Advertentie

15 jaar ná 9/11. En nu? Lezing met ir. Coen Vermeeren.


 9-11-complot-kwartet

Dit zijn de 4 Amerikaanse patriotten die hun vaderland willen bevrijden van de manipulaties en onderdrukking, die de aanslagen van 11 september tot gevolg hadden. Mensen die hun wetenschappelijke scholing in dienst hebben gesteld om een goed en gedegen onderzoek naar de oorzaken en feiten áchter de 9/11-aanslagen van de grond te krijgen.Want al snel toen zij hun intuïtie rond de aanslagen volgden, kwamen zij ALLE 4 tot de conclusie, dat binnen hun vakgebieden, de gepresenteerde officiële rapportage rondom de achtergronden van 9/11 ONJUIST ZIJN.

'Ommision' staat voor 'verzuim'. Een gefotoshopte cover van het 'officiële onderzoek naar 9/11'. Wat de onderzoekscommisie verzuimt te vertellen, is dát wat cognitieve dissonantie jouw ook al niet wil doen geloven..!
‘Ommision’ staat voor ‘verzuim’. Een gefotoshopte cover van het ‘officiële onderzoek naar 9/11’. Wat de onderzoekscommisie verzuimt te vertellen, is dát wat cognitieve dissonantie jouw ook al niet wil doen geloven..!

Er is dus op massale schaal gesjoemeld met bewijsmateriaal. Door zaken weg te laten, niet de hele waarheid te vertellen en door aan waarheden regelrechte leugens toe te voegen..  Direct al wilde de regering Bush ten strijde trekken in Afghanistan en later in Irak. Bush wist het zeker: ‘Osama Bin Laden moest uit zijn grot worden gerookt’..

En niet dat Irak iéts van doen had met 9/11, hoezeer de heren Cheny, Rumsfeld en Bush ons dit ook wilden doen geloven. Nee, ‘ze waren er toch’ en konden nu Irak binnenvallen op basis van een ándere valse beschuldiging: Sadam Hoessein zou massavernietigingswapens in zijn bezit hebben.. En nee, meneer Balkenende, deze werden nooit gevonden..!

Beseffen we dat het officiële 9/11-raport feitelijk een lachertje is en dat de regeringsfunctionaris, die áchter de onderzoekscommissie de touwtjes in handen had, onder één hoedje speelde met de regering Bush..? En dat dit onderzoek pas 1,5 jaar ná de ramp en onder grote druk van de nabestaanden van de slachtoffers van 9/11, kon worden uitgevoerd..?

Het silhouet van het monsterlijke complot komt boven water; de wérkelijke waarheid áchter 9/11 openbaart zich meer en meer.. Een complot dat het offeren van mensenlevens als functioneel ziet, in het behalen van de doelstellingen ervan. Een valse-vlag-operatie komt tevoorschijn, waarbij de waarheid wordt verborgen én/of afgekat als een leugen of ‘onmogelijkheid’. De leugen is als waarheid verkocht. Wij kunnen het maar niet geloven en ook daarop rekenden de daders..!

 

 

 

Wij vroegen Coen Vermeeren om voor WantToKnow deze lezing te verzorgen.

In het kader van de 15-jarige herdenking van 9/11/2001

én het verschijnen van diens boek rondom deze diep-traumatische gebeurtenis.

x

x

Zondag 16 oktober 2016:

x

‘9/11 Is gewoon een complot’..!
X

Een middag met ir. Coen Vermeeren

x

Coen VermeerenVolgens dr. ir. Coen Vermeeren (TU Delft) wordt het na 15 jaar toch écht tijd dat we over 9/11 een normaal en inhoudelijk debat mogen voeren. De naweeën van deze wereldschokkende gebeurtenis duren voort, tot vandaag de dag: er zijn wereldwijd oorlogen met honderdduizenden slachtoffers, crises en vluchtelingen. Maar ook de steeds verder gaande inperkingen van burgerlijke vrijheden, zijn onderdeel van de gevolgen van de aanslagen; kortom: 9/11 zorgde ervoor dat de hele wereld het slachtoffer is geworden. En allemaal rondom het thema ‘The War on Terrorrrr’..

