‘Geld-geld’

Macht, hebzucht en egoïsme liggen ten grondslag aan de huidige kredietcrisis. WTK.nl geeft inzicht in de – voor veel mensen onbekende – werking van ons huidige financiële systeem. Wij behandelen onderwerpen, waar geld aan de basis ligt van misstanden. Geld werd ooit uitgevonden als efficiënt ruilmiddel tussen mensen, zodat de economie kon groeien en de handel in diensten, goederen en hulp versimpelde. Helaas is het geld van ‘een middel’ verworden tot ‘doel’ van velen in onze wereld, met alle gevolgen van dien.

(Aan deze pagina wordt nog volop gewerkt; meer volgt snel!)

Geld; een virtuele illusie

Geld is pas wat waard als je het uitgeeft. Deze diepzinnige cartoon van Fokke & Sukke illustreert dit heel duidelijk. Geld is de virtuele illusie die we zelf in onze wereld hebben gebracht.

Fokke & Sukke papiergeld..
Fokke & Sukke papiergeld..

Het gaat om vertrouwen

Vroeger is geld als middel gecreëerd. Ergens onderweg zijn we dit kennelijk uit het oog verloren en geld als een doel gaan beschouwen. Maar waar het uiteindelijk – zowel toen als nu – om gaat is: VERTROUWEN. Vertrouwen dat je het geld dat je als loon krijgt uitgekeerd, weer uit kunt geven aan iemand waar je bijv. boodschappen gaat doen. WTK.nl laat je zien dat de trend waarbij geld een doel is geworden, in de hele wereld heeft geleid tot een fundamentele ontsporing, die we slechts met z’n allen weer kunnen ombuigen. Het vertrouwen dient van onderen af weer te worden opgebouwd, en waarschijnlijk met een ander economisch systeem dan het huidige.

Op de puinhopen van ons huidige systeem, zal een nieuw economisch systeem verrijzen en dit systeem gaat ervoor zorgen dat we elkaar weer gaan waarderen om wie we zijn, en niet om wat we denken te ‘hebben’…

Hier een voorbeeld van een totale ontsporing; het verhaal van de opkomst en ondergang van een essentiële wereldmunt, dè valuta waar de wereld om leek te draaien: de Amerikaanse dollar. Een munt die duidelijk op zijn retour is, omdat het een munt is van een land dat in feite failliet is.

Kijken we naar de moeder van deze US$, de FED, de Federal Reserve Board, dan zien we een heel bijzonder verhaal. De totstandkoming van deze Centrale Bank van de Verenigde Staten, de FED, is een ongelooflijke verhaal. Het leest als een roman of zelfs een detective, maar het is in feite om te janken… Hoe een kleine groep plunderaars achter de schermen van het wereldtoneel aan de touwtjes trekt van deze wereldmunt en daarbij niets anders voor ogen heeft dan hun eigen hebzucht, macht en rijkdom.

In tegenstelling tot bijna elk ander land is déze national bank namelijk geen bezit van het volk, maar van een stelletje particulieren, namelijk van particuliere banken… En veel van de problemen die zich op dit moment in 2008 voordoen, zijn simpelweg het gevolg van het handelen van deze FED, die in feite een tegengesteld belang heeft dan het Amerikaanse volk. Dit verhaal gaat als volgt:

President Woodrow Wilson leverde de US$ over aan een stelletje private bankiers… of hoe een US-president zijn volk verkwanselde!x

President Woodrow Wilson stortte zijn land in de afgrond, door haar lot in handen te leggen van een paar piraten, bankiers met peilloze machtswellust..!

Woodrow Wilson was degene die de FED het leven gaf, op 23 December 1923, toen het Congres met Kerstrecess was. Door een simpele handtekening van deze president, kreeg het systeem van Centrale Banken de macht over de US-dollar.

Enige tijd later, bij zijn afscheid, blijkt dat Wilson echter spijt als haren op zijn hoofd heeft van zijn besluit en daad.. Hij omschrijft het als het gevoel dat hij zijn volk heeft verkwanseld. Hij bracht het zo onder woorden:

“I am a most unhappy man. I have unwittingly ruined my country. A great industrial nation is controlled by its system of credit. Our system of credit is concentrated.

The growth of the nation, therefore, and all our activities are in the hands of a few men.

We have come to be one of the worst ruled, one of the most completely controlled and dominated Governments in the civilized world – no longer a Government by free opinion, no longer a Government by conviction and the vote of the majority, but a Government by the opinion and duress of a small group of dominant men.”

-President Woodrow Wilson-

Vertaling:

“Ik ben een hoogst ongelukkig mens, want onbedoeld heb ik mijn land geruïneerd. Een grote industriële natie is afhankelijk van haar geldsysteem; ons systeem is gecentreerd. Daarom is de groei van onze natie en al haar activiteiten nu in de handen van een paar mannen.
Wij zijn daardoor tot een van de slechts geleide landen verworden, tot een van de meest gedomineerde en gecontroleerde overheden in deze beschaafde wereld. Er wordt niet langer meer geregeerd vanuit Vrije Meningsuiting, we worden niet meer geregeerd door overtuigingen en de stem van de meerderheid. We worden geregeerd door de meningen en de dwang van een kleine groep mensen.”

* * *

Een van de meest indrukwekkend, en tegelijkertijd minst bekende uitspraken van een visionair, een van de meest vooraanstaande burgers van de VS, Henry Ford, sprak zich ooit op deze wijze uit over de FED en het monetaire systeem in de Verenigde Staten:

“Het is maar goed dat de mensen van deze natie (VS) niet weten hoe ons bancaire en monetaire systeem in elkaar zit.

Als ze dat wel zouden weten, ben ik er zeker van dat er morgenochtend een revolutie zou uitbreken..”

Henry Ford, industrieel visionair
Henry Ford, industrieel visionair

Lees meer over de ongelooflijke manipulatieve kracht van deze FED, waar dagelijks over gesproken wordt alsof het de brenger van alle hoop is…  HIER DE LEAD