Doofpotschandalen in de financiële wereld (VS)

Hoeveel weet je eigenlijk over het banksysteem, en wie drukt het geld dat jij in je portemonnee hebt? Als we de belangrijke rol die geld speelt, in zowel onze individuele levens als in de wereld, in overweging nemen, dan leert het onderwijssysteem ons verbazingwekkend weinig over hoe geld wordt gecreëerd, hoe banken werken, en wat nu eigenlijk de oorzaak is van de grote bankschandalen en faillissementen die hebben plaatsgevonden. Nadat je de informatie hieronder hebt gelezen, zul je begrijpen waarom die informatie stilgehouden wordt, en waarom wij het belangrijk vinden om deze grote bankschandalen aan het licht te brengen. De rijkste bankiers ter wereld bewaren hun geheimen zorgvuldig. Zie hier de originele link naar deze pagina op WTK.info.

Belangrijke Informatie en Feiten Onthullen Grote Doofpotaffaire

WantToKnow.info heeft zich erop toegelegd alleen de meest betrouwbare beschikbare informatie te gebruiken om te onthullen wat er achter de schermen gaande is, op een aantal belangrijke terreinen. Wegens gebrek aan kwalitatief goede informatie, hebben we tot nu toe weinig over het bankwezen en financiële doofpotschandalen gepubliceerd. Maar, omdat dit onderwerp onmisbaar is als je het grotere plaatje wilt begrijpen, presenteren we hier de beste informatie die we gevonden hebben over de geheimen van de bancaire wereld. De bronnen voldoen weliswaar niet aan onze gebruikelijke hoge eisen, maar we zijn ervan overtuigd dat je de informatie erg bruikbaar zult vinden. Door de links die gegeven worden te gebruiken voor verificatie, kun je sterke bewijzen vinden die alles wat hier gepresenteerd wordt, ondersteunen.

“De Federal Reserve is noch daadwerkelijk federaal, noch een volledige reserve. Zij staat niet onder beheer van de Amerikaanse overheid, en wordt niet door de Amerikaanse regering gecontroleerd. Het feit dat de woorden ‘United States Federal Reserve System’ afgedrukt staan op ieder Amerikaans bankbiljet, roept serieuze vragen op”.

Allereerst raden we je deze onthullende gratis documentaires aan over de doofpot in de bankwereld:

Zowel Monopoly Men als Money Masters hebben een vrij zeldzame waardering van vijf sterren gekregen van kijkers op Google Video. Deze films, hoewel ze een paar zwakke punten hebben, geven de kijker een uitstekende en leerzame introductie in belangrijke, weinig bekende feiten die van grote invloed zijn op de wereldeconomie en de wereldpolitiek. We raden je aan om een gezonde scepsis in acht te nemen ten aanzien van wat er getoond wordt, maar stel jezelf ook open voor de mogelijkheid dat veel van wat hier gepresenteerd wordt, berust op aantoonbaar bewijs.

Monopoly Men (47 minuten)
Money Masters (209 minuten, transcript  verkrijgbaar hier
Voor een andere versie van de eerste documentaire, klik hier.

De Federal Reserve: niet daadwerkelijk federaal, en geen echte centrale bank

Heb je enig idee wie het geld drukt dat je in je portemonnee hebt? Als je een willekeurig Amerikaans bankbiljet onder de loep neemt, vind je de woorden “Federal Reserve Note” bovenaan ieder briefje. In een kleine zwarte cirkel aan de linkerzijde van deze bankbiljetten lees je “United States Federal Reserve System”. De Federal Reserve drukt alle bankbiljetten in de Verenigde Staten. Maar wie bezit de Federal Reserve?

Hoewel de Board of Governors van de Federal Reserve gecategoriseerd wordt als een onafhankelijk overheidsorgaan, is “The Fed” geen eigendom van de overheid. In Lewis v. United States stelt het U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit dat “het stelsel van centrale banken geen federaal instrument is voor doelen van de FTCA (Federal Tort Claims Act), maar bestaat uit onafhankelijke, private, en lokaal bestuurde corporaties”. Om dit feit te verifiëren kun je de beslissing van het Ninth Circuit bekijken aan het eind van paragraaf vijf: 680 F.2d 1239. Dezelfde beslissing in paragraaf 13 stelt: “Centrale Banken, als privaat beheerde entiteiten, ontvangen geen toegewezen financiering van het Congres”.

