Advertentie

COVID-19 patenten verraden ’t BIOWAPEN…!!


X
X

Onomstotelijk bewijs:

COVID-19 patenten verraden ’t BIOWAPEN…!!

2021 © Ard Pisa | deze versie WantToKnow.nl/be

x

De situatie waarin de wereld nu terecht is gekomen, heeft nog nooit plaatsgevonden in de geschiedenis. Alle mensen op aarde, op welke continent ze zich ook bevinden, worden geconfronteerd met een biologische oorlogsvoering; met alle vreselijke gevolgen van dien. Als je denkt dat ik dit een begintekst is van een nieuw spannende boekthriller dan heb je het écht mis… Wás het maar fictie. Het is helaas keiharde realiteit, maar je weet en begrijpt dat pas als je het interview bekijkt met dr. David Martin van 9 juli jl. In dat interview hoor je het shockerende nieuws met bijbehorend bewijs dat SARS-COV-2 in een laboratorium is gemaakt en is ingezet als bio wapen.

Het wordt duidelijk uitgelegd door dr. Martin, echter het is regelmatig technisch van aard en er is nog geen ondertiteling van het interview. Dit artikel helpt u om goed te begrijpen welk onomstotelijke bewijs er nu ligt. Maar laten we allereerst deze arts aan je voorstellen.

Wie is dr. David E. Martin?
Dr. David Martin is de oprichter en CEO van M∙CAM Inc. Dat bedrijf, M∙CAM, is de internationale leider op het gebied van financieel risicobeheer op basis van intellectueel eigendom. Van het controleren van octrooikwaliteit voor regeringen en octrooibureaus, tot het leveren van ultramoderne actuariële risicobeheersystemen en -oplossingen aan de grootste banken en verzekeringsmaatschappijen. M∙CAM heeft een wereldwijde standaard vastgesteld in de beoordeling en het beheer van octrooikwaliteit en commerciële geldigheid.

Als woordvoerder voor wereldwijde verantwoordelijkheid voor intellectueel eigendom en kwaliteitshervorming heeft dr. Martin nauw samengewerkt met het Congres van de Verenigde Staten, tal van regelgevende instanties op het gebied van handel en financiën in de Verenigde Staten, Europa en Azië en bij het bepleiten en inzetten van infrastructuur om de groeiende afhankelijkheid van eigendomsrechten te ondersteunen bij zakelijke transacties. 

Dr. Martin heeft met zijn bedrijf inzicht in de vele innovaties, patenten en de financieringen hiervan. De afgelopen twee decennia heeft David Martin toezicht gehouden op mogelijke schendingen van het Protocol van 1925 inzake het verbod op het gebruik in oorlogssituaties van verstikkende, giftige of andere gassen, van bacteriologische methoden van oorlogsvoering (het zg. ‘Protocol van Genève’) en de overeenkomst van 1972 inzake het verbod op de ontwikkeling, de productie en de aanleg van voorraden van bacteriologische en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens (het BTWC).

Intelligente duizendpoot…
Dr. David Martin heeft verschillende bedrijven en organisaties (ook non-profit) opgericht en bekleedt verschillende bestuursfuncties. Hij was de oprichter en CEO van Mosaic Technologies Inc., een bedrijf dat geavanceerde computerlinguïstiektechnologieën, dynamische datacompressie- en encryptietechnologieën, transmissietechnologie voor elektrische velden en medische diagnostiek ontwikkelt. Hij was verder ook één van de oprichters van het Japanse Institute for Interface Science & Technology.

