Advertentie

Waarom jij (nog) staatseigendom bent..!


x

Waarom jij (nog) staatseigendom bent.

2012 Luuk van Dinter

 x

Addertjes onder het gras.
“Bent U Pietje Puk, burgerservicenummer 06757493? Mag ik Uw identiteitsbewijs even zien?” Hoe vaak heb ik niet instemmend geknikt op “Bent U…?” en gehoorzaam het identiteitsbewijs getoond als daarom door een gezagdrager gevraagd werd?  Net als ruim 16 miljoen Nederlanders heb ik jarenlang  in de matrix geleefd, geloofd dat ik mijn naam ben en dat ik een staatsburger ben, omdat ik  op Nederlands grondgebied geboren ben.

In 1958 heeft mijn vader mij(n geboorte) aangegeven bij de gemeente Gennep en is daar van een juridisch document, de ‘Geboorteakte’, opgemaakt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. De Nederlandse Staat heeft de (voor)namen, die ik van mijn ouders gekregen heb, ongevraagd gebruikt voor een juridisch etiketje (de Natuurlijk Persoon). Aan dit etiket was meteen het Nederlands staatsburgerschap gekoppeld. Het etiket heeft inmiddels ook een Burger Service Nummer (BSN) en sinds kort eist de Staat ook vingerafdrukken voor het verplichte identiteitsbewijs.

Het staatsburgerschap is verplicht…
Volgens de Nederlandse Wet kun je slechts door overlijden of emigreren naar een ander land onder het staatsburgerschap uit. En daar zitten 3 addertjes onder het gras die ik 50 jaar over het hoofd gezien heb.  Want waar is de overeenkomst met de Nederlandse Staat dat ik toestemming gegeven heb voor het gebruik van mijn namen om een juridisch etiketje aan te plakken? Waardoor ik staatsburger, belastingplichtig ben,  ondergeschikt aan ambtenaren van de Nederlandse Staat en financieel garant sta voor de miljardenschulden van die Staat?

Artikel 6 van Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) zegt dat ik het recht heb op een Persoon. Dus niet de plicht ! Internationale verdragen gaan boven Nederlandse wetgeving (art. 94 van onze Grondwet). Het tweede addertje onder het gras is dus dat wij ‘verplicht’ worden tot het hebben van een Natuurlijk Persoon en voor lief te nemen dat de Staat ons behandeld alsof we die Natuurlijk Persoon ZIJN...   Wat in strijd is met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens  (EVRM), dat  zegt dat niemand in slavernij of horigheid gehouden mag worden!

Je bent en blijft feitelijk een onafhankelijke geest! En soms moet je daar formeel wat voor rechtzetten..

Ieder van ons is een bezielde spirituele entiteit met een universeel bewustzijn. Gedurende enkele tientallen jaren verblijft de ziel in dit stoffelijk lichaam als onderdeel van een cycli van incarnaties. Alle wereldreligies leren ons al duizenden jaren, dat wij geschapen zijn naar Gods evenbeeld. Pas veel later zijn er wetten gekomen, ons opgelegd door veroveraars en heersers. Wetten zijn papier, een fictie bedacht door mensen om macht over onderdanen en staatsburgers uit te oefenen.

Addertje nummer 3
Oftewel addertje nummer 3, want geen enkele mens heeft het recht zich boven een ander mens te stellen. We zijn allen gelijkwaardig, aldus artikel 2 in  de Universele Mensenrechtenverklaring en artikel 26 van het  Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (IVBPR). Dus als mevrouw Beatrix van Amtsberg – zur Lippe Biesterfeld beweert ‘Bij de Gratie Gods Koningin der Nederlanden’ te zijn, dan vraag ik: “Waar staat dat dan?”

De eenvoudige oplossing.
Op de websites IkClaimMijnNaam.nl (voor Nederland) en IkClaimMijnNaam.be (voor België) staat uitgebreid het stappenplan beschreven om op een vreedzame en harmonieuze wijze het eigendom over jouw juridisch etiketje terug te claimen. In respect voor je medemens, moeder Aarde en onze Schepper. Na het doorlopen van dit stappenplan ben je weer een soeverein Mens van vlees en bloed, die door middel van zijn Natuurlijk Persoon naar eer en geweten deel neemt aan het maatschappelijk verkeer.  Want er wachten ons serieuze uitdagingen als gevolg van een staatssysteem dat tot grote ontwrichtingen in milieu, welzijn, gezondheidszorg, economie en het sociale domein geleid heeft.

21 december 2012..

Welke ‘pil’ kies je; jouw realiteit is een keuze, ook al denk je dat er maar één is.. Die realiteit die zich ‘buiten je’ lijkt af te spelen..

In de bioscoopfilm ‘The Matrix’ krijgt de hoofdpersoon Neo de keuze om door het slikken van een rode of een blauwe pil zijn bestaans-realiteit te kiezen.  Voor die keuze staan wij in 2012 nu allemaal. Kiezen we de blauwe pil en blijven we eigendom van de Staat in een systeem van vaccinaties, satanisch kindermisbruik, 9/11, de transhumane mens, elektromagnetische straling, Nieuwe Wereldorde, girale geldschepping, Codex Alimentatius en tal van andere ‘verworvenheden’? Of…

Of kiezen we voor de rode pil en claimen we onze grondrechten terug, met de bijbehorende verantwoordelijkheden naar onze medemens, de planten- en dierenwereld en de planeet, welke ons huisvesting en een bestaan biedt?  We weten inmiddels dat niet kiezen ook een keuze geworden is. Het is nu bijna 21 december; de unieke dag dat de Aarde astrologisch gezien deel uit maakt van de Galactische Uitlijning met tal van planeten richting het middelpunt van het Universum en dat een reeks natuurvolkeren met hun kalenders aangeduid hebben als een bijzondere dag. Rood of Blauw: wat kies jij……?

Ik, gekend als Luca,
Mens
van vlees en bloed en geboren uit de familie Van Dinter.

Luuk van Dinter
December 2012

Aanbevolen bronnen:

ikclaimmijnnaam.nl

projectwonderland.nl/maarten

ikmaakbezwaar.net

 

Advertentie

87 gedachten over “Waarom jij (nog) staatseigendom bent..!

 1. Dag beste Luuk,
  Interessant artikel.

  In Engeland, VS en Canada is het ‘freeman’ gebeuren ook bekend.
  Elk land heeft zijn eigen wetgeving en handhaving.

  Klopt het dat tot op heden er nog weinig tot niks mee bereikt is?

  Tot op heden lijkt het freeman gebeuren in Nederland meer een juridisch / papieren spelletje, zonder winst voor de burger, maar met een groter gevoel van vrijheid en soevereiniteit. Klopt dit, of zit ik er naast en zijn er mensen die er echt praktisch voordeel uithalen?

  Misschien pittige vraag. Jouw artikel en sites maken mensen wel bewust van in wat voor systeem we leven… Dat is al een stap vooruit in de pocket.

  Hartelijke groet,
  Berend

  1. @ Berend: In Canada, VS en Engeland worden juist flinke stappen gemaakt, maar is de beweging ook veel groter.
   In Nederland zijn we net een jaartje bezig en gaan richting de duizend deelnemers.

   Het gaat vooral om bewustzijn. En het besef dat we met velen zijn. Natuurlijk kan iedereen in zijn hoofd, hart en bewustzijn al soeverein zijn, maar als in de praktijk de Staat “alles” met ons doen kan, is het soevereine plaatje op z’n minst incompleet.

   Soevereiniteit willen claimen om financieel voordeel te behalen, is niet het uitgangspunt. Het mee kunnen bepalen aan welke maatschappelijke voorzieningen je wilt bijdragen, ervaar ik als een groot goed. Die mogelijkheid heb ik als staatsburger niet; dan financier ik de oorlog in Afghanistan mee. Of de vaccinaties. Of het EU beleid. Ieder voor zich is daar natuurlijk vrij in, maar persoonlijk ervaar ik een spanningsveld in het meefinancieren van “gewelddaden” in diverse uitingsvormen.

 2. 6 UVRM: “Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.”

  Dus ze mogen niet doen alsof je niet (als mens) bestaat.

  8 EVRM:
  “- 1. Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.
  – 2. Geen inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.”

  In het EVRM staat vaak “voorzover bij de wet is voorzien”. Dat is een escape voor staten om de regels te omzeilen. Net als onteigening: mag ook niet tenzij de wet er in voorziet. En ik kan je zeggen dat ALLE wetten in NL in dergelijke uitzonderingen voorzien.

  Het wettelijk systeem trekt zich aan de eigen haren omhoog. Zo kapselt het alle mensen in. Vroeger stond nog in de wet dat een ieder wordt geacht die te kennen. Dat is natuurlijk een opening naar een geweldige cirkelredenering. Tegenwoordig staat dat niet meer in de wet. De wet is gewoon van toepassing omdat de wet dat zegt. Punt. Iedereen valt onder de belastingwet en iedereen onder de strafwet. En iedereen heeft een voor- en achternaam. In de VS zijn in de 17e eeuw nog mensen geexecuteerd omdat ze hun kind niet aangaven bij de burgerlijke stand. Is hier ook strafbaar geloof ik.

  Succes ermee!

