Advertentie

candida banner april 2019

GE: zonne-energie binnen 5 jaar goedkoper dan olie


x

GE: binnen 5 jaar is zonne-energie goedkoper dan olie

© Brian Wingfield  – Bloomberg  26 Mei Original Link

vertaling: Guido Jonkers © WantToKnow.nl/.be – 2011

x

Mark Little is algemeen directeur van General Electric (GE) op het gebied van wereldwijd onderzoek en hij meent dat zonne-energie binnen 5 jaar goedkoper te winnen zal zijn, dan electriciteit die opgewekt is door het verbranden van fossiel brandstoffen en/of het opwekken van stroom via kerncentrales.

“Als we erin slagen om een kilowatt-uur stroom op te wekken voor  US$ 0,15, waarvan ik bijzonder hoopvol ben dát we dat gaan doen, dan geloof ik dat we een ‘boom’ te zien zullen krijgen in het aantal mensen dat zijn energie zélf thuis op wil gaan wekken via zonnepanelen”, aldus Little in een interview vorige week. De prijs waarvoor stroom in de VS wordt verkocht aan de eindverbruiker, varieert enorm, bijvoorbeeld US$ 0,061 in Wyoming tot US$ 0,181 in Connecticut, zo blijkt uit gegevens van de Energy Information Administration, die vrijgegeven zijn in April 2011.

Directeur global research van General Electric, Mark Little.

GE, dat gevestigd is in Fairfield, Connecticut, berichtte in April, dat het erin geslaagd was een enorme stap te zetten op weg naar nóg efficiëntere zonnepanelen, waarbij dunne-solarfilm op panelen wordt geplakt. De efficiencygraad kwam daarbij uit op 12,8%, hetgeen wil zeggen, dat dit percentage invallend zonlicht omgezet kan worden in electriciteit. Je begrijpt dat wanneer de efficiency van de panelen stijgt, de kosten per kilowatt drastisch naar beneden gaan, gerekende over een vaste periode (bijv. 1 jaar).

Deze speciale zonnepanelen werden geproduceerd door een fabriek van GE, die zijn deuren zal gaan openen in 2013. Er zullen, volgens zeggen van GE, ongeveer 400 mensen werk vinden in deze fabriek en de productie voor dat jaar zal uitkomen op ongeveer  het aantal zonnepanelen dat nodig is om 80.000 huizen volledig van stroom te voorzien.

Ook zonnepaneel-producenten in Shanghai en Arizona zijn hun fabrieken drastisch aan het uitbreiden, waarbij het vooral kostenbesparende maatregelen zijn, die de productiekosten van zonnepanelen zullen drukken. Volgens analisten zal deze ontwikkeling óók bijdragen tot de verdere expansie van de zonnepaneelindustrie. Naar de mening van deze analisten, zal er in de VS een groei van maar liefst 50% te noteren zijn in het plaatsen van zonnepanelen, waarbij de totale waarde van de industriële machines voor zonnepaneel-productie uit zal komen op een waarde van US$ 140 miljard!
Natuurlijk zorgen goedkopere zonnepanelen en de dunne solarfilmpanelen ook voor het afnemen van de vraag naar overheidssubsidies op zonne-energie-installaties, aldus een trendrapport van ‘Bloombergs New Energy Finance’.

Een duikeling van de kosten van zonne-energie
De kosten voor zonnecellen, de belangrijkste component van zonnepanelen, is dit jaar maar liefst 21% gezakt, en de kosten voor zonne-energie zijn nu ongeveer gelijk aan de kosten voor stroomopwekking door de reguliere stroomopwekkers, in de zonnigste gebieden op Aarde, zoals Californië, Italië en Turkije, aldus de in Londen gevestigde afdeling van Bloomberg.

Het lijkt er sterk op dat de oude manier om zonnepanelen te maken, door middel van foto-voltaïsche cellen, die zonlicht omzetten in elektriciteit, snel vervangen gaat worden door de versie waarbij gewerkt wordt met een dunne solarfilm, een folie dat gemaakt is van glas of andere materialen, die gecoat zijn met cadmium-telluride of koper-indium-gallium selenide legeringen. Deze solarfilm-gebaseerde panelen zijn al goed voor zo’n 15% van de markt, oftewel zo’n US$ 28 miljard van de wereldwijde verkoop van zonnepanelen.

Er is al één bedrijf, dat uitermate goed draait met alléén de productie van deze solarfilm-panelen, en dat is First Solar Inc. (FSLR), dat gevestigd is in Tempe, Arizona; dit bedrijf verdient aan de productie van dit type zonnecellen al een slordige US$ 2.6 miljard per jaar..!

Zonnepanelen zorgen voor een bevestiging van de individuele onafhankelijkheid..

Het ‘slimme netwerk’..
Volgens Mark Little zal de overgang in de VS, van het reguliere electriciteitsnetwerk, naar een zg. ‘slim netwerk’ nog ‘vele, vele jaren’  op zich laten wachten. Een compleet nieuw netwerk, waarbij de stroom die binnenkomt onderscheiden wordt in stroom die extern gekocht is, of stroom die door het bedrijf of het huishouden zélf is opgewekt, vraagt namelijk de installatie van een nieuwe-generatie electriciteitsmeters in álle huizen en bedrijven, .

“De volledige potentie van een dergelijk slim netwerk, zal nog wel een tijd op zich laten duren, maar ik ben ervan overtuigd, dat dát zich ook zal ontwikkelen” aldus Mark Litte.

GE probeert dit jaar een apparaat te introduceren dat de ‘Nucleus’ zal gaan heten. Dit apparaat meet het verbruik van elektriciteit per huishouden of bedrijf en geeft dit door via PC’s en de nieuwe generatie smartphones.
Naast de ontwikkeling van de zonnepanelen, is GE bijzonder druk met besparingsmaatregelen op het gebied van elektriciteitsverbruik. “We vragen alleen aan het Amerikaanse Congres om nu eens duidelijk te zijn, wat hun strategie is op het gebied van alternatieve energie”..

Advertentie