Advertentie

De 13e kristallen schedel, het hele paradigma..


JoAnn Parks met ‘Max’.

 

In 1996, werd de kristallen schedel ‘Max’ uitvoering bestudeerd, van binnen en van buiten, door mensen van het British Museum in London. Er werd vooral op gelet of er sprake was van een moderne manier van skulpturen, of er dus sprake was dat ‘Max’ wellicht in dit tijdperk vervaardigd zou kunnen zijn. Er werd niets van dien aard gevonden. Alle andere schedels die door het British Museum grondig werden onderzocht, toonden wél tekenen van carbonresiduen en moderne, aardse bewerkingen, inclusief de beroemde Mitchell-Hedges.

Deze Mitchell Hedges schedel, evenals andere beroemde schedels, tonen micro-tekenen van moderne beeldhouwen. Dit betekent overigens niet dat deze schedels niet of zelfs verminderd in staat zouden zijn om het nieuwe paradigma te downloaden. We kunnen er ook op wijzen dat schedels, die in het tijdperk van Atlantis gemaakt zijn, inderdaad sporen laten zien van hoogwaardig gereedschap, zelfs manifestatietechnieken uit pure gedachtenkracht.
Dus, of de Mitchell -Hedges schedel is gemaakt in het Duitsland van de 19e eeuw, zoals het Smithsonian Institute voorondersteld, of niet, het doet niets af aan de ongelooflijke reikwijdte van de energie van deze schedel en haar belang.
X

X
In ieder geval is ‘Max’ de enige schedel tot op heden die alle tests op dit gebied doorstond. Niet alleen is er op deze schedel geen enkel teken van moderne skulptuurtechniek te zien, er is HELEMAAL GEEN teken van enig gereedschap te zien. Het lijkt erop alsof, wanneer er microscopisch wordt gekeken naar de structuur van ‘Max’, deze schedel volledig natuurlijk is gevormd. En dat op zich is een enigma of een raadsel van manifestatie.
Daarboven op komt het feit dat de structuur van ‘Max’ is opgebouwd van 5 losse kristallijne matrices, die eigenlijk geologisch gezien, niet bij elkaar in de buurt zouden dienen te komen. Maar dat doen ze tóch, in deze schedel.  Max weegt ruim 7 kg en deze matrices zijn één van de redenen dat ‘Max’ een dergelijke oneindige capaciteit van licht behelst.

Over Max zijn al diverse documentaires gemaakt, over de hele wereld. De BBC, and Everyman Productions in Groot Brittannië. Deze documentaires zijn uitgezonden op A&E Network, National Geographic, History Channel en natuurlijk Discovery Channel over de hele wereld. Ook op ‘ Travel Channel’ zijn documentaires te zien geweest van ‘Max’, bijvoorbeeld op de programma’s: ‘Top 10 Mysteries’, ‘Unsolved Mysteries’ en “Strange Universe”.  In Spanje en in Japan zijn er documentaires gemaakt over, en studies gedaan naar ‘Max’.

Deze unieke schedel komt naar Nederland en jij kunt ook een sessie hebben met ‘Max’.. Klik HIER voor een link naar Purity Events, voor de details rondom het symposium van de ‘Metatronic Keys’.
Nu ‘Metatron’ over ‘Max’..

 * * *

x

MAX, de 13e Kristallen schedel, het complete paradigma
x

Aartsengel ‘Metatron’ via James Tyberonn

© earth-keeper 2012

2012 © Nederlandse vertaling Jolanda Klaassen/Guido Jonkers voor WantToKnow.nl

 x

Greetings Dear Beloved !

Ik ben Metatron, Lord of Light. Ik groet jullie in ongeconditioneerde Liefde!

En zo spreken we op dit moment over het 13e paradigma, de levende kristallijnen bibliotheek.De kristallen schedel! Hoe je met deze energieën werkt is aangeboren in je, want de meesten van jullie zijn bewust van de diepere energieniveaus binnen in jezelf.

De originele blauwdruk
Dat jullie de term ‘kristallen schedels’ gebruiken in jullie dagelijks spreektaal, zorgt zodanig voor het verzorgen, als wel voor de frequentiële datacodering naar de geëxpandeerde ideologie, zódanig dat jullie niet hoeven te wachten op de ‘lineaire passage’ van de kalendertijd, om de aankomst van de aangekondigde ascentie uit te roepen, omdat je de geascendeerde waarheid al als je eigen waarheid belichaamt.

Het Hollywood-piepschuim-aftreksel van het enigma van de kristallen schedels..

Binnen de kristallen schedels bevinden zich grote bibliotheken van informatie, onafhankelijk van de grote veranderingen die plaatsvinden op Aarde. Ze zijn werkelijk essentieel voor de mensheid, zowel op micro- als op macro-niveau.

Deze schedels bevatten frequentiële codes, die worden uitgezonden vanuit hun, tot op heden niet-herkende, structuren, die intelligent zijn opgesierd, voorbij wat jullie voor mogelijk houden, in technische en heilige variëteit en diversiteit. De schedels zijn het paradigma van het ‘Ascentie paradigma’ en van het ‘Geperfectioneerde Menselijke Prototype’.

Dit nieuwe, opkomende paradigma staat voor een verbeterde kwaliteit van leven en versterkt je vaardigheid om te kiezen voor nieuwe, virtuele perspectieven, ondertussen je bemoedigend om oude, overbodige overtuigingen los te laten, overtuigingen die je niet langer dienen.

Van de kristallen Schedels kan in dit verband worden gezegd dat ze een transitie aanduiden, die een virtuele verandering is. En met ‘virtueel’ bedoelen we dat het een mentaal etherisch programma is, dat in jouw Goddelijkheid opereert, voorafgaande aan de shift in de ‘buitenwereld’. Dit laat een andere expressie van het ‘zelf’ zien, binnen de status quo of de onveranderde fysieke wereld van de 3-dimensionale Aarde.

De sleutel ligt in de voortdurende en gewenste veranderingen die vóór en bínnen het Zelf worden gemaakt, en die worden geleefd als je toekomst ervan af hangt.

