Over ons

Het WantToKnow.nl Team

WantToKnow.nl/.be bestaat uit een aantal nieuwsgierige mensen dat zoekt naar antwoorden over wie we zijn, wat er gebeurt in de wereld en wat we eraan kunnen doen om onze wereld leefbaar te houden en nader tot  elkaar te komen.Bezoekers van WTK worden meegenomen op onze ontdekkingsreis.

We zijn trots dat er sinds 2008 ook een Nederlands/Belgische WantToKnow-variant is. Dit zijn de eerste landen waar WTK USA navolging heeft gekregen. Het is een eer om het (levens-)werk van WTK-oprichter Fred Burks verder te verspreiden.

WantToKnow.info telt maar liefst 2000 pagina’s! Wij zijn hard bezig om zoveel mogelijk materiaal te vertalen. Maar het WantToKnow.nl team volgt ook essentiële ontwikkelingen in Nederland en Europa. Net als onze Amerikaanse moedersite zijn we gedreven om zoveel mogelijk mensen te informeren, te inspireren en met elkaar te verbinden voor positieve verandering.

WantToKnownl/.be wil een platform zijn voor mensen met een boodschap, met een missie, noem het een roeping, om hun medemensen te dienen met informatie die bijdraagt aan bewustwording. Er zijn zoveel mensen die willen en kunnen schrijven en veel belangrijker: een verhaal hebben te vertellen. Nou, wat is er dan niet mooier dit te delen..? WantToKnow is daarvoor een ‘uitgelezen’ platform.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Guido Jonkers (1956) – Uitgever WantToKnow.nl
Na een studie marketing op de HEAO in Amsterdam, 3 jaar werkzaam voor de grootste tijdschriftenuitgever van Nederland, de VNU. Daarna -vanaf 1982- werkzaam in sales promotion en in 1989 zelfstandig in dit marketingvakgebied, onder de naam P&P. (Premium & Promotion Partners bv). Vanaf 2000 werd duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijk onderdeel van het bedrijf voor klanten als Triodosbank, ASN, Greenchoice e.d.

Daarnaast vanaf 2001 ook actief als bestuurslid publiciteit en uitgeverijzaken van Stichting De Vrije Mare, die het werk van Marieke de Vrij, spiritueel raadsvrouwe, ondersteunt.  Sinds 2008 actief  als ZZP’er op het brede gebied van duurzaamheid en heeft tevens een eigen uitgeverij opgericht, waarvan WantToKnow.nl één van de eerste activiteiten is. Tevens redacteur op WantToKnow.nl/.be.

WantToKnow-crew.

Deze crew bestaat uit een groep enthousiaste, hardwerkende mensen, die zich kunnen vinden in het doel van deze site om bewustwording voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken. Zij schrijven artikelen, vertalen buitenlandse artikelen (bijv. van de Amerikaanse moedersite WantToKnow.info) en komen met tips en ideeën. Wat moest ik zonder hen!?

Drs. John Consemulder (1968)

auteur van het boek ‘Blauwdruk’. Is van-huis-uit neuropsycholoog, maar tevens onderzoeksjournalist, radiohost, soundhealer en componist/producent van energetische en helende muziek. Luister HIER naar zijn zelf geproduceerde helende muziek met bezielde intenties en frequenties, waarin ook energetische velden van informatie zijn verwerkt.
John geeft ook lezingen op het gebied van nieuwe wetenschap in relatie tot spiritualiteit en bewustzijn, o.a. over multidimensionale en holografische ‘werkelijke werkelijkheid’.
Soundhealing, cymatics, de essentie van genezing, graancirkels, kwantum mechanica, de rol van intentie en bewustzijn en andere onderwerpen. Is zelfstandig en onafhankelijk onderzoeker en verdiept zich in de ineffectiveit en schadelijke bijwerkingen van vaccinaties, via wetenschappelijk bewijsmateriaal. Samen met zijn echtgenote Renske Skills (professioneel zangeres, choreografe en gecertificeerd Qigong instructrice) verzorgen ze live muziekoptredens, soundhealing workshops en interactieve QiDance- en Qigong-workshops. Voor meer informatie, mail naar info@john-consemulder.com of kijk op zijn website. HIER

Saska Sentia (1970)

Dochter van de jaren 80, weet nog steeds niet wat ze wil worden als ze later groot is, door deze tijd aan het worstelen met ADHD en PMS, kritisch en zeer onderzoekend (waar die hyperfocus al niet goed voor is!), zeer breed spiritueel ingesteld met een gezonde dosis humor.

Leon Olthof (1985)

“Dank voor de uitnodiging om WantToKnow te helpen Guido! Het grappige is dat ik zelf al op het punt stond om artikel voor de site te schrijven. Ik wil NU een stap verder dan enkel praten en discussiëren; ik ga het gewoon doen…ga schrijven, spreken en preken, diepe vriendschappen of hevige vijandigheid met onwetenden. Ik vind het NU allemaal goed!”


