Advertentie

WantToKnow-daglezing: Susan Joy Rennison: ‘Space Weather’..


banner susan joy rennison lezing

x

2 februari a.s.
X

3e WantToKnow-daglezing:

x
Susan Joy Rennison:
X

‘Space Weather:
X

The Terms and Conditions For Living On Planet Earth Have Changed.

x

We zijn blij jou de 3e WantToKnow-lezing aan te kunnen kondigen; ook deze vindt weer plaats in Harderwijk, en wel op zondag 2 februari a.s. wanneer we Susan Joy Rennison als spreker voor deze dag mogen ontvangen! Laten we beginnen Susan Joy Rennison (SJR) voor te stellen, voor die mensen die haar werk nog niet kennen. Hier op de site hebben regelmatig artikelen van haar gestaan en deze zijn nóg steeds actueel en na te lezen.

Wie is Susan Joy Rennison?
X

Susan Joy Rennison, baande met dit essay de weg voor beter begrip van de aankomende veranderingen.
Susan Joy Rennison, baande met haar werk de weg voor beter begrip van de aankomende grote veranderingen op Aarde.

Susan Joy Rennison (B.Sc. Hons.) is als vrijdenkend individu simpel gezegd ‘op zoek naar de waarheid’ SJR heeft een wetenschappelijk-universitaire eerste-graad in natuurkunde en geofysica behaald (Liverpool – UK) en heeft vele jaren ervaring als software-analist. Tegenwoordig is zij actief als alternatief ‘practitioner’, onafhankelijk onderzoeker, auteur en spreker. Al meer dan 30 jaar bestudeerd zij de verbanden tussen spiritualiteit en wetenschap en met haar fascinerende persoonlijkheid toont SJR een ongekende gedrevenheid.

Susan Joy Rennison heeft de afgelopen tientallen jaren een onschatbare hoeveelheid informatie weten te verzamelen, over datgene wat er eigenlijk aan de hand is in ons universum in relatie tot ons leven hier op Aarde… Informatie over ons zonnestelsel en vooral welke effecten in deze kosmos van invloed zijn op onze blauwe planeet. Maar ook en vooral: hoe onze menselijke psyche onder invloed staat van dit ruimteweer.

RA zonnegod
De zonnegod ‘RA’ was voor de Egyptenaren één van de belangrijkste symbolen voor de kracht en vooral macht van de zonne-Bron!

WantToKnow heeft samen met TU/Delft, Susan Joy Rennison in 2011 al naar Nederland gehaald. De presentatie die SJR toen gaf, werd opgenomen op video en is met meer dan 50.000 hits, de best bekeken presentatie ooit, binnen het programma van het ‘Studium Generale’ van de Technische Universiteit/Delft. Nu halen wij haar opnieuw -met de TU/Delft- naar Nederland en bieden we jou als WantToKnow-lezer deze unieke dag aan met deze bijzondere vrouw.

Susan Joy Rennison, baande met haar werk op het specifieke gebied van spiritualiteit en wetenschap de weg voor een beter begrip van de op gang zijnde, wereldwijde veranderingen. Zo boven, zo beneden, dát is ook een van háár uitgangspunten..!

Susan Joy Rennison over haar werk:
“Ik geloof dat er een nieuw lot ligt voor het menselijk ras, doordat wij moeten erkennen dat het Universum blijkt te werken met haar eigen, al-omvattende plan. En hierdoor krijgt de mensheid een nieuw kosmisch sjabloon aangereikt, dat het mogelijk maakt, onszelf ook daadwerkelijk aan te passen aan deze veranderingen. De wetenschappelijke benadering van Epi-genetica onthult in dit verband al, dat de omgeving onze DNA-blauwdruk beïnvloedt. Maar ook onze overtuigingen zijn daar een onderdeel van..!

Persoonlijk geloof ik dat het werkelijk de tijd is dat het kaf van het koren gescheiden gaat worden. Onze wetenschappers vertellen ons dat de evolutie zodanig werkt, dat ‘mutaties’ de voorheen ‘normale’ mens gaan vervangen. Er zijn grote tekenen dat mensen op uiterst snelle wijze aan het veranderen zijn, en veel neuro-wetenschappers zijn druk bezig om verslag te doen van deze veranderingen.”

