Advertentie

Bijval voor UFO-standpunt Dr. Vermeeren!


x

Bijval voor UFO-standpunt Dr. Vermeeren!

Januari 2012 © WantToKnow.nl/.be

x

Eindelijk bijval voor Dr. Ir. Coen Vermeeren. Hij werd onlangs geïnterviewd in dagblad de Telegraaf, voor de zaterdagbijlage. Daarin vertelde Coen Vermeeren, dat het uiterst aannemelijk is, dat er veel meer achter het fenomeen UFO’s zit, dan de meeste wetenschappers bereid zijn aan te nemen. En dat hun vooringenomenheid feitelijk voortkomt uit het niet goed geïnformeerd zijn. (HIER vind je het Telegraaf-artikel)

Het lijkt een schimmig spelletje, waarin lucht- en ruimtevaartwetenschapper Dr. Ir. Coen Vermeeren verstrikt is geraakt. Een spelletje dat tot doel lijkt te hebben, hem monddood te maken..!

Hoon
Nou, Coen Vermeeren heeft het geweten.. Zijn dappere houding in het UFO-fenomeen, werd door een aantal, zich wetenschappers noemende, collega’s niet in dank afgenomen. Het zou een zweverig stuk zijn, dat in de Telegraaf stond en er werd gewoon weer -zoals wetenschappers het kennelijk doen als ze het ook niet meer weten- keihard op de man gespeeld. Coen had zich namelijk laten verleiden om te melden, dat hij zélf ook een paar keer een UFO heeft gezien..

Dr. Coen Vermeeren is hoofd is van de afdeling Studium Generale aan de TU-Delft. Dit is nu juist een afdeling die studenten meer van de wereld wil laten zien, dan het relatief kleine technische wereldje waarin ze verkeren. Maar er is binnen de TU-Delft, enorme oppositie tegen de vrije denkbeelden van Vermeeren..! Een commissie diende zelfs het ‘gedrag en de beslissingen van Coen Vermeeren’ te toetsen..
Het was de ‘wetenschappelijk baas’ van deze technische universiteit, rector magnificus Karel Luyben, die in een gesprek met Coen Vermeeren de vraag stelde, de opvattingen van Vermeeren, over onder meer ufo’s ‘voldoende onderscheiden konden worden van zijn taken bij de TU Delft’.

In de commissie die TU-baas Luyben instelde, zit ook hoogleraar filosofie Jeroen van den Hoven, hoofd van de afdeling waar Studium Generale beleidsmatig onder valt en ook hij bevestigt dat er gesprekken over de keuzes van Vermeeren hebben plaatsgevonden. Hij vindt dat mensen best een eigen mening mogen hebben, ‘maar als je als medewerker van de TU media-aandacht zoekt, dan is het wat anders. Als medewerker van de TU heb je, ook in je eigen tijd, verplichtingen en verantwoordelijkheden.’ Het lijken diplomatieke uitlatingen die bol staan van de wetenschappelijk starheid, waar deze tijd nu juist GEEN behoefte aan heeft..!

Van den Hoven vindt dat Studium Generale “best aandacht mag hebben voor ‘buitenissige’ verschijnselen, maar dan moeten die wel in een context geplaatst worden. Dat dat nog steeds niet gebeurt, daarvan zouden misschien eens achter onze oren moeten gaan krabben. Ik ben niet degene die hier de kat de bel moet aanbinden, maar ik ben er niet blij mee. Dit is geen goede ontwikkeling.”

Het eind van het liedje is dat Coen Vermeeren feitelijk onder een soort curatele is gesteld.. Zijn dagelijkse werkzaamheden worden nu op een goudschaaltje gewogen, zo lijkt het.

Wat in dit verhaal uiterst bedenkelijk is, is de rol die de Stichting Skepsis speelt in dit verhaal. Het lijkt er vooral op dat de negatieve, gesloten houding en de onderhuidse, uiterst bedenkelijke aantijgingen van een groepje, kennelijk redelijk gefrustreerde wetenschappers achter deze site, deze Stichting op de been houdt.. Liefdeloos, zo kun je het ook noemen.

Studium Generale
Feitelijk zouden de oprichters van de Universiteit van Leiden zich omdraaien in hun graven.. Het Studium Generale wat zij inbrachten als een, in hun ogen, essentieel onderdeel van een universitair-wetenschappelijke opleiding, is JUIST bedoelt als afdeling die studenten een breder perspectief dient te bieden op de wereld. Of zoals Coen Vermeeren het zélf terugkoppelt, naar aanleiding van de kritiek op zijn persoon:
“In mijn aanstelling staat dat ik ‘grensoverschrijdende’ activiteiten voor Studium Generale en derhalve voor de TU moet programmeren. Daar horen dus ook controversiële onderwerpen bij. Inherent aan controverse is dat er tegenstanders kunnen zijn die het totaal oneens zijn met het gepropageerde. Bij mijn sollicitatie en aanstelling – de commissie was onder leiding van toenmalige voorzitter van de SG-redactieraad, prof.dr. Joop Doorman – is mij expliciet en nadrukkelijk gevraagd van tijd tot tijd de controverse te zoeken. Hij vroeg mij letterlijk bij mijn sollicitatie of ik bereid was van tijd tot tijd een ‘rel te veroorzaken’.”

Want wat doet Vermeeren nu feitelijk fout..!?!?
De vraag is wat Vermeeren nu precies fout zou hebben gedaan. Is het problematisch om ufo’s serieus te nemen? Is het not-done om op te roepen tot bestudering van het UFO-fenomeen? Het bizarre is dat dit in het buitenland al lang en op grote schaal gebeurt!

De cover van het bewuste boek van ruimtevaartdeskundige Piet Smolders.

Wie herinnert zich nog de inspanningen van scepticus en astronoom Carl Sagan, die meerdere malen bij NASA en de Amerikaanse overheid tevergeefs heeft aangedrongen op onderzoek naar UFO’s?  En wat te denken van het boek ‘ET: Geen mythe maar werkelijkheid’ van astronoom, ruimtevaartdeskundige en wetenschapsjournalist Piet Smolders? Smolders concludeert in dit boek: ‘Er zijn te veel indrukwekkende berichten van betrouwbare getuigen om deze allemaal maar zonder meer terzijde te schuiven’.

En kijken we naar de Verenigde Staten, dan zien we dat daar in 2010 een baanbrekend boek van de onderzoeksjournaliste Leslie Kean verscheen over dit UFO-fenomeen: ‘UFOs: Generals, Pilots, and Government Officials Go on the Record’. In dit boek komen legergeneraals, piloten, en overheidsfunctionarissen aan het woord over ufo’s. In het boek komen ufo-waarnemingen aan de orde die door meerdere bronnen gestaafd worden, onder andere via de Amerikaanse Freedom of Information Act (FOIA) boven water gehaald. Het gaat om wetenschappelijk gefundeerd onderzoek onder meerdere getuigen, radarwaarnemingen en fysieke sporen.

Het gaat in dit boek van Leslie Kean niet om het zien van lichtpuntjes aan de sterrenhemel, maar om bijna-botsingen in de lucht, bijna-vuurgevechten boven Iran en Peru en waarnemingen door duizenden getuigen (waaronder gouverneurs en politiefunctionarissen). Het voorwoord werd geschreven door John Podesta, de stafchef van het Witte Huis onder Clinton, die zich al sinds 2002 inzet om Amerikaanse ufo-documenten boven tafel te krijgen.

Het is Leslie Kean in de VS, die vorig jaar een uiterst gedegen wijze bewees: 'UFO bestaan'..!

En ook de beroemde fysicus Dr. Michio Kaku heeft zich in meerdere interviews lovend uitgelaten over Keans boek en onderschrijft haar conclusies: er zijn voldoende betrouwbare waarnemingen die de conclusie rechtvaardigen dat ufo’s serieuze en wetenschappelijke studie vragen.
Het lijkt erop alsof onze TU-Delft zichzelf in haar keurslijf lijkt te verstikken, door mensen die het aandurven om een open blik te hebben naar -in dit geval- het UFO-fenomeen, ook in een keurslijf te willen verpakken..

Nu eindelijk: waardering!
Toch heeft Vermeeren zich keurig binnen het wetenschappelijk kader uitgelaten. Dr. Ir. Coen Vermeeren is lucht- en ruimtevaartwetenschapper, dus de vraag waar een filosoof zoals Van der Hoven zich dan tegenaan bemoeid, ook al is hij dan de ‘baas’ van de afdeling van Vermeeren, is wellicht belangrijker te onderzoeken, dan het reilen en zeilen van Coen Vermeeren op het gebied van UFO’s te onderzoeken..!

Volgens Vermeeren zijn verreweg de meeste ufo-meldingen vervalsingen of eenvoudig te verklaren als weerballonnen. Maar dan blijft er toch  een deel van de waarnemingen over, waarbij er genoeg aanwijzingen zijn om de herkomst in ieder geval serieus te onderzoeken. Vermeeren is er zelf van overtuigd, dat sommige UFO’s een buitenaardse oorsprong zouden kunnen hebben. En het is nu vooral die overtuiging die sommige, collega-wetenschappers niet lijken te kunnen verteren..

UFO's bestaan; zo simpel is het feitelijk. Maar kennelijk zien de heren van de TU-Delft de vele foto's niet.. Dit soort foto's.. Er is sprake van een enorme toename van rapporten over Ufo’s en begint het erop te lijken, dat het grote publiek zich steeds meer bewust wordt dat er werkelijk zoiets bestaat als het UFO-fenomeen. De Ufo-foto werd gemaakt in Cornwall in 2008.

Maar er is nu ook bijval voor Vermeeren, want de wetenschapper, filosoof Taede Smeets van de Radboud Universiteit in Nijmegen, vindt dat zijn collega Coen Vermeeren, docent lucht- en ruimtevaarttechniek uit Delft, nooit onder toezicht had mogen worden gesteld, alleen omdat hij gelooft in ufo’s.

Dat er een hoop onzin wordt verkondigd over ufo’s en dat veel ‘believers’ er de raarste ideeën op nahouden, is nog geen reden om het hele fenomeen niet meer serieus te onderzoeken, betoogt Smeets in de Volkskrant. Er zijn, zo schrijft hij, in andere landen voldoende serieuze onderzoeken. “In landen als Argentinië, Chili, Peru, Rusland, Groot-Brittannië, België en Italië worden ufo’s door overheidsinstanties en wetenschappers al langer serieus genomen”, zegt Smeets.

Reptielachtige aliens
Taede Smeets noemt het alleen ‘niet handig’ van Vermeeren, dat hij zich als wetenschapper ook heeft ingelaten met groeperingen waarin mensen zitten die ‘bedenkelijkere ideeën’, zoals de mensen achter de website Niburu, die onder meer geloven dat de financiële wereld wordt geregeerd door reptielachtige aliens. “Maar wetenschap moet staan voor het durven stellen van kritische vragen. En dat durft Vermeeren aan.”

Conclusie
Het lijkt erop alsof Coen Vermeeren de verpersoonlijking is geworden van de oorspronkelijke wetenschapper. Een wetenschapper die verder durf te kijken dan zijn neus lang is, in dit geval dus letterlijk..!  Een wetenschapper ook die durft de grenzen van ZIJN VAKGEBIED te verkennen.
En tot slot een wetenschapper, die vooral onderwerpen ter sprake durft te brengen, die zijn collega’s al lang onderzocht zouden moeten hebben…! Want in plaats van vanachter de tekentafel kleine, bijna onbeduidende, wetenschappelijke stapjes te maken, kun je je ook laten leiden door je twijfel en ongeloof, om zo daarbuiten te komen tot nieuwe inzichten en ontdekkingen.

In die zin is Coen Vermeeren vergelijkbaar met huisarts, dokter Hans van der Linde, die het ook aandurft, het zichzelf toegeëigende wetenschappelijk monopolie van ‘andere wetenschappers’ ter discussie te stellen. Die het aandurft te vertellen wat hij zélf waarneemt en daaruit concludeert.. Dat lijkt me toch het begind van wetenschap, niet dan?

Want een wetenschapper is vooral een MENS, een heel mens, en daarin ligt ook de nieuwe wetenschap verborgen, zoals het ook al werd geformuleerd in dit artikel HIER op de site. Want het lijkt er sterk op, dat met het aanbreken van de nieuwe tijd, ook de ‘oude wetenschap’ op het punt staat te ‘overlijden’:

Metatron: “In die rol zijn wij bewuste constructies van de ‘wetten van de fysica’, die het mogelijk maken om dimensionale werkelijkheden te creëren. En wij realiseren ons dat het idee dat Engelen wetenschappers en ingenieurs zijn, de meesten van jullie zal verwarren. Wij glimlachen!

En wij zeggen jullie dat de nieuwe metafysici, de nieuwe Lichtwerkers en ‘Hoeders van de Aarde’ in uw volksmond wetenschappers zullen zijn. Inderdaad, diegenen waaraan jullie refereren als de ‘kristalkinderen’, zullen de ‘heilige savant’ wetenschappers zijn die in de komende generaties de cirkel van begrip zullen voltooien en het spirituele met het wetenschappelijke zullen verbinden.