Het is nogal veelzeggend dat hoewel de officiële website van de Federal Reserve een gedetailleerde beschrijving van de Federal Reserve bevat van meer dan twintig pagina’s, er nergens iets vermeld wordt over wie er eigenaar is van het stelsel van centrale banken. Zou het kunnen dat deze informatie bewust voor het publiek wordt achtergehouden, zodat niet duidelijk is wie er eigenaar is van de banken die alle Amerikaanse dollars uitgeven? 

Hoewel de leden van de raad van bestuur van de Fed door de president worden benoemd, en goedgekeurd door de Senaat, is de Federal Reserve een privaat instituut, voornamelijk beheerst door grote, private banken. Wanneer bestuursleden eenmaal benoemd zijn, heeft de regering geen controle over hun besluitvorming. De president heeft slechts de bevoegdheid om een bestuurslid te ontslaan. Een studie over de geschiedenis en functies van de Federal Reserve toont aan dat machtige bankiers als J.P. Morgan, middels hun controle over de Fed, een buitensporig grote macht en controle hebben gehad over de vorming en het management van het monetaire beleid in de Verenigde Staten. 

Het Congres heeft vrijwel geen invloed op dit ongelooflijk machtige instituut.

Evenmin heeft de Fed de reserves om garant te staan voor alle krediet dat zij verleent. Het circulerende geld wordt niet gedekt door iets van werkelijke waarde, zoals goud of zilver. De goudstandaard als dekking van het Amerikaanse geldsysteem werd onder president Nixon in 1971 afgeschaft. Feitelijk houdt de Fed, net als alle banken, slechts 3 tot 10% van het totale verleende krediet in reserve in de vorm van bankbiljetten. Dus de Fed is in werkelijkheid niet federaal, en is evenmin een volledige reserve. Zij is geen bezit van de Amerikaanse overheid, en wordt niet direct door de Amerikaanse overheid gecontroleerd. Het feit dat de woorden “United States Federal Reserve System” afgedrukt staan op ieder Amerikaans bankbiljet, roept dus serieuze vragen op.

De basis voor het Federal Reserve systeem werd in 1910 in het diepste geheim gelegd op een buitenverblijf op Jekyll Island , door enkele machtige mannen die nauwe banden onderhielden met de families Rockefeller, J.P. Morgan en Rothschild -de rijkste en machtigste families ter wereld in die tijd. Uiteindelijk werd de totstandgekomen wettelijke regeling in 1913 aangenomen, ondanks grote bezwaren van velen, die vreesden dat het overhandigen van de controle over de Amerikaanse geldvoorraad aan een consortium van privé-bankiers uiteindelijk zou leiden tot meer rijkdom voor de superrijken, ten koste van het gewone volk.

Vrijwel iedereen is het erover eens dat de Fed omringd wordt door geheimhouding. Wikipedia geeft een opsomming van nog meer kritiek op de Federal Reserve in de hier volgende twee alinea’s:

“Er is een grote verscheidenheid aan kritiek geuit op het Federal Reserve System. Eén groep van criticasters, vertegenwoordigd door de Oostenrijkse School, bekritiseert de Federal Reserve als een onnodige en contraproductieve tussenkomst in de economie. Onder de overige argumenten bevinden zich argumenten die pleiten voor herinvoering van de goudstandaard, en kritiek op het veronderstelde gebrek aan verantwoordelijkheid of de cultuur van geheimhouding binnen de Fed. Tot slot maakt een groep van samenzweringstheorieën verschillende bezwaren tegen de Federal Reserve, die er globaal op neerkomen dat het Federal Reserve System in feite een plan is om een kleine groep rijke bankiers nog rijker te maken ten koste van het volk”. “Economen van de Oostenrijkse School als Ludwig von Mises beweren dat de kunstmatige manipulatie van de geldvoorraad door de Fed leidt tot de economische conjuncturele cyclus zoals die waarvan de afgelopen eeuw sprake is geweest. Veel economische vrijdenkers …geloven dat de manipulatie van de geldvoorraad door de Fed, om de “goudvlucht” vanuit Engeland te stoppen, de Great Depression veroorzaakte, of ertoe bijdroeg.