NASA en Space Weather
SJR is niet de enige die de noodzaak ziet in het bestuderen van het ruimteweer, in relatie tot de menselijke ontwikkeling. Luisteren we even naar Richard Fisher, het hoofd van ‘NASA’s Heliophysics Division’, een afdeling die met het bestuderen van ruimteweer bezig houdt:
“Onze Aarde en de Ruimte staan op het punt om in contact met elkaar te komen, die uniek is in de historie van de mensheid. Ik geloof dat we op de drempel staan van een nieuw tijdperk, waarin het ruimteweer net zo’n belangrijke invloed zal hebben op ons dagelijkse leven, als het dagelijkse aarde-weer..! Wij nemen het ruimteweer inderdaad bijzonder serieus..”

x

Het gebied op Aarde dat het meest te maken zal krijgen met de electromagnetische effecten van de huidige inslag van zonnedeeltjes op Aarde
Dit zijn de kaarten die het gevolg zijn van het bestuderen en observeren van -in dit geval- zonne-uitbarstingen. Hier een kaartje uit 2011. Het paarse gebied op Aarde dat het meest te maken zou gaan krijgen met de elektro-magnetische effecten van de inslag van zonnedeeltjes op Aarde

x

Enkele implicaties van het bestuderen van ‘Space Weather’..
Een van de indrukwekkende en veelbetekenende conclusies die veel wetenschappers, waaronder SJR, trekken uit het bestuderen van de invloed van ruimteweer op onze Aarde, is dat veel mensen er nog steeds vanuit gaan, dat we in een universum leven, waarin de zwaartekracht de grote drijvende kracht is. Maar volgens SJR en vele anderen, is het veel accurater om te spreken over een elektro-magnetisch universum.. En precies dát maakt haar werk zo interessant; SJR bekijkt onze wereld vanuit dat universum!

Susan Joy Rennison: 'Geen poespas, maar simpel de feiten naast elkaar leggen..'
Susan Joy Rennison: ‘Geen poespas, maar simpel de feiten naast elkaar leggen..’

Duizenden wetenschappers blijken zich over de hele wereld bezig te houden met het gedrag van onze Zon.. En als je het over ‘Space Weather’ hebt, dan is deze Zon wel één van de pijlers daaronder.. Plasma- en deeltjesuitbarstingen van de Zon, hebben het satellietverkeer in het verleden al ernstig verstoord; maar niet alleen satellieten kregen en krijgen het te verduren van de Zon.. GPS-systemen op de grond werden ontregeld, elektriciteits- en communicatieverbindingen werden en worden ernstig gestoord en te oordelen aan de turbulente fase waarin onze Zon zich bevindt, lijkt er nog veel meer aan te komen. En.. er wordt al gesproken over de ‘polaire kering van de Zon’..! Een ‘flip’ waarbij de polen op de Zon wisselen.

Een paar andere facetten van Space Weather, heel aards en heel dichtbij:

  • Volgens de jonge Maya-ouderen, zijn we in de transitieperiode beland, naar de ‘Age of Aether’. Allemaal het gevolg van kosmische invloeden. Zoals je weet wordt aether wel het 5e element genoemd (naast Aarde, Vuur, Water en Lucht) en is dit element verantwoordelijk voor de essentiële verbinding tussen de andere elementen..
  • “… de degradatie van de infrastructuur, als gevolg van ruimteweer, kan onomkeerbare gevolgen hebben op de mogelijkheden van een land om haar populatie te ondersteunen..” Dr. William R. Graham, voormalig wetenschappelijk adviseur van de President en NASA’s ‘Deputy Administrator in Congressional Testimony’.
  • Ruimte-wetenschappers weten dat de Aarde een ‘Ruimte-klimaat-verandering’ doormaakt..! Ze onderzoeken hoe dit van invloed is op het dagelijkse weer en het klimaat op Aarde, én de wereldwijde elektriciteitsnetwerken. Uiterst interessant als je bedenkt dat de kennis rondom het ‘elektro-magnetische’ universum in de jaren 1980 ‘TOP SECRET’ was…!
  • spaceweather 1Het Darwinistische denken is TOTAAL inadequaat.. Het nieuwe wetenschappelijke denken concludeert dat de omgeving aan de basis staat van de genetica.. Wetenschappers hebben aangetoond dat evolutionaire veranderingen, gebaseerd op omgevingsfactoren, zoals klimaat, zich binnen 15 generaties kunnen manifesteren. En dat is veel en veel sneller dan tot voor kort aangenomen. De epigenetica toont nog indringender revolutionaire veranderingen aan. En als je bedenkt dat we zelf ook een elektro-magnetisch systeem hebben in dit lichaam als mens, wat zijn dan de invloeden van het ruimteweer daarop..?
  • Het heftige ruimteweer gaat enorme repercussies hebben op het intercontinentale vliegen. De invloed op de gezondheid van mensen die vliegen, vooral de ‘frequent flyers’, de invloed van het ‘space-weather’ op de vliegtuigen (bijv. de automatische piloot!) en op de opgezweepte jet-streams, de passaatwinden, die met hoge snelheid op grote hoogte rond de aarde blazen.