Zij zullen niet religieus zijn in de traditionele manier, maar wij vertellen jullie dat de mensheid dichter tot het begrip ‘God’ zal komen via de wetenschap, dan door religie. Het is het ontbrekende stukje van de puzzel.”

 * * *

Advertentie

69 gedachten over “Bijval voor UFO-standpunt Dr. Vermeeren!

 1. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Siencetific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Daarin vertelde Coen Vermeeren, dat het uiterst aannemelijk is, dat er veel meer achter het fenomeen UFO’s zit, dan de meeste wetenschappers bereid zijn aan te nemen. En dat hun vooringenomenheid feitelijk voortkomt uit het niet goed geïnformeerd zijn. JUIST

  Veel perslui kunnen niet verder nadenken dan hunne eigen domme neus lang is, en velen in de politiek doen het geen haar beter.

  Exacte ruimtevaartwetenschappen is de volledige studie van het universum, beschikt men hier over dat wetenschappelijke geheel, verre zeer verre toekomstmuziek.
  Dus geen te voorbarige domme uitspraken, neem ufo-cover-ups is zo’n element,
  in het spacesciencejargon, buitenaardsleven bestuderen dat al dan niet de Aarde bezoekt of in het straatlatijn ufo’s

 2. Ik ben in gesprek met Coen Vermeeren (luister ook naar onze 2 uur durende specials op HealingSoundmovement Radio met oa Coen vermeeren, Dick Krf, Susan Joy Rennison en Dr. Paul la Violette, goed voor meer dan 10 uur over de realiteit van antizwaartekracht en vrije energie…) voor een HealingSoundMovement TV-special.

  Als het dan toch al de bedoeling was om ‘ af en toe een rel te schoppen’ , laat het dan gedegen zijn. Na een event te hebben georganiseerd te hebben met Dr. Paul la Violette was het overduidelijk dat er experimenten zijn en veel bewijs is voor superluminale snelheden (snelheden die de wereldwijd universitair geldende ‘constante van de lichtsnelheid’ met 64 tot 200 maal overschrijden…) en de realiteit van geheime mensenlijke antizwaartekracht projecten.

  ‘ Stepping Out of The Box’ moet soms wat letterlijk genomen worden, maar een prive opvatting en mening (wel of niet gestoeld op wetenschappelijk bewijs, wat er dus is..) zou hier geen probleem moeten opleveren.

  Tenzij er natuurlijk epistemiologische of commerciele belangen in het spel zijn…alle auto’s weg, vliegtuig industrie houdt op met bestaan, geen asfalt meer op wegen (ook olie), maar ook geen milieuvervuiling meer. Schone, en redelijk onbeperkte (bijna gratis? energie, etc. Alleen maar niet wenselijk als het wetenschappelijk paradigma het niet toelaat (en anders wel de belangen portefeuille van bepaalde ‘ commissies’ of ‘sceptici’ misschien?).

  Een kwestie van tijd, deze (niet-)materie is niet te stoppen…Want de Aether fysica is de enige echte fysica, de overe natuurkunde is ‘ pop physics’. Niet duurzaam, niet de toekomst en al zeker evolutionair gezien niet te stoppen…

  Binnenkort komt naast een tv-special met Lynne McTaggart en David Wolfe ook eindelijk de tv-special met Dr. paul laViolette online: bewijs van antizwaartekracht en superluminale snelheden…

  1. leuke synchroniciteit overigens: ik lees vandaag het inmiddels al weer 30 jaar oude boek van Dr. Larry Dossey (‘ Space, Time and Medicine’, voor een TV-serie over ‘ Informatie Geneeskunde’ die ik nu aan het produceren ben) met voorwoord van Fritjof Capra.

   Daar wordt gesproken over de onderliggende reden van de vele crisissen (ironisch genoeg spreekt men daar ook al over energiecrisis, milieucrisis, kernenergie probleem, etc. we zijn duidelijk geen duurzame soort anno 2012).

   De oplossing is: een her-ordening van ons WERELDBEELD! Mijn inziens gaat een ‘ paradigma-verandering’ in de wetenschap (en bewustzijn) hieraan vooraf. Dat is pas echt een rel schoppen, een Nieuwe Realiteit gebaseerd op een Nieuw Wereldbeeld.

   Hoe toepasselijk…

  2. Excuses, ik bedoel natuurlijk dat een verandering van ons wereldbeeld fundamenteel is en dus vooraf gaat aan veranderingen in paradigma’s en wetenschappelijke theorievorming…

 3. ps; ter info vanaf 15:42 interview segmenten met Richard Hoagland, Richard Dolan en Paul LaViolette (binnenkort dus volledigee specials van een uur via HealingSoundMovement TV en Duurzaam24 TV!)

  http://www.youtube.com/watch?v=Koxze3BEBYs&feature=results_main&playnext=1&list=PL1D4FFF7E51DA480A

  Ook over superluminale sneleheden, scalair elektromagnetisme, torsie fysica, vrije energie en antizwaartekracht…

  Het is niet voor niets de ondertitel van dit programma: “The (r)evolution WILL be Televised!”

 4. Heel erg frustrerend om veel van die reacties op de site van de Volkskrant te lezen. Wat zijn sommige mensen toch vreselijk kortzichtig.

  Veel van die lui schreeuwen dat UFO’s niet bestaan (letterlijk zo), terwijl een UFO ook gewoon aards kan zijn. Het blijft een UFO tot dat deze wel identified is lijkt me. De schreeuwende (typisch Telegraaf) kop: “UFO’s Bestaan!” slaat dus werkelijk nergens op.

  Ach ik hoef jullie niks uit te leggen 🙂

  1. Precies, nog even en dan zullen die schreeuwers met ogen als schoteltjes buiten staan, vol ongeloof…

 5. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Siencetific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Dieren verminkingen zijn zeer atractief in Engeland. Veel info vindt men op de site ufowijzer.nl
  Met Extraterrestrials kan op een andere manier worden samengewerkt. Er zijn Vlaamse slachthuizen genoeg waar Extraterrestrials onderdelen kunnen
  krijgen van dierenkadavers, waar haalt de eigen academische faculteit veeartsenij de eigen voorraad. Dit voorgaande zullen veel graag lezen…
  Volgens de VN resolutie 33-426 dd 16/12/2005,veilig reizen met Extraterrestrials door de ruimte met hun ruimtetuigen houden in gepaste voeding op het bord krijgen. Omtrent de Extraterrestrials die de Aarde bezoeken worden veel aandacht besteedt aan hun civilisatiegeschiedenis tot op de dag van vandaag, twee onderwerpen die onmiddellijk in het oog springen geen schade aan de volksgezondheid en geen defensie-agressie, zonder uit het oog te verliezen wat men zelf uitvoert wat nadelig is voor de volkgezondheid en pro en contra defensie-agressiesoorten.
  Hier wordt al jaren druk studies verricht ‘ de Aarde zelf als ruimtevaartcivilisatie met dezelfde rechten en plichten ‘met of zonder samenwerking met Extraterrestrials, met alles er op en er aan…..
  De wet&orde van de Extraterrestrials worden grondig bestudeerd en vergeleken met de huidige Aardse wet&orde, speelt een uiterst belangrijke feit om een samenwerking tot stand te laten komen, alle problemen te voorkomen om de samenwerking hoeven af te breken, wat niet gratis is in geldtermen.

  1. Het kan idd een zeemeeuw zijn Peter. Maar goed, ook een zeemeeuw kan op een gegeven moment ‘ongeïdentificeerd’ zijn..

 6. Kijk alleen maar is op de site van projectcamelot daar staat genoeg op hoe dom zal nederland blijven met deze houding of moeten de greys het zelf even komen vertellen en uitleggen hoe het zit.
  Het blijft hier in nederland een achterlijk land wat ufo en buitenaardse.
  Ik sta achter wat paul harmans van ufowijzer.nl allemaal plaatst dat is geen onzin wat velen dus wel denken.
  MAAR JA DE MEESTE MOETEN NOG DE OGEN OPENEN EN BEWUST WORDEN VAN DEZE ZAKEN.
  ANNUNAKI 12 E PLANEET

 7. Leef(T)ijd Ruimte

  De universiteit Tu Delft/Twente/Eindhoven werken voor het militair industrieel complex. De enige mogelijkheid die de oude garde nog heeft is tijdrekken maar dat vermogen van het concept tijd zijn we reeds voorbij hun realiteit loopt te pletter.
  De nieuwe realiteit gaat van start zodra de oude garde verwijderd is.

  Benjamin Fulford 1-31-12…”Out of the box negotiations are proceeding at the highest level”… “12 Breakthroughs”
  http://kauilapele.wordpress.com/2012/01/30/benjamin-fulford-1-31-12-out-of-the-box-negotiations-are-proceeding-at-the-highest-level-12-breakthroughs/

  http://kauilapele.wordpress.com/2012/01/28/new-update-david-wilcock-financial-tyranny-section-5-is-here-the-mass-arrests-have-already-started/

  Above & Beyond Project Looking Glass: An interview with an ex-Navy SEAL
  http://2012indyinfo.com/2012/01/31/transcript-of-bill-wood-david-wilcock-and-kerry-cassidy-interview-of-last-week/
  http://www.youtube.com/watch?v=9k7J0RWLFGo&feature=player_embedded

  1. Mooie links Leeftijdruimte , gelukkig hebben we hier ook gabber Simba die iets korter op het nieuws zit 🙂 met zijn postings .
   Wat betreft die highlights van Fullford , puntje 3 ;
   Even vrij vertaald leidt het naar een meritocratisch systeem…….
   Laat ik mij daar nu toevallig behoorlijk in verdiept hebben de laatste paar maanden . Op een intelligent nivo klopt het allemaal , echter…steeds weer kom ik het addertje onder het gras tegen . Het addertje dat zegt dat we ons niet moeten inlaten met zaken als 9/11 , fluor , en dergelijke zaken ….hmmmm . Mooie filosofische taart gebakken en op het eind een enorme drol er op gedraaid . Zo komt het bij mij over . Zogenaamd opgezet door verlichte zielen , maar ga ajb niet voor jezelf denken , dat kan weleens fout gaan .
   Of Fullford en Wilcocks worden bespeeld ? Ik denk van wel , eigenwijze flapdrol die ik ben .

  2. niks mis mee ….. eigen wijze.. ei gen wijze kom je zelfs daar weer de vrouwelijke energie tegen wauwie.

 8. angst is een slechte raadgever. Disclosure ascentie openbaring hoe u het ook noemen wilt is allang begonnen. We hoeven echt niet te wachten op 22 december 2012. Als we ons zelf willen veranderen te goede van onszelf en allemaal kan dat alleen plaats vinden inhet NU.
  Ook skepzis is als een inquisiteur die in dienst is van de macht en het grote geld. Maar heilige huisjes zijn geen heilige huisjes. Alles is open source. Alles lost zich vanzelf op als iedereen maar bewust is en of wordt dat u alleen al door uw aanwezigheid instaat bent de wereld op uw wijze in positieve zin te veranderen. Zoals we allen weten in ons hart het is Up or Out voor de machthebber, want vergeet niet u bent zijn haar gelijke. Ik groet u.

  Wat is erger om ‘dissidenten’ niet te kunnen accpteren alleen om dat ze vrije denkers zijn. Weg met die hokjes geest denkers. Wij maken onze eigen wereld wel met onze goede intenties.

  1. De Ufo’s bestaan, ik heb ze ook gezien, in een geestelijke uittreding van mijn lichaam
   ik zag de Ufo met geestelijke ogen, niet met mijn stoffelijke ogen, Mijn geest kon er zo instappen, ik zag de Ufo in de ruimte stil hangen.de uittreding is de doods ervaring van het lichaam,het leven gaat door na de dood.het universum bergt veel geheimen, die de mensheid nog niet kennen,de uittreding is dat de geest het stoffelijk lichaam verlaat dan pas zie je het universum met zijn voertuigen.

 9. We moeten Benjamin Fulford en David Wilcock niet zien als de nieuwe of de zoveelste generatie goeroes.
  Toen ik David afgelopen zomer ontmoete in Amsterdam waar hij een lezing gaf was dat ook wat hij iederéén op het Hart drukte denk voor jezelf maak het ver(schil)overal waar je komt in stilte maar ook in wat je zegt.
  We hebben letterlijk ieder(één) nodig met name ook die mensen die zich te
  minderw(aard)ig voelen vanwege de ervaringen die ze hebben opgelopen zijn een enorme kracht als ze zich zelf dit toestaan. Al spreken zich alléén al innerlijk uit zal dit een wereld van verschil maken, ook al denk je je hele leven al jij er niet toe doet.
  Dat ik nu toevallig voor zalen sta en en dat veel mensen me nu kennen maakt dat een aantal mensen me als een goeroe gaan zien. Ook ik heb problemen ook ik heb angsten ook ik heb wel eens momenten dat ik het niet zie zitten waren zijn opmerkingen aan de zaal.

