Sponsor WantToKnow.nl

x
‘Help je ons om het vuurtje brandende te houden’..?
x

Ook wij als éénmansredactie hebben met de praktische invulling van dit spreekwoord te maken. En ook wij kunnen -ook van u- alle hulp gebruiken die u ons kunt aanbieden. Met beperkte middelen maken we deze site, waarbij we wel zoveel als mogelijk de kansen gebruiken om financiele middelen binnen te halen. Maar na 6 jaar WantToKnow (2008) is deze site nog steeds niets meer (maar ook niks minder..!) dan een goodwill-initiatief. Dat betekent dat deze site simpelweg veel meer kost dan ie oplevert..! En dan rekenen we nog niet eens onze uren (waar we sowieso geen betaling voor ontvangen!), maar het in de lucht houden van een site kost simpelweg een boel financiële en persoonlijke inspanningen.

Heeft u een mogelijkheid ons hierbij te helpen..?
Elk tijdschrift dat gemaakt wordt, elk boek, elke andere informatiebron (incl. radio en Tv), kost de gebruiker een bepaald bedrag als compensatie voor de productie van dat product. Onze vraag aan u, om voor alle informatie die feitelijk gratis via WantToKnow tot u komt, een kleine (of grotere) vrijwillige bijdrage te leveren, is dan ook niet wereldvreemd. En we hebben het gewoon keihard nodig..! Want… inderdaad, voor niets gaat alleen de Zon op. Dat ondervinden we dagelijks aan den lijve..!

Directe financiële bijdrage kunt u overmaken op ING-rekening van deze site,

Dolphins & Whales publishing in Heemstede.
IBAN:  NL35 INGB 0004 3131 74 

(en BIC: INGBNL2A)

* * *
Of direct via IDeal:

Wij zijn u daarvoor zéér erkentelijk en we hopen dat wij mogen doorgaan met het openen van doofpotten en het bewuster maken van mensen, omtrent de verborgen werkelijkheid, die onze levens dagelijks, op uiterst indringende wijze beïnvloedt. Een oprecht ‘dank u wel’, dat u ons helpt dit mogelijk te maken..!Wat is WantToKnow u eigenlijk waard…?

x

* * *
x

Help ons met bouwen..!

WantToKnow.nl/.be is een initiatief in navolging van WantToKnow.info van de Amerikaan Fred Burks. Zoals je hier op de site kunt lezen, is WantToKnow niet gebaseerd op een commercieel uitgangspunt, zeg maar een zakelijk initiatief. Wij vinden het fantastisch werk om mensen te bekrachtigen, om mensen te helpen in hun kracht te komen! En dat initiatief heeft wel een zakelijke kant, maar is feitelijk geen bedrijf, doordat elk bedrijf dat zo zou werken, volledig afgerekend zou worden op niet-economisch handelen. En toch zijn we al in de lucht sinds 8 december 2008..!

Groei is een fantastisch proces van Passie & Plezier!
Groei is een fantastisch proces van Passie & Plezier!

Maar er zijn veel belemmerende factoren die deze bekrachtiging als het ware ’tegenwerken’. Sommige zijn van natuurlijke oorsprong, maar er zijn ook krachten achter de schermen werkzaam, wiens intenties niet gebaat zijn bij de bekrachtiging van mensen.

Daarom is het voor mensen bijzonder belangrijk dat zij zich in de eerste plaats informeren over deze krachten-achter-de-schermen. Aan de hand van deze kennis ontstaat bij mensen niet alleen een gevoel van wat ze NIET WILLEN, maar ook wat ze dus WEL WILLEN. Vervolgens ontstaat de behoefte om vanuit dit WEL WILLEN jezelf te voeden. Wij van WantToKnow.nl/.be willen mensen daarom de mogelijkheden aanreiken, om zichzelf te voeden met waardevolle informatie.

Waardevolle informatie is naar ons idee, informatie die de geest voedt en ervoor zorgt dat bewustzijn kan groeien. Groei is een natuurlijk proces en daardoor voelt bewustzijnsgroei voor mensen als een enorm krachtig proces. Hoewel ewustzijnsgroei niet altijd makkelijk is, is deze wél in staat mensen de passie te laten voelen én het plezier in hét en hun eigen leven.