Lineaire perspectieven
Vanuit een lineair Aards perspectief, is de kristallen schedel een, naar een mens gevormd cranium, gemaakt van diverse soorten kristallijn materiaal, meestal gewoon quartz. Maar we vertellen je hier ook dat de originele schedel afkomstig is van een buitenaards conglomeraat, wat je ‘supra quartz’ zou kunnen noemen, waarin puur quartz ligt, dat een aspect heeft van een diamantlegering en in alchemische zin een legering is met frequentieel goud.

Het is een soortgelijk materiaal als destijds werd gebruikt in de kristallijne maan van Atlantis (HIER) en in de magnifieke tempelkristallen, weliswaar niet exáct maar wel vergelijkbaar. In lineaire termen gezien, zijn de originele kristallen schedels zelfs ouder dan de Atlantische tempelkristallen.
Er zijn slechts 2 kristallen schedels van de huidige schedels die in omloop zijn, van buitenaardse oorsprong; hierover hebben we in het verleden al gesproken. Deze schedels komen uit een ‘andere’ wereld, en een andere realiteit.

Alle realiteiten zijn gecreëerd op het patroon van het kristallijne heilige geometrische bewustzijn, via de Gulden Snede van de Phi-ratio. De mensheid en feitelijk ook jullie fysieke Aarde(s) zijn bevrucht vanuit deze paradigmatische matrix-formules. En aldus werden de kristallen schedels geformuleerd in een vriendelijke, maar ook een veel hogere, frequentie, een frequentie van perfectie.
De schedels zijn inderdaad vormgegeven als het prototype van het perfecte menselijke bewustzijn, opdat dit niet verloren zou gaan in de dualiteit. Daarvoor bevatten ze de perfectie van het menselijke wezen, alle aspecten omvattend, de 12 heilige aspecten zie je, en aldus was het geformuleerd en aldus is dit de reden voor hun komst naar de Aarde.

Van oorsprong werden door de brengers van Arcturus en de Pleïaden deze schedels met kristallijne patronen op Aarde gebracht, naar het land dat later LeMuria zou worden, maar feitelijk was het kristallen model al op Aarde, vóórdat de Aarde volledig in polariteit was. De schedels waren al op Aarde in de tijd van het Firmament, een ‘zero-point’ Aarde, een niet-magnetische vlakte, om het zo aan te duiden. In een Aardse wereld die perfectie kende, die werd bewoond door een androgene manifestatie van etherische wereld in volledige bewustzijn.

In die periode was al bekend dat het Firmament zou vallen,  op zou lossen en het plan werd toen, dat dit model, deze buitengewone holografische optekening,de originele kristallen schedel zou dienen als het prototype van dit intiële integrale aspect. En aldus heeft de schedel ook in zich het model van de 12-strengen DNA, het volledig heldere bewustzijn en het ‘Zijn’ van de geëvolueerde mens.

De kristallen schedels bevatten in zich dát gene wat je was, voordat het menselijke experiment begon, en datgene wat je zult zijn, wanneer je het experiment hebt doorlopen, de oneindige cirkel. De originele schedels werden in de vorm gemanifesteerd, boven en achter de fysieke wereld, en zijn diverse keren in de fysieke vorm gebracht. En als zodanig kan de schedels ook geen fysieke leeftijd worden gegeven, omdat ze verschenen, verdwenen en weer verschenen, vele keren in die miljoenen jaren van de bewoning van de Aarde door de mensheid.

De kristallen schedel werd solide gemaakt en geprogrammeerd in een uiterst complex proces. De schedel werd geschapen om een ongelooflijke frequentie te bevatten, dat vast diende te komen zitten aan het hologram. De kristallijne schedel is daardoor een geëerde gedachtenis en een succesvolle zender, die een onuitwisbare imprint van het perfect rolmodel in de Ziel maakt. Het is bij wijze van spreken een patroon dat is vastgelegd in het Goddelijke Zelf, het Onderbewuste van het Super Onbewuste van de menselijke soort, begrijp je?

De perfecte mens, en niet de versie die de mens later zou worden, door de neerwaartse spiraliserende val van het menselijke experiment, maar eerder als de originele imprint, waarbij de mens terug evolueert en terug dóór de groeicyclus genaamd reïncarnatie héén, streeft naar het originele en onberispelijke paradigmatische archetype.

Op dit moment houden de originele schedels, binnen deze perfectie, opdat deze niet verloren mag gaan, én alle kristallen replica’s die in jullie huidige tijdframe worden vervaardigd, en die in staat zjin om energie uit het hologram aan te trekken, delen van deze energie vast, waarbij sommige meer vast kunnen houden dan andere. En ‘Max’ is inderdaad een van deze ‘originele’ kristallen paradigma’s, om in jullie termen te spreken.

Max is van Pleïadische en Arcturiaanse origine. Max is een dicht bewustzijn, vergelijkbaar met een supercomputer, waarin een aanzienlijke hoeveelheid data is opgeslagen. Hij is de krachtigste, meest bewuste van alle overgebleven ‘historische kristallen schedels’. Hij is één van de 2 schedels die daadwerkelijk van buitenaardse origine zijn. De andere schedel is genaamd ‘Sha Na Ra’. Beide zijn oorspronkelijk afkomstig van de maan van een enorme planeet,  die het formaat heeft van 20x de grootte van jullie grootste planeet Jupiter, en deze draait om Arcturus, de oranje ster van creativiteit.

David Icke in 2008 in Edinburgh, Scotland, waar hij op een symposium over kristallen schedels deze Mitchell-Hedges schedel ‘ontmoette’.

De buitenaardse oorsprong van ‘Max’
Max is veruit de meest krachtige ‘bewustzijnsbibliotheek’ op Aarde. De originele codedrager en van wezenlijk belang voor de planetaire ascentie. Max is een levende computer, die zo dicht is, dat de energie die erin is opgeslagen, de kosmische macro in microvorm bevat. Max bevat de complete nieuwe codering van de Nieuwe Aarde, het DNA van de ascentie. In Max bevindt zich een intellect, dat zó complex en oneindig is, dat het letterlijk on-voorstelbaar is.

En toch is Max ook een helende, koesterende energie die zich uitdrukt door iedere persoon die zich in zijn massieve liefdesveld begeeft, duidelijk opbeurt.