  Het nadeel van Youtube presentaties is dat je toch een wat éénzijdig beeld van iemand krijgt en dat de kwetbare kant van iemand minder voor het voet licht komt.
  Ook onze kwetsbaarheid is deel van onze (Men(T)aal) kracht.

  Tot 2006 ben ik Systeem Operator geweest(de zak gekregen) voor Randstad Holding vandaar dat ik de bancaire activiteiten van david en Ben steun. Het is slechts het begin een periode van transitie waarbij de bancaire infrastructuur overgenomen wordt van de NWO mafia om deze gigantische logistieke operatie mogelijk te maken

 10. Met name puntje 3

  Ook militairen en politieagenten zijn gewoon mensen met een uni(form) aan.
  Bij mij werkt het uniform altijd als een rode lap op een stier.
  Dat uniform staat in de weg om elkaar als mens te zien en toch zal dat gaan gebeuren met vallen en opstaan.In autoritaire organisaties zoals leger, politie, onderwijs etc is het voor de lagere in (rang)orde vaak moelijk om te ontsnappen aan de machtspelletjes van de hogere in rangorde.
  Vandaar ook dat de loonbetalingen aan militairen speciale aandacht heeft gekregen. Het is de bedoeling (gebeurd al)dat de betalingen zo gaan lopen dat ze salaris krijgen niet omdat ze kruipen voor hun generaal maar omdat ze mensen daadwerkelijk gaan beschermen en logistiek ondersteunen. Het is een fluitje van een cent om de betalingen via de bancaire infratructuur buiten de gevestigde orde om te laten gaan. Interpay en dergelijke organisaties zijn wat dat betreft veel gevaarlijker dan het grootste deel van de militairen. En natuurlijk zitten er ook nog een flink aantal bijzonder gevaarlijke types aan de knoppen. Waakzaamheid is geboden tot het over is.
  Dus op naar Interpay en consorten

 11. Ik heb bij de volgende websites reacties geplaatst en soms werden ze verwijderd (maar de kern staat er nog):
  http://www.delta.tudelft.nl/artikel/onderzoek-het-bestaan-van-ufo-s/24421
  http://www.delta.tudelft.nl/artikel/uitlatingen-over-ufo-s-ondanks-toezicht/24511#.TyEzlFj5N6Q.twitter
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2672/Wetenschap-Gezondheid/article/detail/3145345/2012/01/31/Wetenschap-mag-ufo-s-niet-negeren.dhtml
  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3150040/2012/02/02/Ufo-gekkie-kan-geen-wetenschapper-zijn.dhtml
  http://www.kloptdatwel.nl/2012/02/03/ufo-gekkie-kan-geen-wetenschapper-zijn/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
  http://www.foliaweb.nl/foliavond/ufo-docent-mag-ze-niet-meer-zien-vliegen/comment-page-1/#comment-2718

  Wat belangrijk is is dat NASA Astronaut Dr Edgar Mitchell uit ‘Roswell’ komt (zoals ik twitterde via awrvbnl) en streekbewoners vertrouwen hem en daarom gaan/gingen veel mensen naar NASA Astronaut Dr Edgar Mitchell met informatie over de 1947 Roswell NM USA crashes. Dus mensen met weinig of geen kennis over de ‘Roswell’ UFO’s kunnen het beste beginnen met de informatie die NASA Astronaut Dr Edgar Mitchell heeft en van daar uit verder zoeken met als basis de kennis van NASA Astronaut Dr Edgar Mitchell.

 12. Waarom nodigt de TU Delft zelf niet mensen zoals NASA astronaut Edgar Mitchell, natuurkundige (raketspecialist) S T Friedman http://www.stantonfriedman.com fsphys@rogers.com en de zoon van Jesse Marcel senior uit om over de 1947 Roswell NM USA vliegende schotel crashes te praten? Jesse Marcel senior is de man op de beroemde Roswell foto van de crash. Een ander voordeel is dat Jesse Marcel junior, die ook luchtmachtpiloot was ook dokter is! Jesse Marcel senior en Jesse Marcel junior hebben na de crash in 1947 wat materiaal van die neergestorte buitenaardse vliegende schotel begraven en voor de dood van Jesse Marcel senior hebben ze het weer opgegraven.

 13. bericht bestemd voor Dr. Vermeeren, zorg aub dat hij hem persoonlijk te lezen krijgt.
  In november 2001 heb ik omstreeks 4.30 uur of 5 uur in de ochtend iets heel bijzonders meegemaakt. Zo bijzonder dat ik zelfs ruim 10 jaar later het voorval nog haarscherp op mijn netvlies heb staan. Mede door het feit dat de wetenschap op diverse terreinen grote vorderingen maakt, zoals neutrino sneller als het licht, besloot ik diverse partijen aan te schrijven, zoals Wubbo Ockels, Govert Schilling, RadioTV Noord-Holland(redactrice mw Harmsen) en de KRO n.a.v. hun uitzending: WE ZIJN NIET ALLEEN. Mijn enige intentie dat de wetenschap zich openstelt voor deze mogelijkheid, Je kunt wel wachten tot je het voorwerp op de operatietafel hebt liggen, om het te ontleden, zoals Govert Schilling onlangs aan mij mailde. Maar hij was het ten minste eens met mij dat ik iets heel bijzonders van heel dichtbij heb waargenomen.

  Hier volgt mijn bewuste waarneming: op een woensdagochtend, november 2001 trimde ik heel vroeg in de ochtend. Op de Kudelstaartseweg in Aalsmeer hoorde ik een vrachtjumbo met veel lawaai richting zuidoost een steigende positie innemen. Nu ben ik opgegroeid met vliegtuigen, dus dat is niets nieuws onder de zon, maar waar mijn aandacht naar toeging was een verlicht driehoekig of vierhoekig voorwerpje met ongelijke zijden met een verlichte buitenrand en een inktzwarte kern,die geluidloos naast de jumbo meevloog, zoals bij een opname van een film, waarbij de camera op een rails meeloopt met het te filmen gebeuren.

  Ik bleef gebiologeerd staan kijken, omdat ik eerst bang was dat het voorwerp met de jumbo in aanraking zou komen, met alle gevolgen van dien.

  Maar toen gebeurde er iets wat ik mijn leven lang zal blijven heugen en koesteren.
  Terwijl ik bleef staren leek het voorwerp ineens zijn aandacht op het vliegtuig te verliezen en leek de aandacht geheel naar mij te vestigen. Zijn verticale koers wijzigde terstond in een horizontale koers, en tergend langzaam kwam het voorwerp op ongeveer 30 meter hoogte naar mij toegegleden. Onbevreesd en eerder euforisch bleef ik gewoon staan en toen gleed het voorwerp boven de toen nog bestaande horeca gelegenheid DE PANNEBAR de bewolking in richting de Westeinder Plassen.

  Ik stond letterlijk te voeteren, dat ik geen zicht meer had, en vervolgde mijn trimactie voor de tweede ronde. Toen ik echter weer op het zelfde punt aankwam, kon ik het niet laten, om opnieuw te kijken naar het punt waar het voorwerp de bewolking in gleed, en toen kreeg ik de bevestiging dat ik getuige was van een wel HEEL BIJZONDERE GEBEURTENIS: het voorwerp kwam weer tergend langzaam zonder geluid de bewolking uit op dezelfde wiskundig berekende positie, maar dan 180 graden de andere kant weer uit, alsof het mij erop wilde attenderen dat ik het allemaal ECHT GOED ZAG, ik had alle tijd om het voorwerp nogmaals heel nauwkeurig te bekijken. Een inktzwarte grove zwarte kern met een verlichte tuinslang achtige buitenland, een soort verlicht kerststukje. Het voorwerp was ook niet groter dan een fiat 500.

  Heel langzaam verwijderde het voorwerp zich van mij over de Bachlaan, Geniedijk richting N201 naar de bloemenveiling. Ik bleef niet meer staan en ging het trapje af bij de Marsstraat richting Venusstraat, waar ik woon. In de achtertuin kon ik het niet laten om nog even naar de wolkenvrije lucht met talrijke sterren te kijken enZONDER DAT IK HET VOORWERP NOG ZAG, HOORDDE IK INEENS EEN ENORME SNELHEIDS ACCELERATIE, BOOST DAT ONAARDS SNEL KLONK, ZOALS EEN ENORME WINDVLAAG SSSSSSSSST

  Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid heb ik hoogstwaarschijnlijk een buitenaards voorwerp mogen waarnemen en uiterst nauwkeurig kunnen bestuderen.

  DE WETENSCHAP IN HET ALGEMEEN EN DR VERMEEREN EN GOVERT SCHILLING EN WUBBO OCKELS IN HET BIJZONDER: LAAT DIT JULLIE STERKEN OM ENTHOUSIAST DE LAATSTE PUZZELSTUKJES TE ZOEKEN MET HET ULTIEME UITEINDELIJKE WETENSCHAPPELIJKE BEWIJS, DAT ER ANDER EN WAARSCHIJNLIJK INTELLIGENTERE LEEFVORMEN ZIJN. KIJK NAAR DE SNELHEID VAN HET LICHT, WAT NU GETORPEDEERD WORDT DOOR DE DOORBRAAK VAN HET NEUTRINO ONDERZOEK. STA OPEN VOOR WAARNEMINGEN EN PROBEER DIE TE KOPPELEN, ZODAT ER EEN GROTE GEMENE DELER ONTSTAAT OM VERDER TE GAAN. STOP MET SCEPTISCH EN BLIJF OPEN STAAN VOOR ANDERE VISIES

  ZORG DAT DIT BERICHT KOMT BIJ DE WETENSCHAPPER VERMEEREN PERSOONLIJK TERECHT KOMT!!!

  R.P.Boon
  (adresgegevens bij redactie WantToKnow bekend!)

 14. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Siencetific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Er staat veel te gebeuren voor 31 december 2012.
  Verdonkermanen dat Extraterrestrials vandaag op de Aarde zijn en al veel langer is het domste der domsten wat men zich kan aanmeten.
  Waarom komt men niet op de proppen met de herkomst van deze Extraterrestrials uit de Andromeda M31 die hier rondvliegen in de luchtruimen van de Eurozone en 100% vertrouwd zijn met de het dagelijkse reilen en zeilen op de Aarde en nooit iets hadden te maken met de geschiedenisontstaan van de Aarde, maar binnen de Alpha Centauri en inderdaad de Pleiaden bekend zijn. Geen te versmaden technologisch prestige waar men hier in de verste verte niet durft dromen. De wolkenloze nachten voor astronomen waren fantastisch

 15. Tot nu toe heb ik nog nooit iets gezien wat me echt doet verbazen op ufo gebied. Ze zullen er vast zijn hoor maar als ze zo slim zijn om hier te kunnen komen, dan zijn ze ook zo slim om zich niet te laten zien. Aannames, daar ben ik niet van, eerst zelf ervaren. De mens gelooft al sinds het begin van het denken in demonen en engelen, aliens? Het is allemaal mindf*ckin’ business. We worden geregeerd door reptielen. Dat ze zich gedragen als reptielen wil nog niet zeggen dat het reptielen zijn. Tot nu toe vind ik alles veel te kort door de bocht genomen. Alsof teenagers er zich mee bezig houden ipv. volwassenen die wel meer gezien hebben in de wereld. Ja, maar dit is van buiten de wereld, alsof ik dat niet snap. Laat het dan zien, echt, nodig ze uit, kom ik ook kijken. Eerst zien dan geloven, ik ga ver in dingen omdat ik het heb gezien, heb ervaren, gevoeld op z’n minste. Tot nu toe heb ik nog niets van interactie met buitenaardsen mogen ervaren. Misschien dat ik op een foute frequentie zit, ik weet het niet hoor. Shit, wat zou ik ze graag willen ontmoeten. Eindelijk wat nieuws onder de horizon of zitten ze alleen daarboven?

 16. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Tijdens het voorbije paasverlof werd druk overleg gepleegd over eventuele samenwerking met uso’s, dit zijn ruimtetuigen van Extraterrestrials,het veilig veelzijdig gebruik ervan,in de ruimte,lucht,land en zee reiken hier tot het onvoorstelbare. Stoute dromen van velen kunnen waarheid worden. De interesse voor het maritieme leven is overweldigend om diverse redenen. Op oceaan- en zeebodem liggen ontelbare scheepswrakken met enorme ongekende schatten, die boven krijgen brengen zeer veel geld op, via veilinghuizen voor kunstverzamelaars, museumstukken, de cultuur van verdwenen beschavingen enz.Op de zeebodem ligt het er toch allemaal voor niets en niemand,dus het bovenhalen is beter.Inderdaad de Vlaamse westkust via de Noordzee en de zeehavens bieden daar interessante mogelijkheden voor. Het departement wetenschappen schudt de politieke kaarten grondig door elkaar op deze manier als puntje bij paaltje komt…… Op allerlei manieren in de voetsporen van Jacques Cousteau in het azuurblauwe van oceanen en de ruimte. Maar het zal altijd eerst toelating verkrijgen zijn via de politieke tafels om dergelijke voorstellen te kunnen realiseren, omdat met uso’s in de nationale vlaamse zeewateren komen binnen de 12 zeemijlzone.

