Een Betere Toekomst Bouwen

Een betere toekomst bouwen

Al de duisternis van de wereld kan het licht van een enkele kaars niet doven.

De huidige situatie

Samen kunnen en zullen we een betere toekomst bouwen. Maar voordat we hiervoor concrete suggesties doen, moeten we eerst in alle openheid spreken over wat er momenteel in de wereld gebeurt. Het lijkt erop dat er binnen de wereldwijde machtselite partijen zijn die ernaar streven om zoveel mogelijk controle over de wereld uit te oefenen. Hun belangrijkste middelen voor het implementeren van controle zijn het oproepen van angst, geheimhouding en het creëren van polarisatie, en mensen afleiden van hun hogere levensdoelen. Doordat deze partijen steeds meer macht en controle verkrijgen, worden onze vrijheden in toenemende mate weggenomen, soms zonder dat we het ons realiseren.

Angst wordt als een krachtig controle-instrument gebruikt door deze facties van de wereldwijde machtselite. “Terroristen willen ons allemaal vermoorden. Je baan, spaargeld en pensioen zijn niet langer veilig. Óf je bent voor ons, óf je bent tegen ons. Er kan op elk moment een aanslag plaatsvinden”. Al dit soort berichten roepen angst op. En door ons aan te moedigen om de schuld bij terroristen of “kwaadwillende” leiders te zoeken, sturen de globale machtsarchitecten ons weg van het gevoel dat we ons leven onder controle hebben, en worden we in de rol van machteloze slachtoffers geduwd. Hoe angstiger en machtelozer we ons voelen, hoe gemakkelijker we kunnen worden gemanipuleerd. 

Achter gesloten deuren

Geheimhouding leidt tot controle door het uitlekken van verborgen agenda’s te voorkomen, en door wantrouwen, verdachtmaking en paranoia op te roepen in de wereld. Onder het mom van “nationale veiligheid” wordt ons steeds vaker verteld dat we niet mogen weten wat er gebeurt achter de gesloten deuren van de regering. Aan de andere kant worden we aangemoedigd om onze buren scherp in de gaten te houden, evenals degenen die de regering bekritiseren, of iedereen die zich anders dan ons gedraagt, want zij zouden in het geheim terroristen kunnen zijn, wolven in schaapskleren. Buitensporige verdenking en geheimhouding leiden ertoe dat we het contact verliezen met de menselijkheid die we met alle anderen om ons heen delen.

Verdeel en heers

Polarisatie leidt tot “wij tegen zij”-denken. Verdeel en heers is een tactiek die al eeuwenlang succesvol wordt gebruikt door de machtselite van de wereld. Zolang mensen zich focussen op het beschuldigen en aanvallen van “de vijand”, is het niet erg waarschijnlijk dat ze op zoek gaan naar de dieper liggende oorzaken van hun problemen. Controlerende facties van de machtselite zorgen ervoor dat de publieke opinie en media aandacht gefocust blijven op thema’s die ons verdelen in tegenovergestelde kampen, zodat het werkelijke doel van macht en controle niet opvalt. De machtsarchitecten beheersen op deze manier beide zijden van het verdeelde publiek, door zich ervan te verzekeren dat de eigenaars van mediacorporaties en belangrijke kandidaten vanuit het hele politieke spectrum hun verborgen agenda’s van macht en polarisatie ondersteunen, waarvan het maken van oorlogswinsten een belangrijk deel uitmaakt.

Onze aandacht wordt afgeleid

Een laatste subtiele, maar effectieve methode voor het verkrijgen van controle is het afleiden van mensen van hun levensdoel. Bedenk bijvoorbeeld dat televisie, radio en film bolstaan van hebzucht, geweld en platte seks. Ons onderwijssysteem geeft steeds vaker prioriteit aan tests boven het ontwikkelen van intelligentie en creativiteit. Excessieve bedrijfscontrole over de media beperkt het nieuws dat we ontvangen, en beïnvloedt vaak onze beslissingen en de manier waarop we denken. Onze aandacht wordt subtiel afgeleid van ons hogere doel in het leven, naar de oppervlakkige verlokkingen van seks, consumentisme en geld. Wanneer mensen bezwijken voor angst, geheimhouding en polarisatie, en wanneer ze de verbinding verliezen met hun besef van het doel van hun leven, zijn elementen van de wereldwijde elite in staat om steeds meer controle uit te oefenen over onze levens en onze wereld. 

Naar een betere toekomst

Wat kunnen we aan al deze dingen doen? Uiteindelijk zijn het de collectieve angst, geheimhouding, polarisatie en verlies van zingeving in ons allemaal die het mogelijk hebben gemaakt dat er leiders aan de macht komen die democratie ondermijnen, en onze rechten en vrijheden inperken. Als ieder van ons het besluit neemt om aan deze zaken te gaan werken, zowel in onszelf als in de wereld om ons heen, en anderen inspireert om hetzelfde te doen, dan kunnen we de richting die we als collectief opgaan veranderen, en een solide basis creëren voor een betere toekomst. Er zijn een aantal acties die ons kunnen helpen om een grote stap in die richting te nemen.  

Ontwikkel je levensdoel

Ontwikkel een doel en intenties voor je leven. Om een rijk, vervullend leven te leiden in de complexe wereld van vandaag, is het van levensbelang dat je je leven een duidelijke richting geeft door uit te zoeken wat de diepste, meest betekenisvolle dingen zijn voor jou, en dat je een levensdoel ontwikkelt en intenties die daarop gebaseerd zijn. Kies er vervolgens voor om naar je intenties te leven, en volg je doel zo goed als je kunt, iedere dag. Als je ervoor kiest om te leven met een duidelijke richting en focus, wordt je leven dieper en meer betekenisvol. Dit maakt de verleiding van consumentisme en media hypes, die ons afleiden van ons levensdoel, zwakker. Dit staat ons toe om ons effectiever te focussen op het bouwen van een betere toekomst.