 3. PS, dat hele 8 EVRM wordt op het moment uitgehold door alle privacy-aanrandingen. Gebeurt ook onder het mom van het in lid 2 genoemde “belang van de nationale veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.” Oftewel: terrorisme…

  Dus dat hele E- en UVRM worden op het moment volledig uitgehold. Met instemming van 75% van de Nederlanders die en masse roepen ‘ik heb toch niks te verbergen’…

 4. Ik erken geen autoriteit boven mijn soeverein zijn . Vind het dus volkomen geschift om die soevereiniteit terug te eisen ( immers dat is een onvervreembaar recht)Van wie dan?, en daardoor dus te erkennen dat bv mevr bea mijn staatshoofd is .Als men het over marcel heeft ben ik dat niet dat is slechts een naam waaronder ik in deze incarnatie herkenbaar ben. Ik ben een soevereine ziel in een menselijke incarnatie en behoor slechts mijzelf toe .Dat was zo dat is zo en dat zal altijd zo blijven.

  1. Ja lieve Marcel, ik ben het helemaal met je eens, maar het gaat erom dat je je stiekem hebt geconfirmeerd aan het systeem. Het Nederlandse Koninkrijk. Beatrix als JOUW staatshoofd, ook al zou je haar achter het blauw/gouden behang kunnen plakken..
   Dus, wat Luca bedoelt: “Als jij je niet losmaakt (zéker in je hoofd!), dan blijf je in het systeem/Nederlandse Koninkrijk verstrikt..” Ten koste van je beséf van souvereigniteit. Iets dat ze je sowieso af kunnen nemen..! Toch?

  2. @ guido
   Mevr bea denkt dat zij mijn staatshoofd is , ik denk van niet. Welke is dan mijn realiteit? Ik weet , de laatste! Dat ie afwijkt van de hare ( en misschien van de rest van de mensen die denken dat zij nederlander ZIJN)maakt mijn realiteit nog niet anders, dan dat ik wens.

  3. Helemaal met je eens. We spreken echter over een formeel-juridisch kader..!! (En wellicht is dat heuuuul erg 3-D…) Wat leer je bijv. je dochter op dit gebied.. Hoe ga je zelf om met boetes, zaken die je je strot uitkomen…
   De essentie ligt volgens mij, en daar heeft Luca het niet over, in de overgave van ieder mens aan de democratie waarin hij wil leven. En die Koning Willem I wilde natuurlijk wel de ‘baas’ zijn van die democratie.. Er leiding aan geven.. Maar ja… Sterke benen die de weelde (van baas zijn) kunnen dragen.. 🙄

  4. @ guido
   Zonder te willen vervallen in een woordspelletje , moet ik toch kwijt dat ik het niet met je eens kan zijn. Je zegt” stiekum heb je je toch geconformeert “Dat impliceert een aktieve aktie van mijn kant , niets is minder waar. Ik heb op geen enkele manier uit eigen beweging bijgedrage aan het waanidee van mevr bea dat zij mijn staatshoofd is!Zij heeft middels slinkse wegen getracht dat idee in mijn hoofd te planten, en ik zie dat heel anders dan zij.Met andere woorden haar plan heeft gefaald.
   Zodra ik via de door haar bekrachtigde wetgeving tracht dat plan te dwarsbomen , juist dan conformeer ik me aan die wetten( ook al verzet ik me daar dan tegen geef ik het toch bestaansrecht) Dus negeer ik haar hersenspinsel en schenk het verder geen aandacht, simpel weg daar het haar hersenspinsels zijn en niet de mijne!( Waarmee ik het ook geen bestaansrecht geef)

  5. Door niets te doen, je impliciet met het democratische proces te vereenzelvigen, ben je als ‘staatsburger’ al snel overgeleverd aan de Koning.. Dacht ik. Nothing personal bro!

  6. @ guido
   Ik onttrek me ook aan het democratisch gegeven( hetgeen zowiezo illusior is)Dus koning keizer admiraal de pot op kunnen ze allemaal .Ik erken ze niet zet ze buiten mijn realiteit en ontneem ze op die wijze de door hen aan hunzelf toegedachte macht over mij. Misschien dat ze macht kunnen laten gelden over de door mij bewoonde incarnatie , maar daar stopt het dan ook verder.
   Mijn punt is eigenlijk het volgende. Als je iets aandacht geeft voed je het, door het geen aandacht te geven ontneem je het alle bestaansrecht. Was dit niet zo had het hele artikel van de expirementator totaal geen bestaansrecht , of wel ? Nothing personal here aswell bro!
   En dat houd natuurlijk dan ook niet op bij een gedachte experiment , nee het is een diepere waarheid die ik graag omarm.( tril er helemaal op mee)

  7. Of om het even heel topic gebonden te houden . Waarom een claim leggen bij hen die jou soevereiniteit onrechtmatig DENKEN te hebben toegeigend?
   Zij hebben het onrechtmatig toegeeigend dus geld het niet en hebben zij niet de macht het terug te geven. Pas wanneer je erkent dat zij jouw soevereiniteit hebben toegeigend dan is dat zo , anders niet! en kun je dus ook niet die soevereiniteit bij hen terug eisen , zij gaan daar namelijk helemaal niet over!

  8. Nog simpeler gesteld : het is waanzin om aan iemand die je niet erkent als baas ,je vrijheid te vragen. Die heb je namelijk al door hem niet als baas te erkennen.

  9. @ guido
   Je hebt het over koning willen 1( die niets te maken heeft met mevr.bea overigens) die de baas wilde zijn over de democratie , is dat niet een contradiktio in terminis?
   Dan komt het volgend nog even langs:
   Dus, wat Luca bedoelt: “Als jij je niet losmaakt (zéker in je hoofd!), dan blijf je in het systeem/Nederlandse Koninkrijk verstrikt..” Ten koste van je beséf van souvereigniteit. Iets dat ze je sowieso af kunnen nemen..! Toch?
   Waarom hou jij dan vast ( in je hoofd ) aan de overtuiging dat bea jouw koningin is?En hoezo kunnen ze sowieso mijn soevereiniteit afpakken?
   Dat is een hersenspinsel en alleen dan waar wanneer je dat vast blijft houden als overtuiging . De enige machgt die ze mogelijkerwijs over je kunnen hebben is een materiele macht ( en zelfs dat is discutabel) , de geest is vrij was vrij en zal dat altijd blijven!, mits je dat wenst natuurlijk.
   Wat me dus nu zo opvalt ( maar misschiemn zie jij dat wel heel anders) is dat jij me probeert aan te praten dat mijn soevereiniteit is afgenomen en toegeeigend door mevr. bea. Ik kan dan alleen maar concluderen dat jij je ( in je hoofd ) nog niet hebt losgemaakt van die doctrine.

  10. jeetje Marcel, je zit hier toch op want to now en niet op one to now?
   Moet je eens de nummerplaten van je auto schroeven ,en die vervangen voor platen met “ik ben marcel” erop, gewoon heel eerlijk en onschuldig omdat omdat het je eigen auto is, niets kwaads in de zin.En persoonlijk zou ik dat dan wel een heel leuk idee van je vinden, maar die agent zal je toch echt met een heel soeverein gezicht van de weg af halen hoor!En mocht toevallig diezelfde dag zo’n overheid dan net weer eens een oorlogje van zins zijn , en dan daarom je autootje “lenen” (ik wil dat dure woord voor stelen niet gebruiken)zit zelf wel mooi op het stoepje, soeverein weliswaar,maar je kijkt er er dan heus wel een beetje beteuterd bij.

  11. Ik ben het helemaal met Marcel eens: iets wat onrechtmatig is verkregen hoef je niet terug te eisen. Het is immers nooit van die ander geweest, want het is onrechtmatig verkregen.

   Natuurlijk is het makkelijk om zo te denken, want dan hoef je je niet te verdiepen in de spelregels om je soevereiniteit terug te krijgen. Nee, het is andersom. We moeten stoppen met geloven dat iemand de baas over ons mag spelen, zeker wanneer we daar nooit toestemming voor hebben gegeven (waar ligt mijn contract?).

   En ja, waar je aandacht aan geeft, krijg je meer van. Ik ga die strijd niet aan. Het gaat me te ver om eerst te erkennen dat iemand mij “heeft”, vervolgens mezelf terug ga eisen omdat het onrechtmatig zou zijn en me dan “vrij” moet gaan gedragen in een samenleving waar we allemaal samen iets georganiseerd willen krijgen. Al is het maar het ophalen van ons vuilnis. Dus waar houdt de soevereiniteit op en begint je onderdeel van de samenleving weer? Of gaan we dan alles zelf doen? Ik kan me er praktisch gezien niks bij voorstellen.

   Voed vooral de dualiteit door de strijd om soevereiniteit aan te gaan, maar ik sta daar niet volledig achter. Er klopt iets niet in het concept.

  12. Volgens mij is het gewoon ‘hoe’ Oranje je het bekijkt!
   Wel met of zonder wimpel. Want ik ‘zelf’ neem geen genoegen met lui die ooit zich hebben verraden aan de Duitsers en de Koning van Hispanje in de tachtig jarige Oorlog.
   Ik ben net als ik ben iemand eerder van Diets Bloed, vrij voor Bloed en Vaderland en heb altijd Den Gouden Leeuw geeerd. Al kwam ik van oversee omdat ik vrij wilde zijn van vervolging in denken en schrijven en… Godsdienst.
   En daar in dit rijtje is dat ook niks geijkt aan het verhaal van de kning der Vaderlande onder de noemer van ’s Groots Hertogdom van Luxemburgh.

