Advertentie

KIJK! De planning voor de apenpokkenpandemie…!!


x

‘De eenvoudigste manier om een aanval uit te voeren,
is door een militaire oefening op te zetten,
die deze aanval simuleert die je wilt uitvoeren.’

Kapitein Eric H. May
(ex-militair inlichtingenofficier US Army)

Vooraf willen we je laten kennis maken, voor het geval je er nog niet van op de hoogte bent, dat bijna alle grote ‘valse-vlag-aanslagen’, vooraf worden AANGEKONDIGD. Dat gaat via een verdekt opgesteld protocol bijvoorbeeld. En onder de schuilmantel van EEN OEFENING.. Hoe vaak wij de afgelopen 15 jaar dit hebben voorbij zien komen, is werkelijk schokkend. IN YOUR FACE heet dat in goed Nederlands.. Gewoon onder je neus vertellen dat je besodemietert wordt/bent.

En één van de meest idiote voorbeelden is dit filmpje over de London-bombings in de ondergrondse op 7 juli 2005. Kijk ernaar en zie hoe een ‘beveiligingsexpert’ genaamd Peter Power, doodleuk verklaart, dat zijn bedrijf al maanden bezig was met een bomaanslagoefening op DEZELFDE DAG, DEZELFDE ONDERGRONDSE STATIONS en EXACT DEZELFDE TIJDSTIPPEN  als dat de écht bomen afgingen.

Dit is natuurlijk van een soort toeval, dat absoluut geen toeval meer genoemd mag worden. Deze man vertelt doodleuk, dat die oefeningen er waren.. Dit is het transcript van het interview, dat je hieronder ziet.

”Vandaag hielden we een oefening voor een bedrijf – ik zit nu in de privé-sector – en we zetten iedereen in de stad op een rij. Duizend mensen betrokken bij de hele organisatie, maar het crisisteam en het meest eigenaardige was, we baseerden ons scenario op de gelijktijdige aanvallen op de metro en het vasteland station. Dus we moesten plotseling overschakelen en oefenen van fictief naar echt. En een van de eerste dingen is dat bureau nummer, als je een lijst van vermiste mensen hebt, vertel het hen.

Gewoon om dit goed in beeld te krijgen, jullie waren eigenlijk vandaag bezig met een oefening die vrijwel dit scenario voorzag?

Uhh bijna precies. Ik was tot twee uur vanochtend, want het is ons werk, mijn eigen bedrijf koopt een consultant, wij zijn gespecialiseerd in het helpen van mensen om hun crisis management respons te krijgen. Hoe spring je van traag denken, naar snel doen en we kozen met hun hulp een scenario, dat gebaseerd is op een terroristische aanslag. Omdat ze zeer dicht bij een pand zijn, bezet door joodse zakenlieden. Ze zijn in de City en er zijn meer Amerikaanse banken in de City, dan er in heel New York zijn. Een logisch iets om te doen en ik moet het nog zien…

Hoe buitengewoon vandaag voor je moet voelen als het zich ontvouwt.

U moet met Peter Power praten, een voormalig officier uit Schotland, nu directeur van Visor Consultants. Dat bedrijf dat zich echt bezighoudt met crisismanagement… van crisis.

Waar ik me zorgen over maak is wat we doen voor de duizenden mannen en vrouwen die in Londen aan het werk zijn en ik zeg dat omdat we vanmorgen bij Harpers 9 een oefening aan het doen waren voor een bedrijf van duizend
mensen in Londen.

Gebaseerd op gelijktijdige bommen die afgingen precies op de treinstations die vanmorgen gebeurden, dus ik heb nog steeds de haren in mijn nek rechtop staan.

Heb je dit goed begrepen? Je was een oefening aan het doen, om te zien hoe je hiermee om zou gaan en het gebeurde terwijl je de oefening aan het doen was?

Precies en het was uh ongeveer half tien vanmorgen, we planden dit voor een bedrijf en om duidelijke redenen verklap ik hun naam niet, maar als ze luisteren, zullen ze het weten. En we hadden een kamer voor de crisismanagers voor de eerste keer dat ze elkaar ontmoetten. En dus namen we binnen vijf minuten een vrij snel besluit: dit vindt écht plaats. Uh en zo gingen we door de juiste oefeningen van het activeren van crisismanagement procedures, om snel te schakelen van langzaam denken naar snel actie ondernemen..”

