccineerd maar deze zaken werden verbeterd, trad geen epidemie op!

  Waarom de griep voor de ene dodelijk is en de ander niet: “Dat weten we niet. Wellicht spelen genetische factoren, gevoeligheid, een rol.” Wellicht niet? Wellicht goede voeding, goede gezondheid en ware immuniteit? Wellicht al een ziekte onder de leden (over dit laatste gesproken, hierover wordt gesuggereerd dat het voor die groep extra risicovol is, mogelijk waar maar dan juist geen reden om te vaccineren en het immuunsysteem nog erger te verzwakken!). Nu geeft men mensen met hiv, kanker, astma, suikerziekte, hartproblemen het gevoel dat ze maar beter het vaccin kunnen halen (juist niet doen dus!)

  Er is ook een apart stukje ‘Bezorgde ouders’: “Voor het eerst in twintig jaar hadden we spuiten te kort” (wat denkt de onwetende ouder vervolgens? misschien moet ik ook maar snel aansluiten…niet doen dus!).

  Waarom gezonde jongeren sterven? “Wellicht hebben ze de verkeerde genen.”…

  Verderop staat iets over vaccins “levend, kreupel of dood”. Met kreupel bedoelt men afgezwakt, maar kreupel is misschien wel een betere term want dat is precies wat kan gebeuren als je dit vaccin met squaleen tot je neemt zoals diverse studies aantonen…

  En de zeer gevaarlijke en ineffectieve virusremmers (Tamiflu en Relenza) “zijn niet in staat het virus te inactiveren, maar verminderen het ziekteproces plus de besmettelijkheid wel.” Levensgevaarlijke bijwerkingen en bewezen ineffectief, dus ook deze ‘remmers’: niet nemen!

  Dan het meest leugenachtige stuk uiteraard: Hebben medicijnen en vaccins ook bijwerkingen…”Doorgaans zijn deze bijwerkingen gering en zelfs uiterst gering met de symptomen van de ziekte zelf.” Grote leugen want het is precies andersom: het middel is bewezen…erger dan de kwaal! over de hygiëne ‘theorie’ meldt men: “bewezen is dit echter niet.” …

  En dan de nog grotere leugen (de stof squaleen is levensgevaarlijk gebleken en creëert auto-immuunziekten en verlammingen, aangetoond in diverse studies, en dan heb ik het nog niet over thimerosal (organisch kwik) in hetzelfde vaccin!): “Verder zit in GEAVANCEERDE (suggestie; juist deze nieuwe vaccins zijn onvoldoende getest en al zeker niet ongevaarlijk en zelfs genetisch gemodificeerd en met nieuwe ongeteste hulpstoffen gevuld)vaccins tegenwoordig ook een adjuvans, een hulpstof. Dat zijn UITGEBREID GETESTE (nee dus, en al zeker niet in het geval van deze versnelde procedure en al zeker niet op de lange termijn en ook niet op de neurotoxische en kankerverwekkende effecten, u bent wederom een belangrijk onderdeel van een medisch experiment dus!!!) stoffen (zoals squaleen) die het afweersysteem extra oppeppen.” (Auto-immuun en hondsdol maken zou een betere term zijn lijkt mij na al die studies). Squaleen inspuiten is levensgevaarlijk, diverse studies tonen auto-immuunziekten en meer aan!). Uiteraard, zo zegt men, zijn de hulpstoffen ontwikkeld om het immuunsysteem te prikkelen en dus hebben ze meer bijwerkingen (weer een leugen, ze zijn levensgevaarlijk en ze zijn ontwikkeld omdat het vaccin simpelweg niet krachtig genoeg bleek te zijn en omdat dit enorme besparingen opleverde omdat men minder antigen bleek nodig te hebben bij de productiekosten!). “Maar ook een vaccin met adjuvans heeft nog steeds minder bijwerkingen dan de meeste medicijnen (giftige peren met giftige appels vergelijken, maar er geen genetisch gemanipuleerde kaas van gegeten hebbende blijkbaar. Vaccins en de nieuwe ‘hulpstoffen’ op oliebasis zijn levensgevaarlijk gebleken uit onderzoek (zie ook artikel over boek Gary Matsumoto en squaleen artikel hier op deze site!).

