Facebook als masker voor de ‘Deep State’…

In 2004 is het Pentagon, via het donkere instituut ‘DARPA’, gestopt met een ambitieus project, dat ‘LifeLog’ werd genoemd. Een ambitieuze poging om een database te bouwen van het GEHELE bestaan van elk persoon in de VS en mogelijk daarbuiten. DARPA is de onderzoeksorganisatie, die beschikt over een budget van tientallen miljarden dollars en verricht ‘research’, zogenaamd onder de vlag van ‘defensie’. Het ‘Lifelog-project’ was bedoeld om alle informatie over alle burgers op één plaats bjieen te verzamelen. Alles wat een individu zegt, doet en ook ziet. De telefoontjes die hij pleegt, de Tv-programma’s die hij kijkt, de tijdschriften en kranten die hij leest, de vliegtuigtickets die hij koopt, e-mails die hij verzend en ontvangt. En uit deze berg data, zouden programmeurs dan informatie naar boven kunnen halen over karakteristieken van personen en organisaties. Waarbij relaties, gedachten, geheugen, gebeurtenissen en ervaringen zouden kunnen worden afgetapt. En toen was er Facebook; was ‘Lifelog’ wel gestopt..? …