Hij richtte tevens de Charlottesville Venture Group op en was daar de uitvoerend directeur. Hij was tevens bestuurslid van het Research Institute for Small and Emerging Business (Washington DC), de Academy for Augmenting Grassroots Technological Innovations (India), de IST (Japan) en de Charlottesville Regional Chamber of Commerce (Virginia),

Als voormalig assistent-professor aan de medische faculteit van de Universiteit van Virginia richtte David Martin de eerste onderneming op met winstoogmerk, onderzoek en ontwikkeling en technologieoverdracht van de universiteit. Dit bedrijf, dat zich bezighoudt met binnenlandse en internationale technologieoverdracht, klinisch onderzoek en financiering, was een innovatie-management-pionier op het gebied van nieuwe technieken die de industriestandaard zijn geworden. In 1999 werd dr. Martin benoemd door de gouverneur van het Gemenebest van Virginia om zitting te nemen in de Joint Commission on Technology and Science..

Weer zo’n ZEER ERNSTIGE WAARSCHUWING inzake het Covid-vaccin..

Het werk van dr. Martin met het Batten Institute aan de Universiteit van Virginia en zijn verwante werk aan het Indian Institute for Management in Ahmedabad, India, hebben geleid tot een ongekende focus op gebieden van risicobeheer van immateriële activa, financiële en boekhoudkundige normen. Naast zijn academische werk heeft dr. Martin geadviseerd op intellectueel eigendom gebaseerde financierings- en investeringsprogramma’s in India, China, Denemarken, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, de Islamitische Republiek Iran, de Verenigde Staten en de Verenigde Arabische Emiraten.

David Martin heeft publicaties op het gebied van rechten, geneeskunde, techniek, financiën en onderwijs en doet actief onderzoek op het gebied van linguïstische genomica en financiële risicomodellering. Kortom, David Martin is een intellectuele duizendpoot en niet zo maar iemand, maar wel een mens dat weet waar hij het over heeft en weet waar hij moet zoeken. Nu heeft hij de hele wereld een grote dienst bewezen door de waarheid op tafel te krijgen als het om de Covid-19 pandemie gaat.

Waar gaat het interview over?
In de video bespreekt dr. David Martin de patentgeschiedenis van het coronavirus die teruggaat tot 1999. Dr. Martin en zijn teamleden hebben een spoor gevolgd dat is achtergelaten via Amerikaanse patenten, waarbij ze maar liefst 4.000 SARS-CoV-2 patenten onder de loep hebben genomen. En dat leidde tot een verontrustende ontdekking..!

“We namen de werkelijke genetische sequenties die naar verluidt ‘nieuw’ waren en vergeleken die met de patentgegevens die beschikbaar waren vanaf het voorjaar van 2020, en wat we hebben gevonden, zoals u in dit rapport zult zien, zijn meer dan 120 gepatenteerde bewijsstukken die suggereren dat de verklaring van een ‘nieuw’ coronavirus eigenlijk volledig een misvatting was. Er was geen ‘nieuw’ coronavirus. Er zijn talloze zeer subtiele aanpassingen van coronavirussequenties die zijn geüpload, maar er was helemaal geen enkel geïdentificeerd ‘nieuw’ coronavirus.”

Het interview met dr. David Martin maakt onderdeel uit van een 6-urig durende video van de 60ste sessie van het Corona Investigative Committee, live gestreamd op 9 juli 2021, dat te vinden is op het kanaal van Corona Ausschuss – Ausweich.

THIS, MY FRIENDS, IS THE DEFINITION OF CRIMINAL CONSPIRACY…
THIS IS NOT A THEORY.
THIS IS EVIDENCE !!

Dr. Reiner Fuellmich

Dr. Martin vertelt in het interview dat ze de gerapporteerde genen-sequentie hebben bekeken, die naar verluidt is geïsoleerd als een nieuw coronavirus – als zodanig aangegeven door de ICTV (het International Committee on Taxonomy of Viruses of the WHO (World Health Organization)). Het team heeft de feitelijke genetische sequenties die naar verluidt ‘nieuw’ waren, vergeleken met de patentgegevens die beschikbaar waren vanaf het voorjaar van 2020. En ze vonden, zoals gerapporteerd in het dossier meer dan 120 gepatenteerde bewijsstukken om te suggereren dat de verklaring van een nieuw coronavirus eigenlijk helemaal een misvatting was.

