Advertentie

‘Buitenaards contact is werkelijkheid’..!


 

buitenaards contact

x

x

Na de 3 series lezingen die Martijn van Staveren hield in samenwerking met Centrum Zonnewijzer en WantToKnow.nl, komt er een vierde serie, die op 6 september start. Deze 4e in rij zal nieuwe, diep-informerende informatie, bevatten, die je stevig op je grondvesten zal doen schudden, maar je ook in essentie zal bekrachtigen..

De energieën van September 2015 zijn bijzonder labiel, waardoor een tweede serie lezingen (no.5 t/m 8) niet op zijn plaats zou zijn; sterker nog: voor meer onrust zou zorgen. Het is vooral de eigen creatiekracht van de mensheid, die deze onrust bekrachtigt en deze basisserie, voor mensen die één van de lezingen hebben gemist, of nog eens op ‘herhaling’ willen, zal tóch weer een nieuwe inhoud kennen, ook al houdt Martijn zich aan het onderstaande thema-schema..

Zijn lezingen zullen je wereld in het andere perspectief bekrachtigen en zullen gebaseerd zijn op het onderlinge contact met elkaar, maar vooral met de presentator van de serie, Martijn van Staveren. Jouw diepste essentie zal door hem worden geactiveerd en je zult daardoor bewuster worden van en vanuit die essentie..!

Onderliggende informatie over deze presentaties
De grote schijnwereld die ons van jongs af is voorgespiegeld, is ook de wereld die onze ouders en hún ouders ook werd voorgehouden als ‘echt’. Maar zoals velen inmiddels weten, is de ‘werkelijke werkelijkheid’ er een die veel meer diepgang kent, en waar sprake is van dimensies en frequenties.. Velen hebben de film ‘De Matrix’ gezien en het in die film getoonde perspectief van een realiteit, is indringend.. Voor velen die bekend zijn met ‘andere werkelijkheden’, geeft deze film een goed beeld van de realiteit zoals die voor ons verborgen wordt gehouden.  Een van die mensen is onze ‘medelander’ Martijn van Staveren.

planet earth

Martijn van Staveren onderzoekt al meer dan 30 jaar het UFO fenomeen en doet dit als ervaringskundige op het gebied van Buitenaardse Contacten en Ontvoeringen. Op zijn site HIER, beschrijft hij hoe verschillende inter-dimensionale buitenaardse rassen strijden om het behoud en de zeggenschap over Planeet Aarde in onze parallelle wereld en hoe dit onderwerp verweven is met de huidige Aardse wereldwijde gebeurtenissen.

Martijn is een getalenteerd remote viewer en volgt gedurende zijn aardse leven de achterliggende buitenaardse agenda’s, door daar regelmatig een kijkje in te nemen… Deze programma’s manipuleren de mensheid op een ernstige wijze en houden ons bewust af van evolutie. Evolutie overigens, welke de mensheid volgens Martijn in een ander stadium reeds heeft volbracht(!) Hij raakte als kind betrokken bij een grootschalig programma, uitgevoerd door uiterst zelfingenomen buitenaardse beschavingen.

Tijdens deze interventies werd en wordt Martijn bijgestaan door zeer geavanceerde beschermende en zorgzame buitenaardse groeperingen, welke hebben gezorgd dat hij fysiek en spiritueel is blijven bestaan. Hiertoe behoorden verschillende en anders uitziende wezens dan mensen en ook mensachtigen ongeveer zoals wij zelf. Volgens Martijn zijn er diverse programma’s actief, die door zogenaamde ‘rookgordijnen’ worden verborgen.

Tijdens de vele ontmoetingen met diverse rassen, kwam Martijn in contact met zijn werkelijke eigen vermogen. Een vermogen dat hij in zijn dagelijkse leven, verder door-ontwikkelde. Of beter gezegd:  ’terug’-ontwikkelde. Dit vermogen bezit ieder mens, het is de capaciteit om door de materie heen te kunnen kijken.

alienabduction2Martijn nam waar dat er achter het UFO-fenomeen, zeer vaak hele andere, schokkende en onthullende activiteiten schuilgaan. Een gebeurtenis waardoor het gehele buitenaardse fenomeen letterlijk op zijn kop zou komen te staan. Martijn spreekt daarom telkens over ‘programma 1’ en ‘programma 2’ en hij vertelt vanuit zijn eigen ervaringen dit onthullende verhaal. Een verhaal waarin hij letterlijk belet werd om dit naar buiten en in de openbaarheid te brengen!!