“Econoom en Nobelprijswinnaar Milton Friedman zei dat hij ‘de voorkeur geef(t) aan de totale afschaffing van het Federal Reserve System’ [13]. Ben Bernanke, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Fed, stelde: ‘Ik zou tegen Milton (Friedman) en Anna (J. Schwartz) willen zeggen: wat betreft de Great Depression, daar hebben jullie gelijk in, dat hebben we op ons geweten. Het spijt ons zeer. Maar met dank aan jullie, zullen we het niet nog een keer doen’ [22]  [23]“.

Het Fractional Reserve System: Geld Creëren Uit Het Niets.

Een ander aspect van bankieren waar de meeste mensen weinig tot niets vanaf weten, is het fractional reserve system. Fractional-reserve banking verwijst naar de gebruikelijke bankpraktijk van het uitlenen van meer geld dan de bank vasthoudt als reserve. Banken in moderne economieën lenen hun klanten over het algemeen een veelvoud uit van de in kas gehouden reserves”. Wist je dat de bank voor iedere dollar op je betaal- of spaarrekening legaal $10 of meer kan uitlenen?

Hier is een beschrijving van de oorsprong van fraction reserve banking, uit een standaard universitaire tekst over macro-economie [1]:

“Toen men in de Oudheid goud begon te gebruiken voor het doen van transacties, werd het duidelijk dat het zowel onveilig als lastig was voor consumenten en kooplieden om goud bij zich te dragen, het te laten wegen en op zuiverheid laten taxeren bij iedere overeengekomen transactie. Het werd hierdoor gemeengoed om goud in bewaring te geven aan een goudsmid, wiens kluis tegen een kleine vergoeding kon worden gebruikt. Bij ontvangst van een goudstorting, schreef de goudsmid een bewijs uit aan de bewaargever. Spoedig werden goederen verhandeld voor bewijzen van de goudsmid, en die bewijzen werden de eerste vorm van papiergeld.

“In deze tijd gebruikten de goudsmeden -de allereerste bankiers-  een 100% reservesysteem; hun circulerende ‘papiergeld-bewijzen’ werden volledig gedekt door goud. Maar, doordat het volk de bewijzen van de goudsmid als papiergeld accepteerde, ontdekten de goudsmeden dat het goud dat ze in bewaring hielden zelden werd opgeëist. Al snel kwam een handige bankier op het idee dat er meer papiergeld kon worden uitgegeven dan er goud in bewaring werd gehouden. Goudsmeden brachten vervolgens extra ‘bewijzen’ in omloop door rente-opbrengende leningen uit te vaardigen in de vorm van ‘goudbewijzen’. Dit was het begin van het fractional reserve system van bankieren”.

De collegetekst waaruit bovenstaande parafrase afkomstig is stelt geen vragen bij het fatsoen van de goudsmeden die deze nieuwe ‘bewijzen’, of geld zonder enige gouddekking, creëerden; zonder enige autoriteit, en zonder enige echte reden behalve om zichzelf te verrijken. Het bedenkelijke gedrag van degene die als eerste met deze verborgen vorm van corruptie begon, wordt door de tekst zelfs geprezen als “handig”. 

Het nietsvermoedende volk had er geen idee van dat de goudsmeden tien keer zoveel (of meer) ongedekte papieren bewijzen uitgaven die als geld geaccepteerd werden, dan door de omvang van de goudvoorraad die aan hen in bewaring was gegeven gedekt werd. De goudsmeden schiepen in het geheim geld uit het niets. Zo maakten ze zichzelf ongelooflijk rijk zonder dat iemand merkte wat er gebeurde. Om het bedrog beter te verbergen en de aandacht van mensen af te leiden, beëindigden de goudsmeden hun oude praktijk van het vragen van een vergoeding in ruil voor bewaring van goud, en begonnen in plaats daarvan aan klanten een kleine rente te betalen over hun bewaarde goud, om hen tevreden te houden. En zo werden de moderne bankiers geboren. Verbazingwekkend genoeg is dit systeem tegenwoordig nauwelijks veranderd. Professoren in de macro-economie, collegeteksten, en anderen die zich met het bankwezen bezighouden, stellen de ethiek of moraal van dit fractional reserve system niet ter discussie. Niemand stelt ook maar op een zinnige manier vragen over de ethiek en corruptie van het scheppen van geld uit het niets. Het fractional reserve system werd in feite eeuwen geleden al bij wet bepaald, en is tot op de dag van vandaag legaal en wordt wereldwijd algemeen geaccepteerd.

