Advertentie

Bergkristal punten, groot en klein; zuiverende kracht!


WantToKnow probeert voor jou regelmatig bijzondere aanbiedingen te organiseren, met producten die je niet zo snel in de winkel zult tegenkomen. Een service met producten die veelal uit het buitenland komen, van kleine, vaak ambachtelijke leveranciers.
En vanzelfsprekend kiezen we producten die passen in de sfeer van de website en dus zullen aansluiten op jouw smaak. En we kijken zeker ook naar het duurzame karakter van de producten (en diensten).

Het essentie van deze aanbiedingen is zódanig, dat wij de aanbieding een beperkte geldigheidsduur moeten geven. Wij werken namelijk niet met voorraden en bestellen daarmee de producten aan de hand van de bestellingen die wij van de lezers van WantToKnow krijgen.

Daarom duurt het leveren van de producten vaak iets langer dan een ‘paar dagen’. En ‘onze Loesje’ zegt daar háár dingetje over, zie de afbeelding hiernaast.. Meestal zijn wij in staat de levering binnen 2-3 weken te verzorgen. WantToKnow heeft niet zo heel veel mogelijkheden tot inkomsten, vandaar dat we deze postorderservice ook hebben ontwikkeld. Zo snijdt het mes dus aan twéé kanten. Wij hopen je met deze service van dienst te zijn!

* * *

Veel WantToKnow-lezers zijn al bekend met de diepe werking van kristallen en de liefdevolle verbinding die je aan kunt gaan met de bewustzijnsvelden die zij in zich dragen. Zo worden kristallen al sinds mensenheugenis bewonderd om hun pracht en gebruik voor vele spirituele doeleinden. Denk maar aan de mysterieuze kristallen schedels (HIER) die overal ter wereld worden gevonden. Of denk bijvoorbeeld aan het gebruik van kristallen in de transistorradio (HIER).

Of aan het moderne onderzoek binnen de Biologisch Dynamische landbouw, waarbij men ontdekt dat de vitale levensenergie van voeding kan worden bepaald door te kijken naar kristalvorming. Rudolf Steiner, stichter van de Antroposofische beweging, vertelde al dat ‘als de mens de etherische krachten in het aardse wilt zien, dan moet ze kijken naar het kristal.’

Enorme kristalgeodes worden gevonden in bijzondere grotten, zoals hier in het filmpje van een grot in Mexico. Bezoekers kunnen slechts enkele tientallen minuten in de grotten verblijven, door de enorme hitte die de kristallen produceren, als gevolg van de krachtige frequenties die ze manifesteren.

Kristallen zijn dus een fantastische hulp en een prachtig middel in de zoektocht naar een dieper én helderder bewustzijn en een geweldige brug naar de diepere mysteriën van het bestaan. Hieronder lees je een ‘kraak helder’ artikel van Tineke Kleine Deters, dat wij al begin 2018 op WantToKnow plaatsten, waarin zij het bewustzijn van het kristal en het ‘kristalbewustzijn’ van de mens verklaard en in kaart brengt.

Onder het artikel doen we je een exclusieve aanbieding van bergkristallen uit Tibet en Madagaskar. Kristallen, die wij speciaal voor jouw reserveerden bij onze leverancier. Deze aanbieding is gebaseerd op beperkte leverbaarheid, dus op = op..!

x
Kristalbewustzijn en kristallichaam..

2024 © Tineke Kleine Deters | deze versie WantToKnow.nl/be

x

Kristallen waren belangrijke sleutels in de tijden van Atlantis. Onze huidige wetenschap ontdekt steeds meer over de biologische computers..!

Alle dimensies, het universum, de aarde en de kosmos zijn opgebouwd uit levende bewuste energiedeeltjes. In geometrische vormen is het de onderliggende mozaïek van alle dimensies welke vormen we terugvinden in de ons omringende natuur. Het kristallijn bewustzijnsveld bestaat uit wezens, kristallijne vormen en punten (zoals bij kristallen te zien is) en ook energetische lichaamsvormen. Het is een bewustzijnsveld dat gevoed wordt door hogere frequenties van Kosmisch Licht.