 17. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Wie dagelijks naar de tv kijkt wordt volgegoten van het dagelijkse leven in de maatschappij dat enkel draait om sex en kokslavernij in de keuken.
  Het vrije markt gebeuren is een spel van klinkende munt van kaskrakkers zoniet blijven alle poorten gesloten. De hedendaagse politiek is een machtspel van streven als machtsbloklanden naar het planetair monetair, economisch industrieel en defensie overwicht

 18. Een artikel dat de vermeendee tegenstanders wegzet als kennelijk gefrustreerd en liefdeloos, dat enkel gevoelsarumenten aanhaalt is niet serieus te nemen. Bovendien wordt de waarde niet verhoogd door de blatante fouten die er in staan. Zo is filosoof Taede Smeets helemaal geen filosoof maar theoloog en heet hij niet Smeets maar Smedes.
  Niet serieus te noemen dus.

  1. @ zondervrees
   Kennelijk kan je niet googelen, hebben we het overigens wel over dezelfde persoon? Wellicht een theoloog en een filosoof met dezelfde voornaam? Of misschien een persoon die van beide markten thuis is ,niet heel ongewoon?

  2. Toevoegsel ,wat ik al dacht beide personen bestaan maar zijn niet een en dezelfde . Uw commentaar is derhalve niet serieus te nemen .

  3. @ Zondervrees

   Laten we eens op bezoek gaan bij de NSA – National Security Agency zelf:

   http://www.nsa.gov/public_info/declass/ufo/index.shtml

   WTF is dat allemaal?! Dus toch spreekt Coen Vermeeren de waarheid. Tis echter aan je zelf dat je geen stappen onderneemt om zelf op onderzoek uit te gaan dan het maar per paplepel in gegoten wilt worden op jou wenken.

 19. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Ondanks de politieke verkiezingsdrukte binnen en buiten de EuroEuropazone, de interesse van de kiezers centraliseert zich naar de economische stabiliteitsfactoren, waar Extraterrestrials civilisaties geen verantwoordelijkheid voor dragen of droegen,of geen Aardse wettelijke toegankelijkheid voor kregen, tenzij de corruptie en criminaliteit gedekt door ufo-coverups.

  De leugens van Nasa : waar de burgers permanent in trappen zijn bewezen feiten
  De Voyager Golden Record is een grammofoonopname, bijgevoegd bij de twee Voyager-ruimtevaartuigen die gelanceerd werden in 1977. De platen bevatten geluiden en beelden die geselecteerd werden om de diversiteit van het leven en de cultuur op aarde zo goed mogelijk weer te geven. Hij is bedoeld als boodschap aan buitenaardse levensvormen als zij de plaat vinden. De Voyagers doen er ongeveer 40 000 jaar over om dichtbij (met ‘dichtbij’ wordt in dit geval 1,7 lichtjaren bedoeld) een andere ster te komen. Als andere wezens de plaat niet eerder vinden zal het minimaal die tijd duren voordat de Golden Record gevonden kan worden.
  De sondes waaraan de platen bevestigd zijn, zijn relatief klein en gezien de uitgestrektheid van de interstellaire ruimte is de kans dat de platen ooit gevonden zullen worden buitengewoon klein. Als ze door een buitenaardse soort gevonden zullen worden, zal dat ver in de toekomst zijn, en kan de opname het best gezien worden als een symbool van de aarde in plaats van een serieuze poging om te communiceren met buitenaardsen.
  Dit is een geschenk van een kleine, afgelegen wereld, een teken van onze geluiden, onze wetenschap, ons beeld, onze muziek, onze gedachten en onze gevoelens. We proberen onze tijd te overleven zodat we in die van jullie voort kunnen leven. — Voormalig President van de Verenigde Staten Jimmy Carter

  Zowel voor de VSA republikeinen als democraten, sinds na 1947 made in de VSA ufo-cover-ups, hielden Extraterrestrials in hun ufo’s de kernwapensarsenalen van de VSA, Fra, Gr-Brt., Rusland…. in het oog, beter gezegd de gehele planeet Aarde ….

  De juiste duidelijkheid Extraterrestrials observeren de Aardse defensie kernwapensarsenalen, evengoed de Aardse ruimtevaartactiviteiten

  In navolging van Nasa, zond Vlaanderen in 2009 ook radiosignalen de ruimte in via de ESA satelliet Probo 1, de CD bevatten gegevens van het VRT-programma’s hartelijke groeten aan iedereen in de ruimte van het najaar 2008 en het voorjaar 2009 presentatie Sofie Van Mol en miljoenen Vlamingen waren hier getuigen van….Alle gegevens staan op het web…
  Deze signalen werden 99,99% ontvangen door Extraterrestrials…. Volgens ex-minster Dehaene CDV, Vlaanderen is interessant voor Extraterrestrials omdat het Europarlement en de Navo hier gehuisvest zijn.
  Raar maar waar, wat denken Extraterrestrials zelf over Vlaanderen en over de Aarde in haar geheel tegenover hun eigen ruimtevaartcivilisatie in live-tv?
  De politici staan altijd in het spervuur van de publieke belangstelling, de corrupte en crimaliteitsburgers en burgers die geen vlieg kwaad doen.

  Men leeft in een rechtstaat Vlaanderen-Belgie, waar de burgers belastingen betalen voor het behoud van hun rechten en plichten en betalen daarmee ook de lonen van de dienstdoende politici, die bestaan uit verschillende politieke partijen verkozen volgens dezelfde wetgeving……

  Politiek op de keeper beschouwd, voor de werking van de VRT de nationale omroep wordt betaald door de Vlaamse belastingbetalers, dragen de Vlaamse politici de verantwoordelijkheid voor werking en het bestuur.
  Als Extraterrestrials zich aanbieden, behoort dat tot de verantwoordelijkheid van de Vlaamse regering deze politieke zaken te bestuderen en op te lossen en af te handelen en niet af te schuiven op de rug van de federale regering of regionale Waalse of Brusselse regering en te leiden tot hun ontslag, laat staan buitenlandse regeringen. Het politieke imago ……

  Exacte ruimtevaartwetenschappen is de volledig studie van het universum, over de geschiedenis van Extraterrestrialscilvilsatie behoud men zich van commentaar,de
  geschiedenisstudies werden niet uitgevoerd.

 20. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Ufo’s al dan niet van buitenaardse oorsprong zijn niet meer weg te cijferen uit de luchtruimen van Vlaanderen-België en de aangrenzende landen,en er is sprake van serieuze ufogolven. Men beschikt niet over de gepaste gedane studies voor het ogenblik omtrent deze Aardse bezoekende Extraterrestrials, zonder de ufo-coverupsgeschiedenis uit het oog te verliezen, betekenen zij een heil of onheil, voorspoed of rampspoed voor de Aarde.
  Welke rampspoed en onheil veroorzaakt de planetaire Aardse civilisatie voor zichzelf en onder elkaar.
  In navolging van Nasa, zond Vlaanderen in 2009 ook radiosignalen de ruimte in via de ESA satelliet Probo 1, de CD bevatten gegevens van het VRT-programma’s hartelijke groeten aan iedereen in de ruimte van het najaar 2008 en het voorjaar 2009 presentatie Sofie Van Moll en miljoenen Vlamingen waren hier getuigen van…Extraterrestrials zijn welkom in Vlaanderen. Alle gegevens staan op het web.

  Extraterrestrials hoeven hier niet gebruikt of misbruikt te worden om de overheidschulden van de Belgische federale of regionale overheid supersnel dicht te rijden.

  Extraterrestrials volgens de voorziene wetsnormen laten huisvesten binnen het Vlaams-Belgische grenzen en nationaal grondgebied, extra financiële uitgaven op de rug van de belastingbetalers als particuliere consumenten en bedrijven zijn onaanvaardbaar.

  Een goedkope ruimtebasis en landingsplaatsen voor ruimtetuigen van Extraterrestrials zijn in de vorm van uso’s, zijn de nationale wateren voor de Vlaamse westkust aan de Noordzee zeer geschikt, mits geen hinder of schade voor de visserij of koopvaardij, geen gevaar voor de volksgezondheid of defensie-agressie.

  Sommige ufo-toestellen vormen een gevaar voor het veilige luchtverkeer, ze kunnen niet in snelheid genomen worden, waarom kiezen Extraterrestrials het hazenpad?

  Ter verduidelijking, de Aardse bezoekende Extraterrestrials zijn gebonden aan hun wet&orde van hun civilisatie en ruimtevaartorganisatie, de Aarde heeft haar planetaire wet&orde. Na grondige voorstudies kan pas besloten worden tot eventuele samenwerkingsverdragen. Extraterrestrials zijn de privé-eigenaars van hun ruimtetuigen en bazen van hun ruimtevaartprogramma’s.
  De fantastische technologie in deze Extraterrestrial ruimtetuigen vormen een doorn in het oog van sommige hier en schijnen al het mogelijke te ondernemen om dit in het bezit is voor ongewenste politieke problemen zorgen.

  Sommigen kwade tongen spreken over geheime samenwerking tussen staten en Extraterrestrials en zetten nu voorafgesproken en geplande ufo-golven in seine in de Aardse planetaire luchtruimen

 21. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  De opvallendste nieuwe partij aan de verkiezingen in september is zonder twijfel Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland (SOPN), opgericht door ufoloog Anton Teuben uit Soest. Hij rekent op ‘tientallen zetels’, vertelt hij vandaag in het AD. De gewone man, zo stelt de partij, blijft verstoken van de nieuwste inzichten en technieken die grote bedrijven en overheden wel hebben. Zo worden u en ik ‘dom gehouden’ als het gaat om zaken als ufo’s en buitenaardse bezoekers, massale bijensterfte, stralingsgevaar en grootscheepse complotten in de voedingsmiddelenindustrie. Belangrijkste programma-item: gratis stroom voor alle Nederlanders. ‘Dat kan makkelijk, de techniek daarvoor bestaat al, maar oliemaatschappijen en gasbedrijven boycotten het’, aldus Teuben. We hebben wetenschappers, auteurs, docenten, natuurkundigen, biologen, kwantumkenners en heel veel ervaringsdeskundigen die ook in aanmerking kunnen komen als lijsttrekker van SOPN.

  De best pil tegen ufo-coverups, wie weet?! De verstrengeling van politieke en industriële economische belangen , de verweven corrupte en criminaliteit zijn al jaren schering en inslag. Het politieke Euroveld houdt zijn/haar hart vast. Verhalen over gesjoemel , gebrek aan transparantie en belangenvermenging bij wetenschappelijk onderzoek omtrent milieu, voedselveiligheid, landbouw, pharmaco….. liggen permanent onder vuur van negatieve kritiek. Veroorzaken onbetaalbare schade aan de volksgezondheid en uitgaven voor zowel privé- als overheidsziekteverzekeringsmodel. De jarenlange omgekochte media al dan niet door de politiek vormen een regelrechte aanslag op de grondvesten van de democratische politieke instellingen. In Vlaanderen betalen de mensen via de belastingen voor het behoud van de rechten en plichten van de burgers onderling, wat stelt men vast binnen de EuroEuropazone, via de opengrenzen transporteert men alles wel en geen criminaliteit, dat onaanvaardbare overheidsuitgaven veroorzaken, de bewezen feiten, wat een soort politieke corruptie van de ene Eurostaat tegenover de andere, liever kwijt dan rijk, ieder zijn persoonlijke visie. ESM : stabiliteits- en groeipact heeft ten doel de begrotingsdiscipline van de lidstaten te verzekeren zodat buitensporige begrotingstekorten worden vermeden. Op deze wijze wordt bijgedragen aan de monetaire stabiliteit. De lidstaten coördineren hun economisch beleid op Europees niveau. De werkwijze speelt een grote rol en voor velen een doorn in het oog. De overname van elkaars staatschulden, daling van het welvaartspeil…. veranderen de Eurozone naar een vierde wereldland. Welke politici in het Europarlement spelen dit spel mee, politieke vakbekwaamheid wordt in twijfel getrokken… Voor de aanpak van de milieuproblemen, wat is het onkostenplaat per staat, logisch of onlogisch te verhalen via belastingsverhogingen op de rug van particulier als consument en bedrijven, de externe audits….. ECB moet intern veranderen qua financieringswetgevingen, het huidige laat zich kennen door het hobbyisme van het lobbyisme, miljarden Eurobelastingen worden verkwanseld door de doorverkoop van schone lucht ipv investeringen van gepaste Technologies. Het huidige Aardse monetaire systeem is onaangepast voor samenwerking met Extraterrestrials en evenmin het huidige politiek bestuursmodel binnen eigen Eurozone. Men staat voor een grote uitdaging op ruimtevaartwetenschappelijk vlak waarvan exopolitiek ruimtevaartpolitiek met buitenaardse civilisatie, een niet onbelangrijk onderdeel vormen. De vraag van de mensen is niet uit de lucht gegrepen. Een handje hulp van Aliens en spacetechnoligie is hartelijk welkom voor de bestrijding van corruptie en criminaliteit zowel binnen als buiten de politiek, in de maatschappij. Exacte ruimtevaartwetenschappen is de volledige studie van het universum, grondige studies Extraterrestrial civilisaties zullen politieke beslissingen beïnvloeden om al dan niet samenwerkingsverdragen te sluiten, via transparantie met de kiezers, geen voorgekauwde politieke verkiezingspropaganda via senarioschrijvers.