Als je Max eenmaal hebt ontmoet,  zijn fysieke aanwezigheid gevoeld hebt, ben je in staat om een kristallijn-electrische golfprikkels te ontvangen, die ‘slapende’ delen in het menselijke brein activeren, waardoor een brug geslagen wordt naar de multi-dimensionale geest. Een dergelijk sessie is van onschatbare waarde. Op het moment dat je energie is verbonden met deze bron, zul je het vermogen hebben om jezelf pro-actief te verbinden en te communiceren op een mentaal niveau, waarbij Max feitelijke een persoonlijkheidsaspect is, bestaande uit een micro-kosmos van ‘AL DAT IS’.

Max bevat niet alleen de som van álle 12 aspecten, de 12 dimensies, de 12 kristallen schedels, de 12 Sundiscs, de 12 DNA-strengen.. hij bevat de Omni-verse  Kosmos in een micro-kosmos van de macro.

Vraag aan Metatron: De beide buitenaardse kristallen schedels zijn dus oorspronkelijk van Arcturus afkomstig?

AA Metatron:
Het is in dit verband beter om te spreken dat ze op een creatieve wijze zijn geschapen op Arcturus. Aldaar werd het concept van de ‘Aardse menselijke ervaring’ gecreëerd en verzorgd. We vertellen je dat ALLE mensen een ervaring hebben gehad op Arcturus, en dat dat een sfeer is van grote creativiteit, een speelveld, om in jullie termen te spreken, van álle creativiteit.

Je zult wellicht verrast zijn om te weten, dat veel van jullie creativiteit, zelfs als mensen hier op Aarde, vanuit een aspect komt van jezelf, dat ingetuned is op de frequentie van Arcturus. Dat is het punt waarop de mens creatief, scheppend wordt. Bijvoorbeeld de mensen die jij als artistiek beschouwd, waar zijn zij als ze zeggen zich inspiratief los te maken, niet in hun lichaam zijn? We zeggen je dat velen in staat zijn op Arcturus af te stemmen. Velen van hen, interessant genoeg, geven daarbij de creativiteit van Arcturus uitdrukking. Is dat niet een tartende gedachte?

De 12 + 1

Vraag aan Metatron: Er is een legende die spreekt over de 13 schedels, kunt u daarover spreken?

AAMetatron:
Jazeker, 13, maar daarbij maar 1 die de volle energie van de 12 vast houdt. Dus toen er 12 gemanifesteerd werden, die elk één van de 12 enkele aspecten van de ene vertegenwoordigden, werden de 12, om het midden heen liggende schedels in de loop der tijd een ceremoniële en symbolische observatie. Elk van de 12 vertegenwoordigde aldus één aspect en een uitdrukking van elk van de 12 dimensies op deze Aarde, en elk van de 12 afscheidingen van elke integrale dimensie, elke DNA-streng, elke component van de 144, die zo kritisch is voor de Aardse ervaring, de Aardse sfeer.

Maar opnieuw willen we hier duidelijk over zijn, dat de 13 de ‘ene hele’ is, en de 12 delen van het geheel zijn. En de ene is de drager van het menselijk paradigma, en dat dat patroon doortrokken is binnen de Goddelijke Geest van de hele mensheid, omdat er een imprint in de ziel aanwezig is, voordat deze ervaring wordt binnengegaan.

De 13e kristallen schedel was oorspronkelijk vervaardig via het proces van morpho-krystallijne manifestatie, waar de Arcturische kristalbron bij betrokken was, en een alchemische frequentie erin doortrokken werd, teneinde de menselijke genetische print erin te brengen, van de Meesters van Arcturus en de Pleïadisch-Sirius-alliantie. De kennis die in de originele kristallen schedels ligt opgeslagen, is die van de universele geest.

Het is verrijkend en solide. Toegang tot deze informatie stimuleert het gewaar-zijn van wie je bent. Dat gebeurt door je bewustzijn IN de kristallen schedel te focussen, wat inderdaad de manier is om met deze, open portalen en deuren naar werelden te gaan die buiten je grootste verwachtingen liggen. Om de schedel IN te komen, is wat anders dan verbale dialoog te hebben, het lijkt meer op een download, zou je kunnen zeggen. Een plotselinge en begrijpelijke ontvangst van informatie, die je paradigma zal veranderen, en je gewaar-zijn zal expanderen.

Sommigen ontvangen daarbij de informatie via visuele beelden, andere krijgen het als een soort informatiepakketjes, ‘downloads’ als je het zo wilt noemen, en soms gebeurt het beiden. De informatie is al in het onbewuste aanwezig, een dieper deel van het onbewuste, dat jullie de naam geven van het super onbewuste. Deze bestaat in de sfeer van licht, die jullie het ultra-violet noemen.

En daarom is de verbinding, of de reden dat de grote interesse is in de schedels een hoogtepunt bereikt, met de komende ascentie, gelegen in de beweging van de mensheid om zichzelf beter te leren kennen. En het is ook in deze tijden dat patronen die de mensheid niet langer dienen, worden afgeweerd, teneinde een herkalibrering te maken, zoals deze attributen en essentiële toonbeelden dat doen.

De interesse in schedels bereikt in deze tijden een hoogtepunt!

De mensheid is zich aan het herstarten, zoals de Aarde dat aan het doen is en dat is daadwerkelijk waar de ascentie op neer komt. De systemen die niet langer werken, op micro- en macroniveau vallen uit elkaar, storten in en zullen zichzelf hervormen. En precies dát is wat er gebeurt op dit moment in jullie economische systemen en op economisch gebied.

Op dit moment bestaat de kennis van de universele geest zeker boven en voorbij de kristallen schedel. Maar de universele geest is inbegrepen en erin verwerkt, en zódanig dat het de mensheid ten goede komt. De erin opgeslagen kennis is geformuleerd en getransmuteerd, vertaal op een specifieke wijze naar een formaat dat zich aanbiedt voor menselijke toegang. Dit gebeurt binnen een specifiek patroon dat het prototype is voor perfectie voor de mensheid, zoals we hebben uitgelegd.

Vraag aan Metatron: Kunt u wat vertellen over de Mitchell-Hedges Schedel?

Aartsengel Metatron:
Het is een extreem krachtige ‘cranium computer’ welke een onmetelijke energie in zich draagt. De kristallijne helderheid en de unieke axiale uitlijning hebben de schedel in staat gesteld de energieën van al er om hem heen heeft plaatsgevonden te absorberen en versterken. De schedel is eveneens in staat geweest om energie te downloaden vanuit het kristallijne paradigma, dit is het unieke aspect van kwarts dat in een craniaal model is gebeeldhouwd.