(Wil je meer lezen over deze zaak, specifiek over deze bizarre ´Peter Power’, klik HIER voor info op ‘wikispooks’)

Oefeningen, oefeningen en nog eens…
Of het nu gaat om de aanslagen van 9-11 of op de Bataclan in Parijs, het gaat continue om het FEIT, dat deze verschrikkelijke gebeurtenissen omgeven zijn door  OEFENINGEN. Deze oefeningen -op hetzelfde tijdstip, op dezelfde plaats- zijn het onmisbare element geworden van de valse-vlag-operatie. Met soms kleine variaties hierop, wanneer bijvoorbeeld de uitvoerder van deze aanslag (een regering) een oefening plant in de buurt (een paar kilometer verderop) in plaats van op de exacte plaats, of een oefening eerder op de dag plant, zodat deze toevallig ‘live’ kan gaan.

Of zoals kapitein Eric H. May, een voormalige militaire inlichtingenofficier van het Amerikaanse leger, verklaarde: “De makkelijkste manier om een aanval uit te voeren is door een militaire oefening op te zetten die de aanval simuleert die je wilt uitvoeren.”

Wist jij, dat er rondom de 9/11-aanslagen, niet minder dan 46 oefeningen gelijktijdig plaatsvonden? Dit is de analyse (HIER pdf) die Webster Tarpley (auteur van ‘Synthetic Terror: Made in USA‘) gemaakt heeft.. Zo kunnen we nog wel even doorgaan, want zo waren er bijvoorbeeld actieve schietoefeningen in alle valse vlag aanslagen van Sandy Hook, Boston Marathon, Charleston, San Bernardino, de aanslag in Noorwegen, de 2e aanslag in Parijs van 2015 en nog veel meer.

Wat is dan precies het nut van een oefening op dezelfde tijd en plaats?

 • Afleiden en verwijderen van belangrijk personeel dat anders ter plaatse zou zijn om het in te dammen en te onderzoeken;
 • Ander personeel in verwarring brengen, dat de hele gebeurtenis anders zal behandelen, wanneer zij denken dat het om een oefening gaat, i.p.v. ’n echte gebeurtenis;
 • Een effectieve reactie, vooral van politie en andere rechtshandhavingsinstanties, vertragen, verminderen of onmogelijk maken, gezien de verwijdering en verwarring van personeel;
 • Getuigen, de media en het publiek in het algemeen afleiden en in verwarring brengen;
 • een grote dekking en een periode van lagere verdediging en beveiliging bieden om een aanval uit te voeren, wat anders moeilijk of onmogelijk zou zijn als de verdediging op haar gebruikelijke of optimale werkingsniveau was.

Kortom, de wereld wordt geconfronteerd met een ECHTE aanslag, onder VERMOMMING/CAMOUFLAGE van een oefening..!

X

COVID-19, de oefening: ‘EVENT 201’

x
Je hebt ongetwijfeld van ‘Event 201’ gehoord; de ‘grote voorbereidingsoefening’ vóór een wereldwijde pandemie; die in oktober 2019 in New York werd gehouden voor publiek. De ‘oefenaars’ simuleerden een wereldwijde pandemie door een coronavirus. Wat een toeval nietwaar? Een paar maanden later was het zover, een UNIEKE wereldwijde pandemie, uitgeroepen door de WHO, waarin China de grote leider op de achtergrond is. Toeval.. Jij mag het zeggen, met deze info hierboven in het achterhoofd..

Het is 18 oktober 2019. Event 201 is een pandemie-oefening op hoog niveau, gehost door het Johns Hopkins Center for Health Security in samenwerking met het World Economic Forum en niemand minder dan de Bill and Melinda Gates Foundation. Jaja, die Ome Bill is van alle markten thuis om zijn centjes goed te besteden als filantroop.

Deze ‘oefening’ is uiterst fascinerend, doordat deze pandemie-simulatieoefening van het/een coronavirus, ongeveer 6 weken plaats vond, vóórdat de eerste ziekte ten gevolge van het coronavirus daadwerkelijk werd gemeld in Wuhan China! Dat is dan toch wel heel erg toevallig, als je in dat soort dingen gelooft als ‘puur toeval’.