Heb je je ooit wel eens afgevraagd hoe banken zich die reusachtige kantoren kunnen veroorloven als ze slechts zo’n 15% in rekening brengen op leningen, en 5% rente betalen over tegoeden? Als bankiers geen geld uit het niets mochten creëren, dan zouden ze maar zo’n 10% per jaar verdienen op iedere lening die ze verstrekten, veel te weinig om de torenhoge wolkenkrabbers te bouwen die nu eigendom zijn van banken in praktisch iedere grote stad. Maar door krediet (geld) te creëren door gebruik te maken van het fractional reserve system, kunnen bankiers legaal krediet claimen tot het tienvoudige of meer van iedere lening. Nu kun je het fundament waarop wereldwijde bank-imperiums zijn gebouwd begrijpen. 

Sinds dit systeem al eeuwen gebruikt wordt door elk land ter wereld, is duidelijk dat het werkt  om een relatief stabiele economische orde te handhaven. We zijn absoluut niet voor een dramatische verandering van dit systeem. We zijn, aan de andere kant, wel van mening dat het onderdrukken en achterhouden van deze belangrijke informatie een grootschalige misleiding is die het publiek niet dient, en bankiers in staat stelt om gemakkelijk buitensporig machtig en corrupt te worden. Jij kunt meehelpen om anderen te informeren over wat er gaande is, door de video’s hierboven te bekijken, en deze informatie over het financiële doofpotschandaal te verspreiden. Bedankt voor je interesse.

Belangrijk Gerelateerd Onderwerp: voor een essay van een hoog onderscheiden Amerikaanse generaal over grootschalige manipulaties en woekerwinsten door grote banken in oorlogstijd, klik hier [http://www.wanttoknow.info/warcoverup]. Voor een uitgebreidere geschiedenis van de ontwikkeling van het banksysteem en meer, klik hier [http://www.wanttoknow.info/totalcontrol#one]. Voor een 10-pagina samenvatting van een toonaangevende professor over de machtige rol van bankiers in de geschiedenis, klik hier [http://www.wanttoknow.info/articles/tragedy_hope_banking_money_history]. Voor meer uitstekende informatie over dit onderwerp, met realistische voorstellen voor verandering, zie de website van het American Monetary Institute: http://www.monetary.org [http://www.monetary.org/] [1] McConnell, Campbell R. & Brue, Stanley L., Macroeconomics: Principles, Problems, and Policies, Dertiende Editie, McGraw-Hill, Inc., 1996, p. 277.

Noot: WantToKnow.info is van mening dat het belangrijk is om de verontrustende informatie over cover-ups aan te vullen met inspirerende teksten die oproepen om het beste uit onszelf te halen, en samen te werken voor positieve verandering. Neem een kijkje in ons Inspiratiecentrum voor een overvloed aan inspirerend materiaal: http://www.WantToKnow.info/inspirational [http://www.wanttoknow.info/inspirational]. 
Zie ons archief van onthullende nieuwsartikelen: http://www.WantToKnow.info/indexnewsarticles [http://www.wanttoknow.info/indexnewsarticles] Jouw belastingaftrekbare donaties, groot of klein, helpen ons enorm bij dit belangrijke werk.

Om een donatie te doen via credit card, cheque of automatische overschrijving: 
http://www.WantToKnow.info/donationswtk [http://www.wanttoknow.info/donationswtk]

Ontdek deze inspirerende websites, gecoördineerd door het non-profit PEERS network [http://www.peerservice.org/]:
http://www.momentoflove.org [http://www.momentoflove.org/] – Iedereen in de wereld heeft een hart
http://www.WantToKnow.info [http://www.wanttoknow.info/] – Betrouwbare, verifieerbare informatie over grote doofpotschandalen
http://www.inspiringcommunity.org [http://www.inspiringcommunity.org/] – Een Global Community bouwen voor iedereen
http://www.weboflove.org [http://www.weboflove.org/] – Versterk het Netwerk van Liefde dat ons allemaal verbindt
http://www.transformationteam.net [http://www.transformationteam.net/] – Het Transformation Team: Conscious community in actie
Educatieve websites die transformatie door middel van informatie en inspiratie promoten.

Om op dit bericht te antwoorden, ga naar http://www.WantToKnow.info/contactus.php [http://www.wanttoknow.info/contactus.php] Om je aan te melden of af te melden voor onze mailinglist (om de paar dagen een email):
http://www.WantToKnow.info/subscribe [http://www.wanttoknow.info/subscribe]