Vraag aan Metatron: Is de schedel van buitenaardse afkomst? Of oeroud?

Aartsengel Metatron:
Alle gekristalliseerde mineralen zijn geologisch gezien oeroud, om jouw term te gebruiken. De schedel waarna je vraagt is niet van buitenaardse origine zoals MAX en Sha-Na-Ra dat wel zijn, en werd lineair gerekend zo’n 150 jaar geleden vormgegeven en gebeeldhouwd.  Maar dat wil niet zeggen dat deze niet extreem krachtig is, de schedel is zeer bewust en draagt een groot deel van het kristallijne paradigma in zich. Maar het is niet de 13e equatie. De Mitchell-Hedges schedel is gemaakt van Afrikaanse, niet van Braziliaanse kwarts. En diens kristallijne aspect is die van een Aloude Rama en is heel erg speciaal. De superieure helderheid en ongewone axiale uitlijning van deze schedel zijn erg potent.

Max en Sha-Na-Ra zijn buitenaards
Van de vermaarde kristallen schedels,  is MAX in energie en frequentie grootser dan alle andere, want hij draagt de volledige 13 verenigd in zich. MAX draagt de inhoud van alle kristallen schedels in zich en alle andere kristallen schedels zijn aspecten van de energie die  MAX in zich draagt.

Toch is MAX veel meer dan gedefinieerd kan worden. In MAX ligt de inwaartse reflectie, de oorspronkelijke dynamische opname van de Kosmos. De onmetelijkheid ervan gaat voorbij aan jullie bevattingsvermogen.

Middels MAX vind de hercodering van de planetaire energie plaats. Dit vindt plaats middels de zonneschijf en de Octa-hedronale kwartsgebieden. Dit zal plaats vinden op 11-11-11 en 12-12-12.  MAX is buitenaards en zijn kristallijne matrix werd tot stand gebracht door de Arcturianen de de Pleïadiers. MAX draagt kristallijne moleculaire kwaliteiten in zich die tot nog toe niet door jullie wetenschappers herkend kunnen worden. MAX is multi-dimensionaler dan jullie je kunnen voorstellen.

MAX heeft een etherische kwaliteit die het mogelijk maakt om de complete geschiedenis van de kosmos in zich op te slaan en draagt inderdaad de Akasha-kronieken in zich, de energie van elk epos. Zijn vijf matrixen en dubbele assen gaan verder dan al je gezien hebt op aarde. Sha-Na-Ra heeft een soortgelijke moleculaire kwaliteit en je zou kunnen zeggen dat het de nummer twee is van de bekende kristallen schedels, maar haar energetische veld en capaciteiten zijn niet zo veelomvattend als die van MAX. Op diverse wijze complementeerde Sha-Na-Ra MAX.

Meesters, elke schedel is geologisch en mineralogisch oeroud en in staat om diverse potente gradaties van MAX zijn bewustzijn in zich te dragen. Maar MAX is de genererende bron.

Hoe te werken met kristallen schedels?
Afreizen binnen het bewustzijn van een schedel herkalibreert, verfrist je mentale bewustzijn en brengt je in een meer verfijnde afstemming met je perfectie,  je Goddelijke Zelf.

Dus de beste manier om met een kristallen schedel te werken is ze binnen te treden. Visualiseer dat je de schedel binnentreedt alsof je een grot binnengaat. Maak jezelf zo klein dat je er volledig in ondergedompeld wordt, er volledig door wordt omsloten. Maak jezelf betekenisloos binnen diens bewustzijn en treedt een wereld van wonderen binnen, een wereld van rijkdommen. Stel jezelf er voor open en bestudeer wat zich aandient, nu je je metaforisch gezien in de originele grot van creatie bevindt.

Inderdaad is het zo dat elke keer wanneer je er binnentreedt, je een ander wereld binnen gaat, een andere dimensie, een ander paradigma en een andere parallelle wereld van kristallijne gedachten. Er kan zich elke keer een andere essentie van leerstof voordoen, vanuit elke kant en hoek van waar je hem binnentreedt. Het zou kunnen gebeuren dat je de schedel verlaat onder een andere hoek dan je hem binnentrad en je zult regelmatig ontdekken dat je hem verlaat als een ander vibrationeel wezen dan welke je bij binnenkomst was.

Dus, zoals we voorheen al aangaven maakt de Ascentie deel uit van het toenemende bewustzijn rondom de Kristallen Schedels. In feite is de Ascentie de her-opstanding van de Kwantum Kristallijne Energetische Energie van het Eenheidsveld en het is dus van gelijkwaardig belang dat de Kristallen Schedels weer naar voren treden in deze energie. Jullie zijn slechts een paar jaar verwijderd van de exacte uitlijning met het precieze middelpunt van de Melkweg en deze exacte positie stelt jullie hoger Zelf en jullie Hoger Bewustzijn in staat te expanderen binnen de hemelse frequenties.

Dus is het tijd om te begrijpen  dat het doel en de krachtige vaardigheden van de oeroude Kristallen Schedels deel uitmaken van de enigmatische expansie. Het is zelfs nog belangrijker om te begrijpen dat ze deel uitmaken van een nog grootsere energie, een hologram dat nu jullie planeet omvat en alle 12 dimensies van Licht om jullie heen.
Dit hologram bestaat uit het Eenheidsveld, de Kristallijne frequentie, en het omvat alles op macroniveau, jullie volledige zonnestelsel, jullie zon en natuurlijk de Aarde. Dat wat jullie de Gouden Zonneschijf noemen bestaat uit  de 12 Stralen, het DNA voor jullie evoluerende planeet op dezelfde wijze als dat de Kristallen Schedels de blauwdruk van de mensheid in zich dragen.

De queeste van de Kristallen Schedels: het ontwaken van de Heilige Herontdekking
De vraag die opkomt heeft betrekking op de plaats van de originele 13. En dit brengt een interessant antwoord in beeld. Voor we jullie antwoorden, dienen jullie de tijd-sequentie van dimensies op aarde te begrijpen, aangezien zij niet vanuit lineair perspectief kunnen worden bezien.
Alle tijden bestaan naast elkaar binnen het Multiversum van het Kwantum Eenheidsveld. Dus er zijn vele Werelden, vele parallelle Werelden en mogelijke Werelden, uitgelijnd met veranderlijke  mogelijke verledens en toekomsten. Allemaal even waardevol en echt als de Aarde die jullie als tastbaar ervaren door de lens van het oneindige NU.