  ‘Gelukkig’sluit men het artikel af met de ‘hoopvolle’ tekst dat er genoeg vaccin zal zijn voor iedereen…Zit u al u nagels te verbijten? Geen zorgen, want dan zit u nu volgens de Telegraaf van vandaag en de directeur van IP ook in een nieuwe doelgroep, omdat u meer kans loopt om besmet te raken…

  Bij het kopje wat kunt u doen staan een aantal logische tips, maar dan dit: “Zeg tegen familieleden die in de gezondheidszorg werken dat ze zich moeten laten inenten’” Opruiend gedrag, ditmaal in de vorm van ene spuit gevuld met giftige en dodelijke ingrediënten zoals lezers van de artikelen op deze site weten…

  Uiteraard is de schrijver van deze subtiele vaccinatie propaganda Simon Rozendaal. U kent deze man niet? Misschien vind ik zo nog een leuke link voor u…

  Posted by Drs. John Consemulder | november 5, 2009, 16:43

  Oordeelt u zelf over de heer Rozendaal…: http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1560/meldt-u-nu-voor-claim-tegen-elsevier-en-rozendaal.html

  http://www.elsevier.mobi/pl/svt/si/elsevier/po/opnl/dk/elsevier.10-13-2009.0213p0000/sc/els_opinieonly/pa/159517/uid/

  http://www.klokkenluideronline.nl/artikel/1609/roel-coutinho-is-een-vuige-en-smerige-crimineel.html

  DE TELEGRAAF: Redacteur Rene Steenhorst wordt betaald door Pfizer, een van de grootste farma-bedrijven ter wereld. Hij publiceerde vorige week een bijna hysterisch pro-Cervarix artikel.

  DE VOLKSKRANT: Een columnisten-wedstrijd in 2008 werd ‘gewonnen’ door ene Daan Westerink met een column met als titel vechten voor een vaccin tegen baarmoederhalskanker. Lees hier de betreffende column. Wij stellen hier dat hier sprake is van een farma-spin.

  ELSEVIER: Redacteur Simon Rozendaal wordt betaald door Cervarix-producent GlaxoSmithKline in ruil waarvoor het schaamteloze propaganda bedrijft zelfs over het ruggetje van zijn bloedeigen dochter. Op de site van Elsevier wordt Rozendaal inmiddels door talloze posters neergesabeld als een corrupte crimineel. Het is een raadsel hoe hij nog in dienst van blijven.

  NRC HANDELSBLAD: Nadat redacteur Wim Kohler reeds eerder tegen de lamp was gelopen als propagandist van de levensgevaarlijke ‘wonderpil’ Acomplia -deze propaganda kostte hem en zijn krant zelfs een verloren rechtzaak tegen uw webmaster- gaat de ‘Mengele van de Marten Meesweg’ thans onverdroten voort met het verspreiden van leugenachtige farma-propaganda. Het is werkelijk ongelofelijk dat noch Kohler noch ook de andere media aandacht schenken aan de bijwerkingen van de HPV-vaccins en aan de talloze farma-drama’s waabij reeds honderdduizenden doden zijn gevallen.

  ZEMBLA: Dit documentaire-programma kwam in oktober 2008 met een uitzending over het vaccin dat bij big farma niet in goede aarde viel. Als reactie werden hoofdredacteur Kees Driehuis en researcher Manon Blaas door big farma ‘uitgenodigd’ te komen ‘brainstormen’ over de ‘moeizame relatie’ tussen media en farmaceutische industrie. Lees hier een verslag van deze ‘instructieve bijeenkomst’ waar ook onze Simon Rozendaal weer excelleerde.

  http://www.wuz.nl/artikel/33470.Propaganda-machine-van-de-overheid..html
  http://www.huisartscentraal.nl/actueel/bangmakerij_griepprik_is_irrationeel_en_gevaarlijk.php
  Gelukkig weer overduidelijk waar de altijd ‘nuchtere en feitelijke’ vaccinatie informatie vandaan komt…

 5. ps Je vraagt aan een koffie drinkende Gait toch ook niet of ie Q-koorts krijgt na een jaarlijkse griepvaccinatie?

  Mijn advies: vraag het aan niemand en beantwoord zelf je eigen vragen na wat onderzoekt e hebben gedaan naar de ineffectiviteit en schadelijkheid van vaccinaties. En leef wel ondertussen!