 22. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Velen verliezen uit het oog exopolitiek is geen dagdagelijkse straatpolitiek van gemeenteraads- of provinciale verkiezingen….. wel internationale of planetaire politiek wordt de hoofdschotel.
  Ter verduidelijking, de Aardse bezoekende Extraterrestrials zijn gebonden aan hun wet&orde van hun civilisatie en ruimtevaartorganisatie, de Aarde heeft haar planetaire wet&orde. Na grondige voorstudies kan pas besloten worden tot eventuele samenwerkingsverdragen. Extraterrestrials zijn de privé-eigenaars van hun ruimtetuigen en bazen van hun ruimtevaartprogramma’s.
  De fantastische technologie in deze Extraterrestrial ruimtetuigen vormen een doorn in het oog van sommige hier en schijnen al het mogelijke te ondernemen om dit in het bezit te krijgen, wat voor ongewenste politieke problemen zorgen, wat niet uit de lucht gegrepen is of uit de duim gezogen . De extra nodige veiligheidsmaatregelen worden door de Extraterrestrial spaceleiders zelf genomen door eigen voorziene technologische middelen in samenspraak met de politieke autoriteiten, het veel genoemde, met de hedendaagse bekende aardse politieke corruptie?! Daar tegenover staande, Extraterrestrials zullen zich positioneren binnen de grenzen van één of meerdere staten, naargelang de noodzaak en de door hun prijsgestelde samenwerkingsmogelijkheden. Hoe bekijkt men de Aarde zelf als toekomstige ruimtevaartcivilisatie met gelijke rechten en plichten voor de burgers al dan niet in samenwerking met Extraterrestrials is een juiste sociaal democratische visie

  emeenteraads of provinc

 23. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Velen azen op de gas-, olie- en grondstoffenrijkdommen in de internationale maritieme wateren. Daarom is er een uitzonderlijke interesse voor samenwerking met Extraterrestrials,
  deze hen te laten ontginnen mits geen milieuschade is inderdaad goed meegenomen.
  Waar haalden Extraterrestrials de grondstoffen voor vervaardiging van eigen ruimtetuigen vandaan. Stelt u uw vragen aan hen persoonlijk, als Extraterrestrials hoeven zij zeker van niemand hier op de Aarde orders of bevelen te ontvangen.
  Ruimtevaartwetenschappen is een zeer uitgebreid domein, de interesse gaat hoofdzakelijk uit naar kolonisatie van planeten vb AND M31 met Extraterrestrials die de Aarde bezoeken en het verst gevorderd zijn op ruimtevaartwetenschappelijk gebied kennis en techniek en beste samenleveningsmodel kunnen voorleggen. Dat vraagt eerst grondige voorstudies.

 24. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Bewezen feiten : politieke public-relations and marketing
  8 jaar presidentschap Bush jr. republikeinen
  4 jaar presidentschap Obama democraten
  wat een verschil chemtrails worden nog altijd gesproeid boven
  de hoofden van de bevolking van de VSA en NAVO-lidstaten
  Wie zit er hier in België en Vlaanderen aan het politieke roer ?
  Al meer dan 60 jaar ufo-cover-ups
  Welke Extraterrestrials speelden niet en wel dit VSA chemtrails spel mee?

  Obama ondertekent wet die massa-arrestatievan de oude garde
  mogelijk maakt
  bron niburu.nl vrijdag 4 mei 2012 om 13.42
  Verrassende ontwikkelingen in het Witte Huis. President Obama heeft een wet ondertekend die van de Verenigde Staten een verdragsstaat van het Internationaal Strafhof maakt

  Vereecke grijpt vragenuurtje aan voor chemtrails
  bron niburu.be 4 mei 2012 12.14
  Oud-burgemeester Peter Vereecke maakte voor het begin van de jongste gemeenteraadszitting van het Belgische Evergem gebruik van het vragenhalfuurtje om het probleem van de chemtrails aan te kaarten.
  Hij probeerde de gemeenteraadsleden met een rijkelijk geïllustreerde uiteenzetting te overtuigen dat we door vliegtuigen worden besproeid met de metalen aluminium, barium en andere stoffen
  Bron Nieuwsblad.be

  Malafide populisme : respect hebben voor de mening van de bevolking is niet verkeerd, maar als politiek communicatiemiddel en methoden de bevolking naar de mond praten met onhaalbare oplossingen en die zelfs leugenachtige verhalen verspreiden over bestaande problemen en vervolgens met valse voorstellingen af te komen om die krachtdadig op te lossen. Ieder politicus heeft zijn idealen, het is niet verkeerd met visionaire voorstellen af te komen, maar het is niet eerlijk om irreële (onwerkelijk) voorstellen te doen en zeker niet om bvb zondebokken te zoeken die het vervolgen moeten ontgelden
  Malafide popularisatie het veroorzaken van conflicten of het versterken van tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen, het doel of het motief van polarisatie, aangezien dit meestal opzettelijk gebeurt bvb om politieke electorale redenen. Bovendien is de werking van negatieve berichten en geruchten krachtiger dan die van positieve berichten en geruchten.
  Polarisatie kan plaatsvinden tussen verschillende lagen van de bevolking, maatschappelijk, etnische, geloof, taal, partij, organisatie

 25. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Vliegtuigen besproeien burgers

  degene die het interesseert het nodige te lezen kunnen zich wenden tot de infomatiebronnen
  sites.google.com/site/nocancerfoundationnl/vn-erkent-chemtrails
  21 okt 2010 – VN erkent chemtrails / geo-engineering Tot nu toe vrijwel altijd afgedaan …

  VN erkent chemtrails / geo-engineering Tot nu toe vrijwel altijd afgedaan als gewone uitlaatgassen (contrails), maar wat blijkt nu de VN erkent chemtrails / geo-engineering (Wat zijn de gevolgen voor onze gezondheid?) Bestaan chemtrails nu wereldwijd toegegeven!

  In 1992 werdt door 187 landen een verdrag ondertekend waarin ieder V.N. lid beloofde om de in eigen land én de in de Derde Wereldlanden voorkomende soorten ecosystemen zo goed mogelijk te beschermen waaruit onder andere geo-engineering begonnen is (het massaal vanuit vliegtuigen besproeien met Chemicaliën) (video) wat wettelijk verboden is binnen Europa vanwege een Europees arrest van 29/09/99 (Richtlijn- 76/464/EEG). Daar bovenop spraken In Oktober 2010 op de VN-top in Japan 193 lidstaten af betreffend het Biodiversiteitsverdrag (CBD) dat alle geo-engineering projecten en experimenten worden opgeschort, echter gaan de V.N. en NATO gewoon illegaal en wetteloos door met het besproeien van de onwetende bevolking, en schenden zo dan ook alle mensenrechten (video).

  Video Chemtrails Nederlandse ondertiteld

  De laatste tijd worden we steeds meer geconfronteerd met beelden waarbij vogels zomaar uit de lucht vallen. Dit is GEEN natuurlijk fenomeen, maar het gevolg van H.A.A.R.P & gevaarlijke chemicaliën die moedwillig via vliegtuigen worden gesprayd (video).Dit gebeurt momenteel in de USA en in Europa. Eerst waren er de chemtrails, nu gaan ze weer een stap verder … We moeten dit een halt toeroepen door zoveel mogelijk mensen hiervan bewust te maken. Geef dit a.u.b. ook door aan anderen zodat deze praktijken aan de kaak worden gesteld en zij die verantwoordelijk zijn, berecht kunnen worden …DIT IS EEN KWESTIE VAN PLANETAIR BELANG ! ENKEL SAMEN KUNNEN WE EEN BLOK VORMEN EN DE AARDE NIET LANGER UIT HANDEN GEVEN AAN DIEGENEN DIE TOTAAL GEEN RESPECT OPBRENGEN VOOR HET LEVEN… Voormalige FBI baas Ted Gunderson, chemtrail dumpingen moeten worden gestopt !! (video)

  Onthullende informatie (((video))) over Nederlandse Koningklijke Bilderberg betrokkenheid, via Koninklijke Koninklijke De Staats Mijnen (DSM), waarbij men onder het mum van geoengeneering-projecten met behulp van chemtrails betrokkene chemische afval wereldwijd kan dumpen vanwege het positief advies uitgebracht op 21 april 1962 aan de kroon om een faillissement tegen te gaan.

  “Agent Orang? Is dat geen oud nieuws?” vroeg de douanebeambte aan Connie Schultz, columnist van The Plain Dealer, toen ze terugkwam van een reis naar Vietnam waar ze onderzoek had verricht naar de blijvende gevolgen van Agent Orange, de dioxine doortrokken herbicide waarvan het Amerikaanse leger miljoenen liters heeft gebruikt tijdens de oorlog in Vietnam. Nee dat is het niet. Schultz toonde op zondag in ‘Unfinished Business’ in The Plain Dealer, waarin wordt beschreven hoe dit gevaarlijke… Lees meer

  Met wat worden we werkelijk besproeid? (video1), 2, 3, 4, 5, 6, 7
  Aerosol Crimes (video) de overheid zou dit nooit toelaten?! (video) (video)

  Is depopulatie de reden waarom kanker toeneemt inplaats verdwijnd?!

  Vliegtuigen besproeien schadelijke chemische kankerverwekkende stoffen (video) en zware metalen op mens, dier en flora. (video) Jarenlang werden ze voor gek uitgemaakt: mensen die beweerden dat overheden over de hele wereld in het geheim met vliegtuigen chemische stoffen in de atmosfeer sproeienen (video) Nu na meer dan een decenia is het bestaan van chemtrails wereldwijd door VN toegegeven!. Op de VN-conferentie in Oktober 2010 te Nagoya is door de 193 lidstaten beslist om te stoppen met allerlei projecten en experimenten ‘Het fenomeen ‘chemtrails ’ wordt hierbij expliciet vernoemd. Ondanks dit VN akkoord gaat men gewoon door met het vergiftigen van mens, dier, en planeet. Deze pagina en documentaires (video) laten tot in de kleinste details zien wat die mooie witte strepen zijn die onze zonnige dagen verpesten. In samenwerking met HAARP in Alaska en Noorwegen is dit het gevaarlijkste (video) wapen (video) ooit ontwikkeld (video). Nicola Tesla (video) gaf al te kennen dat dit nooit gebruikt mag worden (video) als wapen. Natuurlijk was deze waarschuwing aan dovemans oren gericht (video) & (video) De urenlang zichtbare strepen (video) die deze toestellen achterlaten worden door hen daarom ‘chemtrails’ genoemd. (video) Onzin, zeggen wetenschappers en veel anderen; het zou hier slechts om normale uitlaatgassen gaan. Nu blijkt echter dat het wel degelijk ‘chemtrails’ zijn, omdat op een VN-conferentie in de Japanse stad Nagoya het bestaan ervan is toegegeven. Het besluit om voorlopig te stoppen met het door onder andere chemtrails proberen te beïnvloeden van het wereldwijde klimaat werd genomen op de 10e VN-top over het Biodiversiteitsverdrag (CBD) (4)*, dat in 1992 door 187 landen werd ondertekend en waarin ieder lid beloofde om de in eigen land én de in de Derde Wereldlanden voorkomende soorten en ecosystemen zo goed mogelijk te beschermen. Na jarenlang mislukte experimenten te hebben verricht zijn officials -waaronder 110 Milieuministers- uit bijna 200 landen tot de conclusie gekomen dat de risico’s van het proberen te beïnvloeden van het klimaat te groot zijn om mee verder te gaan.

  Een voorontwerp van een verslag van Arizona Skywatch toont een dramatische toename van zware metalen die gewoon niet thuis horen in onze lucht (gevolg talloze kankerdoden).

  OPMERKING: Het niveau van Mangaan en Arseen alleen al is zo schrikbarend hoog!
  2010 Air Deeltjes:deze cijfers geven aan hoeveel keer ze over de “toegestane” toxische grens zijn!!