De rol van de bekende Amerikaanse dr. Fauci
In 1999 financierde de Amerikaanse dr. Anthony Fauci (Amerikaanse immunoloog en lid van de Witte Huis Coronavirus Task Force) een onderzoek aan de University of North Carolina Chapel Hill waar de NIAID een infectieus replicatiedefect coronavirus bouwde dat specifiek gericht was op de menselijke longen. Het National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) is één van de 27 instituten en centra die deel uitmaakt van de National Institutes of Health (NIH). Laat dit even tot je doordringen. Met andere woorden: ze hebben SARS gemaakt!

En ze patenteerden SARS-CoV op 19 april 2002 voordat er ooit een vermeende uitbraak in Azië was, die, enkele maanden later volgde. Dat octrooi — uitgegeven als Amerikaans octrooi 7279327 — legt duidelijk in zeer specifieke gen-sequentie het feit vast dat dat de ACE-receptor, het ACE-2-bindingsdomein, het S1-spike-eiwit gemanipuleerd is en synthetisch kon worden gemodificeerd in het laboratorium, met behulp van gensequentie-technologieën waarmee een ziekteverwekker gemaakt kon worden of een tussenproduct van een ziekteverwekker.

En die technologie werd in de begintijd uitsluitend gefinancierd als een middel waarmee ze het coronavirus daadwerkelijk konden gebruiken als aanjager om het HIV-vaccin te verspreiden. We begrijpen dat je deze laatste alinea nóg een keer moet lezen en vervolgens moet laten indalen om verder te lezen. Neem de tijd. Deze informatie is van cruciaal belang..!!

Covid-19 uitbraak en de rol van de Amerikaanse GGD’s, het CDC
Dr. David Martin is heel duidelijk in zijn bewoordingen. Hij spreekt over de ‘vermeende’ Covid-19 uitbraak. Hij benadrukt dit om te begrijpen dat coronavirus als een circulerende ziekteverwekker, binnen het virale model dat er is, eigenlijk niet nieuw is voor de mens en niet nieuw is voor de laatste twee decennia. Het maakt eigenlijk al heel lang deel uit van de opeenvolging van eiwitten die circuleren.

Op 19 april 2002 – de lente vóór de eerste uitbraak van SARS in Azië – dienden Christopher M. Curtis, Boyd Yount en Ralph Baric een aanvraag in voor het Amerikaanse patent 7279327 voor een methode om een niet van nature voorkomend  coronavirus te produceren. In de eerste openbare vermelding van de conclusies trachtten zij een middel te patenteren om ‘een besmettelijk, replicatiedefectief coronavirus’ te produceren.

Kortom, het Amerikaanse Department of Health was betrokken bij de financiering van de versterking van de besmettelijke aard van het coronavirus tussen 1999 en 2002, voordat SARS ooit bij de mens was vastgesteld. De vermeende uitbraak van SARS CoV-2 die in 2002 in China plaatsvond en die in 2003 begon, leidde tot een zeer problematische aanvraag in april 2003 door het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC). En dit onderwerp is van cruciaal belang om de nuance heel precies te krijgen. Want iedereen moet weten dat je geen patent op een natuurlijke stof kunt krijgen. Natuurlijke stoffen zijn namelijk niet te patenteren!

De CDC’s veranderden vechter voor de rechten van de Amerikaanse burgers, tot geïnfiltreerde, corrupte organisatie, die zelfstandig winstgevend mag worden..

Het indienen van de patentaanvraag op de volledige gensequentie op wat SARS-coronavirus is geworden, is een schending van 35 Amerikaanse codesectie 101. De schending is te vinden in patentnummer 7220852. Maar het wordt nog interessanter omdat het genoemde patent ook een reeks afgeleide patenten kent. Dit zijn octrooiaanvragen die uit elkaar zijn gehaald omdat ze betrekking hadden op meerdere octrooieerbare onderwerpen.