 6. Omdat sommige mensen moeite hebben met sommige auteurs en wetenschappers (en de realiteit)op het gebied van de ineffectiviteit en schadelijke effecten van vaccinaties (maar ondertussen de regelrechte manipulatie en onvolledige informatie van bepaalde ‘experts’ en ‘objectieve berichtgeving ‘in de reguliere media wel direct aannemen, nog even het volgende als reactie:

  Als neuropsycholoog leer je na een academische bio-wetenschappelijke universitaire studie van alles op het gebied van (psycho)farmaca, drugs en farmaceutische middelen, gezondheidsleer, geneeskunde, gezondheidszorg, neurologie, cognitieve en neurologische functies en stoornissen, neuropsychologie, immunologie, psycho-neuroimmunologie, endocrinologie, fysiologie, biochemie, psychiatrie en een uiteenlopend scala aan onderwerpen met betrekking tot gezondheid en ziekte.

  Als autodidact en onderzoeksjournalist kun je dan vervolgens met deze kennis verder onderzoek doen naar de effectiviteit en bijwerkingen van vaccinaties. En dan vind je bij grondig onderzoek (wat ik dus heb gedaan en blijf doen) een wetenschappelijk berg aan bewijs (nog maar het puntje van de ijsberg omdat er zoveel wordt verzwegen en gemanipuleerd door de farmaceutische industrie, WHO, RIVM, Gezondheidsraad en wetenschappers die in loondienst zijn/adviseur zijn van/banden hebben met de farmaceutische machten).

  En als mens kun je een zwaar besmettelijke ziekte hebben waartegen niet gevaccineerd kan worden. Deze ‘ziekte’ heet betrokkenheid en uit zich in alle bewijsvoering die systematisch aantoont dat vaccinaties ineffectief en potentieel levensgevaarlijk zijn, uit te dragen…En dat is nu precies wat Vierra schreibner uitstekend heeft gedaan en ik en anderen ook doen.

  Geen meningen, geen ‘conspiracy theory’(die geen theorie of samenzwering meer is van de kant van ‘anti-vaccinatie groeperingen’ als de ‘praktijk’ van de werkelijke ’samenzwering’ om schade na vaccinatie te blijven verzwijgen en vaccinatiepropaganda te verspreiden aantoonbaar aan de kant van de ‘pro-vaccinatie instanties ligt!), maar simpelweg een overweldigende berg bewijs dat vaccinaties ons niet dienen, levensgevaarlijk zijn en op lange termijn een bewezen ‘Russisch roulette’ zijn voor ons immuunsysteem en brein, en daarmee de gezondheid, immuniteit en de zeer reële en kostbare levens van alle kinderen en volwassenen op het spel zetten.

  De wereld is niet plat, de farmaceutische industrie is niet Verantwoordelijk, Integer en Transparant (VIT) en vaccinaties zijn niet veilig en effectief. De omgekeerde wereld draait weliswaar door, maar met steeds meer bewuste mensen die kiezen met hun portemoNEE en biologisch voedsel en energetische geneesmiddelen kiezen zonder de ‘gratis toevoegingen’ in de vorm van chemische additieven en neurotoxische, immuunsysteem onderdrukkende en kankerverwekkende ingrediënten in alle vaccinaties…Waarom? Omdat men niet gestudeerd hoeft te hebben om te voelen en in te zien dat er van alles niet klopt aan de ‘nuchtere en feitelijke’ informatie van het RIVM, Roel Coutinho, Ab Osterhaus, Gezondheidsraad en onwetende huisartsen (degene die wel op de hoogte zijn willen nu ineens zelf de vaccinatie niet of vaccineerden hun eigen kinderen al langer niet…).