Het kristallijnen raster bevindt zich zowel in de Aarde als om de Aarde heen. Het brengt ons reiniging en genezing en ondersteunt de Aarde in haar ascentie naar een hogere trilling. Zie het als een rasternetwerk dat uit ontelbare gelaagdheden bestaat. De laatste jaren heeft dit netwerk zich uitgebreid en heeft de energie zich verhoogd naar een zuiverder trilling. Hierdoor is zowel het DNA van de Aarde als dat van ons zelf aan het veranderen.

Naarmate je raakt afgestemd op de hogere trilling van je hart en van daaruit jouw dagelijkse keuzes maakt, werk je mee aan de versterking van dit kristallijnen lichtnetwerk op Aarde. Je kunt met gerichte intentie contact maken met dit kristalnetwerk, al of niet via een kristal. Je bent dan in hart en geest verbonden met allen die er eveneens mee verbonden zijn.

Hier vind je antwoord op je vragen, of ontvang je de genezende en scheppende energieën voor welk persoonlijk project dan ook. Het raakt jouw eigen hogere aspecten en alle andere en versterkt je goddelijke essentie, zowel in je eigen fysieke sfeer als in alle andere sferen, mits op de juiste manier gebruikt, met de juiste bedoelingen die het geheel ten goede komen.

Afgescheiden
Er was een tijd waarin dit netwerk door een bepaalde groep werd gebruikt met intentie gebaseerd op macht en manipulatie. Het gevolg was rampzalig. Na de ondergang van Atlantis en Lemurië werd het kristalnetwerk van de planeet verwijderd om verder misbruik en vernietiging van de matrix te voorkomen. Sindsdien moest de mensheid zich eeuwenlang met nog maar vijf tot tien procent van zijn eigenlijke mogelijkheden redden.

Hogere beschavingen kwamen ons te hulp toen we daarom vroegen, waardoor een groot deel van de sluier van dualiteit en illusie opgeheven werd. Allereerst werd de aardmagnetische levensstroom van de aarde aangepast, waardoor contact met etherische gebieden weer mogelijk werd. Daarna werd het kristalnetwerk in een hogere trilling gebracht. Velen van ons gingen zich intuïtief actiever met deze energieën bezig houden. Misschien herken je dat in je eigen leven. De weg uit de afgescheidenheid van onze goddelijke vonk lag en ligt open voor ons.

Nieuw DNA
Het etherisch kristalnetwerk staat weer dichterbij ons en al onze energieën (aspecten) die zich in fysieke kristalvorm bevinden, zijn gewekt en verenigd. Of je dat nu bewust bent of niet, ook jij ondergaat de verandering in trilling van dit netwerk. Jouw trillingsgetal haakt in op dat van het kristalnetwerk. Wij maken samen met de Aarde een fysieke reis naar hogere aspecten van ons goddelijk wezen en naar een nieuw en hoger menselijk bewustzijn. Ons DNA ondergaat een herstructurering naar een zuiverder kristallijnen vorm.

Ongemakkelijke, vreemde of pijnlijke ervaringen in je systeem kunnen het gevolg zijn van de fysieke, emotionele en mentale verschuivingen en aanpassingen. De oorzaak hiervan is vaak je (onbewuste) verzet tegen de verandering. Als je voor ogen houdt dat alle verschuivingen voor je hoogste doel zijn zal er veel van je weerstand verdwijnen. Vertrouw op je hogere leiding en je intuïtie. Door actief mee te werken kun je trauma’s uit andere levens helen en los laten. Je afstemming op het kristalnetwerk – al of niet via de kristallen – zal je hierbij tot grote steun zijn.

Atlantiskristallen toen en nu
In Atlantis werd gebruikt gemaakt van enorme megakristallen voor diverse doeleinden. Daarbij werden klank en zuivere tonen gebruikt om bepaalde gewenste aspecten van het kristal te activeren. Doordat een bepaalde groep zich met onjuiste intentie en manipulatie bezighield die desastreus zouden zijn voor het geheel, voorzagen anderen een dreigende crash.