Deze patenten hadden niet alleen betrekking op de gensequentie van het SARS-coronavirus, maar ook op de manier om het te detecteren met behulp van RT-PCR. Zie je de verbanden? Zowel de ziekteverwekker (SARS-CoV) als het detectiemiddel (PCR test) van de ziekteverwekker vastleggen..! En dat is een ernstige zaak want iemand die patent op beide heeft, beheerst alles. Je hebt dan maximaal voordeel door niet alleen de controle over het virus maar ook door de detectie ervan.

Je hebt als het ware de volledige wetenschappelijke controle en berichtcontrole over de zaak en in verkeerde handen… je kunt het zelf wel verder invullen. Dit patent dat door het CDC werd aangevraagd werd naar verluidt gerechtvaardigd omdat iedereen vrij zou zijn om onderzoek te kunnen doen naar het coronavirus.

Het enige probleem met die verklaring is dat het een leugen is.
En de reden waarom het een leugen is, is omdat het octrooibureau, niet één maar twee keer, het octrooi op de gensequentie als niet-octrooieerbaar verwierp omdat de gensequentie al in het publieke domein was. Met andere woorden, voorafgaand aan de aanvraag van een octrooi door het CDC, vond het octrooibureau 99,9% identiteit met het reeds bestaande coronavirus dat in het publieke domein was geregistreerd. En na de afwijzing van de octrooi-onderzoeker en na het betalen van een boete voor beroep in 2006 en 2007, negeerde het CDC de afwijzing van hun octrooi door het octrooibureau en kreeg uiteindelijk toch in 2007 het octrooi op het SARS-coronavirus.

Factcheckers
Elke openbare verklaring die het CDC heeft afgelegd waarin staat dat dit in het algemeen belang was, kan worden vervalst door hun eigen betaalde steekpenningen aan het octrooibureau. En om het nog erger te maken, betaalden ze een extra vergoeding om hun aanvraag privé te houden. Dit alles is beschikbaar in het openbare octrooiarchief dat iedereen kan bekijken. Dr. Martin heeft al het bewijs in zijn bezit en goed gedocumenteerd opgenomen in een pdf file van meer dan 200 pagina’s.

Deze documentatie is van belang omdat factcheckers herhaaldelijk hebben verklaard dat het nieuwe coronavirus, aangeduid als SARS-CoV-2, in feite verschilt van het CDC-patent. En hier is zowel het genetische als het patentprobleem. Als je kijkt naar de gensequentie die door het CDC is ingediend in 2003, opnieuw in 2005 en dan opnieuw in 2006, dan vind je voor meer dan 90% overeenkomst van de sequentie-overlappingen die zijn geïdentificeerd van SARS-CoV-2.

Het gaat hier om de kernaanduiding van het SARS-coronavirus dat eigenlijk de basis is van de betacoronavirusfamilie waarvan SARS-CoV-2 is afgestamd op niet-natuurlijke wijze. Je kunt geen SARS-aanduiding op iets hebben zonder dat het eerst SARS was. Dus de oneerlijke feitencontrole die is gedaan door te zeggen dat het CDC op de één of andere manier niets te maken heeft met dit specifieke patent of deze specifieke ziekteverwekker, gaat de letterlijke geloofwaardigheid van de gepubliceerde sequenties te boven.

En het is helemaal niet meer geloofwaardig omdat de ICTV-taxonomie (Internationale Commissie die classificatie bijhoudt van virussen) heel duidelijk stelt dat SARS-CoV-2 een subclade (vrij vertaald: subgroep) is van de clade (hoofdgroep) die SARS-coronavirus wordt genoemd. Maar de rol van het CDC wordt nog dubieuzer. Op 28 april 2003 diende Sequoia Pharmaceuticals het patent in op antivirale middelen voor de behandeling en beheersing van infecties door coronavirus. Het CDC diende drie dagen eerder het patent op het SARS-coronavirus in…

Stel jezelf nu de ​​simpele vraag: ‘Hoe kan je een patent hebben op een behandeling voor iets dat drie dagen eerder pas was uitgevonden?’