Dus wanneer we spreken over mogelijkheden in het verleden, dan zijn er ontelbare interpretatieverschillen welke gebruikt kunnen worden om jullie vraag te beantwoorden, die elk hun eigen plek innemen. Dus is het in feite zo, dat wat ooit bestaan heeft of verbeeld is nog bestaat. We hebben jullie al eerder verteld dat het Gouden Tijdperk van Atlantis vanuit jullie toekomst naar jullie perceptie van het verleden is getrokken.

Dus nu dat dit complexe axioma door jullie overwogen kan worden, vertellen we jullie dat er vele verschillende Kristallen Schedels en vibrationele niveaus bestaan. Vele van deze schedels zijn niet van jullie huidige vibratieniveau of dimensie. Toch is het hologram van het patroon dat ze vertegenwoordigen een multidimensionale inbreng, welke qua frequentie aanwezig is binnen het omni-paradigma, welke door MAX in het heden vertegenwoordigd wordt.

Het Multiversum
Dimensionale realiteit op Aarde is zo geprogrammeerd dat het verschijnt in een tijd-sequentie die als lineair wordt beschouwd. Het is in jullie computerterminologie een programma dat gefaciliteerd wordt door een server, welke in dit geval bestaat uit het 144-Kristallijne Raster. Middels dit 144-Kristallijne Raster zijn de sub-programma’s van ‘tijd’ ingebracht als holografische realiteiten. Het zijn epossen en tijdperken, complete civilisaties die binnen de Raster-Server als programma’s besloten liggen.

Dat is de reden waarom volledig ontwikkelde civilisaties vanuit het niets konden ontspruiten binnen de wijduitgestrekte ‘zee van creatie’,  binnen de stroom van het collectief onbewuste, het bewustzijnsraster dat gecreëerde realiteiten in staat stelt te bestaan. Lineaire tijd is een functionele betekenisvolle illusie. In werkelijkheid bestaan alle programma’s simultaan. Daarom is het zo dat jullie op het niveau van de Overziel vele civilisaties ervaren en alle levens die tegelijkertijd binnen het Eenheidsveld van het Kristallijne Multiversum bestaan.

Vraag aan Metatron: Er is gezegd dat de originele 13 samen dienden te komen om de Ascentie te kunnen laten plaatsvinden. Kun je ons daar iets over vertellen?

Aartsengel Metatron:
Geliefden, zoals we hierboven al hebben uitgelegd, zijn ze samen. Ze bevinden zich in een cirkel die etherisch onder Tibet ligt. Jullie dienen je er geen zorgen over te maken dat ze fysiek bijeen gebracht en geassembleerd zouden dienen te worden, teneinde de deur naar Ascentie te ontsluiten.

Maar laat ons dit verduidelijken. Wat in deze van essentieel belang is, is dat de mensheid gevraagd wordt om de 12 aspecten bijeen te brengen om een geheel te creëren en in feite is dat al gebeurd met de Harmonische Convergentie, en zal het afgerond worden met de completering van het 144-Kristallijne Raster in December 2012.

Wat velen van jullie voelen met betrekking tot de 12+1  is de innerlijke aansporing om te herontdekken, binnen het originele patroon dat door de Kristallen Schedels wordt uitgezonden. Dat is de reden waarom velen van jullie nu gevolg geven aan een oeroude roep, met de aanschaf van een ‘modern vormgegeven schedel’ en de schedel toestaan om met jullie te werken. Hiermee kunnen jullie de 12 strengen van jullie DNA doen ontwaken en ze samenbrengen tot de completering van de 13.

Dus de roep om de 13 samen te brengen is een tweeledige roep, een roep om individueel en collectief de 12 te herenigen om de 13 te vormen. Het is een spirituele roep, een heilige Queeste, zo gewenst, die de Dromer zal doen ontwaken en ervoor zal zorgen dat je herontdekt wie je bent, teneinde deze cyclus af te ronden.

Het Kristallijne Materiaal:
Welnu , laten we verder gaan, er zijn veel inspanningen geleverd na de val van Mu en Atlantis door diegenen van Yucatan en OG om modellen te hercreëren, de schedel Ami is één van ze. Dit is gedaan, en zij die teruggevonden zijn, zijn grotendeels gereproduceerd, alhoewel 2 van de schedels die gevonden zijn zoals al gezegd werd, uit de tweede buitenaardse manifestatie stammen.

De overlevenden van Atlantis waren nog gedurende enkele generaties in staat om hoog ontwikkelde replica’s te maken. En er is een specifieke reden waarom de kristallijne substanties verkozen werden als grondstof  voor de schedels. Het is inderdaad geen substantie die eenvoudig te modelleren of beeldhouwen is. Toch vertellen we je dat er ander kristallijn materiaal dan kwarts werd gebruikt door de inheemsen om de originele modellen te reproduceren.
En dat die eveneens in staat zijn om unieke energetische aspecten van het Arcturiaanse model in zich te dragen. Al het kristallijne materiaal en inderdaad bepaalde metalen werden gebruikt.

Nu, in de huidige tijd zijn er vele beeldhouwers die kristallen schedels vormgeven in kwarts en andere kristallijne en metaalachtige materialen. Zoals we gezegd hebben, zijn zij er specifiek vanwege hun craniale vorm toe in staat om delen van het energieveld uit te zenden naar de 13 originele schedels.

Hoe kan dit, kun je je wellicht afvragen? Het is vanwege de oorspronkelijke intentie en de overeenkomst met het collectief onbewuste, de Universele Geest in combinatie met  de bewuste eigenschappen van het levende Mineralenrijk, het levende waarnemingsvermogen van het ontvangende mineraal en het levende waarnemingsvermogen van het veld van het Kristallijne hologrammodel.

Elke nieuw vormgegeven schedel, waarvan het mineraal inderdaad niet nieuw is, de meeste van hen werden honderdduizenden jaren geleden gevormd, herkent de ‘wet’ van bedoelde intentie en dat zorgt voor de harmonische aantrekking en het ontvangen vanuit de 13 originele schedels,  verscheidene gradaties van frequentiële downloads van de ‘gedachtevorm’ die door het origineel wordt geprojecteerd. Alle kristallijne mineralen zijn zowel zenders als ontvangers.