Wat een toeval, een serie over een pandemie, op Netflix. Zo binnen zo buiten..?

Een ander fascinerend verband is het feit dat niet alleen de Bill and Melinda Gates Foundation deelnam aan en hielp bij het opzetten van de pandemische simulatie van een uitbraak van het coronavirus, maar dat zij toevallig ook de groep financieren die het patent op het dodelijke coronavirus bezit en reeds werkte aan een vaccin om deze crisis op te lossen. Alweer een ongelooflijk toeval… Dit alles tot slot, met de perfecte timing van de nieuwe serie op Netflix, de PANDEMIC documentaire, hoe handig, gewoon weer toeval?

EN ‘Last but not least’: Dr. Tedros Ghebreyesus, de directeur-generaal van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) was een topbestuurder en lid van het Centraal Comité van het Tigray People Liberation Front (TPLF), een politieke partij in Tigray, Ethiopië, en een terroristische organisatie die op de zwarte lijst van de wereld staat. Dit is de man die over de gezondheid van de wereld waakt, hmmmm, eng spul. Je kunt dit echt niet verzinnen; teveel toevalligheden naar ons  idee. (HIER artikel over deze ‘oorlogsmisdadiger’ op deze site)

We kunnen hier uitgebreid verder ingaan op het scenario, de deelnemers en de gevolgen van ‘EVENT 201’. Maar laten we dit achterwege, want wil je hierover meer lezen, dan is er genoeg om op internet te bezien. HIER in ieder geval de info, die WikiSpooks je aanreikt. Denk daarbij aan het patroon dat zichtbaar is (Mark Rutte: “Ik zie geen patroon”..) tussen al deze oefeningen en de daadwerkelijke gebeurtenis, een ‘valse-vlag-gebeurtenis’.

EN DAN….

Het APENPOKKENVIRUS..
‘De oefening’…!!


In maart 2021 hield het NTI (Nuclear Threat Initiative), in samenwerking met de ‘Munich Security Conference’ een zogenaamde ’tafeloefening’ over het terugdringen van biologische dreigingen met grote gevolgen. Tijdens de oefening werden lacunes in de nationale en internationale ‘bioveiligheids’- en ‘pandemische paraatheid’ onderzocht. Daarbij werd gekeken naar mogelijkheden om preventie van, en reactievermogen op biologische gebeurtenissen met grote gevolgen gebeurtenissen.

Het verslag van deze oefening (HIER pdf), bevat een samenvatting van het oefenscenario, de belangrijkste bevindingen van de discussie en wat de organisatoren van deze oefening noemen, ‘bruikbare aanbevelingen voor de internationale gemeenschap’. Maar waar iedereen inmiddels door is getriggerd, is de

 • uitbraak als oefening van het APENPOKKENVIRUS
 • het tijdsbeeld dat dit virus ook werkelijke DOORBREEKT..

De gebruikelijke verdachten waren bij deze oefening betrokken, dus de vertegenwoordigers van de WHO, de Bill & Melinda Gates Foundation, de VN, farmaceutische bedrijven (Johnson & Johnson en Merck) en het hoofd van de Wellcome Trust, Jeremy Farrar, die nauw verbonden is met de farmaceutische industrie, .

De samenvatting van deze ‘oefening’ luidt als volgt:

“Het fictieve oefenscenario werd ontwikkeld in overleg met technische en beleidsdeskundigen en beeldde een dodelijke wereldwijde pandemie uit waarbij een ongewone stam van het apenpokkenvirus voor het eerst opdook in het fictieve land Brinia en zich in 18 maanden over de hele wereld verspreidde.

Uiteindelijk bleek uit het oefenscenario dat de oorspronkelijke uitbraak veroorzaakt was door een terroristische aanval, waarbij een pathogeen gebruikt werd dat geproduceerd was in een laboratorium met ontoereikende bioveiligheid, biobeveiligingsvoorschriften en een zwak toezicht. Aan het eind van de oefening had de fictieve pandemie wereldwijd geleid tot meer dan drie miljard gevallen en 270 miljoen doden.” – Bron

Het scenario is gebaseerd op een genetisch gemodificeerde apenpokkenstam die resistent zou moeten zijn tegen pokkenvaccins. Het virus zou door terroristen zijn losgelaten – uitgerekend in.. mei 2022. Kijk dit is het schema dat je tegenkomt in het verslag van deze NTI-organisatie.