  Aluminium: 15,8
  Antimoon: 63,3 [Dit is geen typfout]
  Arseen: 418 [Dit is geen typfout]

  Barium: 5,3
  Cadmium: 6
  Chroom: 6,4
  Koper: 9
  Ijzer: 43,5 [Dit is geen typfout]
  Lead: 15,7
  Mangaan: 513,8 [Dit is geen typfout]
  Nikkel: 10,7
  Zink: 7.5

  Chemtrails: An Updated Look at Aerosol Toxins

  Jarenlang worden zware metalen & chemische stoffen zoals (barium, aluminium, arseen, cadmium, titanium… en polymere vezels die kanker verwekkend zijn en in pesticides gebruikt werden) in het geheim met vliegtuigen in onze atmosfeer gesproeid. In het rapport van de ETC Group worden alle geo-engineering technieken op een rijtje gezet en belicht. Naast de genoemde methoden komen de volgende aspecten aan bod: het beïnvloeden van het weer op welke manier dan ook (HAARP), kunstmatige vulkanen die reflecterende deeltjes in de atmosfeer brengen, cloud whitening en cloud seeding (chemtrails) en de connectie met het militaire industrie complex (MIC) In Oktober 2010 op de VN-top in Japan spraken 193 lidstaten af over het Biodiversiteitsverdrag (CBD)dat alle geo-engineering projecten en experimenten worden opgeschort. “Elk privaat of publiek experiment wat erop gericht is om de thermostaat van de planeet te manipuleren is in strijd met dit zorgvuldig opgestelde akkoord,” zei Silvia Riberio, Latijns-Amerikaans directrice van de ETC Group. Het akkoord werd bereikt tijdens de twee weken durende ontmoeting tussen onder andere 110 ministers van VROM en verplicht overheden ervoor te zorgen dat in de desbetreffende landen geen enkele activiteiten op het gebied van geo-engineering meer plaatsvinden. Het tegendeel gebeurd met talloze zieken als gevolg.

  Ook het rapport Case Orange van de Belfort Group geeft hier een goed overzicht. Op de VN-conferentie te Nagoya is het bestaan van chemtrails toegegeven! (De gevolgen in de nabije toekomst voor onze gezondheid zijn niet te overzien)

  Verontruste burgers met zieke kinderen hebben zich bij ons gemeld om annoniem een klacht neer te kunnen leggen, boven heel Europa strooit men met nooit geziene hoeveelheden giftige chemicaliën, Wij raden dan ook alle burgers aan die een toekomst willen om aangifte te doen zoals NCF/Chemtrails 09-02-2011 en 22-03-11 De impact op onze gezondheid, maar vooral voor onze kinderen die hierin zijn opgegroeid zal onmenselijke groot zijn. Ook zijn ze mede verantwoordelijk voor de vergiftiging door de aanvoer van Kankerverwekkende stoffen via lucht, (video), water, bodem, voeding en producten toe te staan, hierdoor is het helaas onmogelijk kanker van deze planeet te verbannen en de kankerpatiënten een langdurige oplossing te garanderen, met welke natuurproducten dan ook. Aangifte Chemtrails Belfort Group (dossier nr 185/09) Weergeven / Downloaden, al is het maar om de politie bewust te maken, zij blijken veelal onwetend en ook slachtoffers te zijn.

  Bronnen:1) Belfort Group (Belgische burgergroepering o.l.v. Peter Vereecke) Food Freedom , ETC Group , NOS (vermeldt niets over chemtrails) * Op 21 oktober wél genoemd in de aankondiging van het internationale persbureau Reuters

  Verhoogde HAARP activiteit op 11 maart (aardbeving + tsunami Japan) Chemtrails en haarp, wat is het, wat doet het en wat kan het?

  Ondanks deze resolutie werden weer onnatuurlijke wolken waargenomen voor de aardbeving boven de Japanse hoofdstad Tokio wat op HAARP kan wijzen, ook bij de aardbeving in China 2008 (video / 2) en Haiti (video) gebeurde iets vergelijkbaars (video / 2) een NASA news artikel Al in eind 2007 werd de Canadese journalist Benjamin Fulford die in Japan woont en werkt bedreigd door de Illuminatie NWO met een aardbeving op de grootste kerncentrale van JAPAN in Niigata (video) In 2007 confronteerde Fulford, de voormalige Japanse minister van Financiën Heizo Takenaka met de vraag waarom hij de controle over het Japanse financiële systeem overdroeg aan een groep Amerikaanse en Europese oligarchen. (video) Hij en zijn afgevaardigde vertelde dat dit was omdat Japan bedreigd werd met een aardbevingsmachine (Video). Toen Benjamin Fulford onthullingen begon te plaatsen zoals op Rense.com, (Interview) & (Interview) werd hem door de Japanse veiligheidsdienst verteld dat vanwege zijn uitlating de stad Niigata getroffen zou gaan worden door een aardbeving. Twee dagen later, was Japans grootste nucleaire reactor het exacte epicentrum van twee aardbevingen, beide een magnitude van 6.8 op de schaal van Richter,(video) ook hier zijn onnatuurlijke wolken waargenomen HAARP (video) kan de ionosfeer naar buiten toe uitrekken. (video / 2 ) Hierdoor wordt het magnetische veld van de aarde geladen door de zonnewind. Deze enorme hoeveelheid energie kan dan door HAARP op specifieke plekken worden “ontladen. (video) Ze kunnen een gebied verwarmen en de lucht gaan laten stromen naar een ander gebied.(video) Met andere woorden, deze lui zijn in staat om de cycloon te veroorzaken die Myanmar en Orlando trof, de tsunami die Indonesië en Japan trof en de aardbeving die China, turkije en Haiti trof.(video)

  Deze experimenten werden echter vooral gebaseerd op theorieën van een beperkt aantal wetenschappers uit een gering aantal landen. De VN heeft nu besloten dat geo-engineering -oftewel het ‘knoeien’ met het klimaat en de biodiversiteit- te belangrijk is en te veel risico’s met zich meebrengt om aan slechts enkele wetenschappers en landen over te laten. Pat Mooney, directeur van de ETC Group -een internationale stichting die zich onder andere inzet voor de bescherming van de landbouw biodiversiteit en voedselveiligheid- juicht het besluit van de VN toe en noemt het een ‘overwinning van het gezonde verstand en een voorzorgsmaatregel.’ (3)

  Neth Dano, afgevaardigde van de ETC-Group op de Filippijnen, vindt het besluit desondanks niet perfect. ‘Sommige delegaties zijn begrijpelijkerwijs bezorgd dat de voorlopige definitie van geo-engineering te smal is, omdat Co2-opvang en -opslag er niet bij inbegrepen zit… Maar technische ingrepen in het klimaat staan nu wel vast op de VN-agenda, wat in de aanloop naar de 20e Earth Summit (VN Conferentie Milieu en Ontwikkeling in 2012 in Rio de Janeiro) zal leiden tot belangrijke debatten. Een verandering is in dat opzicht natuurlijk essentieel, en geo-engineering is duidelijk niet de weg die we moeten gaan.’

  In het rapport ‘Geopiracy’ verzet de ETC-Group zich tegen diverse technieken waarmee geprobeerd wordt het klimaat te beïnvloeden, waaronder het veranderen van het weer (HAARP), cloud whitening en cloud seeding (chemtrails) en kunstmatige vulkaanuitbarstingen die zonverduisterende asdeeltjes in de atmosfeer brengen. Ook wordt uit de doeken gedaan welke rol het militair-industriële complex (MIC) hierbij vervult.

  Los van het feit dat Global Warming inmiddels uiterst omstreden en volgens velen ontmaskerd is als pure fraude, blijken nu ook de jarenlang in het geheim uitgevoerde risicovolle experimenten met onder andere chemtrails om de veronderstelde opwarming van de Aarde tegen te gaan niet te werken. Vooral op het alternatieve internet wordt daarom al langere tijd gedacht dat het sproeien van chemische stoffen met daarin torenhoge concentraties zware metalen eigenlijk bedoeld is om de bevolking ziek, zwak en weerloos te maken, zodat er straks zo min mogelijk verzet is als de Nieuwe Wereld Orde wordt ingevoerd. In datzelfde kader zouden chemtrails eveneens onderdeel zijn van plannen om de wereldbevolking fors te reduceren.

  Bron :Xander

  De tiende tweejaarlijkse VN-top over het Biodiversiteitsverdrag (CBD) is afgesloten met een belangrijke beslissing: de 193 lidstaten spraken af dat alle geo-engineering projecten en experimenten worden opgeschort. “Elk privaat of publiek experiment wat erop gericht is om de thermostaat van de planeet te manipuleren is in strijd met dit zorgvuldig opgestelde akkoord,” zei Silvia Riberio, Latijns-Amerikaans directrice van de ETC Group.

  Het akkoord werd bereikt tijdens de twee weken durende ontmoeting tussen onder andere 110 ministers van VROM en verplicht overheden ervoor te zorgen dat in de desbetreffende landen geen enkele activiteiten op het gebied van geo-engineering meer plaatsvinden.

  De overeenstemming borduurt voort op het verbod uit 2008 op het uitoefenen van geo-engineering activiteiten in de oceanen. Het akkoord maakte abrupt een eind aan een veelzijdigheid aan mislukte experimenten, zowel privaat als publiek, om koolstofdioxide uit de atmosfeer op te slaan in de oceanen door voedingsstoffen over het wateroppervlak te verspreiden.

  Sinds die tijd is de aandacht gericht op het blokkeren van een percentage van de zonnestraling (Solar Radiation Management) door middel van grootschalige interventies in de atmosfeer, stratosfeer en in de ruimte waardoor de temperatuur en neerslagpatronen wereldwijd zouden veranderen.

  De delegaties in Nagoya, Japan begrijpen nu de potentiële risico’s van het testen of toepassen van geo-engineering technologieën. Na vele lange nachten kwamen de aanwezigen tot een overeenstemming en aanstaande vrijdag wordt het besluit voorgelegd aan de voltallige commissie. De voorzitter van de onderhandelingen over het klimaat en biodiversiteit noemde de eindversie van het besluit een ‘zeer gevoelig compromis’.

  “Deze beslissing is een overwinning voor het gezonde verstand en is genomen als voorzorgsmaatregel,” zei ETC Group directeur Pat Mooney. Beslissingen aangaande geo-engineering kunnen niet worden gemaakt door kleine groepen wetenschappers uit een kleine groep landen die vervolgens zelf richtlijnen opstellen voor het knoeien met de Aarde. De wereld heeft nu collectief besloten dat toekomstige overwegingen met betrekking tot geo-engineering worden genomen binnen de Verenigde Naties, waar alle landen een zetel hebben.

  Belangrijkste uitkomsten zijn dat geen enkele klimaat-gerelateerde of geo-engineering activiteit de biodiversiteit op Aarde mag beïnvloeden, totdat in kaart gebracht is wat de mogelijke gevolgen zijn. Elke vorm van technologie die nadrukkelijk zonnestralen blokkeert of die op grote schaal beslag legt op de koolstofdioxide in de atmosfeer en zo de biodiversiteit mogelijk beïnvloedt zou moeten worden gezien als een vorm van geo-engineering en is derhalve relevant voor het Biodiversiteitsverdrag. Dit betekent dat al deze activiteiten bij wet verboden worden.

  In het rapport van de ETC Group worden alle geo-engineering technieken op een rijtje gezet en belicht. Naast de genoemde methoden komen de volgende aspecten aan bod: het beïnvloeden van het weer op welke manier dan ook (HAARP), kunstmatige vulkanen die reflecterende deeltjes in de atmosfeer brengen, cloud whitening en cloud seeding (chemtrails) en de connectie met het militaire industrie complex (MIC).

  Bronnen:1) Belfort Group (Belgische burgergroepering o.l.v. Peter Vereecke) Food Freedom , ETC Group , NOS (vermeldt niets over chemtrails) * Op 21 oktober wél genoemd in de aankondiging van het internationale persbureau Reuters

  Chemtrails DataPage
  Nano-Chemical Poisoning of The World

  Aerosol Crimes & Coverup

  Educate-Yourself

  Lijst van patenten voor Stratosperic Arial Spraying Programs!

  Wetenschappelijk rapport Weergeven/Downloaden

  Samenvatting Nederlands Weergeven/Downloaden

  Aangifte Chemtrails (dossier nr 185/09) Weergeven/Downloaden

  Exopolitiek : Wat zouden Extraterrestrails de Aardse civilisatie moeten bijspringen
  om de problematiek van de volksgezondheid op te lossen, terwijl defensie-experimenten chemtrails worden toegelaten door eigen democratische verkozen ministers en volksvertegenwoordig in Vlaanderen en België boven het hoofd van de eigen bevolking en boven het hoofd van hun eigen fammilie en zichzelf.
  Droge of natte humor in de pers, met Extraterrestrials planeten koloniseren en deel uitmaken van hun beschaving, voor bepaalde dames en heren een welgekomen geschenk,van een pak lastpakken verlost die op de Aarde hier rondlopen… in wiens voordeel of nadeel, de eer en het genoegen is aan iedereen om het aan te vullen voor zichzelf

 26. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Nieuwe planeet gevonden in ons zonnestelsel, Niburu?
  zondag, 13 mei 2012 09:54 geplaatst in:
  Universum
  Gomes speculeert dat het mysterieuze object een planeet zou kunnen zijn die uit een ander zonnestelsel is geslingerd en later werd binnengehaald als gevolg van de zwaartekracht van de zon.