  13. @ sjaak
   En wat is daar precies het verschil dan als je wel het stappenplan volgens de wet om je soevereiniteit terug te eisen doorzet? Mag je dan je kentekenplaat er wel afschroeven en mogen ze je autootje dan niet inpikken?
   Dat is alleen maar materie en dat kunnen ze eventueel wel pakken maar de soevereine gedachte van de ziel is onvervreembaar.
   Of zie je dat anders en heb je een betere uitgangspositie bedacht? ben benieuwd.

  14. Marcel, ik begrijp dat jij een heel eind op weg bent met zelfvoorzienend te zijn. Prachtig. Ik kan een heel eind met je gedachten mee. Wat ik me wel afvraag in dit hele debat, hoe kom jij aan je rest inkomen? Daar moet toch het systeem bij om de hoek komen kijken lijkt me, incl al die belastingen die oa naar Mevr. van Amsberg vloeien. Alles wat je onderneemt is ingekaderd en gevordered door de Roverheid. Zelfs goederen of diensten ruilen wordt belast, het is nl “het verrichten van een economische handeling “. Igv een uitkering is het hebben van deze mening imo lekker makkelijk, aangezien je de verantwoording voor het bestaan dan bij een ander neerlegt.
   Daarbij opgemerkt dat ik het spoor allang bijster ben. Op goede dagen zie ik het zonnig tegemoet, maar vaak genoeg krijg ik de neiging om een guillotine in elkaar te knutselen

  15. “Igv een uitkering is het hebben van deze mening imo lekker makkelijk, aangezien je de verantwoording voor het bestaan dan bij een ander neerlegt.”

   Wat jammer dat jouw visie niet verder reikt dan “lekker makkelijk”. Probeer je eens in te leven dat het hebben van een uitkering geen keuze is, maar een noodzakelijk opvangnet. Laten we het ten minste er over eens zijn dat fraudeurs meer uitzondering dan regelmaat zijn.

  16. @ imke
   Het gaat over soevereiniteit , en dat is imo eerst ZIJN (voelen), en pas in een veel later stadium HEBBEN. Ik bedoel daarmee , als je je niet soeverein opsteld zul je het nooit zijn. Dat dat niet gelijk op elk gebied lukt ( en dan heb ik het met name op het materialistische vlak ) is jammer , maar daar wordt aan gewerkt.
   Je bent soeverein geboren en dat is een onvervreembare staat van zijn. Je hebt geen soevereiniteit! Ook staat dat een deelname aan de maatschappij imo niet in de weg, het is meer je perceptie dan je spullen zal ik maar zeggen.
   Ik heb idd een kleine rest uitkering , maar de meeste zaken waarin ik niet zelf kan voorzien , gaan middels ruilhandel met bevriende boeren. Zo werk ik een aantal van de vrijwilligers uren die ik draai op de school van mijn dochter als betaling voor de ouderbijdrage. Ik ruil groente voor vis of vlees. Geef ook vaak groenten gewoon weg, aan mensen die het ook niet breed hebben . en ben tevreden met mijn leven zonder de nieuwste I pod en mobiel en tablet en weet ik veel wat nog meer. De auto die ik gebruik repareer ik zelf met tweede hands onderdelen , mijn huis knap ik op met krijgertjes en zelf gezaagde kozijnen uit sloophout uit containers ( je moest eens weten wat mensen weg gooien)
   Maar de crux in mijn verhaal is dat je soeverein bent, en niet dat je soevereiniteit hebt. Kortom het blijft een keuze,laat je je soevereiniteit afpakken of niet!

  17. Lilian,eens. Is een lichte frustratie mijnerzijds. (Ik ben zo’n idioot die met een voor 45% afgekeurd lichaam zelfstandig is gaan werken en nu na 12 jaar betalen en nog meer lichamelijke pech helemaal nergens meer recht op heeft; 0,0. Dan bestaat dat prachtige vangnet niet nl)
   Marcel, mooi dat jij dat zoveel al weet te bewerkstelligen.(Er is in mijn huisraad ook vrijwel niks “nieuws” te vinden) Maar hoewel ik wel kan vinden dat Bea de pot op kan, blijf ik met de weerbarstige realiteit zitten, zoals brieven met eisen uit haar naam, paspoort, rijbewijs enz.

  18. Marcel, begrijp me me goed , IKKE ben echt wel 500% met je eens ,zoals je schrijft”bij de gratie Gods(die ikzelf ben)ben ik die ben.
   Het gevolg van de Grote rijkdom jezelf van zo dichtbij te kunnen ervaren is dat ,(tenzij je je als heremiet terugtrekt)je ook steeds duidelijker,in ontmoeting met anderen,de waarneming doet dat vele vele anderen , buiten Bea ,want die zul je toch niet zovaak tegenkomen,die sereniteit van het zijn al wel heel gemakkelijk schofferen, ;zoals de agent in m’n fantasie verhaaltje,;…..hij bv.is echt niet zo dicht bij zichzelf .Maar ook in de dagelijkse gebeurtenissen , stel je voor,gewoon en een sollicitatiegesprek(ritueel),de ene IS de personeels-ambtenaar en de andere IS sollicitant ,de ene IS de autoriteit en de andere IS de slaaf……Of als je een half uurtje te laat bij de tandarts aankwam, hij je daarna onmiddellijk een factuur in de brievenbus stopt , zonder ,op z’n minst, te vragen of je daar reden toe had. Al met al staan we dus in een wereld waarin die individuele soevereiniteit niet als zodanig herkend wordt ,zoals jij dat doet.
   En ik denk wel zeker dat luuk van dinter een punt heeft, door te doen wat hij doet zal hij zeker wel een stapeltje mensen weten aan te raken
   die zich daar mee al hoofdschuddend afvragen waar ze nu eigenlijk staan ten opzichte van hun eigen ik ben ik ,bij de gratie Gods !
   En hoe groter Het soevereine leger , des te meer kans dat ook onze soevereiniteit erkend wordt en is het daarmee toch een visioen voor een betere samenleving , ervan uitgaand dat de mens zo kwaad nog niet is!!
   En voor jou en voor mij lijkt me het stappenplan dan ook onnuttig,
   neemt niet weg dat ik vind dat luuk daarmee iets fantastisch aan het doen is ,op een manier waarop dat onvervreemdbare recht ook echt onvervreemdbaar wordt : de geschiedenis leert toch dat dat recht wel degelijk vervreemdbaar is ,slaventijd , Jodenvervolging etc.

  19. @ sjaak
   Ik prefereer om het zuiver te houden ( want natuurlijk heb je gelijk als je zegt dat je wordt tegengestreeft) want ergens moet je beginnen . Als je de realiteit( zoals wij die ervaren) ziet als een beinvloedbaar gegeven en “gestolt”vanuit een energetisch veld. Als je dan ook nog erkent dat als je de realiteit veranderd ( wat luca doet) dat dat het energetisch veld beinvloed, en andersom , dat je de realiteit kunt beinvloeden vanuit een verandering in het energetisch veld( wat ik doe). zie je dat we beiden eenzelfde doel nastreven. Misschien is het dan ook wel goed dat vanuit beide opties dat doel wordt verwezenlijkt, en versterken die manieren elkaar.
   Blijft echter dat ik het op zijn minst heel lastig vind om een imo niet valide claim op mijn soeverein zijn, te pareren binnen het systeem dat ik niet erken dat die claim zou hebben gelegd ( zonder mijn toestemming )Kortom ik erken die claim niet en weet dat het een onmogelijk voltehouden claim is en derhalve niet mogelijk(noodzakelijk) die terug te claimen, immers de claim ansich bestaat niet!

  20. Marcel misschien is het wel stomweg het woordje claim want wat stel je je daarbij voor,Luc claimde een stuk grond .
   Ooit echter MOEST ik in militaire dienst , wat ik dan ook subiet weigerde natuurlijk , wat ik deed was dan ook vertrekken naar Spanje in plaats me te melden op aangegeven tijd en datum op het aangegeven adres .Nu begrijp ik dat dat een beetje te naïef was ,maar ik was toen nog niet zo wijs haha als dat ik nu ben.
   Maar toen ik weer in Nederland aankwam werd ik wel meteen,( ze hadden een week nodig me te vinden)aangehouden door de marechaussee en kreeg ik van een rechter ,wegens desertie, een maand in de gevangenisstraf.Leerzame gebeurtenissen allemaal hoor , echt geen frustratie aan overgehouden of zo hoor. Maar wat vind je , ben ik dan geclaimd of niet???