Het betreffende patent, het patent 7151163 van 28 april 2003, verleend aan Sequoia Pharmaceuticals, kent nog een ander probleem. Het probleem is dat het is uitgegeven en gepubliceerd voordat het CDC-patent op coronavirus daadwerkelijk werd toegestaan. Dus de mate waarin de informatie op een andere manier dan voorkennis tussen die partijen bekend had kunnen zijn, is nul. Het is onmogelijk iets te patenteren dat iets behandelt dat niet was gepubliceerd  omdat het CDC had betaald om het geheim te houden.

“Dit, is de definitie van criminele samenzwering, afpersing en samenzwering. Dit is geen theorie. Dit is bewijs.“

Bio wapen
5 juni 2008 is een belangrijke datum. Omdat vanaf die dag DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – Amerikaanse instituut van het ministerie van defensie dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van militaire technologie) actief interesse kreeg in het coronavirus als biologisch wapen. Op 5 juni 2008 heeft het farmaceutische bedrijf Ablynx, dat nu deel uitmaakt van internationale farmaceutische groep Sanofi, een reeks patenten ingediend die specifiek gericht waren op het nieuwe kenmerk van SARS-CoV-2-. Je leest het goed 2008!

De nieuwe variant SARS-CoV-2 ontstond door het zogenaamde polybasische splitsingsplaats voor SARS-CoV, het nieuwe spike-eiwit, en het nieuwe ACE-2-receptorbindingsdomein. En dat alles werd gepatenteerd op 5 juni 2008!! In de jaren tussen 2008 tot 2019 werd een nieuwe reeks aan patenten ingeschreven die niet alleen de RNA-strengen, maar ook de subcomponenten van de genstrengen dekken en die werden allemaal verleend aan de farmaceutische bedrijven Ablynx en Sanofi.

Het hele verhaal over dat een coronavirus van een vleermuis over is gesprongen  naar de mens en gemuteerd is, is allemaal verzonnen. Er ligt keihard bewijs via het patenten/octrooien register dat tussen 2008 en 2019 maar liefst 73 patenten zijn uitgegeven die de elementen bevatten die naar verluidt nieuw waren in de SARS-CoV-2 – met name omdat het betrekking heeft op de polybasische splitsingsplaats, het ACE-2-receptorbindingsdomein en het nieuwe spike-eiwit.

Nogmaals, er was dus geen uitbraak van een nieuw virus genoemd Covid-19 in China in 2019 omdat ze simpelweg alle elementen daarvan al hadden ontwikkeld in een laboratorium.  Covid-19 is niets anders dan een variant van SARS-CoV dat in een lab synthetische gemodificeerd is met gen-technologie om als bio wapen te kunnen gebruiken. En dat maakt de situatie nu wel heel anders.

Het COVID-vaccin
Na de ontdekking van het team van dr. Martin dat SARS-CoV-2 een bio wapen is, stuitten ze op nog een belangrijke feit bij het octrooienbureau. Het basispatent van SARS-CoV-2 onder nummer 7279327 werd op mysterieuze wijze overgedragen van de Universiteit van North Carolina Chapel Hill aan de National Institutes of Health (NIH) in 2018. De NIH  is de instelling van de federale overheid van de Verenigde Staten voor geneeskundig onderzoek. Met het verwerven van het patent  kreeg de Amerikaanse overheid de mogelijkheid om met het gemodificeerde SARS-CoV-2 te doen wat ze wilde doen. Dit patent was van cruciaal belang om het mandaat van de Vaccine Research Institutes te ontwikkelen, dat werd gedeeld tussen de University of North Carolina Chapel Hill en Moderna. Op deze wijze lag de weg volledig open om het vaccinatieprogramma veilig te stellen.

