Wéér honderden artsen staan op tegen Hugo de Jonge

Er is geen open dialoog meer rondom de ontwikkelingen van het bestrijden van de COVID-pandemie. Het lijkt erop dat angst-aanjagen en verkeerde (beleids-)beslissingen de uitgangspunten zijn van het duo Rutte & De Jonge, die zich continue beroepen op het OMT, dat zich baseert op modellen die -ONDANKS HEFTIGE DRUK VAN DE TWEEDE KAMER- niet mogen worden ingezien door het volk, dat kennelijk niet moet zeuren en gewoon zich moet laten vaccineren.. Zetten wij het hier té heftige neer, of is dit simpelweg de realiteit, die we als ‘normaal’ zijn gaan zien..? Kijk en luister voor nuance naar dit artsencollectief..!! …