 5. Je mag en kan roepen wat je wilt dat staat iedereen vrij, maar ook al ga je een gevecht aan zoals Luuk aangeeft hierboven, je niet moet vergeten dat alles een weerspiegeling is van je innerlijke belevingswereld.
  Er is geen papierje, document, stempeltje, paspoort, welk bewijsje dan ook voor nodig om je vrij te voelen.
  Pas op het moment dat je innerlijke vrijheid ervaart, dan pas zal de buitenwereld veranderen en zal je zien dat er geen papiertjes meer zullen bestaan.
  Maar het is een uitwerking van de dualiteiten die we zelf hebben gekozen, gecreëerd, en die we zelf mogen ervaren.
  Nu we in de laatste fase zijn aanbeland gaat alles steeds sneller, en komen de dualiteiten steeds sneller voor je voeten te liggen.
  Net zolang totdat we er naar gaan kijken en leven, en dan nog komen ze weer terug om te kijken hoe je er nog instaat.
  Maar goed langs deze weg wil ik graag iets delen wat ik vorige week heb meegemaakt!
  Ongeveer 7 jaar geleden maakte ik een ontwakingsverhaal mee dat mijn leven zo heeft veranderd dat ik een kompleet ander mens ben geworden.
  Ik heb dit verhaal ook al eens hier neergezet.
  Maar we zijn inmiddels 7 jaar verder en ik heb wat ik 7 jaar geleden heb gezien en meegemaakt zo goed als het kan in het leven toegepast en dat doe ik elke dag samen met mijn vrouw en kinderen.
  Inmiddels weten we als gezin doordat we steeds open en bewust zijn gaan kijken naar alle dualiteiten waarin we ons als mens bevinden waar iedereen zich bevind in zijn of haar pad.
  Twee weken geleden zit ik op de bank en ik voel een energie boven mijn hoofd door mijn kruinchakra heen gaan, op dat moment denk ik als persoontje dat ik wegraak en een soort van hersenbloedinkje krijg, ik schiet er heel even van in de angst, maar ik houd mezelf krampachtig bezig om te bevatten wat er gebeurt.
  Ik probeer op adem te komen en laat dan alles los, op dat moment zakt de energie verder omlaag en hij gaat voorbij mijn hart en op de hoogte van de navel stroomt de energie vol in mijn buik die zich helemaal vult.
  Dan probeer ik mijn vrouw te vertellen wat ik mee maakte en hoe ik dit ervaarde we hebben het samen besproken, ik heb toen ik weer ging voelen met mijn hart het volgende verwoord, de energie maakte ruimte door mijn hoofd en nam daar nog wat blokkade`s mee dat zich even liet voelen als een hersenbloeding of het wegvallen van bewustijn.
  7 dagen later lig ik in bed en word wakker, op dat moment vult mijn hele lichaam zich met energie (Licht) en ik herken deze energie weer van 7 jaar geleden toen ik snachts een onbewuste uittreding had.
  Maar nu voelde ik het terwijl ik wakker was, ik voelde weer de energie die je ook voelde als je kind was, je tomeloze energie en elke dag er zin in hebben, ik dacht hé wat is dit, maar ik riep zachtjes naar mijn vrouw maar die mompelde dat ze moe was en of het niet tot morgen kon wachten.
  Ik dacht ja laat ik nu eens rustig blijven liggen en kijken wat er gaat gebeuren.
  Op het moment dat ik rustig ga liggen zie ik terwijl ik wakker ben volledig het schoolplein ,waar mijn kinderen op school zitten.
  Ik en mijn vrouw worden zeker omdat wij niet hier uit de buurt komen altijd bekeken als een soort vreemde eendjes, zeker nadat wij een aantal keren onze visie hebben gedeeld met mensen die erom vroegen, dit een zekere angst heeft opgeroepen bij mensen als je ze verteld hoe jij het ziet en ervaart. Zeker als je verteld dat alles door jezelf is gecreëerd en dat je er invloed op hebt door je bewustzijn er op te zetten.
  Maar ik sta op het schoolplein en zie dat ik alle mensen al ken vanuit eerdere levens, maar nu zie ik dat deze mensen 2000 jaar geleden ook al in mijn leven waren en in dat van ons gezin.
  Het waren Romeinen die ons hebben achtervolg en opgejaagd in de tijden van christus en de essenen. En zelfs nu hebben hun kinderen nog steeds namen uit die tijd, ik laat de namen weg uit privacy. Maar het gaat er nu niet meer om welke rollen we hebben gespeeld maar dat we elkaar weer gaan herkennen en onszelf ook weer kunnen gaan helen zodat we eindelijk vanuit eenheidsbewustijn kunnen gaan leven. Maar ik zag op het schoolplein dat we binnenkort elkaar ook weer gaan herkennen en dan is het leuk zeker omdat er een hele fijne liefdevolle energie in ons allen aanwezig zal zijn die enorm helpt met het Erkennen en herkennen zodat we alle delen weer van onzelf kunnen omarmen en helen. Ik kon heel even onder het gordijn, of sluiertje kijken en zag wat er heel snel aan zit te komen.
  Maar het is ongelofelijk als je ziet van hoe ver we zijn gekomen en waarin we ons nu bevinden.
  Nog een paar nachtjes slapen en dan worden we echt wakker uit onze winterslaap!
  Hier hebben we het allemaal voor gedaan!!!!

  1. Dankjewel voor het delen Raymond, maar ook heel erg bedankt dat je het de ruimte geeft die het nodig heeft, mijn overtuiging is dat er daardoor heel veel liefdevolle energie vrijkomt die de mensheid en de Aarde Helen. Zelf denk ik dat dit het Christusbewustzijn is, het bewustzijn dat alles doorstroomt en dus het Licht doorgeeft aan een ieder die het ontvangen wil. Mijn affirmatie is sinds kort deze: “Ik vraag hierbij aan de Allerhoogste, aan AL-DAT-IS om het hoogste en grootste welzijn voor de hele mensheid en voor de Aarde en voor alles wat leeft binnen dit mooie Universum.”
   Veel plezier de komende tijd en geniet er van en groet van ziel tot ziel, Alice

  2. @ Alice,

   Ik ben het zeker met je eens dat het het Christusbewustzijn betreft dat mij heeft doen ontwaken.
   Maar de christusenergie is ook Liefde en Licht enz..
   Wij zijn allen het christusveld en het christusveld is ons allen voor een een voor allen!
   Het dualiteiten spel was best leuk om te doen!
   Maar nu ik het spel ken wil ik graag ook eens wat anders…….

  1. ” Hoewel de Kamer er afgelopen week van het democratische modderbloedje Pechtold geen debat aan mocht wijden omdat het maar om ‘voorlopige conclusies’ ging, ”
   daar wordt weer wat duidelijker wat Pechtold op dat Bilderberg tripje deed.

 6. Zodra je je werkelijk gaat verdiepen in deze materie krijg je het Spaans Benauwd . Dan blijk je dus werkelijk een stukje bezit te zijn van een vreemd clubje dat hier heeft besloten met de skepter te zwaaien en zichzelf boven de wet te plaatsen . Uiteraard een wet die hen dient .
  Het idee dat je iets kan bezitten blijkt dan ook het hondje van Obelix te zijn . Zolang je je netjes gedraagt mag je een hoekje grond gebruiken en er wat stenen opstapelen , uiteraard wel weer tegen betaling zodat je je nooit van het geldsysteem kan ontworstelen . Stel dat ze je een heffing opleggen van 1000 euro , dan kan je die niet in natura betalen . Moet je eerst voor naar de markt om je goederen te verhandelen , daar heb je vergunningen voor nodig , en vervoer . Als je uiteindelijk voldoende hebt verkocht om die 1000 euro te kunnen betalen en alle andere bijkomende kosten dan mag je eerst de helft van de winst aan belastingen afdragen en kan je met het restant de andere belastingen afdragen . Ben je dus de hele tijd bezig geweest om je lijfeigenen te betalen !! Slim systeem hè ?

  1. HAha, hoe serieus het onderwerp ook, dat is een grappig voorbeeld mbt het niet in natura mogen betalen… 🙂

  2. Alles bij elkaar is het gewoon een ‘Catch 22 ‘ http://nl.wikipedia.org/wiki/Catch-22_(logica) , ook al streef je er naar om volledig soeverein te zijn , zit je nog in het systeem .
   Ozb , gemeentebelasting , waterschapsheffing en zorgverzekering tellen op tot minimaal 2000 euro . Als jij in je hutje op de hei van wat je kweekt en verzamelt wilt leven dan moet je toch die 2000 euri neerpoepen .
   Aangezien je die niet in zelfgekweekte organische pompoenen kan betalen moet je het systeem in en daarmee nog meer kosten maken , ieder burocratisch papiertje heeft een stempel van Hare Graajestijd , ook je rijbewijs staat op haar naam . Saluut !! Pfffff , FU !!
   Soevereiniteit is wat dat betreft gewoon een sprookje , leuk om je naam in kleine letters op de belastingaanslag te zien , betekend dat je niet meer geclaimd kan worden volgens de maritieme wet , zie ginds komt de stoomboot …
   In bijbelse tijden klaagde men over de tienden belasting ( 10% ) begin nu maar met 21% btw (één zesde dus ) en daarna nog een keer 40 procent plus alle andere belastingen .Komt er gewoon op neer dat ruim 60% van je inkomen naar het grote bordeel gaat , genaaid zonder te zoenen .
   Ik sluit me aan bij Marcel 5WD40 , soevereiniteit vind je in jezelf , niet door met hun regeltjes mee te gaan en een illegale claim terug te claimen , contradictio megalos . Anarchie is het niet erkennen van de heerser/ster . No Arch of het nu een Archangel Magnetron of een monarch is , back where they belong : To hell with them

  3. cozmic je brengt zoals gewoonlijk weer mooi onder woorden wat ik voel, maar altijd veel te lief wil brengen. You’re a beautiful basterd! Respect.

  4. @ Cozmic 7.2. Ik klaag absoluut niet, integendeel, maar kun je je voorstellen uitgaande van die 60% dat ik wel eens het gevoel heb als ik ’s morgens alleen naar mijn werk rijdt, dat het gezelschap dat virtueel met mij meerijdt mijn auto aardig vult 😉

  5. @ dick
   Wat mijn auto vult kan me niet bommen , das materie! Wat mijn hart vult dat telt en dat zijn jullie, dankjewel allemaal voor jullie kameraadschap!