Dr. Ir. Coen Vermeeren is filosoof, musicus en hij studeerde na een technisch-wetenschappelijke opleiding af als luchtvaartingenieur. Daarna promoveerde hij in de vliegtuigbouw en tot op heden is hij werkzaam op de TU-Delft als hoofd van het Studium Generale. Dit orgaan verzorgt presentaties rondom praktisch-wetenschappelijke toepassingen en grens-wetenschappelijke onderwerpen voor studenten. Zodat deze geen té eenzijdig beeld van de wereld krijgen, wanneer zij zich alleen maar met hun studierichting bezig houden.

Inmiddels onderschrijven meer dan 2700 architecten en ingenieurs, wereldwijd, de ONMOGELIJKHEID van de officiële verklaring van het instorten van de WTC-torens 1, 2 en 7..
Inmiddels onderschrijven meer dan 2700 architecten en ingenieurs, wereldwijd, de ONMOGELIJKHEID van de officiële verklaring van het instorten van de WTC-torens 1, 2 en 7..

In de wereld van de grenswetenschappen verwierf Coen Vermeeren vooral bekendheid vanwege zijn boek ‘Ufo’s bestaan gewoon’. (HIER op de site) Hierin schrijft hij op uiterst erudiete wijze, over de talloze getuigenverklaringen van militairen, astronauten, piloten en luchtverkeersleiders, die melding maakten van UFO’s. Betrouwbare bronnen die met spectaculaire informatie komen. Coen Vermeeren doet in dit boek een pleidooi om vooral de feiten te laten spreken en stelt daarvoor de benodigde -voor velen- ongemakkelijke vragen..

Van Agt vertelde de afgelopen jaren keer op keer het verhaal over de onderdrukking en het onrecht, waaronder de Palestijnen gebukt gaan. Minister van Buitenlandse Zaken en partijgenoot meende Van Agt lekker te mogen treiteren, door Van Agt -zonder opgaaf van reden- zijn diplomatieke paspoort af te nemen. (klik op illustratie voor uitzending P&W)
Oud-premier Dries Van Agt: “Op 11 september 2001 heeft zich in New York een gigantische ramp voltrokken. De totale ineenstorting van de kolossale torens heeft vragen opgeroepen, die tot dusver nog niet zijn opgehelderd. Het instellen van voortgezet onderzoek hieromtrent is allerminst onredelijk, laat staan verwerpelijk of kwalijk. Het schrijven van een boek als dit door dr.ir. Coen Vermeeren vergt onbevangenheid en lef.”

In dezelfde mindset heeft hij het boek over de aanslagen van 11 september 2001 geschreven: ‘9/11 is gewoon een komplot’. Wij schreven HIER op de site al een artikel over dit boek, waarbij we Coen Vermeeren ook 15 vragen voorlegden. In ‘9/11 is gewoon een complot’ behandelt Coen Vermeeren, vanuit zijn specialisme als ingenieur, maar vooral ook als mens met gezond verstand, o.a. de volgende vragen:

  • Wie hebben dit complot beraamd en uitgevoerd,
  • Wie hebben daarbij het meeste te winnen gehad, maar vooral ook:
  • Hoe konden deze torens technisch instorten, terwijl vliegtuigen hiervan de oorzaak NIET kunnen zijn..
  • Hoe kan het dat de vermeende 19 kapers maar liefst bijna 100 minuten boven Amerikaans grondgebied konden vliegen zonder onderschept te worden.