Met hulp van Sirius B koppelden zij de meesterkristallen af en verplaatsten deze naar verschillende veilige locaties om te voorkomen dat ze zouden worden vernietigd of worden ingezet voor negatieve doeleinden. Ze moesten bewaard blijven voor een tijd waarin de mensheid ze zou gebruiken waarvoor ze bestemd waren. Drie megakristallen bij Arkansas zijn voorgeprogrammeerd op een rasternetwerksysteem dat de overige enorme meesterkristallen met elkaar verbindt.

Al deze Meesterkristallen hebben elk een specifieke specialisatie in heling, wijsheid, energie en transport. Ooit werkzaam in de Tempels van Atlantis, werden ze ondergronds geplaatst in gebieden die extreem belangrijk zijn voor de nieuwe Aarde in de ascentie. Het Blauwe kristal van Kennis onder Arkansas is als eerste geactiveerd. Anderen zijn of zullen ontwaken en opnieuw gedownload en her-geprogrammeerd worden. Hun energieën zijn aan elkaar gekoppeld met de Kwantum kristallijnen frequentie van ascentie.

Kristallen als poort naar ruimer bewustzijn
Door het ontwaken van de Atlantische kristallen en de toenemende lichtenergie via het kristalnetwerk, waardoor heel veel kleinere kristallen nu worden gewekt en gedownload, wordt voor ons de poort geopend naar een dimensionaal bewustzijn. Hun invloed zal langzamerhand toenemen als wij groeien uit een verdichte koolstofstructuur naar helder kristallijn. Niet alleen qua bewustzijn, maar vooral ook met onze fysieke en energetische lichamen. En op een dag besef en voel je dat je binnen die multidimensionaliteit in beide vormen bestaat.

Je bent geïncarneerd als mens van de Aarde en je bent tegelijkertijd dat bewuste vrije Kristalwezen van Licht. Het bewustzijn van een kristal is misschien niet zo actief als de jouwe, in werkelijkheid is het even ver, zo niet nog verder reikend dan je eigen geest wanneer je het met jouw intentie en wil activeert. Stem je eens af op dat prachtige wezen van jouw persoonlijke kristal… gebruik al je zintuigen en vraag of het zich met jou wil verbinden. Gebruik ook jouw klank en toon om het kristal te activeren en een aspect in jouw bewustzijn tot leven te wekken.

Wist je trouwens dat velen van ons ooit delen van zichzelf hebben opgeslagen zodat we ons daar later weer mee zou kunnen verenigen via de geleiding van het kristal? Neem jouw persoonlijke kristal eens mee naar een van de maandelijkse lichtklankmeditatiebijeenkomsten van NatuurlijkBewust, waarbij we ons altijd afstemmen op dat hogere netwerk van Licht waar wij zowel fysiek als etherisch deel van uitmaken. Open je voor dat vrije onbeperkte kristallijnen veld van Licht in jezelf!

On(be)grijpbaar?
Wij zijn bewustzijn… vrij en ongebonden goddelijk bewustzijn. Een aspect van een veel groter allesomvattend voortdurend creërend Bewustzijn dat in alle vormen aanwezig is. Maar wat is dan kristalbewustzijn? Met huidige wetenschappelijke methoden is aangetoond dat onze lichaamscellen bestaan uit lichtdeeltjes (biofotonen). Niet alleen jij en ik, alle vormen van leven zijn doordrongen van dit Licht van bewustzijn. Licht is een scheppende creatieve natuurlijke kracht.

Door mijn interesse in bewustzijn en bewustwording en met name door wat ik voel en ervaar tijdens het werken met kristal en klank komt mondjesmaat prachtige informatie naar me toe. Mij zelf te openen in overgave aan en vertrouwen in de hogere leiding van binnenuit is de toegangspoort hiertoe, terwijl de informatie die daaropvolgend op mijn pad komt een dieper besef en inzicht brengt.