  6. Grapje, Marcel, ik deel met heel veel plezier. Ik voel dat er in overvloed is en dat ik heeeeel goed ben bedeeld, dus je zult me nooit horen klagen. Ik voel me ook in mijn hart en ziel ook met jou en de anderen verbonden 🙂

  7. Ineke , ik ben al bijna 25 jaar zelfstandig ondernemer , ik weet wat we afdragen , het is vaak een dunne lijn bewandelen tussen winst op papier en wat te spenderen hebben . Gewoonweg belachelijk eigenlijk hoe we elkaar moeten uitmelken om enigszins normaal een boekhoudjaar positief af te sluiten . Zodra het met het bedrijf wat minder gaat vanwege gezondheidsredenen hang je echt in de voorportalen van de hel .
   Ik ga er maar niet verder op in anders word ik weer ouderwets pissig . 😉

  8. @ Cozmic, hoezo bullshit? Ik ben helemaal alleen, heb geen vrouw, heb geen kinderen en toch deel ik graag meer dan 60% van mijn inkomen, zeg maar rustig meer dan 80% van mijn inkomen met anderen ,als je alle gemeentelijke, provinciale belastingen, accijns op brandstoffen e.d. ook meeneemt. Wat is daar voor bullshit aan???? Ikke niet begrijp!

  9. Ik vind het alleen heeeeeeeeeeeeeel erg jammer dat deze GELDSTROMEN via overheidsinstanties lopen, die dagelijks bewijzen dat ze niet op een effectieve en efficiente wijze met deze geldstromen kunnen omgaan. De overheid zou dienstbaar moeten zijn aan de burger, ik heb echter het gevoel meer en meer dat het precies andersom is. Zij vinden dat we er voor hun zijn en ons slaafs moeten voegen naar wat zij van ons willen! Als je dat bedoelt, dan raak je me! Ik geloof er echter heilig in dat we een tijdperk ingaan waar er geen overheid meer nodig zal zijn en waar de geemnschap zichzelf weer zal gaan besturen in dienstbaarheid aan lekaar. Je ziet het nu al en in de komende jaren zul je het nog veel meer gaan zien, dat er initiatieven uit de gemeenschap zullen komen op veel fronten, waarbij de overeden geheel buiten spel komen te staan!

  10. Cozmic, ik wil je nog 1 ding zeggen. Ik heb mijn hele leven hard gewerkt en veel geld verdiend. Maar ik heb ook al dat geld uitgegeven, en veel gedeeld met anderen. Het bedrijf waar ik voor werk staat er op dit moment heel moeilijk voor en ik ben, samen met het management, heel hard aan de slag om het overeind te houden. Ik knok voor het behoud van de werkgelegenheid voor die meer dan 60 werknemers, die vaak wel nog jonmge gezinnen hebben en die sterk afhankelijk zijn van hun inkomen uit het bedrijf. Denk je nou echt dat ik me ook maar 1 moment zorgen om maak wat er met MIJ gebeurt als ik mijn baan verlies? Het kan zelfs zijn als dat gebeurt dat ik niet eens meer op zoek ga naar vervangend werk, maar nu echt mijn eigen dromen ga volgen, ook als dat betekent dat ik heel weinig inkomenzal genereren. Ik heb dan geen mooie lease-auto meer, kan mijn geweldig mooi,onder architectuur gebouwde vrijstaand huis verkopen en moet me misschien terugtrekken in een caravan! Denk je dat dat scenario me ook maar 1 spoortje van angst inboezemt? Echt geen enkel moment, ik voel me wat dat betreft sterker dan ooit en voel/weet dat alles wat is en wat komt alleen maar ten goede komt van mij en het groter geheel. Ik ben blij dat ik in deze Tijd mag leven en onderdeel mag zijn van het Grotere Plan!

  11. Dick, ik geloof je wel. Ofwel je uit een sterke positie deze conclusie voor jezelf trekt. Iedereen die op dit moment schulden heeft is eigenlijk in dit systeem on-vrij. Dan wordt over je bepaald. Beter geen schulden hebben. Wie ´ziek, zwak en misselijk´ is zal ook meer afhankelijkheid voelen.
   Vrij ben je als je vrij van angst bent…en wie is daar helemaal vrij van?

  12. Monica, angst bestaat niet, het is een bedenksel van je brein. Het is je ego, die jouw daarin gevangen probeert te houden Als je er naar durft te kijken, het spel doorhebt, dan lost het vanzelf op en voel je eenheid

  13. @Cozmic 7:Anders willen ze wel een kindje van je opeisen of zo! Misschien gaan we zelfs daar (weer) naar toe. Totale feodale toestand.

  14. @ Monika, ik begrijp niet helemaal goed waarom je stelt dat schulden onvrij maakt. Als je een schuld aangaat dan doe je dat in de regel helemaal uit vrije wil. het heeft vaak met onze eigen Heb-zucht te maken. Wij willen een bezit ( bijv een huis of een auto etc) en hebben zelf niet het geld om te betalen en gaan daarvoor een schuld aan. En er is dus een andere partij (vaak een bamk) die iets van obns te vorderen heeft. Zo kan ik je wel vertellen dat ik nog een schuld heb van meer dan 3 ton, maar dat zegt niets over of ik me nog on-vrij voel of niet. Ik denk alleen dat de Bank zich een beetje zorgen gaat maken als mijn bezit lager wordt dan 3 ton. Begrijp je wat er aan de hand is? Als de bezittingen verdampen bijvoorbeeld de huizenprijzen gaan fors naar beneden), dan is er maar 1 partij die zich echt zoregn mag maken. Dat zijn de Banken en dat zijn nu juist instellingen waar ik geen enkel medelijden met heb.

   Als ik tegenwoordig die reclames hoor van bepaalde banken hoe ze hypothecaire leningen aanprijzen met aflossingsclausules en daarbij aangeven hoe goed dat wel niet is voor ons als consumenten, dan moet ik spontaan braken. Nog geen paar jaar gelden waren alleen maar constructies in zwang bij de banken om aflossingsvrije hypotheekconstructies aan te prijzen. Hoe hypocriet kun je zijn? Ze proberen alleen maar hun eigen hachie te redden, omdat zijn ook wel inzien dat bij verdere verdamping van bezittingen (onroerendgoed e.d.) de banken en hun aandeelhouders echt aan de beurt zijn.

  15. @ Dick 7.9 . Ik had er nog een verhelderend verhaal achter geschreven ( dat had dus 7.9 moeten worden ) maar vanwege een INTERNAL SERVER ERROR verdween dat in de astrale digitale mists of Avalonië . Uiteraard gevolgd door een kleine spirituele verbale invocatie mijnerzijds . In het kort strookte dat verhaal wel aardig met wat jij later neerpende , volledig gevaccineerd tegen herhalitis dus .
   Ik heb inderdaad gelezen dat Herr Adolf Hein eenzijdig afgekondigde betalingskortingen van zo’n 2% er aan het doordrukken is vanwege zijn groeistuipjes en dat dat menig leverancier de kop kan kosten . Zieke koloniale aarswormen zijn het . De tijd zal het leren of dit spel doorgezet zal en kan worden .

  16. @ Cozmic en Dick:
   We zouden nog heel lang over en weer kunnen reageren over de slavernij van dit staatssysteem. De kernvraag van mijn artikel is niet anders dan of je eigendom van dit systeem wilt blijven. Marcel W in 5D geeft daar heel navolgbaar zijn eigen visie op. Respect! Meerdere lezers hier zullen er goed over nagedacht hebben.
   Miljoenen andere burgers hebben zich nog niet losgescheurd van de “realiteit” van Goede Tijden, Slechte Tijden en de andere avondvullende Tell a Vision (TV) vermakelijkheden.

   Pieter Stuurman omschreef het hier op http://www.argusoog.org/macht-en-vrijheid/ heel mooi: “De enige manier om eindelijk de verschrikkelijke gevolgen van macht, die de mensheid al zo lang teisteren, te stoppen, is op te houden die macht te voeden en in stand te houden, en dat kan alleen door te stoppen met geloven en gehoorzamen.” Die vraag mag een ieder zich stellen en dat is een wezenlijke andere dan je binnen het persoonlijke domein van spiritualiteit “soeverein” voelen.

  17. @ Monika, dat van vrij zijn van angst houdt me wel bezig. Ik heb hier op wtk eerder uitgebreid er over gesproken dat ik jarenlang in de greep werd gehouden door fobische angsten, zo erg dat de huisarts me 10 jaar geleden vertelde dat om een enigszins “normaal”leven te leiden ik voor altijd anti depressiva zou moeten. Het zou bij mij genetisch bepaald zijn. Ik heb me daar echter niet bij neergelegd en heb geweigerd om ze te slikken. Ik voelde dat de angsten voortkwamen uit diepe trauma’s. Ik heb ervoor gekozen om naar binnen te gaan en naar de angsten te kijken. Succesievelijk ben ik de laatste jaren bewust geworden van bepaalde patronen, die voortkwamen uit voorouderlijke lijnen. Ik heb me energetisch los kunnen maken van mijn ouders en voorouders en de enorme agsten en paniekaanvallen zijn verdwenen. Ik ben er “vrij”van!

   Echter, nog niet alles is geheeld. Ik voel nu nog dat mijn IK (mijn ego) zich er tegen verzet dat ik mij altijd Een voel. Op een of andere wijze wil de IK nog steeds de controle houden en kan het nog niet volledig over-Geven. Hoe voel ik dat? Ik voel het niet meer in de vorm van ANGST uit onverwerkte emoties. Die zijn gelukkig verdwenen! Ik voel het nog vaak in de vorm van Energie ophopingen in mijn hoofd. Vaak wordt ik me daaar al van Bewust en kan het dan in een “split second” veranderen. Ik voel dan dat ik het ineens laat lopen (het Over-Geef), dat dan mijn Ademhaling weer vrij zijn gang gaat en dat er Rust komt in mijn lichaam en in mijn geest. Ik voel me dan werkelijk Vrij.