Volgens Martijn zijn de bezetters van onze ‘minds’ operationeel in alle lagen van tijdlijnen en hierdoor voorzien zij telkens alle stappen van de mens op Aarde. Echter, de mens beschikt over een (vergeten) vermogen dat deze lus kan doorbreken. Het is juist dít vermogen dat de zelfzuchtige buitenaardsen bij ons inactief willen houden.

De grote liefde voor Moeder Aarde en haar bewoners heeft Martijn aangezet om mede-inspirator te zijn om collectief een krachtige en liefdevolle impuls te geven, zodat er gezamenlijk een nieuw tijdperk kan worden ingeluid. Een tijdperk waarin we kunnen terugkeren naar de basis van ons Aardse bestaan, met daarin centraal onze connecties met het Universum.

Hij verwelkomt je hartelijk op de thema-lezingen, die hij samen met WantToKnow en ‘Centrum Zonnewijzer’ organiseert. Martijn hoopt je hiermee te inspireren en te motiveren om openlijk over dit thema te durven spreken of ernaar te luisteren. De informatie is indringend en daardoor is het onmogelijk deze informatie volledig in 1 lezing neer te zetten, ook al zijn de lezingen los-staand.. Om dieper op de materie in te kunnen gaan, zijn er daarom verschillende delen uitgewerkt waarin Martijn verscheidene informaties, inzichten en ervaringen uiteenzet.

centrum-zonnewijzer wanttoknow logos

Wij van WantToKnow presenteren dus. samen met Martijn van Staveren en John Consemulder deze lezingenserie, die jou zal helpen jezelf bewúst te worden van de diepere lagen van je eigen mens-zijn. Hierdoor zul je ook in staat worden gesteld, deze lagen te bekrachtigen en te manifesteren..! Kijk nog eens naar dit 3-gesprek met John Consemulder in gesprek met Martijn van Staveren en Guido Jonkers/WantToKnow, om deze lezingenserie toe te lichten.

x

x

* * *

 

x

 Vanaf 6 september a.s…!
x

Geef je op voor deze nieuwe lezingenserie:

X

‘Buitenaards Contact is werkelijkheid…
x

Het ufo fenomeen is werkelijkheid en de
X

buitenaardse aanwezigheid is werkelijkheid’

x

x

Een boek over de verzwegen relatie van de native Americans met buitenaardsen laat zien, hoe verzwegen de buitenaardse realiteit feitelijk is..!! (klik voor lead)

In deze eerste serie lezingen vertelt Martijn hoe hij vanuit een parallelle wereld, vanuit een andere tijd naar de Aarde is gekomen en geboren wordt in zijn aardse lichaam. Hij draagt dan de herinneringen in zich van de gebeurtenissen welke zich hebben voltrokken van de aardse voorgeschiedenis. Herinneringen die hem helpen de essentie van zijn (en jouw!) terugkomst op Aarde te delen en de essentie ervan te gaan leven..!

Kijk hieronder naar de specifieke onderwerpen per lezing. Let wel, deze serie heeft afzonderlijke lezingen die om de 2 weken plaatsvinden. (behalve de laatste lezing, die 1 week ná de voorlaatst plaats vindt)

Ben je bereid diep in de essentie van onze interstellaire realiteiten te duiken, te doorvoelen waar jouw resonantie zich roert in het persoonlijke verhaal van Martijn, in de heimwee die je wellicht voelt in de herkenning van de buitenaardse informatie..? Doordat Martijn intensief aan deze materie heeft gewerkt, alleen en ook met andere multidimensionale bewustzijnswerelden, heeft hij ontdekt dat deze hele Buitenaardse Scène een maskering is van een nog grotere, niet eerder besproken gebeurtenis. Deze gebeurtenis is de werkelijke oorzaak van de gehele manifestatie van het Buitenaardse Fenomeen.

De wijze hoe, waarop en door wie worden hoofdelijk bepaald door deze uitzinnige historie. Een historie welke zich ten opzichte van onze huidige tijdslijn ver in de toekomst heeft afgespeeld en allesbepalend is. Hierdoor zullen vele onderwerpen een nieuwe en diepere betekenis krijgen. Onderwerpen zoals chakra’s, reïncarnatie, graancirkels, ascentie, hogere dimensies en buitenaardse hulp.