‘Voyagers’ van Ashayana Deane
Zo kwam ‘Voyagers’ van Ashayana Deane op mijn pad met informatie over Keylonta, de kosmische wetenschap van licht, geluid, onderbewuste symboolcodes en de basiscodes van materie. Het lijkt mijn menselijke verstand ver te boven te gaan, maar vreemd genoeg is er ook het gevoel dat ik begrijp waar het over gaat en is er een groeiend bewustzijn over de energie van ‘Vader-Moeder-Leven’ en hoe elke individuele vorm uit deze grondtoon is opgebouwd en als het ware door een unieke specifieke (licht)code is geprogrammeerd.

Dat wij – als wij zijn aangesloten op deze levensenergie – met behulp van inwendig en uitwendig geluid onze ‘vorm’ en eigenheid, dus onze trillingsfrequentie (bewustzijn) kunnen beïnvloeden. Hoe alles in feite goddelijk bewustzijn is en dat wij – als we met dat oorspronkelijke lichtdeel in ons zelf samenwerken, tot elke creatie in staat zijn. Er staat beschreven hoe puur bewustzijn tot materie kan verworden. Ik vat het onderstaand heel kort in mijn eigen woorden samen en deel het graag met diegenen die mijn interesse delen.

Van puur bewustzijn naar manifestatie
De allerkleinste eenheden van energie in de kosmos zijn lichtdeeltjes, genoemd Partiki (spreek uit: partikee). Zij groeperen zich op basis van elektrische (Partika) en magnetische (Particum) lichtdeeltjes – (deeltjes en antideeltjes) – en vormen op deze manier slierten van energie-eenheden, die Partiki-strengen worden genoemd.

Deze strengen groeperen zich onderling en vormen geometrische weefsels van elektromagnetische energie, dat als een sjabloon dient voor lichtspectra en geluidstonen. Deze sjablonen of templates worden ‘Partiki Grids’ genoemd. Keylons zijn minuscule kristallijnen structuren welke opgebouwd zijn uit lichtdeeltjes, Partiki – die de fundamentele structuren instellen waarop biologische vorm en de perceptie van ruimte, tijd en materie worden opgebouwd.

Het opzienbarende boek van Jaap van Etten. (Klik voor artikel hier op de site)

Deze kristallijnen structuren c.q. Keylons vormen de kristallijnen matrix van elektro-tonale energie die door alle dingen heen loopt. Een complexe groepering van deze Keylons wordt Keylon Code genoemd; deze geeft verder richting aan de energie waarop alle vormen zijn opgebouwd. Deze Keylon Codes bepalen de fundamentele atomische en genetische opbouw van een vorm, als ook de specifieke kenmerken van bewustzijn.

Het kristallichaam
Dit is de benaming van de multidimensionele Keylon-code structuur van een materievorm of vorm van bewustzijn. Dus het totale ‘zelf’ van de vorm als een eenheid van verschillende dimensies, verschillende gelaagdheden van bewustzijn. Jouw menselijk Kristallichaam omvat 12 dimensies van identiteit, geluidsfrequenties en lichtspectra. Dit Kristallichaam bepaalt de structuur voor je bio-energetische chakrastelsel, je auraveld en het ontwerpt en bouwt je elektromagnetische Merkabavelden (HIER) op.

Alles is Eén
Het Kristallichaam is dus de onderliggende structuur van alle materie en bewustzijn. Het verbindt elke geïndividueerde vorm met het grotere Kristallichaam van het Kosmische Verenigde Veld.

“Het multidimensionele spirituele lichaam van de Zielmatrix en de Overzielmatrix maakt deel uit van het geïndividueerde morfogenetische kristallichaam van mensen. Al deze aspecten van eeuwige identiteit zijn opgebouwd uit Keylon Codes, Keylons en Partiki-eenheden, net zo als het fysieke lichaam uit deze substanties is opgebouwd.”

Ik begrijp en besef nu des te meer dat het Licht van de Schepping werkelijk aanwezig is in alle vormen van zijn, tot in de meest fysieke verdichting. En ik begin de heilige Geometrie nu in een grotere context te zien. Jij en ik zijn waarlijk Licht! Wij zíjn dat Grote Wonder….!