Zoals je op het statistiekje kunt zien, zijn er de afgelopen dagen in Europa meerdere mensen positief getest op deze ziekte.

Het is allemaal toeval kennelijk..?
Toevallig dat we al die toevalligheden zo bij elkaar kunnen krijgen. De ándere kant van de medaille vraagt echter meer van een mens.. Namelijk het doorzien van doortrapte manipulaties door een stelletje nietsontziende, over lijken-gaande club elite, die meent de wereldbevolking te mogen decimeren, omdat er ’teveel mensen’ zijn op deze wereld.

Dáár waar ze de hand in eigen boezem zouden moeten steken, om hun persoonlijke mega-fortuinen ter gunstige beschikking te stellen van het uitroeien van honger en armoede in de wereld. Kennelijk kent ‘hebzucht’ geen grenzen, dáár waar het het EGO-ïstische gedrag betreft van ‘alles-ten-koste-van-anderen’.. Of je je nu voordoet als filantroop of niet..!

Inmiddels is het hele circus weer op het punt van de wereldwijde uitrol van ‘bekend maken en angst zaaien’.. Angst zaaien in de zin van ‘waarschuwen dat het behoorlijk gevaarlijk kan zijn’. Jeweetwel, het spelletje dat dierenarts Ab Osterhaus kennelijk zo graag speelt..!

Het apenpokkenvirus komt vooral in West- en Midden Afrika voor bij knaagdieren, waarbij ook mensen besmet kunnen worden. De klachten na een besmetting verlopen doorgaans mild, maar toch schijnt het nodig te zijn, oefeningen te houden, waarbij het APENPOKKEN-virus letterlijk wordt genoemd. Waarop is dan een ‘oefenscenario’ gebaseerd, wanneer er gesproken wordt over de ‘Monkeypox’..? Het gaat -als we verder lezen-  over een variant ervan, waartegen geen vaccin opgewassen is.. We gaan het zien.

Tot slot: prof. dr. Pierre Capel aan het woord
Pierre Capel is emeritus hoogleraar experimentele immunologie aan de Universiteit Utrecht. Als gepensioneerd hoogleraar draagt hij de wetenschap een warm hart toe reikt hij uit, om zijn kennis voor een breed publiek toegankelijk te maken.  Hij studeerde biochemie aan de faculteit ‘Wis- en Natuurkunde’ van de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op een medisch immunologisch onderwerp. Hij probeert mensen via zijn presentaties, te laten genieten van de wonderlijke wereld van de kwantum mechanica, waarin de echte werkelijkheid al onze gangbare logica ver te boven gaat.

(klik voor link naar onze bookshop)

Zijn visie op virussen is nogal simpel, eerlijk en ontwapenend. Virussen bestaan al miljarden jaren, ze zijn eigenlijk de sms-jes en appjes van ons lichaam. Het menselijk lichaam heeft al miljoenen jaren met virussen te maken, en.. alle andere dieren, planten en bomen ook. Die kunnen daar prima mee omgaan. Anders zou het er allemaal niet meer zijn; zo simpel is het.

Pierre Capel maakt ook informatie beschikbaar voor leken, over de schoonheid van de moleculaire genetica en de biochemie van gevoelens, waarbij de ‘softe sector’ en de harde wetenschap vloeiend in elkaar overgaan. (zie de afbeelding van het door hem geschreven boek: ) Hij werd vooral bekend om zijn uiterst kritische houding tegenover de aanpak en communicatie rondom de COVID-19 pandemie.

Dr. Pierre Capel spreekt continue over het fundamenteel schenden van de rechten van het menselijk lichaam, doordat bijvoorbeeld het mRNA-vaccin als ‘proefperiode’ over de mensheid is verspreid. Mét de goedkeuring van dit nieuwe vaccin, werd de integriteit van het menselijk lichaam fundamenteel geweld aangedaan. Bovendien, zo is zijn mening, zijn wij bezig massaal het immuunsysteem van het menselijk lichaam te ondergraven; een bijzonder gevaaarlijke ontwikkeling. Kijk naar zijn visie op de ontwikkelingen rondom de apenpokken.