Martijn neemt je mee naar je oorspronkelijke inbeelding en manifestatiekracht, indien jij dat durft en er ook aan toe bent! Door het beleven van deze lezing en feitelijk de werkelijke werkelijkheid worden onze eigen bouwstenen (DNA) in beroering gebracht en zal de frequentie in onze magnetische velden krachtig worden verhoogd. Dit komt doordat onze oeroude kennis, die we meedragen in onze galactische DNA-strengen, wakker worden geprikkeld en ons oeroude multi-brein in actie komt.

x

Martijn van Staveren tijdens zijn eerste presentatieserie (klik voor de site van Martijn)
Martijn van Staveren tijdens zijn eerste presentatieserie.

x

Lezing #1:
x

Inleiding en synchroniciteit
X

– zondag 6 september van 14:00 – 17:00 uur –

x
Martijn neemt ons mee naar de bijzondere ervaringen, die hij van kinds af, tot vandaag mee heeft gemaakt. Centraal daarbij staan de onderwerpen: buitenaardse ontvoeringen, tijdreizen, multi-dimensionale en parallelle realiteiten. Is het werkelijk zo moeilijk aan te nemen dat er vele andere beschavingen elders in het universum zijn? We maken een reis in ons universum om een goed beeld te kunnen krijgen, hoe uiterst onmogelijk het is dat alleen ónze planeet Aarde bewoond is met leven. In dit deel komen diverse ervaringen en gebeurtenissen naar voren, welke direct verband houden met de motivatie waarom bezoekers besluiten bij deze lezing aanwezig te zijn..!

ET plaatje aarde ufox

Lezing #2:
X

Contact met buitenaardse wezens en het huidige Aardse mechanisme

x
– zondag 20 september van 14:00 – 17:00 uur –

X

Tijdens deze lezing gaat Martijn persoonlijk in op verschillende onderwerpen zoals: de vergeten Aardse voorhistorie, de religies op Aarde en waar deze mee verbonden zijn, buitenaardse beschavingen zoals de Annunaki en de zienswijze van welwillende buitenaardse menselijke rassen. Gedurende diverse jaren heeft Martijn gesprekken gevoerd met wezens/mensen uit andere zonnestelsels en hij zal de boodschappen van hen met iedereen delen. Dit is Martijn ook uitdrukkelijk verzocht te doen, juist nú te doen, in déze tijd. Martijn zal ook ingaan op de veel gestelde vraag, waarom ze niet gewoon openlijk en publiekelijk landen in hun bijzondere voertuigen. Daarbij is het veelgehoorde antwoord, dat wij eerst nog veel te leren hebben, ondergeschikt aan de werkelijke redenen..!

Het was de Zwitser Billy Maier, die in de jaren 1960 de -in buitenaards leven geïnteresseerde- wereld op zijn kop zetten, met zijn foto's en verslagen van ontmoetingen met buitenaardsen. (Zoals hier getekend)
Het was de Zwitser Billy Meier, die in de jaren 1960 de -in buitenaards leven geïnteresseerde- wereld op zijn kop zette, met zijn foto’s en verslagen van ontmoetingen met buitenaardsen. (Zoals hier getekend. Klik voor lead naar één van de vele site met informatie over Billy Meier)

x

Lezing #3:
X

Planeet Aarde in quarantaine geplaatst

x
– zondag 4 oktober van 14:00 – 17:00 uur –

Door de zeer indringende contacten die Martijn heeft ondervonden en nog steeds ondervindt, is het mogelijk om een lezing te geven over onderwerpen waar minder over bekend is of minder over gesproken wordt. Het gaat hierbij niet in de laatste plaats over de indringende controle-mechanismen op onze planeet en hoe wij gedomineerd worden door compleet onzichtbaar gehouden biomechanische wapensystemen. Een stevig verhaal, maar om onze weg terug naar de vrijheid te vinden is het beslist heel noodzakelijk deze informaties te bespreken..!

Martijn van StaverenVolgens Martijn juist, vanwege het feit dat deze systemen vol operationeel zijn en in aankomende tijden alles zullen gaan bepalen. Een multi-dimensionaal uiterst geavanceerd surveillance systeem waakt over de zogenaamde vrije stappen van de mensheid, aangestuurd door de ingebrachte ET-DNA-coderingen. Het controlesysteem bestaat in andere lichtspectra, niet waarneembaar voor ons menselijke oog, rondom de Aarde en daarbuiten.

