Geschiedenis

WTK.nl vindt het belangrijk om een blik op de geschiedenis te werpen. Een goed beeld van ‘de geschiedenis’ is naar onze overtuiging essentieel voor een begrip van het heden. Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen in een betekenisvol kader te plaatsen, kan het nuttig en inspirerend zijn om bepaalde thema’s vanuit een alternatief kader te bekijken.

We hebben het informatiecentrum geschiedenis ingedeeld in een aantal categorieën. In iedere categorie behandelen we een serie onderwerpen vanuit een alternatief perspectief. Het is niet onze intentie om een ‘nieuwe waarheid’ te verkondigen, maar om je aan te moedigen om open te staan voor andere invalshoeken, je aan het denken te zetten, en je te inspireren om zelf op onderzoek uit te gaan.

Oude Beschavingen: De wereld ligt bezaaid met restanten en overblijfselen van oude en verdwenen beschavingen. Archeologen hebben een algemeen aanvaard beeld geconstrueerd van diverse oude culturen, hun herkomst, en hun technologie. Toch zijn er diverse aanwijzingen te vinden in het werk van alternatieve wetenschappers, die dit ‘officiële’ beeld op losse schroeven zetten.

Wetenschap: Vandaag de dag wordt de Evolutietheorie van Charles Darwin algemeen geaccepteerd als de beste theorie voorhanden om de ontwikkeling van het leven op Aarde te verklaren. Is de Evolutieleer echt zo onomstreden? Of zijn er ook theorieën en ontdekkingen die een heel andere kijk op de ontwikkeling van het leven bieden?

Geheime Genootschappen: volgens sommige onderzoekers zijn belangrijke gebeurtenissen in de (moderne) geschiedenis onmiskenbaar beïnvloed door een aantal geheime genootschappen. Welke genootschappen zijn dit, wat is hun achtergrond, waaruit blijkt hun invloed op de loop van de geschiedenis? En: waarom lezen we hier niets over in de standaard geschiedenisboeken?

Complottheoriën

Complot theorieën of feitelijke samenzweringen

Vitale informatie voor de ingewijden van het bestaan van complot theorieën en een ‘strategie’ om niet ingewijden en sceptici te bereiken

Het kan je zijn opgevallen dat wij bewust woorden als “complot” en “complot theorieën” niet gebruiken in onze berichten. We doen dit niet omdat we niet geloven in grote samenzweringen die zich voltrekken in de wereld. Het officiële verhaal over 9/11 is een complot waar de regering van zegt dat 19 kapers samen de kaping hebben beraamd van 4 vliegtuigen om terreur in de wereld te scheppen.

Wij mijden in dit soort situaties woorden als “complot theorie” omdat veel mensen, zich niet bewust zijn van de grote cover-ups die worden verborgen voor het publiek, zich afsluiten voor hun rationele gedachten zodra zij het woord “complot” horen.

Het voornaamste doel van de WantToKnow.nl website is niet te prediken aan het koor – zij die allang weten van 9/11, massa media, controle over de geest, UFO en andere complotten – maar liever die mensen te bereiken die nog weinig of niets weten over wat er zich afspeelt achter de schermen. We zijn erachter gekomen dat de meest succesvolle manier om deze mensen te bereiken is om ze van betrouwbare en controleerbare informatie te voorzien die hun geest niet zal overladen. Psychologisch gezien kunnen veel mensen te veel aan verontrustende informatie niet aan. Daarom presenteren we in eerste instantie een klein deel van de complotten zodat ook de niet ingewijden dit kunnen verteren zonder te worden overladen. Voor die mensen die er klaar voor zijn, bieden wij diverse middelen om dieper op de stof in te gaan.

Voor de laatste groep die klaar zijn om dieper in gaan op de materie hebben we een collectie met betrouwbare cover-up informatie te vinden op WantToKnow.info. Misschien dat je als eerste de diepste en minst controleerbare informatie kunt waarderen die je kunt vinden op WantToKnow.info HIER

Ondanks dat de bronnen, die zijn gebruikt in deze verfrissende verhalen, niet voldoen aan ons normaal hoge standaard, laten ze wel de grote lijnen zien van wat er hier op aarde gebeurd op een diepe, maar inspirerende manier. Daarna raden wij aan om de volgende websites en middelen te onderzoeken, omdat deze nog veel dieper op de stof in gaan op een breder gebied dan WantToKwow.nl

Project Camelot – Live video interviews met insiders die krachtige informatie onthullen

WhatReallyHappened – Excellente website over nieuws die de media niet verslaan

TheTruthSeeker – Diverse complotexperts verslaan waardevol nieuws

Rense.com, op de lijst van de Website van U.S. Staatdepartementen over Complotten

EducateYourself – Wereld van informatie over funeste onderwerpen die niet worden behandeld in de media.