Heb je de mogelijkheid om ons daarin te helpen, vanuit dat plezier en die gedeelde passie voor jouw proces en dat van  anderen, dan willen we je daarvoor bijzonder uitnodigen! Ons helpen bouwen kan op veel manieren:

Wij van WantToKnow willen niets anders dan mensen in dit proces helpen. Dit is namelijk ons proces van Passie & Plezier!

En natuurlijk komt bij dit hele proces veel kijken, deze site is daar een voorbeeld van. Maar ook andere initiatieven die wij zullen gaan organiseren en initiëren, zijn daarvan een voorbeeld. We hebben de mogelijkheden om ons te helpen bouwen even op een rijtje gezet.

  • een financiële donatie. Een simpele bijdrage aan de kosten van deze site is van harte welkom! Daarvoor kun je een bedrag overmaken op rekening NL35 INGB 0004 3131 74 ten name van de uitgever die de redactie ondersteunt: Dolphins & Whales publishing in Heemstede. Wij kunnen en zullen je ondersteuning goed gebruiken! Kijk bovenaan deze pagina voor IBAN en BIC-gegevens.
  • een donatie in natura. Wellicht heb je diensten, goederen en/of producten die wij zouden kunnen gebruiken of inzetten voor onze activiteiten. Neem contact met ons op, zodat we het e.e.a. kunnen afstemmen. Mail naar contact@wanttoknow.nl
  • hulp als vrijwilliger. We zijn veel van plan nog met WantToKnow. Het organiseren van symposia bijvoorbeeld. Dat is sinds 2014 goed op gang gekomen. Maar er is ook hulp nodig bij het vertalen van de enorme databank aan informatie die op de Amerikaanse site van WantToKnow staat. Kijk maar eens op www.wanttoknow.info en je zult zien wat we bedoelen. Wil je ons helpen met deze of een van de andere activiteiten die we gaan ontwikkelen? Mail ons en we nemen contact met je op!
  • bestel een boek bij onze boekenpartners..!! WantToKnow.nl/.be heeft een partnership afgesloten met verschillende uitgeverijen en sinds kort hebben we onze eigen bookshop, in samenwerking met een boekenpartner. Dat betekent dat jij ons kunt helpen door een boek bij deze partners te bestellen. Dat gaat eenvoudig. Of bestel je boeken via de WantToKnow-bookshop, die we samen met een partner in de lucht hebben gebracht. (klik hieronder op de banner voor een link)wanttoknow bookshop logoDoor jouw keuze te maken voor een boek dat jij wilt bestellen, en waarvoor je dan je VIA ONZE WEBSITE naar deze uitgevers doorklikt, krijg jij het betreffende boek toegestuurd van deze uitgever. En WantToKnow ontvangt van deze uitgevers de boekhandelskorting op haar rekening. Voor jouw maakt het dus geen enkel verschil, maar voor ons zijn het welkome bijdragen aan de kosten van onze site!! (Hieronder de boekencarrousel van Succesboeken).

Daarnaast is het voor ons van belang dat natuurlijk zoveel mogelijk mensen worden gesteund in hun ‘ontwakingsproces’. Stuur daarom, als je het daarmee eens bent, ook artikelen door naar vrienden en familie, collega’s en belangengroepen. Mensen waarvan jij vindt dat ze andere mensen kunnen helpen door zichzelf te bekrachtigen. Een mooie extra bijkomstigheid daarbij is dat jouw actie hierin extra bekendheid voor onze site oplevert..!

Help ons bouwen aan een nieuwe toekomst, die ruimte geeft aan meer begrip tussen elkaar en onze medemensen. Een toekomst die een rechtvaardiger verdeling van Aardse hulpbronnen oplevert en een evenwichtige balans tussen mensen en natuur zal brengen.

Dankjewel voor je bezoek aan onze site
en we hopen dat wij onze passie en plezier met je mogen blijven delen.

In liefde voor onze Aarde en onze medemens!

Guido Jonkers,

uitgever WantToKnow.nl/.be

(dep. Groenbeheer bv)