Martijn heeft deze systemen bezocht en ze kunnen bekijken. Ook heeft hij gezien wat deze systemen kunnen aanrichten en welke invloed deze systemen kunnen hebben en al hebben op onze hyper-neurologische systemen. Dit zijn onze nog niet ontdekte neurologische stelsels die worden (beter gezegd ‘werden’) aangestuurd door ons multibrein. Wat doen deze systemen en waarom worden wij hieraan blootgesteld? Je krijgt uitvoerige informatie te horen wie deze systemen hebben aangelegd en op welke wijze wij hierdoor onder invloed staan. Het hele scala mindcontrol en bio-implants komen aan bod.

Welke systemen worden gebruikt door onze eigen (geheime) militaire kringen en welke door andere belanghebbenden? Martijn gaat diep in op de schokkende informatie hoe onze (regerings)leiders onder directe invloed staan van deze zeer geheime systemen.

x

Lezing #4:
x

  Buitenaardse leugens ontmaskerd

x
– zondag 11 oktober van 14:00 – 17:00 uur –

Een van de meest mysterieuze sleutels van de kosmos, dragen we allemaal al bij ons-Zelf.. Het menselijke DNA is die sleutel.
Een van de meest mysterieuze sleutels van de kosmos, dragen we allemaal al bij ons-Zelf.. Het menselijke DNA is die sleutel.

De vergeten buitenaardse neurologische invasie. Tijdens deze lezing geeft Martijn inzicht in de verwoestende onderdrukking en oorlogsvoering over de Mensheid haar vermogen. Wij, de mens, hebben een buitengewoon scheppend vermogen om via portalen op planeet Aarde inter-dimensionaal te reizen naar het verleden, in het heden en zelfs naar de toekomst. Deze vermogens lagen ooit opgeslagen in ons DNA en kon worden omgezet door middel van het gebruik maken van ons zintuig, dat ook wel de pijnappelklier wordt genoemd.

De focus in de diverse geheime ET-invasieprogramma’s kwam daarbij in eerste instantie te liggen, in het onbruikbaar maken voor de mens van deze collectieve connectiepoorten op Aarde (sterrenpoorten) en daarnaast het uitschakelen of decimeren van de menselijke krachten, die oorspronkelijk zijn geprogrammeerd via onze multibrein DNA-strengen.

De sterrenpoorten werden onderbroken van de atmosferische kristallijnen grids rondom de Aardse atmosfeer en de mensheid werd bijna uitgeroeid om opnieuw te worden geprogrammeerd. Dit herprogrammeren vond plaats door de kristallijnen grids te hacken en wederom aan te sluiten op ons Aardse bewustzijn. Deze programma’s zijn onder andere onze zogenaamde ‘dagelijkse werkelijkheid’ en ‘slaafsheid’. Dit vond ongeveer een half miljoen jaar geleden plaats.

x

We zijn er trots op je deze nieuwe ‘serie 2.0’ te mogen presenteren..!

Wil je je opgeven, vul dan onderstaande opgave-formulier in en verstuur het.

x


centrum-zonnewijzer-logo

x

De lezingen vinden plaats ’s middags van 14:00 tot 17:00 uur..!

In het nieuwe Centrum van John & Renske Consemulder

Business Center ‘Proefstation’

Linnaeuslaan 2B

1431 JV te Aalsmeer

(klik HIER voor locatie-kaartje)

* * *

 

Zo geef je je op..!

Vul het onderstaande opgaveformulier volledig in en verstuur het.

Maak tegelijkertijd het bedrag over van de lezingen die je wilt volgen:

€ 25,- per lezing en wanneer je boekt

voor alle 4 de lezingen krijg je weer de korting van € 20,-
Je betaalt dan € 80,-


Vermeldt bij je overboeking svp nogmaals:
X

– LA voor alle lezingen

– L1, L2, L3 en/of L4 voor één of meerdere losse lezingen.

* *

Zo maak je je betaling in orde..

Maak het bedrag van je keuze van de lezingen die je wilt volgen over op

Dolphins & Whales publishing bv in Heemstede.

IBANcode:   NL35INGB0004313174 

de Bic code is:   INGBNL2A

Je krijgt van ons een bevestiging van boeking en reservering.

  


Advertentie