Plandemie
Het volledige script van de SARS-CoV plandemie werd op 6 januari 2004 geschreven. Op de conferentie genaamd ‘SARS en Bioterrorisme’ introduceerde men het begrip ‘het Nieuwe Normaal’. Iedereen weet inmiddels hoe die marketingcampagne heeft uitgepakt in 2020. Het is dé lijn die door de Wereld Gezondheids Organisaties (WHO) is ingezet en uitgezet en over is genomen door alle gelieerde landen. De eerste introductie van de Nieuwe Normaal-campagne was erop gericht om de wereldwijde pandemie en vaccinatiecampagne te laten accepteren.

Het is over duidelijk dat Moderna vooraan in de rij zou staan ​​met betrekking tot de ontwikkeling van een vaccin. Dr. David Martin ontdekte ook dat in maart 2019 om niet-transparante redenen plotseling een reeks afgewezen octrooiaanvragen gewijzigd werden, wat een zeer bizar gedrag is. Ze hebben vier mislukte octrooiaanvragen gewijzigd om het proces van de ontwikkeling van een coronavirusvaccin te beginnen, wat natuurlijk gewoonweg een rookgordijn is. Maar ze kunnen zoveel rookgordijnen opwerpen als ze willen maar het feit blijft dat  ze een overeenkomst voor onderzoek en coöperatieve onderzoeksontwikkeling zijn aangegaan met UNC Chapel Hill met betrekking tot het verkrijgen van het spike-eiwit in het lipide nanodeeltje, zodat ze daadwerkelijk een kandidaat-vaccin hadden voordat er überhaupt een uitbraak van een ziekteverwekker was.

Dus maanden voor de vermeende uitbraak van Covid-19 in China is de ontwikkeling van het vaccin gestart met medewerking van Moderna. Door het volgen van het patenten/ octrooien spoor is het team van dr. Martin in staat geweest om niet alleen de grootste fraude uit de geschiedenis bloot te leggen en te bewijzen maar ook om duidelijk te stellen dat er opzet in het spel is van de vrijlating van een infectieus gecreëerde virus en dat dit plan begin jaren van 2000 is gesmeed. Het bewijs is onomstotelijk en laat duidelijk zien dat er een bio wapen is ontwikkeld en ingezet tegen de mensheid. Dr. David E. Martin stelde ‘Het Fauci/COVID-19 Dossier’ op voor de mensheid en beschreef de vele patenten met betrekking tot de coronavirusfamilie.

Naar aanleiding van dit belangrijke document en decennialange inzichten in de vele patenten en onderzoeken geeft dr. David Martin deze zeer onthullende informatie aan de Duitse advocaat Dr. Reiner Fuellmich en daarmee aan de mensheid. Controle van gensequentie versus alle octrooiregistraties toonde aan dat het niet nieuw is, maar al terug te vinden is sinds 1999! Er zijn 120 gepatenteerde bewijsstukken die aantonen dat de claim ‘nieuw’ totaal onjuist is! Dit feit kunnen we niet vaak genoeg herhalen..!

Hoe nu verder?
Nu dit allemaal boven tafel is gekomen, bevindt de wereld zich in een totale andere situatie: die van een wereldwijde bio oorlog. Elk mens moet deze informatie ter beschikbaar krijgen. Hoe moeilijk, hoe angstig en verwarrend het ook is. Het kan niet anders dat vele mensen andere keuzes maken met betrekking tot het testbeleid en het vaccinatieprogramma als ze de keiharde waarheid weten. Graag zet ik het nog wat scherper neer om nog meer leed te voorkomen, want de situatie is ernstig en gevaarlijk.