   Ik voel dan totale Vrijheid en voel me dan een Rebel worden.

   ” I’ve got freedom, brother”

   http://www.youtube.com/watch?v=y-WgDKwzLxo

   Trouwens, we zitten op dit moment in de 13 daagse Tzolkin golf van de Gele Krijger. Dat is de golf van de Innerlijke Leiding. Ik was afgelopen maandag op een “tijdbelevingsavond” (dat gaat over de natuurlijke tijsbeleving, de 4de dimensie) en daar werd de energie van de Gele Krijger ook aangeduid als de energie van de Rebel.

   http://www.1320em.nl/webpaginas_dagenergien/kin_200.htm

   “Hoe Transformeren we onze Angsten tot een Innerlijke Kracht?”

   “Hoe worden we Stuurman/vrouw over ons eigen Leven?”

   Ik voel me al vaak weer een Robin Hood 🙂 Ik hoop dat jij ook meer en meer het totale gevoel van Vrijheid mag ervaren!

  18. @ Dick

   Jou verwoording van alle ’tekst’ maakt mij vandaag weer een stuk gezonder, het geeft weerklank aan een stukje opportunisme dan aan wanklanken van angst. Zou wel kunnen bewerkstelligen aan feiten hoe zou het zijn om geen ‘angst’ meer te hebben omdat je ‘geen angsten’ meer hebt, is angstig toch? Zie angst maar als een New-Age Trefwoordje, morgen hebben ze weer een verbeterd LOi woordje in op rakeling.

   >>>Huiverig<<< 🙂

  19. @ Paul, als je het gevoel hebt dat de Verlossing van boven moet komen, dan kan 21 december wel eens een grote teleurstelling betekenen. Je zult je toch echt zelf moeten Verlossen (uit je eigen gevangenschap bevrijden, jezelf helen)! Anders blijven we slaaf van ons zelf en zullen we ons niet bevrijden uit wat we noemen “ziekte” of “angst”. Het is allemaal een grote illusie!

  20. @ Luca 7.19, je stelt dat de kernvraag blijft of je eigendom wilt blijven van dit systeem. Daar kan ik volmondig “nee”op zeggen. Ik geloof alleen dat het systeem vanzelf gaat imploderen, als er voldoende “lichtkracht” op deze aarde tot wasdom is gekomen. Hier ligt voor mij ook de betekenis van de “144.000”. Dus, in aanvulling op mijn vorige reactie richting Paul geloof ik er Heilig in dat hoe meer mensen zichzelf Bevrijden, zichzelf Verlossen van hun eigen Juk, hoe meer deze Lichtkracht hier op aarde gestalte gaat krijgen!

 7. @ Luca; van dinter
  Natuurlijk bewonder ik jullie doorzettingsvermogen om het soevereinsbewustzijn te stimuleren in alle mensen . Echter hoe sta je tegenover het feit dat soevereiniteit onvervreembaar is en derhalve dus niet kan zijn afgepakt , tenzij met persoonlijke toestemming?
  En dan nog een vraag betaal jij geen belasting meer zodat je niet meebetaald aan die zaken waarvan je het bestaan niet wenst? m.a.w. betaal je nu niet mee aan de oorlog in afghanistan?
  Hoezo zou je staatsburger zijn als de staat der nederlanden staatsrechtelijk niet eens bestaat?( zie red de republiek.nl)
  http://www.unitynet.nl/nieuws/2012-9/start.htm
  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2012/09/03/de-vrede-van-wageningen/
  Hoe sta jij tegenover het gegeven dat als je je soevereiniteit claimt middels de weg die jij aangeeft je dat systeem als zodanig dus wel erkent? Je erkent dan dat je soevereiniteit ook is afgepakt en dus een verhandelbaar goed is, of zie je dat anders?

  1. @ Marcel: ik zal je vragen zoveel mogelijk in volgorde proberen te beantwoorden. Getuige je reacties over en weer met Guido spreekt het topic je blijkbaar aan. Dat doet mij vreugd en jouw vragen ook, want ze zijn wezenlijk in het voortschrijdend inzicht, wat het 1 jaar jonge claimproces in Nederland zeker nog nodig heeft.

   1) Juridisch gezien is onze soevereiniteit, hoewel onvervreemdbaar, toch afgepakt in die zin, dat we al decennialang behandeld maar ook opgevoed worden alsof wij onze naam zijn, terwijl vertegenwoordigers van de Staat zich gedragen alsof zij met het wetboek in de hand zeggenschap over ons hebben. (“In naam der Wet…..” “In naam der Koningin….”) Ik kan niet anders concluderen dan dat er autoriteit over mij geclaimd èn uitgeoefend wordt.
   2) Ik betaal geen directe belasting meer (wel accijnzen en BTW op levensmiddelen, etc.), maar ben in overleg op hoog niveau voor zowel de soevereine mensbeweging als voor mij zelf in overleg binnen de Belastingdiensttop. Het streven is om een soort mutiple choice bijdrage me maken, waar soevereine mensen kunnen aankruisen aan wat wel en aan wat niet bijgedragen wordt. Voor mezelf ben ik bezig om vrijwillige bijdragen gericht te kunnen afdragen.
   3) De Staat is mijns inziens sinds 13 mei 1940 onwettig. In de dagelijkse realiteit is met veler instemming de Staat nog steeds actief en “legitiem” en voor dat gegeven kunnen we de ogen niet sluiten.
   4)Ware soevereiniteit is onvervreemdbaar uiteraard en wordt van binnen beleefd, zoals al eerder gezegd. Maar de realiteit blijft dat in het juridische aspect, wat diep ingrijpt in het menselijk bestaan (belastingplicht, identificatieplicht, Codex Alimentarius, zorgstelsel, etc.), wij behandeld worden als slaven en horigen.

   Ik kijk uit naar jouw reactie en dank je voor je goede vragen.

  2. Luca; van dinter
   Allereerst bedankt voor je snelle reactie. Ik moet dit eerst even op mij laten inwerken alvorens ik hier verder op reageer( wil er geen welles nietes spelletje van maken .) En je hebt gelijk het gegeven intrigeert mij heb ook een tijd gedacht om op dezelfde wijze als jij mijn soevereiniteit te claimen maar heb daar om de reeds genoemde redenen van afgezien en gooi het nu dus over een andere boeg. Ik kom hier nog verder op terug.

  3. Het klopt wat Luca stelt.

   Op basis van art. 21.1 en 21.2 van de grondwet heeft afgevaardigde Wilhelmina en dhr. B. Lippe Biestervelt met de vlucht naar London met het meenenmen van de regering, de zetel verplaatst buiten het Koninkrijk. Dit is per krantbericht ook nog eens door Colijn bevestigd .
   Zodoende heeft het Koninkrijk zicht automatisch opgeheven.

   Automatisch heeft gen. Winkelman tot zijn arrestatie in mei 1940 het gezag nog even over nederland gevoerd. op 18 mei heeft Seys Inquart een Duits Burgerlijk bestuur gevestigd in opdracht van Hitler.

   Officieel vallen wij nog steeds onder het Duits burgerlijke bestuur.
   Iets wat per aug.1990 is gewijzigt na die Wende in 1989 is bij conferentie te Parijs zelfs de Bundes Republiek Deutschland opgeheven en zijn we terug naar de status van voor 1937.

   DIE WEYMAR REPUBLIEK.

   Per WOB heeft Luca aan J P Balkenende verzoek gedaan aan het gratie gods.
   in 2009. De geratificeerde rechte van Lissabon in 2009 kunnenn door art.120.art.60 en art.65 niet nageleefd worden.

   Waarschijnlijk kunnen Luca en Ad van Rooij je hier meer duideliukheid over geven. Overigens was het A.Donnner die zich onrechtmatig heeft gedragen inzake de grondwet’s wijzigingen. In 1953.

   Zodoende kon door Bernard samen D. Rockefeller de Bilderberg worden opgericht.

   Bovengenoemde zijn ook grootaandeelhouders binnen de Royall Dutch Shell.
   Op zijn beurt is Royall Dutch Shell samen met Standard OIL(rockefeller Foundation.e.d.) weer groot aandeelhouder binnen de FEDERALL RESERVE ACT. De basis voor de private dollar.

  4. @Luca; van Dinter
   Luca zo als je misschien al hebt gelezen in andere postings van mij ben ik nog steeds bezig met het gegeven van soevereiniteit.
   Ik denk dat het op het volgende neerkomt .
   Jij bent op het fysieke vlak bezig een doel te bereiken dat ik zeer waardeer.
   Ik doe datzelfde alleen vanuit de optiek dat een verandering in het energetisch vlak een verandering in het fysieke vlak zal laten zien.
   Beide manieren hebben invloed op elkaar en zullen elkaar versterken, dus ga vooral door met je manier van de verandering ‘handen en voeten’ te geven, dan doe ik hetzelfde op mijn wijze. Immers beide manieren raken het bewustwordings effect bij mensen, en roepen op tot het stellen van vragen over soevereiniteit. En dat is waar de verandering begint!

   groet marcel

 8. @Marcel: In essentie heb je gelijk, namelijk dat we allemaal soeverein zijn en van daaruit kunnen handelen. Dat jij je daar bewust van bent en nog een paar honderd mensen … top!