  Inderdaad, het is afhankelijk van de ruimtevaart-wetenschappelijke kennis en techniek van Extraterrestrials en de aanwezige technologie in hun ruimtetuigen om bvb bewoonbare planeten zoals de Aarde door het universum te loodsen en verder binnen een zonnestelsel te trekken en te stationeren, niet verschieten…..
  Zo hoeven zij de Aardse civilisatie niet te storen om ruimtevaartprogramma’s op te starten met staat of staten die er interesse voor hebben, zonder elkaars wet&orde aan de laars te lappen.

 27. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  het UFO-fenomeen uit de taboesfeer http://www.ufo-taboe.be

  Tegenwoordig zijn ze een nachtmerrie voor conservatieve wetenschappers, ruimtevaart- en luchtmachtdeskundigen, archeologen, darwinisten, religieuze leiders, oliemagnaten en politici.
  Alhoewel zij heimelijk wellicht meer weten over dit fenomeen, zien zij ze toch liever gaan dan komen. Die redenen liggen in de sfeer van de (geo)politiek en de belangen die daarin een rol spelen, denk aan machtsstrategieën, economische belangen (zoals lange termijn investeringen in fossiele energiebronnen) en in de al geaccepteerde en opgebouwde kennis over onder andere archeologie, historie, religie en wetenschap.

  Extraterrestrials hebben de ruimtevaartwetenschappelijke kennis en techniek om de onmetelijke afstanden in het universum te overbruggen. Daardoor zij het hen mogelijk de dagelijkse gang van zaken te observeren en bestuderen in andere kosmoshorizonten, zoals men hier met het dagelijkse gebeuren op de Aarde planeet. Geweten is dat vele Vlamingen interesse hebben te wandelen doorheen de geschiedenis van het universum via Extraterrestrials als gidsen. Wat betekent voor hen het dagelijkse leven, werken en wonen in de ruimte doorheen hun civilisatiegeschiedenis en voor de Aardelingen als al dan niet autonome toekomstige ruimtevaartcivilisatie zelf. Dat is de juiste transparantie met live TV zoals eigen ruimtevaartprogramma’s enz Via demonstraties en korte ruimtetrips binnen en buiten het eigen zonnestelsels in hun ruimtetuigen zal men kunnen kennismaken met de ruimtevaartdeskundigheden van verschillende Extraterrestrial rassen. Wel zonder schade te berokkenen aan de Aardeplaneet en haar bewoners, wat men zelf al genoeg doet om het juist te formuleren. De netelige constanties Extraterrestrial ruimtevaartspitstechnoligie komt best niet in handen van bepaalde Aardse individuen. Na dit bovenstaande zij het mogelijk te praten over al dan niet een definitieve samenwerking met staat of staten of blijvende contactname voor kolonisatie van planeten met Extraterrestrials.

 28. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  het UFO-fenomeen uit de taboesfeer http://www.ufo-taboe.be

  Over contacten met andere intelligenties of beschavingen (overigens in Amerika bestaat een officiële wet die dit verbiedt) is nog geen mondiaal protocol gemaakt (althans voor zover bekend, wellicht, althans dat mag men verwachten, ligt er in het geheim wel een plan klaar). Zo’n protocol is ingewikkelde materie.

  Sinds de start van ufo-coverups made in de vsa sinds 1947, hoeft men zich niet te verbazen dat er wel een geheim mondiaal protocol bestaat.

  Andere intelligenties hebben misschien zo hun eigen methodes van timing, bekendmaking en communicatie.
  Het zou niet het minste mogen verbazen, dat deze Extraterrestrials intelligentia’s eerst de Aarde ontwerpen aan grondige voorstudies voor contactnames zeker officiële

  Zolang we raketten op onze eigen soort richten, zijn we wellicht ver verwijderd van dergelijk contact
  Als Extraterrestrials op de Aarde verblijven ook op hun eigen soort, welke staat of staten genieten hun persoonlijke voorkeur voor samenwerking uitgaande van hun eigen civilisatiegewoontes?
  Kan een reden zijn, even de rollen omdraaien, kruip zelf in de rol van Extraterrestrials, en u komt aan op planeet Aarde, wat zou u doen, blijven of met uw ufo verder vliegen. De keuze een planetaire humane beschaving aandoen met of zonder oorlog?
  Spacedefensie: exacte ruimtevaartwetenschappen is de volledige studie van het universum, bestaan er nog ergens in de kosmoshorizonten oorlogvoerende Extraterrestrials civilisaties, vragen zonder antwoord.

  We scoren voor het vak ‘communicatie met andere beschavingen’ nog een zware onvoldoende
  Juist ufo-cover-ups, weigeren de ruimtevaartzaken te behandelen zoals het hoort te zijn.

  Zullen die onbekende intelligenties zichzelf niet eens bekendmaken wereldwijd? Bijvoorbeeld met een landing in het stadion tijdens de Olympische Spelen?
  Extraterrestrials doen dat al hoelang, met of zonder gewenst rechtstreeks contact. Daar zou gewild of ongewild onmiddellijk verandering in kunnen optreden, onverwachts……alles is mogelijk, zonder daarvoor iets in scenario’s te zetten……De Aardse geschiedenis met betrekking tot Extraterrestrials is wetenschappelijk zeker niet ontrafeld tot op het bot…
  de eventuele terugkeer van deze Extraterrestrial rassen is nooit uitgesloten… en andere evenmin.
  Wat bij dierenverminkingen door ufo’s opvalt, al meer dan vijftig jaar snijden zogezegd deze aliens dezelfde lichaamsdelen bij het vee weg, waarom, deze Extraterrestrials keren met regelmaat terug naar de Aarde en laten dit duidelijk hierdoor merken..Waarom zoveel dierenverminkingen door aliens in de VSA en de UK?

  Willen Extraterrestrials op de Aarde definitief contact onderhouden of verblijven voor samenwerking met staat of staten, de redenen weten waarom is het belangrijkste.

  Extraterrestrials hebben het gepaste ruimtevaarttransport om planeten te koloniseren met Aardelingen. De Aardse dagelijkse rust of onrust hoeft men daar niet voor te storen.
  Welke Aardse burgers wensen de Extraterrestrial civilisatie wet&orde en maatschappij gewoonten niet of wel te aanvaarden, van opdringen geen sprake, uitwijken naar andere een planeet…

 29. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  het UFO-fenomeen uit de taboesfeer http://www.ufo-taboe.be

  Hard talk in het ufo-debat tussen the White House en Champs Elysées.
  De ufo-coverups vragen in welke contect werd het sociale welvaartspeil van de bevolking zonder redenen afgebroken sinds 1947 in samenwerking met Extraterrestrials, welke rassen waren het en welke niet, en welke Aardse staten, langs de wegen van de geschiedenis….W

 30. 31 mei 2012 om 07:08 spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Over ruimtevaarttoerisme staan de kranten en het web vol, ruimtevaartkantoren schieten niet alleen in het Antwerpse als paddenstoelen uit de grond. De ufo-coverups mediasensaties,wat voor een flauwe betekenis
  tegenover het onmetelijke universum. Ruimtevaarttoerisme met aangepaste ruimtevaartgeneeskunde van welke kwaliteit en ruimtevaartkantoor van Extraterestrial civilisaties dat is de gepaste prestige kers op de ongekende taart.

 31. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  het UFO-fenomeen uit de taboesfeer http://www.ufo-taboe.be

  Men heeft er kennis van genomen omtrent de interesse in Antwerpen, voor de eventuele uitbouw van een ruimtevaartkantoor voor ruimtevaarttoerisme met aangepaste ruimtevaartgeneeskunde met Extraterrestrials. Het nodige komt ten gepaste tijde op de politieke tafels terecht en sneller dan men dentkt. Momenteel gaat de aandacht naar de wereldufodag voorzien op 24 juni en 2 juni 2012.

 32. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Paul & Co – its all for the Show!
  17 juni 2012 om 23:00
  http://img819.imageshack.us/img819/2466/belgischeregering.jpg
  lol door humor kan geen kwaad
  wel of geen nieuws van uit de mercier M32
  binnen de Andromeda M31
  wonen rare gasten en gastinnen,nog zwarter dan steenkool en roet uit een schoornsteen, wat slecht is voor de longen,
  het wit van de ogen is donker groen en blauw
  de pupil is grijs
  de lengte en de dikte is afhankelijk van het gensoort aangepast DNA
  ze zien alles helder duidelijk bij daglicht en ’t volkomen duister,hebben geen zaklantaarns nodig, kosteloze energie…
  hun leeftijd overleeft iedere mens van op de Aarde minstens 122jaar in Aardejaren en ziek worden en ziek zijn ze nooit, wie wenst dat niet hier later verdere uitleg de eer en genoegen aan de Exterrestrials zelf

 33. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  De G20-top in Mexico achter de rug, de messen werden grondig geslepen. De Eurozone heeft geen lessen nodig in democratie of economie?! De Europese financiële crisis werd veroorzaakt door roekeloze VS-bankiers. Deze heeft haar wortels in Noord-Amerika. De eigen financiële instellingen werden gecontamineerd door onorthodoxe praktijken van bepaalde sectoren van de financiële markt. De Eurozone van 27 open democratieën–unie, de definitie van democratie en rechtstaat voor organisatie en coördinatie?! Welke Extraterrestialrassen uit het verleden tot nu waren deze VS-bankiers hiervoor van dienst?
  De VN-Rio+20 is volledig ingenomen door de gevestigde bedrijfsbelangen, via een georganiseerde lobby binnen de VN. Het (zogezegde) grootste huis van de democratie moet het belang van volkeren en de wereld centraal stellen, heeft enkel gehoor voor commerciële belangen van de industrie en banksector? Problemen op het gebied van klimaat, voedsel en water tekorten, landbouw, sociale gelijkheid en economie worden op geen enkele wijze het hoofd geboden, welke toezeggingen zijn nodig en worden niet gedaan? Welke buitenaardse rassen uit het verleden tot nu zijn of waren hiermee betrokken? Ufo-coverups ?
  Men heeft de VN resolutie 33/426 dd 16 december 2005 behandelde de diplomatieke contacten en samenwerking met Extraterrestrials? Wie heeft hier de eindbeslissing, waar, met wie, waarom en waarvoor……de vuile was van ufo-coverups , met of zonder N.E.S.A.R.A. BE
  Extraterrestrials zijn de privé-eigenaars van hun ruimteveren en ruimtevaartprogramma’s en beslissen volgens hun civilisatie wet&orde met wie zij wensen samen te werken, wat leidde tot corruptie en criminaliteit in het verleden tot nu?

 34. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Op de G20 in Mexico de EU behandelen als een ontwikkelingsland is bij diverse politici van Eurolidstaten in het verkeerde keelgat geschoten.
  Wie kan zich beter op ruimtevaartgebied in een lange termijnvisie uitspreken dan Extraterrestrials op basis van ervaringen, proefondervindelijk te bewijzen.
  Zich niet inlaten met interne aangelegenheden van een staat of staten zijn potsierlijke politieke uitspraken, met de gepaste klappen op de vuurpijlen. Wie beslist als politici in de West-Europese staten wie toelating krijgt het nationaal grondgebied te betreden of te verlaten, geldt ook voor Etnauten. Er breek een rustige periode aan vakantiemaanden juli en augustus …..Kijk met uwe neus naar boven zonder verrekijker of telescoop..

 35. We weten in ieder geval dat de techniek van de Extraterrestrials te wensen over laat gezien de crashes op aarde.
  De logica van dierverminkingen ontgaat mij volledig.

 36. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Ontdanks alle VN-milieutoppen ten spijt een ware fars!

  Extraterrestrials zijn de Aarde ver vooraf op gebied van ruimtevaartwetenschappelijk kennis en techniek, wat nog een verschil kan vormen van ET-ras tot ET-ras, geweten binnen en buiten de ufo-coverups wat ook gelden voor (space)defensie.
  De VN-Rio+20 werd volledig ingenomen door de gevestigde bedrijfsbelangen, via een georganiseerde lobby binnen de VN. Die redenen liggen in de sfeer van de (geo)politiek en de belangen die daarin een rol spelen, denk aan machtsstrategieën, financiële economische belangen, in de al geaccepteerde en opgebouwde al dan niet culturele maatschappij binnen de staatgrenzen, eveneens voor politiek en religie.
  Extraterrestrails de Aarde mee laten uitbouwen tot een spacecivilisatie, zal niet van een leien dak lopen, zonder de afwezigheid vb een wereldregering, verwijzend naar de hedendaagse polemieken van Euro-unie, wordt dit een beslissing van staat tot staat.
  Deze intelligente wetenschappelijke onderlegde Et-rassen hoeven van Aardelingen geen lessen te krijgen voor koloniseren van planeten en uit te bouwen zonder de ecosystemen te ontwrichten enz, ondanks alle VN-milieutoppen veel burgers zijn zich daarvan grondig bewust, wat onmiddellijk in het oog springen voor een interessante samenwerking met Extraterrestrials om exo-planeten te koloniseren. De teerlingen zijn geworpen en de politieke kaarten grondig dooreen geschut. Geen verwijten zenden aan verkeerde adressen en lasterpraktijken. Extraterrestrials krijgen de gelegenheden geboden hun ruimtevaartwetenschappelijke kennis en technieken te bewijzen en te demonstreren, op de Aardse bodem of op exoplaneten zonder een gevaar te vormen voor de volksgezondheid en zonder defensieagressie

 37. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Al verschillende jaren zijn er contacten met Extraterrestrials en Aardelingen overal op de planeet
  Veel mensen laat zich op sleeptouw nemen, eigen vlaamse politici en de pers volgen al jaren aandachtig de onderstaande ufogebeurtenissen. Openbaarheid van politiek bestuur en daarmee in verband de bescherming van de veiligheid en de privélevensfeer van de burgers.