  Voor mensen zonder vooropgezette onjuiste vooroordelen, lees inderdaad het (Nederlandse!) boek van Vierra Scheibner om daarin een ongelofelijke opsomming aan studies te vinden die dit alles bewijzen! De wetenschap kan opgevat worden als een geschiedenisles aan gecorrigeerde fouten. Maar in het geval van vaccinaties kan deze les opnieuw weer pas geleerd worden nadat u zichzelf en uw kinderen heeft laten onderwerpen aan een bewezen en toegegeven medisch experiment met onbekende (maar goed voorspelbare) afloop op de lange termijn. Heeft u de les inmiddels al geleerd? Zeg dan NEE tegen vaccinaties (of onderzoek in iede r geval zelf al het bewijs en de volledige informatie voordat u een besluit neemt met de ‘vrije wil’ en verantwoordelijkheid die de keuze op het gebied van gezondheid nu eenmaal met zich meedraagt. Het is uw lijf, uw gezondheid, uw immuniteit, niet die van iemand anders. Wees daarom ook zelf ‘VIT’ met betrekking tot alle informatie en uw persoonlijke besluit…

 7. @ John
  Gefeliciteerd , weer honderd mensen die door een gefrustreerde trommelaar, bedondert worden met onzinnige informatie die kant nog wal raakt.
  weer 100 mensen die je mogelijk aan kunnen klagen om dat je valse informatie verstrekt en om dat de gevolgen van die informatie jou aan te rekenen zijn.

  dus wees wijs vraag informatie aan de huisarts als je twijfelt over vaccineren of medicatie , of anderzijds medische vragen hebt.

  je vraagt aan de loodgieter niet hoe een muur gemetseld moet worden.
  je vraagt aan de timmerman niet hoe veel chloor er in het zwembad water moet.
  je vraagt dus ook niet aan de neuropsycholoog welke medicatie je wel of niet moet nemen, dat vraag je namelijk aan de arts of apotheker.

  een neuropsycholoog is GEEN arts.

  zo john en nu lekker van vreugde in de tuin hupsen !!
  neem ik nog een bakje koffie.

 8. Gewonnen!!! (ter info nog even de copy/past van de ‘winst’ waar ik op doel, gisteren een lezing voor 100 man in Drenthe en ik sprak veel mensen die nu overtuigd zijn en de vaccinatie niet zullen nemen, die winst bedoel ik, die is veel interessanter…)

  “Het goede nieuws is namelijk dat er wederom aandacht is besteed aan de grote biochemische leugen en de nog grotere leugen dat vaccinaties effectief en veilig zijn. Ook ziet men dat er heel veel niet vermeldt wordt op de bijsluiter (een op 100 stuks?)en dat ‘men’ blijkbaar wat te verbergen (en zelfs te ‘verzekeren’)heeft…

  Ook wordt er steeds meer terrein ‘gewonnen’ door de verwegen feiten aan het licht te brengen, waardoor mensen eindelijk een volwaardige ‘vrije keuze’ krijgen mbt vaccinaties.

  Net als bij de opkomst van de HPV vaccinaties is de steun voor vaccinaties voor de ‘nieuwe’ griep bedroevend laag (ook al zeggen de ‘polls’ waar u en ik niet voor zijn gevraagd, iets anders). In brede zin krijgt men steeds meer door hoe de farmaceutische industrie werkt en hoe onjuist of incompleet het huidige biomedische model is.

  We hebben al heel veel bereikt. Het mooie is dat de ‘tegenpartij’ altijd ‘feiten’ en ‘bewijs’ wil en anders denkenden het liefst zou willen vervolgen lijkt het wel (vooral als je deze berg aan bewijzen voorlegt en vervolgens een oorverdovende stilte krijgt als reactie). Wederom winst in het driedubbele kwadraat. Allereerst omdat de ‘tegenpartij’ (pro-vaccinatie) er wel 2 keer over nadenkt om mensen te dagvaarden, omdat dit alleen maar aandacht geeft aan dat wat koste wat het kost verborgen dient te blijven (vaccinaties zijn niet effectief en potentieel levensgevaarlijk). Ten tweede zou een proces alleen maar inhouden dat alle farmaceutische leugens en bedrog en manipulatie (en de kunst van weglaten in het geval van ‘nuchtere en neutrale informatie van het RIVM en RVP)boven tafel komen, laat staan de nodige aandacht op bepaalde sites en media. Ten derde is het ironische dat de mensen zelf niet zo dringend juridisch bewijs nodig hebben, omdat men inmiddels van alle kanten bevestigd krijgt dat het niet klopt, dat er dingen verzwegen worden mbt vaccinaties en dat dit niet nodig zou zijn bij ‘veilige en effectieve’ vaccinaties…De waarheid komt aan het licht en daar is geen juridische zaklamp bij aan te pas gekomen…Een collectieve verandering in bewustzijn en een expansie aan betrokkenheid laat zich niet beteugelen door aardse rechters, maar wordt geleid door een hogere macht.