Onze voormalig minister president, mr. Dries van Agt doet een aanbeveling op de boekflap. Zie hiernaast onder zijn foto, deze uitspraak. Maar er zijn meer aanbevelingen; om er een paar te noemen: o.a. journalist Willem Middelkoop, Andreas von Bulow, oud-minister van Duitsland en ‘onze’ Lange Frans. (HIER)

boekcover-911-coen

Wat valt er NIET te bespreken over 9/11..?
Het boek van Coen Vermeeren, geeft antwoord op een aantal van de volgende vragen:
Wat is een nu eigenlijk een complot en waarom is het woord ‘complottheorie’ een wapen geworden in de strijd geworden om kritische mensen de mond te snoeren? Wat zijn de technische argumenten die de 2600 internationale architecten en ingenieurs hebben, die bij de organisatie van AE911 zijn aangesloten? (Zij hebben de OFFICIËLE lezing van het instorten van de WTC-gebouwen AFGEWEZEN en plaatsen zeer kritische kanttekeningen bij de officiële Amerikaanse onderzoeken naar het instorten van de Twin Towers).

Hoe kan het, ondanks het feit dat er 85 camera’s op en rond het Pentagon stonden, nooit videobeelden zijn vrijgegeven waarop simpelweg het passagiersvliegtuig te zien is, zoals ons wordt verteld, dat er een het Pentagon is binnengevlogen? En waarom zijn er eigenlijk nooit vliegtuigonderdelen gevonden van het vierde toestel, dat in Pennsylvania zou zijn neergestort. Maar waarvan officieel wel twee zwarte dozen terug gevonden zouden zijn. Deze zouden maar zo’n 6 meter ónder de grond  zijn teruggevonden?

cessna-boeing-757De kapers die de Boeing-passagiersvliegtuigen bestuurd zouden hebben, hadden onvoltooide opleidingen in sportvliegtuigjes, zoals de Cessna 172. Is er niemand die de idiotie ziet van deze onmogelijke verklaringen..? De Amerikaanse leiders, bij monde van Donald Rumsfeld, minister van Defensie, beweerden, dat het gebruik van vliegtuigen als ’terroristisch wapen’, nooit van tevoren was overwogen, terwijl er de jaren voor 9/11 en zelfs op de dag zelf oefeningen werden gehouden waarbij het scenario juist inhield dat gekaapte toestellen Amerikaanse gebouwen zouden binnenvliegen..?!!

Wist jij dat de Amerikaanse 4-sterren-generaal Wesley Clark, een boekje heeft opengedaan, over de plannen van de conservatieven achter de regering. Dat het erop neerkomt, dat de Amerikanen al voor 9/11 van plan waren om o.a .Lybie, Syrië, Sudan, Irak aan te vallen? Terwijl men wist dat die landen niets met 9/11 te maken hadden..! Maar dat ze gewoon een aanleiding nodig hadden zoals 9/11.

Zoals wij ook in ons land hebben gezien met de Irak-oorlogdeelname. Wist je dat Osama Bin Laden voor van alles en nog wat gezocht door de FBI, maar nooit voor de aanslagen van 9/11..? Terwijl dat toch volgens de Amerikanen zijn masterplan was geweest?

Kortom: er is genoeg te presenteren en op een rijtje te zetten. Daarbij blijft de mens voorop staan en zullen we voor onszelf de manipulatie en het bedrog in de ogen dienen te zien. Anders blijft deze macht in onze wereld de kracht houden, om hetzelfde verhaal of erger, nóg eens uit te halen..!

 

X

Waar en wanneer:

Zondag 16 oktober

ben je welkom in

x

Quinta Essentia, Spieringweg 913, 2136 LK Zwaanshoek (NH)

x

Onder de rook van Heemstede. (klik HIER voor locatie-kaartje)

* * *

Het programma:

13:30 zaal open

14:00 Aanvang
X
15:00 pauze
x
15:30 tweede deel met aansluitende vragen en discussie.

16:30/45 sluiting/boeksigneersessie en mogelijkheid tot nazit.

x
* * *

 

Kom je ook?

Aanmelden voor deze lezing graag via het onderstaande contactformulier.
Je krijgt van ons een bevestiging.
De organisatiebijdrage is € 20,–.
En je aanmelding is definitief als we de betaling hebben ontvangen.

Dolphins & Whales publishing bv in Heemstede.

IBANcode:   NL35INGB0004313174     (Bic-code:   INGBNL2A)