Het WantToKnow.info team bestaat uit een wereldwijd netwerk van onderzoekers en bezorgde burgers die zich toeleggen op het tot stand brengen van een transformatie van onze levens en de wereld.

Sommige van deze teamleden hebben belangrijke boeken geschreven welke op deze website zijn of worden samengevat. Anderen hebben belangrijke bijdragen geleverd aan het onthullen van grote schandalen. Zij zijn allemaal moedige burgers die hun nek uitsteken waar anderen dat niet durven. We delen de diepe overtuiging iedereen te inspireren om samen te werken om democratie te versterken, en een betere toekomst te bouwen voor onszelf en voor onze wereld.

Fred Burks – presidentiële tolk, website manager WTK Amerika, doofpotaffaire onderzoeker

Kristina Borjesson – bekroond journalist (Emmy), co-presentator radioprogramma

Norma Carr-Ruffino, PhD Professor Management, auteur van negen boeken

Steven M. Greer, MD – arts, auteur, oprichter van ‘Disclosure Project’

David Ray Griffin, PhD – Professor, theoloog, auteur/redacteur van meer dan 20 boeken

Leonard Horowitz, DMD – Auteur, spreker, autoriteit op gebied van gezondheidszorg

Michael Levine – 25-jarig dierenarts

 

* * *

– DISCLAIMER –
x

De uitgever/redactie van de website WantToKnow.nl/.be garanderen niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert, dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals deze wordt weergegeven op uw computerbeeldscherm. In deze wijzen wij iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door ons worden gewijzigd.

De op deze website weergegeven informatie is bedoeld als informatie ten algemene nutte. WantToKnow streeft in die zin naar een break-even bedrijfsvoering, zonder winstoogmerk. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend en/of indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico. De makers van deze site hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Zij maken daarbij gebruik van bronnen en technieken die zij betrouwbaar achten.

Op de website wordt, via zogenaamde ‘hyperlinks’, doorverwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. Het is voor de redactie, noch voor de uitgever van WantToKnow.nl/.be onmogelijk om de inhoud van deze informatie nader te beoordelen op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Dientengevolge wijzen wij, redactie en uitgever van WantToKnow.nl/.be iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, waaronder ook e-mailberichten worden verstaan, van de uitgever en/of redactie van WantToKnow.nl/.be is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Fotogebruik
Redactie en uitgever van deze site richten zich erop, volledig copyrightvrije afbeeldingen te gebruiken voor artikelen en opmaak van deze site. Wij doen al het mogelijke en hebben al het mogelijke gedaan om, indien van toepassing, mogelijke rechthebbenden van gebruikte afbeeldingen te achterhalen. Van foto’s/afbeeldingen die gebruikt worden op deze site, zijn wij in de veronderstelling dat deze copyrightvrij zijn, en/of dat wij met de juiste rechthebbende(n) de publicatie ervan hebben geregeld. Indien u van mening bent tóch rechthebbende te zijn en niet te zijn benaderd, noch een overeenstemming te hebben over plaatsing van de betreffende foto/afbeelding, dan vragen wij u uitdrukkelijk zich per ommegaande bij de redactie/uitgever te melden. Wij zullen de gewraakte afbeelding -indien gewenst- dan direct verwijderen. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid, dat wij in dit laatste geval, voor een promotielink zorgen, als compensatie voor de plaatsing van de afbeelding/foto of een gedeelte ervan. Zie hiervoor deze volgende alinea:

Promotie voor de ‘kunstenaar’
Een enkele maal zal deze site afbeeldingen plaatsen waarop wel een –voor ons zichtbaar- copyright rust. Dit gebeurt dan meestal in de kunstzinnige sfeer, teneinde artikelen aan te kleden. Wij zien dit ook als een promotie voor het werk van de kunstenaar in kwestie en linken dientengevolge dan ook het plaatje door naar de website van de betreffende kunstenaar. Tevens zal diens naam en copyright onder de betreffende afbeelding worden vermeld. Onder ‘kunstenaar’ verstaan wij kunstschilders, visueel artiesten, fotografen of anders. Indien u hiertoe behoort, en géén prijs stelt op deze aandacht, treedt dan met ons in contact. Wij zullen de afbeelding(en) dan op eerste instigatie direct verwijderen.

E-mail
Informatie die u rechtstreeks per e-mail of via deze website naar ons stuurt is beveiligd, maar wij kunnen de inhoud van een bericht niet als vertrouwelijk aanmerken en daarom geschiedt verzending ervan, aan ons adres, op eigen risico. Redactie en uitgever zullen e-mails van personen en/of organisaties die met hen in contact treden, vertrouwelijk bewaren en niet aan derden beschikbaar stellen, mits wettelijk daartoe niet verplicht of opgedragen.
De redactie houdt zich echter het recht voor om de inhoud van e-mails geheel en/of gedeeltelijk te openbaren, indien daartoe aanleiding is, middels een gerelateerd redactioneel onderwerp op de site.