Overweldigd?

Overweldigd of geschokt door het materiaal op WTK? Begrijpelijk, het is compleet anders dan wat je van jongs af aan is geleerd. Het is echter absoluut niet onze bedoeling om je angst aan te jagen. We willen mensen helpen te begrijpen, wat er allemaal door verschillende partijen voor het publiek verborgen is gehouden. Maar we willen vooral mensen inspireren tot samenwerking, zodat we met elkaar kunnen bouwen aan een betere toekomst. We weten dat ieder van ons een verschil kan maken in wat er in de wereld gebeurt. Zie hier de originele link naar deze pagina op WTK.info.

Dit artikel is bewerkt door Tessa Koop

Er zijn goede redenen te bedenken waarom dit materiaal overweldigend kan overkomen. De meesten van ons hebben in de loop der jaren goed gefundeerde ideeën ontwikkeld over de manier waarop democratie, overheid en bedrijfsleven in de wereld functioneren. Ons onderwijssysteem en de massamedia versterken over het algemeen de overtuigingen – die we van kinds af aan hebben opgebouwd – over hoe de wereld werkt. Het is dus niet makkelijk om jezelf open te stellen voor iets dat je wereldbeeld op losse schroeven zet. Zelfs niet als die informatie verifieerbaar is, en afkomstig is van zeer betrouwbare bronnen.

Andere keuzes maken

Wanneer we geconfronteerd worden met informatie, die ons fundamentele begrip van de wereld ter discussie stelt, is het heel natuurlijk dat we ons ongemakkelijk, overweldigd en misleid voelen. Toch raden we je aan om niet te wanhopen. Juist door kennis en begrip te kiezen, kunnen en zullen we een betere toekomst bouwen. Je hebt immers informatie nodig om jezelf bewust te zijn dat je andere keuzes kunt maken, die bijdragen aan een betere toekomst voor ons allemaal.

Van angst naar liefde

Veel van degenen die het materiaal op WantToKnow.info en WantToKnow.nl hebben geplaatst, zijn – toen ze geconfronteerd werden met de grootschalige doofpotaffaires – eerst door een periode van angst en boosheid gegaan, voordat ze besloten om zich in te zetten voor een positieve verandering. Hoewel het belangrijk is om die boosheid van tijd tot tijd te uiten, zal boosheid op de lange termijn niet bijdragen aan een betere wereld, maar meer van hetzelfde creëren.

Positieve verandering

De onderliggende intentie van het beschikbaar stellen van al dit materiaal, is om je open te stellen voor de mogelijkheid dat er in de wereld achter de schermen veel meer gaande is dan je had kunnen denken, zowel in destructieve als in constructieve zin. Er is een potentieel voor het goede en het slechte in ieder van ons. Wanneer we ervoor kiezen om het potentieel voor het goede aan te boren, dan heeft ieder van ons de mogelijkheid om positieve veranderingen in onze levens en de wereld te bewerkstelligen.

Veel van degenen die het materiaal op WantToKnow.info en WantToKnow.nl hebben geplaatst, zijn eerst door een periode van angst en boosheid gegaan.

Als steeds grotere aantallen van ons samenkomen in de intentie van positieve verandering – zonder de destructieve krachten te ontkennen – dan helpen we mee om de visie van de mensheid te veranderen naar een meer ondersteunende, op samenwerking gebaseerde levenswijze. Door ons open te stellen voor het begrijpen van de diepe, moeilijke dingen die binnen in onszelf en in de wereld plaatsvinden, kunnen we ervoor kiezen om van deze uitdagingen te leren.

Door ons overvloedige innerlijke potentieel te gebruiken en ons open te stellen voor spirituele leiding, kunnen we collectief de moeilijkheden transformeren, zowel in onze eigen levens als in de wereld. Dan co-creëren we een manier van samenleven en samenzijn die veel zorgzamer en ondersteunender is. 

Een basisbegrip van wat er gebeurt

Sommigen van jullie, die zich in hun leven geroepen voelen om zich op andere belangrijke zaken te focussen, zullen deze informatie niet grondig bestuderen. Toch raden we je aan om dan tenminste de tijd te nemen om de twee-pagina samenvattingen van iedere hoofdcategorie op WantToKnow.nl te lezen, zodat je een basisbegrip hebt van wat er gebeurt, waardoor je beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen. Anderen zullen ervoor kiezen om een diepe duik te nemen in de zee van betrouwbare informatie, en dit te gebruiken om in de richting van een betere toekomst te gaan. 

