Advertentie

Wéér honderden artsen staan op tegen Hugo de Jonge


x

x

Massaal

(snel)testen medisch gezien onacceptabel

Honderden artsen staan op
tegen strategie Hugo de Jonge

2021 © artsencollectief.nl | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Demissionair minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, presenteerde op 19 februari jl. zijn nieuwe teststrategie. Een strategie waar vanuit de artsengemeenschap vol ongeloof op wordt gereageerd. Het Artsen Covid Collectief, dat ruim 1.000 medisch specialisten vertegenwoordigt, spreekt van een grote fout. “Zoals demissionair-premier Rutte zelf al aangaf, moet je je alleen laten testen bij klachten. Meer en gedwongen (snel)testen bij niet zieke mensen leidt tot schijnveiligheid, versterkt angsten en is ethisch onverantwoord., aldus Evelien Peeters, internist en voorzitter van het Artsen Collectief. 

Het Artsen Collectief vindt het massaal (snel)testen van de bevolking onacceptabel. Een sneltest/PCR-test meet geen virussen. Daarom kan de test op zichzelf ook geen diagnose stellen. Alleen na beoordeling van gezondheidsklachten door een arts kunnen deze testen een extra check zijn. Meer niet. Het testen van mensen zonder klachten is dan ook zeer onverstandig. “Wij maken ons ernstige zorgen over de maatschappelijke druk en angstcultuur die in stand gehouden wordt. Mensen volgen hierdoor bijna willekeurig adviezen van onze overheid op. Als medici twijfelen wij oprecht en ernstig aan zowel de fundamenten als de strategie van dit beleid.”

Bewijs van tests of vaccinatie: ‘Niet wenselijk en onrechtmatig’
In lijn met het advies van de Gezondheidsraad (14 januari jl.) die concludeert dat ‘een dergelijk beleid niet wenselijk en zelfs onrechtmatig is’, waarschuwt het Artsen Collectief voor de verregaande voorstellen. Marcel Toth, psychiater, stelt het simpel:

Een gezonde geest in een gezond lichaam is niet zomaar een gezegde; de maatschappelijk druk, het elkaar controleren, de onzinnige taak voor gezonde mensen om te bewijzen dat ze gezond zijn; dit veroorzaakt allemaal ongetwijfeld meer ziekte door chronische stress (psychisch en lichamelijk) dan het ooit aan positieve effecten zal kunnen opleveren”.

Arts dient diagnose te stellen: ‘Laat je niet testen zonder consult bij een arts’
Deze duidelijke stellingname wordt breed gedragen binnen het Artsen Collectief dat medici vertegenwoordigt in vrijwel alle specialismen. Als grootste collectief van artsen in Nederland dat zich onafhankelijk bezighoudt met advies rondom COVID19, stelt het Artsen Collectief:

“Wij adviseren burgers zich níet te laten testen zonder consult bij een arts. Al helemaal niet als er geen enkele sprake is van klachten.”

Ook de WHO is daarbij kraakhelder over het gebruik van testen: ‘PCR testen zijn bedoeld als hulpmiddel bij diagnosestelling. Uitkomsten moeten door medici altijd gewogen worden in het licht van de duur en het soort klachten, de medische voorgeschiedenis en het contact met zieke personen. En in het licht van de eigenschappen van een test en zijn betrouwbaarheid. Daarnaast maakt het uit hoeveel de ziekte voorkomt.’