Susan Joy Rennison gaat nóg verder:
Mijn conclusie is dat de ‘New Age’ volledig de weg kwijt is. Weinigen beseffen dat ‘Astrotheologie’ de ware basis is van alle religies in de wereld. . De feiten van vandaag de dag zijn dat er één niveau is voor de weinige ‘geïnitieerden’ en dat er een ander niveau is voor de ‘simpelen van Ziel’..

Mijn publiek, waaronder ik ook de wanttoknow-lezers reken, reken ik onder de ‘zoekers’ die de alledaagse non-sense-dogma’s verwerpen. Zij volgen niet de fluittonen van de rattenvanger die de kinderen misleidt.. De informatie, waaraan ik zo hard gewerkt heb om me die ‘eigen’ te maken, bevrijdt mensen van de verleidingen en desillusies, aangereikt door samenzweerders en hen die geen enkel belang hebben bij de evolutie en het succes van de mensheid’..!”

Verouderde leerboeken
Volgens SJR zijn de meeste leerboeken voor studenten volledig verouderd en dat is mede de reden dat ze graag lezingen geeft aan mensen die direct of indirect geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen van het ruimteweer in relatie tot de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn. Vele oude ideeën dienen overboord gekieperd, dat is de overtuiging van SJR. Maar het bizarre is dat het idee van het elektro-magnetische universum, al meer dan 100 jaar oud is. En dat dit idee door uiterst erudiete Nobelprijs-winnaars, zoals o.a. prof. dr. Hannes Alfvén.

Magnificent CME Erupts on the Sun - August 31

Zo boven, zo beneden; zo binnen zo buiten..!
Susan Joy Rennison is ervan overtuigd dat er tijdens heftige ruimteweer-gebeurtenissen, ongecontroleerde spanningen dóór bijna alles op Aarde heen denderen.. Alles op deze planeet Aarde ligt figuurlijk gezien ‘onder vuur’..

Het indrukwekkende boek van Susan Joy Rennison
Het indrukwekkende boek van Susan Joy Rennison

Kan het zijn dat in dat kader, de crises in de wereld ook gezien kunnen worden vanuit dit perspectief..? Dat onze manier van kijken naar en denken over ‘de realiteit’ feitelijk volstrekt verbonden is met dit ruimteweer..?  Susan Joy Rennison zal ons tijdens deze lezing de laatste persberichten tonen van o.a. NASA en ESA, en de feitelijkheden tonen áchter deze berichten.

Aangezien SJR veel ook zelf publiceert op haar eigen website (HIER), en natuurlijk boeken schrijft over deze ontwikkelingen, is zij de aangewezen persoon ons bij te praten over deze fundamentele ontwikkelingen. Haar boek ‘Tuning the Diamonds’ verscheen in 2006 en werd bijzonder goed verkocht. Daarin spreekt ze vooral over de brug tussen spiritualiteit en elektro-magnetisme..

Een Nederlandse vertaling kon natuurlijk niet uitblijven en deze kwam uit in boekuitgave met de titel ‘Afstemmen op de Kosmos‘ bij uitgeverij Ank Hermes. Volgens SJR heeft het niet zo heel veel zin alleen over bijvoorbeeld kwantum-mechanica te spreken. Het is veel belangrijker in haar ogen, dat mensen zich realiseren dat met al die ruimtebombardementen we op Aarde ook bloot staan aan de invloed van ‘donkere energie’ en ‘donkere materie’..

En hoewel wetenschappers zich nog steeds afvragen hoe deze ontwikkelingen ons zullen beïnvloeden op Aarde, kan SJR niet genoeg benadrukken, dat deze discussies zich nog téveel afspelen op uitgangspunten die al lang zijn achterhaald..! Een van de voorbeelden van deze overtuiging vind ze in het bijna volledig negeren van de invloed van de zonnevlammen op ons lichaam én geest. Zij haalt hiervoor veel wetenschappelijke, maar ook historische kennis tevoorschijn, vaak uit onverwachte hoek, die ons al wél hiervan op de hoogte bracht..!

Grafische weergave van de zonne-activiteit in de tijd.
Grafische weergave van de zonne-activiteit in de tijd.