  En hoe meer de gevaccineerde kat in het nauw lijkt te zitten, des te gekker en opzichter de sprongen. En als je gekrabd wordt door een opspringende neurotische kat, dan ga je de kat ook als zodanig herkennen en zorg je dat je de volgende keer een andere hoek kiest.

  En dat is nu juist wat mensen collectief doen: kiezen met hun portemonNEE! Door JA te zeggen tegen gezondheid, biologisch voedsel, ware immuniteit en preventie, zeg je ook NEE (zonder daar energie aan te verliezen of naar toe te sturen)tegen de zaken die ons niet dienen (farmaceutische middelen, vaccinaties, ongezondheid, ziekte commercie, etc).

  Op dat moment is er geen strijd, maar een weloverwogen positieve keuze die goed voelt en goed is, en die lijdt tot een ‘verzwakking’ van hetgeen wat ons niet dient. Macht zonder strijd is kracht. En de mensheid ‘wint’aan kracht, en daadkracht…De spelers veranderen steeds, maar het spel blijft hetzelfde. Maar door simpelweg het spel niet meer te spelen, ontneem je de ‘tegenstanders’ de macht om controle te blijven uitoefenen over de verantwoordelijkheid die je zelf hebt afgegeven in het vertrouwen wat nooit geschaad had mogen worden(”first, do not harm”)!

  Vrije wil, zelfbeschikkingsrecht en het geboorterecht dat gezondheid heet, zullen uiteindelijk ‘zegevieren’. Zonder ’strijd’, maar wel met ‘winst’. ‘Winst’ aan gezondheid en preventieve geneeskunst en het ‘verlies’ van een (vaccinatie) mythe…

  Wat een mooie wereld, gefeliciteerd!”

 9. @ Fia
  ik heb de 30ste de uitspraak hier geplaatst

  Posted by Gait | oktober 30, 2009, 20:18

  klink heeft gewonnen zo als het voorspeld is door mij !

  dat er weinig over gesproken is is ook te verwachten na zo’n nederlaag van stichting stralingsarm. het was wel grappig dat john consemulder de overwinning ook claimde , en dat terwijl hij ten eerste niks met de zaak te maken had en ten tweede het absolute onzin is dat hij de overwinning kan claimen aaangezien de stichting Verloren heeft !!

  zo je bent op de hoogte Groet

  Gait
  gaitonbekend@gmail.com

 10. @Krispy, heb dit ook in Frankrijk en België her en der geplaatst, elke gezond ter wereld komende baby, waar dan ook, is nu toch prioriteit n°1..

 11. @ Ellen
  Mooi nieuws is dat hé? 😀
  Hopenlijk volgen andere landen hun voorbeeld (nog beter zou zijn totaal schrappen van de vaxen, maar goed … elke stap dichter bij bewustwording is te waarderen)

 12. Zwitserse regering zegt nee tegen Pandemrix vaccin voor zwangeren en kinderen onder de 18 jr…

  Op http://www.flucase.com:
  The Swiss government said GlaxoSmithKline’s Pandemrix jab with squalene will not approved for use on pregnant women or children under 18 as protests in Switzerland over the untested jabs grow.

  There is no clinical data on the swine flu jabs for pregnant women or children under 18. Clinical trials have started on these groups but are not due to finish until the end of next year.

  The Swiss government gave approval to two swine flu jabs, Focetria and Pandemrix, last week. However, Celtura from Novartis was unexpectedly dropped.

 13. Na alles wat ik weet over alle vaccins en als ik kinderen zou hebben zou ik ze ook niet laten vaccineren, eigen berantwoordelijk ok, Gait helemaal mee eens, toch zie ik het helaas echter als onveilig en gaat het überhaupt wel ziektes tegen zoals wij dat denken, of wordt dat ons verteld en moeten we dat maar als VOL aanzien omdat dat gezien wordt als de waarheid.

  Zo ben ik er van overtuigd dat er nu mede ook door de vaccins o.a dat de kinderen van nu ook meer ADHD, PDD-NOS, Autisme en andere stempels opgespeld krijgen.