  Lees dit volgende zeer aandachtigDe UFO-persconferentie die ‘plots uit de lucht kwam vallen’ (video)
  zaterdag, 23 juni 2012 10:45 geplaatst in: UFO niburu.nl
  Hooggeplaatste militairen en overheidsfunctionarissen waren op 12 november 2007 in Washington DC getuige van een historische gebeurtenis.
  Tegenover de aanwezige pers deden zij uitspraken over UFO’s en buitenaardse afgezanten die momenteel in contact treden met aardbewoners.
  In onderstaande video Out of the Blue van filmmaker James Fox is de historische persconferentie terug te kijken. Naast journalisten van Reuters, de Washington Times, CNN en Fox News waren ook Canadese, Europeaanse en Afrikaanse verslaggevers aanwezig.
  Onder de aanwezigen waren onder meer: oud-gouverneur van de Amerikaanse staat Arizona Fife Symington; oud-generaal-majoor van de Belgische luchtmacht Wilfried de Brouwer; ingenieur, astronoom en astrofysicus Dr. Claude Poher; oud-Air France-piloot Jean-Charles Duboc; astrofysicus Dr. Jean-Claude Ribes; oud-generaal van de Iraanse luchtmacht Parviz Jafari; kapitein van het Chileense leger Rodrigo Bravo Gamido; oud-commandant van de Peruaanse luchtmacht Oscar Santa Maria Huertas; oprichter van de Peruaanse onderzoeksgroep voor ongewone luchtfenomenen OIFAA Dr. Anthony Choy; Aurigny Airlines-piloot Ray Bowyer; oud-medewerker van het Britse ministerie van Defensie Nick Pope; oud-sergeant van de Amerikaanse luchtmacht James Penniston; oud-kolonel van de Amerikaanse luchtmacht Charles Halt en oud-afdelingschef van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA John Callahan.

 38. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Wie de VSA presidentiële verkiezingen volgen merken een permanent
  degoutante voorstellen op bij zowel de democraten als republikeinen
  dan kan men goed beseffen dat de euro-unie beter haar eigen strategie bepaald langzaam maar zeker ondanks vele vragen omtrent een toekomstige euroregering of wereldregering al dan niet in samenwerking met buitenaardsen zonder de ufocoverups uit het oog te verliezen.
  Het lijkt wel een grap: in plaats van op je huwelijk geld te vragen voor een broodmachine of beddengoed, zou president Barack Obama graag hebben dat je aan je gasten vraagt om geld te storten voor zijn herverkiezing. Origineel is het alleszins.”Heb je een verjaardag of huwelijk in het verschiet?”, staat te lezen op Obama’s website. “Laat je vrienden weten hoe belangrijk deze verkiezing voor je is. Registreer je voor Obama 2012 en vraag voor een donatie in plaats van een gezicht. Een mooie manier om de president te steunen op jouw mooie dag.” .
  Na acht jaar Bush jr en 4 jaar Obama vallen wel lessen te trekken welke al dan niet positief of negatief, maatregelen in te voeren binnen de Euro-unie, zullen zich afspiegelen in de juiste context van verantwoorde overheidsinvesteringen en privé-investeringen tegenoverstaande zinloze overaanbod van supermarkten, golfterreinen, bruggenbouw…. terwijl het grondwettelijk recht vb iedereen een dak boven het hoofd voor eigen burgers aan de laars wordt gelapt, domusflandria appartementen naar 20 jaar goed voor sloophamer?! De Vlaams Waalse wafelijzerpolitiek omtrent zinloze en zinvolle openbare werken in bruggenbouw, of rioleringswerken… gaat de Vlaamse president Kris Peeters niet vrijuit omtrent de A12 Antwerpen-Mechelen.
  Een gevangenis op het oud grondgebied van de Wilrijkse rijkswachtkazerne, wat geschiedenis, hoeveel milijoenen belastingsgeld naar de haaien , beweesbare feiten zonder leugen.
  Binnen de top van de politieke partijen, gemeenteraad en provinciepolitiek zijn, letterlijk de pispalen, slaven, nog nieuwe lieve degoutante namen,… vergelijk voor wie, bestaan geen bezuinigingen, regionaal, federale, Europarlement…
  superlonen en creveren van de honger

 39. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Het intellectueel wetenschappelijk vakmanschap van Extraterrestrials?!
  Opwarming klimaat: Merkel trekt aan alarmbel
  17/07/12, 14u06 − Bron: Guardian, Bild am Sonntag

  de opwarming van de aarde “aan een dramatisch tempo zal versnellen” als wereldleiders niet zo snel mogelijk tot een akkoord komen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch in te perken. “We hebben geen tijd meer”
  Het scenario verandert een derde van de nu voor de mens leefbare oppervlakte van onze planeet in woestijn en verdwijnen zowat alle grote kuststeden
  Maar ook al bij de nu wellicht onvermijdelijke opwarming van 2 graden zal 2,4 procent van de wereldbevolking, zo’n 187 miljoen mensen, een andere plaats om te (over)leven moeten zoeken

  Planeten koloniseren met Extraterrestrials is een mogelijkheid de planeet Aarde te ontvolken.
  Extraterrestrials zijn de privé-eigenaars van hun ruimtetuigen en bazen van hun ruimtevaartprogramma’s voorzien volgens hun civilisatie wet&orde en niet de wet&orde van de Aardse staten, dat is duidelijke duidelijkheid niet aan de laars te lapen.
  Wat Aardse religies en godsdiensten betreft eigen aan de wet&orde Aarde blijft op de Aarde, alle eer en genoegen te wachten op de Aarde op uw god, goden, godinnen eigen aan uw godsdienst en religies, waren de goden kosmonauten (E.Von Danicken), zo uitzonderlijk beleefdzijnde wet&orde nalevend?!

 40. rasecht berensiroop
  17 juli 2012 om 16:26 vervolg
  spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  Het intellectueel wetenschappelijk vakmanschap van Extraterrestrials?!
  Opwarming klimaat: Merkel trekt aan alarmbel
  17/07/12, 14u06 − Bron: Guardian, Bild am Sonntag

  de opwarming van de aarde “aan een dramatisch tempo zal versnellen” als wereldleiders niet zo snel mogelijk tot een akkoord komen om de uitstoot van broeikasgassen drastisch in te perken. “We hebben geen tijd meer”
  Het scenario verandert een derde van de nu voor de mens leefbare oppervlakte van onze planeet in woestijn en verdwijnen zowat alle grote kuststeden
  Maar ook al bij de nu wellicht onvermijdelijke opwarming van 2 graden zal 2,4 procent van de wereldbevolking, zo’n 187 miljoen mensen, een andere plaats om te (over)leven moeten zoeken

  Antwoord : aangezien de uitzonderingssituaties samenwerking op dit vlak met Extraterrestrials worden bekostigt door alternatieve financiering in het leven te roepen via nieuwe voorziene wetgevingen in samenwerking met de ECB, bij voorkeur gratis voor de belastingbetalers en de overheidsbudgetten, zal geen problemen geven, maar er is verschil afzetterij, misbruik, corruptie ligt overal op de loer

  Men vestigt er wel de aandacht op de eigen planetaire Aardse ruimtevaartgeschiedenis onder de loep wordt genomen in het bijzijn van deze Extraterrestrials, en wordt onderworpen aan diepgaande studies.
  Ieder zijn waarheid en gelijk krijgen die gelijk hebben, zal niet van de poes worden…..

 41. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  De politieke kermis van ufo-coverups schijnt op haar laatste benen te lopen, fataal gezichtsverlies, nog maar het begin via de geschiedenisfactoren….
  Niet moeilijk te voorzien wie beter thuis is in de politieke publicrelations en marketing, welke propagandazwenken toveren ze weer uit hun hoed.

  Topuniversiteit biedt online cursus buitenaards leven aan
  woensdag, 18 juli 2012 13:15 geplaatst in: ET niburu.nl

  De Universiteit van Edinburgh gaat samen met een consortium van Amerikaanse universiteiten gratis online cursussen geven, waaronder één over de zoektocht naar buitenaards leven.

  Later dit jaar komen een aantal korte cursussen beschikbaar voor het publiek. Ze worden gegeven door hoogleraar astrobiologie Charles Cockell.

  De cursussen zijn onderdeel van het Coursera-programma, een Amerikaans project dat wordt gesteund door de Stanford- en Princeton-universiteit. Ze moedigen vooraanstaande universiteiten overal ter wereld aan hoogwaardige cursussen voor iedereen beschikbaar te maken.

  Transformeren

  “We bieden cursussen aan die onze sterke punten weerspiegelen,” zei woordvoerder van de universiteit Ranald Leask. “Een onderwerp als buitenaards leven komt voort uit een brede kennisbasis en academische inspanning.” De studie naar buitenaards leven kan worden gezien als onderdeel van de faculteit Wetenschap en Techniek.

  Het doel van de cursus is om vragen te beantwoorden als: ‘Is er leven op andere planeten?’ en ‘Hoe is leven verspreid door het universum?’

  Leden van het consortium hopen dat het landschap van het hoger onderwijs door het experiment zal transformeren. Studenten van over de hele wereld kunnen zich opgeven. De cursus biedt vier uur studiemateriaal per week aan. Het eerste uur wordt college gegeven waarna een uur lang kan worden gediscussieerd. De overige tijd is bestemd voor zelfstudie.

  Yeti

  “We proberen onderwerpen uit te zoeken die de interesse wekken van mensen die niet noodzakelijkerwijs hoger zijn opgeleid,” zei Leask.

  Eerder dit jaar maakte de Universiteit van Oxford bekend Yetihaar- en tanden te gaan analyseren in een poging de welhaast mythische diersoort op te sporen. De universiteit heeft mensen en onderzoeksinstellingen gevraagd cryptozoölogisch materiaal op te sturen. Met de nieuwste DNA-technologie worden de monsters vervolgens geanalyseerd.

  Bron: Telegraph.co.uk

 42. spacefuture-exopolitiek vanuit Vlaanderen-Antwerpen
  space Scientific politics and monetary systems
  Exopolitics.org

  De vakantieperiode zit er serieus op voor dit jaar 2012. De cameraploegen van TV-kanalen en de Pers zullen er als kippen bijzijn indien zij een uitnodiging ontvangen van Extraterrestrials hun zelf ruimtetuigen van binnen en buiten te mogen filmen voor reportages of documentaires en live op antenne indien mogelijk…Zijn Extraterrestrials de planetaire Aardse talen machtig, sommigen wel zoals de piloten van de misterieuze ufo-driehoek, sinds december 1989 in het Vlaamse luchtruim waargenomen en trouwens af en toe zich er laat opmerken, en sinds de VSA-ufo-coverups sinds 1947, zou niemand dat mogen verbazen

 43. Vermeeren heeft zich een paar jaar in het onderwerp verdiept en geeft zich nu als deskundige uit, en nog slimmer, als ervaren waarnemer, maar blundert in zijn goedbedoelde streven naar meer duidelijkheid keer op keer. Als docent kunnen we het hem aanrekenen dat hij in zijn verhalen de term UFO (ongeindentificeerd) en UFO als buitenaardse object maar een beetje door elkaar husselt. Daar helpt hij het onwetende publiek niet verder mee. Hij heeft het onderwerp geen goede dienst bewezen is algemeen de opvatting van mensen die wat kritisch denken. Dat wil niet zeggen dat er niets aan de hand is. Het fenomeen UFO bestaat, maar veel verder zijn we nog steeds niet.

 44. Als domme mensen onzin verkopen roept iedereen onmiddellijk dat de stelling belachelijk is. Zodra je een titel voor je naam hebt kun alles er uit gooien wat je wil want iedereen zal denken dat het wetenschappelijk verantwoord is. De werkelijkheid is dat ook meneer Vermeeren geen snipper bewijs heeft voor zijn geloof in buitenaardse beschavingen die onze wereld op regelmatige tijden bezoeken. Natuurlijk mag en moet je denken wat je wil maar ondanks duizenden veronderstelde waarnemingen hebben we nog steeds geen bewijs. Er worden tegenwoordig meteorietenregens met de camera vastgelegd maar een behoorlijke foto (selfie?) van een alien is vooralsnog onbekend.

 45. Ik heb een contact met UFO,’s gehad in 1982 wat mijn hele leven heeft verandert.
  Ik ben niet gek en als ik het zou vertellen dan zouden jullie me voor gestoord houden.
  Daarom praat ik er weinig over
  Groeten,Marianne

Geef een antwoord

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.