* * *

Advertentie

6 gedachten over “KIJK! De planning voor de apenpokkenpandemie…!!

 1. De vier ruiters van de apocalyps. 1e de plaag, 2e de oorlog, 3e de honger, 4e de dood.
  De eerste twee zijn er al de honger komt er deze winter aan en de de vierde, de dood kan bevorderd worden door de prikkerij omdat de geprikten hun immuunsysteem naar de kloten geholpen hebben en geen weerstand meer hebben voor een aanval van buiten.

 2. OK meneer Capel, van u kan ik het aannemen maar ik heb begrepen dat ze dat fossiel met 1 hersencel ook weer geëngageerd hebben voor de gebruikelijke bangmakerij, een zekere Ab de dierenarts. Dan gaat de overheid er ook nog een schepje bovenop doen en zorgen de rest van de ondieren voor de complete chaos zoals dat een goed vrijmetselaar betaamd. De who dicteert wat de politiek lekker sappig kritiekloos opvolgt en hup daar gaat vernederland weer de bietenberg op.

  1. Ach ja, men gaat natuurlijk massaal de pijp uit en dat schrijven ze dat toe aan de apen en natuuuuuurlijk niet aan de prik, neeeeeee dat kan niet.

 3. Zoals bij het Covid 19(84) complot zie ik hier opnieuw heel wat “toevalligheden” m.b.t. de apenpokken :
  https://www.blacklistednews.com/article/82646/monkeypox-cases-in-us-coincide-with-vaccine-purchases-by.html
  met citaten :
  On May 18, 2022, biotechnology firm Bavarian Nordic of Denmark announced that the U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), part of the Office of the Assistant Secretary for Preparedness and Response at the U.S. Department of Health and Human Services (HHS), signed a contract with it to supply a freeze-dried version of its smallpox and monkeypox vaccine.4 A freeze-dried version of the vaccine is stated to have a longer shelf life.5………………………BARDA placed an $119 million order for 13 million freeze-dried doses of Bavarian Nordic’s smallpox and monkeypox vaccine known as JYNNEOS®. The contract states that the U.S. has an option to purchase additional vaccines worth $180 million if needed.6…………
  FDA Approved JYNNEOS® Smallpox and Monkeypox Vaccine in 2019 On Sept. 24, 2019, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved a live, non-replicating JYNNEOS® smallpox and monkeypox vaccine in adults 18 years of age and older determined to be at high risk for smallpox or monkeypox infection. JYNNEOS® is a two-dose vaccine given four weeks apart. It is the only FDA approved vaccine in the U.S for the prevention of monkeypox disease.9….
  Het belangrijkste is echter de volgende subtitel in de tekst:
  “HHS Says Monkeypox Vaccine Purchase Not Related to the Outbreak” (=einde citaten en subtitel). Dit is m.i. meer dan duidelijk.
  En er is opnieuw een spoor naar Wuhan :
  https://www.blacklistednews.com/article/82625/report-wuhan-bio-lab-carried-out-gain-of-function-research-on-monkeypox.html
  met citaat :
  “Source: summit.news – The Wuhan bio lab that was the centre of controversy surrounding gain of function research on coronaviruses appears to have been carrying out the same kind of research on monkeypox, to make it more lethal to humans, according to a report citing the peer reviewed journal Virologica Sinica which published the lab’s findings in February…”(=einde citaat).
  Er stelt zich imo dan ook de vraag : Wat is het gevaarlijkste : de apenpokken of het vaccin (sic) ertegen, rekening gehouden met de volgende bron :
  https://www.xandernieuws.net/algemeen/covid-expert-waarschuwt-dat-pokkenvaccin-tegen-apenpokken-een-epidemie-onder-gevaccineerden-kan-veroorzaken/
  Ik zie hier dan ook de volgende fase in de oorlog tegen onze westerse beschaving die moet vernietigd worden, cfr The Great Reset van Schwab.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.