 14. Wat een openbaring Gait, zou F002 ook eens moeten doen.
  Je bent wel heerlijk en oprecht, je zet immers je schouders er onder dat het ook anders om kan zijn.

  Zal je in iedergeval mailen als ik toetsbaar bewijs vindt en heb jou ondersteunend kommetaar erbij nodig om hetgene van biede kanten te mogen aanschouwen…

  Wees ook eens trots op je zelf……

 15. @ john

  jij kunt die beweringen niet hard maken
  en zeker niet bewijzen. zou je dat wel kunnen mag je voor mijn part klink aansprakelijk stellen. doe je dat en je wint ben jij mijn held maar aangezien je dat onmogelijk kunt bewijzen blijft het een bio akoestische leugen die je verkondigt en zend je alleen maar nutteloze trillingen uit .

  gaitonbekend@gmail.com

 16. @ Joris, je moet eens weten hoeveel bladen/pers/radio/tv/media de artikelen (en uitnodiging tot debat) hebben gehad. Geen een die het aandurft…Waarom? Omdat dan ondanks de felle tegenstand toch de verzwegen feiten (en de weglatingen en verdraaiingen in de informatie vanuit RIVM, gezondheidsraad en overige ‘experts’) naar voren komt…

  Inmiddels in de NRC (zie ook het artikel over NRC op argusoog.org voor hun ‘objectiviteit’!) zware propaganda aan het maken in een 2 pagina’s artikel over deze ‘Mexicaanse’ griep…Ze spreken zelfs over de geruchten op het i9nternet over bijwerkingen, maar spreken uiteraard alleen over de onzinnige bijwerkingen (roodheid en pijn op de prikplek).

  “Over zeldzame, ernstige bijwerkingen valt nog niks te zeggen. ” Leugen 1: jawel, want die zijn bekend op basis van andere vaccins met thimerosal en squaleen en zijn meer dan verontrustend te noemen. Leugen 2: De ernstige bijwerkingen zijn in het geval van vaccins al zeker niet zeldzaam!.De ‘afzwakkingsleugen’ dus wederom…Leugen 3: er zijn per definitie heel veel bijwerkingen bekend die niet worden vermeld op de bijsluiter, wederom incomplete (bewust) informatie…

  En dan durft NRC af te sluiten met”Het vaccin beschermt WAARSCHIJNLIJK wel 60 tot 90 procent van de gevaccineerden tegen de griep. Een AANTREKKELIJKE SPECULATIE is dat zes tot negen van de elf Nederlandse griepdoden WELLICHT nog in leven zouden zijn als IEDEREEN was gevaccineerd.”

  Wat een leugens en speculatie en manipulatie van woorden…Waarschijnlijk, hoezo dan? 60 tot 90 &? Eerder 30 procent zoals bij de jaarlijkse gewone griep, mits tenminste op de juiste virus variant is gegokt (ja, men weet niet van te voren welke variant ‘populair’is volgend griepseizoen en vaccins maken kost zo,n 6-tot 8 maanden!). Verkeerd gegokt: aantoonbaar 0 procent effectiviteit bij griep…(dat wordt weer niet vermeld). Aantrekkelijke? Aantrekkelijk voor U of het RIVM en de farmaceutische industrie? Speculatie. Precies, speculatie, onzin dus…Als iedereen is gevaccineerd…alsof het juist dan werkt en minder speculatief wordt, of überhaupt
  bekend wordt wat de cijfers dan zullen zijn. Onzin voorspellingen dus, die neigen tot propaganda en klink-klare leugens…

  “Tegen de Mexicaanse griep is er een NIEUW vaccin dat niet uitgebreid op kinderen is getest…Herinnert u zich nog de nu de HPV vaccianties. Deze zijn nu door deze griephoax uitgesteld, alsof ‘bescherming’ tegen baarmoederhalskanker nu ineens niet meer belangrijk is na alle verwoede pogingen om massaal te vaccineren die drastisch mislukt zijn gelukkig…Herinnert u zich nog dat diverse (ook reguliere) wetenschappers tegenstanders waren en opbiechten dat het een EXPERIMENT met uw kinderen betrof, met onzekere afloop op de lange termijn? Wat dacht u van dit nieuwe vaccin, met onbekende nieuwe ‘hulpstoffen’, maar ondertussen wel bekende neurotoxische, kankerverwekkende en immuunsysteem afbrekende ingrediënten als thimerosal en squaleen? Een experiment voor de gehele populatie dus , wereldwijd…