Bronnen o.a.:

  • Metatron via James Tyberonn –
  • Informatie uit Telos via Aurelia L. Jones –
  • Gnosis via Erik
  • Het fenomeen ‘Kristallen schedels’- Jaap van Etten

 

Rudolf Steiner:

‘Wanneer we de etherische krachten
in het Aardse willen zien,
dient de mens te kijken naar het kristal.’

x
* * *

Speciale WTK-aanbieding

In contact met deze krachtige kristallen..

x
(geldig t/m donderdag 16 februari)
X

Met de geweldige kennis van het bovenstaande artikel in ons achterhoofd, meenden we er goed aan te doen een mooie kristal-aanbieding te verzorgen. We vonden een leverancier van bijzonder zuivere kristalsoorten, die we je hierbij aanbieden. We mochten voor deze aanbieding, een reservering maken, tot zolang de aanbieding geldig is. Dit zijn de kristallen die we voor jou selecteerden:

1. Kristalpuntjes uit Tibet
Wij werden door onze leverancier op de hoogte gebracht van een zeer beperkt aantal kleinere kristalpuntjes, van het bijzonder zuivere Tibetaanse bergkristal, dat bekend staat om haar hoge energetische waarde! Tibetaans bergkristal is een bijzonder krachtige katalysator voor de energieën en kan worden teruggevonden in de oudste relikwieën van de boeddhistische en hindoe monniken in het land.

Deze puntjes hebben hebben een gemiddelde afmeting van tussen de 2 – 4 cm en zijn daarom, door hun energetische sterkte, ideaal in het dagelijkse gebruik. De stenen kunnen worden gebruikt om andere stenen te reinigen en op te lade. Ook zijn ze ideaal om in flessen te stoppen (in de wijn bijvoorbeeld!), om door het huis te verspreiden of om bij de planten in de tuin te leggen. Zo geef je het energetische veld van jou woning een fantastische steun in de rug.

0,5 Kg: € 29,-
1 Kg: € 49,- (9 euro korting!)

2. Extra grote Kristalpunten uit Madagaskar
Ook vonden bij onze leverancier een beperkt aantal extra grote kristalpunten, geslepen uit het bijzonder zuivere Madagaskar bergkristal, met een mineraalzuiverheid van 90% ! Zo zijn deze joekels van zuiver bergkristal dus een bijzonder krachtige katalysator voor de energieën. Met zo’n kracht-pilaar op de juiste plek, leeft elke ruimte, mens of plant direct op!

Geef bij jou bestelling aan of jouw voorkeur uitgaat naar één of meerdere stenen. Wij zullen dan ons best doen om aan ieders wens zo goed mogelijk te vervullen.

De stenen zijn namelijk allen van een verschillend formaat. Dit betekent dat wij moeten rekenen met een gewicht van ca. 500 gram. Dat wilt zeggen: 1-3 steen per 500 gram.

0,5 Kg: € 90,-
1 Kg: € 165,- (15 euro korting!)

* * *

“Ja, ik wil graag deze unieke
bergkristallen ontvangen
!”

Vul hieronder de gevraagde persoonlijke gegevens in en
rond de bestelling af, VÓÓR de

sluitingsdatum:
donderdag 16 februari a.s.

* * *

Heb je evt. nog aanvullende vragen?
Mail dan naar aanbieding@wanttoknow.nl

Meestal zijn wij in staat de levering binnen 2-3 weken na de sluitingsdatum te verzorgen.
We houden je uiteraard op de hoogte, over de exacte levertijd,
mocht deze afwijken van de geplande/vermelde levertijd van 2-3 weken.

* * *

Wil je een andere/grotere bestelling plaatsen,
bijvoorbeeld als cadeau voor collega’s, personeel o.i.d.?

Ons bestelsysteem laat dit niet toe?

Stuur dan even een berichtje naar aanbieding@wanttoknow.nl
We laten je dan z.s.m. weten hoe we jouw bestelling kunnen aannemen/verzorgen.
x

* * *

Jouw bestelling

 

Bestelgegevens

Totaal: € -