Of je er nu voor kiest om gewoon de samenvattingen te lezen, of de beschikbare informatie grondig te bestuderen, we raden je aan om dit te doen in je eigen tempo. Als je merkt dat je het er moeilijk mee hebt, stop dan even en neem bijvoorbeeld even de tijd om te genieten van een paar van de uitstekende inspirerende artikelen en bronnen. Op deze manier houd je de zaken in perspectief. Er gebeuren veel mooie dingen in de wereld die eveneens aan de publieke aandacht onttrokken zijn. Ons Inspiratie Centrum geeft je een inleiding in enkele van deze opwindende ontwikkelingen.

Bepaal je eigen waarheid

We raden je aan om sceptisch te blijven in het verkennen van deze informatie. Sommige zaken waarover je leest kunnen aanvankelijk ongelooflijk lijken. Doe een beetje onderzoek door de beschikbare betrouwbare bronnen te raadplegen, en bepaal voor jezelf of er waarheid schuilt in de informatie die je onder ogen krijgt. We raden je ook ten zeerste aan om jezelf open te stellen voor spirituele leiding, en te vragen om onderscheidingsvermogen, onbevangenheid, begrip, en inspiratie terwijl je dit materiaal leest. 

Veel mensen willen niets weten over de grote doofpotaffaires en schandalen die momenteel gaande zijn in onze wereld. Zich relatief veilig wanend en tevreden met hun persoonlijke levens, kiezen ze ervoor om zaken te vermijden die hun tevredenheid verstoren. Maar zolang we gelatenheid verkiezen boven bewustzijn, zullen deze grote schandalen doorgaan. Sterker nog, ze zullen hoogstwaarschijnlijk alleen maar groter worden, totdat mensen uiteindelijk gedwongen worden hun ogen te openen en de consequenties te ondergaan. Hoe eerder ieder van ons besluit dat we wel willen weten, en dat we bereid zijn om anderen uit te nodigen om ook de ogen te openen, des te gemakkelijker zullen we in staat zijn een wereld te bouwen die het welzijn van iedereen ondersteunt.

Hoe eerder ieder van ons besluit dat we wel willen weten, des te gemakkelijker zullen we in staat zijn een wereld te bouwen die het welzijn van iedereen ondersteunt.

Voor diegenen die zich afvragen wat we hieraan kunnen doen, er zijn veel manieren waarop we samen kunnen werken om de democratie te versterken en een betere wereld te bouwen. We raden je ten zeerste een beknopte twee-pagina samenvatting aan van inspirerende ideeën over hoe we een betere toekomst kunnen bouwen. Zie ook onze lijst van concrete suggesties over wat je kunt doen op Wat jij kunt doen. Door deze informatie te delen met vrienden en collega’s kun je een sleutelrol vervullen in het herstellen van een ware democratie van het volk, door het volk, en voor het volk.

Nu hebben we de kans!

Als je bij jezelf bemerkt dat je in angst of woede schiet dankzij dit materiaal, bedenk dan dat we nu de kans hebben er iets aan te doen. Email je vrienden en collega’s en spoor ze aan om de website en de vele links te verkennen. Door email en Internet te gebruiken om deze kennis wereldwijd te verspreiden, kun je een cruciale rol spelen in het bereiken van een kritische massa, die nodig is om positieve veranderingen in onze levens en de wereld tot stand te brengen. Hoe meer we deze informatie delen met anderen, des te groter is de kans dat we onze wereld transformeren in een veiligere en gezondere plaats om te leven.

Het WantToKnow.info/.nl team is een wereldwijde groep van toegewijde onderzoekers. We verzamelen  belangrijke en verifieerbare feiten en informatie die voor het publiek verborgen wordt gehouden, en vatten deze samen. We zijn vast van plan een betere en mooiere toekomst te bouwen voor onszelf, voor onze kinderen en voor onze wereld.

NB: Tijdens het verkennen van dit materiaal rijst bij sommige mensen de overtuiging dat één van de belangrijkste redenen waarom ze hier zijn, is om te helpen bij het inleiden van een nieuw paradigma voor de mensheid. Als jij één van deze mensen bent, nodigen we je uit om een kijkje te nemen op de website van ons Transformatie Team.