  Maar dan die overige miljoenen ‘nederlanders’?!

  Leg aan zo iemand jouw verhaal uit en meer dan 50% begint hard te lachen om wat je zegt … gewoonweg omdat jouw visie buiten hun belevingswereld valt. De resterende groep mensen begrijpt mogelijk jouw visie wel en vindt het een mooie gedachte, maar kan het nog niet zo leven.
  Dus wat doen we met die mensen, laten we die gewoon de ‘sheople’ blijven?

  Van die mensen zijn er namelijk ook die de functie diender hebben aangenomen en vervolgens valt er met hun niet meer te praten … behalve op linkerhersenhelft niveau en regeltjes opdreunend.
  En die mensen kun je dus makkelijk overtuigen door hun eigen regeltjes voor de voeten te werpen … want daar moeten ze wel stil van worden, om vervolgens hun eigen regeltjes te accepteren en dat jij vervolgens gewoon jouw weg gaat (/kunt gaan).

  zolang je die regels niet op hun manier aan ze voor kunt leggen (ofwel je inleven in hun wereld), is de kans vrij groot dat zij zich ook niet in jouw leven gaan inleven en je dus hard in je gezicht zullen uitlachen vanwege je ‘zweverige prietpraat’ (let wel, dit is wat ik verwacht dat zij het zullen noemen) … wat dus op enig moment in zal houden dat je je ofwel aan hun regels zult moeten gaan houden of dat zij je dwingen.

  En dus is het wel handig om deze stappen te doorlopen … je kunt dan namelijk in hun bewoording uitleggen waarom zij geen rechten over jou hebben, alsook het in hun ogen ‘officiële bewijs’ van jouw soevereiniteit aanleveren.

  Maar goed … ieder z’n eigen natuurlijk.
  Als jij gelooft dat ze jou niks zullen doen omdat jij dat niet zo voelt/ziet/denkt … dan is dat mooi!
  Ik dek me liever aan twee kanten in 🙂

  Een happy 12-12-12 en 21-12-12 gewenst!

  Namasté,
  Maarten
  In Lak’ech

  1. Maarten ;vdf lusink
   Zoals je wel hebt gemerkt spreek ik voornamelijk voor mezelf, wat de andere miljoenen nederlanders daar van vinden is niet zo interressant.
   Ik snap je betoog volledig en kan ook wel meegaan met je denktrant, echter we benaderen de zaak beide vanaf een andere kant( wel met hetzelfde doel heb ik zo het idee).
   Ik moet eerst even een zienswijze poneren om duidelijkheid te geven van de redenen van mijn uitgangspunt.
   De wereld zoals wij die zien is slechts een ‘gestolde’manifestatie van het energetisch veld dat deze wereld is. Je kunt vanaf verschillende kanten veranderingen aanbrengen in die wereld beleving. Verander je het energetisch veld zal dat zijn uitwerking op de zichtbare wereld laten zien ( dit is wat er vaak met het gebruik van symbolen enz. gedaan wordt). Anders om werkt het ook veranderingen in de zichtbare wereld hebben hun weerklank in de energetische kant( kijk maar hoe levensstandaard invloed uitoefend op geestelijke ontplooing)
   Nu de verandering die ik wil bewerkstelligen. Ik ga vanaf het energetisch veld beginnen , als eerste dien ik te begrijpen wat soevereiniteit is. Waar kun je het krijgen of heb je het al en zoja vanaf wanneer dan.Daar begon mijn verwarring al , hoezo zou ik mijn soevereiniteit moeten terug claimen als ik ervan overtuigt ben dan het een niet te stelen soevereiniteit is? De geestelijke soevereiniteit die ik koester is niet af te pakken ( hooguit een weinig te frustreren op het materiele vlak) Sterker nog ,ga ik bij het systeem dat mijn soevereiniteit zou hebben gestolen deze terug eisen , accepteer ik het feit dat ik mijn soevereiniteit kan verliezen!. Ook conformeer ik mij dan aan dat systeem dat dingen doet die imo niet kunnen. Nee ik heb besloten het geen aandacht te geven en mij lekker soeverein te voelen en die gedachte ook uit te dragen( ondanks de vele materiele aanvallen op die soevereiniteit) Het is zoiets als de gevangene die stelt zijn geestelijke vrijheid nooit op te geven al zit zijn lichaam gevangen. Imo zal als genoeg mensen hun soevereiniteit beseffen op het energetisch vlak ,soevereiniteit in de zichtbare wereld ook weer de normaalste zaak van de wereld worden.
   Gelukkig zijn er ook nog mensen vanuit die werkelijke wereld bezig om dat doel te bereiken , ik denk dat dat alleen maar helpt het bereiken van die doelstelling te bespoedigen.

 9. Leuke bende…al weer een stukje vrijheid en autonomie kwijt, de meeste landen binnen Europa moeten nu naar de pijp van de centrale bank dansen wat de economie aan gaat… maar de economie is in het kapitalisme alles. Nederland (net als andere landen) helpt zich zelf bewust of (en) onbewust naar de filistijnen. Het spel wordt uitgespeeld.
  Mijn hoop raakt ergens op. Dan maar weer naar het grotere plaatje…

  1. @ monika
   Het oude kan niet blijven, het zal vervagen en verdwijnen, dan is er ruimte voor nieuw .Hang niet aan het oude en wens het niet hersteld. Het heeft de uiterste houdbaarheids datum reeds lang overschreden en moet ruimte maken voor het nieuwe.

  2. Hier is het beter 🙂

   Marcel…het gaat ergens langs me heen…maar ik vind het jammer voor de mensen want er komen eerst nog harde tijden aan…is meer een gevoel en ik kan het niet beredeneren. Het is een proces Marcel en we zitten er midden in…er is geen tijd alleen het moment, voor mij dan. Bewustzijn en inzicht kan helpen.

  3. @ Monika: Zojuist reageerde ik ergens halverwege de vorige pagina met reactie met een verwijzing naar een artikel van Pieter Stuurman op http://www.argusoog.org/macht-en-vrijheid/ met daaruit het citaalt: “De enige manier om eindelijk de verschrikkelijke gevolgen van macht, die de mensheid al zo lang teisteren, te stoppen, is op te houden die macht te voeden en in stand te houden, en dat kan alleen door te stoppen met geloven en gehoorzamen.”

   Voor mijn gevoel raakt Pieter hier de essentie. Linksom of rechtsom, de vraag aan het slot van mijn artikel is welke pil jij kiest. Rood of blauw. Het discussiëren of er een andere vraag gesteld had moeten worden, lijkt me niet aan de orde. Je wilt eigendom blijven van een verwerpelijk systeem. Of je wilt dat niet en maakt je daar los van. Eenvoudiger dan dit kan haast niet. Figuurlijk gesproken zou Guido dan kunnen stoppen met Want To Know, want de soevereine mensen zijn al los van het systeem en Weten. En voor wie eigendom van het systeem wil zijn, hoeft niet te klagen en wandaden van dit systeem aan te klagen of publiekelijk krokodillentranen te plengen.

  4. @ Luca 🙂
   Ik heb me nooit ooit als deel beschouwd van dit systeem…anders zou mijn leven anders zijn verlopen of had ik andere keuzes gedaan.
   Ik voel me vrij en toch houd ik ergens mijn hoofd erbij. Dwz ik denk dat het geen kwaad kan slimmer te zijn dan de systeembedenkers. Als je het hebt doorzien, dan trap je er niet meer in…maar je ziet er wel anderen nog in trappen.
   Prachtig jouw tell-a-vision… Haal al deze ‘manipulatoren’ weg en je hebt een compleet andere maatschappij.
   Ik heb echt respect voor jou en je werk, maar dat wist je al. Alles goeds, Monika

  5. stel nou ik ben de mol en ik ga schuil onder het motto van goedentierenheid en roep mensen om zich bij mij te registreren als ‘soeverein’, aardige database om uit te leveren aan ‘het systeem’ niet waar? Mooie aanleiding om eens een diep gravend gesprekje met jou te hebben Moon, ik heb vandaag mijn zoveelste persoonlijke Mail barrière op een rij eindelijk weer eens doorbroken, na weer zo’n ellendige 2 maanden persoonlijke kokon ‘blokkade’, van alles en iedereen, doet me erg pijn, ik zag je ‘Hallo’ briefkaart Moon en werd meteen Vrolijk en opgelucht, ik ga je antwoorden Jippie, hoe zit het met de ‘vriendenkring’ van Arend die hem hebben laten zakken door deurwaarder gerechtsbevelen Post achter te houden en zooh? Is het een gerucht of een vreemd feit? Ook mijn gewone postbus heb ik weer eens 2 maanden dicht gelaten, met het risico op problemen, ik heb weer eens geluk gehad, Vanaf vandaag ga ik een ‘militaire’ check lijst met de hand geschreven bijhouden, dagelijkse dwangmatige check van inkomende elektronische en papieren post, in deze tijden kan men niet meer ongestraft geestelijk en lichamelijk 8 weken vrijuit van huis, die tijd is voorbij, geweest, zelfs voor mij, andere tijden, militaire discipline kan ik zo van stal halen als defensief arsenaal, die tijd is nu gekomen, verNederland Let op Uw zaakjes in het groot en in het klein we worden verpatst en verhuurd waar we bij staan… Mijn pa persoonlijke gedeeltelijke zaakwaarnemer heeft nog steeds het idee dat de Linda de Mol debielen tv avond in avond uit hem niet dom kan krijgen, helaas heb ik het tegenovergestelde Vandaag aan Hem gedemonstreerd, er was ooit voorspeld dat Hij de ontwikkelingen zou onderschatten, het is bewaarheid geworden, nu de aangebrande huiselijke gebakken peren nog wegwerken, een hele klus, all dressed up en nowhere to go…

