COVID-19 patenten verraden ’t BIOWAPEN…!!

De feiten laten zien, dat het hele COVID-19-verhaal is opgeblazen, bedacht en jaren van voorbereiding kostte. Het is dan natuurlijk ook mogelijk dit spoor terug te volgen, want het introduceren van een virus-dat-de-wereld-kan-uitroeien, gaat natuurlijk via formele kanalen. Maar onder een ander ‘kopje’ dan ‘moordvirus’.. Zelfs zó ver gaat dit terug, dat er sprake is van een spoor van patenten, want je kunt kunstmatige mutaties vastleggen als patent..! Het is de 2 toppers dr. David Martin en dr. Reiner Fuellmich wel toevertrouwd dit pad terug te bewandelen en de onderste steen boven te krijgen. En ‘guess what’…? Dit pad van de genoemde patenten wordt door dr. Martin volledig ontleed en geanalyseerd met als conclusie dat deze hele COVID-pandemie al jaren geleden werd opgestart..! Inderdaad.. DE PLANdemie…!! …