  “De gezondheidsautoriteiten zijn merkbaar voorzichtig met hun vacciantie-aanbevelingen, omdat er op internet zo hevig tegen vacciantie wordt geageerd.” Het moet zijn gereageerd, want de effecten en schadelijke gevolgen zijn bekend, dus daar wordt op ge-regeerd. Maar zoals ik laatst al opmerkte dus: gefeliiciteerd lieve mensen!!! Het werkt dus, men zit wederom met de handen in het haar. Want waarom zou een effectief en veilig en gezondheidsbevorderen vaccin ‘beschermd’ moeten worden tegen wettelijke aansprakelijkheid? Waarom wordt er nooit een openlijke discussie gevoerd, ook al weet men dat dit op internet wel wordt gedaan blijkbaar? En waarom zouden de autoriteiten ineens voorzichtig dienen te zijn? Als het middel werkt en veilig is, waarom dan voorzichtigheid betrachten? Stel je voor dat men nog meer feiten boven tafel weet te halen en eens in de doofpot of onder het vloerkleed gaat zoeken, zou men dan misschien collectief nee zeggen tegen het ‘vrijwillige’ vaccin? En tegen elk ander nieuw vaccin? Ja, dus nogmaals: gefeliciteerd en ga zo door…

 17. @Joris, we worden hier ondergesneeuwd! Laten wij ons maar bij de vaststaande feiten houden, de boel weer een beetje in evenwicht brengen…

 18. guido
  goed gedaan jongen

  hier het stukje

  1. gait@live.nl (van mij)

  2. Auteur : Gait E-mail : gaitonbekend@gmail.com (van mij en werkend mail adres )

  URL : http://www.kwakzalverij.nl/c/85/Dubieuze_praktijken

  3. Auteur : Gait gaitonbekend@gmail.com (idem)

  URL : http://www.riaggrijnmond.nl/

  4. nvt@nvt.nl http://www.riaggrijnmond.nl/ ( van mij )

  5. Auteur : Gait E-mail : Harmensiezen@…. (niet van mij

  6. nvt@nvt.nl (van mij)

  URL : http://kwakzalverij.nl/

  7. nvt@nvt.nl (ook van mij)

  Dat mail adres van Harmensiezen is dus niet van mij

  nvt@nvt.nl wel ( wat niet werkt )
  gaitonbekend@gmail.com ook (wat wel werkt)

  guido bedankt zou je ook reacties van de andere gait aan me kunnen mailen ?

  (ik vind jou ook lief )

 19. Helemaal weer OFF-TOPIC, doet me denken aan een zeer drukke Maandag ochtendspits op het Station van Amsterdam waardoor storing nog 1 draaihekje/poortje functioneel is.

  Waarom mailen jullie elkaar al niet van de eerste voetnoot af, ik en vriend F001 hebben dezelfde comspiracy te pakken, een rechtstreekse mail was miscchien de oplossing geweest.

  @ Guido

  Misschien kan je de naam Want To Know maar beter veranderen in ‘The Story’ week magazine, zouden we het niet verkeerd doen denk ik als aanvoerende site.

 20. Jezus Gait, zit ik heel WantToKnow voor je af te zoeken, maak een mail voor je. Kijk op reacties en dan staat je verhaal hier. Wat ben je een gefrustreerd mens!
  Ik wens je wijsheid. Doe met de mail wat je kunt. Roep in ieder geval hier even net zo dapper als dat je scheldt en beschuldigt, dat je de mail wel hebt ontvangen, OK?

  Het is precies hetzelfde verhaal als met je geschreeuw over ‘gewonnen’..! Bij de rechtzaak van Stralingvrij Ned. Het stond er al die tijd al. (Is niet weggeweest dus ook niet ‘teruggeplaatst’…)
  Ben je ooit zo ‘bedonderd’ joh (of meid)? Het doet gewoon zeer als ik me in je verplaats! En dat meen ik oprecht!

 21. zoals een ieder al kon voorspellen krijg ik dus ook via mail geen antwoord op vragen van Guido. wat hem in mijn ogen absoluut ongeloofwaardig maakt.
  waarvan akte.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Naam *