   Boudewijn de Groot – Een Wonderkind van 50
   http://www.youtube.com/watch?v=pkDzCO5melc

  6. @ Hyperalert:
   Je hebt natuurlijk helemaal gelijk. Binnen de Vrije Mens wordt ook wel eens gnuivend opgemerkt dat ik de ideale AIVD-mol zou zijn met al die honderden gegevens in de database. 🙂
   Tegelijkertijd realiseren we ons dat 100% zekerheid niet bestaat in 3D . Guido zou mijn artikel nooit geplaatst hebben als zijn intuïtie hem gewaarschuwd zou hebben dat er “iets” niet deugde aan…

   Het persoonlijk drama van Arend blijft heel wrang. De prijs voor het boven het maaiveld uit steken van je hoofd, is soms heel hoog. Maar ook daarover is het laatste woord niet gesproken en wordt buiten het blikveld van internet hard gewerkt. De deurwaarder Incassade BV is inmiddels aangeklaagd bij de beroepsorganisatie, evenals de achterliggende advocaat van Keizerhof.
   Soms is het echter heel lastig om feiten, emoties en overtuigingen uit elkaar te houden. Daar hebben ook soevereine mensen mee te maken (” ’t zijn net mensen… :-)” ).

   Het staat je overigens vrij om mij persoonlijk te ontmoeten. Elkaar rechtstreeks in de ogen kijken, helpt altijd.

  7. nou Luca je bent Welkom en ik geloof jou, een schone lei elke dag van mij krijg je die onomwonden zonder voorbehoud, stomme verdachtmakingen schiet niet op, af en toe lees ik wat in de Argus slangen kuil, Arend heeft gruwelijke talenten, maar soms moeilijk wegwijs te worden, geen zwart wit gedoe op Wtk, werkt averechts!

  8. Luca de Leeuw hopelijk kunnen wij Wtk’ers van het eerste en laatste uur Arend uit de donkere vergeetput van het enge dierenbos El Pa(y)pal verlossen, dat zou het hardste bewijs voor ons allen zijn, dat we er mogen zijn omdat we niet voor de poes zijn en genoeg kennis en kunde verzameld hebben om een onoverwinnelijk Soeverein GoldenGateWay front te vormen tegen de schaduw wereld.

 10. Marcel…het gaat ergens langs me heen…maar ik vind het jammer voor de mensen want er komen eerst nog harde tijden aan…is meer een gevoel en ik kan het niet beredeneren. Het is een proces Marcel en we zitten er midden in…er is geen tijd alleen het moment, voor mij dan. Bewustzijn en inzicht kan helpen.

 11. Ik wilde graag eens kwijt dat er op dit soort websites zoveel negativiteit wordt uitgesproken.
  Zijn deze mensen niet gelukkig? Moeten zij hier verschillende onduidelijke informatie lezen om hun leven nog wat zij te geven?
  Lieve mensen, u ook hier, ik stuur u positieve energie en wens u toe dat leven met de dag ook genieten kan zijn. Liefde zal altijd overheersen en geen negativiteit over zaken waar we geen directe invloed op hebben.

  1. is toch positief dat je een andere weg kan kiezen dan die de staat voor jou in gedachten had?

   Aan de andere kant, als het mis met je gaat hebben we een vangnet in NL. Dan hoef je niet onder de brug te wonen.

   Maar probeer maar eens aan een kind uit te leggen dat je 10 geeft en maar 2-3 terugkrijgt.
   Je moet dan maar blij zijn met die 2-3. De rest gaat naar….???

  1. Jeetje, ik heb net een nieuwe wasmachine van Samsung, straks kijkt hij in mijn onderbroek.
   Hopen dat hij niet ontploft omdat hij het formaat niet kan lezen..

 12. Wat Luca citeert is heel waar;

  “De enige manier om eindelijk de verschrikkelijke gevolgen van macht, die de mensheid al zo lang teisteren, te stoppen, is op te houden die macht te voeden en in stand te houden, en dat kan alleen door te stoppen met geloven en gehoorzamen.”

  De oncontroleerbare, niet te beinvloeden machten die zo sterk zijn… zijn niet omver te werpen door veranderingen, politieke partijen etc.
  wellicht draagt dat bij; maar aan het einde van de dag gaat het er om;
  accepteer je autoriteit? Of accepteer je deze niet. Accepteer je dan de gevolgen wanneer je besluit de autoriteit niet meer te accepteren?

  Grote vragen. Zo groot vaak, dat weinige er nog wat mee kunnen.
  Maar de grap is; begin klein, stap voor stap; dat is sowieso vrediger en voor jezelf praktischer en daarbij nog dieper; zo ‘saboteert’ ieder de macht in de wortel; want onze eigen wortels schoonmaken betekent ‘de-zieke-machtswortel’ uitroeien.

 13. Yes HART stikke mooi om te lezen en te OER delen…… en natuurlijk allemaal goed vanuit het eigen standpunt………….. het ware wordt geschapen vanuit eigen gedachten… zeker waar…

  Edoch zo bekeken: ik ben niet mijn mind, ik ben NIET mijn gedachten………… en ook niet mijn body……. ik ben de energie van mijn hart ……….. MET DE INSTRUMENTEN body en mind, grappig: ik ben het leven zelf dat gekend wil worden als liefde, energie in alverbondenheid………. hoe soeverein, hoe autonoom, hoe al een, hoe een saam, hoe egocentrische vanuit mijn innerlijke zon….. zo lijfelijk ervaren als een brug achterover of een gezellige kopstand……… wauh wat een bijZONder gevoel en zo anders als gedacht……….. in wijsheid, liefde en licht verbonden…. hartsknffls, Ewald

 14. Ik weet dat dit erg negatief klinkt maar als je verandering wil moet je lijden en dan bedoel ik keihard lijden………ik weet niet of ik wel verandering wil het betekent namelijk zeker mijn dood……..ik klamp me maar aan de gedachte vast…………..`na chaos komt orde`

  Vaak hoor ik ook `er komt verandering er komt verandering`……Ja! waar dan? de verandering moet jezelf doen wachten opdat er iets gebeurt vind ik wel erg lomp door de bocht en lekker makkelijk….zolang jij niets doet gebeurd er ook niets! over en uit

  1. ben ik achteraf blij dat ik een vorm van intense leed gepraktiseerd heb over een uitgerekte eindeloze periode, zou nu voor een katapult effect kunnen gaan zorgen, vandaag was het zover, wet van de terugwaartse remmende voorsprong omgezet in megastappen Voorwaarts, echte eindexamens op persoonlijk oud zeer afgelegd, zoek een pijn locatie op, lichamelijk geestelijk en plaatselijk ruimtelijk, herstel verschuif (shift) de modus operandus naar m’n kern en heel in 15 minuutjes de lijdensweg in m’n achteruitkijkspiegel met vereende geconcentreerde terugwerkende kracht, ik ben naar een bepaald fitness lokaal geweest en heb daar iets artistiekerigs neergezet vanuit mijn kern, met jaren psycho socio kokon autie leed in mijn achterhoofd van tig 15 jaar en meer van weleer vroeger, ik heb er zin in
   Nu, ben net terug, het was hemels en het voelde Geslaagd, Af, Afgewerkt, tijd voor een volgende fase met diep opmerkzaam mededogen voor omstanders en lotgenoten die ik nooit herkend heb, te druk afgesloten met m’n eigen opgeslotenheid vroeger, ik heb er zin in, het is wel eens anders geweest, ik zie er gat in.., vroeger als ik terug kwam was ik om weg te gooien, had mezelf niet goed gevoeld ingesteld dus altijd over of onder bepaalde fysieke grenzen rommelend, nu op het scherp van de snede nauwkeurig en een eindeloos Voldaan Vredig GEvoel, ik straalde het uit en kreeg zelfs Spontaan Gratis de Feedback van een Pro, zomaar, trainen door het afgelopen jaar daar juist niet daar lichamelijk aanwezig actief geweest te zijn, met m’n neus in de frisse buitenlucht continu contact gezocht met mezelf m’n kern,
   nu begint het zoetjes aan mijn tweede natuur te worden merk ik, en vandaag bewezen op oude gronden (fitness lokaal dat al lang bestaat, een lange geschiedenis), er zijn een aantal andere disciplines en locaties waar nog oud zeer ligt van mij, ga ze methodisch stap voor stap voor de geest halen de komende tijd en zo mogelijk zelfs fysiek bezoeken, er zijn nog meer veranderingen die ik in mijzelf bemerk, ik voel me niet meer overbodig te veel, ben ineens vrijwel niet meer verlegen, ben niet overdreven nerveus meer, voel geen ontevredenheid, voel me niet meer zo uitgeput, ik ben overdag ineens letterlijk actief wakker geworden, ben tig jaar nachtvogel geweest etcetera….

 15. Aller beste luuk,
  heb toezegging uit duitsland .
  misschien niet hoe een ander er over DACHT te willen beslissen “in de macht ” uit de macht.
  kameraad uit mn donkerste uren DANK ook aan jou
  GROET rob

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.