NexusMagazine – Aanrader: Nexus Magazine, een alternatief nieuws magazine

WantToKnow/Resources – Lijst met middelen met aanraders voor websites, boeken en andere funeste materialen

We raden aan om deze websites te onderzoeken met een gezonde dosis scepticisme. Ook al zijn we ervan overtuigd dat het meeste nieuws dat zij brengen waar is en soms ook controleerbaar, is veel gebaseerd op wat de meeste mensen geen betrouwbare informatie achten. Sommige bericht kunnen misleidend zijn en resulteren in het verspreiden van geruchten.

Daar de reguliere media zo weinig berichten over deze samenzweringen geeft, raden wij toch aan zo nu en dan deze websites te bekijken om zo de informatie van andere populaire bronnen wat meer in balans te brengen. Veel van de vitale en belangrijk “complot theorieën” waar op deze website als eerste over werd bericht bleken later waar te zijn.

Met de uitzondering van whatreallyhappened.com, raden wij niet aan om op de bovenstaande websites te beginnen met je zoektocht als je nog niet op de hoogte bent over alles wat wordt verhuld. De reden is dat sommige websites op hun startpagina’s informatie hebben over zeer diepe samenzweringen – informatie die kan zorgen dat mensen die nog niet op de hoogte zijn zichzelf compleet afsluiten.

Het is jammer dat er maar weinig websites zijn die deze informatie leveren op het niveau van nieuwkomers op dit gebied, met de meest geloofwaardige informatie eerst. Het geleidelijk trekken van mensen naar de diepere niveaus van alles wat is verborgen, zoals bij WantToKnow.nl, is meestal effectiever om de ogen te openen.

Voor een uitstekend boek, die laat zien hoe complex onderzoek naar samenzweringen en complot theorieën kan zijn, raden we het boek Them geschreven door Jon Ronson aan. Een van de zeer weinige mainstream journalisten die  heeft geprobeerd om sommige van de diepst verborgen complotten te beschrijven, Ronson heeft samengewerkt met de bekende, maar soms controversiële complot onderzoekers Alex Jones en David Icke. Hun gefascineerde en gedetailleerde beschrijvingen over deze mensen laten zien hoe reëel deze samenzweringen kunnen zijn, maar ook hoe hun beeld van de wereld bevooroordeeld of vertekend kan zijn.

Wanneer je al op de hoogte bent van veel van deze informatie, dan nodigen we je uit om een belangrijke rol te vervullen in het brengen van een positieve verandering en na te denken over hoe we het beste de mensen op de hoogte kunnen stellen die er nog weinig weet van hebben. Sta erbij stil dat de meeste mensen maar een bepaalde hoeveelheid informatie over “realiteitsverschuiving” aan kunnen in één keer.

Begin met kleine stukjes controleerbare informatie, en kijk of ze open staan voor meer. Pushen van mensen is zelden effectief. Overweeg om onze introductie email en het email pagina icoon bovenaan elke van onze webpagina’s te gebruiken, om mensen op de hoogte te stellen van de betrouwbare en controleerbare informatie die wij verstrekken.

Ook adviseren wij de informatie met betrekking tot complotten niet te brengen als iets om bang voor te zijn of angst voor te hebben, maar als een uitnodiging voor ons allemaal om te werken naar een positieve verandering in de wereld. Voor andere suggesties om een verschil te maken klik hier of hier. Voor een andere zuster website die het verbergen van deze zaken onderzoekt, ze plaatst in een grotere context en ze samenvoegt met sommige van de inspirerende, transformatie bewegingen die op dit moment plaatsvinden in de wereld, bekijk de krachtige, vrije inzichten cursus op InsightCourse.net

Dank je wel dat jij iemand bent die kiest om te leven met een open geest. Iemand die wil weten wat er echt gebeurd in onze levens en in de wereld. Als mensen die zich bewust zijn, kunnen wij elkaar steunen om de kennis te verspreiden waarin de media zo duidelijk faalt.

Door het gebruik van het geweldige gereedschap zoals email en internet, kunnen wij het grote publiek leren over al de verborgen samenzweringen en complot theorieën die mogelijk feitelijke samenzweringen blijken te zijn. Zodra we een kritieke hoeveelheid mensen weten te bereiken, zal de massa eisen van de media dat ze onbevooroordeeld zullen berichtgeven en echt zullen veranderen. Door samen te werken zijn we overtuigd dat we dit kunnen en zullen veranderen. Bedankt voor je zorg.