’t Corona-virus-patent is van… Bill Gates..!

Het rumoer rondom het coronavirus neemt toe. En met de toename ook het aantal publicaties over de achtergronden van dit virus. Waar komt het vandaan? Hoe is het mogelijk dat er een patent op het virus rust? (JAWEL!) En als dat zo is, betekent dat natuurlijk dat het gefabriceerd is, want natuurlijke middelen zijn simpel niet te patenteren..! Dus hoe kan het dan dat dit virus vrij kon komen en ‘dus’ nu rondwaart..? Allemaal heel legitieme vragen, die wel degelijk te beantwoorden zijn. En met het uitzoeken van de achtergronden van deze virus-epidemie, komt ook de naam boven van een OP HET OOG uiterst sympahtieke man, die sámen met zijn vrouw Melinda, een decennium geleden al besloot om zijn vermogen in ‘vaccinatie-campagnes’ te stoppen. Een mooi verhaal erbij en mr. Bill Gates (want daar hebben we het over) heeft een heilig aureool om zich heen gecreëerd.. Maar kijken we daarbij nog eens naar zijn uitspraak, dat vaccins kunnen helpen de wereldbevolking minder snel te laten groeien, dan komt er een heel ánder verhaal boven..! …