We moeten namelijk het testen en prikken zo snel mogelijk stoppen. Het volk kan het stoppen door er niet meer aan mee te doen. Maar dan moet de massa eerst wel deze cruciale informatie überhaupt krijgen. Van de overheid, RIVM en media gaan ze deze uiterst belangrijke informatie niet krijgen. Dus moeten we het zelf doen. In dat kader vind ik de term ‘digital soldiers’ van Amerikaanse oud 3-sterren Generaal Flynn op zijn plaats. Als we krachten bundelen, als we allemaal via de digitale snelweg zoveel als mogelijk mensen informeren dan gaat het snel rondzingen.

Ard Pisa

Daarom ben ik op het social mediaplatform ‘telegram’ een kanaal gestart (HIER) om cruciale informatie, zoals het bewijs van dr. David Martin, te verspreiden onder een groot publiek. Deze tijd wordt ook niet voor niets ‘The Great Awakening’ genoemd. Vele beerputten zullen worden opengetrokken en vele leugens komen boven drijven. En dan komt er ook in Nederland een moment dat het volk massaal de straat op gaat om te zeggen ‘genoeg = genoeg’.

Niemand kan op tegen de massa die wakker is, die in zijn kracht staat en opstaat voor vrijheid, voor grondrechten, voor integriteit, voor waarheid en voor een betere toekomst. Power To The People zou ik zeggen. Help me miljoenen mensen te bereiken want het gaat hier om mensenlevens. Dit is misschien wel de belangrijkste missie uit de geschiedenis want nog nooit is op dergelijke grote schaal de mensheid bedreigd.

Ard Pisa

 

Telegram kanaal: HIER

Inspiration4you.nl

* * *

Kanaal van Corona Ausschuss – Ausweich: (HIER).

PDF-file: ‘Het Fauci/COVID-19 Dossier’ HIER

Meer info over het Corona Investigative Committee: (HIER)​
Anonieme rapportage: HIER​

Connect with the Committee on Telegram: https://t.me/s/Corona_Ausschuss​
Connect with  OVAL Media on Telegram: https://t.me/s/OVALmedia​
Connect with Dr. David Martinhttps://www.davidmartin.world/

 

7 gedachten over “COVID-19 patenten verraden ’t BIOWAPEN…!!

  1. Inderdaad heeft dit biowapen helemaal niets met gezondheidsbevordering te maken. Amazing Polly laat in een video weten wat het dan wel is en waar het voor bedoelt is.
   Zie:

   https://stichtingvaccinvrij.nl/amazing-polly-over-mind-control-en-magnetische-nanomaterialen-in-coivd-injecties-pcr-staafjes-mondmaskers/

   Enige tijd geleden heb ik dit magnetisme-experiment zelf bij een voor mij onbekend iemand uitgevoerd. Het resultaat kwam overeen met alles dat ik op dit gebied gezien heb. Degene die mij toestond dit te doen was verbaasd, maar mijn uitleg van dit fenomeen deerde haar blijkbaar niet al te zeer.

 1. Is het in het kader van dit artikel dan niet beter dat je je laat vaccineren? Als ze een oplossing al hadden voor de crisis wat gebaseerd is op het sars cov 2 virus, om direct te kunnen doorpakken financieel, dan is het virus een gecreëerd biowapen waartegen ze dan kennelijk al de oplossing hadden liggen, Dan zou het ook logisch zijn dat een vaccin zou werken.

  1. Je gaat er dan vanuit dat het 2 verschillende, vooral losstaande grootheden zijn.. Het virus en het vaccin. Maar het gaat er juist om, dat het vaccin de sleutel is om wereldwijd iedereen te vaccineren.. Dát was de bedoeling van het ontwikkelen van deze Covid-variant.
   Kijk daarna eens naar de kracht/IFR van het virus.. 0,17% sterftecijfer.. Is dat reden om een dergelijk vaccin te ontwikkelen..? Waarom is er nog GEEN IC-BED structureel bijgekomen..?? Er ligt een andere agenda, vlak onder deze ‘camouflage-werkelijkheid’ en die verbergt de genoemde ware bedoelingen..!!

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.