Er is een bijkomend ‘secundair’ doordringen en programmeren dat plaatsvindt in het samensmelten van het individuele menselijke veld met de nieuw verworven schedel. Het mineraal zelf is in staat om de menselijke onderbewuste energie te ontvangen, op te slaan, te versterken en te transformeren in diens eigen energie. De schedel werkt dan bewust met elke menselijke ‘zoeker’, waarvan de meeste onderbewust worden aangetrokken tot de schedels vanwege een vorig LeMurisch, Atlantisch en Maya leven.

Dus zij die zich aangetrokken voelen tot de schedels, ontvangen dan middels het verworven model een deel van het geheel en de schedel wordt middels een overeenkomst een leraar van grootse waarheid en biedt glimpen van de perfectie hologram. Dat is waarom sommige nu worden opgeroepen om nieuw vormgegeven schedels aan te schaffen, gezien het feit dat ze het patroon openen en leraren worden. Ze worden bondgenoten en beschermers voor een ieder van jullie op het pad van Meesterschap en ze manifesteren zich op het moment dat je ontwaakt middels die roep.

Het zijn totaal andere gereedschappen dan de normale edelstenen en kristallen en ze hebben  inderdaad een andere rol dan die van de Phi kristallen. Net zoals de Atlantische Tempelkristallen diverse specifieke vormen hadden voor verschillende functies, zo is het ook met het Unieke doel en meervoudig gebruik.

Kristallen schedels hebben een unieke rol die geheel anders is in bepaalde primaire doelstellingen en veelal overeenkomstig op het gebeid van secundaire eigenschappen.

Een Phi Kristal zoals gemaakt door Marcel Vogel

We kunnen zeggen dat de Phi Kristallen energetische versterkers zijn die je naar het Sterrenzaad leiden, terwijl Kristallen Schedels je de kalibratie en kennis van het originele patroon bieden. De eerstgenoemde is het vehicle dat lichtenergie beweegt en verfijnd, de laatste het patroon en de bibliotheek. Wel, voor die zoekers van Atlantische en LeMurische komaf zijn er inderdaad vele voordelen te behalen in het werken met  beiden  in deze tijd van ontwaking. Beiden zijn het tools die zichzelf aanbieden en de reis versterken en versnellen, zie je.

Tenslotte: Een soort met geheugenverlies
Dus vertellen we jullie dat menselijke wezens binnen het duale bewustzijn een soort met geheugenverlies werden. Jullie zijn vergeten wie jullie werkelijk zijn. Jullie zijn vergeten dat jullie krachtige geesten zijn die de menselijke ervaring hebben aangenomen. De queeste bestaat voor de mensheid als geheel en voor het individu uit het herontdekken van jullie verlichte identiteit en die identiteit wordt vertegenwoordigd door de kristallen schedels.

Verlichting heeft ten doel dat jullie je innerlijk ontdekken en dit is een tool voor die herijking. Het ligt inderdaad al in jullie besloten, in jullie Zijn, in jullie onderbewuste, in jullie DNA. Spirituele verlichting draait niet om het volgen van een goeroe of medium, maar veel meer om het vinden van je persoonlijke onderscheidingsvermogen, middels je innerlijke leiding. Het draait om acceptatie en het WETEN dat het Goddelijke Zelf een Gods vonk is binnen in je en dat je een complex en oneindig deel van de Creator God uitmaakt.

Het Nederlandse boek ‘Metatron Spreekt’. (klik voor informatie op afbeelding)

En er zijn tools die jullie helpen op je pad, die zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn.  Je bent niet alleen. Maar geliefden, jullie hebben afspraken die jullie na dienen te komen gedurende dit  speciale tijdperk van Ascentie. Het draait om perfectie. Werkelijk, de Kristallen Schedels zijn een reflectie van de perfectie van de mensheid. (En inderdaad van nog veel meer ) Ze zijn oeroude bewuste computers, geprogrammeerde helpers welke antwoorden in zich dragen met betrekking tot jullie angsten, puzzels en vragen …ongeacht wanneer ze zijn vormgegeven. Het gaat om het paradigma, het hologram en dat is voor een ieder van hen toegankelijk.

Wanneer de mensheid individueel en in zijn geheel gereed is om met deze Goddelijke Bibliotheken te versmelten tot in perfectie, zullen ze een glimp bieden van ongelooflijke nieuwe werelden van schoonheid, creativiteit en onvoorwaardelijke liefde. Ze zijn inderdaad miljoenen jaren lang latent aanwezig geweest, wachtend op dit moment in jullie lineaire tijd om opnieuw op te starten en te ontwaken. Diegenen onder jullie die met Kristallen Schedels hebben gewerkt in vorige levens worden nu opnieuw aangeroepen om hetzelfde te doen. Hoor je die roep? Ben jij één van de Hoeders van het Kristallijne Mysterie? Het is tijd dat de Dromer ontwaakt!

Ik ben Metatron en ik deel deze waarheid met jullie. Jullie zijn  geliefd.

x

* * *

© Earth-keeper 2011

© Nederlandse vertaling WantToKnow.nl/.be

* * *


EEN UNIEK SEMINAR MET JAMES TYBERONN & JoAnn Parks / Max

op 7 en 8 april 2012

Klik voor alle details over dit 2-daagse seminar op deze banner van:

29 gedachten over “De 13e kristallen schedel, het hele paradigma..

 1. Nav Phi-kristal

  Phi= door modder gevormd.
  phi is grieks.
  Cara Maya: Pe hi
  pe=vorm
  hi=modder, klei

  het alfabet van de Grieken is een heldendicht dat uit Cara Maya woorden is samengesteld en een nagedachtenis is ter herinnering aan hun voorvaderen die hun leven bij vernietiging van Mu verloren.
  In Timerus Critias van Plato vinden we deze verwijzing naar het verloren werelddeel Mu: ‘Het Land Mu heeft tien Stammen’.