Het Artsen Collectief vindt de huidige beleidslijn maatschappelijk schadelijk en pleit voor het overstappen op een beleid waarbij gezonde mensen hun vrijheid terugkrijgen en kwetsbare mensen op basis van vrijwilligheid zo goed mogelijk bescherming wordt geboden. Mensen met klachten moeten verzocht worden om thuis te blijven. Mensen zonder klachten dienen geen maatregelen opgelegd te krijgen en niet te worden getest. Infectioloog Hannah Visser tot slot:

“We zullen op korte termijn toe moeten naar een duurzame oplossing. De kramp waarin politici geraakt zijn, is moeilijk te doorbreken. Daarom ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de burger zélf, in deze. Ik hoop dat mensen de situatie weloverwogen beschouwen en wij hopen als collectief bij te dragen aan onafhankelijke en professionele informatie voorziening”.
x

Wie of wat is het Artsen Covid Collectief?
Dit is een groep artsen en medisch professionals, die zich zorgen maakt over de negatieve effecten en schade van het huidige coronabeleid in Nederland. Deze medici vinden dat gezondheid meer is dan alleen het bestrijden en voorkomen van een virusinfectie. Daarom dragen zij constructief bij aan verandering van het beleid. Ze pleiten voor een risicogestuurd beleid en stimuleren een brede open dialoog.
x
En het is juist déze dialoog die afgesneden wordt, bruut en onverantwoordelijk. Een normale dialoog dient het eindresultaat voor IEDEREEN; een normale dialoog bestaat uit hoor en wederhoor en NIET UIT CENSUUR EN HET BASHEN VAN ERUDIETE WETENSCHAPPERS EN/OF MEDICI.. Als medisch professionals maakt het Artsen Covid Collectief, zich sterk voor een evenwichtig zorgbeleid voor álle Nederlanders. En dat vooral vanuit vertrouwen in de eigen gezondheid, zoals de kracht van ons immuunsysteem en het zelfgenezend vermogen van ieder mens.
x
Daarbij komt tevens een essentieel onderdeel, namelijk zelfregie. Mensen zijn de baas en regisseur van hun eigen leven en gezondheid. Dan kunnen gezonde mensen hun vrijheid terug krijgen en kan aan kwetsbare mensen zo goed mogelijk – op basis van vrijwilligheid – bescherming worden geboden. Op hun website staat goed onderbouwde informatie waardoor iedereen zijn eigen mening kan vormen en eigen keuzes kan maken. (HIER)

En.. of het nog allemaal niet genoég is,
verschijnt (24 maart) in TROUW (HIER) een artikel met
klinisch psycholoog/hoogleraar ‘geestelijke gezondheidszorg’
prof.dr. Colin van der Heiden:

‘Uitspraken Hugo de Jonge Levensgevaarlijk’
x

Colin van der Heiden haalt heftig uit naar minister Hugo de jonge en spreekt zelfs over het niet juist en onvolledig informeren van de Nederlandse burgers. In goed Nederlands noemen we dat LEUGENS VERSPREIDEN.. Maar Van der Heiden was stomverbaasd over de denigrerende opmerkingen van De Jonge aan het adres van Wybren van Haga in de Tweede Kamer, waarbij De Jonge ook nog eens, heel HAUTAIN, Van Haga keihard in de rede viel.. Hij riep ‘Nepnieuws verspreiden, dat kan niet midden in een pandemie, … dat ondermijnt de vaccinatiebereidheid en dat is levensgevaarlijk”. Het enige wat Wybren van Haga had gedaan, waren zijn vragen over mogelijke bijwerkingen van vaccins in de Tweede Kamer. Kijk zelf:

Colin van der Heiden vraagt zich in Trouw-interview af, of dat nou juist niet is wat Hugo de Jonge zelf doet, het verspreiden van nepnieuws! “Hoe zit het met de informatie die De Jonge zelf geeft over vaccins? Want zowel in de Tweede Kamer als in de reguliere en social media, beweert deze minister bij herhaling, dat vaccins ‘uit en te na’ getoetst zijn, en dat ze veilig zijn.

Beweringen die aantoonbaar niet stroken met de stand van het wetenschappelijk onderzoek naar de vaccins.” Nepnieuws dus… Maar ook grove leugens, want je biedt mensen ‘veiligheid’ die in ieder geval niet gebaseerd is op het uitvoerig testen van de COVID-vaccins (die eigenlijk niet eens vaccins zijn, maar genetisch-manipulatie-instrumenten..!)