Kies voor liefde

Kies ervoor angst te transformeren in acceptatie en liefde. Als we merken dat we angst voelen, kunnen we oorzaak van die angst achterhalen, zodat we in staat zijn om onze kernproblemen te identificeren, en bewuster met ze om te gaan. We kunnen ons openstellen voor leiding van vrienden, leraren en spirituele bronnen om ons te helpen om van angst naar acceptatie en begrip te bewegen. We kunnen eveneens onze angsten transformeren door de altijd aanwezige liefde van God/het goddelijke te verwelkomen, evenals de liefde die altijd diep in ons eigen hart ligt, en in de harten van degenen om ons heen. Door dit te doen, beginnen we angst te herkennen als een uitnodiging tot groei.

Verantwoordelijkheid nemen

Word je ervan bewust wanneer je de rol van slachtoffer speelt, en kies er in plaats daarvan voor om je persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor het bouwen van een betere toekomst. Door anderen de schuld te geven van onze problemen, vermijden we vaak om de verantwoordelijkheid te nemen voor onze eigen rol in het creëren van deze problemen door de keuzes die we maken. Wanneer we onszelf erop betrappen dat we in een slachtofferrol kruipen door anderen de schuld te geven (inclusief de machtselite) voor alles dat fout gaat in ons leven, kunnen we ervoor kiezen om de blik naar binnen te keren, en onze rol in wat er gebeurt ontdekken, en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Door minder te focussen op het beschuldigen van anderen, en meer op het verbeteren van onszelf, kan iedereen een verschil maken in zijn of haar leven en in de wereld.

Eerlijk tegenover onszelf en anderen

Vermijd geheimhouding en moedig openheid en transparantie aan. Een belangrijke manier waarop we dit kunnen doen is door samen te werken om vrienden en collega’s te informeren over de enorme doofpotaffaires die voor het publiek verborgen worden gehouden. Wanneer we in onze persoonlijke levens merken dat we informatie voor anderen achterhouden, kunnen we onze motieven voor geheimhouding onderzoeken. Houden we informatie achter in ons eigen belang, of omdat dit het beste is voor alle betrokkenen? En op een dieper niveau: op welke vlakken vermijden we eerlijk te zijn tegenover onszelf?

Denken vanuit eenheid

Overstijg polarisatie en de focus op “goed tegenover kwaad” en “wij tegen zij”. Neem de mogelijkheid in overweging dat we allemaal de dingen doen waarvan we geloven dat ze goed zijn, gebaseerd op onze overtuigingen, omstandigheden en opvoeding. Ieder van ons heeft een een plekje in het hart dat alleen maar lief wil hebben en liefgehad wil worden. Als we ons minder focussen op het beschuldigen en veroordelen van “de ander”, en meer op het ondersteunen van de hoogste drijfveer in alle mensen, inclusief leden van de machtselite, gaan we steeds meer beseffen dat we allemaal één menselijke familie zijn, en dat we ervoor kunnen kiezen onze wereld te transformeren door samen te werken voor het welzijn van iedereen.

Samenwerken voor positieve verandering

Tot slot: kom bij elkaar in groepen en communities om elkaar te ondersteunen bij het tot stand brengen van positieve veranderingen. In deze groepen en communities ondersteunen we elkaar bij het transformeren van angst in acceptatie en liefde. We wisselen informatie uit over alles dat voor ons verborgen wordt gehouden en proberen manieren uit om boven polarisatie uit te stijgen. We delen ook onze levensdoelen en intenties en moedigen elkaar aan om deze zo volledig mogelijk te leven. We inspireren elkaar om verantwoordelijkheid voor ons leven te nemen en om het beste uit onszelf te halen. Door bijeen te komen en elkaar in deze intenties te steunen, dragen we bij aan het bouwen van een groeiend netwerk van inspiratie en mogelijkheden rond de wereld.

Een betere wereld, begint bij jezelf

Deze suggesties benadrukken het veranderen van het collectieve bewustzijn van de wereld door zowel onze persoonlijke levens te transformeren als de wereld om ons heen. Laten we alles doen wat we kunnen om de destructieve gedragingen te stoppen van de wereldwijde machtselite. Maar laten we ons niet overwegend focussen op het veranderen van de buitenwereld zonder eerst een solide innerlijke basis te creëren, anders vervallen we in het beschuldigen van anderen en in “wij tegen zij”-denken, wat ons alleen maar verder verdeelt. Door onszelf eraan te herinneren dat de krachtigste verandering binnen in onszelf plaatsvindt, kunnen we meer balans en kracht ontwikkelen, zodat we van daaruit aan positieve veranderingen in de wereld kunnen werken.

Als we onszelf van binnenuit veranderen, zenden we rimpelingen van inspiratie en heling de wereld in. Door samen te komen in groepen en communities om elkaar hierin te ondersteunen, veranderen de rimpelingen in golven die op krachtige wijze helpen om een betere toekomst voor ons allemaal te bouwen.Voor meer concrete ideeën over Wat Jij Kunt Doen, klik hier
Voor een gids voor ontwikkelen van levensdoel en intenties, klik hier
Voor een website gewijd aan het leven van deze waarden en de wereld te transformeren, klik hier


2 gedachten over “Een Betere Toekomst Bouwen

Reacties zijn gesloten.