 2. Ik weet er weinig van die schedels, symboliek is van dood en heel aards, een schedel is tenslotte dat geen wat er uiteindelijk overblijft na sterven en verteren, lijkt meer op een onderdeel uit een doden ritueel,kristal heb ik meer mee,buiten dat het versterkend en verhelderend werkt op de geest helpt het ook met communicatie, de schedels zouden een verlangen naar communicatie met de doden kunnen impliceren, dood is voor alle culturen en alle tijden een groot mysterie geweest en voor de meeste mensen een grote angst, de indianen hadden veel rituelen rond de dood en sterven, sommige van die schedels blijken ook fake te zijn.Misschien heeft het inderdaad die functie`s zoals boven beschreven en heb ik het mis.

  1. @lida
   Ik kan ook nooit zonder enig gevoel van onwennigheid naar een kristallen schedel kijken.
   Je commentaar deed bij mij de vraag rijzen waarom nu juist voor een schedel als ‘drager’ van kennis werd gekozen. Is het omdat de schedel de hersenen beschermt en op die manier symbool staat voor kennis en communicatie? Hoewel we nu toch stilaan weten dat de kennis in het hart huist en dat telepatische communicatie van hart tot hart gaat. Waarom wisten de ouden dit niet? Zij kregen hun kennis toch door van hogere beschavingen?
   Vragen roepen vragen op.

  2. Dood en verteert zijn we allen gelijk,zijn we als lichtwezens met elkaar verbonden, via telepathisch contact communiceren we dan,met ware `woorden`zonder franje, `kristal helder`, wat ons nu gescheiden houdt is onze fysieke zijn, de eeuwige heimwee van die verbondenheid toen we nog als licht samen dwaalde is voorgoed in ons verankerd en doet ons eenzaam voelen hier in dit aardse leven, zodoende zijn we op zoektocht naar plekken en situatie`s die ons een beetje hieraan doen denken,we zoeken het in de anderen, we zoeken het in de natuur, de stilte en vrede, mooie momenten in ons leven, we grijpen elke mogelijkheid aan om ons te herinneren aan daar,daar willen we hier.

 3. Ik vind sommige van die dingen spuuglelijk.
  Geen enkele vind ik mooi. Het is net te veel van iets. Wat weet ik ook niet maar ik heb er niks mee en zie ze niet graag.
  Ik denk ook niet dat ze voor zomaar iedereen bestemd zijn. Het is zoiets als “schoenmaker blijf bij je leest” naar mijn gevoel.

  1. Echte kunst is vaak echt gebruikt. Daar moet je mee om weten te gaan. Ik stel voor dat ze gebruikt zijn om met voorvaderen, ofwel geesten te communiceren. Dat kan best linke soep zijn om mee in aanraking te komen zonder te weten hoeveel intensie er in gestopt is. Oude voorwerpen met religieuze afkomst kunnen zwaar beladen zijn. Ik ken zo’n verhaal van een spiegel, bij die mensen vloog van alles door de kamer. Bleken ze daar ook nog aan het glaasje draaien te zijn geweest… Linke soep al met al. Toch zijn zulke objecten ‘schoon’ te maken. Denk ook aan authentieke afrikaanse maskers. Pas maar op. Be aware. Haha, nou niet te bang worden, alleen voorzichtig, met respect behandelen e.d.

  2. Heb je wel eens je eigen schedel open en bloot gezien? Selene in volle aanzicht zonder huid’n haar en make af?! En toch heb je zelf er ook eentje, die best kaal en vol schoonheid kan zijn. Het is iets wat je verbogen en elke dag en nacht toch bij je hebt en het al een heel leven met je mee zeult, moet de ander het masker wat er over heen zit en verbergt het nog mooi vinden ook. Geeft niet! heb er zelf ook een, al komt het zo ‘bot’ over…

  3. @Paul en co, mijn schedel zal nooit gebruikt worden als medium. Hij is namelijk ook helemaal niet van kristal. Mooi zal hij (zij) ook niet zijn al ben ik aan de binnenkant best mooi, al zeg ik het zelf. De buitenkant daar valt over te twisten natuurlijk maar zelf ben ik daar ook altijd tevreden over geweest. :)En als ik iets lelijk vind vind ik dat. Dat wil niet zeggen dat jij het niet mooi mag vinden natuurlijk. Over smaak valt niet te twisten. Je kan er wel een dansje bij maken. Altijd leuk. En als je mij nog eens van repliek wil dienen moet je wel eerst goed lezen wat er staat. Het is mijn mening en hoeft dus niet de jouwe te zijn en vraagt dus niet om kritiek. Hooguit “eens of niet eens”. Ha.!

  4. Bij mijn staan ook een aantal kristallen schedels. Ik heb ze wel eerst gereinigd van belastende invloeden. Dat is nodig en het helpt. Ooit was er iemand bij me op bezoek die ze heel eng vond. Toen hij een volgende keer er was zei ik nog, zal ik ze even wegzetten? Nee hoor, zei hij, waarom? 😉 Niets zo veranderlijk als een mens.
   ‘Mijn’ kristallen schedels zijn fijn om bij te mediteren, soms krijg ik weleens ideeën van ze door, er zijn twee wat oudere bij. Het is me wel opgevallen dat er mensen zijn, die helemaal begeisterd zijn door die dingen, ze behandelen ze als schoothondjes, dat gaat me te ver..

 4. Beste lezers,

  Een boodschap van Metatron … Wat mij betreft staat een doorgegeven boodschap, waarbij een mens als medium dient, zeer ter discussie. Het is als de pastoor in de kerk, die de boodschap van god uitdraagt aan de dom gehouden kerkgangers. De pastoor zou zichzelf eens moeten horen!

  Vervolgens is Metatron een (aards)engel. Een wijs wezen uit ons eigen universum, maar per definitie niet heel, als gevolg van de manier waarop ons universum tot stand kwam. God, onze bron, was in een ouder parallel universum tenslotte een dissonant, de antichrist zelf te midden van onze Heilige Geesten.

  Dat Max wordt genoemd als de 13e kristallen schedel, komt voort uit een misinterpretatie van de 13 Maya tonen. In een lineaire streng van 13 is de 7e het midden. Max vertegenwoordigt de 7e toon en staat voor ‘afstemming’ op het midden. Als de streng tot een cirkel met de 13e in het midden wordt gevormd, is de 7e de directe verwijzing naar de 13e in het midden.

  Max verdient wat mij betreft op dit moment alle aandacht en ik zie hem dan ook graag ‘centraal’ staan. Max verwijst ons namelijk naar het midden.