Maar officieel is er nog onvoldoende bekend over de mate waarin vaccins beschermen tegen infecties en vooral tegen virusoverdracht en of de vaccins voldoende beschermen tegen mutaties van het virus. Onderzoeken keken vooral naar de effecten op de korte termijn (maximaal twee maanden) omdat ze gewoon geen tijd hadden om verder te kijken.. Van der Heiden vindt dus dat er bar weinig geconcludeerd kan worden over de effecten van COVID-vaccins op de langere termijn. “Voor de veiligheid van vaccins geldt hetzelfde als voor de werkzaamheid: er is nog onvoldoende bekend, zeker voor de langere termijn. Want die is simpelweg nog niet onderzocht”.

Van der Heiden meldt verderop in het interview:

“Hoe werkzaam en veilig de vaccins zijn voor specifieke groepen als ouderen boven de 75 jaar en kinderen onder de 16 jaar. Die groepen waren in de onderzoeken tot nu toe niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Andere groepen, zoals mensen met aandoeningen die het afweersysteem verzwakken, juist een van de belangrijkste risicogroepen, werden zelfs uitgesloten van deelname aan trials. Voor die groepen is op dit moment zelfs dus nog helemaal niets bekend over werkzaamheid en veiligheid. Dus heel simpel: Hugo de Jonge verspreidt dus -zacht gezegd’ nepnieuws..!!

Essentieel is de informatie dat het EMA, het European Medicine Agency deze vaccins voorlopig goedgekeurd heeft tot 2023. Pas dan zijn de onderzoeken afgerond. Dit werd ook al eerder door Viruswaarheid genoemd in rechtszaken. Met andere woorden.. WE ZIJN BEZIG MET EEN WERELDWIJD EXPERIMENT..!

Nepnieuws verspreiden is ‘levensgevaarlijk’
Van der Heiden gaat door, met het noemen van man-en-paard:

Hugo de Jonge in de Tweede Kamer tegenover Wybren van Haga.. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.. De NEPNIEUWS-verspreidende minister neemt het niet zo nauw met de waarheid.. Of gewoon direct en zonder franje? HUGO DE JONGE STAAT TE LIEGEN!

“Herhaaldelijk stellig beweren dat de vaccins ‘uit en te na onderzocht zijn’ en dat ‘vaccins dus veilig zijn’, zoals minister De Jonge doet, strookt dus gewoon niet met de feiten. Het lijkt er dus op dat De Jonge een dubbele moraal hanteert. Want onjuiste informatie verspreiden met als doel de publieke opinie te beïnvloeden, en in dit geval de vaccinatiebereidheid te vergroten, is per definitie ‘desinformatie’. En dat is een minister onwaardig.

Zeker een minister die dat zijn opponenten verwijt. Burgers hebben het recht om juist en volledig geïnformeerd te worden door hun minister van volksgezondheid. Ook als hem dat niet goed uitkomt, omdat het de vaccinatiebereidheid misschien niet bevordert. Maar de V in VWS staat niet voor vaccinatiebereidheid, maar voor volksgezondheid. En het toedienen van vaccins, een medische handeling, valt daar ook onder.

Dus de burgers ook daarover adequaat voorlichten is simpelweg de plicht van deze minister. Op die manier kan iedereen een afgewogen keuze maken om zich al dan niet te laten vaccineren. Desinformatie verspreiden is, om in zijn eigen termen te blijven, ‘levensgevaarlijk’.”

* * *

2 gedachten over “Wéér honderden artsen staan op tegen Hugo de Jonge

  1. Misschien kunnen we een landelijke petitie starten dat we eisen dat er in het nieuwe kabinet een nieuwe minister van gezondheid, welzijn & sport komt. Deze minister kan dan met een frisse blik opnieuw de hele situatie onder de loep nemen. De Jonge zit helemaal murw in zijn eigen web en draagt een sluier waardoor hij het allemaal niet meer helder ziet.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.