En sinds haar publicaties op gang kwamen, zijn haar ideeën steeds meer realiteit geworden en blijkt het ‘Space Weather’, het ruimteweer, steeds vaker een onderwerp te zijn in ons dagelijkse leven. En hoewel de MSM (de main-stream-media) nog steeds het onderwerp als een soort melaatsheid links laten liggen, blijkt het fenomeen ‘ruimteweer’ ons in ons dagelijkse leven sterk te beïnvloeden, zowel in onze dagelijkse technologie als in ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Niet zo vreemd natuurlijk, want uiteindelijk zijn dit (deels) ook allemaal elektro-magnetische ‘systemen’..!

Er is in de ogen van SJR een serieus probleem in het begrijpen van het elektro-magnetisme van het menselijke lichaam. Terwijl de meeste wetenschappers nog heel star vast lijken te zitten in een chemisch concept van het menselijk lichaam, blijken andere, meer vooruitstrevende onderzoekers en top-wetenschappers, het elektro-magnetisch ‘mensconcept’ al lang te hebben omarmd.

Een van de voorbeelden daarvan is het onderzoek naar het menselijke DNA, die een soort nano-tube blijkt te zijn die ‘gehoorzaamt’ aan kwantum-mechanische wetten. Het DNA, zo blijkt keer op keer uit wetenschappelijk onderzoek, gedraagt zich veel meer flexibel dan de huidige visie op het DNA is. Em vooral de Zon blijkt ook in dit verband, keer op keer, van enorme invloed te zijn op onze technologisch, alswel op ons lichamelijk functioneren.

x

Kom naar de WantToKnow-dag met Susan Joy Rennison op 2 Februari a.s.

x

Wil je deelnemen aan deze bijzonder zondag..? Kom dan 2 februari naar ‘De Schulp’ in Harderwijk/Biddinghuizen (zie de kaart hieronder), waar we het onderstaande programma presenteren. Het is onze bedoeling om in een informele sfeer te luisteren en in gesprek te gaan met Susan Joy Rennison.

Haar beide presentaties (’s ochtends en ’s middags) worden ‘onderbroken’ door een gezonde, biologische lunch, die in de prijs van € 60,- is inbegrepen (ook koffie en thee). En wil je deelnemen, geef je niet té laat op, er zijn nu nog genoeg plaatsen beschikbaar, maar ‘De Schulp’ is geen grote zaal, en we willen graag dat de bijeenkomst een informeel karakter houdt..!

x

Programma
X

Zondag 2 februari a.s. / ‘De Schulp’ in Biddinghuizen/Harderwijk

Mosselweg 33, 8256 RA Biddinghuizen

* * *

10:00 – 10:30 ontvangst koffie/thee

10:30 uur Eerste deel lezing:

‘Space Weather: The Terms and Conditions For Living On Planet Earth Have Changed.’

ca. 12:00 uur vragenronde

12:15 biologisch lunchbuffet en mogelijkheid voor wandeling (zie onder bij omgeving ‘De Schulp’)

14:00 uur Tweede deel lezing:

ca. 15:30 vragen en sluiting rond

ca. 16:00 sluiting en mogelijkheid voor een drankje/napraten.

17:00 locatie sluit.

De prijs voor deze dag bedraagt € 60,-

En daar is dus de biologische lunch bij inbegrepen en tevens koffie/thee/water.

De Schulp Maps sign

De Schulp biddinghuizen

 

Locatie: ‘De Schulp’ in Biddinghuizen:  Een voormalige polderschuur van Natuurmonumenten, die volledig is omgebouwd tot een warm ontvangst- en vergadercentrum. Geschikt gemaakt voor diverse activiteiten, van familie bijeenkomsten tot zakelijke presentaties. Gelegen in Flevoland, dichtbij Harderwijk, omringd door het Klimaatbos, het Ontdekbos en het Harderbos. Een ontmoetingsplek, van waaruit activiteiten plaatsvinden die een bijdrage leveren aan bewustwording rond natuur en duurzaamheid. Centraal gelegen tussen vliegveld Lelystad en Harderwijk. Adres: Mosselweg 33, 8256 RA Biddinghuizen.

Hoe je je simpel aanmeldt?

Vul onderstaand aanmeldingsformulier in en verstuur het formulier door op de ‘BESTEL’-knop te klikken.

Maak dan per bank het totaalbedrag van € 60,-/pp over op
ING rek. 4313174 tnv Dolphins & Whales publishing in Heemstede.

Je betaling is de bevestiging van je deelname;
we zenden je een bevestigingsmail toe en verwelkomen je graag, 2 februari a.s. in ‘De Schulp’..!


IBAN: NL35 INGB 0004313174
en BIC: INGBNL2A )

 

 

 


Advertentie