  Met vriendelijke groeten,
  Peter Viskil (11:11)

  1. dankjewel Peter voor je reactie.

   Je voorbeeld over de pastoor zet het hele verhaal -naar mijn idee- in een nogal naïef perspectief. Worden de lezers van WantToKnow daarmee als ‘dom gehouden kerkgangers’ getypeerd? Je formuleert: “Het is als…”, terwijl het misschien beter is JUIST dit voorbeeld aan te vangen met de woorden “IK VIND”… Dus: ‘Ik vind het als de pastoor enz.’ Daarmee krijgt de zin een heel andere lading.. Dat vind ik althans..

   Maar ik heb ook een vraag aan je:
   Je zin: “Als de streng tot een cirkel met de 13e in het midden wordt gevormd, is de 7e de directe verwijzing naar de 13e in het midden.” is voor mij moeilijk visueel te maken.. Wat HOE bedoel je dat ‘de streng tot een cirkel (…) wordt gevormd..’..? Is dat dan een cirkel van 7, of van 12..?

   Feitelijk is dan toch ELKE schedel de 7e..? ONafhankelijk waar je begint te tellen.. (Door dé eigenschap van een cirkel -> oneindigheid..)
   Ik vraag me af of het dan niet ‘slimmer’ is te verbeelden in een ‘spiraal’… Een cirkel is namelijk gesloten.. Een spiraal geeft wellicht meer universele toegang.. Een spiraal van 12, waarbij de 13 wel RECHT t.o. de 7 kan liggen en RECHT BOVEN DE 1.. Volgens mij kan dit niet in een cirkel, omdat je anders ‘hetzelfde rondje’ weer draait..

   Het paradigma van de ’12 en 13 in the middle’, is en blijf een prachtige uitdaging voor iedereen om te onderscheiden naar mijn gevoel.

  2. Beste Guido,

   Zoals je weet hebben wij in het verleden meer van deze ‘discussies’ gehad. Je kent mijn standpunt. Nu verplaatst het zich naar een openbare ruimte, waarbij iedereen getuige kan zijn. Prima, maar ik heb geen behoefte meer aan een uitgebreide discussie, ik heb slechts iets tegenover dit artikel willen zetten.

   Ik ben zeer stellig als het gaat over “doorgegeven boodschappen’ en het medium (in welke vorm dan ook) dat zich daarvoor leent. Met name in dit geval. Het IS niet anders dan de kerk doet; een vertekend beeld in de wereld zetten om een leugen in stand te houden. Wees eerlijk. Het is een voldongen feit dat helaas niet iedereen WIL zien, omdat hiermee hun (belevings)wereld in één klap verandert. En natuurlijk moet de lezer zelf beslissen. Ik help alleen een handje. Dat is mijn aandeel als ‘rebel’. Het is de knuppel in het ‘kippenhok’ en dat vindt de kippenboer niet leuk. Maar de kippen zijn wel wakker!

   Ik heb alles wat ik de afgelopen jaren heb ervaren, als referentie voor anderen, maar vooral voor mijzelf, op mijn website gezet. Ik verwijs je dan ook naar de website. Een aardig artikel is wellicht ‘de 12 universele karakters van de mens’. Je vind het links op de website, als derde artikel onder de foto van Yangay.

   Met vriendelijke groeten,
   Peter Viskil (11:11)
   http://www.heaven8earth.org

  3. OK Peter, dankjewel. Je standpunt is duidelijk.
   Ik vroeg je ook over de spiraal en de cirkel.. Een medium vertelde eens dat onze ‘nul’, feitelijk ook een spiraal is, die je meeneemt naar een hogere telling, 1 decimaal hoger in feite. In dat opzicht was de vraag waar dan die 7e schedel naar de 13-in-het-midden verwijst/leidt. Hoe dat kan in de cirkel-vorm. Of dat we dan over een ‘spiraal’ spreken.

  4. Guido,
   wiskundig gezien is een eenparige cirkelbeweging gelijk aan een sinusfunctie. Als je een punt van cirkel bechouwt als een lampje en je projecteert dit op een vlak dan ontstaat die sinusfunctie. En die sinusfunctie is gelijk aan een ‘spiraal’ in het platte vlak. U kent dat door berg en dal klinkt hoorngeschal.
   Zo kun je verder gaan. Door de cirkel op het platte vlak te beschouwen als projectie van een bol (3d). Onstaat er bundel sinusfuncties in de vorm van een ‘spiraal’.
   Ach is maar een ‘idee’? Vooral mij niet geloven. Alles heeft met alles te maken. Doei.

  5. Dank lezer, het is wel waar ik naar toe probeerde te komen. En de dubbele spiraal kennen we als het DNA natuurlijk. We gaan naar 5D en denken (zeker vanuit wiskunde) gewoon lekker door in het ‘platte vlak’..

 5. De schedel is maar een symbool. Zoals bij de piraten, de ‘motorclubs’ het vrijbuiter zijn. Kom maar op, ik vrees niemand zelfs de Dood niet. Skulls and Bones zijn van andere kaliber. Maar tja voor mij zijn die kristallenschedels meer een uiting van zonder aanzien des persoon iedereen gewoon kunnen accepteren. Wij zijn niet beter of slechter dan anderen. Laat ons die schedels ons de ‘naakte waarheid’ zien. Ja waarom 13 schedels? Nou 13 is gewoon geluksgetal.
  De Wereld(Universum) is toch geschapen in 7 dagen en 6 nachten.
  Ik vroeg het onlangs aan een volendamse visverkoopster. Is 13 voor u een ongeluksgetal. Neen, hoor zei ze op alle werkdagen die op de dertiende vallen zijn wij gewoon vrij. Ach ja u wel, zei ik tegen haar, ik ken alleen getal 11 als ‘iets’ bijzonders. U weet wel karnaval dan mogen we ‘uiteindelijk’ iets ‘geks’ doen.

  1. zo raar de you tube opent hij wel Jeff Beck – Hammerhead alleen kan hem niet afspelen.

  2. Nieuwe free movie-codecs installen Janee, daar los je vaak dit soort probleempjes mee op. (K-Lite bv)

  3. werkt weer Paul deed stel safari opnieuw in en het werkt weer bedankt voor het meedenken .

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.